Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

HÍRHÁTTÉR: Gyurcsány híradós beszámolójával (09.01.23-án este) érkezett: A 2009-es és 2010-es valutahelyzet: Egy bankó, rajta Mozart lehet. A fenevad pecsétjétől is szennyezett lehet, de nagy, vagy a legnagyobb. Mentális hatalommal is bírhat, sok gonoszt elveszthet.

   

BETILTOTT FILM!   EZT A FILMET ÜLDÖZIK!
HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja

HÍRHÁTTÉR TV:
Németh Sándor és a Sátán országa

 

2009-01-24.
Christian Crown - Molnár F. Árpád

CENZÚRÁZVA!!!
FIGYELMEZTETÉS! (2009.10.09.)

A tárhely szolgáltató felszólítására - aki Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője ilyen irányú akaratára hivatkozott - a magyar tárhelyről levettük a "Németh Sándor és a Sátán országa" című filmet. Tájékoztatunk mindenkit, hogy a film továbbra is elérhető a világ számos tárhelyszolgáltatójáról és weblapjáról, ahová mi, illetve mások - tőlünk átvéve tovább közlésre - felhelyezték. A film - amelynek üldözése megsokszorozta nézőszámát - annak címe beírásával a világ számos helyén továbbra is elérhető.

Arról is tájékoztatunk Mindenkit, hogy Németh Sándor a filmben elhangzottak ellenében pert indított, melynek bírósági tárgyalásaira - velünk ellentétben - nem volt hajlandó megjelenni sem, a bíró külön kéréseire sem. Így a többedik tárgyalás alkalmával ügyvédje jelenlétében az ügy lezárásra került. Németh Sándor arról, hogy nem kíván megjelenni a következő tárgyaláson sem, a tárgyalás előtt pár perccel tájékoztatta a bíróságot, így arra a Hírháttér ismételten szabályszerűen megjelent. Azonban szemmel láthatóan a törvényes úttal Németh Sándor nem elégedett, és filmjét tovább reklámozza a Föld bolygón azzal, hogy azt a hatályos törvényekkel és bírósági végzéssel szemben fenyegetőzve üldözi.

Minthogy a film betiltása egyértelműen sért több büntető törvénykönyvi paragrafust, így feltétlen jogi eszközök útján fogjuk megakadályozni Németh Sándor ellenében filmünk lassan egy álló esztendeje való folytatólagos és nyíltan törvénytelen, a bírósági végzéssel szembeni üldözését. Ha Németh Sándor azt az energiát és pénzt - amelyet saját törvénytelen imádatára és törvénytelen idoloztatására pocsékolt - pl. arra fordította volna, hogy hozzánk hasonlóan kidolgozott és szociális szférák által átvett, tehát a kormány tendenciózus tetteivel ellentétes programokkal a hajléktalanok végleges elszállásolását elősegítse, továbbá többek között hozzánk hasonlóan a romák elleni sorozatgyilkosságokat azok megrendelői háttere feltárásával és az elkövetők feltétlen lebuktathatósági tényeivel a kormányt bombázva megfékezze - amivel mi a teljes szükséges ismeretek birtokában is hiába próbálkoztunk, mert a magyar állam életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűntettek halmozásával a közérdekű bejelentők ellen lépett fel, legyilkolva közben 6 romát - a 6 meggyilkolt romából legalább 4 ma is élne, és sok egyéb mellett nem került volna sor az indonéz Hercules repülőgép 80 halálos áldozattal történő megsemmisítésére sem, melynek előkészületei bejelentésével ugyancsak ellenségesen lépett fel a romagyilkosságokba azóta belebukott, és először általunk leleplezett NBH!

Ismét felhívjuk Németh Sándor figyelmét azon ma már könnyen értelmezhető előre jelzések közül az egyik továbbira, melyre még nem hívtuk fel a figyelmét, mely utóbbi ehhez a filmhez lett csatolva, és amely változatlan formában ez oldal fenti mozgó feliratában olvasható és a gyengébb elméjűek és ördögök, valamint a legrosszindulatúbb és legtömeggyilkosabb késztetésű ördögök számára is egyre érthetőbb.

Felszólítunk minden Emberiség-ellenes, fordítottan jogkövetőt, hogy a Hírháttér történelmi tényfeltárásai ellenében úgy eszközöljön bármiféle fellépést, hogy azzal játszi könnyedséggel és pillanatok alatt kimerítheti a következő bűncselekményi kategóriákat:

Számos cikkünk és filmünk puszta elhallgatását is a törvény büntetni követeli! : Btk. 150. § (1), 155. § (1) c), (2).
A tényfeltárások és a velük összefüggésben megvalósításra került speciális eljárások alapján a tényfeltáró(k) a Btk. 22. § f), 29. §, 30. § miatt nem büntethető(k), a Hírháttéren megjelent anyagok nem törölhetők, terjesztésük nem korlátozható! Az ilyen törekvésekkel szemben mindenkinek az Emberi Jogok Chartájában, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Btk.-ban is meghatározott joga, és egyben kötelessége fellépni!
A Hírháttér íróinak, szerkesztőinek és filmkészítőinek további tényfeltárásai megzavarását, megakadályozását, vagy a Hírháttér blokkolását a Btk. 139. § (1), 139/A. § (1), 142. § (1), (2), (3), 155. § (1) b), c), (2), 172. § (1), (2), (3) alapján a törvény bünteti!

A Hírháttér stábja ingyenes, és kizárólag keresztyén jogvédőkből áll. Így nem vagyunk hajlandók azonosulni semmiféle népirtó és tömeggyilkos eszmével sem, kérjék vagy követeljék azt akárhonnan! Akár tárhely szolgáltató, akár egyház kéri azt bármiféle népirtó módszer, eszköz roma vagy más polgári lakosság irtása vagy annak eltussolása, illetve nemzetközi merénylet elkövethetősége, folytatólagos elkövethetősége vagy befejezett tömeggyilkos terrorizmus eltussolása érdekében, ugyanis az ördögökkel szemben a nemzetközi tömeggyilkos terrorizmust sem támogatjuk, s mivel keresztyének vagyunk, életünkkel tartozunk mások élete védelme érdekében, s hogy az igazság napvilágra kerüljön. A polgári lakosság elleni népirtás semmilyen formájához nem vagyunk hajlandók segédkezni, de minden jogi eszközzel üldözni kívánjuk az ilyen kezdeményezéseket és tetteket. Pontos ismeretek és stratégiák szerint dolgozunk: előre! Az Emberiség-ellenes bűntettek pedig nem évülnek el, így a törvénynek érvényt fogunk szerezni! Minthogy keresztyének vagyunk, nem gyilkosok, így legyen szó a romák elleni sorozatgyilkosságokról, a hozzánk forduló összes többi jogsértett elhallgattatásáról és lapunkkal együtt történő üldözéséről, méginkább a perifériára taszításukról, és életüket a Btk. népirtásra vonatkozó paragrafusát kimerítő veszélybe sodrásáról, továbbá sokszor életük közvetlen veszélyeztetéséről, legyen szó zsidókról vagy cigányokról, norvégokról vagy indonézekről, nem vagyunk hajlandók egyetlen emberjogsértő vagy népirtó, bűnpártoló, illetve alkotmányos rend elleni, avagy nemzetközi terrorista és befejezett terrorcselekményeket eltussoló cselekedetekhez és bűntettekhez sem asszisztálni, de büntetőjogi pereket kezdeményezünk mindazon cégek és személyek ellen, akik minket bármiféle büntető eljárással, perrel vagy eltiltással, kizárással stb. ilyen módon kompromittálni kívánnak, és ezen módszerekkel, továbbá elrettentő és megfélemlítő szervezett akciókkal a bűnöző, tömeggyilkos és a mészárlásokat fedező, elhallgató és pártfogó életmódra kényszeríteni akarnak, és/vagy minket, mint emberjogvédő és keresztyén csoportot, vagy annak bárki tagját a jogai védelméből kizárni, vagy életben maradási esélyeit kockára téve fellépni törekszenek.


 

Számos cikkünk és filmünk puszta elhallgatását is a törvény büntetni követeli! : Btk. 150. § (1), 155. § (1) c), (2).
A tényfeltárások és a velük összefüggésben megvalósításra került speciális eljárások alapján a tényfeltáró(k) a Btk. 22. § f), 29. §, 30. § miatt nem büntethető(k), a Hírháttéren megjelent anyagok nem törölhetők, terjesztésük nem korlátozható! Az ilyen törekvésekkel szemben mindenkinek az Emberi Jogok Chartájában, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Btk.-ban is meghatározott joga, és egyben kötelessége fellépni!
A Hírháttér íróinak, szerkesztőinek és filmkészítőinek további tényfeltárásai megzavarását, megakadályozását, vagy a Hírháttér blokkolását a Btk. 139. § (1), 139/A. § (1), 142. § (1), (2), (3), 155. § (1) b), c), (2), 172. § (1), (2), (3) alapján a törvény bünteti! Az ellenünk és a Hírháttér tevékenységével szemben fellépő minden szervezet és magánszemély ellenében büntető eljárásokat és nemzetközi pereket kezdeményezünk! Figyelmeztetünk minden elkövetőt, hogy az Emberiség-ellenes bűnök soha nem évülnek el! Így aki a bűncselekmények egyikében-másikában vagy azok halmazatában részt vállal, az igazságszolgáltatás érvényesítéséig nem mentesülhet a folyamatos, és az Interneten, valamint a médiában nyilvánossá tett jogi fellépésektől és jogérvényesítési követelésektől! Az eltussolások miatt eddig csak a romák elleni sorozatgyilkosságot és az indonéziai merényletet alapul véve a halottak száma 100-ra rúg! Mivel nem vagyunk politikusok, hanem a Hírháttér teljes stábja ingyenes és önköltségből finanszírozó emberjogvédő és vallásos keresztyén, így a további halottakért is személyes felelősségre vonást kezdeményezünk mindazok ellen, akik ingyenes emberjogvédő és életvédő, az alkotmányos rend biztosítását követelő munkánkat és tényfeltárásainkat akadályozólag, pláne megsemmisítőleg lépnek fel! (2009.10.09.)

A következő bejegyzés 2010 január 13-án:
A fenti törvényi figyelmeztetések tudatában és halmozott, tömeges felszólításunk ellenére is a Hírháttér Multimédiát Dinkó Tamás, a magyarországi DiMa Kft. vezetője (Debrecen) Németh Sándorra és a Sanoma Budapest Zrt.-re hivatkozva egészében betiltotta. A Hírháttér külföldre költözött, így a Németh-Dinkó-maffia minden befejezetten tömeggyilkos eredményű betiltó hadjáratával szemben a Németh Sándort leleplező első filmünket most már e címről, a hirhatter.com címről is elérheti. Dinkó Tamás terrorista bűnöző szervezője a magyar hatályos törvények értelmében szintén életfogytig tartó fegyházbüntetéssel büntetendő Kiss Attila Tamás deberceni ügyvéd volt, aki ellen az Ügyvédi Kamara és számos rendőri és ügyészségi szerv mellett bel- és külföldi titkosszolgálatoknál is feljelentést tettünk. Bár valamennyi érintett bűnelkövetőnek korlátlan és vágatlan megszólalási lehetőséget ajánlottunk, valamennyien, kivétel nélkül mindannyian elbujdostak előlünk!

A terrorista koalíció által a világ egyik legjobban üldözött filmjét ide kattintva töltse le és terjessze! (1. Jobb klikk; 2. Hivatkozás mentése más néven)

E filmünk az, melynek üldözésével az elkövető máris kimerítette a Btk.155.§-ában foglaltakat, amit a hatályos törvények 10-től 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel követel büntetni!
 

Minthogy a lakosság és civil kisgyermekek tömegei elleni tömegmészárlások folytatásáért a filmet a maffia betiltotta, új helyekre került feltöltésre! (2010.07.13.)
 

 
Előző cikk:
2009-01-23. -
Van-e napja a magyar kultúrának?
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Gondolatébresztőnek mindjárt Debrecen szolgál, ahol a híres Kollégiumban egykor Kölcsey is tanult. 2009. január 22-én, a Himnusz születésének emléknapján Debrecenben a Kölcsey Központban holokauszt kiállítás van.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-01-26. -
Nem adjuk a Sátánnak!
/Audie Rácz Era/
Részlet: Ők azok a kufárok, akik a lelküket már rég eladták a sátánnak! Ők azok, akik ellopnak, eladnak mindent, amihez csak hozzáférnek. Cseppet sem zavartatva magukat azon, hogy az nem az övék, s hogy ez nem törvényes. Sebaj! - mert ami ma még törvénytelen, arra hipp-hopp hoznak törvényeket (...). Erkölcsi aggályaik pedig sosem voltak.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu