Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

A fekete lyukon innen és túl - Villámcikk

 

 

 

 


 

2013-01-25.
Villámcikk: Molnár F. Árpád "ELI" (Halálos fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Emberjogvédő, Roma Jogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)

[Megjegyzés: a Cikk olyannyira Villámcikk, hogy még a gépelés közben vetett apró helyesírási hibák sem lettek javítva a publikálás előtt. Ez a megjelenést követő kb. egy óra alatt javításra került .]Ma (2013.01.25.) jutottak eszembe az alábbiak, amiket jobbára a kvantumfizikusok fognak megérteni, mert szükségeltetnek hozzá a kvantumfizika alapismeretei, valamint megértik azok, akik nem fizikusok, de legalább eleget konyítanak a kvantumfizika ismert és a népi nyilvánosság elől egyébként szépen elhallgatott eredményeihez. Akiknek nincsenek meg a kvantumfizikai alapismeretei, közülük sokan csak ötletelésnek hihetik, amit írni fogok, mert itt nem érünk rá kitérni a kvantumfizika ismert és bizonyított világa törvényeinek legalább felületes ismertetésére. De ajánlom az egyik új cikket, amit írtam - egyébként az állandó időhiány miatt azt is villámgyorsan készítettem (ahogyan mindent nagyon gyorsan csinálunk) -, mégpedig a "Klasszikus fizika és kvantumfizika - A két világ Egy - Út az ISTENIG (Gyorstanulmány)" Című Cikket (KLIKK!). Az idézett anyagtól - mely viszont alaposan ismerteti a kvantumfizika számos eredményét - még a materializmusba butult élő halottak is elképesztő dolgokra eszmélnek. De az alábbi villámcikk Kedves Olvasóiról tehát viszont eleve feltesszük, hogy alapos ismerői a kvantumfizikának, így nem magyarázzuk el egy-egy villámfelvetés vagy gondolat bizonyított alapjait és konstrukcióit, hogy itt röviden taglalhassunk.

A matematikai egyenletek szerint a fekete lyuk túloldalán egy fehér lyuk van. Tehát eme matematikai levezetés szerint ha beleesünk egy fekete lyukba, és túléljük azt, akkor egy fehér lyukba zuhanunk, ami egy Világegyetem. A fizikusok többek közt a matematika alapján vezették le a fekete lyukak inverzitását, tehát hogy a lyukban túl fehér lyukba zuhanunk vagy zuhannak a dolgok, de ha megvizsgáljuk a kvantummechanikát, ugyanezt látjuk például akkor, amikor egy fotont ketté vágunk és külön úton indítunk el, kapván ezáltal egy fotonpárt. Ezek a párok ugyanis nem csak egységes egészt fognak alkotni, és egymástól függeni fognak - hogy a távolság ellenére, ha az egyikre hatunk, azonnal hatunk a másikra is, mégpedig a fénysebesség adta időkorlátok nélkül -, de ha az egyik pl. elektronunk felfelé mutató kvantumos tulajdonsággal (mágneses momentummal) rendelkezik, akkor a másik lefelé mutatóval bír és viszont.

Amikor egy fekete lyuk létrejön, vagyis az anyag összezuhan és egy fekete lyukká születik, olyankor a túloldalon, ezzel egy időben vagy időségiségben tehát felrobbanhat vagy mindig felrobban egy új Világegyetem. S mivel - folytassuk akár ezzel az gondolatgerjesztővel, a következő felvetésben viszont messze sem állítva, hogy pontosan így van, hanem azzal a céllal, hogy a forradalmi ötleteket elősegítse, mert az elv viszont láthatóvá válik; tehát mivel - a mi Világegyetemünkben a vizsgált fekete lyuk tömege gyarapszik, ahogyan elnyeli a környezetét, a lyuk túloldalán lévő Világegyetemünk tágulhat. Tehát a mi Világegyetemünket teremtő, egy másik Világegyetemben lévő fekete lyuk vagy más, ami a Világegyetemünket teremti, s látszólag növeli, odaát szintén gyarapszik, mert elnyeli a környezet energiáját és anyagát (ha van ott anyag, ha pedig nincs, akkor az egyébiséget), ezért a mi Világegyetemünk ezt a tér vagy a látszólagos tér növekedésével vagy gyarapodásával választja, vagyis a mi Világegyetemünk meg tágulni fog, mégpedig akár olyan egyszerű törvények mentén, amik azért lettek, mert odaát meg azok vannak, amik. Nem kezdünk új bekezdést: Továbbá a mi Világegyetemünk növekedhet azért, mert a mi Világegyetemünk ezt a kvantumos tulajdonságot választotta a választhatók közül. A fentebbi törvények, amikről beszélünk, kísértetiesen a kvantumfizika törvényeit mutatják. Visszatérve: a Világegyetemünk Választhatta volna azt is, hogy nem a mérete terjed vagy látszik kiterjedni, hanem az anyag mennyisége gyarapszik, és akkor azt vennénk természetesnek, hogy anyag lesz a látszólagos semmiből, de a mi Világegyetemünk nem az anyag, hanem a tér "gyarapodását" választotta, ami szintén gyarapodásnak is tűnhet, de ezt azért vesszük természetesnek, mert úgy véljük, hogy ebben vagyunk benne. Ha az anyaggyarapodást látnánk magunk körül a születésünk vagy látszólagosan elhelyezett születésünk óta, akkor az volna számunkra természetes, a tér növekedése vagy gyarapodása ellen pedig a térmegmaradás törvényét hinnénk, ahogyan most az anyagmegmaradás törvényét vesszük természetesnek - nem mintha a tér nem energiának tűnne. Tehát a fenti esetben az anyag fekete lyukban való elnyelődése a túloldalon, tehát pl. a fehér lyukban térként is jelenik meg. Vagyis az anyag átalakítható térré, mert a kettő valójában egy.

A fekete lyukat innen gömb alakúnak látjuk, míg a matematikai eszközökkel levezetett, a fekete lyuk túloldalán lévő fehér lyuk szintén gömb alakban ábrázolható, ahogyan a Nagy Bummot (Big Bang) is gömb alakban kiterjedő robbanásként szokás illusztrálni. Ezt a kettősséget ábrázolhatjuk úgy is, amiként látomásaimban olyan gyakran plántálnak egy olyan 8-ast, aminek felső és alsó része sem kör, hanem gömb alakú. Valahogy úgy, ahogyan a "Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm)" (KLIKK!)" Című, titkosszolgálati és Illuminati kifejezéssel úgynevezett Szuperfilmünkben ama az Adriai-tengeren fekvő lakatlan sziget látható felülnézetből, amely szigeten a roppant villámgyorsan készített Filmünket forgattuk, és amelynek közepe mint egy átjáró szimbóluma egyik világból a másikba. A szigetet az itt mellékelt fotón fektetett nyolcasként látjuk, mert így helyezkedik el a Föld bolygón. Amikor pedig egy szuperpozícióban, tehát megfigyeléssel vagy a megfigyelés által elkövetett prózai beavatkozással meg nem zavart fekete lyuk túloldalát kutatjuk, akkor az egy fekete lyuk és egy fehér lyuk páros helyett elképzelhető nagyon sok vagy akár végtelen (gömb alakúnak szemléltetett) teremtett Világegyetem, először is abból az elgondolásból, hogy a kvantumfizikában ismerjük azt a különösséget, hogy ha egy kvantumnak lehetősége van 8-féle vagy 8888-féle módon választani, akkor minden lehetőséget ki fog választani. Tehát ha egy fekete lyukban olyan lehetőségek adottak, amik végtelen létszámú Világegyetem létrejöttét teszik lehetőséggé, akkor létre is jön (vagy jöhet) minden egyes fekete lyukkal végtelen mennyiségű új Világegyetem.

A lyukban választhatunk, hová megyünk. Mivel a lyuk kvantum-szuperpozícióban van (ha az eseményhorizont mögött nem olyan a helyzet, ami a szuperpozíciónál is radikálisan extrémebb), és legalább nagyon sok lehetőséggel rendelkezhet, vagy éppen végtelen sokkal (és - ugye - a fekete lyukak kapcsán találkozunk a fizikusok részéről a végtelen gravitáció stb. fogalmaival is), ezért mi is dönthetünk, melyik dolgot választjuk, azaz melyik, a lyuk létezése miatt létrejött Világegyetembe megyünk tovább. Sőt, az is lehet, hogy a kvantummechanika szabályai szerint azzal hozunk létre konkrét Világegyetemet vagy végtelen sok Világegyetemet, hogy meglátjuk ennek lehetőségét! Ezért amit választunk, az szükségképpen megteremtésre kerül.

Íme, a felvetésekben eljutottunk oda, hogy istenként akármennyi új Világegyetemet Teremthetünk, de mivel nem mi vagyunk az elsők, hanem volt előttünk, aki ezt megtehette, mégpedig Az, Aki AZ ISTENNEK Hívja Magát, így számunkra az Általa Gondolt helyzetek és részünkre Adományozott isteni teremtések állnak rendelkezésre. És íme, eljutottunk oda is, amit az ISTEN Állít Magáról, hogy az Ő Szavával, Gondolatával, Döntésével Teremtette a Világegyetemet és minden benne valókat, és minden Ő.

Hogy miért minden Ő? A választ a kvantummechanika adhatja: mert úgy döntött, hogy minden Ő. Mert Meglátta, hogy megteheti, ezért meg is tette!

De mivel a Valóság ennél és annál, hogy volt a Valóságnak eleje, sokkal különösebb, ezért autentikusan adódik, hogy sosem volt kezdet, tehát AZ ISTEN Mindig ebben a Választásban Létezik; emberien szólva: Mindig ilyen volt. Ő Gondolja, hogy itt lehessünk, és tényleg, ahogyan Pál apostol is mondja: Ő Tartja fenn a Mindenséget az Ő Gondolatával. Az Ő Gondolata nélkül az egész összeomlana, megszűnne létezni. Minden Ő. Benne élünk, Benne járunk - Mondja a Biblia, aminek Szavai egy Hiperelme konkrét - emberien szólva - kvantumos Döntésének, Konkrét Választásának eredménye!

Ha elfogadjuk, hogy a fekete lyukak új Világegyetemet vagy sok, illetve végtelen Világegyetemet teremthetnek, akkor a mi Világegyetemünk igazi Világegyetemgyár, mert a mi Világegyetemünk szólóban is iszonyú mennyiségű fekete lyukat termel. A kvantumfizika szabályai miatt valószínűsíthetjük, hogy a fekete lyukban legalább iszonyú sokféle lehetőség áll rendelkezésre - ha nem végtelen sok lehetőség -, ezért ha mi azt gondoljuk, vagy meglátjuk, hogy adott fekete lyuk vagy minden fekete lyuk túloldalán egy a miénkhez hasonlóan csillaggyár Világegyetem születik, akkor emiatt a fekete lyuk vagy fekete lyukak szuperpozíciója összeroppan, és annak útja ama egy bizonyos fejlődést választja, ami ténylegesen minden fekete lyuk esetében egy új Világegyetem születését indukálja. Ez esetben annyi Világegyetemet teremthetünk, ahányat akarunk, és végtelen sokat is annyiszor, ahányszor azt gondoljuk, vagy konkrétan észrevesszük, hogy ezt megtehetjük. Határt ez esetben ismét AZ ISTEN, A Mindenható szab csupán.

A fentiekből persze gyorsan adódik, hogy könnyen lehet, hogy mi is egy fekete lyukban vagy annak túloldalán élünk, a fehér lyukban. Ezért a Világegyetemünk születése egy másik Világegyetem fekete lyukának születésével következett be, nem pedig egy fekete lyuk felrobbanásából vagy másféle korpuszkuláris pontból. A korpuszkuláris pont az maga a fekete lyuk vagy annak valamiféle kvantumos vagy annak sem nevezhető pontja, egy olyan szingularitás, ami lehet tényleges pont is, azaz végtelen kicsi. Így a két lyukat (a feketét és a fehéret) összekötheti egy olyasféle pont, ami a "Sziget 8" Című Szuperfilmünk szigetének két területét összekapcsolja. Így "száraz lábbal" kelhetünk át egyik pozícióból a másikba, vagy egyik Világegyetemből a másikba.

Persze, amikor a fekete lyuk esetében kvantumos tulajdonságokról beszélünk, olyankor részben természetesnek vesszük, hogy a fekete lyuk - aminél a külső világ fizikai törvényei összeomlanak - ugyancsak a különösséggel folytatódik, amit a jó elméjűek az itteni Világegyetemben is látnak, meg amit az együgyűek, amikor a kvantumfizika világával szembesülnek, ugyancsak meglátnak, de minimum - lévén, hogy a kvantummechanika a legegyszerűbb elméket is merő csodálatra készteti - az elképesztő dolgokkal szembesülvén a világ új és új látására jutnak, ahol végre a Valóság útjára lépve a mindenütt lévő, a képzeletnél extrémen vagy végtelenszer fantasztikusabb adományok némelyeit is elkezdik kapiskálni.

S most valami más, de mindenkire veszedelmes, aki a lyuk rossz oldalát választja, és túl materiális mélységekbe süllyedvén el fog veszni:

Tegnap (2013.01.24-én) - nem mondom meg, mi kapcsán - egy szót kaptam Tudásként. Aki Próféta vagy Echelon-Tanú, az érti, hogy ez mit jelent. Mivel nagyon tudtam, de ahogyan a Próféták és az E-Tanúk esetében gyakori, pontosan ugyan, de még nem tudni, mit, ezért beírtam az Internet keresőjébe a kapott kifejezést, amire nem emlékszem, hogy valaha hallottam vagy olvastam volna, s amely ez volt: "Fibonacci".

A kereső azonnal kidobta a Fibonacci-számokat, melyre klikkelve, az Internetes lexikonban a következőket olvastam:

"A Fibonacci-számok végtelen, növekvő sorozatot alkotnak; ennek első néhány eleme 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 (...)".

A jobban pozícionált titkos szolgák és az ismeretre elválasztott Próféta-lelkek azonnal látják a Valamit, aminél viszont a számsor láttán rögtön ennél többet felismertem, hiszen jó ideje tudom, ahogyan például Suzzanne Starr Echelon-Tanú tudta azt a számot, amiről viszont sokáig még nem tudta meg, hogy a vele kapcsolatos szuper-titkosszolgálati project szupertitkos kódszáma volt.

Ez az Emberiség záró történelmének legszörnyűbb, és feltétlenül végrehajtásra kerülő, előre elkészített globális háborús és elmekatasztrófájának, valamint az ISTEN Részéről a Világprogramba is szervesen kevés Választottak számsora: az Echelon-Kód, továbbá ELI-n és az ELI-n túl az ISTENIG...

S mert sok mindenre az egyes teremtett elmék következtetnek, és sok mindent a másképpen teremtett lelkek - mert Él a prófétalelkek Istene a Jézus Krisztus Által - MEGLÁTNAK...

Villámcikk: 2013.01.25., Budapest, Hungary. Molnár F. Árpád (ELI).

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
(Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

2012-12-19. HÍRHÁTTÉR TV: Köztünk, akik belülről ismerik a Háttérhatalmat - Magyar és külföldi kormányfőkkel voltunk...
(Film, 24 perc ; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor - D-Day Dono/

2012-12-31. HÍRHÁTTÉR TV: Sugárzó Terrorizmus: CIA és KGB... - Christine DeNicola és a Molnár F. Árpád (ELI) Történetéből
(Film, 26 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/  /Zene: Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu