Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina (Echelon-tanú):       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Végső visszaszámlálás!2009-06-22.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Küszöbön a nagy összeomlás, mely évezredekkel ezelőtt megjövendölt, és MOST bekövetkezik. Az emberiség történelmének, katasztrofális, pusztulásra ítélt létének az utolsó óráiba érkeztünk el. Az eseménysorozat az Isten IGAZSÁGTÉTELÉHEZ, a NAGY NAP eljöveteléhez vezet, melyet a Biblia a JELENÉSEK KÖNYVÉBEN megjövendölt.

De addig, amíg az a csodálatos nap el nem érkezik, az utolsó időben soha nem látott mértékben ELURALKODIK AZ EGÉSZ FÖLD BOLYGÓN A SZÖRNYŰSÉG, A RETTENET, A RÉMÜLET, RÉVÜLET!..... Melyet ÁTVÉSZELNI, ELVISELNI, TÚLÉLNI nem lesznek képesek az emberek az ISTEN HITE, KRISZTUS TANÍTÓ SZAVA, TÖRVÉNYEI nélkül, mely ZÁLOG ahhoz, hogy Isten VÉDELEMBEN RÉSZESÍTSE AZ ÖVÉIT!!!

Így BÁTRAN kimondom, hogy SEMMILYEN VILÁGI INTÉZMÉNYT ÉS TÖRVÉNYT NEM FOGADUNK EL, ezt kollektíven kijelentem az egész Hírháttér Multimédia nevében, és minden IGAZ KERESZTYÉN ISTENFÉLŐ EMBER NEVÉBEN, mely érvényes a Föld bolygó minden szegletére! Kizárólagosan azoknak a TÖRVÉNYEKNEK ENGEDELMESKEDÜNK, melyek a MINDENHATÓ ATYÁTÓL és KRISZTUS URUNKTÓL SZÁRMAZNAK!!!

Elmondjuk az EMBERISÉG HÁTRALÉVŐ IDEJÉT, TÖRTÉNELMÉT, JÖVŐJÉT, és Isten kegyelméből Keresztyéni, felebaráti tanácsokat adunk, melyek a TÚLÉLÉS ZÁLOGÁT JELENTIK! Ne feledjétek, hogy NE AZT FÉLJÉTEK, AKI A TESTET ELPUSZTÍTHATJA, HANEM ANNAK ENGEDELMESKEDJETEK, AKI A LELKETEKET MEGMENTHETI, ÖRÖK ÉLETET ADHAT! Nem kell félni Nagy Babilontól, mert nem képes VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI BENNETEK; ABBAN AZ ESETBEN, HA A MINDENHATÓ ATYÁTOKNAK ENGEDELMESKEDTEK, akkor nem lesz ereje, hatalma fölöttetek!!!

 


Nagyon népszerű volt a Hírháttér Rádió gondozásában 2008 januárjában publikált műsorunk, melynek címe: "A hajléktalanság teljes felszámolása". Míg Vona Gábor szélsőségesen patológiás közmunka pogromja és ezért azzal e szociopátiás-pszichopátiás struktúra miatt teljesen együtt mozduló többi párt (az Egypártrendszer) minden ízében dömpingjével kezdte szaporítani az elszegényedést, az Alkotmány-ellenes és köztörvényes cselekményhalmazatok mellett a gondatlan veszélyeztetést, az albérletből és a saját lakásaikból minden fizetés nélkül hajléktalanná, ezzel gyakran alkoholistává és megélhetési bűnözővé válók számát, aközben a Hírháttértől a szociális és emberjogvédő szervezetek által átvett és továbbközölt eme anyagunk is a Sátán és kecskeméti polgármesteri (Fideszes Zombor Gábor) ördögeinek és latrainak süket füleire és gyűlöletére talált. Anyagunk arról szól, hogy pl. Zombor Gábor kecskeméti Fideszes polgármester egyetlen városközponti, klientúráját multimilliomossá gazdagító újra-átépítésének költségéből nem kevesebb, mint a Magyar Köztársaság összes hajléktalanjának 30 évre történő elszállásolását lehetne 30-60 napon belül megoldani! A Hírháttér 2008-as anyagának filmdemó változata a napokban került elkészítésre, melyet a Hírháttéren először itt, Soós József Úr cikke mellett tekinthetnek meg.
A Hírháttér Rádiós anyagot MP3 formátumban ide kattintva tölthetik le! A filmdemót ide klikkelve menthetik saját gépükre! A műsor forrásoldala ide kattintva látható. A velünk perben álló Orbán Viktor házi Zombor Gáboráról pedig itt olvashatják azonnal országosan rendkívül népszerűvé vált cikkünket, mely időközben már feljelentés mellékleteként is a hatóságok előtt hever.
/Molnár F. Árpád/

A legfontosabb ezekben a NEHÉZ és egyre NEHEZEBBÉ VÁLÓ IDŐKBEN, hogy SEGÍTŐ, JÓ SZÁNDÉKÚ, ISTENFÉLŐ EMBEREK MARADJATOK; ezt minden erővel meg kell védeni, óvni. Mert a GONOSZ mindent elkövet annak érdekében, hogy a PUSZTULÁSBA MAGÁVAL RÁNTSON MINDENKIT! Ez így van megjövendölve. DE a keskeny út, az, melyen járnod kell, hogy az örök életbe, az igazságba juss, ott van, csak látnod kell, hallgatni a JÓ SZÓRA, a TEREMTŐ ATYÁRA, és minden rendben lesz!!! Segíteni, a lehetőségek határait kitolni, átlépni, ember feletti erővel azon munkálkodni, hogy minden rászorulónak életén könnyíteni. Itt elsősorban a legjobban szenvedő, legnagyobb nyomorban élőket értjük, az ABSZOLÚT NINCSTELENEKET, akiket eldobott az ember, és ELTIPORT, GÚNYT ŰZÖTT BELŐLÜK A SÁTÁN Rendszere!

Ne féljetek, cselekedjetek, mert minden apró segítség hatalmas lehet, az igaz szó, az IGAZSÁG pedig életben tart, segít a léleknek, és kedves az Atya szemében is!!!!

Az utolsó időkre ÖSSZEÁLLT, ÉLETKÉPESSÉ VÁLT A BIBLIÁBAN MEGJÖVENDÖLT TITOKZATOS NAGY BABILONI RENDSZER, hétköznapi nyelven a HÁTTÉRHATALMI Rendszer, mely EGY KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALÁ RENDELTE AZ EGÉSZ FÖLD BOLYGÓT, annak minden lakosát!!!! A sajátosan kiépített KIZSÁKMÁNYOLÓ gazdaságpolitikájával, melynek része a KÖZPONTI VILÁGBANK, a F.E.D. bankrendszer is, és az ahhoz tartozó összes "al-projekt", amely a kisebb gazdasági tömörülések (egyéb országok, állami jegybankja!) >>>> melyek semmilyen önálló tevékenységi körrel nem rendelkeznek, hiszen KÖZPONTI UTASÍTÁSRA CSELEKEDNEK!!!!

Szörnyűséges állapotok ezek, hiszen az EMBERISÉG ELLEN HASZNÁLJÁK FEL A GAZDASÁGI TERRORT! Egy új fogalommal szeretnénk megismertetni a világot: ez a GAZDASÁGI TERRORIZMUS, melyet a CIONISTA-szabadkőműves DINASZTIÁK irányítanak: látszólag!!! Mondom: LÁTSZÓLAG!!! Mert a valóságban a "dinasztiák", vagyis a BANKÁRCSALÁDOK a HÁTTÉRHATALMI Rendszer egyik al-projektjébe, magyarul mondva egyik "melléktervezetébe" taroznak, hiszen a szálak azok egy központban futnak össze! Így GAZDASÁGI TERRORIZMUSSAL HAJTOTTÁK RABSZOLGASORBA, MAGÁN- ÉS NEMZETVAGYONUKTÓL MEGFOSZTVA A VILÁG ÖSSZES NÉPÉT, NEMZETÉT!!!!

Ne feledjék, hogy az ELMEIRÁNYÍTÓ fegyverek, vagyis az ECHELON-technológiák kiépültek, és az egész bolygót uralma alatt tartják velük. MENTÁLISAN, PSZICHÉSEN értelmi fogyatékossá téve vele a lakosság szinte minden tagját! Vagyis egy TRANSZÁLLAPOTBAN TARTOTT BOLYGÓN ÉLÜNK, ahol az emberiséget úgy PROGRAMOZTÁK BE, hogy ÖNMAGÁT ELPUSZTÍTSA, és amíg ez be nem következik, ÉLETE MINŐSÉGÉT ELVISELHETETLENNÉ TEGYÉK!!! Ezzel a technológiával CSELEKVŐKÉPTELENRE vannak "állítva" az emberek, vagyis önmaguktól nem képesek változtatni a jelenlegi állapotokon, pusztulásra vannak ítélve, ahogy a SZENTÍRÁS NYÍLTAN KI IS JELENTI!!!

Mivel a FOGYASZTÓI TÁRSADALOM és annak GAZDASÁGI-TÁRSADALMI rendszere, és működésének a menete NEM TARTHATÓ FENN SOKÁIG, pusztulásra, halálra van ítélve. Folyamatosan HANYATLIK A RENDSZER, ezeket nevezi a Biblia a "GYÖTRŐ FÁJÁSOK KEZDETÉNEK", melyek egyre nagyobbak és sűrűbbek lesznek, de EZ MÉG NEM A VÉG...

A TITOKZATOS RENDSZER FELEMÉSZTI ÖNMAGÁT, és ÉLHETETLENNÉ TESZI A KÖZEGET IS, MELYBEN LÉTREJÖTT! Vagyis egy GLOBÁLIS ÖKOLÓGIAI KATASZTRÓFA IS A KÜSZÖBÖN ÁLL, melyet még jobban felgyorsít és előidéz az ECHELON-HAARP-technológia! Földrengések, árvizek, aszályok, vulkánkitörések, szökőárak és minden egyéb más, soha eddig még nem tapasztalt rendellenességek következnek be, melyek a GAZDASÁGI, ezen belül is a MEZŐGAZDASÁGI körülményeket lehetetlenítik el, melynek következtében még nagyobb méreteket ölt az ÉHEZÉS!!!! Ez idő alatt a GAZDASÁGI TERMELÉS, is lehetetlenné válik, mert nem lesz kinek - és ami ennél is nevetségesebb -, nincs minek, nincs értelme GYÁRTANI!!! Így a körfolyamat önmagát generálja, és további MUNKANÉLKÜLISÉGI NÖVEKEDÉS lesz tapasztalható, mely magával vonja a MEGÉLHETÉSI gondokat, mely BOLYGÓ-SZERTE FOSZTOGATÁSBA, ÉHSÉGLÁZADÁSBA CSAP ÁT!!!

Ahogy a Szentírás fogalmaz: gyermek támad szülőre, férj a feleségre, NEMZET NEMZET ELLEN harcol saját pusztulása érdekében, beteljesítve a jóslatot, mely több ezer évvel ezelőtt papírra vettetett, és az emberiség rendelkezésére állt! Ha azok az órák meg nem rövidítettek volna, senki sem maradhatna életben!! Ez nyilvánvaló módon kijelenti, hogy egy felsőbb hatalom, az Isten közbe fog lépni, mert máskülönben mindenki és minden visszafordíthatatlanul megsemmisült volna!!!

Láthatja mindenki, hogy NEVETSÉG, GÚNY TÁRGYÁT ŰZI A FENEVAD a nemzetekből, és egyénekből is! Hiszen népek tűnnek el, szenvednek, lassú kínhalálra ítéltettek, hasonlóképpen az emberek is! Hiszen olyan ABNORMÁLIS (normálisnak az ellentéte) történik meg, aminek nem szabadna bekövetkezni! Ilyenek az emberi viselkedések megmagyarázhatatlan formációi, ilyenek az ÖNSANYARGATÁS, ÉHEZTETÉS, GYILKOSSÁGOK, ÖNGYILKOSSÁGOK, MENTÁLIS-PSZICHÉS RENDELLENESSÉGEK!!! >>> stb. stb. Melyről a JÚDÁSFAJBA tartozó MÉDIA..., médiumok NEM MERNEK, NEM AKARNAK BESZÉLNI, mert mindvégig az ISTEN TAGADÓI, AZ EMBERISÉG ÁRULÓI VOLTAK!!!! Éppen úgy, ahogy a MEGMAGYARÁZHATATLANNAK VÉLT KATASZTRÓFÁK "HÁTTERÉBEN" meghúzódó valós ok-okozati összefüggéseket sem merte egyik sem, senki sem a nyilvánosság, a nagy sokaság elé tárni!!!

A VÉGSŐ VISSZASZÁMLÁLÁS megkezdődött, a RENDSZER OMLADOZIK, és összeborulás előtti végső állapotában van. De addig, amíg eljön az ARMAGEDDON, vagyis ISTEN IGAZSÁGTÉTELÉNEK NAPJA, addig még egy hatalmas történelmi ténynek meg kell valósulnia: ez pedig a LÉTEZÉSÉT LELEPLEZŐ NAGY BABILONI SZAJHA, mert nemsokára eljön annak az ideje, mikor: NYÍLTAN A SZÍNRE LÉP, és már nem lesz burkolt titkolózás, nem lesznek ezek államtitkok, mert NEM LESZ RÁ LEHETŐSÉGE BABILONNAK!!!

De itt ki is kell jelenteni, hogy a SZENTÍRÁS megjövendölte, hogy RENGETEGEN FOGJÁK A GONOSZT ÖNKÍVÜLETI ÁLLAPOTBAN IMÁDNI, és keveseknek adatik az meg, hogy az IGAZSÁG ÖSVÉNYÉN MARADHATNAK; de akinek ez osztályrésze lesz, AZ RÉSZESÜL A MEGMENTÉSBEN!!!!

Láthatjuk, hogy a VÉGSŐ VISSZASZÁMLÁLÁS MEGKEZDŐDÖTT!!! >>>>

Belülről jövő értelem, információ: a PÉNZ egy HÁTTÉRHATALMI hazugság, egy NEM LÉTEZŐ VALÓSÁG, nincstelen, megfoghatatlan semmi...

A következőkben majd a BANKRENDSZER MŰKÖDÉSÉT FOGJUK elmagyarázni, és azt, hogy milyen körülmények között, hogyan keletkezik a PÉNZ, mi annak az ÉRTELME és ÉRTÉKE, mi több, HOL A FEDEZETE, mire jó a pénz a HÁTTÉRHATALOMNAK!!!

Érdemes lesz a továbbiakban is minket választani a >>>>>>

- "magyar" RTL Klub,
- "kereskedelmi" TV-2,
- "nemzeti televízió" DUNA TV,
- párttelevíziók: HÍR TV, ECHO TV, BUDAPEST TV, "magyar" ATV stb., stb.,
- állami tv: MTV-1, MTV-2,
- kereskedelmi rádiók: SLÁGER, DANUBIUS, JUVENTUS RADIÓ stb., stb.,

helyett, mert ezek a SZENNYES, FÉRGES, JÚDÁS-fajba tartozó OKÁDÉKOK, Háttér-hatalmi FEKÁLIÁK, BÉLSARAK a pusztulás, és a hazugság Világmédiájának a részét képezik!

Így közleményben hívjuk fel a figyelmet az EMBERISÉG ÉLETBEN MARADÁSÁÉRT DOLGOZÓ, KERESZTYÉNI ÉRTÉKRENDEKET HORDOZÓ HÍRHÁTTÉR Multimédiára!!!

Isten óvjon minden értékes embert!

Főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-22. -
Hírháttér Multimédia:
Uralható minden gondolat - Ebergényi Echelon- és keresztyénverse, és Molnár egy zenei darabja
/Ebergényi Németh Magda - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Ebergényi Németh Magda (Léna) keresztyéni, valamint legújabb Echelon-verse, és Molnár F. Árpád egyik (4 perces) zenei szerzeménye, melynek címe: Improvizáció 12 szólamban népi és más hangszerekre (K.5). MP3-ban letölthető!
KLIKK az oldalra!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-22. -
Meghalt a Katonai Biztonsági Hivatal agyonhallgatott főigazgatója, Stefán Géza, a katonai bűnözés és politikai gyilkosságok egyik legfőbb alakja
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Nemzetbiztonsági tényfeltáró glosszánkban megint - nevekkel is - olyan a világon mindenhol elhallgatott tényeket boncolgatunk, amelyekről - ahogyan a most elhunyt Stefán Géza vezérezredes tetteiről - soha, sehol nem olvastak! Azt is leleplezzük, milyen utasítást adtak az államügynökök tömegeinek a katonai és polgári titkosszolgálatok Stefán Géza olajos, drog-, fegyverkereskedő stb. katonai kémigazgató és kémfőnök halála vonatkozásában, aki 1965 óta a katonai titkosszolgálatok hivatásos ügynöke volt, és 1994 óta(!) töltötte be a titkosszolgálat (KBH) főigazgatói posztját, azaz 15 éven át! Pillantsanak be a hadsereg kulisszái mögé!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu