Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

A náci népirtások bagatellizálása bűncselekmény, de a hitlerizmus összes népirtásainak buzgó helyeslése nem az; tehát ne mondd, hogy csekélység, hanem mondd, hogy nagyon helyes! (Noé Krisztina feljelentésének elutasítása alapján feljelentésünk az ügyészség és más ismeretlen tettesek ellen)

2013-01-02.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)

(FELJELENTÉSKÉNT világszerte postázva - mint mindig - Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövettől és Ilan Mor izraeli nagykövettől kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig, a legnagyobb magyar médiumoktól a vezető külföldi médiumok sokaságáig bezárólag stb.)


FELJELENTŐK: Molnár F. Árpád
Született: Kecskemét, 1972.11.13.
Anyja neve: Retezár Mária
Személyazonosító igazolvány szám: 862762KA
Állandó lakcím (nem levelezésre!): Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz. 2.
Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!): Molnár F. Árpád, Soroksár 1239 Orbánhegyi dűlő 50.
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com

TOVÁBBI FELJELENTŐ: Domján Tibor
Született: Veszprém, 1979.06.22.
Anyja neve: Kovács Irén
Állandó lakcím (nem levelezésre!): 8226 Alsóörs, Szabadság tér 11/1.
Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!): Molnár F. Árpád, Soroksár 1239 Orbánhegyi dűlő 50.
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com


Mi - Molnár F. Árpád és Domján Tibor, a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA antifasiszta keresztény újságírói, filmrendezők, Echelon-Leleplezők - feljelentést teszünk a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség és más ismeretlen tettesek ellen
- Bűnpártolás bűntette (Btk. 244. § (1), (2) és (3)),
- Hivatali visszaélés bűntette (Btk. 225. §)
és más bűncselekmények miatt.

Indoklás:

Az alább ismertetett, Noé Krisztina (gyógypedagógus, a Munkáspárt 2006 elnökségi tagja) által küldött feljelentést az ügyészség 2012. december 11-ei dátummal érkeztette. A feljelentést a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a B. XI. 10233/2012/2-1. számmal iktatta. Az ügyészségi iratok szerint ugyanis Noé Krisztina feljelentést tett a 2012. november 16-án megtartott azon a rendezvényen elhangzott kijelentés miatt, amely rendezvény a Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér nevű helyszínén került lebonyolításra, és amely rendezvényt az Egymillióan a Demokráciáért Egyesület szervezett. Az ügyészségi iratok szerint Donáth Ferenc, a Nagy Imre társaság elnöke a kifosztott zsidóság megöléséről és a holokausztról tartott beszéde közben ismeretlen elkövető [Noé Krisztina cikke szerint elkövetők - a szerk.] mások számára is hallhatóan kijelentette, hogy "jól tették, hogy meggyilkolták őket".

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) 269/C. § az "A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása" kategóriában kimondja:

269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyészség - dr. Györgyi Ágnes ügyész nevével ellátva - a feljelentést elutasította, mondván: "Ezen elkövetési magatartás - a nyelvtani értelmezés szerint - csak bagatellizáló, kicsinylő kijelentéssel valósulhat meg. A helyeslés és az egyetértés viszont ennek az értelmezésnek nem feleltethető meg (...)."

Tisztelt Hatóságok!
Az ügyészség akkor sem hivatkozhatna arra, hogy a zsidóság kiirtásának nyilvános helyeslése nem büntetendő, ha ennek az eszmének a leghírhedtebb képviselője, maga Adolf Hitler, a Führer hozott volna rá törvényt, nem pedig valamelyik utódja. Az a tényállás, miszerint a zsidóság irtásának helyeslése sokkal súlyosabb cselekmény, mint annak tagadása, vagy az ügyészségi értelmezés szerint jelentéktelen színben feltüntetése, ezért nem büntetendő, tehát elfogadhatatlan, és az az állam, amely ezt ilyen az ép elme számára inverz, ellentétes és elfogadhatatlan indoklással, büntetőjogi szempontból annullálja, radikális nemzetközi politikai és gazdasági szankciókkal, továbbá katonai embargóval sújtandó, hiszen törvényi értelmezése és erkölcsei abszolút ellentétben állnak az Emberiség alapvető morális képességeivel és alapvető túlélési érdekeivel is!

Másképp: Ha egy állami vezető, mert pl. a világsajtóban hol nácinak, hol elmebetegnek, hol fasiszta elmebetegnek nevezik, törvényt hoz például arról, hogy "aki embert öl, az büntetendő", az ügyészség egy tömeggyilkossal szembesülvén nem adhat büntetőjogi felmentést arra hivatkozva, hogy mivel a törvény egyetlen ember megöléséről rendelkezett, nem többről, ezért a tömeggyilkosság vagy egy egész kontinens ember milliárdjainak kiirtása már nem büntethető, mert a magyar nyelv szabályai felülírják a józan észt, és lecserélik egy a világsajtóban is fasiszta elmebetegként emlegetett miniszterelnök hozzáállására.

Az a jogértelmezés, hogy 6 millió zsidó meggyilkolását bagatellizálni bűncselekmény, de Orbán Viktor kéjes mosolyával vagy hajléktalanok és végtaghiányos nyomorékok elleni gyűlölködő ordibálásával például azt skandálni, hogy "hurrá, nagyon helyes, kiirtásuk törvényes, szakszerű és arányos", nem jogi nihilizmus, hanem skizofréniás téboly! Ha egy országban ez a törvényes "rend", akkor annak az országnak a törvényeit éppen úgy fel kell rúgni, ahogyan Hitler törvényeinek betartásáért is kivégzés járt a nürnbergi perekben, a náci állam vezetőjét pedig elmegyógyintézetbe kell zárni! Skizofréniás és népirtó törvények vagy ilyen jogi értelmezés álcája mögé senki nem bújhat büntetlenül! Sem személy, sem állam!

Györgyi Ágnes ügyész és a X. és XI. kerületi ügyészség jogértelmezése és nyelvi értelmezése közvetlenül sérti Magyarország legalapvetőbb nemzetbiztonsági és világpolitikai érdekeit, továbbá a népirtások helyeslésének felmentésével kifejezetten bátorítólag hat a zsidóság, valamint bármely más nép és nemzet teljes kiirtása tudatos és tervszerű, valamint ösztönös, tudatlan és vaktában előkészítése és végrehajtása irányában, és halmozottan közveszélyes nem csak a zsidóságra és a magyarságra, hanem az egész Emberiségre nézve is.

Tisztelt Györgyi Ágnes Ügyész Asszony! Tisztelt Ügyészség! Tisztelt Hatóságok!

Az eljárást annál is inkább sérelmezzük, mivel kivétel nélkül antifasiszta emberjogvédők, Munkatársaink zöme kifejezetten keresztény vallású, továbbá Munkatársaink között többen felvállaltan zsidó származásúak vagyunk. Ennek okán mi vagyunk minden magyarok legüldözöttebb, legbetiltottabb és legtitkoltabb médiuma, mégpedig gyakorlatilag fasizmus rosszindulatú terjesztése hamis vádjával. Antifasiszta keresztény és emberjogvédő, valamint zsidó munkatársaink, újságíróink és filmrendezőink ellen a kormány több megyét mozgósított az ellenünk elkövetett házkutatások, bizonyíték-lefoglalások, életvédelmi és népirtás ellenes rendezvényekről fegyveres hatósági elhurcolások, erőszakos elmeorvosi vizsgálatok, életveszélyes hatósági fenyegetések elkövetésére, továbbá pár hét múlva egy álló esztendeje azzal a hamis váddal, hogy nácik vagyunk és ezt kvázi a fél ország legkülönfélébb rendőri és ügyészi állományainak vizsgálnia kell, 100%-os hivatalos, hatósági betiltás alatt vagyunk. Ami alapján a fasizmus rosszindulatú terjesztését úgymond "vizsgálják" lassan évek óta, az az, hogy lapunkban - ahogyan a világsajtóban - Orbán Viktor magyar miniszterelnök, továbbá más, hozzá hasonló, tehát világszerte fasiszta közpénzfizetett személyhez lapunk is horogkeresztet prezentált, azzal a körítéssel, hogy Orbán Viktor és kormánya a náci Németországhoz hasonló fasiszta intézkedéseket, házkutatásokat és újságíró-, valamint keresztény- és zsidóüldözéseket követ el. Tehát megfeleltünk a Btk. 269/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak, miszerint "Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt [nevezetesen horogkereszt használata miatt - a  szerk.], aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el."

Az a tény, hogy Orbán Viktor óta az antifasiszta törvényt is zsidók és antifasiszták ellen alkalmazzák, a zsidóság és a cigányság kiirtását nem helyeslő álláspontok elnémítására és a nem náci személyek társadalomból történő eltakarítására, miközben a mi kiirtásunkat helyeslő és az erre kifejezetten buzdító több tízezer elkövetőt - akik főleg a youtube.com című Internetes videomegosztó portál kommentárjaiban százezrével uszítanak és buzdítanak erre - maradéktalanul törvénytartónak és törvénytisztelőnek minősítik, azt indokolta, hogy egyrészt mi kezdeményeztük elsőkként Orbán Viktor elmeorvosi vizsgálatát és cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezését (hiszen abból a tényből, hogy Orbán Viktornál tett feljelentéseink tömegeiben tiltakozunk a zsidóság és a cigányság kiirtására buzdító anonim pártdrukkerek tízezreinek uszító gyűlölete ellen, Orbán Viktor arra a következtetésre jutott, hogy tehát a fél országot be kell vonni az üldözésünkbe, hiszen mi vagyunk a nácik, tehát erre a következtetésre gyaníthatóan csakis elmebetegsége okán juthatott), továbbá külföldi államokhoz fordultunk Magyarország és kormánya elszigetelésére, a világsajtóban történő folyamatos leleplezésére, valamint az orbáni Magyarország igazságszolgáltatási káosza és rosszindulatú fasizmusa elkövetőinek törvényi felelősségre vonására. E projectünk - melyhez mi fogtunk hozzá - már eddig is olyan sikeres volt, hogy szent meggyőződésünk, hogy a mi hatásunkra válaszol a világsajtó Orbán Viktor és Pintér Sándor fasiszta országlására, és vonja le a következtetést, hogy Orbán Viktor úr nem csak keresztapa, bűnöző, bandita és tömeggyilkos, de paranoiás schizophrenia elmebetegségben is szenved.

Kérjük a hatóságokat és az ügyészséget, hogy a kiirtásunkat helyeslő és arra buzdító fasiszták pártfogását, valamint a zsidóság és a cigányság kiirtását nem helyeslő keresztények és emberjogvédők országszerte és teljes intézményrendszerek általi hitlerista üldözését hagyják abba, és legalább a magyar Btk. törvényeit tartsák be, azok is, akik a legalapvetőbb mentális egészségi és nemzetbiztonsági stratégiákra, továbbá az egzisztenciális és személyi túlélési stratégiák megértésére és felfogására is képtelenek.

És most már keresztényekként feszt, hogy csak azért is kérjük az összes rendőrkapitányságot, ügyészséget és fasiszta civil személyt, hogy amennyiben feljelentésünkben akár tartalmilag, akár rejtélyes személy vagy személyek által képileg mellékelt formában bármi kifogást talál, azonnal tegyen feljelentést ellenünk. Azonnal! Mivel a fél világ pont ezeket gyűjti a nyilvánosan elfasizált, szellemileg, mentálisan, kulturálisan és erkölcsileg lelakott, tönkre tett magyarságból, amelynek vezetőjét alapos okkal és bizonyítékokkal felvértezve ábrázolják fasiszta horogkereszttel, és tartják nem csak nácinak, de kifejezetten elmebetegnek is.

Az ISTEN Áldásával vagy ha úgy döntött, akkor meg Átkával a Jézus Krisztus Nevében!
Ámen!

2013.01.02., Budapest, Hungary.
 

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
(Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

2012-12-19. HÍRHÁTTÉR TV: Köztünk, akik belülről ismerik a Háttérhatalmat - Magyar és külföldi kormányfőkkel voltunk...
(Film, 24 perc ; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor - D-Day Dono/

2012-12-31. HÍRHÁTTÉR TV: Sugárzó Terrorizmus: CIA és KGB... - Christine DeNicola és a Molnár F. Árpád (ELI) Történetéből
(Film, 26 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/  /Zene: Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu