Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból

 

 


 

Molnár F. Árpád (ELI) Csúcstényfeltáró Cikke - 2012-06-10.
Molnár F. Árpád "ELI" halálos fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, a Legfőbb Roma Jogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.


FIGYELMEZTETÉS! Az alábbiak sokakban félelmet és/vagy zavarodottságot keltenek. De messze túl ezen az alábbiakat csak akkor olvassa el, ha a későbbiekben elég bátornak, extrém helyzetekben edzettnek és az átlagot messze meghaladóan rettenthetetlennek tartja magát, aki kibírja az legextrémebb körülményeket is! Háttérhatalmi, interaktív beavatások után, a beavatottak és full extrássá tett Echelon-Tanúk gyakran panaszolták, hogy nem szóltam (egyébként szándékosan, nehogy elijesszem őket) azon körülményekről, amik az általam bevitt interaktívvá válás után szinte bizonyosan aktiválásra kerültek, és amik a beavatkozás idejére tehetetlenné teszik őket, vagy pokollá teszik az életüket! Mivel itt egy beavatásnál sokkal extrémebb dolgokról és beavatkozásokról lesz szó - s mert ami lesz, már megvan -, valóban csak olyanok olvassák el az alábbiakat, akik az átlagosnál messze harcedzettebb lélekkel és tűrőképességgel rendelkeznek!


A Béta-programozás; Bevezető

Béta-programozás a háttérhatalmi és Illuminati - eddig - titkos kódrendszerben szexuális programozást jelent; a Béta-programozás fájljait pedig - amiket emberekbe, állatokba stb. ültetnek - cica fájloknak nevezzük. (Itt jegyezzük meg, hogy minden eddigi idők legtöbbek számára ismertté vált Echelon-tanúja, Cathy O'Brien elnöki modell és programozott elnöki szexrabszolga nevében is ott a "Cathy", ami azt jelenti: "Macskás".) Amikor a beavatottak között azt mondjuk: "cicás", olyankor - függetlenül attól, hogy férfiakról vagy nőkről van szó - a Béta-programozottságot értjük alatta.

Albert Stubblebine tábornok (KLIKK!), az amerikai katonai hírszerzés 1980-1983 közötti vezetője - aki beismerte, hogy katonák tömegeinek a programozásával is foglalkozott - arról beszélt egyik videointerjújában, hogy az embereknek csőlátása van, és rendkívül keveset látnak a világból. Na most - mondta Stubblebine kémfőnök - neki az volt a dolga, hogy ezt a látóképességet először kiszélesítse, aztán egyszerűen elvegye a szemellenzőt. Ezt most azért is említettem, mivel csak azért szoktam annyira prózai, hétköznapi és technológiai módon beszélni mindenről, hogy a nagyon beszűkített látású, a legkorlátoltabb elme is megértse, pedig gyakran abszolút nem alsóbb hatalmi beavatkozásokról és kiképzésekről, hanem kifejezetten Kozmikus Kapcsolatokról vagy egyenesen az Istenben való Interaktív Tudás- és Tapasztalásvilágról van szó. A háttérhatalom csak része a Kozmikus Piramisnak, mivel a háttérhatalom fölött vannak az angyalok (akiket az újkori ember földönkívülieknek nevezett el, pedig ők mindig angyaloknak hívták magukat), és ott van a minden fajt és hatalmat Teremtő Abszolút ISTEN, Akit mi, Keresztyének mindig személyesen ismertünk, és soha nem fogták fel a kirekesztettek, hogy mi Közvetlenül Tapasztaljuk az Ő és a Jézus Krisztus Jelenlétét, Gondolatait, Beletudásait, Látomásait, Plántált Álmait stb. Az ISTEN - olvashatjuk a Bibliában is - gyakran ámító angyalokat küldött, akik azt hitettek el akár a prófétákkal is, amit akartak.

A Legfőbb Hatalomnak, a Teremtőnek mindenki és minden abszolút és adekvát módon van alárendelve. A Kozmikus Piramisból senki, soha, sehogyan nem szabadulhat. A Mindenható az Abszolút Szuverén és Korlátlan Úr.

Az Isten - ahogy azt Tanította mindig - Szent, így a szexuális beletapasztalásokat és rituális kínzásokat nem igen tulajdoníthatjuk Neki, viszont hogy mikor történik bármi az Ő Utasítására, és milyen magas kozmikus rangtól jön a beavatkozás, nem tudhatjuk, csak azt, hogy mindenkinek kötelessége a kísértésekben helyt állni, a próbatételekben halálra kész bátorságot tanúsítani.

Az emberprogramozás - mint azt már az 1950-es évektől megannyi világhírű Echelon-tanú a világ minden részéből egyöntetűen tanúsította - már az '50-es években is folyt érintés nélkül, azaz legalább elektromágneses hullámok által. Ezt a későbbiekben a fénysebesség kikerülésével alkalmazott, a közvetlen, azonnali és belső beavatkozások és átalakítások bármikéntjét lehetővé tevő kvantum-összefonódás stb. jelenségek és lehetőségek technológiai igába fogása és alkalmazása váltotta fel, illetve egészítette ki. A szexuális zaklatások - amikkel engem is megkerestek és rendre megkeresnek - leggyakoribb formája az, amikor az alany és az áldozat érintés nélkül vettetik alá a kínzásnak és az erőszakos szexuális zaklatásnak. Ezeknek egy részét kórházakban (állami pszichiátriákon és magánklinikákon) és katonai bázisokon és kísérleti laborokban hajtják végre vagy követik el - ahol az alanyoknak csak egy része egyezett bele bármiféle kísérletbe -, az összes többi eset gyakorlatilag írásos beleegyezés nélkül, az intézmények falain kívül kerül végrehajtásra.

A szexuális zaklatások roppant sokfélék és ritkán nem kevernek bele rendkívüli brutalitást, miközben a beszámolók ás tanúvallomások hitelessége is mindig nagyon jól ellenőrizhető volt, mivel az Echelon-tanúk - amiképpen a spirituális erejű Keresztyének az Istenről és a Sátánról - olyan dolgokat tudnak és mondanak el, amikről egyébként soha, sehol nem lehetett olvasni, és amikről csakis a beavatkozásokon és a kiképzéseken átesett kísérleti alanyok, továbbá super soldierek és super warriorok, valamint az egyéb Echelon-tanúk tudhattak. Az is feltűnő, hogy ahogyan a titkos jelképek és kódrendszerek, úgy a szexuális és biofizikai beavatkozások módjai és életélményei is teljes azonosságot mutattak mindig, függetlenül attól, hogy a Föld bolygó mely részéről kerültek elő a tanúk és a titkos szolgák. Azért, mert ahogyan a Biblia Istene Kinyilatkoztatta 2000 évvel ezelőtt a Jézus Krisztus által, és Foglalta a Jelenések Könyvébe: ama Megprófétált Háttérhatalomról, a titokzatos Nagy Babiloni Szajháról van szó, amely uralkodik a világ országain és annak vezetőin, aki megrontja, paráznává, perverzzé teszi és butaságba dönti a Föld népeit, és aki öli a keresztyéneket és a szenteket a világ minden részén, miközben titkos eszközeivel és titkos hierarchiában a Föld népeinek homlokára pecsétet sütve az emberi faj egyedeinek személyiségét is radikálisan megváltoztatta és kicseréli.

A szexuális zaklatások engem felkereső alanyai között kezdetektől fogva férfiak és nők egyaránt képviseltették magukat. Legalább az esetek felében a zaklatások konkrétan és markánsan észlelt kezdete kifejezetten a kisgyermekkorra nyúlik vissza, és mindig kísérőjelensége a perverzió. Az ilyen alanyok jelentős része arról is beszámolt - annak ellenére, hogy az Internet gyengesége folytán sem tudhatták, hogy a világ minden részén ugyanezen beavatkozások, jelképek, interaktivitások és kultikus kínzások kerültek elkövetésre -, hogy ezen kisgyermekkori zaklatások idején gyakran kaptak általában rendkívül riasztó és rettegést okozó álmokat földönkívüliekről, vagy egy konkrét földönkívüliről, gyakoriak voltak a visszatérő álmok, és gyakori az esetek között, hogy a kisgyermek előtt jelentek meg és tűntek el földönkívülieknek mutatkozó megjelenések vagy azonosítatlan, humanoid külsejű idegenek.

A legtöbb engem felkereső személy egyedül élte át és tapasztalja ezen beavatkozásokat, és a felsőbb kontroller hatalom mindig gondoskodik arról, hogy közvetlen, testben jelenlévő tanúi ne legyenek az erőszakos aktusoknak. Ritkábbak az olyan támadások, amikor a szülő és a kisgyermek egyaránt ki van téve az ismétlődő szexuális erőszaknak, és gyakran pokollá teszik az életüket, de mivel az állam mindent titkolt - miközben ismerője, bűnpártolója és résztvevője ezen bűncselekményeknek -, az áldozatok (rajtam kívül) nem tudnak hová fordulni segítségért, mert a politikusokat és gazságügyi bűnözőket ötvöző kéz, amely milliós havi fizetésekért lehazudja a csillagokat az égről, azon titokzatos Nagy Babilon keze, amelynek terrorsejtjei és felgyújtandó, elégetendő hámsejtjei az állam vezetői, országgyűlési képviselői, titkosszolgálati vezetői és dúsgazdag médiaterroristái. Határon belül és kívülről évek óta gyakoriak az olyan kétségbeesett megkeresések, amikor a terror már elviselhetetlenné fokozott, és az áldozat/áldozatok természetesen szó szerint sírnak a telefonba, hogy mit tegyenek, miképpen szabaduljanak.


Az élvezet és fájdalom szupertitkos beavatkozásainak erdejéből

A szexuális beavatkozások és kínzások világszerte gyakori módszerei közül néhány:

Amiről az elnöki modellek és titkosszolgálati szexrabszolgák beszámolnak, a láthatatlan Illuminati és Háttérhatalom részéről is a legkultikusabb módszerek közül való a végtagok, főleg a karok extrém kicsavarása, ami gyakran olyan testhelyzetet eredményez, hogy hétköznapi esetben kizárt a sérüléstől való mentesülés. Mivel azonban totális elektromágneses és biofizikai kontrollról és fölöttébb adekvát kontrolleszközökről van szó, így az ilyen beavatások, kiképzések és erőszakos cselekmények minden sérülés nélkül lezajlanak.

Nagyon fontos, hogy a kiképzéseken és erőszakon átesett alanyok és áldozatok szinte mindegyike közvetlenül ismeri, hogyan kapcsolja a láthatatlan kontroller ki és be a fájdalmat, szó szerint függetlenül attól, milyen és mennyire brutális beavatkozásról van szó, továbbá hogyan lehet a szenvedés és az élvezet legelképesztőbb formáit pillanatról pillanatra váltakoztatni, a polaritásokat felcserélgetni, és bármely adott életélmény bármely skáláját kiemelni, felerősíteni, kikapcsolni, és az életélmények olyan változatos összhangzásait produkálni, amikre a szervezet - elektromágneses fegyverek és más kvantumeszközök stb. nélkül - soha nem lenne képes.

Miről van szó?

Minden életélmény egy rendkívül hatalmas mennyiségű tapasztalási részegység összessége, mely részegységek az érzékelés olyan skálái, amelyek az egyetlen érzés/élmény rendkívül széles spektrumán elhelyezkedő, egymásra illesztett paneleiből tevődnek össze. Minden pillanatnyi életélmény rengeteg skálából áll, melyek olyanok, mint egy nagyon sok oszlopból álló diagram, ahol minden oszlop egy élményösszetevőnek felel meg. (Nem tudom, írt-e erről is a nyilvánosság előtt bárki, valaha.) Az entitás egyszerre csak egy adott életélményt érzékel, amely ezen rengeteg részpaneleknek, részoszlopoknak az összessége! Na most ezeket az élményeket nem csak részeire bontottuk és vetítettük vissza, megtapasztalásra, hanem olyan új életélmények végtelen tömegeit is létrehoztuk számítógépekkel és felsőbb fizikatudományi, energetikai eszközökkel, amilyeneket egy emberi vagy állati lény soha az életben nem tapasztalhatott volna meg! Az életélményeket egyaránt generálhatjuk az agy megfelelő területeire történő, több, mint atomi pontosságú gerjesztéssel, irritációval és besugárzással, vagy a gerincben húzódó idegszálak húrszerű irritálásával, magnetizálással stb., és egyaránt beavatkozunk az izmokba, a bőr bármely rétegeibe, a neuronokba, a csontokba és a csontvelőbe stb. Olyan élményeket generálunk - a ködös élvezettől a pokolig -, amilyeneket egy kívülálló emberi lény el sem gondolhat!

Megint említenem kell, amit szoktam időnként, hogy mivel eredetileg most sem könyv terjedelemben írnék, le kell zárnom a terület további kibontását, és a legszűkebben az eredeti tárgy felsorolásával folytatnom.

Mivel az Isten Gyűlöli a paráznaságot és a szexuális erőszakot, a Legnagyobb Bosszút pedig eme elmekontroll-világrendszer és hívei ellen Jelentette Ki, ezért az egyhatalmi Világrendszer, és annak ura, a kozmikus eredetű bukott földönkívüli, a Sátán, ama titokzatos Nagy Babiloni rendszerén keresztül az illuminátusait is úgy alakította ki, hogy a szexualitás és a szexuális perverziók meghatározó területek legyenek.

Az erőszakos beavatkozások közül egyik gyakori, amikor az alany izmai görcsbe rándulnak, és az alany kénytelen felveszi az embrió pózt. Az izmok összehúzása az enyhétől a roppant brutálisig terjed, ahogy az életélmény is plántált: az élvezettől a szenvedésig. (Amikor ezen felsorolásokat olvassuk, hangsúlyozandó, hogy a konkrét esetekről beszélek!)

Az izmok összerántása és rendkívül erőteljes görcsök előidézése a hónaljban és a lábban, olyan erővel és intenzitással, amire egy ember nem képes. Az életélményeket ugyancsak villanykapcsolóként lehet váltogatni az élvezet és a fájdalom bármely spektrumain.

Férfiaknál a prosztata irritációja. A prosztataélmények között is számos fajta alkalmazott. Egyike az állandó orgazmus előtti-közbeni élmény, melyet előidézhetünk akképpen, hogy az alany úgy érzi, mintha folyamatosan hangyák futkároznának a szerven, vagy (egy másik módszer) amikor pl. folyamatosan beletapasztalt, a felszínen érzékelt húzásélményt produkálnak. Jellemző biológiai kültünetei ezeknek - kivéve, amikor egy kereszthivatkozással letiltjuk az agy természetes izomutasítási válaszreakcióját -, amikor az aktív beavatkozás során az illető alsó ajkait lehúzza, így alsó fogsora láthatóvá válik, miközben sziszegve szívja a fogai között a levegőt. A prosztatára általában kínzásként alkalmazott beavatkozás, amikor szúrást produkálnak. Ennek külső és egyéb tünetei a feltételes reflexű légzéselakadás és a nyögés, valamint a teljességgel feltétlen reflexű heves könnyezés. További módszerek a prosztata erős, görcsös fájdalma, melyet semmilyen görcsoldó nem csillapít, hiszen nem természetes, hanem folyamatosan besugárzott életélményről van szó.

A mellizomzat rántásai. Itt - amennyiben a kontrolleszközök nélkül megtapasztalhatatlan gyönyörkeltés a tetten ért módszer vagy cél - külön aktiváljuk a bőr alatt az izomzattal érintkező receptorokat és idegvégződéseket, a kívánt módon paraméterezve, milyen és mekkora élvezetet okozzon az izomzat bőr alatti elcsúsztatása. Az izom erőszakos, fékezhetetlen, ritmikus összehúzásával és elernyesztésével külön kéjt (vagy  bármi mást) generálunk, aminek észleleti helyét a mell izomzatához, továbbá a mellizomzatba, valamint a bőr alatt az izomzattal érintkező területbe kapcsoljuk (miközben persze sosem tudni, milyen élmény hol kerül aktiválásra, hiszen nem kell semmilyen konkrét külső vagy belső testrész ahhoz, hogy arról bármilyen életélményt megjeleníthessünk az agyban).

Gravitációs élmény. Mivel a titokzatos Nagy Babilonról van szó, legtöbbször ez is perverzióként beültetett. Főleg a végtagok elnehezítésével jár, amikor az 1g-s értéket (ez a földi gravitáció) először 2g-re (a földi gravitáció duplája), majd 3-ra, 4-re, 5-re stb. fokozunk. Mivel az agyat és annak szívműködésre, légzésre, keringésre stb. utasító területeit halál pontosan úgy uraljuk, ahogyan a fájdalomérzetet, az ösztönöket és az emésztést stb. - azaz totálisan -, így a gravitációs túlterhelést vagy annak életélményi szimulációját is akármekkorára fokozhatjuk.

Mindezeknél is ugyanaz a szabály érvényes, mint minden más beavatkozásnál: a fájdalmat pillanatról pillanatra kéjélménnyel kereszthuzalozhatom, és az is megmutatásra kerül, amikor a fájdalomfokozás eseti maximuma a kéj arányos maximalizálásával kerül összekapcsolásra: olyan személyekben is, akik egyébként nem szeretik a fájdalmat. A rituális kínzások és szexuális beavat(koz)ások  technológiai (és felsőbb energetikai) természetes velejárója, hogy nincsenek szabályok, mert azt csinálok, amit akarok, hiszen akármit össze tudok kapcsolni akármivel.

Magnetizálás. A bőr vagy a testrészek külső vagy belső, egymáshoz vagy külső tárgyakhoz történő mágneses tapasztása roppant erejű kötés. Minden látható kényszerítő eszköz nélkül a kézfejet, tenyeret stb. bármi máshoz odaszegezzük olyan erővel, hogy az alany képtelen azt a legcsekélyebb módon elmozdítani. Ezek és más igazoló dolgok kapcsán (mint pl. emberi test vagy ruházat mozgatása) olyan - a kívülállók számára - elképesztő dolgokról tudunk beszámolni, amik a hétköznapi, alkalmazott (titkosszolgálati és hadászati) tudomány részei, mégis jobban érzem kényszerét az elhallgatásuknak, mint sok minden más tabutémának, annyira elképesztő a hétköznapi, alkalmazott tudomány. A lényeg, hogy környezetünk gravitációs és más látszólagos kényszerítő tényezőit kiiktattuk. Ezen - az egyszerű emberek számára csodának számító - ember- és tárgymozgatási alkalmazásokat mind a hadászatban, mind a kémkedésben, mind a rituális szertartásokban és kínzásokban alkalmaztuk.

A mellbimbók valamelyikének vagy mindkettőnek erőteljes, a kéjt a pokolig fokozott, egyetlen pillanat alatt előidézett akármekkora irritációja. Ha az alanyban nem kapcsoljuk át a természetes reflexeket, akkor az illető felkiált, összegörnyed, és a levegőt kapkodva szedi. A kéjt a pokolig fokozhatjuk; ilyenkor a teljes elgyengülés mellett az áldozat azért fog könyörögni, hogy hagyják abba és soha többet. A mellbimbó(k) kéjirritációjában bevett módszerek az 1 vagy több milliméteres felületen történő stimulálás, vagy a mellbimbó teljes felületén, mint egy fotonvonallal, haránt átfuttatott simítás. Mellékesen jegyzem meg, hogy már a réges-régi, legkezdetlegesebb elektromágneses alkalmazások is - megfelelő frekvenciák esetén - a bőr és a szövetek, valamint a belső szervek olyan izgalmi állapotát voltak képesek okozni, amikkel nyilvánvalóan sok kísérleti alanyt az őrületbe kergettek. Kit élvezettel, kit fájdalommal, kit a kettő elképesztő kombinációival.

Szívszúrás közvetlen interaktív fenyegetésekkel: 'gondold ezt, tedd azt, különben még jobban és jobban szúr, elviselhetetlenné válik, vagy görcsbe rándítom a szíved és megöllek' stb. A közéletből konkrétan ismeretes olyan személy, aki zártabb körökben megosztotta, hogy azért kell hallgatnia a nyilvánosság előtt a dolgokról, mert amint túllépi a megengedett határvonalat, azonnal halálosan fenyegető szervi beavatkozásokat és interaktív üzenet-beültetéseket kap.

A közéletben - jegyezzük meg - egyébként is általános, és több neves, nagyon is közismert olyan személy is elmondta nekem már évekkel ezelőtt is - azok közül, akik egyébként rituális szertartásokon és az "elit" szexpartijain nem vettek részt -, hogy nagyon zavarja őket, hogy nincs magánéletük, a háttérhatalom mindig, mindenbe beleszól, a nemi életüket és gondolataikat közvetlenül fékezi, állandó gátlásokat és szégyenérzetet okoz stb. Mondjuk meg, hogy ez egy Keresztyénnél, aki tudatosan él, és tudja, hogy a parázna gondolat is bűn, csöppet sem jelent reális problémát; amikor az Isten, máskor az Isten Akaratából a Háttérhatalom szüntelen figyelmezteti a helytelen gondolatokra. Az Isten éppen azt Tanította mindig, hogy mindenkor, minden pillanatban, mindenki minden gondolata, életélménye színről színre az Isten, emellett akárhány kozmikus stb. lény előtt, közvetlenül Bennük tapasztalt, az Isten pedig Utálja a szabados, kicsapongó gondolatokat, ráadásul minden tökéletes regisztrációra kerül, és mindenki el fog számolni létezése minden pillanatának minden gondolataival, érzéseivel, ösztöneivel, tetteivel stb.! A Keresztyéneknél - ideálisabb esetben - az állandó mentális és emocionális önszabályozás élethossziglan a természetes élet szükségszerű és elengedhetetlen része!

Az interaktivitás a hétköznapi módon megtapasztalhatatlan dologi tartalmak csillagászati spektrumán túl ama hétköznapi szexualitásokra is megtanít, amiket egyébként sosem tapasztaltunk meg, vagy láttunk ugyan hasonlót újságokban, az Interneten stb., de sosem értettük, mert eredetileg nem voltak belénk kódolva a szexualitásnak ama formái. A hirdetésekből és a műsorokból pl. egyértelműen kiderül, hogy a férfiak talán legalább fele szexuális izgalmat érez, ha a heregolyóit morzsolgatják, vagy a heréiket vagy a nemi szervüket fájdalomnak teszik ki. Erről pl. elképzelni sem tudtam, hogy mitől jó ez a férfiaknak, ami ráadásul kockázatos is. Hogy sosem szerettem az ilyet, az is oka lehet, hogy soha az életben nem tulajdonítottam semmiféle bálványimádatot semmiféle hímvessző iránt, ami férfiaknál szintén ritka, mert a férfiak imádják a saját nemi szervüket. A tapasztalati interaktivitások pedig - legyenek bármilyen alaposak - sosem jelentik azt, hogy amiket tanultunk, az részünkké is válik. Én is így lettem ezzel, tehát sosem szerettem meg azt, ami a férfiakkal gyakran mintegy vagy ténylegesen velük születik.

További módszerek, amikor a férfiak megtapasztalják színről színre, mit érzékel a mellettük fekvő nő, vagy éppen az a férfi vagy nő, akivel még soha nem találkoztak, de még csak nem is beszéltek soha! Nem csak mások legtitkosabb gondolataiba és ösztöneibe enged bepillantást, de azt is megmutatja, mennyire más nőnek lenni és nőként tapasztalni, mint férfiként, és hogy amikor pl. két azonos nemű, egymással barátságban lévő emberi lény ugyanazokat a mondatokat használja valami leírására, aközben megrendítően eltérő életélményeket és összegzéseket tapasztalnak! Aki nem kapta meg belülről, mennyire eltérő minden emberi lény pillanatról pillanatra megélt életélménye és logikai vonalvezetése és pillanatnyi összege, el sem tudja képzelni, mekkora irtózatos hatalmas különbség van két azonosan gondolkodni látszó, azonos premisszából ugyanarra a következtetésre jutó emberi lény logikai épülete között! Ha profán akarnék lenni, azt mondanám: az Isten igazán nem unatkozik, hiszen ahány lényt Teremtett, annyiféle konstrukciót és életélményvilágot Alkotott!

Jelen Cikkünk eredeti témájára, a szexualitásra visszatérve: a gerinc idegszálainak irritálásakor olyan életélményeket generálunk az agyba való külön beavatkozás nélkül is, amik ugyancsak semmihez sem foghatók. Ezeknek persze szintén csak egy része kapcsolt szexuális élményként, a többi az extremitás és a bizarritás, a szokatlanság, az abszurditás és a különösség - emberi kifejezésekkel - leírhatatlan és kimondhatatlan világába vezet; a többi meg brutális kínzás. A további felsorolásokból: a gerincbe nyúlva felfüggesztjük a mozgásképességet, olyan erős és azonosíthatatlan eredetű fájdalmat generálunk, amiről az alany egy idő után ugyan rájön, hogy az fájdalom, de elgondolni sem tudja, hogyan és honnan, hiszen közben nem fáj semmije, pedig nagyon fáj és torka szakadtából ordít. A gerincszálak stimulációjával fékevesztett dührohamot és törést-zúzást is okozhatunk, de az áldozat csak akkor tudja, hogy fékezhetetlen dührohama gerincirritálástól van, ha azt akarjuk, hogy tudjon róla. Ugyancsak a gerinc idegszálai irritálásával szimulálhatunk többféle testen kívüli élményt, bizarr, dekoloráltnak látszó viselkedést és tapasztalásvilágot, szokatlan tudományos és intellektuális gondolatokat.

A gerincszálak szabályozott mozgatásával, kötésével, elektromos bénításával vagy serkentésével okozott spektrumokon kívül említsük meg a dühroham előidézésére maradéktalanul alkalmas módszerek közül, amikor a férfi nemi szerv két oldalán húzódó idegszálak mozgatásával olyan indulatokat indukálunk, ami rettentő és félelmetesen erős és elszánt, tettleges dühkitörést okoz. A stimulált személy egyszer csak nagyon mély lélegzetet vesz, és úgy érzi, hogy valami rendkívül hatalmas, félelmetes erejű, elviselhetetlen orgazmus készül, amitől egészen biztosan eszméletét veszti. A szívműködés felgyorsul, a stressz nem endorfinlökettel, hanem rettenettel párosul, a nemi izgalom helyett pedig az élménytől való félelem és a rendkívüli erejű harag explodál. A stimuláció folytatása rendkívül súlyos és az egész testfelületre kiterjedő izzadást, feltétlen reflexű, a szélsőségekig fokozott mélységű és teljességű légzést, roppant dührohamot és fájdalmas, eszméletvesztéssel járó magömlést okoz: merevedés és szexuális izgalom nélkül. A háttérhatalmi-titkosszolgálati szleng olyan káromló kifejezéssel illeti ezt az extrémbrutális beavatkozást, amit ezért nem kívánok nyilvánosságra hozni.

Légzésleállítás és újraindítás, amit a szerencsésebbek - akik olyan helyen dolgoznak vagy olyan interaktivitásban vannak - kérésre megkapnak, míg mások esetében vagy máskor a légzésleállítás addig tart, amíg az illető gondolatban tanúságot nem tesz alázatról, döntésről valamilyen dolgot illetően stb.

A légzésleállítástól függetlenül van aztán pl. a mellkasra nehezedés élménye, vagy pl. a busszal, kamionnal való elgázolás megélése, aminél szintén fontos, hogy egy ilyen csomag rengeteg élményoszlopból tevődik össze, így azt emelhetjük ki belemutatásra, amit akarunk! Pl. semmilyen fájdalom, semmilyen ijedtség stb., csak a fájdalomtól mentes tompa ütés, az agy ütközés során megélt brutális elmozdulása és a szédülés meghatározott skálákat megtartott élménye.

Más: a bal vagy a jobb agyfélteke, máskor a homloklebeny felszínének elektromossággal történő irritációja (sokkolás), amikor egyrészt ugyancsak nem azonosítható, hogy valódi sokkolásról van-e szó, vagy az agy meghatározott területeire helyeztük az elektrosokk élményét, másrészt a sokkolásra amúgy elméletileg kötelezően fellépő epilepsziát is lekapcsoltuk. Ugyanezen sokkolás a bőrfelületen (háton, karokon, lábakon stb.), vagy pedig pl. az izomzatban, engedélyezett izomösszehúzódással.

A csontvelő irritációja, hogy a csontban rendkívül hideg, fagyos élményt generálunk. Ez nem azonos a közismert fagyasztással, amikor a titkosszolgálatok lézerrel olyan alacsony rezgésszámot generálnak a bőr és az alatta lévő területek molekulái és atomjai esetében, ami a terület fagyásával jár. Az utóbbi, fagyasztásos beavatkozás világszerte az elsők között szokott lenni, amit a titkosszolgálatok az ügynökökkel vagy politikai üldözöttekkel megtanítanak.

A női nemi szerv belső részeinek összehúzása, illetve folyamatos elektromos irritációja. Ez utóbbi - az elektrosokk vagy annak imitációja - a nőben állandóvá teszi az orgazmusélményt, melyet a kontroller(ek) általi elektrosokk fokozásával az ájulásig emelhetnek, noha jól tudjuk, hogy az eszméletvesztést ugyancsak ki tudjuk iktatni.

A hímvessző hegyén izzó tű érzése (pillanatnál tovább normális esetben elviselhetetlen); más pl. a heregolyókban nyomás és szúrás, az ondóvezeték kitapintható görcsbe csavarása, majd visszaengedése annyi idő alatt, ami a természetes folyamatot ugyancsak abszolút kizárja!

A belső szervekbe való, harapófogó-élményt nyújtó belemarkolás - hacsak nem keverjük másként az összélmény összetevőit, vagy nem cseréljük fel az élvezet-fájdalom polaritást - mondani sem kell, mennyire negatív és brutális élmény. Aki nem tudja, hogy ez sem jár semmiféle ismert káros fizikai következménnyel, és azt hiszi, hogy menthetetlenül szétroncsolásra kerülnek a belső szervei és hamarosan meghal, de elég bátor és harcedzett, annak - gyakorlati dolgokról beszélünk - valójában ez sem jelent semmilyen súlyosabb aktuális vagy későbbi lelki traumát.

A legdrasztikusabb kínzásokról is el kell mondani, hogy abszolút bevett gyakorlat, hogy az olyan szélsőséges fájdalmakat és borzalmakat átélt tanúk, akik az elektromágneses és felsőbb végrehajtású brutalitásokon átestek, éppen a totális szabályozhatóság miatt abban az esetben is azonnal mentesülhetnek a mások számára életre szóló lelki összetörtséget okozó kínzások lelki hatásaitól, ha egyébként ilyesmi a természetben aligha fordulhat elő. Hangsúlyozandó, hogy nem elméleti, hanem konkrét gyakorlati esetekről beszélek! A puszta kínzás tehát csak abban az esetben okoz hétköznapi traumákat, ha kifejezetten azt akarjuk, hogy így legyen. Megtehetünk bármit! Ezért nincsenek szabályok, és ezt mindenki meg fogja tudni! Azt csinálunk az emberi észleléssel, amit akarunk, és úgy formáljuk bárki lelkét, ahogyan akarjuk! Mindennek természetesen ugyancsak a Legfőbb és a Legelső, helyesebben a Mindig Létező Abszolút Hatalom, a Teremtő Isten Szabja Korlátját és Gátját, Aki mindenkiről és mindenről Legelsőnek és Legvégsőképpen Dönt!

Szelídebb vizekre evezve: tapasztaltaknak is érdeklődést felkeltő személyes megtapasztalás pl. a magömlés be- és kikapcsolása, minden merevedés és szexuális gondolat nélkül. Pusztán agyi és/vagy lokális, szervrészi stimulációval tetszés szerint ki- és bekapcsolhatjuk a magömlést.

Továbbá: A hasban és a nemi szervekben az ideghuzalok és idegvégződések egymáshoz érintése, máskor szorítása, mágneses tapasztása stb. olyan azonnali orgazmusokat eredményez, illetve olyan részét emeli ki az orgazmusélménynek, amit azért nem ismernek a kívülállók, mert orgazmuskor az egész élményt egyben tapasztalják, de annak részegységeit nem. Ugyanígy aktiváljuk férfiakban a női orgazmusélmény egészét vagy bármely összetevőit. Az érdekességek közé tartozik, amikor pl. a férfi a női partner vagy egy másik nő vagy férfi orgazmusának testi élményeit kivéve, kitörölve, kifejezetten a lelki élményeket vagy azok egy rekombinációját kapja meg. Ilyenkor tehát a fizikai élmény elvétetik, és kimondottan lecsupaszítva láthatjuk egy orgazmus színtisztán lelki összetevőit. Ugyancsak szokatlan, amikor a férfi vaginát tapasztal, oda való behatolást kíván, de nincs hova behatolni, hiszen nincsen női nemi szerve. Amikor oda tapint, érzékeli, hogy a szerv nincs ott, mégis mintha ott volna.

Aztán: A vizeletürítésről majdnem mindenki tudja - ma már erről sokat beszélnek -, hogy sokaknak okoz némi szexuális élményt. A kontrolleszközökkel ezeket egyrészt a görcsös és kéjes fetrengésig fokoztuk, másrészt - mint mindent - rekombináltuk, azaz új összetevőkkel ruháztuk fel.


Befejezés

Az illuminátusok és a Háttérhatalom, valamint a titkosszolgálatok ezen fizikatudományi és biofizikai módszereiről hamarosan az egész bolygó értesülni fog, mert tetszik vagy sem, de az Örök Isteni Boldogság előtt (mely semmiben nem mérhető az emberekbe plántált, szándékosan primitív és sekélyes szexualitáshoz!), a Mindenható Részéről, a Szent Lelken keresztül, a Jézus Krisztus Által a Jelenések Könyvébe Megíratott titokzatos Nagy Babiloni Szajha, a Föld paráznáinak és utálatosságainak anyja - akiről megíratott, hogy elveszi a szentek erejét - hamarosan az egész Emberiség előtt nyilvánvalóvá lesz.

Ne felejtsük a Világmindenség egyik Legfontosabb Fenyegetését!: Aki imádja ezt a Rendszert, azt az Isten annyira Gyűlöli, hogy örök időkre, a végeérhetetlen korok korain át - Elvetve Szemei Elől - Örök Kínszenvedésre Veti! De abba a szenvedésbe már nem lesz senki, aki élvezetet kever, mert a cél az Örökké Tartó Borzalom! Az a Hely, Amely a Létezés Legfőbb Veszteseinek Készíttetett, és Amelyről a próféták jobbára úgy tudják, hogy a bűnökkel szembesülők Örök Lelki Gyötrelme a Világmindenség Győztesei Előtt lesz Örökké. A Győztesek Tapasztalati Szemei Előtt, Az Isten Figyelmétől a Vesztesek Örökre Elvetve, hogy ha lehet, még inkább érthetővé váljon az Emberiség jelen tagjai előtt, hogy tehát semmi esély a menekülésre! A Győztesek Előtt Örök Gyalázatban: A Jézus Krisztus és az angyalok, valamint a szintén halhatatlan és maximálisan boldog, angyali sorsra Teremtett maradék Emberiség isteni, rettenetes lelki taposómalmai alatt...

Az Úr Istené legyen hát Minden Hatalom és Dicsőség a mi Urunk Jézus Krisztusban! Ámen!

8. kerület, Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.