Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül okozó médium.

   

Molnár F. Árpád feljelentette a magyar államot Viviane Reding Európai Uniós biztosnál az újságírók elleni kiterjedt politikai üldözések, az állami és alvilági lakásmaffia-ügyek, valamint az igazságszolgáltatás által a lakosság ellen elkövetett gátlástalan és 100% körüli átlaggal elkövetett bűntettek miatt

 

2013-06-14. www.echelon8.org
Feljelentő: Molnár F. Árpád (ELI)
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
(Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)

(FELJELENTÉSKÉNT világszerte postázva - mint mindig - Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövettől és Ilan Mor izraeli nagykövettől kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig, a legnagyobb magyar médiumoktól a vezető külföldi médiumok sokaságáig bezárólag stb.)


Kérem a magyar hatóságokat, hogy a Feljelentések mértéktelen eltussolása és lenyelése miatt Feljelentésemet külön is továbbítsák a X. kerületi Rendőrkapitányságnak, a Független Rendészeti Panasztestületnek és Viviane Reding Asszonynak, az Európai Uniós Emberi Jogokért felelős Biztosnak!

FELJELENTŐ: Molnár F. Árpád

 Született: Kecskemét, 1972.11.13.
 Anyja neve: Retezár Mária
 Személyazonosító igazolvány szám: 862762KA
 Állandó lakcím (nem levelezésre!): Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz. 2.
 Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!): Molnár F. Árpád, Soroksár 1239 Orbánhegyi dűlő 50.
 Telefonszám: +36/30/919-6386
 E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com
 
 
 Tisztelt Viviane Reding, az Európai Unió Alapjogi, Igazságügyi és Állampolgársági Biztosa!
 
Tisztelt Független Rendészeti Panasztestület!
 Tisztelt BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóság!
 

 Én, Molnár Ferenc Árpád újságíró és dokumentumfilmes (Molnár F. Árpád, anyja neve: Retezár Mária; született: 1972.11.13., Kecskemét)
 
 Panaszt nyújtok be az Európai Unió Emberjogi Biztosa, Viviane Reding Asszony számára Magyarország politikai, és azzal végletesen összefonódott igazságügyi szervei és azok gyakorlatilag 100%-os elkövetési gyakorlata ás az újságírók elleni kiterjedt állami üldözések megsokszorozódása ellen,
 
 továbbá a 2013. június 11-én kelt, a X. kerületi Rendőrkapitányságon 01810/711-2/2013. ügyszámmal iktatott, 51.600 Ft pénzbírságról szóló Határozat ellen a magyar hatóságoknál
 
 - FELLEBBEZEK, egyúttal
 - BÜNTETŐ FELJELENTÉST TESZEK
 
 1. Hivatali visszaélés bűntette,
 2. Hivatalos személy részéről elkövetett bűnpártolás,
 3. Hamis vád bűntette
 4. Közokirat-hamisítás bűntette
 5. és egyéb, vizsgálandó, milyen további bűncselekmények elkövetése miatt
 
 A) Egerváriné Szabó Mária Adrienn rendőr őrmester, szabálysértési segédelőadó
 B) és további ismeretlen tettesek ellen.

 
 INDOKLÁS:
 
 2013. június 11-én a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA alapító-főszerkesztőjeként és az Alsóörsi Hírhatár főszerkesztő-helyetteseként újságírói minőségemben megjelentem Faragó Ferenc Mihályné lakásán, a Budapest X. kerület Kápolna utca 13., V. emelet 36. szám alatt, ahonnan délután a 10 gyermekes család kilakoltatására sor került és ahonnan engem is előállítottak a X. kerületi rendőrkapitányságra.
 
 1. Egerváriné Szabó Mária Adrienn (a továbbiakban Egerváriné) rendőr őrmester a kihallgatás elején elkezdte felolvasni a rólam jelentést tett rendőr jelentését, majd - a körülmények alapján gyaníthatóan azért, hogy előre eldöntött koncepciók szerint engem ártatlanul elmarasztalhasson - hirtelen elakadt és ettől kezdve szünetekkel csak egy-egy apró részletet olvasott fel a rendőri jelentésből. Gyanúm szerint Egerváriné a rendőrségi jelentésről közölt saját beszámolóját is meghamisította.
 
 2. Továbbá a Határozat 3. oldalán már nem a nevemmel (Molnár F. Árpád), hanem Szabó Péter Sándor nevével folytatva azt írja, hogy én, Szabó Péter Sándorként megvalósítottam a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenséget, ráadásul 2012-ben is jogerősen elmarasztaltak. Lehet, hogy ismerem, de név szerint egyáltalán nem tudom beazonosítani, ki az a Szabó Péter Sándor és milyen elmarasztalásról beszél. Arról sincs tudomásom vagy emlékem, hogy ellenem jogerős szabálysértési Határozat az elmúlt években született volna.
 
 3/A. Egervárinénak a tanúvallomásomban elmondtam és rögzítésre került, hogy miután az aktivisták közül néhányan a lakás bejárata elé egy hatalmas szekrényt toltak, kintről hallatszott egy felszólítás, hogy hagyjuk el a lakást. Ezt azonban nem tudtam értelmezni, mert a hatalmas szekrény miatt se ki, se be nem tudott jönni senki. Volt egy rés az ajtó és a szekrény között, de nem akkora, hogy azon felnőtt emberek közlekedjenek. Logikus, hogy miután a rendőrtömegek a rácsos kaput már kinyitották, amennyiben nem állta volna útjukat a hatalmas szekrény, maguktól bejöttek volna, nem pedig kintről kiabálnak. A felszólításra, miszerint hagyjuk el a lakást, rögtön olyan megoldási képletek jutottak eszembe, mint a "szekrényen keresztül", "az ablakon kilépve". Az emberi elme az ilyen zavaros, illogikus beszédre megpróbálja a skizofréniás felszólítást valahogyan a világképébe illeszteni, de nem lehetséges. Az elme ilyenkor a legképtelenebb megoldási alternatívákat keresi, így jönnek olyan ötletek, hogy a tisztelt hatóság szavainak valahogyan engedelmeskedni kellene, de más nem jut az ember eszébe, minthogy tehát akkor a szekrényen vagy az ablakon keresztül kellene távozni, de hogyan? Az engedelmességre való hajlam mindenkinek a génjeiben van, de amikor egy őrült az, akinek engedelmeskedni kellene, akkor az ember világképe megrendül és nem tudja, hogyan redukálja a lehetetlen parancs végrehajthatatlansága miatt másodpercekre keletkezett logikai káoszt. A rendőr, aki a felszólítást eszközölte, nézetem szerint vizsgálandó, hogy mentálisan mennyire alkalmas a munkája elvégzésére. Más esetben ilyen ütődött és retardált parancsokon emberéletek múlnak, ahogyan egyébként e kilakoltatásnál addig is többen ki akartak ugrani az ablakon és hajszál híja volt, hogy többen is bele nem haltak Orbán Viktor, Pintér Sándor és a végleges közmegvetéssel sújtott kőbányai polgármester, Kovács Róbert hatóságai vagyonszerzési brutalitásába és terrorizmusába, ahol az első szempont a pénz, és a legértéktelenebb az ember és az emberélet volt.
 
 3/B. Érdekes jelenség volt a skizofréniás, tudathasadásos rendőri felszólítást megelőzően, hogy a 10 gyermekes anya lányának szexuális ajánlatot tevő Sóvári Ferenc végrehajtó - bekukucskálva a fal és a szekrény közötti résen, meglátva, hogy kamerával tudósítok a helyszínen - engem kezdett el vegzálni, hogy miközben ott áll mögötte több tucat rendőr, én húzzam el a hatalmas szekrényt a bejárat elől. A durva, nyers és bunkó hanghordozású, primitív megfogalmazású multimilliomos végrehajtó (Sóvári Ferenc) szavait már ekkor sem tudtam értékelni. Nem is értettem, mit akar ez és miről beszél, hiszen nem vagyok én 30 fizetett rendőr, sem bútorszállító csapat. Kifinomultabb stílusom miatt nem feleltem azt, hogy "húzza el maga", hiszen egyrészt az ő dolga ezt elintézni, nem a médiáé, másrészt ha szerinte egy ember elég ehhez, akkor a kukucskálás és kötekedés helyett azzal az erővel megtehette volna ő is, vagy a szekrény előtt álldogáló hadseregnyi rendőr közül bármelyik fél tucat! Míg a tv2 operatőre a szekrény mögött a konyhából vette fel kamerájával - hozzám hasonlóan, aki az előszobából - a végrehajtó velem kötekedését, valamint a rendőrségi felszólítást (a tv2 operatőre sem távozott a szekrényen keresztül, sem az ablakon át, az 5. emeletről), nem tudván mit kezdeni a zavaros rendőri beszéddel, bementem az aktivistákhoz.
 
 Ha még egyszer előfordul, hogy ilyen idióta, retardált utasítást kapok egy több tucat rendőr szónokaként kiválasztott rendőrpszichopatától, hogy hagyjam el a lakást, miközben eltorlaszolták a kijáratot, akkor ha ismét kifeszítettek egy tűzoltói matracot, egész egyszerűen le fogok ugrani az emeletről és az egész bűnöző, szociopata pintéri bűnbanda bekerül a világsajtóba! Nyomatékosan megkérem Önöket, hogy intézkedjenek az irányban, hogy pszichopatákat és elmebetegeket ne küldjenek olyan, az emberéleteket közvetlenül és halmozottan fenyegető eseményekre, amilyen egy kilakoltatás, nemhogy 10 gyermekes család brutális kényszer-kilakoltatása a minden értéket és emberéletet felülíró isten, tehát a pénz nevében!
 
 3/C. Szeretnénk, ha a szakirodalom szerinti úgynevezett alkoholista pszichopatákat és primitív reakciókra hajlamos hiszteroid pszichopatákat nem bíznák meg 10 gyermekes családok kilakoltatásával - amilyen egy istenné tett végrehajtó -, továbbá legyen annyi eszük, hogy nem nevezik ki őket előtte Fideszes Istenné és bálvánnyá, akinek szavait Magyarország teljes rendőri állománya szentként, tökéletesként és megfellebbezhetetlen Isteni Kinyilatkoztatásként kezeli. Az a rendőri vezető - mint Pintér Sándor X. kerületi rendőrkapitánya -, akinek ennyi esze sincs és ilyen minimális mérlegelésre sem képes, alkalmatlan nem csak arra, hogy emberek fölé rendeljék, de még arra is, hogy alkoholista pszichopaták vagy bármi egyéb gyanús előre tolt csicskáztató vagy végrehajtó golyófogó részéről a csicska szerepét betöltse, mert tevékenysége kiemelten veszélyes a nemzetbiztonságra éppen úgy, mint az emberéletekre, továbbá - amint ez látható lesz - maradandó megbotránkozást és törvényi, igazságügyi, nemzetközi emberjogi és legalább politikai szankciókat fog kiváltani a Föld bolygó felelősei és lakosai részéről.
 
 3/D. Indítványozzuk a Végrehajtói Kamara összes tagjának - a lefizetések mind jelentősebb elkerülésére a lehető legtöbb igazságügyi elmeszakértő bevonásával -, a képtelen törvényi és emberjogi anomáliaként "függetlennek" és "önállónak" nevezett bírósági végrehajtók mindenre kiterjedő, részletes és átfogó pszichiátriai szakvizsgálatát és a bűnöző alkatú pszichopaták, a hiszteroid pszichopaták, az alkoholista pszichopaták, a szociopaták, a beteges hazudozók (ezek szintén a pszichopátia kategóriájába tartoznak) stb. végleges kizárását a Végrehajtói Kamarából. Végrehajtók csak egészséges, megbízható, szellemileg és erkölcsileg ép, tiszta elméjű, káros szenvedélyektől mentes személyek lehetnek, akik minden gyanú felett állnak, nem pedig az a megoldás, hogy állaguk és tetteik miatt utolsó kocsmadisznókként és emberrabló, gengszter keresztapákként és multimilliomos, valamint milliárdos hóhérokként, bűnözőkként és gyilkosokként ismeri őket a társadalom, akiknek látványosan maffializációs és klikk-leosztásos törvényhozási abszurdumokkal akkora köztörvényes mozgásteret engedtek, amilyen a hajdani olasz maffiának volt. De egy végrehajtó nem csak hírhedt gengszter és emberrabló, valamint hírhedt gyilkos nem lehetne, de bunkóbb sem lehet minden más civilnél, aki egy kilakoltatás vagy bármilyen végrehajtás helyszínén jelentkezik. A végrehajtónak abszolút példamutatónak, hitelesnek és köztiszteletben állónak kellene lennie. Erősen javasoljuk, hogy Sóvári Ferenc végrehajtót, ezt az elképesztően bunkó és alkoholista pszichopata jegyeket halmozó (homloklebenyében maradandó károsodást szenvedett)  személyt ne engedjék soha többé, semmilyen kilakoltatásra, takarítsák el végleg a Végrehajtói Kamarából és kezdeményezzék pszichiátriai szakvizsgálatát, az esetleges cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés céljából.
 
 4. Miután Sóvári Ferenc végrehajtó és az ismeretlen - a tv2 és a rendőrség kamerája kereszttüzében vagy mellett álló felszólító - rendőr patológiásan túlhalmozott szavai hatására, mintegy blokkolva, valamint hogy a további skizofréniás és patológiásan halmozott kötekedést megakadályozzam, besétáltam az aktivistákhoz, a rendőrök (maximum pár percre rá; filmfelvételeinken rögzítve van másodpercre pontosan) valahogyan - eddig számomra ismeretlen módon - bejutottak a lakásba és bejöttek az aktivistákhoz, ahol a skizofréniás és patológiás kötekedéseket és lehetetlen parancsokat követően én is tartózkodtam. Ugyanitt tartózkodott Kovács Adrienn Nikoletta Újságíró is, A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és az Alsóörsi Hírhatárnak a Munkatársa, aki a kilakoltatás egész ideje alatt - ahogyan én is - a filmfelvételekre, a fényképezésre és a tudósításokra szorítkozott, majd a rendőri felszólításnak eleget téve magától távozott. Nem is csoda, hogy a X. kerületi rendőrkapitány pintéri agresszív kuplerájában lent, az utcán is, egymás után három rendőr igazoltatta, majd az utolsó - bizonyára látnoki képességekkel megállapítva, hogy itt egy törvénysértő bűnöző áll - közölte, hogy feljelenti. Hogy miből jutott arra a következtetésre, hogy az, akibe az utcán belebotlott, otthonvédő bűnöző, aki nem engedelmeskedett a rendőröknek, csak egy gyakorlott és becsületes pszichiáter adhatna választ: vajon bűnöző alkatú, gyűlölködő szociopatáról van szó, vagy pedig egyszerűen elmebeteg a feljelentő rendőr. Az is érdekes látványosság lehet, hogy ha Pintér Sándor X. kerületi rendőrbűnözői nem tussolták el, vajon hány rendőr és hányféle eltérő tartalmú feljelentést tett Kovács Adrienn Nikoletta ellen, mert az utcán találkozott vele!
 
 5/A. A lakásba a szekrény mögül bekiabáló Sóvári Ferenc végrehajtóról, a rendőri felszólításról és körülményeiről, továbbá arról, hogy a szobában, ahová a rendőrök bejöttek, mi történt, s hogy a felszólításra önként hagyta el MINDENKI a helyszínt, FILM- ÉS EZZEL EGYIDEJŰ PÁRHUZAMOS HANGFELVÉTELEKET VÉGIG RÖGZÍTETTEM, AZ UTOLSÓ KÉPKOCKÁIG MINDENT!
 
 5/B. Ennek tényét és a korábbi rendőrségi hamisítások tényét a rendőrségen engem kihallgató Egervárinéval nyomatékosan és ismételten közöltem! Éppen azért, mert a roppant széles magyarországi tapasztalataimból és majdnem másfél évtizede folyamatosan gyakorolt mélységi bűnüldöző gyakorlatomból tökéletesen tisztában voltam azzal, hogy Egerváriné hamisan akar megvádolni, az eseményeket nem csak eltorzítani, hanem kifejezetten meghamisítani törekszik, a rendőrségi jelentések nagyon ritkán, a rendőrségi nyomozások pedig soha, de soha nem a valóságot tartalmazzák, és célom volt, hogy Egerváriné értse meg és fogja fel, hogy ha nem bír gátat vetni a benne feltörekvő köztörvényes rutinnak, alattomos, felelőtlen, következetlen és gátlástalan bűnözői késztetéseknek, akkor a filmfelvételek, továbbá a médiabeli és nemzetközi stb. helyzetem miatt le fog bukni! Az igazság ki fog derülni! Lejáratja a rendőrséget, lejáratja az országot!
 
 5/C. Nagyon súlyosnak tartom, hogy a roppant széles és mély rendőrbűnözői környezetben a rendkívül fiatal és tapasztalatlan Egerváriné már karrierje legelején megrögzött hazudozóként, minden korrupcióra kapható bűnözőként működik és a világon semmiféle lelkiismerete és affinitása vagy vonzalma sincs a becsülethez, a tisztességhez, az igazmondáshoz, a körültekintéshez, a racionális tettekhez, a logikus műveletekhez, a hatályos törvények betartásához és a polgári lakosság összes tagjától nyomatékosan elvárt minimális erkölcshöz és morálhoz. Tapasztalataink szerint a kezdő rendőrök nem is csekély hányada még egy ideig a bűnöző környezetben kell "nevelkedjen" ahhoz, hogy a szokványos, minden hájjal megkent szociopata rendőrbűnözővé váljon. Roppant súlyos, amikor már olyan kezdő rendőröcskéknél is ezt látjuk, akiknek - elnézést a kifejezésért - a tojáshéj sem jött le a fenekükről, de még a tojás tartalma is rajtuk csorog. Milyen rendőr lesz abból, aki már teljesen kezdő korában ilyen megszállottan, bármilyen öngyilkos, a mindenáron koncepciós pert végrehajtó bűnöző?!
 
 5/D. A tanúvallomásomban következetesen leírattam, hogy a Búza utca 8. szám alatti, történelmi súlyú botrány-kilakoltatás ügye is a Strasbourgi Emberjogi Bíróság elé kerül és mi - idézem -: "komoly erőfeszítéseket teszünk azért, ami a világsajtóból is visszaköszön, hogy nyilvános legyen az Európai Unió és az Egyesült Államok előtt, hogy 2010 óta az újságírók betiltása és hatósági üldözése korábban nem látott módon megtöbbszöröződött, illetve megsokszorozódott, amelynek része ez az ügy is."
 
 Ennek ellenére Egerváriné - mit sem zavartatva magát - úgy hamisította meg és úgy hazudozott össze-vissza a Határozatában, mint aki a főnökétől kapott utasítás szerint azt vízfolyásként olvassa!
 
 6/A. Filmfelvételeink és hangfelvételeink bizonyítják (az eseményeket többen is rögzítettük!), hogy Egerváriné hamisan vádol azzal, hogy miután a szekrénytől az aktivistákhoz mentem és az intézkedő rendőr megkért, hogy fáradjak le az utcára, a felszólításnak ne tettem volna eleget!
 
 Sőt! A valóság az, hogy (film- és hangfelvételeink bizonyítják, melyekből kordokumentumfilmeket és feljelentésfilmet/-filmeket fogunk készíteni a hatóságok és a lakosság, továbbá a nemzetközi és külföldi szervek számára), hogy amikor a rendőrök beléptek az ingatlanba, a lakásban tartózkodók a felszólításnak KIVÉTEL NÉLKÜL MINDANNYIAN, AZ AKTIVISTÁK IS ELEGET TETTEK, SENKIT NEM KELLETT ERŐSZAKKAL LEVINNI, HANEM MINDENKI ÖNKÉNT ENGEDELMESKEDETT!
 
 6/B. Elképesztő az a bűnözés és csapnivalóan slendrián, hanyag, következetlen és felelőtlen bűnözői rutin, hogy akárhogyan próbáltam Egerváriné számára menekülési útvonalként a figyelmébe ajánlani - egyes esetekben egyértelmű közlésekkel, máskor sugallatokkal -, hogy addig nem hozhat Határozatot és nem tekinthet befejezetten bizonyítottnak egy ügyet, amíg a filmfelvételeket meg nem nézte, és nem hozhat a gyakorlatnak megfelelően futószalagon, rendőri bemondásra Határozatot és gyakorlatilag ítéleteket, amíg legalább arról nem győződött meg, hogy nem érik tetten, hogy hazudik, mindezek ellenére még a füle botját sem mozdította, a saját bűnözői védelmére is maradéktalanul képtelennek bizonyult, és olyan átlátszóan hazudozott össze-vissza az 51600 Ft-os Határozatban - elkövetve több súlyos bűncselekményt -, ami önmagában is precedens értékű lenne, nemhogy úgy, hogy ez a bűnöző rendőri eljárás gyakorlatilag 100%-os alkalmazott gyakorlat Magyarország területén!
 
 7. A Határozat 2. oldala 4. bekezdéseként Egerváriné az alábbiakat írja:
 "A szabálysértési hatóság a döntés meghozatalakor okirati bizonyítékként értékelte a rendőri feljelentésben foglaltakat, melynek során az alábbiakat állapította meg."
 Az 5. bekezdés lényegi részében ezt írja:
 "Az eljárás alá vont személy azon cselekményével, hogy a rendőri felszólításnak nem tett eleget és a területet nem hagyta el, szabálysértést követett el."
 
 7/A. Kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy a rendőri feljelentésbe nekem teljes betekintést biztosítsanak (minthogy én vagyok az elmarasztalt áldozat, nem pedig az elmarasztaló elkövető bűnöző), hogy a teljes nyilvánosság előtt bizonyítottá tegyem, hogy a feljelentő rendőr is elkövette ellenem a hamis vád és a hivatali visszaélés bűntetteket, vagy Egerváriné meghamisította a rendőri jelentést is!
 
 7/B. Továbbá: kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy az engem feljelentő rendőrt - minthogy tényállítása alkalmas a becsület jelentős csorbítására, ellenem elkövetett károkozása messzemenően jelentős, számomra rendkívül sok munkát és lelki terrort okozott, továbbá kizárja a tévedés lehetőségét, és kizárólag a szándékos bűncselekmény elkövetése realizálható és eklatáns - rendőri állásából a vizsgálat befejezése idejéig mindenképpen felfüggesszék vagy az egyértelmű tényállás és a rendőr világosan látható alkalmatlansága és megbízhatatlansága miatt állásából haladéktalanul eltávolítsák!
 
 8. Nagyon súlyosnak tartjuk és Filmjeinkben, nemzetközi feljelentéseinkben stb. széles teret nyitunk annak a ténynek, hogy az utcán - a több száz fős összegyűlt tömeg hangos, a rendőri kormányállományt fújolása és megvetése kíséretében - megbilincseltek és letartóztattak egy másik lakásmafiia-ügy nevében, mondván, hogy rágalmazási per van ellenem, országos körözést adtak ki rágalmazásért, ezért erőszakkal elhurcolnak. A kettős aranylövéses lakásmaffia-ügy - nevezetesen a 10 gyermekes család és a békés megyei lakásmaffia ügye, ahol a hírhedt gengszter lakásmaffiózók rágalmazási pert indítottak, mert egy lakásmaffia-áldozatnak és Sebők Istvánnak, a Magyar Néppárt elnökének engedtem abban, hogy a politikával és az igazságszolgáltatás kiemelt vezetőivel összefonódott lakásmaffia-banda miatti panaszukat az általam alapított Hírháttér Rádióban több, mint 5 esztendővel ezelőtt (fél évtizeddel ezelőtt!) leközöltem, ahol én voltam a riporter, a pártelnök úr és a kifosztott áldozat pedig a lakásmaffiaügyről beszámolók. Nagyon súlyos és példaértékű maffiaügy, hogy az 5 esztendővel ezelőtti rádiós anyagban az áldozat elmondja, hogy az általa elkövetőkként megjelöltek - köztük a Békés Megyei Ügyvédi Kamara mostani elnöke, Csanálosi Ákos - azt felelték neki, hogy a lakásáért illetve pénzéért mehet akárhova, mert nekik van pénzük! Azaz bárkit lefizetnek! Ezt követően a békéscsabai lakásmaffia kezdeményezésére nem más, mint a Békéscsabai Járási Bíróság országos körözést adott ki, elfogatóparanccsal ellenem, a Hírháttér Multimédia alapító-főszerkesztője, az Alsóörsi Hírhatár főszerkesztő-helyettese ellen, továbbá Sebők István Úr ellen, aki a Magyar Néppárt elnöke, és aki addig is átvett minden bírósági és hatósági levelet. Egyébként amikor Sebők úr átvette azt a levelet is, hogy ellene elfogató parancsot adtak ki egy ilyen jelentéktelen elkövethetőségi magánvádas perben, amilyen egy rágalmazási per, bement a rendőrségre, ahol becsületes és aránytalanul, indokolatlanul tisztességes és becsületes eljárása miatt fogdába is vetették.
 
 Én a X. kerületi rendőrkapitányság fogdájába, majd a Gyorskocsi utcában zártak be, ahonnan hatalmas költségekkel vittek Békéscsabára, amit nekem kellene megtéríteni a multimilliomos perlőkkel és az állami önkény miatt az állam helyett. Utam során minden állami rendőr, fogdaőr stb., aki véleményt nyilvánított az esetről, elképedve mondta el, hogy - ahogyan mi - még sosem hallottak olyanról, és sosem találkoztak olyan esettel, hogy bárkit fogságba vetettek volna ilyen jelentéktelen ügyben, amilyen egy rágalmazási, magánvádas per.
 
 A kettős állami, az újságírók és a média megfélemlítésére, elrettentésére (a Btk. Terrorcselekménynek nevezi és életfogytig tartó fegyházbüntetéssel büntetheti!) irányuló kettős lakossági üldözéses, terrorista lakásmaffia-ügy egymástól függetlenül, és éppen ezért az egész állam totális bűnözői leépülését eklatáns módon példázva került elkövetésre!
 
 A hatóságoknak nyomatékosan figyelmébe ajánlom, hogy ilyenek láttán egyre többünkben - így bennem is - abszolút elhatározásként érlelődött meg, hogy az életünket bármikor készek vagyunk feláldozni már azért is, hogy ezzel hívjuk fel a figyelmet Orbán Viktor és Pintér Sándor - aki Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa és a budapesti, 110 bombarobbantásos cselekmény legfőbb szervezője és eltussolója - példátlan lakosság elleni üldöző és gyűlölet-hadjáratára. Ennek keretében a fogdában én is először teljes éhségsztrájkba, majd egy órára rá teljes folyadékmegvonásos éhségsztrájkba is kezdtem, melyet kiengedésemkor felfüggesztettem. Feltett célom volt a maximális éhségsztrájkot (nulla folyadék-bevitel, nulla vitamin-bevitel, nulla élelem-bevitel) legalább addig folytatni, amíg ki nem jutok vagy meg nem halok. Régi, harcedzett rutinom és kiképzésem, amit az állami üldözések és terror során megszereztem, szinte kizárják, hogy az éhségsztrájkot más esetben abbahagytam volna. Ez az állami terrorizmus nem pipogya gyávákat, hanem halálra elszánt harcedzett jogvédőket és az Erkölcs halálra kész katonáit (suoper soldiers) képezi ki!
 
 Orbán Viktor és Pintér Sándor elképesztő, 100%-os bűnözői lefedettségre hajazó lakosság elleni terrorizmusa, valamint a fogdák és a börtönök - ezért is kellene egy kis pszichomechanikát tanítani az elborult elméjű rendőri és igazságügyi hordáknak - nem megfutamodó idiótákat, hanem harcedzett, mindenre kiképzett és elszánt, életüket feláldozni bármikor kész hősöket és szuperfegyvereket nevel, akikre ezt követően minden igazságtalanság, megfélemlítési, elrettentési kísérlet és büntetőjogi fenyegetés, testi erőszak, megtorlás, bosszú csak acélerős gerincű és szerkezetű ellenállást, igazságharcot és halált megvető bátorságot és nemes lelket teremt.
 
 A magyarnál sokkal értelmesebb titkosszolgálatok ugyanilyen módszerekkel képezik a parancsra ugró és végrehajtó állami gyilkosokat!
 
 9. A 10 gyermekes család kilakoltatásnál is annyira pattanásig feszítette a szociopata, féktelen köztörvényes bűnöző banda a helyzetet, hogy jó pár olyan jelenet volt, ahol megesett, hogy egyszerre többen akartak kiugrani az ablakon, illetve az ártatlan civil elhalálozás lehetősége hatására abszolút markánsan tetten érhető volt a rendőrök elleni civil attak egyértelmű fenyegetése, a rendőrbűnözők és a mi pénzünkön élősködő pszichopata gyilkosok halálig tartó ütlegelésének és agyonverésének tömegingere! A tömeggyilkos belügyminiszternek és polgári titkosszolgálati miniszternek, Pintér Sándornak, Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusának, a budapesti, 110 bombarobbantásos cselekmény legfőbb szervezőjének és eltussolójának fel kell készülnie arra, hogy egy család kilakoltatásánál vagy más esetben a civil elhalálozás látványa azonnali gyilkos tömegdühbe torkollik, amivel szemben a puszta fellépés is a magyar lakosság széles büntető és megtorló hadjáratát indíthatja be a kormány elsöprésére és azok multimilliomos és multimilliárdos tagjainak utcai, tömegek általi meggyilkolására. A lakosság nem bírja az orra előtt lejátszódó, mérhetetlen igazságtalan öngyilkosságokba kergetéseket és az erre adott közpénzparazita, terrorista állami brutalitást. Az ilyen eseményekre való válaszreakció totális forradalmi háborús helyzetet robbanthat ki. Bármikor!
 
 10. "A legfőbb érték az ember" - mondták Orbán Viktor és Pintér Sándor tébolyországlása előtt. Ez a bűnöző banda minden alkalommal bizonyította, hogy pár tízezer forintos, az aktivisták által a helyszínen kifizetni akart köztartozás esetén is (amilyen az idős és beteg asszony, Almási Mária kilakoltatási ügye volt, ahol 78 ezer Ft-os köztartozását sem engedték kifizetni Orbán Viktor és Pintér Sándor közpénzeinken kitartott állami bűnözői)  a legfőbb érték a pénz, valamint a lakás törvénytelen és fegyveres elrablása, és a legutolsó szempont az ember, akit kifejezetten utálni, gyűlölni, üldözni és akárhány embert halálba kergetni vagy fegyveres bűnözőkkel pénzért, azaz a Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerinti megfogalmazással különösen aljas indokból vagy célból halomra ölni kell.
 
 Feljelentő: Molnár F. Árpád, A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA alapító-főszerkesztője, az Alsóörsi Hírhatár főszerkesztő-helyettese, Keresztény újságíró, emberjogvédő, oknyomozó, tényfeltáró és dokumentumfilmes, roma jogvédő, Echelon-Tanú.
 
 2013.06.14., Budapest, Hungary.

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.echelon8.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
(Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

2012-12-19. HÍRHÁTTÉR TV: Köztünk, akik belülről ismerik a Háttérhatalmat - Magyar és külföldi kormányfőkkel voltunk...
(Film, 24 perc ; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor - D-Day Dono/

2012-12-31. HÍRHÁTTÉR TV: Sugárzó Terrorizmus: CIA és KGB... - Christine DeNicola és a Molnár F. Árpád (ELI) Történetéből
(Film, 26 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/  /Zene: Molnár F. Árpád "ELI"/

2013-04-12. HÍRHÁTTÉR TV: HAARP és ELF - Az időjárás-irányítás alapjai
(Film, 15 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ /Music by: Molnár F. Árpád "ELI"/

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu