Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Van-e napja a magyar kultúrának?


 

2009-01-23.
Nagy Attila (orvos, közíró)

 


Nagyon népszerű filmjeink közül a "Válságból lett katasztrófa" egyike a művészi értéket is képviselő Hírháttér-filmek sokaságának. E darab is csak olyanoknak való, akik nemzetünk nem legutolsó selejtjei közül valók. Mert ahogy Jézus Tanította: "Disznóknak ne hintsd az Igét..."

     A címbeli kérdés hosszabban is feltehető: Van-e egyetlen olyan nap a mai magyar valóságban, amely értékén kezeli kultúránkat? Ennek megválaszolásához nem elegendő a haldokló Magyar Kultúra napját felemlegetni, de érdemes néhány hazai és az összehasonlítás kedvéért nemzetközi példát is idézni. Gondolatébresztőnek mindjárt Debrecen szolgál, ahol a híres Kollégiumban egykor Kölcsey is tanult. 2009. január 22-én, a Himnusz születésének emléknapján Debrecenben a Kölcsey Központban holokauszt kiállítás van. A jelenkor Magyarországát ismerve ez nem meglepő, az utóbbi években országszerte is meghaladta a holokauszt megemlékezések, kiállítások, siratások és méltatások száma a Kölcsey Himnuszával foglalkozó alkalmak számát. E számbeli összehasonlítás minden egyéb eszmefuttatásnál meggyőzőbb. A nemzetközi háttér pedig oly módon került előtérbe, hogy a karácsonykor kezdődött izraeli népirtó bombázások, az orosz-ukrán gázvita a fizikai erőszakkal fenyegetően szintén elhomályosították Himnuszunk mondandóját. A bombázások karácsonyi időzítése, majd a jelenlegi tűzszünet pedig oly módon van kapcsolatban a kultúrával, hogy a napokban zajló Obama elnöki beiktatás idejére hallgatnak a fegyverek. A négynapos ünneplő show-műsor láttán pedig az egész világ megtapasztalhatja, miféle kultúra irányába halad a világ. Ha az elmúlt napokban megtudtuk azt is, hogy az apróka Izrael miként utasítja viselkedésre az óriás Egyesült Államokat, akkor a háború szüneteltetésének időzítése sem meglepő. A kétoldalú kapcsolatban ugyanis kényelmetlen lenne arra gondolni, akár Obamának arról szólni, hogy a tűzijátékos ellenvalóság-show hátterében bombázások is folynak. A világ népeinek évek óta azt a kultúrát kell nézniük, ahol a himnuszban ezt éneklik: „… a bástyák fölött figyeltünk, hogy oly büszkén lobog /És a rakéta vörös fénye, a bombák robbanása /Mutatta az éjben, hogy zászlónk még fenn lobog.” Hangvételben összehasonlíthatatlan sorok Kölcsey Himnuszának bármely gondolatával.

     Debrecenben Kölcsey egykori lakóházának helye most üresen áll a Nagytemplomtól néhány száz méterre. A hely nemrég parlagfüves volt, majd a gyomok ellen kőtörmelékkel öntötték le. A Magyar Nyelv Házát lehetett volna ide felépíteni, de a valóságban még egy Kölcsey emléktáblára sem futotta. Ígérték, hogy kopjafa fog állni az emlékhelyen, ami ugyancsak kevés lenne, de még az sincs. Van viszont wellness-központ a szomszédos négycsillagos szállodában, melynek tetőtéri uszodájából éppen ide és a Kollégiumra látni…

A Kölcsey Központban a holokauszt kiállítás csak hab a tortán. Vannak és voltak más megtévesztések is. Volt egyszer egy Leonardo-kiállítás, országos reklámmal, ennek alapján nem csekély érdeklődéssel, de… Senki nem írt arról, hogy ennek belépődíja 3200 forint volt. Érdemes összehasonlítani a Louvre (átszámítva) 2200 Ft-os, vagy a Müncheni Képtár 1200 forintos díjával. A különbség pedig sokszoros: Debrecenben úgyszólván a semmiért (és a mai magyar fizetések és árszínvonal mellett) kellett fizetni a 3200 forintot – a semmiért. Debrecenben ugyanis nem Leonardo kiállítás volt, ahová a mester alkotásait gyűjtötték volna össze, mindössze egyetlen apró eredeti rajza volt kiállítva. Az összes többi „műtárgy” makett volt, ami ha megsemmisül, bármikor pótolható. Nagy reklám, nagy ló, így került a múzeum előtti térre Leonardo Kolosszusa – természetesen műanyagból. Afféle utaztatás Japánból New Yorkba, amit félúton Debrecenben is összeraktak a nagyérdemű ámulatára. Kevesen vették észre, hogy a ló szobra még azzal a rajzzal sem volt azonos, ami a MODEM falán a kiállítást hirdette. Felesleges volt tehát a sokmilliós biztosítás is. Párizsban, Münchenben a töredék belépti díjért felbecsülhetetlen műalkotások százait mutatják be. A forintértékeket ismét csak az objektív meggyőzés kedvéért idéztem. Fontosabbak a számokkal nem mérhető visszaélések. A kiállításnak otthont adó MODEM igazgatója nem művészeti szakember, mindössze filozófus, mégpedig egy erős marxista, és a francia forradalmi  hagyományokra büszke egyetemi intézetből. E csalás olyan szintű, mint a közismert „takarítónőből igazgatót”, vagy a „segédmunkásból elnököt” csináló közelmúltbeli politika. Maga a MODEM sem múzeum, ahol tudományos munka folyna és tudományos munkatársak lennének, hanem ez a politikát láthatatlan szálakkal kiszolgáló intézmény. Ennek rendszer-biztosa maga az igazgató, megerősítésül álljon itt a legutóbbi Alföld Konferencián, Békéscsabán elhangzott előadásának összefoglalója. Címe, ami e cikk címválasztásával is kapcsolatban van: Milyen szerepet tölthet be az Alföld szívében megnyílt MODEM a vizuális művészetek paradigmaváltásának kontextusában? Már ebből is sejthető, hogy mondandója nem az Alföld művészetéről szólt, pedig a szekció témaválasztása így szólt: Kultúra és identitás az Alföldön. Az előadás másfajta propagandát szolgált: „2006 őszén egy világszínvonalú, közel ötezer négyzetméter alapterületű képzőművészeti központ nyílt Debrecenben. A MODEM elmúlt kétévi működése számos gyakorlati és elméleti tanulsággal szolgált. Előadásomban ez utóbbiak közül elemzek egyet. A MODEM nem csupán geopolitikai helyzete és technikai-műszaki adottságai okán formál jogot a művészeti kánon alakítására, hanem mindenekelőtt elvi és elméleti megfontolásokból. Ezek a napi gyakorlatban szükségképpen implicit módon jelentkeznek – emiatt is fontos a mögöttük lévő stratégia átfogó, közérthető kifejtése. Előadásom messziről indul. Röviden bemutatom, hogy a XX. században paradigmaváltás történt a művészetben általában. Számba veszem ennek legfontosabb karakteres kifejezőit: a művészeti alkotás önképének radikális megváltozását, a műalkotások értelmezésének átalakulását, a műélvezet, befogadás megváltozását, valamint a művészet társadalmi státuszának módosulását.”  Ami a paradigmaváltást illeti, ennek legutóbbi jelszavai „Éljen és virágozzák a szocializmus!”, majd pedig „Viruljon a posztkommunizmus, éljen tovább a proletár nemzetköziség!” voltak. Az előadás nem az alföldi művészetről szólt. A magyar Alföld a jelenlegi ország területének egyik fele, ahol az emberek a földből éltek, megéltek és dolgoztak, csakis ebben a létben és kultúrában gyökerezést lehetne alföldi művészetnek nevezni. Amit a jelenlegi filozófus igazgató képvisel, az nem más mint a globális kulturálatlanság ráerőszakolása mindennapjainkra. Mindez a média üzemágainak teljes igénybevételével történik, kortünetként Debrecenben, a Kölcseyről elnevezett kulturális és művészeti központban. A szellemi leigázás csak a kor tükre, ami a Magyar Kultúra napján még inkább égbekiáltó.

Dr. Nagy Attila
orvos, közíró

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-01-18. - Figler Csaba 8 verse
/Figler Csaba/
Tartalom: A 8 vers címe: Az alkonyat; Uram, ma légy velem; Az lenne célszerű; Ej, te apa, mi a haza; Ha a Hon jó; Csoda; A rövidebb hosszabb; Az arany és rézmíves


 

 

2009-01-16. - Versek a titokzatos Nagy Babilonról
1. Reményszózat egy babiloni fogolynak
2. Vers Babilon kurvájához

/Athenagorasz/
Tartalom: Ebben a világban, melyről úgy írt Orwell: 'ahol mindenki hazudik, ott az igazmondás forradalom', egy ilyen áruló világban Athenagorasznak a Valóságról írt két verse nem csak hiánypótló, nem csak kultúrtörténeti érték és ritkaság, nem csak úttörő vállalkozás, de már most történelem.

 

2009-01-04. - Seres Mária gyöngyöket hintett a disznóknak és felfröccsent a bélsár
/Seres Mária hírlevelére Molnár F. Árpád reagált/
Részlet: Ugyanis a kulturált viselkedés nem pártállás kérdése. Tudom, most nagyon sokan elcsodálkoznak, mondván: hát az meg hogy-hogy, hiszen az ember vagy Jobbikos vagy MSZP-s, mint a kommunisták mondták, hogy valaki vagy kommunista vagy fasiszta, de nem-nem, nem erről van szó.

 

 

2009-01-04. - A vérebek - Emlékezés Faludy Györgyre
/Szemenyei-Kiss Tamás/
Részlet: 1949-ben hamis vádak alapján 3 évre a recski kényszermunkatáborba - a köznyelvben haláltábornak nevezett megsemmisítő lágerba - zárták.

 

 

 

2009-01-03. - Állami terrortámadás Mónus Áron ellen - A Hírháttér eredetileg nem nyilvánosságra tervezett válaszlevelével
/Mónus Áron (matematikus, író) - Molnár F. Árpád/
Részlet: ... Hódmezővásárhely polgármestere gondnokság alá helyezésem iránt indított eljárást, az állítólagos indok a személyem és a vagyonom védelme volt. Ha sikerült volna engem gondnokság alá helyezni, akkor ezzel elveszítettem volna a jogot a vagyonom feletti rendelkezéshez, beleértve a könyveimre vonatkozó szerzői jogomat is: ezután a könyveim terjesztése megszűnt volna.

 

HÍRHÁTTÉR: Mindig több, mint aminek látszik
2008-12-31. - A Hírháttér bemutatja Heino Kaskit, a kiváló finn zeneszerzőt (letölthető h-moll szimfóniájával)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A fülbemászó, monumentális elemekkel dúsított, helyenként szenvedélyesbe ömlő, h-mollban íródott darab a multimédiás megvalósulásokon és a kártékony filmdömpingen nevelkedett, ugyanakkor nem botfülű személyek számára is tanulságos és lélekemelő hatással fog járni...

 

 

2008-12-27. - A legnagyobb magyarok között: Vitéz Gálfalvy Gallik Béla
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Az eset azóta történelem, a betiltók az Emberiség söpredékének kijáró szégyenpadra kerültek, Gallik Béla pedig az Emberiség legnagyobb és legfontosabb problémájának kihirdetésével azonnal az egyik legfőbb - a jövőben elismert - nemzeti ereklye, és a világörökség eleven és halhatatlan kincse lett.

 

 

 
Előző cikk:
2009-01-23. -
Thürmer Gyula a Humanista Pártról
/Thürmer Gyula (pártelnök)/
Részlet: A ferencvárosi választásokon a Humanista Párt 3,68 százalékot ért el, amivel igencsak felhívta magára a figyelmet.

Lap teteje

Következő cikk:
BETILTOTT FILM!
HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja

2009-01-24. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Németh Sándor és a Sátán országa
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ligeti György: Lux Aeterna/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Filmünket - melynek témája sokkal több, mint az izraeli-palesztin háború - a Sátán országában 18 éven felülieknek ajánlanák. De mert tartalma nem csak mindennapjainkról szól, hanem az egész Emberiség kulcsfontosságú paneleiből szemléz, kicsik és nagyok életét és lelkét tekintve alapfontosságú, így mindenkinek ajánlott. Eközben Németh Sándorról szóló kijelentéseket is átadunk. Ligeti György hátborzongató Lux Aeternája átható és körülfogó hangjai méltók a film vonulatához.
(Megtekinthető és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu