Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Bizonyított a Tervezett Fasiszta Diktatúra! - Nyílt levél: Életfogytiglan vagy Halál: Bosszú Pintér Sándor és családja, Éger István és fasiszta terrorista társai ellen

 

 

 

2013-01-27.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)

(Világszerte postázva - mint mindig - Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövettől és Ilan Mor izraeli nagykövettől kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig, a legnagyobb magyar médiumoktól a vezető külföldi médiumok sokaságáig bezárólag stb.)


A zsidóság és a cigányság, valamint a kereszténység kiirtásával szemben:

Pintér Sándor!
 
 Csak azért szólunk, hogy elmondjuk, irgalmatlan bosszút állunk családodon és rajtad, te fasiszta fenevad terrorista, amiért a zsidók összeírása és kiirtása elleni tüntetésen erőszakkal el mertétek hurcolni azt a személyt, aki egy olyan transzparenst tartott, amin a ti horogkereszteteket egy alak kukába dobta. Ezt a személyt a ti szent horogkeresztetek megsértése miatt állítottátok elő és indítottatok ellene büntető eljárást, mert kikukázta minden korábbi idők legveszedelmesebb rendszerének legfőbb jelképét. Ellenünk pedig ugyanígy a fasizmus szent jelképének, a horogkeresztnek megsértése miatt évek óta, az ország legkülönbözőbb területén, általatok szervezett rendőri, ügyészi és pszichiáter állományával folytattok véget nem érő üldözéseket, házkutatásokat, fegyveres terrorista, erőszakos elhurcolásokat, pszichiátermaffiához hurcolásokat, életveszélyes fenyegetéseket, és tiltottátok be minden olyan személy honlapját - a miénkkel együtt mindenhol, saját aláírásotokkal hitelesítve, hogy ti vagytok az elkövetők -, aki csak nevében fel merte venni a mi, általatok betiltott médiumunk, a HÍRHÁTTÉR nevét.
 
 Most pedig a következő nyíltan fasiszta törvény bevezetését jelentettétek be, mely szerint 2013 közepe tájától minden olyan médiumot és Internetes tartalmat az egész világon, igen, a világ minden országában betiltotok, blokkoltok és lekapcsoltok, ami a horogkeresztet meg meri gyalázni, meg meri taposni, kukába meri dobni.
 
 Pintér! Ti arra hivatkoztok, hogy törvénybe iktattátok, hogy engedélyezett a Parlament előtt a teljes zsidóság és a teljes cigányság abszolút teljes kiirtására buzdítani, nyíltan imádni Adolf Hitleretek tömeggyilkos fasiszta rendszerét, és ha emiatt a buzdítás miatt például két nappal később meglódul a tömeg, és kiirtja az ország összes zsidóját és cigányát, a kiirtásukra hitleri üvöltéssel felszólító náci szónok akkor sem büntethető, csak ha minden kétséget kizáróan bizonyítottnak mondja saját bíróságotok, hogy az ő fasiszta, teljes kiirtásra buzdító szónoklata miatt került sor a teljes zsidóság és a teljes cigányság kiirtására.
 
 Ugyanakkor a másik oldalon gyakorlatilag teljes gőzzel azt állítjátok, hogy törvényt hoztatok arra is, hogy ugyanakkor a horogkereszt bármilyen gyalázása és nyílt megvetése, nyilvános kukába dobása viszont üldözendő és azonnal megtorlandó bűncselekmény.
 
 Most pedig a következő nyíltan fasiszta törvény bevezetését jelentettétek be, mely szerint 2013 közepe tájától minden olyan médiumot és Internetes tartalmat az egész világon, igen, a világ minden országában betiltotok, blokkoltok és lekapcsoltok, ami a horogkeresztet meg meri gyalázni, meg meri taposni, kukába meri dobni.
 
 Miközben a kétharmados túlsúlyú náci országházatokban naponta hozzátok náci oligarcháitok bűntetteinek lehetetlen legalizálására a törvények tömegeit, ugyanakkor náci törvényi tébolyotokat és fasiszta üldözéseitek Adolf Hitler óta nem látott nyilvános tengerét a teljes média eltitkolja. A teljes média titkolja, hogy Magyarországon médiát tiltottak be és keresztényeket üldöznek és fenyegetnek folyamatosan életveszélyesen, mert meggyalázták a horogkeresztet, és nem hajlandók leborulni a náci fenevad moslék jelképe előtt. Mert nem hajolunk meg a fenevad előtt. Nem hajolunk meg a Bibliai Fenevad előtt!
 
 Ilyen aljas, sötét, nyílt fasiszta diktatúrára, amilyet ti ketten, két elmebeteg skizofréniás fasiszta szociopata terrorista műveltetek, nem volt példa Adolf Hitler uralkodása óta.
 
 Ha Raoul Wallenberg vagy Shimon Wiesental - akinek 89 hozzátartozóját irtottátok ki Adolf Hitler szellemi atyátok előző kötelező imádata idején - emelnének transzparenst, amelyen az látható, hogy szent nemzeti jelképeteket, a horogkeresztet egy ember kukába dobja, akkor őket is letartóztatnátok, erőszakkal rendőrségre és állami fasiszta bűnöző népirtó terrorista, éger istváni pszichiátermaffiátokhoz hurcolnátok, és a társadalomra veszélyes bűnözőkké nyilvánítva őket pénzbüntetésre, ingyenes kényszermunkára kényszerítenétek, vagy börtönbe, vagy elmegyógyintézetbe zárnátok, és látjuk, tudjuk, évek óta a saját bőrünkön tapasztalva, amint lehetőség nyílik rá, meggyilkolnátok.
 
 Egyik oldalon törvényt hoztatok arra, hogy abszolút legális legyen a teljes zsidóság, a teljes cigányság, teljes népek és nemzetek abszolút kiirtását nyíltan és az egész világ előtt hirdetni. A másik oldalon pedig azt hirdetitek és annak nevében folytatjátok az emberjogvédők, a keresztények, a zsidók és minden antifasiszták üldözését, hogy ti már törvényt hoztatok arra, hogy a horogkereszt nyilvános gyalázása bűncselekmény, ami veszélyes a társadalomra nézve, ezért üldözendő és feltétel nélkül, mindig, minden esetben megtorlandó. Harmadik lépésben pedig bejelentettétek, hogy példátlan Internetcenzúrát vezettek be a világ összes országa ellen, és a horogkereszt vasfüggönye mögé zárjátok a teljes magyarországi lakosságot, minden olyan Internetes megjelenést káros tartalomnak nyilvánítva, amelyik megsérti a hitleri, náci horogkereszt szentségét és tisztaságát.
 
 Még a legbarbárabb idióta is tudja, hogy ilyen törvényeket a világ legnagyobb marhája sem hoz véletlenül. Abszolút egyértelmű - miközben emiatt az egész világ előtt leromboltuk egzisztenciátokat, hiteleteket, világszerte elszigeteltünk titeket és moslék, aljas, hitvány fasiszta kormányotokat -, hogy ti szándékosan építettétek ki azt a mára nyílt fasiszta orbáni diktatúrát, amely Orbán Viktor legsötétebb állapotához képest is léptékekkel, nagyságrendekkel ostobább, rosszindulatúbb, undorítóbb, szánalmasabb, átlátszóbb, tetten értebb és hitványabb júdási náci fasiszta kocsma és elmeállapot, mint amilyet Orbán Viktor valaha létre mert hozni.
 
 Én, aki előtt 2001-ben azért fedtétek fel a titkosszolgálatok működését és eszközeit, hogy hallgassak rendőreitek és titkosszolgálataitok bűntetteiről, miközben akkor és azóta is hatalmas bűnszervezetben üldöztetek tovább, annak ellenére sem voltam hajlandó a titkosszolgálat minden kényszerítő eszköze és nyílt terrorizmusotok ellenére sem engedelmeskedni, amikor 2001-től halál pontosan ti ketten próbáltatok meg kényszeríteni, hogy az akkori legszélsőségesebb pártot, a MIÉP-et és annak vezetőjét, Csurka Istvánt istenítsem, és - ahogyan ezt is nyíltan felfedtem számos alkalommal - amire ugyanekkor próbáltatok meg rávenni és kényszeríteni, hogy nyílt propagandát folytassak a hungaristák és a hungaristának nevezett, kimondottan a legszélsőségesebb fasiszta eszmék népszerűsítésére, továbbá amire ugyanekkora hangsúlyt fektettetek és ugyanekkor, hogy nyílt uszításokat folytassatok az Orbán-Pintér kormány programjaként kifejezetten a zsidóság faji alapú lejáratására, és a magyarországi, a közéletben tevékenykedő, zsidóságukat felvállaló színészek, humoristák etc. elleni gyűlöletkeltésre és faji alapú uszításra. Külön kiemeltétek több közismert személy között Farkasházy Tivadart, mint zsidó származását felvállaló, a fasizmus térhódításával egyet nem értő, ezért lejáratandó ellenséget, de én egy tapodtat,. egy nyikkanásnyit nem voltam hajlandó ellene sem fellépni, sem titkos akciók, sem nyilvános, anonim vagy névvel ellátott uszító propaganda és feljelentések formájában.
 
 Pintér Sándor!
 
 Nekem, a Molnár F. Árpádnak, akinek a neve ÉLI, a fasizmus elleni harc és a ti elévülhetetlen és a Világmindenség Történelméből kitörölhetetlen fasiszta intézkedéseitek és bűntetteitek elleni globális és totális háború terén olyan hírem és nevem lesz a Földön, és annál is nagyobb az Égen, amilyet Raoul Wallenberg és Shimon Wiesental kapott a Mindenható Istentől, és kegyetlen bosszút fogok állni rajtatok és minden hozzátartozóitokon és egykori szövetségeseiteken, akik titeket szolgáltak vagy kiegészítettek a fasiszta gyűlölet terror rendszerének moslék és végletesen alantas kiépítésében. Világhíremet a ti moslék náci júdás fajtátok teljes büntetőjogi tönkre tételére és a társadalomból való, a nép által és a nép tömeges bevonásával végrehajtott totális megszégyenítésére, elszigetelésére, eltiltására, betiltására és minden közügyektől való, a megnevelt és megújított nép által társadalmilag elfogadott teljes elszeparálására és elzárására fogom felhasználni. Mint legförtelmesebb undorra, csúfságra és legmélyebb szégyennel teljes megvetésre fognak rátok járni a világ országai és a civilizált világ vezetői.
 
 Nem érdekelnek a későbbi bűnbánatok és mímelt megtérések sem. Ahogyan azt már 2003-ban is tömegével felfedtem: a ti titkosszolgálati tevékenységetek a fasizmus interkontinentális, Kanadáig nyúló népszerűsítését és elterjesztését, valamint a magyar fasizmus interkontinentális térhódítását célozta, és annak ellenére csaholt mellettetek az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (USA), hogy minden hírszerzés halálosan pontosan tudta, hogy ti mindig fasiszta bűnözők és fasiszta terrorista fenevadak voltatok. Én, aki olyan mélyen benne voltam a különféle titkosszolgálatok rendszerében azok üldözései miatt, ahogyan azt egy kívülálló el sem tudja képzelni, hiszen gőzük sincs az elborzasztó valóságról, személyesen és közvetlenül tapasztaltam a legkülönbözőbb országokban, hogy minden állam titkosszolgálata halál pontosan tudja, hogy ti fasiszta bűnözők vagytok, és titkosszolgálataitok a nácizmus globális elterjesztését célozzák. Az ellenetek való szűnhetetlen megtorlás, amíg éltek, s miután meghaltatok, nem szűnhet meg soha. Én az Isten választottjaként szent küldetésem részeként tekintem és fogom tekinteni mindvégig, hogy rajtatok és letaposásotokon keresztül bemutassam az Emberiség Világtörténelmének legundorítóbb, legocsmányabb, legszociopatább, legrosszindulatúbb, legszánalmasabb és legprimitívebb, legbarbárabb ideológiáját, a fasizmust, és azt, mennyire szánalmasan végezték és fogják végezni mindazok, akik ehhez az undorító, vérben forgó, ocsmány, a legmélyebben sátáni és legigénytelenebbül primitív és barbár, fasiszta júdás sötétséghez csatlakozni merészelnek.
 
 Ha nem sikerül előtte bíróság elé állítani titeket, akkor - mert bűnözéseteknek valamiképpen véget kell vetni - jó eséllyel meg foglak titeket ölni. És nincs az az Isten, Aki ilyen két szánalmas, undorító, mocskos és undorítóan ostoba, szűk látókörű, elbutult, visszataszító náci flótás meggyilkolása miatt engem vagy bárki mást elkárhoztatna, mert a Világtörténelem legocsmányabb ideológiájának - egy hajszál választ el titeket ettől: - leghírhedtebb férgeit tette el láb alól.
 
 Amikor a csak nevében Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály budapesti, a 8. kerületben lévő tolnai utcai, közpénzen kitartott állományának épülete előtt elhaladtunk, már a rendőrségi közpénzes náci épület közeledésekor éreztem, hogy egyre növekszik az undortól a hányingerem. Alig hagytuk el az épületet, az utcán, a tanúk előtt kezdtem el hányni attól az iszonyatos undortól, amit a ti fasiszta bűnöző és terrorista júdás rendőrségetek elkövetett a Világtörténelem legundorítóbb és legmocskosabb, egyúttal legprimitívebb rendszere védelmére. A fasizmusnak, amit kiépítettetek, nem csak egy vérben és ocsmány, szánalmas, az állatnál alacsonyabb rendű ösztönökben tobzódóvá degradált, elocsmányosított rabló nemzet lett az áldozata, de áldozatok - még ha mégoly magasztosan is - azok is, akik a szó legszorosabb értelmében hánynak tőletek és adolf hitleri fasiszta bűntetteitektől. Hánynak, Pintér, okádnak tőletek, mert a ti ocsmány fasiszta, szélsőségesen beteg lelke, a Sátán lelke és Júdás lelke helyett a Magasztos és Igaz Isten Szentséges Lelke honol bennünk. Ő minket választott, hogy hányhassunk tőletek, titeket pedig beletaszított és/vagy átengedett a legmélyebb sötétségnek, mert Gyűlöl Titeket.
 
 Mit gondolsz, Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, aki az ártatlanok elleni pszichiátriai bűnözésnek, a tömeges kínzásoknak, a megcsonkító és szellemi, valamint testi leépítő kényszer-kábítószerezéseknek és elektrosokk terápiáknak, valamint lassú, kínhalállal teljes politikai tömegggyilkosságoknak minden neked címzett feljelentésünk ellenére is féktelen híve, titkolója, fedezője és védnöke voltál és maradtál mindvégig: melyik pszichiáterhez fordulhatunk mi, egészségesek, hogy betegek legyünk, mi, keresztény emberjogvédők, hogy nácikká lehessünk, s hogy segítsenek nekünk elfogadni a fasizmust úgy, ahogyan ti tobzódtok és őrjöngtök benne? Melyik fasiszta pszichiáter tudna minket a Mindenható Szent Lelkétől, a Bölcsesség, a Tudás, a Magasztosság és a Gyógyítás Igaz Szellemétől áttéríteni a Világtörténelem idióták és alkoholisták, valamint szociopata, megbízhatatlan, primitív bűnözők kollektív ostobaságához és retardált, rosszindulatú, mengelei júdási idiotizmusához megtéríteni? Mit tegyünk, hogy beilleszkedjünk egy olyan fasiszta terrorista diktatúrába, amit a Sátán vezet, aminek te teljes mocskos áruló tömeggyilkos lelkeddel egész életeden át szolgáltál, utolsó parazitaként és a politikai pszichiátriai tömeggyilkosságok legfőbb orvosi Mengeléjeként és Jozef Mengelék Júdás atyjaként?
 
 Ha nem halsz bele előbb, bíróság elé foglak állítani népirtás vagy más, új törvények szerinti bűntettekért, és imádkozom a Mindenható Istenhez, a mi Szent Atyánkhoz, hogy megadjam neked az életfogytig tartó fegyházbüntetést. Mert ha a minden politikai garnitúrát kiszolgált és minden rendszeren átmentett állami jelentő téglák legfőbb orvosa, minden Mengelék Legfőbb antihippokrateszi júdás Mengele orvosa nem kap életfogytig tartó fegyházbüntetést ezért e tengernyi gonoszért és végeérhetetlen szenvedésért, kínért és ártatlan áldozatért, akkor a világ legnagyobb hóhérjainak nem csak bársonyszékben, de a legfőbb doktori és orvosvezetői, orvosatyai posztokon a helyük.

 Pintér Sándor: a horogkeresztet készítem el vasból, mert az Isten Megmondta: vas ne érintse az Én Oltáromat, mert amint érinti, megszentségteleníti azt! Kapd meg a horogkeresztet jégben edzett, az Istentől Kárhozatra és Bosszúra Tervezett vasból, jelképesen, de annál ténylegesebben: a fejedbe vágva, jó nehézre, súlyosra és metszőre kovácsolva, hogy erre ítélted volna velünk együtt az egész világot! Íme, készül már a nehéz, vasból kovácsolt horogkereszt, és ha kell, lendítve repül sátáni, tébolyult fejednek, nehéz, hegyes ólomként vágódik homlokodba, hogy egész személyiségedet áthassa a borzalom, júdások júdása, patkányok patkánya, minden szentek és igazak júdási fasiszta ellensége. Legyen végzeted, amit az Isten ellen terveztél, és legyen végzeted, amit a keresztények és a világ népei ellen építettél!

 Ámenek legyenek! Ámenek!
 

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
(Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

2012-12-19. HÍRHÁTTÉR TV: Köztünk, akik belülről ismerik a Háttérhatalmat - Magyar és külföldi kormányfőkkel voltunk...
(Film, 24 perc ; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor - D-Day Dono/

2012-12-31. HÍRHÁTTÉR TV: Sugárzó Terrorizmus: CIA és KGB... - Christine DeNicola és a Molnár F. Árpád (ELI) Történetéből
(Film, 26 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/  /Zene: Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu