Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A világot irányító illuminátusok karakterológiájából - történelmi leleplező anyag
 

2009-02-20.
Molnár F. Árpád
 

Az illuminátusok (a szó jelentése: "megvilágosodottak") a részben láthatatlan személyekből álló Háttérhatalomnak ama személyei (Babilon másodlagos vezető és alattvalói), akiknek vezérlésével a Háttérhatalom irányítja a világot, előre elkészíti az álrendszerváltozásokat, a gazdasági világválságokat, a háborúkat, a járványokat, a baleseteket, a Szögi Lajos-féle gyilkosságokat, a nemzetek hangulati szabályozását, meghatározza a választási végeredményeket (mely nép kire adja le szavazatát) stb. Ezekhez a Központ - amit a Biblia a titokzatos Nagy Babiloni Szajhának nevez (ugyanis minden nyelvben és nemzetben ott van, meghatározó, minden népet egyetlen központi hatalom alá vetett) - elektromágneses és még egy tucat gondolkodás- és életélmény-meghatározó fegyvereit használják fel, az emberi elme totális kontrollálásával és irányításba vételével.

Az illuminátusok - a legkisebb tégla a falban személytől a világ látható és nem látható legfőbb vezetőiig, miniszterelnökökig, bankárokig, tudósokig - ugyancsak valamennyien gyártott, programozott háttérhatalmi projectek, ahogyan az emberek. Akik megértik, hogy annyi véletlen egybeesés, amennyit a Biblia Szavai és Jövendölései a valós helyzet viszonylatában mutatnak, nem létezik, csak tudatos tervezésből, azok felfogják, hogy Babilon az Isten Tervezte korlátokig képes megrontani mindenkit, és Isten Végzéséből gyakran ugyanezekkel az Echelon-fegyverekkel kénytelen megtéríteni is embereket az örök életre a Jézus Krisztushoz, mert Isten Így Rendelte. Isten, azaz a Kozmikus Főhatalom és a Központ, azaz Babilon szoros kapcsolatban vannak egymással, és folyamatos az információáramlás közöttük.

A Világmindenség valaha létezett legszerencsétlenebb lényei között vannak az illuminátusok. Olyanok, mint egy a Sátánnak, azaz saját uruknak, megrontójuknak és örök kárhozatra juttatójuknak és minden életformának betegesen ábrázolt torz, groteszk karikatúrái. Jól mondja Drábik János George W. Bush-ról és a hozzá hasonló háttérhatalmi, programozott ügynökökről, amikor olyasmiket mond, hogy ezek azt sem tudják, mit tesznek, képtelenek felmérni tetteik súlyát és következményeit, semmiféle belátási képességgel nem rendelkeznek saját tetteiket és rájuk való következményeit illetően, valamint konkrétan schizophreniáról (szkizofréniáról) beszélhetünk az esetükben.

És valóban: az illuminátusok ideológiáiban, morális és logikai képességeikben olyan defektusok tömegei lelhetők fel, amelyek egyértelműen a schizophrenia tünetegyüttesei.

Az illuminátusokra mérvadó a morális és intellektuális lelki és mentális káosz, melyet gyakran ők maguk is észlelnek. Gyakran a legegyszerűbb összefüggésekkel sem boldogulnak, miközben a tudományos akadémiák élén vagy éppen hadseregtábornokokként funkcionálnak és pózolnak. Képtelenek különbséget tenni jó és rossz között. A Háttérhatalomnak (Babilonnak, azaz a Titkosszolgálatnak) való megfelelni igyekvés egészen groteszk méreteket ölt: mesterségesen plántáltakként a leghalványabb utasítást is azonnal végrehajtják, ha tudják, hogy az akár a vesztüket okozza, akkor is(!); a legkisebb fuvallat is rögtön elsodorja őket.

A torz és schizophréniásan beteges gondolkodású "keresztyén" illuminátusok eklatáns példája Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető "lelkésze", aki össze nem tartozó és egymásnak totálisan ellentmondó és kizáró fogalmakat olyan szinten mos össze, ami a paranoid szkizofrénia egyértelmű tünetegyütteseit mutatja deklarálni. Így lesz számára és a Háttérhatalom mesterségesen megcsonkított elméjű és felfogóképességű hívei számára az Ószövetség nagyobb, mint egy újonnan megkötött szerződés és szövetség, így lesz a némethi torz gondolkodásban a Béke Hírnőkéből, a Jézus Krisztusból a cionizmust építő pedofil, ember- és lélekkereskedő tömeggyilkos, így lesznek a cionista tömeggyilkosokat és nemi erőszakoló, babiloni, háttérhatalmi Echelon-bűnözőkből Isten választott népe, így lesz a Megprófétáltaknak halál pontosan megfelelő módon és eszközökkel eladott testű és lelkű Németh Sándorokból és híveikből a szentek gyülekezete, így lesznek Németh Sándorban az Echelon-Rezsim és annak tömeggyilkos, minden módszert és eszközt, elektromágneses stb. kínzást és tömeggyilkosságot fedező és naponként tömegével megszavazó és alkalmazó izraeli miniszterekből és a Sátán Moszad-szörnyeiből, a világ keresztyénségét megbénító és az Emberiséget leépítő világterrorista antikrisztusokból az Úr Áldott személyei és a keresztyének által tisztelendő babiloni ördögök, akik a Júdásfaj minden idők legocsmányabb lényeiként és torzszülött bafometszörnyeiként a tudathasadásos elmében Áldottaknak és bűneikből megbocsáttattaknak neveztetnek, és így lesznek a beteg elme szerint mások felett ítélkezők és az egész bolygón a Megprófétáltak szerint betiltandók mindazok a keresztyének, akik erről akárcsak egy kukkot megnyikkanni mernek stb.

Az illuminátusok meghatározója, hogy a Pártnak, azaz a titkosszolgálati-háttérhatalmi utasításoknak engedelmeskedni kell. Sokan, akik a nyilvánosság pódiumán és színpadán a hitleri fasizmussal látszólag szemben állnak, valójában - miközben tudják, hogy a fasizmust ugyanaz a Háttérhatalom hozta létre - ideológiailag is ugyanazt a fasizmust védelmezik és hirdetik. Ha Bush tömeggyilkos világhatalmi tetteit és abszolút átütő erkölcstelenségét, vagy Németh Sándor egó-, pénz- és hatalomközpontú, a pedofil izraeli és más globalista hálózatokat, a villamosszékes és méreginjekciós tömeggyilkosokat Isten áldottaiként imádtató fenevadat tekintjük, láthatjuk, hogy a külcsillogással szemben nincsenek nyomorultabb, éppen látszólagos szövetségesei által elhagyatottabb, eladottabb értelmű és lelkű szerencsétlenek az illuminátusoknál. Amit Bush és Németh Sándor tudatosan fedezett egész életében, üldözve azokat, akik az igazságról csak megszólaltak, ugyanabból a náci, hitlerista háttérből való. A Bush-családról kb. a Hírháttér megjelenéséig nem volt köztudott, hogy az idősebb George Bush apja Hitler legfőbb pénztárosa és illuminátus, háttérhatalmista torzszülöttje volt, ezért választotta Babilon George Busht arra, hogy több tízmillió amerikai cionista rá adja szavazatát, és az ifjabb Bush, azaz George W. Bush szintén hitlerista háttere miatt lett Izrael fő világhatalmi képviselője és rabszolgája. (A választásokon az embereket egyszerű, tárcsázható mobiltelefonokként használják, ahol a központi szerver és alszerverek előre elkészítik a programot, ki, melyik pártra és erőre fog szavazni.) Az is a Hírháttér megjelenéséig volt csaknem 100%-osan elhallgatott, hogy a II.Világháború végeztével az amerikaiak és a cionisták Hitler fasiszta emberkísérleti elmeprogramozóit és projectjeit az USÁ-ba csempészték, és a nácikkal együtt folytatták az emberkísérleteket, a cionistákkal karöltve az amerikai lakosság és a világ népei ellen, kiépítve alprojectként a világot totálisan meghatározó elmeuralmi rendszert, amelynek valamennyien maguk is programozott rabszolgái voltak, a Bushoktól a Reagan-eken át az SZDSZ-ig, Németh Sándorig és a Moszad összes emberéig bezárólag, akik csak élnek a Föld bolygón. Ezen távirányított Pártszellemből adódott Vona Gábor és Für Lajos álrendszerváltó hazaárulása és a tényfeltárókat a kurucinfo nevű háttérhatalmi náciprojecttel való folyamatos üldözése, naponkénti átkozása, lejáratása, és - ahogy ez a kurucinfóval megtörtént - az Emberiséget közvetlen kiirtással fenyegető Echelon-technológiák nyíltan deklarált védelme és elrejtése, tehát az Emberiség kivetése, kihalásra és kárhozatra vetése. A kurucinfo pl. üldözésünkkel és a Háttérhatalom eszközei elrejtését egyértelműsítő állásfoglalásukkal, valamint azzal, hogy kifejezték: egyetlen kínzás alatt lévő és meggyilkolt, valamint meggyilkolás előtt álló személy és néptömegek védelmében egy árva szót szólni nem hajlandók, akik az általuk védett Echelon-technológiák áldozatául estek és fognak esni, csak támadni hajlandók azok ellen, akik erről tényfeltártak, mondván: árulók, akik ezt tették, mind-mind egyértelművé tették, hogy a kurucinfósok és azok, akik akár a Moszad, a CIA vagy a Legfőbb Ügyészség stb. részéről ezen illuminátus, Isten- és Emberiség-ellenes náciproject pártját fogják, az Emberiséget kizárólagosan pusztító tömeggyilkos rezsim bábjai és kiszolgáló, a hatályos nemzetközi és belföldi törvények értelmében életfogytig tartó fegyházbüntetést érdemlő rabszolgái. Tehát ez az, amit Németh Sándor annyira védelmez. Egy a Párt, egy a Háttér: a Sátán és a titokzatos Nagy Babiloni Szajha, a Föld paráznáinak és utálatosságainak anyja, aki részeg a szentek vérétől és a Jézus Bizonyságtevőinek vérétől. Így nem csak a miénktől, de Németh Sándorétól is, hiszen ezek a fasiszta-cionista-háttérhatalmista echelonisták rontották meg és vakították meg Némethet is értelmileg, stratégiailag, erkölcsileg és intellektuálisan, és tették hamis apostollá és a Sátán zsinagógájává egyszerre. Nincs nyomorultabb annál, mint akit a Háttérhatalom Jézus jelmezében futtat, örök időkre világ csúfjává és a Mennyei Seregek által gyűlölt júdási bafometállattá téve.

Az illuminátusok karakterológiáját tekintve természetesen döntően áll az ún. schizothym személyiség-típus, amikor a látszatok mögött létezik egy elrejtett lelki élet, a valóság, amely teljesen eltitkolt, és csak a hálózatokon belül (beavatottak között) válik láthatóvá. De vannak illuminátusok, akik olyan programmal rendelkeznek, hogy soha életükben, senkinek nem fedik fel beszervezett mivoltukat. Ezekkel az elektromágneses elmeuralmi fegyverekkel bármit tudunk szimulálni és pl. tökéletes kémeket gyárthatunk, akik soha nem hibáznak. Vannak továbbá azok a schizophreniás állapotú beszervezettek, akik sokkal súlyosabb állapotban vannak, mint azok a pszichopaták, akiket meggyőződéses hazudozóknak neveznek. A tudathasadásos háttérhatalmiak ugyanis úgy képesek beszélni a demokráciáról, a tudomány helyzetéről, a cigánybűnözésről, bűnbak népekről és rasszokról, a társadalmi és a személyek lelki, pszichiátriai jelenségeinek és változásainak okairól, hogy abból nemhogy tudatosan tagadják le azt, hogy már minimum 50 vagy 100 éve mindent a Háttér irányít, de még el is hiszik, amit mondanak, miközben a a Regnáns Háttérrel kommunikálnak! Ne higgye senki, hogy ez a skizofréniás állapot ritka! Nagyon gyakori jelenség, akár a politikusokat, akár a főként médiában futtatott újságírókat, akár szociológusokat és pszichiátereket veszünk alapul! Nem, nem! Itt már nem meggyőződéses hazudozásról, hanem a mesterséges szkizofréniáról van szó!

Az illuminátusok (illumináltak, Echelon-alkoholisták) (Babilon haragborától és a globalista Rezsim tömegmészárlásaiban, az Echelon-technológiák által megrészegedett bűnözők) rendkívül gyakori tulajdonságai a kapzsiság, az egocentricitás, az emberéletek semmibe vétele. Gyakoriak a konspirációs szabályok fedezékében megrendelt illetve megszavazott politikai gyilkosságok, balesetek, betegségek stb., melyeket a Központ (a Babiloni Szajha) és/vagy a titkosszolgálati alprojectek hajtanak végre. De Babilon mindig gondoskodik arról, hogy egy-egy cunamiba, földrengésbe, vagy Szögi Lajos- és Marian Cosma-féle, irányított emberölésbe minél többen belekeveredjenek, mint szervezők és jóváhagyók, egy-egy ilyen gyilkossági program részleteit kérők és ötletadók. Amiként a WTC 2001-es, távirányított, valamely háttérhatalmi szerverből számítógépekkel vagy jobb eszközökkel vezérelt biorobotok által végrehajtott merényletekkel megvalósult, a tudatosan történelemformálás és civilizációszervezés céljából készített cselekményekről a választott beszervezettek tudnak, leggyakrabban a világ vezető bankárai és a tőzsdén jelenlevő sátánista, háttérhatalmi nagybefektetők, nacionálisan pedig kiváltképpen a Németh Sándor és tönkre vert fanatikusai által Isten-áldottaknak és az emberek szeme fényének nevezett cionisták. Tehát Isten és az Emberiség legfőbb ellenségei.

 


A világ politikai-gazdasági stb. "elitjébe" elektromágneses hullámokkal és más elmetechnológiákkal plántált kultikus imádati jelkép a kétszarvú bafomet. A programozott CIA-s szexrabszolganő, Cathy O'Brien nemi szerve, akit az "elit" politikai és szexuális célokra készített, ugyancsak ilyen mintájúra van átműtve. Az "elit" gyakran műtteti át szexrabszolgáinak nemi szervét az imádott kétszarvú fenevad mintájára. A nemi szerveken a bafomet szája hatalmasra tátott; az aktus során gyakorlatilag a bálványkép szájába helyezik a férfi nemi szervet. A Cathy O'Brien-botrány egyik emlékezetes pillanata volt, amikor kiderült, Hillary Clinton, az Obama-kormány mostani külügyminisztere a CIA-s szexrabszolganő bafometje láttán orális aktust hajtott végre. Hillary burkolt állításai szerint számos háttérhatalmi ismereteibe férje, Bill Clinton vezette be.
(Molnár F. Árpád)

Az illuminált vadállati "elit" külsődleges jegyeikben legtöbbször rendezettnek mutatott öltözék (leggyakrabban öltöny és nyakkendő), ragyogó anyagi háttér (milliomosok és milliárdosok, a Rotschildokig és a Rockefellerekig bezárólag, akik szintén csak programozott alkatrészei a Rendszernek), kifinomult mozgás, ápolt külső, a nyilvánosság előtt kulturált beszéd és nem létező becsületesség megjelenítése, és a féktelen hazudozás a jellemző, melyet a kívülállók legkönnyebben a teljes politikai elit kapcsán érhetnek tetten.

Az illuminátusok nemi életére az átlagemberrel szemben messze meghatározó a gátlástalanság, a szexuális késztetések házon belüli mind gátlástalanabb kiélése. Ritka a nyílt perverzió hiánya, viszont gyakori a szado-mazo, a pedofília, az ilyen célú gyermek-és emberkereskedelem, a kínzás szeretete, valamint a kéjgyilkosság, és roppant diffúzált az ilyen, javarészt öltönyös-nyakkendős globalista politikai és gazdasági hálózatokból szervezett totális büntetőjogi védelem és fedezés. Ilyen pedofil kéjgyilkos, illuminátus szexrabszolga- és szexkereskedelmi élvhálózatok messze csak apró részleteiben megbukott esetei közé tartozik Cathy O'Brien CIA-s, programozott szexrabszolganő világtörténelmi jelentőségű botrányai, vagy pl. a belga Marc Dutroux, öltönyös-nyakkendős, pedofil kéjgyilkos világhálózatának megbukott ügyei, melyek külön-külön is a globalista politikai elit hálózatai jéghegyének csak a csúcsát alkotják. Ezekben a világméretű szexhálózatokban a motivációs hátteret és a cselekményeket maga a Háttérhatalom idézi elő, az építi ki a hálózatokat, az választja ki a beavatandó személyeket, és az biztosítja közvetlenül, valamint az egész világon kiépített, zömében állami nemzetbiztonsági szolgálatoknak álcázott szervezetek elektromágneses stb. elmetechnológiái és jeladó-hálózatai által a hivatalos állami gépezet és személyeinek pártfogását és védelmét. Ezek a hálózatok szervezték pl. a pedofil kéjgyilkosságok öltönyös-nyakkendős hálózatainak feltárását üldöző és megsemmisítéssel fellépő Virtus.hu bandájának Emberiség-ellenes bűnözőit, akiknek a hatályos törvények szerint természetesen fegyházzal kell fizetniük bűneikért.

Az illumináltak világában gyakori a vallásosság és a tudatos sátánizmus. Emlékezzünk pl. az amerikai kormánybotrányokra, ahol Cathy O'Brien erre létrehozott, programozott adathordozó- és szexrabszolganője, aki szolgáltatásait Ronald Reagantől Hillary Clintonig végezte, hatalmas botrányai pedig éppen az illuminátus világmédia - titkosszolgálati kifejezéssel - D-Notice-a, azaz központilag rendelt elhallgatása miatt nem jutottak el Magyarországra, tehát ennek a Cathy O'Briennek a nemi szerve is ún. "bafomet", tehát a Jelenések Könyvében Megprófétált kétszarvú fenevad mintájúra van műtve, mert a Háttérhatalom, azaz Babilon illuminátusaiba, amilyenek a Reagan és a Clinton-család, eme kultikus, imádati bálványkép, gyakran kimondottan vágyott imádati "tárgy", a bafomet van plántálva, mely a Sátán egyik fő jelképe. E jelkép - a világ politikai és gazdasági elitje törvénykezései során - a Föld bolygón kötelező imádati jelkép lesz. Ezt szintén nem csak a Biblia Tanúsítja, nem onnan vettük mi sem, hanem azt kaptuk, hogy ez maga az Emberiség elkészített jövője is.

E bafomet egyik jövőképe: Jelenések Könyve 14.Fejezet, 9-12.Vers:
És a harmadik angyal is követte őket, mondván nagy szóval:
   - Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; s az ő kínlódásuk füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Értsük meg: a két bafomet ugyanaz. Ugyanaz, és ezt az elit is tudja. Ekként is használja, mint babiloni, Megprófétált, kultikus-vallási, Sátán-imádati bálványképet. Ezt tehát tudatosan teszik, és azért, mert beléjük is éppen úgy elektromágneses hullámokkal és más Echelon-fegyverekkel lett bevésve és kódolva a bafomet, mert - ahogyan Isten Mondja - örök időknek előtte erre lettek kiválasztva, azaz predesztinálva, eleve elrendelve.

Molnár F. Árpád

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
Az Echelon-Rendszerek kizárólagos magyarországi leleplezője
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450

Annak megértéséhez, miről van szó, néhány alapismeret az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)


HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR - Az Elkerülhetetlen Történelem
2009-02-11. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a globális pusztító világkoalíció
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Filmünk a legfelsőbb hatalomtól vagy hatalmaktól kapott kijelentésekből is átadva egyenes, szemtől szembeni beszéd Németh Sándornak, a JÚDÁSFAJ bujkáló hóhérjának, aki az egész Emberiség elborzasztó ellenségeként szerepelt le, s akit 2009 februárjában a legfelsőbb hatalmak (...) a "Halál apostolának" neveztek.
(Film, 34 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Németh Sándor és a Moszad az egész Föld bolygón üldözi! A YOUTUBE-TÓL A VIDEÁIG BETILTOTT FILM
HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja

2009-01-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a Sátán országa
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ligeti György: Lux Aeterna/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Filmünket - melynek témája sokkal több, mint az izraeli-palesztin háború - a Sátán országában 18 éven felülieknek ajánlanák. De mert tartalma nem csak mindennapjainkról szól, hanem az egész Emberiség kulcsfontosságú paneleiből szemléz, kicsik és nagyok életét és lelkét tekintve alapfontosságú, így mindenkinek ajánlott. Eközben Németh Sándorról szóló kijelentéseket is átadunk. Ligeti György hátborzongató Lux Aeternája átható és körülfogó hangjai méltók a film vonulatához.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/
Részlet: ...a beszélgetések folyamán olyan benyomásom volt, hogy itt a háttérben valami zajlik. Valami titokzatosság. Valami, valami irányítja a beszélgetésünk témáját. Csak még nem tudtam, hogy ennek az irányítónak a neve micsoda és kikről van szó.

 

 

HÍRHÁTTÉR - A keveseknek Áldás, a legtöbbnek átok
2008-12-04. - HÍRHÁTTÉR TV: Válságból lett katasztrófa
/Christian Crown - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Trevor Jones: The Dark Crystall)
Tartalom: A film párhuzamosan beszél a mostani gazdasági világválságról, miközben elbeszéli az egész Emberiséget felemésztett, globális háttérhatalmi, Bibliai világkatasztrófát, valamint az elkövetkezőkből. És közben végig szól a zene. (Piros betűs felszólítással a honvédség vezetői felé.) (Film, 7 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2009-02-19. -
Kommunikációk Istennel és a Háttérhatalommal - Bizonyságtételeim
/Tánczos Krisztina/
Részlet: Elutazásomkor, az állomáson Árpád a bankautomata előtt állt, háttal. Közölte velem, hogy információszerzés végett állt a bankautomata elé. Majd közölte, hogy most kapott információkat arról, hogy készüljek fel, megsűrűsödik majd körülöttem minden, zajok, látomások és a szoros fogság. (...) ...nem tudni, Istentől vagy a Háttérhatalomtól jöttek a megkeresések...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-22. -
Aktuális, közérdekű, igaz - A Magyar Justitia Bizottság postaládája
/Bokor Imre (JB-elnök)/
Részlet: ... mi a magyarázata, hogy egy földön fekvő idős ember megrugdosására 10-12 fő is jut? Mennyivel veszélyesebb egy nemzeti színű zászlót lobogtató fegyvertelen állampolgár, egy kaszával, kapával vagy baltával hadonászó állampolgárnál?

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu