Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Ilan Mor izraeli nagykövet és a zsidóüldözések legfőbb rendőri és titkosszolgálati vezetője, Pintér Sándor közösen lépett fel a Jad Vasem intézetben (És Szólnak már a próféták)
 


 

 

2012-10-20. (Utolsó frissítés: 14:28 óra.)
Molnár F. Árpád "ELI" (Halálos fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Emberjogvédő, Meghatározó Roma Jogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)

(FELJELENTÉSKÉNT IZRAELNEK, továbbá szintén feljelentésként világszerte postázva - mint mindig - az amerikai nagykövet , Dél-Kalifornia legnagyobb kilakoltató ingatlanmaffia cégének vezetője, Eleni Tsakopoulos Kounalakistól kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig bezárólag stb.)


Ilan Mor izraeli nagykövet mellett állt Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa, a magyarországi keresztény- és zsidóüldözések legfőbb rendőri és titkosszolgálati alakja, a rendőrminiszter és polgári titkosszolgálati miniszter Pintér Sándor azon a rendezvényen, amelyet a Jad Vasem intézetben tartottak meg, és ahol Ilan Mor és Pintér Sándor egymást felváltva osztogatták a kitüntetéseket azon a címen, kik tettek sokat a zsidók megmentéséért. Ilan Mor izraeli nagykövet a Világ Igaza, Pintér Sándor, a magyarországi zsidóüldözések legfőbb rendőre és minisztere, hírhedt tömeggyilkos pedig a Bátorságért kitüntetéseket.

Hogy a HÍRHÁTTÉR Multimédia politikai üldözött és a fasiszta médiamaffia által gyakorlatilag 100%-ban agyonhallgatott, keresztényekből és zsidókból álló Munkatársai hogyan nem kerültek meghívásra pl. kitüntetések adományozása címén erre a valójában politikai rendezvényre, az természetes, hiszen az összes lényegi, zsidók elleni magyar állami politikai üldözést a Barack Obama és Leon Panetta, valamint Hillary Clinton által vezetett Amerikai Egyesült Államok (USA) Izraellel kéz a kézben (hand in hand), a teljes magyarországi náci média-bűnbandával közösen titkolta és rejtegeti a mai napig. Miközben utcai nácikat mutogatnak, aközben az egész világ gondosan titkolja, hogy minden magyar idők leglátványosabban hamis vádas bűnszervezeti bűnpere folyik minden magyarok legfőbb emberjogvédő, antifasiszta, roma jogvédő, zsidó jogvédő, keresztényekből és többek között zsidókból álló médiája ellen azon a címen, hogy terjeszti a fasizmust, ezért üldözni és egész teljes tevékenységét betiltani kell. Miután feljelentések sorát küldtük el Orbán Viktornak, az USA magyarországi nagykövetségének, Izrael Nagykövetségének és a magyar és vezető külföldi titkosszolgálatoknak például amiatt, hogy a youtube-on anonim magyarok tízezrei éljenzik Orbán Viktor és Vona Gábor eddigi náci tetteit, hurrázva közben Adolf Hitlernek a zsidóság és a cigányság kiirtására tett lépéseiért, tömegével kifejezve, hogy ki kellene irtani a teljes zsidóságot és a teljes cigányságot, ezután Ilan Mor adományozó kapcsolata, Pintér Sándor beosztottja, üzleti partnere és végrehajtója, Tóth Tamás budapesti rendőrkapitány aláírásával 2011. február 14-én megtartották a házkutatást a HÍRHÁTTÉR Multimédia ellen fasizmus terjesztése hamis vádjával, majd 3 nappal később betiltották a teljes HÍRHÁTTÉRT. Azóta - miközben Izraelnek, az USÁ-nak és az izraeli rezsim által védett fasiszta bűnözőknek, Pintér Sándornak és Orbán Viktornak feljelentéseink ezreit küldtük és küldjük eztán is, világszerte számos módon klónozva ezen örök szégyentörténelmi kordokumentumokat, aközben - további, ugyanilyen hamis vádakkal új és új házkutatásokat, új és új városokból (Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Sopron, Soroksár, Budapest), új és új büntető eljárásokat indítottak ellenünk, mert nem támogatjuk a zsidóság és a cigányság teljes kiirtására tett, általunk évekkel Előre Bejelentett interkontinentális kormányprogram fasiszta lépéseit.

Az antifasiszta törvény a magyar Büntető Törvénykönyvben (Btk. 269/B. § (2)) kimondja:
Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt [azaz például horogkeresztet ábrázoló kép használata miatt - a szerk.], aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.


Tehát nemhogy egy kezdő jogász, de egy kisiskolás számára is egyértelműen kiviláglik, hogy amikor Orbán Viktort a világsajtó vagy akár a HÍRHÁTTÉR Multimédia fasiszta horogkereszttel publikálja, amint Orbán Viktor éppen a zsidókat és a keresztényeket üldözi, az csak egy beteg elméjű torzszülött, vagy egy a Sátán trónja előtt fetrengő antikrisztus és Júdás számára nem egyértelműen "a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából" történik. Ahogyan egy komplett idióta is felfogja, amikor Orbán Viktort a nyugati lapokban vagy azok címoldalán horogkereszttel látja, hogy az nem azért van, mert a Guardian, a New York Times vagy más lap élteti Orbán Viktor hitlerista beteg eszméit és tetteit, hanem azért, mert tapos azokon és fasiszta, súlyosan beteg eszméin, úgy ez a HÍRHÁTTÉR által átvett vagy továbbgondolt képekből is egyértelműen kiderül!

Ráadásul ha a törvény már nyíltan fasiszta volna, és a horogkeresztet nem csak a gyakorlatban, hanem a törvényeket is ehhez igazítva felvették volna a sérthetetlen nemzeti szimbólumok közé, ahogyan Hitler a zsidótörvényeket hozta, ránk akkor sem vonatkoznának sem Adolf Hitler, sem kis ikerpárja, azaz Orbán Viktor elmebeteg, tébolyult, őrült, ámokfutó és despota törvényei, mivel nem az elmebeteg hitleri és sátáni világából jöttünk - ahol ördög az ördöggel parolázik -, hanem az Istenben Születtünk és lettünk az Örökkévaló Lelkéből, a Mindenható Dicsőségéért és az Emberiségért Predesztinálva, azaz Eleve Elrendelve! Adjanak hát dicsőséget Nekem azok - Mondja JAH a Zsoltárok Könyvében is -, akiket arra Teremtettem, hogy Nekem adjanak dicsőséget!

Igen! S mivel mi nem Pintér Sándornak és fasiszta Júdásszövetségeseinek, hanem az Örökkévaló és Rettenetes JAHVE számára Teremttettünk, így nem a Sátánnak a Sátán trónjánál térdelve, hanem a Mindenható és Örökkévaló Istennek adunk Dicsőséget, mégpedig Őbenne! És meghalni készek vagyunk ezért bármikor! BÁRMIKOR! ÁMEN!

Ha Izrael és az USA kormánya, Barack Obama elnök, Hillary Clinton külügyminiszter, Leon Panetta "védelmi miniszter", David Petraeus CIA-főigazgató, Benjamin Netanjahu izraeli elnök, Meir Dagan Moszad-főnök és Orbán Viktor magyarországi miniszterelnök a gyakorlati bűntettek és Emberiség elleni fasiszta gaztettek dicsőítésére törvénybe iktatja a fasiszta jelképek tiszteletét, például nemzeti jelképként kezelve, mint egy Megprófétált Bibliai állóképet, a lakosság jobb kezére vagy a homlokára (személyiségére) sütve, imádtatva kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szolgákkal és szabadokkal, mi akkor sem fogjuk azt tisztelni, mert sem idióták, sem Júdás ördögök, sem elmebetegek nem vagyunk. A Btk.-ban még nincs jelen, viszont a tisztelete a horogkeresztnek Magyarországon már kötelező:

Nemzeti jelkép megsértése

269/A. § Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját vagy címerét sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


A fasiszta és elmebeteg hírében álló Orbán-kormány, az első pillanattól kezdve minden keresztény és zsidó, valójában tehát minden emberi lény ellenségeként minket üldözött közpénzből azért, hogy a nemzetközi zsidó- és keresztényüldözéseknek a terveknek megfelelő helyet és teret biztosítson, valamint Magyarország despotikus és fasiszta irányba történő lezüllesztése érdekében megsemmisítsen mindent, ami a Teremtőtől és az Emberiség Megváltásából Születetett és az Istentől Adatott. Ennek keretében eleddig engem is kizárólag antifasiszta életvédelmi rendezvényekről és népirtás-ellenes eseményekről hurcolt el a kormányrendőrségi fasiszta fegyveres maffia, fasizmus hamis vádjával. A csoportos elhurcolások és kiutasítások során a Holocaust elleni Élet menetéről pl. olyan személyt is megtámadott ez az elembeteg náci hitleri maffia, aki nem csak zsidó származású, de egész felmenő családját is kiirtották Auschwitzban, és akit kiskora óta - lám, nem véletlenül - arra neveltek, hogy ne híresztelje zsidó származását, mert bármelyik pillanatban széles üldözésnek vethetik alá. Íme, itt a realitás: a fasiszta elmebeteg hírében álló magyar miniszterelnök legfőbb felkentje az izraeli nagykövettel adományozza a Világ Igaza nevű állami kitüntetéseket, miközben pár kilométerrel odébb, ugyanabban a fővárosban, valamint országszerte olyan hitleri zsidóperek folynak Magyarországon, amik a puszta büntető perek kategóriájában is - minden megkérdezett történelmi tudása szerint - minden magyar idők leglátványosabban koncepciós és hamis vádas perei!

Ha azt kérdezzük, hogy ugyanaz a politikai üldözött zsidó család, akinek felmenőit a pintér sándori sátánlelkű Veér-vonal kiirtotta Auschwitzban, és akinek túlélő utódát a kormányzat kiutasította az Élet menetéről, mert nem támogatja a zsidóság és a cigányság kiirtását hirdető fasiszta gyűlöletpogromot, tehát ha megkérdezzük, hogy a kiirtott zsidó család utódai miért mérgelődnek és félnek a tévé előtt naponként (beszámolva nekünk erről rendszeresen), s hogy kiktől is kell a leginkább tartaniuk, hát közös ön- és egymást dicsőítő filmfelvételeken máris megtekinthetjük Izrael állam Likud nevű pártjának képviseletét a pogány fasiszta rendőr- és titokminiszter társaságában, aki egyúttal Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa, Orbán Viktor oldalán a zsidók és a keresztények legfőbb magyarországi üldözője és betiltója. Láthatjuk Izrael megbízása és teljes körű ellenőrzése mellett Izraelt a mentálisan is súlyosan beteg Pintér Sándor társaságában, akiről már a múltban sem kellett győzködni az embereket - de még a rendőrök sem tiltakoznak semmikor annak hallatán -, hogy Pintér Sándor tömeggyilkos, aki pénzért és politikai befolyásért végezte robbantásos cselekményeit és gyilkosságait hozzávetőleg 1990 óta, míg megérkeztek legalább az elmúlt évtizedek mélypontjára, továbbra is meredeken zuhanó röppályán.

Ha azt kérdezzük, hogyan nem sikerült ugyanennek az Izraelnek megakadályoznia a világ legerősebb titkosszolgálatával, a Moszaddal a World Trade Center (WTC) és New York városa elleni tömeggyilkos terrorcselekmény-sorozatot, hát tekintsük meg a Jad Vasem intézetben, ahogyan a fasiszta tömeggyilkosokat nyíltan óvó és pártoló Izrael a saját hivatalos állami képviseletével, parolázva nyújtja át az úgynevezett Világ Igaza kitüntetéseket, ahogyan a Vatikán főpapjai Adolf Hitler társaságában magasztalták egymás közös útját és politikáját. Hát ha ez nem elég arra, hogy JAHVE Tervezetten rombolja porig Jeruzsálem sátánista kufárjainak áruló maffiáját, a Sátán palotáját, ahol akár személyesen maga a Sátán lakik, akkor jó eséllyel Adolf Hitler is az általa üldözött keresztények és zsidók Mennyországában van, vagy akár már az Isten jobbján ül! Izrael kormányának és Meir Dagan által vezetett agyalágyult titkosszolgálatának féktelen paráznasága nem csak az égig ér, ahogyan a Jelenések Könyvében a Jézus Krisztus a titokzatos Nagy Babiloni Szajha moslék gaztetteiről Megprófétálta, de a sötétség Sátán rabszolgáit elismerő tettekért mintegy JAHVE egyik oldalára ültette Ilan Mort, a másik felére meg Pintér Sándort. Hát ez a realizálódó kép már önmagában is annyira beteg és abszurd, olyan végletesen demonstrálja Izrael szörnyű pestisét, a fekete kórt és a fekete halál aratását, valamint annak már nem csak lélekben, hanem Isteni Megtorlásként a gyakorlatban Kibocsátott előképeit, ami csak a szörnyűség és a rettenet miatt nem illik bele egy Charlie Chaplin-féle burleszkfilmbe. Az a tény, hogy egy elfasizált pogány államban, amelyben a miniszterelnököt világszerte fasiszta elmebetegnek nevezik, zsidó és keresztény próféták Izrael kormányával szemben kénytelenek harcolni a zsidóság és a cigányság kiirtása ellen tiltakozva, és az Örökkévaló Léte elismerésére, miközben Izrael kormánya üldözi őket és JAHVE Létezésének egyértelmű Bizonyítékait, olyan elképesztő, mint Izrael történelmének legsötétebb idői, amelyeket aztán az Igazságos és Rettenetes Isten Megtorló Bosszúja követett. Megtorló Bosszúja Követett.

S mivel ebben a pillanatban meg lettem szólítva, ahogyan a prófétákat Szólította az Isten, azt felelem:
 - A Te Nevedért és a Te Törvényeidért és Dicsőségedért látnám szükségesnek a Te Bosszúdat azok ellen, akik titkolták Léted Bizonyságait, Bizonyítékhozóit, és üldözték a Te prófétáidat, és azokat, akik Izrael pogány sátánista kormányszektája tetteinek veér andrási áramával szemben akkor is, de feltétel nélkül és semmitől sem félve, de minden pillanatban halálra készen védték meg a Te Léted Igazát, a Te Nevedet, és vetették el a fasiszta pogány ikerkormány minden szándékát, amely a Te néped, a kereszténység, a zsidóság és a cigányság kiirtásának tevőleges nemzetközi kormányprogramja is volt.

És most Tudtam-Láttam egy képet a jövőből, ahol az ikertornyok azért omlottak össze az akár nem is létező múltban (mert a Valóságban akár Minden Egyetlen Örök Jelen), mert előre vetítve Próféciát demonstráltak mások mellett arról az elkövetkező titokzatos nagy babiloni világhatalomról, amely nem soká két moslék fenevad állam sátáni összefogásából származott, és mondom az Isten Színe előtt, hogy de Álljon Rettenetes Bosszút azokon, akik mindezt e napokban előkészítették! Állj Bosszút a Sátán rabszolgáin, akik a Jövő Terrorborzalmát íme, előkészítették! Állj Bosszút, Atyánk!

A kép, ahogyan Ilan Mor Pintér Sándor mellett áll, és közösen osztogatják a kitüntetéseket, ahhoz a féktelen, Sátán-sötét áruláshoz hasonlít, mint amit a Vatikán és a katolikus egyház vezető főpapjai részéről láttunk a korabeli fotókon, amint Adolf Hitler nagysága előtt meghajolva rázzák egymás kezét, gratulálva egymás dicső, az Emberiségért végzett tetteikért.

Nem könnyű eldönteni, mi az, ami Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, valamint a Moszad élén matuzsálemnek számító Meir Dagan Mosszad-főigazgatót arra ösztönzi, hogy ilyen látványosan asszisztáljon a zsidóság és a cigányság teljes kiirtása kelet-európai pogromjának folyamatos építéséhez, melynek a legkevésbé sem JAHVE részéről, hanem a Sátán részéről felkent diktátora Orbán Viktor, Izrael adományozó szövetségese, akit nem véletlenül nevez visszatérően a világsajtó - ahogyan ezt is Előre Bejelentettük - hol nácinak, hol elmebetegnek, hol fasiszta elmebetegnek.

Ugyanakkor a meghatározó különbség, miért állnak az Örökkévaló, a Rettenetes Isten, tehát JAHVE prófétái megint Izrael kormányának és a vele semmi kvalitatív tényezőben nem különböző pogány náci magyar kormányának közös eltitkolása és politikai üldözése alatt, miért is titkolja és üldözi ennyire Izrael az Örökkévaló Léte Bizonyítékait és prófétáit, és miért fetrengenek közben Benjamin Netanjahu, Meir Dagan és társai a Sátán fasiszta trónja és nyíltan náci disznói előtt, azért nem meglepő, hiszen mind JAHVE, mind a Teremtőben a Jézus Krisztus ezt Prófétálta Meg a valódi prófétákról és választottakról, akik üldözése szólóban elegendő volt régen is arra, hogy Izraelre és annak vezetőire a Teremtő Isten olyan rejtélyes és kiterjedt, rettenetes csapásokat Tegyen és Zúdítson pokoli hitehagyásukért és végzetes árulásaikért, amit nagyon gyakran azért nem foghattak fel valójában a létezés eme nyomorult torzói és korcsai, mert az Isten már Eleve Eldöntötte, hogy mindenképpen keresztül fogja vinni Tervét a bűnöző, áruló vezetők és lakájaik elleni Megtorlásra, valamint - mivel a Tórában, a Bibliában az Örökkévaló kollektív Isteni Megtorlás létezését hirdeti - a polgári lakosság elleni csapásokként, Megsemmisítve a Sátán rabszolgáiként bomlott agyú antikrisztus vezetőket, vagy mindezek mellett - ahogyan láthattuk Izrael történelme során annyiszor - kiirtva még a kutyáikat is. Kiirtva még a kutyáikat is.


Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu