Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Az elmebeteg nép, amely bélsárként ömlött alá a hegyről, és bugyogta: te csodás fasizmus!

 

 

 

 

2012-08-07.
Molnár F. Árpád "ELI"
(Halálos fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, a Legfőbb Roma Jogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)Vannak ideológiák, amik kiváló célokat fogalmaznak meg. A Jézus Krisztus Tanításai, a kommunizmus ideológiája pl. kiváló ideológiák. Aki olvasta Marxot, nem csak a náci sajtóból ismeri, és nem kiragadott idézetekkel traktálják - amire a mai, 2012-re beállított primitív magyar elme annyira fogékony, mert jólesik neki, ha ösztöneinek megfelelő eledelt (moslékot) kap -, láthatja, hogy a kommunizmus ideológiája nagyszerű.

Az ember viszont velejéig sötét, ezért nincs az a tökéletes ideológia, amiből ne tudna torzszülött és tömeggyilkos rendszert kreálni. Az emberi faj minden nagyszerűből tömeggyilkos rendszert kreált, aminek élén a Sátán állt, mert az emberi lény mind egyéni szinten, mind népi tömegekben ocsmány, gonosz, sötét, rosszindulatú, önpusztító, alacsonyrendű, tömegpusztító, antiszociális, kapzsi, hataloméhes, irigy, ösztönállati, degradált, kontraszelektíven szaporított genetikai roncshalmaz. Az embertömegek moslék génállományaikat mint meredek, sziklás hegyoldalról lefelé ömlő híg széklet széles áradata örökítették egymás hegyére-hátára, felbugyogtatva saját belső förtelmeiket, fiaik arcává téve, hogy aztán ők bukjanak a fostenger mélyére, felhörögve moslék szüleiktől örökölt híg széklet jellemüket. A moslékot ömlesztették át utódaikba, és azok vérfröcskölő disznókként okádták tovább, lefelé és lefelé disznó gyermekeikbe és egomániás, tehetetlenül csapódó és fröccsenő széklet unokáikba.

A legszebb ideológiák - amilyen a kommunizmus is volt - egy kiváló társadalmi renddel kecsegtettek. De mivel ember kezébe adatott a megvalósítás, ezért a gyűlölet és gonoszság Istentől kivetett faja, az Emberiség saját genetikai és elektromágneses, valamint kvantumos szinten stb. irányított trágyáját, hulladékát és szemetét okádta fel helyette.

A fasizmus viszont igazán emberszerű, mert a primitív faj legsötétebb és leghitványabb ösztöneit hirdeti társadalmi utópiaként, a sátáni antikrisztus faj gyönyöreiként. A fasizmus a despotizmust és a poklot hirdeti megvalósítandó álomként. A fasizmus - amit az Internetes magyarság 2012-ben a leginkább imád - azért eleve esélytelen, mert annak eszméje is eleve az, hogy a betegeket és a fogyatékosokat ki kell irtani, a gyengéket el kell taposni, aki nem agresszív, aki nem antiszociális (azaz nem fenyegeti teljes kiirtással az egész élővilágot), azt meg kell ölni, aki nem magyar, hanem zsidó, cigány, szuahéli, színes bőrű, keresztény stb., azt mind meg kell gyilkolni stb. Egy ilyen, már kiindulási pontjában az abszolútumig vágtatva szociopata eszme teljesen életképtelen, mert megsemmisíti saját alappilléreit, a legalább valamelyest pozitív kiválasztódás összes formáját is.

A magyarságnak jelenleg, 2012-ben, ha Internetes közvéleménykutatást végzünk, azonnal kiderül, hogy a legimádottabb ideológiája a fasizmus. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyarság halálos beteg, és kizárólag külső, semmiben sem magyar erő képes ebből kirángatni. A magyarság mentálisan annyira sérült, hogy önmaga ellátására már képtelen. Indokolt a gyámság alá helyezése. A magyarság eme elmeállapotát nem zsidók, meg cigányok okozták, ahogyan a súlyosan beteg és szó szerint elmebeteg magyarság ezt állítja. A magyarság saját maga kell viselje magyarbűnözése, magyar-hitványsága, magyar-jellemtelensége, magyar-sötétsége bűnei terheit és annak következményeit. A magyarság olyan gyalázatos morális és elmeállapotban van, amilyenre lehet, Adolf Hitler alatt sem volt példa, ugyanis akkor még sokan utálták a fasizmust, és azzal élték túl, hogy jó arcot vágtak hozzá. Most viszont senki nem kényszeríti a bűnöző, már kollektíven bűnös magyar népet a fasizmusra, hanem a magyarbűnözés, a magyar fasiszta tömegek őrjöngve követelik azt, és mára meg is tanította a magyarság agresszív, szaporodó fasiszta gyűlöletcsordája, az Emberiség közveszélyes hulladéka, az ISTEN Által butaságra és barbár rongyállati ördöglétre vetett vesztes népsége, hogy aki nem fasiszta, és nem gyűlöli tiszta szívéből, lelkéből és elméjéből a zsidókat és a cigányokat, az nem magyar. A fasiszta magyarság elérte, hogy csak egy gyűlöletállat hívhatja magát magyarnak, ha pedig nem gyűlöletállat, nem a legalacsonyabbrendű ösztönökben tobzódó, súlyosan antiszociális paranoid pszichopata, akkor nem magyar. A magyarság jelenleg olyan beteg, hogy ha az Interneten elsöprő túlsúlyban manifesztált népi fasiszta beteges eszméi elterjednének a Földön, az egész Emberiséget kihalással fenyegetnék. A magyarság mára egy halálos pestis, halálos vírus a Föld testén. Indokolt a külső beavatkozás a beteg nép súlyosan beteg társadalmába, a súlyosan beteg elméjű nép fasiszta, nyomorult, alacsonyrendű ösztönállati lelkébe.

A magyarság súlyosan, végveszélyesen beteg. A youtube-on gyakori, hogy 10 kommentelőből 10 deklarálja, hogy nagyszerű az, hogy Hitler tömegesen irtotta a zsidóságot és a cigányságot, és ki kellene irtani az összes zsidót és az összes cigányt! A 10 youtube-on kommentelőből mindenki, aki fasiszta tömeggyilkos skizoid és skizofréniás beteg elméje által megemlíti pártállását, az vagy Heil Orbán Viktort (Fidesz), vagy Heil Vona Gábort (Jobbik) kiált, és emellett természetesen vért okádva kéjeleg Adolf Hitler, az antikrisztus tettein, akinek gaztettei elképesztő sötétsége, az abszurdumig követelt embertelensége a magyarbűnöző, kontraproduktív, fordítottan fajnemesített beteg magyar jellemnek örömet, gyűlöletkéjt, leplezni képtelen patológiás és tobzódó, elmebeteg őrjöngést okoz.

A magyarság gyűlöl arról hallani, hogy 10 youtube-os kommentelőből gyakran 10 ennyire megszállottan, rögeszmésen és maximalistán fasiszta, mert hasadt, nyomorult szkizoid és szkizofréniás bűnöző lelkében a disznó lélek gyűlöli, amikor az igazság világosságból szól. A disznó lélek csak saját fajtársai röfögését szereti, ahol öröm és beteges kéj ömlik az Emberiség zömét megsemmisíteni vágyó fasiszta disznó gyűlöletlelkébe, egymás szájába okádva saját felöklendezett hitlerista moslékjukat. Amikor egy fasiszta disznólélek, egy antikrisztus azt mondja, ki kell irtani a zsidóságot és a cigányságot, akkor a fasiszta magyar disznólélek örvendezik, és lelkében sátáni vigalom gyúl. Amikor egy Keresztény vagy más, nem fasiszta személy mondja, hogy a fasiszták azt mondják, ki kell irtani a zsidóságot és a cigányságot, akkor a nyomorult ösztönállati préda ostoba, vágódisznó lelkét gyűlölet tölti el. Ugyanazt hallja a nyomorult szerencsétlen horogkeresztes pártállat mind a fasiszta disznótárs, mind az értelem Keresztény lelke által, de mivel elméje súlyosan tudathasadásos személyiségzavarban vagy kifejezetten szkizofréniás elmebetegségben szenved, személyisége súlyosan antiszociális pszichopata, ezért a nyomorult jószág, amely őrjöngve hirdeti magyarságát, képtelen megbirkózni a szavakkal. A fasiszta betegnek és elmebetegnek nem csak az a fontos, hogy kimondjuk, hogy a fasizmus származás és nézet szerint irtaná az Emberiség irdatlan tömegeit, hanem az is fontos a fasisztának, hogy fasiszta mondja. A fasiszta nem tűr, csak fasisztát. Ami nem fasiszta, azt ki akarja irtani, mert szélsőségesen és a maximalizmusig beteg. Ezért is nevezi magát a magyar pszichiáterállománnyal egy véleményen egészségesnek. Ki pénzért, ki fasizmusból, de tartja a súlyosan beteg és az egész Emberiséggel kiirtó módon közveszélyes álláspontot: a fasiszta egészséges, aki viszont orbániádában nem náci, az beteg, ezért üldözni, betiltani és gyógykezelni kell.

Lám-lám: a fasizmus súlyos mentális betegség, amit kényszergyógykezelni kell. Kórházakban, pszichiátriákon, tehát ott, ahová az öncsonkító, primitív, az abszurdumig ostoba és hibbant fasiszta magyarság a keresztényeket, a látókat, az igazakat, a becsületeseket, a fasizmust megtagadó értelmeseket, az erkölcsösöket, a hősöket, a bölcseket, az Isten és a Jézus Krisztus Világosságát hirdetőket gyűjti, veszélyes ellenségnek nevezve. És valóban: a fasizmust elvetők veszélyesek a sötétségre és a társadalmi romlásra, hiszen a beteg, sötét, sátáni lélekkel telt társadalom és annak patológiai és elmebeteg szörnyszülöttjei, amilyen a bűnöző társadalom pszichiáter bűnbandája, hogyan viselné el közpénzből élősködő parazita Júdásféregként, ha nem tombol mindenütt a saját beteg lelkéhez illő sötétség. Mindegy az, baloldali vagy jobboldali, csak sötétség legyen. Keller Évák, még a nevükben is disznó nickűnek nevezett Pigniczki Zsuzsannák, Gibiszer Évák a bűnöző társadalom olyan a néphez méltó pszichiáter bűnözői és népirtó parazitái, amik a Sátán sötétségének rendkívül súlyos, halmozottan skizoid, pszichopata és tudathasadásos, kritikátlan, önfelmentő elmebetegeinek társadalmi nevelményei, amiknek morbustudata (betegségtudata) nincs. Ha lenne reálisan értékelhető betegségtudatuk, elemésztené őket vagy öngyilkosságba kergetné saját betegségük, saját sötétségük, ostobaságuk, alacsonyrendűségük, hitvány, gerinctelen jellemtelenségük, becstelenségük, haszontalanságuk, értéktelenségük, értelmetlenségük, szégyenük és rendkívül súlyos mentális betegségeik szörnyű látványa.

Az a jelenség, hogy a magyarok tömegekben fasiszta bűnözők, ezért fasiszta vezetőik és gazságügyi fasiszta, bűnöző, genetikai és elektromágneses korcs himpellérjeik minket üldöznek fasizmus hamis vádjával, és mivel a beteg Gibiszerek, Keller Évák és disznó nevű Pigniczki Zsuzsannák találtak olyat, ahol nem vert gyökeret a hitlerizmus antikrisztus ösztönsötétsége, ezért parazita ördögtársaikkal, pszichopatáikkal és közveszélyes, az egész Emberiségre fenyegető elmebetegeikkel a legbetiltottabb és legüldözöttebb újságírókként gyűlölnek minket minden magyarországi lakosok és magyarul beszélők közül, azt is lemoshatatlanul deklarálja, hogy a tengernyi bizonyíték, videofelvétel, feljelentéstenger, nemzetközi botrányok is fordított hatást váltanak ki a kellerista magyarbűnözői magyar jellemből. Amikor valami bizonyított, akkor a magyarbűnözés azt mondja: nincs rá bizonyíték, ahogyan a 2006-os sortüzek és koponyacsonttörések stb. idején a videofelvételeket a magyarrendőrség, a magyarügyészek, a magyarbírók fordított tényállásként deklarálták, kijelentvén és bírói ítéletek szó szerint százaival(!) szentesítvén, hogy az áldozatok megtámadták a rendőrséget. Az, hogy a kellerista magyarbűnözés szerint mi vagyunk a legfasisztábbak, ismét a magyarbűnözés kóros kelleri és pigniczkista elmeállapotát és a magyarság kollektív, maximalistán tömeges bűnöző jellemét deklarálja. Egy fasiszta disznónak mindegy, mi bizonyított és mi nem, mert egy náci fasiszta magyarbűnöző csak náci fasiszta magyarbűnöző, ahogyan a himpellér, rendszerről rendszerre, pártról pártra élősködő haszontalan, súlyosan elmebeteg Keller Évák és Pigniczki Zsuzsannák sem emelkedhetnek saját Predesztinált, vesztes genetikai és elektromágneses stb. gnóm, torz és csökevényes állati szennyük és ocsmány mengelei minőségük fölé. Ahogyan egy disznót nem lehet társadalombölcseletre nevelni, egy Keller Évát és Pigniczki Zsuzsát sem lehet becsületre, igazmondásra, legalább valamelyes társadalmi szobatisztaságra idomítani. Mert az állati, torz, beteg lelkű elme állati, torz és beteg lelkű bizonyságtételeket szül, aminek láttán az egészséges elme és a még oly' kevéssé tiszta jellem is elszörnyülködik, és elismeri: igen, ezt jelenti ma magyarnak lenni.

Rómában, Itáliában élve rengeteg szegénnyel találkoztam a világ minden részéből. Egyetlen nép volt, amelyik egy kivételével hiánytalan létszámban alkoholista volt: a magyar. Miközben alig voltak alkoholisták egész Rómában; sőt, ahol annyira nincsenek alkoholisták, hogy még kocsma sincs. Rómában, ahová a világ népei sereglenek, a palesztintól az arabokon át, a kínaiaktól az oroszokig, a magyar volt a legalkoholistább nép a Földön. A magyar volt továbbá az egyetlen nép a Föld bolygón, amelyik saját gettóját is úgy építette fel, hogy egyrészt állandóan be voltak rúgva, másrészt úgy négy kivételével mindannyian bűnözők voltak, harmadrészt a zömük is egymást gyűlölő, agresszív pszichopata volt. Túl mindezen a magyarok azzal kérkedtek Rómában, hogy ők nem vitatkoznak, mint ezek a puhány olaszok, hanem ők verekednek, mert ők északiak, és a vérükben van az északi jellem (értsd: genetikusan kódolt a brutalitás és az emberellenes, életellenes szociopátia, valamint az, amit a szakirodalom primitív reakciókra való hajlamnak nevez). A magyarok mindig arra voltak büszkék Magyarországon is, amit szégyellniük kellene. Érdekes: itt is azt mondják: a vérükben van az, amit ők a büszkeségüknek, tartásuknak, jellemüknek neveznek. És itt is olyan tettekre és beteg jellemre büszkék, amik lemoshatatlan világtörténelmi szégyen maradnak.

Látszik, hogy Hitler is jó munkát végzett, amikor elhatározta, hogy kiirt minden olyan magyart, akiben nincs meg egy velejéig rohadt szociopata bűnözőnek a fasizmus teljességét kiszolgáló genetikai és kvantumos arzenálja. A mai fasizmus a fasiszta magyarság által imádott Hitler fordított fajnemesítésének eredménye. A széthúzó, minden felsőbbrendűt gyűlölő és kiirtani vágyó, a bűnözést a maximalizmusig fokozni akaró, a fasizmusban és az ártatlanok tömeges megsokkolásában és halomra gyilkolásában vihogó, hahotázó, röfögve vágtázó, ezekben kéjes gyönyört lelő állati söpredék, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha legmagasabb hegyéről lezúduló nem sár, hanem hasmenéses, hányással teli, vérrel kevert ösztönállati végbélömledék. A Nagy Bibliai Szajha hányása és ürüléke, amellyel minden idők legparáznább és legnagyobb gigászi kurvája, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha itatna meg minket, saját végbélsarával, végbélsárgyermekeivel, ürülékével, hányásával és minden fasiszta rosszindulatával és mocskával, hogy végre kipusztíthassa az életet a Földről.

A Nagy Szajha és magyar fasiszta gyermekei ösztönáramlásai és végbélömlesztései esélytelenek voltak a győzelemre: a közeli jövőben az utolsó írmagig kiirtották őket. A közeli Jövőnkben az utolsó írmagig kiirtották őket.

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.