Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül okozó médium.

   

Feljelentés az ország egyik leghírhedtebb bírósága, a Békéscsabai Járásbíróság és annak bírója, Tóthné dr. Hámori Katalin ellen!

 

 

 

2014-02-18. www.echelon8.org

(Világszerte postázva - mint mindig - az amerikai nagykövettől és Ilan Mor izraeli nagykövettől kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig, a legnagyobb magyar médiumoktól a vezető külföldi médiumok sokaságáig bezárólag stb.)


FELJELENTŐ: Molnár F. Árpád
Született: Kecskemét, 1972.11.13.
Anyja neve: Retezár Mária
Személyazonosító igazolvány szám: 862762KA
Állandó lakcím (nem levelezésre!): Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz. 2.
Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!): Molnár F. Árpád, Soroksár 1239 Orbánhegyi dűlő 50.
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com


A feljelentés első Internetes megjelenési helyei:
http://www.echelon8.org/feljelentes_az_orszag.htm
http://siteground189.com/~hirhatte/feljelentes_az_orszag.htmTisztelt Hatóságok!
Kérem az alábbi, a Békéscsabai Járásbíróság bírója, Tóthné dr. Hámori Katalin elleni eme feljelentésem illetékes hatóságok számára továbbítását, továbbá kérem, hogy Önök is juttassák el azt a Békéscsabai Járásbíróságra, amely tendenciózusan úgy tesz az írásos, média-, telefonos stb. feljelentéseim, feljelentéseink, kifogásaink, elfogultsági indítványaink stb. kapcsán - hiába kerülnek azok a békéscsabai bíróságon kívül világszerte elküldésre, nem egyszer nyilvános publikálásra -, mintha semmit nem kapott volna és szinte minden létező beadványt fekete lyukként elnyel.)


Én, Molnár F. Árpád büntető feljelentést teszek

Tóthné dr. Hámori Katalin, a Békéscsabai Járásbíróság bírója, valamint a
Békéscsabai Járásbíróság ellen


- a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 305. §-ába ütköző Hivatali visszaélés bűntette miatt, valamint
- a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 343. §-ába ütköző, hivatalos személy által elkövetett Közokirat-hamisítás bűntette miatt.


INDOKLÁS:

A Békéscsabai Járásbíróság és annak bírója, Tóthné dr. Hámori Katalin 13.B.223/2012. szám alatt Rágalmazás címén büntetőpert indított Schönfelder Józsefné (a lakásmaffia áldozata), Sebők István (a Magyar Néppárt elnöke, a Schönfelder Józsefnét ingyen védő jogvédő politikus ellen) és ellenem, Molnár F. Árpád ellen. Ellenem azon a címen indult eljárás, hogy fél évtizeddel korábban, a Hírháttér Rádióban teret adtam Schönfelder Józsefnének és Sebők Istvánnak, hogy előadják, hogy Schönfelder Józsefné házát a maffia miként vette el és annak ügyét hogyan tussolta el a bíróság. Mint azt Schönfelderné elpanaszolta - azóta számos további személy által megerősítve -, a békés megyei banda - amely azzal kérkedett, hogy ellenük hiába fordul bárki, bárhova, mert nekik pénzük van - miután maffiamódszerekkel elkobozta a lakását, bíróságon próbálta a jogos tulajdonát visszaszerezni, mindhiába. A bíróság a bizonyítékokat lesöpörte, a házától megfosztott asszonytól a poligráfos vizsgálatot megtagadta, a későbbi tanúk szerint is lakásmaffiózó, továbbá pénznyelő automatákkal kereskedő, uzsoramaffiaügyekben is köztörvényes maffia pedig természetesen nem óhajtott poligráfos, azaz hazugságvizsgálatot sem az asszony, sem saját maguk vonatkozásában.

Tóthné dr. Hámori Katalin, a Békéscsabai Járásbíróság bírója már az első pillanattól fogva szélsőségesen elfogultan kezelte az alvilág és a nyomozók szerint a békéscsabai rendőrséggel is bűnöző kapcsolatban álló, a békés megyei igazságszolgáltatással teljesen összenőtt békés megyei társaságot, amelynek igazságügyi fővezéreként kezdettől fogva Csanálosi Ákos ügyvéd volt megnevezve, a minket feljelentő társaság ellenünk folytatott per képviseletével megbízott ügyvédje, akit a társaság volt alvilági üzleti kapcsolatai is hirtelen és abnormálisan gyorsan meggazdagodott személyként ismernek. Mint azt a banda volt üzlettársai is elmondták: minden csalás mellett sem lehet annyira gyorsan és olyan rettentő mértékben meggazdagodni, mint Csanálosi és társai tették, akik vagyonosodásuk kezdetétől egyetlen, kis létszámú, azóta is szinte változatlan személyi összetétellel működve meggazdagodtak. Az általunk felkeresett más jogi személyek pedig elmondták, hogy a banda működését a békés megyei és békéscsabai főrendőrök szabályozzák, ezért őket kell lefizetni, aztán ők szólnak oda a Csanálosi-bandának, hogy vonuljanak vissza. Az ilyen lefizetéses ügyek tulajdonképpen teljesen nyilvánosan működnek az országban, a kvázi vagy ténylegesen hivatalosan megbízandó jogi személyek konkrét árakkal dolgoznak és igazságügyi kapcsolatrendszerüket használják fel a problémás ügyek bármilyen irányba elrendezésére.

Tóthné dr. Hámori Katalin, a Békéscsabai Járásbíróság bírója már az előkészítő tárgyaláson való részvételemet is lehetetlenné tette és azóta is, kivétel nélkül az összes feljelentésemet, összeférhetetlenségi kifogásaimat, elfogultsági indítványaimat, az ügynek - zéró anyagi helyzetem miatt - lakhelyemre, Budapestre történő áthelyezését nem csak megtagadta, de a legtöbb esetben úgy tett, mintha egyáltalán semmiféle megkeresés sem érkezett volna a Békéscsabai Járásbíróságra, továbbá mintha a bírónő botrányai miatt nem született volna részemről és részünkről megannyi büntető feljelentés, cikk, fellebbezés, kifogás, elfogultsági indítvány, áthelyezési kérelem stb.

A Békéscsabai Járásbíróság és annak bírója, Tóthné dr. Hámori Katalin - dokumentumaink sorával bizonyíthatóan - elkövette sérelmemre a Btk. 305. §-ában meghatározott Hivatali visszaélés bűntettét, hiszen "azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen" "hivatali kötelességét" megszegte, "hivatali hatáskörét" túllépte, "hivatali helyzetével egyébként" visszaélt, ezért "bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

A Békéscsabai Járásbíróság és annak bírója, Tóthné dr. Hámori Katalin - dokumentumaink sorával bizonyíthatóan - megvalósította sérelmemre a Btk. 343. §-ában meghatározott hivatalos személy által elkövetett Közokirat-hamisítás bűntettét is, mivel "hivatalos személy"-ként, "hivatali hatáskörével visszaélve" "hamis közokiratot készít"-ett, a főleg általa készített "közokirat tartalmát meghamisít"-otta, továbbá "lényeges tényt hamisan foglal"-t "közokiratba", amikért "bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."


RÉSZLETESEBB INDOKLÁS:

A bíróság legutóbbi, hozzám eljuttatott hivatalos dokumentuma egy elkülönítő végzés, amelynek száma 13.B.223/2012/65, és amely - a nem tudni, hányadik ilyen, amely - önmagában alkalmas a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró büntetőjogi felelősségre vonása megindításához és a Békéscsabai Járásbíróság végre teljes kizárásához, hogy az ügyet a halmozottan és agyonfertőzött Békés Megyéből végre Budapestre helyezzék és ne tegyék továbbra is lehetetlenné, hogy az ellenem folytatott bűnperben én is ott lehessek.

Kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy tegyenek végérvényes lépéseket arra, hogy ez a hírhedt békés megyei bírósági maffia ne tudja többé megakadályozni, hogy az ellenem általuk klubszerűen és most már évek óta folytatott büntető perben én, a megtámadott és politikai üldözött fél is részt vehessek!

Az is elfogadhatatlan, hogy az ellenem folyó per közepébe csöppenjek, hiszen anyagi helyzetem lehetetlenné tette, hogy a bírósági tárgyalásokra, a multimilliárdosok követelésére, az ország túlsó végébe zarándokoljak. Ezért kérem, hogy az egész bírósági eljárást kezdjék elölről, követeljék meg, hogy a minket feljelentő banda tagjai a bírósági tárgyalásokon megjelenjenek, és ne úgy folyjék a per éveken át, hogy amikor Békéscsabán a bíróság előtt megjelenünk, olyankor is - mint eddig - egy-egy személy jelent meg a bandából, mint valami írmagja azoknak, akik velünk szemben felállni sem mertek. Ragaszkodom hozzá, hogy a büntető per összes tárgyalásán megjelenjek, és ragaszkodom ahhoz, hogy az ellenem börtönt követelő, az alvilág és a nyomozók részéről polifunkcionális bűnöző bandaként jellemzett és részletezett társaság - akik közül rendre akad olyan, ami börtönben tölti jogerős ítéletét - összes tagja, beleértve az éppen börtönben ülőket megjelenjenek, őket a bűncselekmények teljes körű tisztázása érdekében elővezessék!

A bíróság pl. fenti számú irományában is kifogásolja, hogy több tárgyaláson úgynevezett szabályszerű idézés ellenére sem jelentem meg. A bírósági eljárás számos vonatkozását a pernek már az elejétől fogva - éppen amiatt, mert Magyarországon általános, hogy a hivatalos beadványok, fellebbezések és feljelentések tömegeit egyes lokális hatóságok és állami maffiák lenyelik, eltüntetik, ezért - az Internet előtt kifogásoltam, kiváltképpen Tóthné dr. Hámori Katalin bíró folytatólagos cselekményeit, dokumentumainkkal bizonyíthatóan folyamatosan kérve, hogy Békés Megyéből az ügyet Budapestre helyezzék.

1. A vád éppen arról szól, hogy Csanálosi Ákos ügyvéd és társai már sok évvel ezelőtt is azzal fenyegették meg a házától megfosztott asszonyt, Schönfelder Józsefnét, hogy mehet akárhová az ő bűntetteik ellen, mert nekik - azaz Csanálosiéknak - pénzük van. Ezért nincs az a joghatóság Magyarországon, amely az ő ügyében törvényes eljárást foganatosítana és ne a javukra - Csanálosiék javára - döntene. Azaz - kifogásoltam Tóthné dr. Hámori Katalin bírónak címezve - mivel Csanálosi és társai békés megyeiek és békéscsabai, valamint többek között gyulai illetőségűek, ezért az ügy totálisan összeférhetetlen Békés Megyével. Voltaképpen még a hülye is ránézésre átlátja ezt.

2. Az eset Budapestre helyezését kértem Tóthné bírótól arra hivatkozva is, hogy az elmúlt 5 esztendőben Csanálosi és társai felől számos hírt hallottam, amelyek mind megerősítették, hogy Csanálosi és társai a zsebükben tartják a békés megyei rendőrséget, ügyészséget és bíróságot, és az hírlik felőlük, hogy lefizették és lefizetik a teljes igazságszolgáltatást, Csanálosi Ákos ügyvéd felől pedig további halmazati összefonódások mutatkoznak a békés megyei rendőrség, ügyészség és bíróság, valamint az Ügyvédi Kamara vonatkozásában. Azoknál, akik hírhedt gengszterek hírében állnak és azzal büszkélkednek, hogy nekik a teljes igazságszolgáltatás a zsebükben van, mert ők mindenkit lefizetnek, logikus, hogy abszolút összeférhetetlenség áll fenn a tekintetben, hogy milliárdosokként bárki ember és az adott porfészektől távol élő hátrányos anyagi helyzetű személy ellen bármiféle pert folytassanak, odahaza, a saját porfészkükben. Az ilyesmik olyan alapvető összefüggések, amik egy komplett idióta számára is azonnal magától értetődőek, akik pedig úgy tesznek, mint akik még ennyit sem értenek a joghoz, azok - függetlenül attól, hogy jogi végzettségűek vagy sem - egészen biztosan bűnözők. Amit egy kisgyermek megért, azt egy rendőr, egy ügyész, egy bíró és egy ügyvéd is azonnal felfog!

3. Ugyancsak Tóthné bíró idézésére kifogásoltam megszámlálhatatlan alkalommal, hogy mivel nincsen jövedelmem, ezért nincsen arra pénzem, hogy az ország túlsó végére utazgassak multimilliárdos támadóim kiszolgálására. Ezért külön nyomatékosan kértem az ügy Budapestre helyezését!

II. Olyan kifogások, hogy én, Molnár F. Árpád az idézések ellenére nem mentettem magam ki, ugyancsak abszolút ellentétes a nyilvánvaló valósággal, hiszen mást sem tettem az első pillanattól fogva!

A bíróság nem csak arra van, hogy a lakosság pénzéből, a lakosságon követelőzzön, hanem köteles olyan terheket rakni a lakosságra, amik elvégzése lehetséges! Így pl. a bíróság nem követelheti egyetlen jövedelem nélküli polgáron sem olyan útiköltségek kifizetését, amiket lehetetlen kifizetni! Egy bíró nem követelhet lehetetlen és végrehajthatatlan tetteket! Ha pedig ilyeneket követel, akkor köteles feltárni, miféle olyan, a hatályos törvényekkel és a józan ésszel összeegyeztethető megoldásai vannak pl. a bíróságra utazás megvalósítására! Én pl. többeket ismerek, akik úgy utaztak ilyen bírósági perekre, valamint úgy távoztak onnan lakhelyükre, hogy egyszerűen nem fizették ki a vonatjegyet, amiért minden alkalommal megbüntették őket. Az egyik nagycsaládos anya - a kamatokkal együtt - félmillió Ft pénzbírságnál tart, mert megszegte a törvényt azért, hogy a közpénzén eltartott bűnöző bíró kénye-kedve szerint a multimilliomos bíró hivatalába járuljon, bűnözők színe elé!

Ha a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró úgy véli, hogy ahhoz, hogy Csanálosi és társai, valamint a velük totálisan és abszolút összeférhetetlen bíróság elé járulásom módja az, hogy felrúgva a hatályos törvényeket, a vonaton ne fizessek, akkor kérem, hogy ezt írásban közöljék, hogy annak megfelelően tehessek! Ha pedig az utazási költségeket a bíróság minden alkalommal kifizeti, akkor azt közölje, hogy meg tudjak jelenni a bíróságon! Nem kell azon álmélkodni, hogy a bíróság kifizesse az utazási költséget, elvégre nem elítélt vagyok, hogy orrba-szájba lehessen rajtam mindenféle óriási összegeket követelni és úton-útfélen bebörtönözni azzal a váddal, hogy egy banda szerint 5 évvel ezelőtt beszóltam nekik, hanem a tanúk szerinti tényállás annyi, hogy egy az uzsoraügyekről, a lakásmaffiaügyektől, a pénznyelő automaták törvénytelen bizniszéből dúsgazdaggá lett békés megyei társaság, amely úton-útfélen azt hirdette magáról, hogy nekik a rendőrség, az ügyészség és a bíróság a zsebükben van (azaz nem csak ők, de mindenki más is bűnöző!) megvádolt egy újságírót azzal, hogy mivel fél évtizeddel korábban teret adott egy idős asszony abbéli panaszának, hogy tőle Csanálosi és társai köztörvényes bűntettek útján elvették a házát, ezért lehet, hogy ez az újságíró is megrágalmazta őket 5 évvel ezelőtt.

Egyértelműen a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró felelőssége, hogy miközben állítólag a többi vádlottal, azaz Sebők Istvánnal és Schönfelder Józsefnével, akik eredetileg a panaszokat és a vádakat megfogalmazták, velük Csanálosi és társai megegyeztek, addig amiatt, mert a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró abszolút semmibe vette, hogy odautazni sem tudok, ezért sem az előkészítő tárgyaláson, sem az azt követő bírósági tárgyalásokon nem tudtam megjelenni, ezért a megegyezésre a továbbiakban a világon semmi esély nem mutatkozik! A bíróság a felelős a helyzet elmérgesedéséért, amiben nem csak egy bírósági ítélet nem fog megoldást hozni, de roppant releváns annak esélye - azaz kizárt(!), hogy egy fasiszta ítélet bármit csillapít, mert halál biztos, halál biztos, hogy csak felpörgeti a következményeket(!), hogy a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró évtizedekre, valamint egy életre szóló folyamatos háborúságot robbantott ki! Mindez elkerülhető lett volna, ha a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró lehetővé teszi és nem megakadályozza, hogy a radikálisan elfogult és bűnöző megyéből Budapestre kerüljön az ügy, ahol a maffia összefonódására számottevően kevesebb lehetőség kínálkozik, továbbá már az előkészítő tárgyalásra is el tudtam volna menni!

Ilyen hebehurgya, rosszindulatú, dilettáns és szociopata kontraproduktivitással, amilyet a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró az első pillanattól kezdve végig elkövetett, továbbra is kilátásba helyezve végeérhetetlen jogsértései és köztörvényes bűncselekményei szakadatlan elkövetését, a kategóriákban soha nem találkoztam!

Az ilyesfajta - ráadásul abszolút törvénytelen és maradéktalanul szociopata és erkölcstelen - válságcsinálás abszolút összeférhetetlen tevékenység a bíróságok és a bírók jogállásával és kötelességeivel! Azt állítom, hogy a per azért folyik, mert a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró annyira ki akarta szolgálni a lefizetéseiről hírhedt békés megyei Csanálosi-társaságot, hogy ahelyett, hogy törvényesen megoldotta volna a bandával közösen megbeszélt, azt bírósági privátklubként közösen szerkesztett és négyszemközt folyamatosan megbeszélt válságot, minden rendelkezésére álló eszközzel azt elmélyítette és feloldhatatlanná tette, a lehetetlen idézési követelőzésektől az országos körözéseken át, az újságíróüldözésektől az őrizetbe vételekig és az előzetes letartóztatások követeléséig bezárólag! Így nemhogy bíró nem viselkedhet, de egyetlen civilizált ember sem képes ennyire szociopata és válsággeneráló módon leszerepelni! Az, hogy - amint erről a tanúk beszámoltak - Csanálosi és társai médiafőszerkesztő ellen követelnek a bíróságuk előtt előzetes letartóztatásokat, amiket Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró készséggel meghajolva igyekszik kiszolgálni, ahogyan Békéscsaba és a Csanálosi-banda híre előre igazolta, természetes, hiszen Csanálosi Ákos ügyvéd és társai nyíltan vállalnak olyan szociopátiás és radikálisan civilizálatlan cselekményeket, amik a nyilvánosság előtt - ha valamelyest egészséges lelkületű emberről van szó - abszolút elfogadhatatlanok és egyértelművé teszik róluk, hogy civilizálatlanok, barbárak, antiszociálisak és bűnözők, akik rászolgáltak a hivatalos és nem hivatalos személyek, valamint az alvilág részéről megfogalmazott hírükre. De hogy bíró tegye ugyanezt, közpénzen, az már abszurdum és abszolút elfogadhatatlan! Ahogyan az is, hogy Bánáti János irányítása alatt hétköznapi, hogy Magyarországon súlyosan bűnöző és extrém szélsőségesen kritikátlan pszichopata gengszter ügyvédek glasszálnak, akikről mindenki tudja, hogy hírhedt bűnözők, de még akkor is kétséges az ügyvédi kamarából való kizárásuk, amikor az országos körözés elől külföldre menekültek!

A Strasbourgi Bíróság - ami sorban söpri le a magyar bíróságok szélsőséges és elfogult, valamint ránézésre is sima köztörvényes ítéleteit - értelemszerűen kénytelen lesz megállapítani, hogy a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró súlyosan sértette a jogaimat, amikor vagyoni helyzetemre fittyet hányva az ország túlsó végébe idézgetett, lehetetlen utazási követeléseket eszközölt, a halmazati összeférhetetlenség ellenére magánál, azaz Csanálosi Ákosnál és bandájánál tartotta az ügyet, annak ellenére, hogy ellene éppen a halmazati bűnügyi terheltségek miatt büntető feljelentések következtek, egyik a másik után, s hogy Tóthné bíró ügyet sem vetett a szociális hátteremre, a törvény előtti egyenlőségre, az emberi jogok legalább halvány biztosítására, hanem megoldásnak a banda által a bíróságon is külön és kiabálva követelt újságíróüldözést látta, s hogy akinek nincs pénze, azt be kell börtönözni, mert milliárdosok panaszkodtak arra, hogy fél évtizeddel korábban miért engedte, hogy interjút adjon neki két polgári személy! Miért engedte, hiszen erre Csanálosi és társai nem adtak engedélyt?!

Már az is abnormális, hogy Csanálosiék a bíróságon kiabálhatnak egy bíróval annak kikövetelésére, hogy egy lapfőszerkesztőt lés emberjogvédőt helyezzen előzetes letartóztatásba, mert fél évtizeddel korábban megengedte, hogy az ügyeik egyikéről ketten panaszkodjanak! Mert ki ez a Csanálosi Ákos a Békéscsabai Bíróság számára, hogy az ellene folyó ügyben ő lehet a megbízott ügyvéd?! És ki ez a Hámori Katalin bíró, hogy mindezeket magától értetődőnek véve hason csúszik ez előtt az Ügyvédi Kamarából azonnal kizárást követelő bűnöző ügyvéd előtt?!


NÉHÁNY TOVÁBBI BIZONYÍTÓ DOKUMENTUM:

III. Az elkülönítő végzésben a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné bíró visszatérően arra hivatkozik, hogy a bírósági idézés ellenére nem jelentem meg és nem mentettem ki magam, holott ez számos formában és jó pár alkalommal, valamint jó néhány személy által megtörtént! Csak néhány példa:

1. 2013. március 5-én, 16 óra 08 perckor a hirhatter.multimedia@gmail.com e-mail címről büntető feljelentést tettem az ORFK-nál, a Magyar Ügyvédi Kamaránál, a halmozott és előre látható nemzetbiztonsági kockázatok miatt is a titkosszolgálatoknál, valamint a Békéscsabai Járásbíróság bírója, Tóthné dr. Hámori Katalin bíró ellen. A bíróságnál ugyanebben a feljelentésben fellebbeztem az ellenem folyó üldözés miatt, hivatkoztam abszolút szorult anyagi helyzetemre, s hogy emiatt utazni nem tudok, és összeférhetetlenség halmazati tényállása miatt kértem az ügy Budapestre helyezését. A címzettek között - bölcs előrelátásomnak köszönhetően - sok száz mellett ott volt Budapest összes rendőrkapitánysága, több tucat országgyűlési képviselő, több miniszterelnök, számos nagykövetség, egy tucat bíróság, pártok, polgári és katonai titkosszolgálatok, külföldi nemzetbiztonsági szervek, nemzetközi nyomozó szervek, rengeteg média stb. Mindezek után úgy reagálni, hogy a bíróságon önkényesen nem jelentem meg, kimentésemről pedig nem gondoskodtam, hanem Tóthné bíró a legutóbbi hivatalos iratában is úgy tesz, mintha semmi nem történt volna, még magyar viszonylatban is rendkívül durva okirathamisítás, hivatali visszaélés és hamis vádaskodás!

2. 20 nappal később, 2013. március 25-én, 10 óra 16 perckor - több titkos címzettel - levelet írtam a Békéscsabai Járásbíróságnak, a birosag@bekes.birosag.hu e-mail címre, ahol ismételten leírtam, hogy utazásra semmiféle anyagi lehetőségem nincsen. Azt is leírtam, hogy a bíróság egy levelet küldött a levelezési címemre, amit nem tudtak átvenni, mert levelezéseim történetében most először azt írták rá, hogy "saját kézbe". Erre tekintettel kértem a bíróságot, hogy amennyiben a levél fontos, küldjék el még egyszer, de úgy, hogyha távol vagyok, az általam meghatalmazott átvehesse! Azt is megfogalmaztam, hogy eddig soha nem fordult elő, hogy hivatalos helyről "saját kézbe" címzéssel küldtek volna levelet. Ezt azért is írtam oda, mert roppant furcsának és rendkívül gyanúsnak tartottam ezt a buzgóságot. A bűnüldözésben a titkosszolgálatokkal is dolgoztam, de soha nem fordult elő ilyesfajta túlbuzgóság, mert ha valaki valami bizalmasat akar, azt nem így intézi. Akkor úgy véltem, hogy netán pl. a békés megyei maffiának való bírósági megfelelési kényszer szülhette ezt az addig soha nem tapasztalt formulát.

3. Ezen közben újabb médiapublikációk jelentek meg a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró közvetítésével szervezett békéscsabai újságíró-üldözésről. Így pl. az Alsóörsi Hírhatár akkori főszerkesztője, Domján Tibor készített velem interjút "Molnár F. Árpád lett megint a legüldözöttebb!" címmel, amely nyilvános publikálásra 2013. június 19-én került és több, tőlünk teljesen független médium is átvette. 2013. június 26-án "Otthonvédő, azaz bűnöző!" címmel az általam alapított Hírháttér Multimédia közölt gyorsfilmet az ügy vonatkozásában. Mindkét anyagról bizonyítani tudom, hogy a hirhatter.multimedia@gmail.com címről el lett küldve egy fentebb is említett rendőrségi, titkosszolgálati, diplomáciai, miniszterelnöki, bírósági arzenál stb., sok száz címzettből álló listára.

4. 2013. július 19-én, 11 óra 18 perckor újabb feljelentést küldtünk az összes budapesti rendőrkapitányságnak, a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok, magyar országgyűlési képviselők, miniszterelnökök, külföldi nyomozó szervek és diplomáciai követségek, médiumok tömegeinek stb. címezve, tételesen sorolva és panaszolva a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró cselekményeit, külön megszólítva benne Pintér Sándor belügyminisztert és polgári titkosszolgálati minisztert, mivel az ügy halmozott - azóta is napról napra egyre igazoltabb - nemzetbiztonsági kockázatokat jelent Magyarországra és annak, valamint kormányának világméretű megítélésére, az igazságszolgáltatásba vetett lakossági és interkontinentális bizalom megrendítésére stb.

5. 2013. október 24-én, 14 óra 28 perckor ismét levelet írtam a Békéscsabai Járásbíróságnak a birosag@bcsaba.birosag.hu e-mail címre, több titkos címzettel, ahol ismét felhívtam a figyelmet arra, hogy utazásra anyagi lehetőségeim nincsenek, utazási lehetőségemet a "nulla" szóval jellemeztem, ismételten közöltem, hogy az ügyet "Budapestre legyenek szívesek áthelyezni", közöltem, "utazásra nekik gyakorlatilag korlátlan, nekem pedig zéró lehetőségem van", ismét leszögeztem, hogy "Kérem, hogy az ügyemből engem ne hagyjanak ki, hanem biztosítsák, hogy évek óta budapesti tartózkodásomból adódóan a tárgyalásokon részt vehessek", hatósági üldözőink vonatkozásában szembesítést kértem, arra hivatkoztam, hogy a társaság az elmúlt bírósági tárgyalás alkalmával is csak egy embert küldött, mert nem mernek a szemünkbe nézni, és ezt a bíróság ne engedje meg stb.

6. Domján Tibor, az Alsóörsi Hírhatár korábbi, a Debreceni Hírhatár későbbi és mostani főszerkesztője, a HírAréna lapigazgatója főszerkesztői minőségében telefonon hívta fel a Békéscsabai Járásbíróságot, közölve, hogy anyagi nulla helyzetem miatt nem tudok elutazni az ország túlsó végére a következő, 2013. augusztus második felében megtartandó bírósági tárgyalásra. Domján Tibor főszerkesztő és emberjogvédő részletesen indokolta, miért nem tudok olyan messzire elutazni, azt is, hogy hol leszek a tárgyalás napján, s hogy ügyem áthelyezését kértem már számos alkalommal. Erre a jelen feljelentésemben tárgyalt elkülönítő végzésben a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró továbbra is teljesen világosan rosszindulatú szándékkal, a tények elfedésére, felelőssége és a Csanálosi-banda felelősségének eltussolására hamisan azt állította, hogy a 2013. évi augusztus hó 27. napjára történt beidézésemre "ismeretlen személy" hívta a bíróságot.

Attól, mert az ügyön befolyásos médiavezetők is rajta vannak, a Békéscsabai Járásbíróság látványosan korrupt egyes ügyeit figyelik, arról bármikor feljelentéseket tesznek és nyilvánosan tudósítanak, még nem válnak ismeretlen személyekké! Ezt ki tanította, hogy amikor bírók és gengszterek bűncselekményeiről bármi nyilvánosságra kerülhet, akkor az ezen tények nyilvánosságára bármiféle befolyással bíró személyeket nevezzék át ismeretken személyeknek?! A bíróság úgy fogalmazott: "ismeretlen személy telefonon közölte a bírósággal a II. rendű vádlottnak nincs pénze vonatra. A bíróság a kimentést nem fogadta el".

Indoklás? Mely paragrafusok miatt és miért nem fogadta el, továbbá mit nem fogadott el rajta? Azt, hogy nincs pénzem vonatra? Vagy azt, hogy nem tudok megjelenni, mert egyébként megjelenhetnék, csak nem akarok? Mégis mit nem fogadott el az alkalomról alkalomra a Csanálosi-bandával privát, zárt körű klubmegbeszéléseket folytató békéscsabai bíró, Tóthné dr. Hámori Katalin?! Mit állít a Békéscsabai Járásbíróság?! Ez ugyanis egyike azon tételek sokaságának, amik önmagukban eldöntik nem csak azt, hogy a multimilliárdos klub elé idézhető vagyok-e az ország túlsó végébe, de azt is, hogy elmarasztalásom esetén egyáltalán miféle ítélet jöhet szóba! Kifejtenék paragrafusokkal, mit nem fogadnak el azon, hogy valakinek nincs pénze, ezért nem tud a szociopátiájáról, valamint a nyomozók és az alvilág részéről köztörvényes bűntetteiről hírhedt békéscsabai milliárdosklub színe elé utazgatni?

Mi - emberjogvédőkként és újságírókként - rengeteg bírósági tárgyaláson voltunk, de soha az életben nem tapasztaltunk olyat, hogy egy bíró annyira próbálta volna mosdatni a per résztvevőit, hogy ismeretlen telefonálót emlegessen arra, ha bárkiről bejelentették, hogy nem tud megjelenni a tárgyaláson. Mégis hogy képzelik ezt a merő arcátlanságot?! Mégis mi az a határ, ami ebben az állami maffiájától és hős rendőreinek mintegy halomra gyilkolásáról hírhedt bűnöző megyéjében megálljt parancsol egy ilyen lelakott, korrupt, pokoli rossz hírű bíróságnak, amilyen a Békéscsabai Járásbíróság?!

7. Sebők Istvánnal, a békés megyei igazságügyi maffia részéről megrendelés szerint üldözött és engedelmessége ellenére is országos körözés alá helyezett Magyar Néppárt-elnökkel talán háromszor kommunikáltam röviden arról, mi folyik a Csanálosi-bírói ügyen. Minden alkalommal felhívtam Sebők István jogvédő figyelmét, hogy nem tudok utazni, mert nincs pénzem és ezt közölje a bíróságon. Elmondása szerint ennek eleget tett. Azt is elmondta, hogy Csanálosi Ákos, a maffiaügyekben elsőrendű megnevezettként aposztrofált ügyvéd vagy társai vérben forgó szemekkel követelőzött, hogy ellenem Tóthné dr. Hámori Katalin bíró rendelje el az országos körözést és helyezzen előzetes letartóztatásba! Az a Csanálosi, aki 2008-ban, amikor a kecskeméti Tesconál álldogáltam az országút mellett, felhívott telefonon és a gengszterek és maffiózók stílusában már akkor megfenyegetett, hogy megbosszulja, amiért Schönfelder Józsefné panaszának nyilvánosságot engedtem! Mint azt a bíróság előtt is elmondtam: régi motoros vagyok, ezért azonnal felismerem, amikor valaki látványosan áldozat és amikor valaki látványosan nem csak bűnöző, de kifejezetten napi rutinszerűen gengszter! Csanálosi Ákos pedig - aki a bíróság előtt a saját bandáját a saját bandája által megbízott ügyvédként képviselte (azaz kizárandó a Magyar Ügyvédi Kamarából!) - azonnal érzékelhetően nem egy ügyvéd volt, hanem egy azonnal láthatóan súlyosan patológiás, megszállott gengszter, akinél egy rutinteszt is azonnal kiderítené, hogy antiszociális jegyekkel halmozott. súlyosan bűnöző alkatú pszichopata!

A bíróság tehát Sebők Istvánon, a Magyar Néppárt elnökén keresztül is tájékozódott arról, hogy nem tudok, nem tudok, nem tudok a milliárdos maffia elé járulni, mert nincsen rá pénzem! Helyezzék az ügyet Budapestre, hogy ne csak a milliárdos bírósági klub, hanem én is eljárhassak az ellenem folyó gengszterperre!

Melyik bíró tudna Magyarországon példát mondani arra, hogy nálam többféle formában és fórumon jelentette fel a bírót, tett ellene kifogást, igazolták és bizonyították a bíró radikális elfogultságát, indítványozták az ügyből kizárását, kérték az ügy áthelyezését stb.?! Békéscsaba mindig rekorder volt az állami bűnügyekben. Én valóban megértő vagyok abban, hogy olyan kleptokrata és bandokrata bűnöző közegben, amilyen Békéscsaba, ott aki valaha embernek indult, abból is csak szociopata bűnöző lett. De azt nem tudom felfogni, hogy hogyan nem lehet fékező erő a bűncselekmények elkövetésében az, hogy a bíró bűntettei is ország-világ előtt sütkéreznek és garantált, hogy megfelelő kormányváltás esetén ez a bíró feltétlen előzetes letartóztatásba kerül, miközben neve a bíróbűnözés és Magyarország súlyosan bűnöző igazságszolgáltatása tekintetében már eddig is nemzetközi feljelentések és nemzetközi, gyakorlatilag jelentések tárgya! Hol az a határ egy békéscsabai bírónak, amikor egy-egy bűncselekményt és ordító jogsértést inkább mégsem mer elkövetni?! Aki Békéscsabára megy rendőrnek vagy bírónak, az korlátlanul gátlástalan, antiszociális és szociopata bűnöző?!

8. A Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró - a békéscsabai maffia állandó helyszíni nyomása alatt külön is egyértelműen megtörve - úgy tartotta egyik tárgyalást a másik után, úgy rendelte el ellenem az országos körözéseket, a bilincsben és pórázon az országon keresztül-kasul szállításomat, a fogdát stb., hogy ügyet sem vetett arra, hogy eközben Csanálosi Ákos és társai ügyében közvetlenül a banda fejeként aposztrofált Csanálosi Ákos ügyvéd látta el saját embereinek a védelmét! A Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró úgy folytatta ellenünk a büntetőpert, hogy a maffiaügyek vezető igazságügyi összekötőjeként, a legfőbb elkövetőként megnevezett Csanálosi Ákos ügyvéd volt a felperes Csanálosi és társai részéről hivatalosan megbízott ügyvéd! Ez önmagában annyira ordító törvénytelenség, ami egy a joghoz még csak nem is sántikáló közember számára is azonnal maga után vonná a bíró Tóthné dr. Hámori Katalin és az ügyvéd Csanálosi Ákos elleni azonnali eljárást és állásukból, valamint Csanálosi Ákos kamarai tagságának azonnali és legalább felfüggesztését! A Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró azonban ebben sem talált semmi kivetni valót, hanem távollétemben szépen megbeszéltek mindet Csanálosi Ákossal és társaival, a médiafőszerkesztő elleni országos körözésekig és előzetes letartóztatásokig bezárólag! Ki a fene hiszi el, hogy az ilyen zárt körű klubtalálkozókon, ahol a milliárdosok szinte minden kívánsága, a lehető leglátványosabb köztörvényes bűncselekmények elkövetésével is folytatólagosan és halmazati módon teljesülnek, ne került volna sor senki lefizetésére?! Hiszen semmiféle akadálya nem létezett annak, hogy ezen klubtalálkozókon bármi megtörténjék! Ráadásul azon Csanálosi-kör részéről, akik ellen a tanúbeszámolók már megalakulásuk óta erről zengedeznek!

Ez csak néhány példa arra, hogy a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró mindezen halmazati levelezések ellenére, egyértelműen elkövetve az okirathamisítás folytatólagos és halmazati törvénysértését és a hivatali visszaélés bűntettét, szemrebbenés nélkül és folytatólagosan, ismétlődően azt állítja, hogy nem mentettem ki magam, hanem egyszerűen nem akarok megjelenni és kész. Eztán az ő letöltendő szabadságvesztéssel büntethető hamisításaira hivatkozva újra és újra elrendeli ellenem az országos körözéseket, annyira biztonságban érezve magát a maffia és a világszerte hírhedt magyar igazságszolgáltatás gyűrűjében, hogy neki semmit nem számít, akárhányszor bukik nyilvánvaló és megfelelő kormányváltást követően előzetes letartóztatásához vezető bűncselekményeibe! Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró hamisításaival ellentétben annyiféle módon és annyi alkalommal fellebbeztem, emelten elfogultsági kifogást, tettem a bíró ellen büntető feljelentést, jelentek meg ezekről cikkek, filmek stb., amikre másnak lehetősége sincs!

Amikor ilyen polifunkcionális nyilvánossági és bizonyítási lehetőségek ellenében is most már éveken át le meri írni egy békéscsabai bíró, mint Tóthné dr. Hámori Katalin, hogy nem mentettem ki magam, akkor mi az, amit az összes többi ügyében elkövet?! Hiszen mások nem is álmodhatnak akkora nyilvánosságról és a bíróbűnözés nyilvános leleplezéséről, mint ami nekem ingyen és folyamatosan megadatott! Mit követ el a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró azokkal a szerencsétlenekkel szemben, akik ellen mindenféle multimilliomos és milliárdos békés megyei bűnöző és ingyenélő, felforgató, szociopata és súlyosan egomániás gengszter óhaját-sóhaját lesve próbál hason csúszni?! Ha a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró ezeket művelik a teljes nyilvánosság előtt, miket művelnek titokban?!

A feljelentéseink és médiapublikációink erdeje vonatkozásában is: Tisztában vagyok azzal, hogy a bíróságokon milyen információs hálózatok működnek. Anyám is dolgozott bíróságon a halálbíró Lengyel mellett is. Kizárt, hogy amikor egy bíróságról vagy egy bíróról cikkek jelennek meg, azokat nem teszi az érintett bíró asztalára senki! A bírók tájékozottságáról nem csak kiépített hivatalos bírósági hálózatok, de a bírók közötti beszélgetések és kommunikációk is folyamatosan gondoskodnak! Amikor a bíróság vagy konkrét bíró/bírók pozitív vagy negatív kritikát vagy minősítést kapnak a sajtó részéről, az általános beszédtéma az egész bíróságon! Kizárt, hogy amikor a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró úgy tesz, mint aki semmiről nem hallott és ekként hamisítják a hivatalos dokumentumokat, akkor a valóságot közölnék! Hanem egyértelmű, hogy a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró minden ilyen alkalommal tudatosan és előre tervezve követik el a szabadságvesztéssel is büntethető köztörvényes bűntetteket, amiket a bíróságok és a bíróság vezetőjének hivatalból kötelessége üldözni!

Tekintettel a Békéscsabai Járásbíróságnak és Tóthné dr. Hámori Katalin bírónak a feljelentéseink, cikkeink, filmjeink, telefonjaink stb. folytatólagosan elkövetett lenyelésére, eltussolására, azok nem létezőkként kezelésére, saját védelmem és életem védelmét a lehető legteljesebb nyilvánosságban látom. Ezért eme feljelentésem is az Internet nyilvánossága előtt kerül publikálásra, nem megelégedvén az összes rendőrkapitánysági, képviselői, diplomáciai, titkosszolgálati, miniszterelnöki és média- stb. címzettel, mivel a Békéscsabai Járásbíróság és Tóthné dr. Hámori Katalin bíró ezeket is nem létező feljelentésekként, cikkekként, filmekként, kifogásokként, elfogultsági indítványokként stb. kezelte. Hámori Katalin és a békéscsabai bíróság által védett Csanálosi-banda rendkívül rossz híre is megköveteli, hogy uszító támadásaik és az ország bűnügyileg talán leghírhedtebb bírósága, a békéscsabai bíróság ügyei a teljes nyilvánosság előtt folyjanak, melyet az életem védelméhez fűződő elsőrendű, a Büntető Törvénykönyvben szabályozott érdek külön megkövetel! Akik nyilvánosság előtt ennyi jogsértést és bűncselekményt képesek elkövetni, azok titokban szorzatosan fékezhetetlenek! Ezért mindennek a elérhető legnagyobb nyilvánosság előtt kell folynia, ami pedig Tóthné dr. Hámori Katalin bírót, a bűncselekményekért elsőrendűen felelős bírót illeti, mindent tőlem telhetőt el fogok követni azért, hogy a kormányváltásokkal folyamatosan változó igazságszolgáltatási minőség érvényesítse Tóthné dr. Hámori Katalin bíró ellen a büntetőjog és a horribilis kártérítési igények teljesítését! Mert a kormányok azért vannak, hogy az újságírókat a munkájukért ne üldözzék, hanem megvédjék, a bűnözők pedig azért vannak, hogy a titkosszolgálatok a rendőrséggel összefogva őket bebörtönözzék!

Továbbá: őrizetbe vételemet követően - ahogyan korábban tettem - teljes éhségsztrájkot kezdek, ami 100 %-os folyadék- és élelem-megvonást jelent. Magyarul feltétlen tényálladék, hogy kihallgathatatlan állapotban leszek, hacsak a bírósági tárgyalás - őrizetbe vételem vagy előzetes letartóztatásom után - nem két-három napon belül következik. A békéscsabai igazságügyi maffia nem ismeri az igazságérzet és az erkölcs fogalmait, ezért nem értheti, hogy aki nincsen agyonverve a békés megyei, világhírhedt állami bűnözéssel és szociopata tébollyal, hanem akinek elégséges köze van az erkölcshöz, azaz nem békéscsabai ügyvéd, rendőr vagy ügyész, az a saját életét semmit nem kíméli, főleg nem, amikor hírhedt állami bűnözők ellen harcol!

Továbbá: a világhírhedt békés megye ezen állami szociopata maffiájának összes eddigi és ezt követő visszaéléseit és bűncselekményeit fel fogom használni Magyarország objektív igazságügyi státuszának interkontinentális besorolásához, mind a vonatkozó politikai, gazdasági, igazságügyi stb. szankciókkal egyetemben! Megengedhetetlen, feledhetetlen és megbocsáthatatlan az a súlyos aránytalanság és kérkedő szociopátia, amit a békés megyei maffia a békés megyei gazságszolgáltatással minden ügyben, amivel csak találkoztunk, folytatólagosan és a rendszerváltás óta egyhuzamban elkövet!

Továbbá: ragaszkodom az általam lépésenként választott, valamint engem megkereső állami és nem állami titkosszolgálatok, valamint a Föld bolygó választott bűnüldöző és emberjogi szervezetei nyilvános és rendszeresen titkos tájékoztatására a békés megyei rendőrség és annak vezetői, a békés megyei bíróság és annak vezetői, valamint Békés Megye hírhedten bűnöző politikusai visszaélései és bűncselekményei tárgyában! Az ezekről való tájékoztatást Magyarország igazságszolgáltatási kuplerája felszámolásához, a polgári lakosság és az újságírók és életük védelméhez, valamint az ország alapvető nemzetbiztonsági érdekei helyreállítására és biztosítására feltétlen szükségesnek és kötelezőnek tartom!

Kelt.: Budapest, 2014. február 18.
Molnár F. Árpád

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.echelon8.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 


Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 
A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek
 


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
(Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

2012-12-19. HÍRHÁTTÉR TV: Köztünk, akik belülről ismerik a Háttérhatalmat - Magyar és külföldi kormányfőkkel voltunk...
(Film, 24 perc ; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor - D-Day Dono/

2012-12-31. HÍRHÁTTÉR TV: Sugárzó Terrorizmus: CIA és KGB... - Christine DeNicola és a Molnár F. Árpád (ELI) Történetéből
(Film, 26 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/  /Zene: Molnár F. Árpád "ELI"/

2013-04-12. HÍRHÁTTÉR TV: HAARP és ELF - Az időjárás-irányítás alapjai
(Film, 15 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ /Music by: Molnár F. Árpád "ELI"/

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu