Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Zseniális és villámgyorsan kelt pszichiátriai és grafológiai elemzés az Internet három legvulgárisabb figurájának egyikévé züllött Soós Józsefről

 

 


 

2012-12-14.
Cikk: HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)
[Frissítve 2012.12.15.-én a címben "Józsefről" módosítva "Soós Józsefről"-re.]

Bevezető:
Az Internet toronymagasan legzseniálisabb elmeszakértéseit kezdettől a HÍRHÁTTÉR publikálta, ráadásul csuklóból, minden felkészülés vagy előtervezés nélkül.

Soós József a HÍRHÁTTÉR munkatársa volt.
Tárgyalásokra, diplomáciai találkozókra addig sem lehetett elvinni, mert mindenkit megtámadott, lemocskos férgezett, az őt pártolóktól az ellenségekig egyaránt. Aki jót tett, vagy akinek szimpatikus volt, arra éppúgy dühödten rárontott, mint az ellenségeire. Kulturáltan pár percnél tovább szinte sosem volt képes viselkedni.

Egyszer csak - ugyancsak spontán ösztönreakciói által uralva - fogta magát, és a rendőrségen - minden magyarok leglátványosabban, egyúttal a médiában legeltitkoltabban hamis vádas perében - hamis vádas terhelő tanúvallomásokat tett többek között Molnár F. Árpád (ELI) és Domján Tibor ellen, saját munkatársai ellen, aztán azt - szavait idézve - "kibaszta" az Internet összes rendőrkapitányságának és államhivatalának elküldve. Mivel erre roppant udvariasan és szó szerint pár szavas rövidséggel helytelenítésünket fejeztük ki, ezért - ahogyan az a fékevesztett, zaklató, súlyosan paranoid és szkizoid, hiszteroid agresszív pszichopatáknál lenni szokott - legmélyebben érezte magát megtámadva, és az erre adott gyűlölettéboly reakciója széles és azóta is tartó, kb. vagy egy éve folyamatos és egyoldalú polikriminális bűnözői őrjöngésbe borult.

Stílusa, amellyel szó szerint minden magyarok legvulgárisabb és legösszeférhetetlenebb kb. hármasának egyik tagja lett, Fórizs Eszter máris úgy érezte, hogy erkölcsi társára talált. Fórizs Eszter nem véletlenül érezte, hogy a kontroll híján teljesen talaját vesztett Soóssal hirtelen kéz a kézben kell gyűlölni és rágalmazni mindenkit, aki spontán érzelmi-indulati patológiás hullámukban kvázi az eszükbe jut, hiszen Fórizs maga is zaklatás és agresszív kitörések, valamint súlyos testi sértés bűncselekmények miatt ült előzetes letartóztatásban, ahogyan a társaság harmadik tagját, Rácz Gábor Lászlót (RGL) szintén a saját családja elleni zaklatás és rágalom-, valamint fenyegetés-hadjárat miatt vitte el a kommandó. A pszichiáterek már hamar kenik-vágják a helyzetet: igen, az a fajta pszichopátia, amely kellően alacsony színvonalú és pitiánerizmusban pörgő személyiségszerkezetet deklarál, ahol a pszichopata bűnöző legfőbb ellenségeit mindig közvetlen civil és saját családi környezetében látja, amire egyoldalú dühkitörésekkel, agresszív támadásokkal, véget nem érő zaklatással, kritikátlan indulati kitörésekkel és megszállott, folyamatos hazudozással válaszol. A közös érzelmi-indulati bűnözés és az effajta súlyos pszichopatákra jellemző perdöntő sajátosság, hogy legfőbb ellenségeiket és harcaikat mindig a saját közvetlen környezetükben látják és az ellen folytatják, összetartó erő (közös devianciák, közös kudarcélmények, közös tragédiák, közös ösztönprioritás, közös indulati élet, közös pszichopátia, közös vulgaritás és obszcenitás, közös gyűlölködés, közös hazudozó életmód, közös logikai és érzelmi káosz stb.); tudatilag beszűkültek, élményszegények; az Internet legmocskosabbul beszélő társasága lettek.

A tébolyult zaklató és agresszív, primitív reakciókra erősen hajlamos ámokfutók mindenki által csak "őrjöngés"-nek nevezett förmedvényeire nem reagáltunk, nem válaszoltunk. Most sem tartjuk erre érdemesnek ezt a még a náciktól is kikopott és elfogadhatatlan apró társaságot, hanem - miközben mások, akik szintén végig tűrtek, már elkezdték ellenük írni a feljelentéseket - mi a véget nem érő őrjöngésekre és a legsúlyosabb pszichopatákra meghatározó abszolútumig halmozott gátlástalan és totálisan kritikátlan hazudozásokra és rágalmakra publikáltunk egy-két önmagáért beszélő dokumentumot, ami közül az egyiket ajánljuk, míg e helyen elolvashatják a Soós Józsefről készült, totálisan cáfolhatatlan, és szokásunkhoz hűen villámgyorsan kelt pszichiátriai és grafológiai villámelemzést, mely Balogh Béla otthonvédő vezetőnek, a Soós-Fórizs-banda egyik legfőbb gyűlöletcélpontjának írt rövid levelünk volt, és amely azért is érdekes, mert ilyen profi szakmai írások - ráadásul villámgyorsan elkészülve - máig nem olvashatók sehol, senki részéről a Világhálón. Ilyen profi anyagokat kezdettől csak mi publikáltunk.

Őrjöngésajánlat, utána a Balogh Béla Úrhoz, Soós Józsefről írt levél:


2012-12-12. Miután megőrült, azonnal a Mandiner nevű szennylap apostola lett: Soós József őrjöngése Balogh Béla rövid üzenetére (A HÍRHÁTTÉR történetének legmocskosabb stílusú "cikkét" olvashatják; tehát semmi közünk hozzá)
(KLIKK a Cikkre!)


 

Nem érdemes ezekre a Soós-féle őrültségekre válaszolni. Mindenki azt mondja, hogy azért nem válaszolnak Soós őrjöngéseire, mert alkalmatlan bármilyen emberi kooperációra, továbbá ez már az a színvonal, ami önmagáról állít ki eltörölhetetlen bizonyítványt, és szakmailag lenullázta magát egész életére. Aki nem érti, hogy mi az, hogy valaki beteg, ezért képtelen féket vetni tombolásának, az nem érti, mik ezek a spontán megőrülések, a többiek meg értik és felfogják, hogy vannak mentális zavarok, amikről meg kell érteni, hogy semmi közük semmiféle racionalitáshoz és józan észhez.
 

Pszichiátriai szakmai szempontból egyébként a hiperaktív és nagyon súlyos, érzelmi és indulati instabilitással halmozott paranoid és hiszteroid jegyekkel ötvözött gátlástalan és kritikátlan, összeférhetetlen psychopathia és schizoid personopathia markáns tünetegyüttese. Az ilyen személy érzelmileg és emocionálisan egész életében a serdülőkornál megrekedt, kóros személyiségfejlődéssel sújtott egyén, aki folyamatos kontrollra szorul, melynek hiányában - lévén, hogy nincsenek benne a kialakult erkölcsi és emocionális gátak a társadalomba és a közösségekbe való harmonikus beilleszkedésre - állandóan összeütközésbe kerül a törvénnyel, továbbá családi és tág ismeretségi körével. Az ilyen súlyosan pszichopátiás karakter sosem nő fel, ezért állandó szülői vagy azt helyettesítő, irányító és fékező, korlátozó kontrollra szorul.

Kézírása első ránézésre is ugyanezekről tanúskodik. Az imbolygó alsó-, középső- és felső betűsorok a teljesen instabil érzelmi-indulati életet deklarálják, a határozatlan célok, az akaratgyengeség - melyet akaratosságra cserélt -, a belső és külső ingerekre rendkívül patológiás és bűnöző alkatú pszichopátiás, halmozottan élénk és hiperaktív, az egyénben sok szenvedést okozó gátlástalan és kritikátlan válaszreakciók regnálnak. Középbetűi túlhurkolása a súlyos pszichopátia ama tünete, amelyben az egyén a mániákus hazudozó életvitelét szenvedi. Dolgaiban rendetlen, életvitelét tekintve összerendezetlen, cselekményei és szavai gyakran teljes logikai, érzelmi és indulati szétesést demonstrálnak. Nyugodt helyzetekben is gyakori a teljes logikai káosz, zűrzavar és széthullás. Gondolatait ritkán és csak esetenként képes rendezetten tálalni. Az irracionális érzelmi és indulati dominancia, továbbá a spontán feltörő és tartósan stabil logikai inkoherenciák át-, meg átszövik az egyed életét. A súlyos pszichopátiás deviancia miatt társadalmi felelősségérzete, törvényi megbízhatósága radikálisan leromlott. Párkapcsolataiban, valamint szűkebb és tágabb körében instabil, szavahihetetlen, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, robbanékony. A súlyos instabilitás miatt a pozitív célok hangoztatása pillanatról és pillanatra kapcsol a legszélsőségesebb antiszociális és szociopátiás, az egész Emberiséget elpusztító szándékú gyűlöletbe. A patológiás érzelmi-indulati dominancia miatt a személyiségben áradó és önpusztító, egzisztenciálisan és stratégiailag tomboló idiotizmus szintű harag és hetero-autoagresszív gyűlölet tombol.

Ez a pszichopátiás skizoid karakter az a típus, akinél gyógyulás évtizedek múlva sem várható. Vannak bűnöző alkatú és hiszteroid pszichopátiák, amik az évek vagy évtizedek előre haladtával jelentős pozitív változáson, gyógyuláson mehetnek keresztül. Ez a fajta halmozottan kevert személyiségzavar, ami gyakran a teljesen aktív és kiterjedt, súlyos pszichózis tüneteit ömleszti, reménytelen a gyógyulásra.


Kedves Béla: egy beteg embert beteg emberként kell kezelni. A fentiekből értheted, hogy neki nem véleménye van, hanem nortórius hazudozó, akit élete bármelyik pillanatában elkap a sistergő és fortyogó gyűlölet. Ezért volt az, hogy amint a Molnár F. Árpád őt védő kontrollja megszűnt, és hozzá hasonló büntetőjogi és pszichikai paraméterekkel rendelkező hiperaktív és gátlástalan pszichopaták közé került, az egyén teljes védelmi készleteinek lebomlása azonnali és látványosan teljes volt. A HÍRHÁTTÉR egyszerűen lehetőséget sem adott a személynek a nyilvánosságra, amikor kamera előtt emberek ellen rendkívül csekély dolgokért és semmilyen előzmény nélkül a halálát és meggyilkolását követelte, valamint amikor pl. egy-egy repülőrobbantási ügyről készítendő filmben összeszedett három-négy ügyet, és azt teljes káoszban egymás hegyére-hátára dobálta, összekeverte egy nagy patológiás és skizofréniás kondérban, és annak eredményét teljesen hányaveti és felelőtlen módon kiömlesztette. Az ilyen nyilatkozatok tengerei felelős megvágásra kerültek, a zöme pedig egyszerűen felhasználhatatlan, helyrehozhatatlan volt. Ez a tünetegyüttes, és az állandó felügyelet szükségessége a vizsgált személyt egész életén át el fogja kísérni.

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu