Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina (Echelon-tanú):       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Meghalt a Katonai Biztonsági Hivatal agyonhallgatott főigazgatója, Stefán Géza, a katonai bűnözés és politikai gyilkosságok egyik legfőbb alakja2009-06-22.
Molnár F. Árpád tényfeltáró glosszája

Az "Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón" című történelmi és megjelenésére pár órával máris rendkívüli sikerű tényfeltáró cikkünk Internetforgalomba bocsájtására kb. 10 órával meghalt Stefán Géza, a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) főigazgatója, vezérezredes, a katonák és civilek ellen 1990-t követően elkövetett politikai gyilkosságok egyik legmeghatározóbb alakja. Stefán Géza vezérezredes - akit rendkívül erőteljes összpárti cenzúrával rejtett el valamennyi párt és médium - 1994 óta(!) vezette a Katonai Biztonsági Hivatalt! 1994 óta! A média osztatlan gőzerővel hallgatta el, és a nemzetközi háttérrel megfogalmazásra került hivatalos kommuniké is gondosan elrejtette, hogy Stefán Géza nem holmi 1990 utáni titkosszolgálati kémfőnök volt, 2008-tól pedig a Pécsi Tudományegyetem címzetes és szokásosan állambiztonsági besúgó tanárembere is, hanem azonos azzal, aki 1990 előtt a rendszer "végkifulladásáig", sőt, annak temetéséig a rossz nevű és hírű, tömeggyilkos kádári Állambiztonsági Szervezet (ÁSZ) egyik vezető koordinátoraként a magyar lakosság után kémkedett, a katonai titkosszolgálatnak 1965 óta(!) hivatásos állományú elvtársa volt(!), a szocialistának nevezett rendszer alkonyán pedig többek között ő vezette a Nagy Imre temetés napjaiban a besúgó és titkosszolgálati eszközökkel megfigyelő állambűnügyi apparátust a lakosság tömegeinek, csoportjainak és egyes személyeinek elirányítására, manipulálására és félrevezetésére. A média ezt a batár nagy szeplőplecsnit a legnagyobb bűnszervezeti természetességgel hagyta ki Stefán Géza halála után közzétett rövid életútjából, látványosan mintha semmi köze, soha nem lett volna a Kádár-éra Állambiztonsági Szervezetéhez (ÁSZ) sem, mint '89 budapesti állambiztonsági kémfőnökének. A katonai és polgári titkosszolgálatok és ügynökeik tömegei - alább szólunk még erről - azt az utasítást kapták, hogy mindenfelé magasztalják az olajos, drog- és fegyverkereskedő elektrosokkos tömeggyilkost, és a titkos szolgák és ügynökök most fene nagyon fontosnak érzik magukat, hogy megint hülyét csinálnak magukból, és fontos "küldetést" hajtanak végre: fordítva, mint kellene. Tehát megint kizárólag a Hírháttéren olvashatnak reális és sehol máshol nem megjelenő híreket, mégpedig a párt- és állam-, valamint titkosszolgálat-független Molnár F. Árpádtól, aki készségesen fogadja ezért a további gratulációkat is.


Stefán Géza vezérezredes, a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) 1994-2009 közötti főigazgatója. Leleplező cikkünkben most is olyan tényekre lel, amikkel soha, sehol nem találkozott.
(Molnár F. Árpád)

 

Stefán Géza halála hasznosan érintheti a múltban megkövesedett katonai titkosszolgálatokat, és ami a lényeg, a teljes lakosságot, amennyiben nem egy következő, politikailag agyonvédett sorozatgyilkos muzeális őskövületet (a titokzatos Nagy Babiloni Szajha által legyártott fosszíliát) helyeznek ismét a KBH élére. Nagyon időszerű volna a korral előre haladván megérteni azt is, hogy a jövő az egyre nyíltabb katonai titkosszolgálatokban áll, amelyek jobban járnak azzal, ha ők lebbentik fel a fátylat működésük és eszközeik mind több területéről, semmint ha egy átütő és sokak által előre jelzetten bekövetkezhető irdatlan társadalmi robbanás söpri el őket Echelonostól és vezetőstől, hogy a Föld bolygó - nem ritka - egyetlen országában sem találnak menedéket!

