Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

A LEGFASISZTÁBB ÁLLAMI BŰNÖZŐK FEKETE LISTÁJÁBÓL! A legantiszemitább, a hitleri fasizmust leginkább építő, a náci horogkereszt sérthetetlenségét és nemzeti jelképként történő tiszteletét leginkább követelő, a zsidóság kiirtását leginkább szorgalmazó, a kereszténységet és a civileket a hitleri tömeggyilkosságok elismerése érdekében a leginkább üldöző rendőri, ügyészi és pszichiáteri Veérfasiszta népirtó terroristák halhatatlan fekete listájából!

2012-07-16.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, a legfőbb roma jogvédő médium, a zsidók elleni hitleri tömeggyilkosságok ellen a legtöbb Filmet, Cikket és Feljelentést prezentált antifasiszta médium, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)


FELJELENTÉS a Feljelentéscikkben megnevezett elkövetők és ismeretlen bűntársaik ellen! (A Felejelentéscikk eredetileg nem feljelentésnek készült, de a roppant súlyú bűntettek miatt nemzetközi és interkontinentális feljelentésként postáztuk!)

A legantiszemitább, a leginkább zsidóüldöző, a leginkább keresztényüldöző, a fasizmus és a horogkereszt szentségét és nemzeti jelképként történő tiszteletét a leginkább követelő közpénzparaziták fekete listája következik. A lakossági pénzeken folytatólagosan kitartott állami fasiszta, zsidóüldöző és keresztényüldöző, a zsidók elleni sok milliós tömeggyilkosságok elismerését a leginkább követelő terroristák alábbi fekete listája főként az ilyen téren leghírhedtebb vezető rendőrökből, vezető ügyészbűnözőkből, továbbá ugyancsak sok százszor vagy több ezerszer feljelentett állami igazságügyi elmeszakértő bűnözőkből és ezek vezetőiből áll.

A fasiszta, mániákusan megszállott, rosszindulatú, a társadalomra kiemelten közveszélyes bűnöző elkövetők közpénzeken működnek, a teljes kormányzatnak nem csak a tudtával, hanem kifejezett megbízásával és abszolút adekvát, teljes körű védelme alatt, fasiszta bűntetteikért pedig folytatólagosan megjutalmazva. Orbán Viktor bűnözői a fasiszta bűntetteik láncban szervezésével és végrehajtásával, valamint ezek végrehajtása közben tetten érhetően ismétlődően és folytatólagosan elkövetik a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 261. § (1) b) pontjába ütköző terrorcselekmény bűntettét, mely 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, továbbá elkövetik a Btk. 155. § (1) b), c) és d) pontjába ütköző népirtás bűntettét, melyért 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés jár. Mivel bűntetteiket szervezetten, folytatólagosan, továbbá bűnszervezetben, ráadásul közpénzeken, a lakosság vagyonán, ráadásul kiemelt közbizalmi és felelős pozíciókban, illetve ilyen pozíciók vezető beosztásában követik el, így a hatályos törvények értelmében az ellenük feltétlenül foganatosítandó, a szabadságvesztésre vonatkozó ítéletvégrehajtás a legszigorúbb körülmények között, azaz fegyházban hajtandó végre, a fegyházbüntetés tétele pedig letöltendő életfogytiglanra változott. Mindezek halmozottan és maradéktalanul, minden kétséget kizáróan kötelezővé váltak.

Terrorcselekmény
261. § (1) Aki abból a célból, hogy
b) a lakosságot megfélemlítse,
a (9) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt követ el, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Népirtás
155. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából
b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
bűntettet követ el, és tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.


A fasiszta bűntetteket a bűnöző bűnszervezetek nyilvános leleplező Dokumentumfilmek, Ellenfeljelentések ezrei, Cikkek legalább százai, folyamatos és egyre súlyosabb nemzetközi és interkontinentális diplomáciai botrányok tömegei stb. ellenére folytatólagosan követik el, az ügyészi és rendőrségi bűnszervezetek vezetői ezen belül is látványosan kérkedve azzal, hogy kiállnak egymás bűntettei mellett, és bosszút állnak azokon, akik az Adolf Hitler által szervezett, a II. Világháború előtt és közben elkövetett, a zsidóság teljes kiirtására irányuló bűnszervezeti terrorista és elévülhetetlen Emberiség elleni népirtó apartheid bűntettekben a sok milliós tömeggyilkosságok ellen felszólalnak, és akik a mindezen elévülhetetlen tömegmészárlások vezető jelképét képező fasiszta hitlerista horogkeresztet nem hajlandók a maga szentségében és tökéletességében tisztelni és megbecsülni.

A bűnszervezetek élén nem titkoltan az ezekkel az interkontinentális bűnszervezeti maffiabotrányokkal folyamatosan megkeresett és a világsajtóban már hosszú-hosszú ideje fasisztaként, máskor elmebetegként vagy fasiszta elmebetegként jellemzett Orbán Viktor magyar miniszterelnök áll. A fasizmust és a faji alapú apartheid gyűlöletterrort abszolút tetten érhetően az ezen elkövetések miatt sok százszor saját címein is Feljelentett Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter és polgári titkosszolgálati miniszter, Hende Csaba honvédelmi és katonai titkosszolgálati miniszter, valamint Polt Péter legfőbb ügyész és legfőbb katonai főügyész szervezik és adnak azokra utasításokat, továbbá jutalmazzák előléptetésekkel és kiemelt, közpénzekből finanszírozott javadalmazásokkal az ezekkel megbízott és ezekben élenjáró rendőri, ügyészi, pszichiáteri stb. vezetőket és beosztottakat, köztük Magyarország legfőbb igazságügyi funkcióit betöltő közpénzparazita fasiszta terroristákat és népirtó bűnözőket.

A fasiszta bűnszervezet tagjai eszelős megszállottsággal, látványos fasiszta tébollyal, kifejezetten és halmozottan, továbbá folytatólagosan - Orbán Viktor, másodsorban az Amerikai Egyesült Államok (USA) kormánya és titkosszolgálatai (kiemelten a CIA és az NSA) ilyen irányú utasításai és pártfogása nevében - üldözik a horogkereszt törvényes használatát, ezen belül kiemelten azt, hogy a horogkeresztet bárki a jelenkor eseményei ábrázolása céljából, azaz tetteik leleplezésére alkalmazza.

Btk. 269/B. § (2):
Nem büntethető [horogkereszt használata] miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.

Azzal ugyanis - nyilatkozzák egyre nyíltabban -, hogy őket és tetteiket, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnököt bárki a hitleri fasizmushoz hasonlítja, akadályozza Magyarország faji, apartheid alapú társadalma kiépítését, akadályozza a párt (a Fidesz) és Orbán Viktor egyértelműen megfogalmazott és közreadott céljait és a fasizmus kiépítésére vonatkozó világos direktíváit, és akadályozza az USA részéről Magyarország elfasizálására elkövetett, a teljes baloldalt és jobboldalt, valamint ezek médiumait átfogó titkos, hallgatólagos együttműködés mentén megvalósított szervezett fasiszta cselekményeit. A Magyarország és lakossága ellen elkövetett fasiszta népirtó és terrorista, antiszemita és kereszténygyűlölő bűntettekben az USA vezetőit illetően abszolút és egyértelmű módon tetten érhetővé váltak Leon Panetta, az Obama-kormány CIA-főigazgatója, mostani védelmi minisztere, továbbá David Petraeus jelenlegi CIA-igazgató, Hillary Clinton amerikai külügyminiszter, az NSA, magyar területen pedig az amerikai nagykövet, aki egyúttal Dél-Kalifornia legfőbb ingatlanmilliárdosa és legfőbb kilakoltatója, az Akt Development Corporation vezetője, Eleni Tsakopoulos Kounalakis nagykövetasszony. Ezen elkövetők abszolút tetten értek a fasiszta bűnszervezeti bűntettek folytatólagos szervezésében és biztosításában, beleértve a magyarországi totális médiacsendet is, amellyel az Adolf Hitler óta nem tapasztalt mértékű és súlyú magyarországi zsidóüldözéseket a teljes fősodratúnak nevezett, tehát milliárdosok részéről irányított médiumok részéről teljes mellszélességgel és maradéktalanul biztosítják.

Általános tapasztalat és nemzetközi botrányok az is, hogy amikor nácik karszalaggal, horogkeresztekkel összegyűlnek, és nyíltan uszítanak a zsidóság kiirtására, olyankor a feljelentések tömegei miatt indított látszatvizsgálódások fél évvel később sem vezetnek el a büntető eljárás megindításáig sem, hiszen a fasizmus gerjesztése, továbbá a fasiszta tömeggyilkosságokkal egyet nem értők bűnszervezetben üldözése gyakorlatilag nyilvános kormányprogram, ahogyan annak amerikai támogatása is egyértelműen és Napnál világosabban tetten érhető és bizonyított!

A fasiszta tömeggyilkos rendszer és a Holocaust hitlerista tömeggyilkosságai szentségét elismerni követelt bűnszervezeti bűntettek magasabb beosztású rendőri és ügyészi bűnözői, továbbá az összes megkérdezett és a bűntettek biztosításával megbízott pszichiáter elkövető teljesen gátlástalanul, meggyőződésből és leplezetlen fasiszta rosszindulatból követik el hitlerista, szervezett bűntetteiket. Az összes vezetőbb rendőr és vezetőbb ügyész, valamint pszichiáter esetében ez az abszolút meghatározó tapasztalat minden politikai üldözött panaszos részéről. A fasizmusban nem rendőri és ügyészi vezetőként, hanem ezen Orbán Viktor-féle fasiszta körök végrehajtóiként szereplő rendőrök részéről pedig visszatérő érvelés a bűnszervezeti fasiszta bűnözés alátámasztására, hogy 'Orbán Viktor még évekig lehet miniszterelnök, és bosszút áll, ha nem engedelmeskednek a párt utasításainak', továbbá 'nekik is [mármint az elkövető rendőri bűnözőknek - a szerk.] meg kell élniük valamiből, és ezért kapják a fizetésüket', illetve 'valamiből meg kell élni', továbbá 'ez [mármint a Holocaust ellen tiltakozók elleni fellépés] is csak egy munka, amiért fizetés jár', valamint azzal érvelnek, amivel a nácik elleni nürnbergi perek tömeggyilkos fasiszta vádlottjai, hogy 'nekik is vannak feletteseik, és a parancsot végre kell hajtani'. Mint az köztudott, az ilyen védekezés bár felsőrendűbb annál, amikor Orbán Viktor vezető bűnözői azzal érvelnek, hogy Orbán Viktorral teljes egyetértésben meggyőződéses fasiszta gyűlöletből, zsidó- és kereszténygyűlöletből, valamint bosszúvágyból követik el fasiszta bűntetteiket, ugyanakkor az alsórendőri védekezés is, miszerint csak parancsot teljesítenek, a nürnbergi pereknél is elegendő volt a halálbüntetésekhez, és most sem tekinthetünk el a törvényekben és a visszamenőleges hatályú törvényekben meghatározott legsúlyosabb törvényi végrehajtásoktól, melyeknek a fasizmussal szemben példásaknak, elrettentőeknek és örök példaértékűeknek kell lenniük, az elnézés leghalványabb szikrájától is mentesen, mert teljes népekről és az egész Emberiségről van szó! Az Emberiség sorsát vetették szeméttelepre ezek az Emberiségből és az Isten Világegyeteméből örökre kivetni való terrorista népirtó fasiszta bűnözők! Báthory Erzsébetet ezeknél a gaztetteknél összemérhetetlenül jelentéktelenebb cselekményekért falazták be, hogy ne érintkezhessen többé az Emberiség tagjaival, hiszen méltatlanná vált rá!

Az alábbi, a zsidóüldözéseket és keresztényüldözéseket folytatólagosan elkövető népirtó és terrorista bűnszervezeti maffiózók nem az MSZP-nek, az LMP-nek vagy más pártnak, hanem kifejezetten a Fidesznek és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, Pintér Sándor belügyminiszternek és polgári titkosszolgálati miniszternek, Hende Csaba honvédelmi és katonai titkosszolgálati miniszternek, valamint Polt Péter legfőbb ügyésznek és legfőbb katonai főügyésznek végzik fasiszta bűntetteiket, bűnszervezetben, abszolút látványosan egymásba fonódva, egymás bűntetteit folytatólagosan kiegészítve.

Magyarország elfasizálását a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA évekkel előre bejelentette, ahogyan azt is, hogy ennek legmeghatározóbb alakja Orbán Viktor lesz.

A zsidók kiirtása elleni kritikát leginkább üldöző, valamint a hitleri horogkereszt szentségét és sérthetetlenségét, továbbá nemzeti jelképként történő elismerését leginkább követelő orbán viktori állami bűnözők fekete listájából, a közvetlenül hitleri fasiszta rezsimet leginkább építő állami pártbűnözők örök fekete listájából:

Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor polgári titkosszolgálati és belügyminiszter (rendőrminiszter), Hende Csaba katonai titkosszolgálati és honvédelmi miniszter, Polt Péter legfőbb ügyész és legfőbb katonai főügyész, Tóth Tamás budapesti rendőrkapitány (Pintér Sándor végrehajtója, valamint Pintér és Vizoviczki László üzlettársa és rendőrbűnözői biztosítója), Halmosi Zsolt (Vas megye rendőrfőkapitánya, minden magyar idők egyik leghírhedtebb bizonyíték-eltüntető és bizonyíték-betiltó tömeggyilkos terrorista bűnözője), Töreki Sándor (Veszprém megye rendőr-főkapitánya), Dávid Károly (Bács-Kiskun megye rendőr-főkapitánya), Polt Péter (legfőbb ügyész és a legfőbb katonai főügyész, Orbán Viktor hírhedt olajmaffia-eltussolója, minden magyar idők leghírhedtebb pszichiátriai sokkos gyilkosa, korunk egyik legveszélyesebb terroristája), Nánási László (Bács-Kiskun megye főügyésze), Ihász Sándor (fővárosi főügyész), Fürcht Pál (budapesti nyomozó ügyészség vezető-helyettes ügyésze, az Ügyészek Lapja egyik főembere), Kopasz Zsolt (Kecskemét vezető ügyésze), Pigniczki Zsuzsanna (kém- és repülőorvos, katonaorvos, titkos ügynök, börtönpszichiáter, igazságügyi elmeszakértő), Keller Éva (igazságügyi elmeszakértő és titkosszolgálati ügynök), Szőke Tibor és "nyomozó" bűntársai (BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály), Seres András (rendőr-őrnagy, osztályvezető, BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Szervezett Bűnözés Elleni Osztály), Kassai László (Kecskemét rendőrkapitánya), Karasz Csaba (Kecskemét rendőrkapitány-helyettese), Jáger Attila rendőr-zászlós és "nyomozó" bandája (Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság), Zombor Gábor (Kecskemét Fideszes polgármestere, országgyűlési képviselő, Orbán Viktor régi titkosszolgálati jelentője, politikai pszichiátriai terroristája, fogdmegje és bérgyilkosa), Demeter Gábor (Kecskeméti Városi Bíróság bírója) stb., stb., stb., valamint amerikai részről kezdve Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövetasszonnyal, bezárva az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálataiig, az FBI-ig és Barack Obama, Leon Panetta, David Petraeus kormányáig.

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.