Stefán Géza vezérezredes, aki tehát 1994-től 2009-es haláláig 15 éven át(!) töltötte be az állambiztonsági funkciót, kiemelkedő hóhérként funkcionált a lakosságot irányító, idegen hatalmak által felügyelt és felhasználásra rendelt Echelon-technológiák elrejtésére és az állami, valamint Echelon-üldözött katonák és tisztek üldözésére, az ellenük és a világ népei ellenében szervezett koncepciós pereknek, öngyilkosságba vezetésüknek, valamint eltüntetésüknek és meggyilkolásuknak. A Hírháttérhez - Multimédiánknak az Echelon-technológiák leleplezésének megkezdése óta (ami rendkívül markánsan katonai titkosszolgálati hatáskör) - nem egy olyan katonatiszt neve jutott el, akik 1990-t követően munkahelyükön politikai céltáblává válva (kikezdve) a hadsereg titkosszolgálatainak Echelon-eszközei célpontjaivá váltak, ezek által - környezetük irányítása és lealjasítása által - elszigetelésre kerültek, majd csendben eltüntetve elmegyógyintézetbe juttatták őket, avagy nyomuk veszett, illetőleg a hivatalos megállapítás szerint öngyilkosok lettek. Stefán Géza (észak-kóreai mintára és a titkosszolgálatok egypárti mozgására reagálva általam is csak "Kedves Vezér"-nek nevezett tömeggyilkos) volt az egyik olyan személy, akinek a kezén ezen politikai gyilkossági ügyek - becslések szerint - legalább 60-70%-a úgy folyt keresztül, hogy vagy ő volt a kifejezett elrendelő és operatív főnök, vagy más katonai titkosszolgálatok vezetőivel (pertu- és üdülőhaverjaival) közösen szervezték ezen bűntetteket. Halálát követően - a Hírháttér Molnár F. Árpádját kivéve - kivétel nélkül valamennyi médium és katonai, valamint polgári titkosszolgálat odaadó háláját és Stefán nem létezően magasztos kedvességét és csodálatosságának rémhírét szervezi, és az állam katonai és polgári ügynökférgeinek tömegein keresztül körözvényekben lett kiadva, hogy mindenfelé mint rendkívül kedves és jóravaló bácsikáról emlékezzenek meg, egyenesen ágú leszármazottakként hülyét csinálva a lakosságból, és elfedve a katonai titkosszolgálatok őskövületi és globálisan terrorista, az egész Emberiséggel ellenséges fosszilis állapotait. Nehogy elaludjon bárki ezektől a sátánimádó, romantikus altató daloktól, mert ez a katonai titkosszolgálat(!), annak is a teteje(!), egy posztkommunista operatív besúgó és lakosságra vadászó kémfőnökkel az élen, ne feledjük!!!

Azonban más - a médiamaffia stb. értelmezésében kedves jó vezérek is gyakran kerültek kapcsolatba Stefán Gézával, ha nem is rendszeres személyes találkozók formájában, hanem a közös bűnözés és a közös áldozatok voltak, amik összekapcsolták őket. Így pl. a Kecskeméten épült Magyar Néphadsereg II. Katonai Kórház (későbbi úgynevezett Repülőkórház) Ideg-Elme Osztályának ezredes és Felülvizsgáló Főorvos besúgó dr. Magyar László osztályvezető főorvos és helyettese, Kiss László alezredes, mindketten igazságügyi elmeszakértők által politikai megrendelésre és elvárásra törvénytelenül pszichiátriákra és elmegyógyintézetbe záratott, továbbá elmebeteggé nyilvánított, illetve elektrosokk terápiákkal elbutított, eltorzított, fizikailag megbénított, megcsonkított és megnyomorított hősi áldozatai és hősi halottainak ügyei. Hármójuk közül - Stefán, Magyar és Kiss - az utóbbi kettőt személyesen is irdatlan bőséggel ismerem gyermekkoromtól fogva, úgyhogy sokkal többet tudok róluk, amennyit jelen Stefán-emlékezésünk keretei lehetővé tesznek éppen csak említeni is. Mind Magyar László, mind Kiss László katonai orvosok és pszichiáterek a Kádár-érából kerültek valamennyi bűncselekményeikkel együtt átmentésre, ahogyan Stefán Géza is. Ezen titkosszolgálati szakmákban - amilyen Stefáné, Magyaré, Kissé stb. - alapmotívum, hogy mindet átmentették a szocialistának nevezett rendszerformációból, valamennyit felfelé és felfelé buktatták, valamennyi bűntetteiket Antalltól Orbánon át Csurkáig és Für Lajosig nem csak elrejtették, de szakadatlanul folytattatták és jutalmazták, és szinte 100%-ban meghatározó, hogy ezen állásokból nem nyugdíjba vonulnak, hanem végelgyengüléssel kihalnak, illetve politikai gyilkosságok útján (rákkal stb.) végeznek velük. De bíróság elé egy sem áll, mert Orbán Viktor éppen úgy, mint az 1956-ban pufajkás Horn Gyula és a katonai kémfőnök, olajos-echelonista Jobbikos Für Lajos mind együtt fedezik és rendelik folytatni ezen katonai és polgári, Emberiség ellen elkövetett bűntetteket, valamennyi létező módszerrel, szervezeti felépítéssel és eszközzel.

Jegyezzük meg, hogy a Katonai Főügyészség - ha valódi cselekvés nélkül is, de - elismerését fejezte ki olyan tényfeltárásaimmal kapcsolatban, amikről a média egészében és valami hallatlan undorító hitvány-ügynöki pofátlansággal, kollektív hazaárulással és bűnszervezeti pusztítással hallgatott, hiába kerestem meg őket ezerszer(!), ahogy a legnagyobb kérkedő pofával Vona Gábor hívei és pártsajtója még tobzódva őrjöngtek is a rengeteg áldozaton és tönkre tett tömegen, nemzetünk legnagyobb hősein(!), olyan ügyekben tehát, amelyek kapcsán a médiának elméletileg sokkal hamarabb mozdulnia kellene, hiszen a média nem vádolható olyan mélységű összefonódásokkal, ahogy a Katonai Főügyészség esetében ez kézenfekvő lenne. Ennek ellenére ez volt a sorrend: a legharsányabban leghitványabb és a haza sorsát illetően a legnagyobb nyílt pszichopátiával legrosszindulatúbb a Jobbik, a kurucinfó és a fasiszták, a nácik, ezek kivétel nélkül mind Vona Gábor nevében, csak ezután következik az MSZP és a Fidesz, valamint Orbán Viktor hívei, akik ebben is igen hasonlítanak Vona Gábor tömeggyilkos alkatú, rosszindulatú és hazaáruló híveire, és végül a legértelmesebben a Katonai Főügyészség.

Stefán Géza külön fordítottan abszolút meghatározó, és csak a halmozottan fogyatékosok részéről nehezen értelmezhető sajátossága volt ellenünk, a Hírháttér-Terv fékezésére és a lakosság további sötét középkorban tartására és pusztítására a hadsereggel és a katonaságból való, jobbra érdemes, barátságosabb és a hazájuknak, valamint az Emberiségnek szolgálni vágyó személyek lekapcsolása, állambiztonsági leépítése és visszahívása, hogy ne segítsenek nekünk, a lakosság elleni államtitkok bebetonozása, továbbá Stefán ura, a Sátán által a vezérezredesnek nem a sírba vetése, hanem az Isten Színe Elé, aztán a Pokolba vitele, örök kínszenvedésre. Így ha bár béke poraira, a Jézus Krisztus Szavaival: az ő férge meg nem hal, és tüze el nem aluszik. Ámen.

Sok információt kaptunk korábban - aminek bőséges nyoma is van - a minket a tényfeltárásban segíteni szándékozó honvédelmi vonatkozású és kapcsolódású személyek visszahívását illetően a visszahívók nem azonosítható hátterű likvidálása vonatkozásában. Erről ennyit. Keresztyénként nem szavazhatok meg ilyesmit, mert az Emberiségnél van egy magasabb rendű szempontom, mégpedig az Isten Parancsai szerint (Mert Ő a Legfőbb Katonai Vezető!) a Neki való engedelmesség, amely tiltja az emberölést. Ha az ISTEN Parancsai engednék, bűnös lelkemnél fogva - elgondolhatja minden katonatiszt, különleges ügynök stb. - olyan hevesen szavaznám éjt nappallá téve katonai titkosszolgálati ellenségeink, azaz az Emberiség ellenségeinek minden elérhető hatalmi, továbbá háttérhatalmi és ISTENI likvidálását, hogy számolni sem győznék. Tehát várjuk a segítséget. Mert bár a Sátán is úr, mégiscsak az ISTEN Tapos annak a fején.


Még néhány hírhedten Kedves Vezér: Kim Ir Szen és Kádár János sortüzes tömeggyilkosok. Stefán Géza mindkét elvtárst mint Jóságos Vezéreket szolgálta: ugyanis Stefán már 1965-től a katonai titkosszolgálatok hivatásos állományú embere volt. Szatirikusan fogalmazva: a NATO nyilván azért nézte el, hogy Stefán nem szolgált Kádár előtt Rákosi Mátyás ÁVH-jának is, mert abban az időben Stefán még csak kisdobosból cseperedett úttörővé.
(Molnár F. Árpád)

 

De beszéljünk még Stefán Géza (a titkosszolgálatok által kvázi szó szerint az észak-kóreai diktátor titulálását idézve a "Kedves Vezér"-nek nevezett) állambiztonsági tömeggyilkos és a hadsereg mai napig sem publikus tevékenységeiről.

Sokat lehetett hallani pl. a hadsereg olajtározóiról - aminek össztörténelmi dokumentálása felét lehet, hogy a Molnár F. Árpád publikálta -, de senki (szinte vagy egészen engem kivéve) nem mondott ezekről semmi többet. Az olajszőkítés úgy ment (és megy, csak más formában, mert olajozás most is van, csak nem bukott még rá senki), hogy az olajat behozták Szlovákiából, a Slovnafttól, ami az orosz maffiáé, a KGB-é volt, vagy behozták egyenesen Oroszországból, mégpediglen hatalmas, közpénzen finanszírozott vonatokon, amik egyenesen a laktanyákba vezető, javában a Kádár-rendszerben épített síneken - amiken a fegyvereket és tiltott nemzetközi rakományokat is szállítják a mai napig, néha igen feltűnően (éppen csak annyira, hogy a nép tetten érői bámulják, de a média sosem vesz észre semmit, mert nem akar) - beúsztatták a laktanyákba, és ott folyt az olajszőkítés.

Amikor ezen ügyekben - főleg 2002-ben és 2003-ban - bármit tettem, akár nyomozás, akár a leghalványabb írásbeli vagy verbális megnyilvánulás, ha az a legszűkebb körben is volt, szinte úgy megkergült a Fidesz és az MSZP, mintha Freddy Kruegerre fröcsköltem volna szentelt vizet. Elképesztő gyilkos gyűlölet kísérte - az újkori magyar történelem egyik legsötétebb bűnözőjéig, Dávid Ibolyáig bezárólag - minden ilyen jellegű nyomozásomat és mozdulatomat!

Minthogy a laktanyákban a szocialista éra óta mindig, minden be volt technikázva (itt is, ahol lakom, kb. 80 méterre a kecskeméti katonai repülőtér főbejáratától, amely a Szovjetunió Magyarországának legfőbb légi bázisa és katonai célpontja volt), a katonai titkosszolgálatok nem csak tudtak mindenről, hanem ők biztosították a hátteret is. Így szállították pl. a délszláv háború idején, az embargó alatt az olajat a szerb háborús bűnös és tömeggyilkos Slobodan Milosevicsnek is, hozzásegítve, hogy jobban háborúzhasson Magyarország NATO-szövetségeseivel (tette ezt Magyarország a nyugat orra előtt), és hatékonyabban végezhesse a népirtásokat minden nem szerb fajú és minden civil lakos ellen, ahogy neki jólesik (meg ahogy a nyugati és keleti titkosszolgálatokkal leszerződi). Ha Magyarországon a hadsereget illetően bárki, de akármi kapcsán (fegyver, drog, párosával elkövetett tiszti öngyilkosságok, főbelövések és egyéb groteszk paródiák) bármit kérdezett, akkor a média és az udvariasan távolságtartó politikusok (akikre sosem volt jellemző az udvariatlanság, ha jól kerestek pusztítással és gyilkolással) jól fésült stílusban - egyébként minden létező bűntett esetében - mindig azzal hárították el a hadsereg érintését, hogy a hadsereg szeret mindent egyedül elintézni. Majd ők elrendezik. Minthogy a törvények kb. annyira működtek Stefán alatt, mint 1990 előtt, a katonai titkosszolgálatok valahol az 1989-es Nagy Imre-féle állambiztonsági hallgatási és sok tekintetben működési szinten megrekedtek, és erre garancia volt az őskövületi állambiztonsági Stefán Géza neve is, így mind a nemzetközi és illegális fegyverüzleteket, mind az illegális, Magyarországon terítésre készített és nemzetközi kábítószertermelést, hallucinogén- és stimuláns- stb. -gyártást és drogkereskedelmet, mind a bakteriológiai és virológiai, valamint tömegpusztító - lassan úgyis mindenki megtudja, ezért leírom ezt is - genetikai fegyvereket, mind az általában öngyilkosságoknak beállított politikai gyilkosságokat és eltűnéses emberrablásokat a világon minden ellenőrzés nélkül végezték, ugyanis Stefán Gézának nem az ellenőrzése, hanem az irányítása alatt folytak mindezek. Ez a dolga a katonai titkosszolgálati vezetőknek. Azaz minden olyan, amit az 1995. évi CXXV., a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, rájuk vonatkozó törvényben megköveteltek szerint éppen elhárítani kellene. Stefán hátterében pedig a KGB (FSZB néven, ahogyan Stefán Gézát keresztelték át elvtársból úrrá), a Moszad, a CIA és természetesen Stefán Géza napjai legnagyobb részében a Háttérhatalom állt, amit a Jelenések Könyve 2000 évvel ezelőtti Beteljesedett Próféciáinak megfelelően Nagy Babilonnak helyes nevezni, hiszen a Háttérhatalom minden ízében és technológiai, valamint globalista gazdasági, politikai és vallási eszközeiben és módszereiben, sajátosságaiban és struktúrájában az, amit a Biblia róla halálos precizitással Megfogalmaz.

A kábítószer-termesztés is gyakran mindenki orra előtt folyt. Sokszor a hadsereg hangáraiban termesztették a marihuánát, amit aztán száz kilószám repülőgépekkel utaztattak külföldre. Stefánék és a katonai titkosszolgálatok ezeket páholyból nézegették. Mindenki - az olajban, drogban, fegyverben - sütögette a maga pecsenyéjét. Voltak (és természetesen vannak) az állami hátterű, szintén saját zsebre is működtetett nemzetközi olaj-, drog-, fegyver-, vegyi és kemikáliás, nanotechnológiai és Echelon-fegyverkereskedelmek, és vannak a főtisztek stb. által helyileg kezdeményezett és végrehajtott drogtermesztési és nemzetközi kereskedelmi, valamint fegyverkereskedelmi ügyek, amik kivétel nélkül mindig, minden esetben, de kivétel nélkül(!) a katonai titkosszolgálatok és vezetői orra előtt zajlanak. És így volt ez mindig.

ÍME! Demokráciánk és a nemzetbiztonság garanciája! A kép középen Stefán Géza, az 1965 óta katonai titkosszolga, sokkos gyilkos drog- és fegyverkereskedő tömeggyilkos, a katonatisztek hóhérja! Mögötte az általa 15 éve vezetett cég jelmondata! No comment! Mellette olyanok, mint Szekeres Imre honvédelmi minisztere, Vadai Ágnes 2006-os sortüzes, likvórfolyasztó, szintén főbe lövető echelonista gyilkos, valamint Bencze István országos rendőrfőkapitány! Mindezen társaságból már csak Vona Gábor, hívei és a kurucinfo hiányzott, utóbbiak a katonai és állami gyilkosságok védelmében tobzódó agresszív röhögéssel, mint mindezen háttérhatalmi és Emberiség-ellenes hóhérok szóvivői! Így végre minden Istentől elhagyott együtt kiálthatja a Veérben álló nemzet holtteste részeként, hogy: Éljen a Haza!
(A képre kattintva azt teljes méretben láthatja!)

(Készült: 2009.06.21.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-22. -
Végső visszaszámlálás
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Ne feledjék, hogy az elmeirányító fegyverek, vagyis az Echelon-technológiák kiépültek, és az egész bolygót uralma alatt tartják velük. Mentálisan, pszichésen értelmi fogyatékossá téve vele a lakosság szinte minden tagját! Vagyis egy transzállapotban tartott bolygón élünk, ahol az emberiséget úgy programozták be, hogy önmagát elpusztítsa... (...) A titokzatos rendszer felemészti önmagát, és élhetetlenné teszi a közeget is, melyben létrejött! Vagyis egy globális ökológiai katasztrófa is a küszöbön áll, melyet még jobban felgyorsít és előidéz az ECHELON-HAARP-technológia!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-23. -
Gáz van!; Guantánamo; A győzelem felelőssége
/Thürmer Gyula (A Munkáspárt elnöke)/
Részlet: Köztársasági elnökünknek rendre elrontják a kedvét a parlamenti szavazásokkal. Ilyenkor, gondolom, elmereng a húsz évvel ezelőtti eseményeken, amikor az Ellenzéki Kerekasztalon éppen ő volt az egyik nagyágyú.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu