Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A vérebek

 

200-01-04.
Szemenyei-Kiss Tamás

FALUDY GYÖRGY, a költő, író, műfordító Budapesten született, zsidó polgári családban. Édesapja Faludy Jenő, vegyész, édesanyja Bieringer Erzsébet Katalin volt. 1928-ban érettségizett a fasori evangélikus Főgimnáziumban. Ezt követően 1928-1930 között Bécsben, 1930-1931-ben Berlinben, 1932-ben Párizsban és az 1932-1933-as években Grazban folytatta egyetemi tanulmányait. – 1933-1934-es években katonai szolgálatot teljesített zászlósi rendfokozatban, amelytől később megfosztották. 1938-ban a mindinkább erősödő antiszemitizmus miatt elhagyta Magyarországot – erre többek között az kényszerítette, hogy hazájának az a legrosszabb, ha a háborút a hitleri Németország nyeri meg… a németek oldalán semmiképp sem akart volna harcolni.

Párizsig menekült, itt találkozott többek között Köstler Arturral és az emigráns magyar művészek közösségével. Franciaország német megszállása után innen is távozni kényszerült – Marokkón keresztül az Egyesült Államokba jutott, ahol a Szabad Magyar Mozgalom titkáraként és lapszerkesztőjeként tevékenykedett, majd három esztendőn keresztül az amerikai hadseregben szolgált tiszti beosztásban. Testvére (húga) Magyarországon maradt, nem élte túl az ostromot… 1946-ban tért haza, a Népszava napilapnál helyezkedett el, 1947-ben jelentette meg az „Őszi harmat után” című verseskötetet, ugyanabban az évben a „Villon balladák” kötete már a 14. kiadást érte el.

Noha baloldali érzelmű maradt – vezetésével döntötték le 1947. Április 26-án Prohászka Ottokár szobrát a Károlyi kertben – a kommunista hatalom is ellenségesen viszonyult hozzá, további művei nem jelenhettek meg. 1949-ben hamis vádak alapján 3 évre a recski kényszermunkatáborba – a köznyelvben haláltábornak nevezett megsemmisítő lágerba – zárták. Az e helyen írott alkotásaiból ismertetjük „A VÉREBEK” című versét, melyet az 1956 utáni emigrációban, 1983-ban jelentetett meg.

Ma éjjel történt. Pár hónapja
érkeztek meg a vérebek:
hat behemót kutya egy ávós
tisztessel. Édes keveset

törödtünk velük. Mit árthatnak
ugyan még nekünk e dögök,
őrtornyok, pisztolyok, szögesdrót
géppuskák s lángszórók között?

Az őrök néhány rabtársunkat
választották ki s ezeken
tanították be a kutyákat,
a törzs előtt, a zöld gyepen

Fogd meg a rablót! – ordították,
s a félholt emberek után
szaladtak velük. Ha elérték,
visszarántották a kutyát

vagy nem. Éjjelente csaholásra
ébredtem fel a vackomon
örségváltáskor; aztán ezt is
megszoktam, mint mást. Csak azon

csodálkoztam, hogy ávósok
dühödt szövetségeseik
iránt sem ismernek irgalmat,
s ezeket is rúgják, verik,

kővel dobálják, mint bennünket,
s ahogy a mókusokat is
agyoncsapják, s ahogy a szende
szalamanderek lábait

elcsapkodják szekercéjükkel,
s ahogy az útról gondosan
letérnek, hogy egy halványlila
kökörcsint eltapossanak.

Szerettem ott kinn a kutyákat
S ők engem. De a vérebek
közelét itt sehogyse bírtam,
és elfogott a rémület,

ha mellettük kellett dolgoznom.
Egy borjúképű, tejfehér
szukától féltem a legjobban:
ez oldalvást fordult felém,

s úgy bámult mindig. Hagyd már abba –
gondoltam – undok szörnyeteg!
Büdös vagyok és fogpiszkáló
lábszárcsontom nem jó neked,

combom, mint csontváz a szertárban,
hátuljamon hús nem maradt,
s ráadásul jog, törvény ellen
és ártatlanul tartanak

e táborban, mint szinte minden
rabtársamat. Legyen elég!
Ne nézz, vérszomjas dög! De az csak
nem vette le rólam szemét.

Ma éjjel, álmomban hallottam
a nagy ugatást a barakk
előtt, s az őrt, ki az ajtóról
leszedte a nehéz vasat,

s aztán, félig ébren, hallottam
ahogy kihívott valakit.
Az embert, hogy ne leljen nyugtot,
vallatni ilyenkor viszik

egy összeesküvés ügyében,
mit aznap délben a kehes
bérgyilkos Péter Gábor fundált
ki íróasztala megett.

A barakk, mintha szétnyílt volna:
hosszában átfütyült a szél,
s egyszerre ott feküdt mellettem
a borjúképű, tejfehér

véreb. Kinyúlt és meg se moccant,
csak éppen halántékomat
nyalta buzgón. Én puha szőrét
csókoltam a torka alatt,

és átöleltem. Kintről az őr
kíváncsiskodott: A kutyák?
Amire sipító fejhang:
- a fasisztákhoz álltak át.

Ezen röhögtek. Velem szemközt,
a priccsen Ziegler Bandi és
Somogyi Béla közt – mindketten
felültek – egy sötét, nehéz

test, mit négy kézzel símogattak.
Víz van, de miből etetem? –
töprengtem. S máris elaludtam,
a fejével a mellemen.

Együtt ébredtünk fel ma reggel.
Oly hosszú volt a munkanap
fenn a hegyen! Csak egy órája,
hogy bevonultunk, alkonyat

előtt. A törzs alatt a lejtőn,
vérbe fagyva feküdt az öt
kutya, és csak a fehér élt még:
a kettős drótsövény között

járt lassan körbe, három lábon,
lecsüggő fejjel; szép fehér
szőrének már megtört a fénye,
csupa anyag volt s csupa vér;

olykor megállt egy pillanatra,
bizonytalanul, mint aki
megadta magát, s felvonított
az ávósok barakkjai

felé. Száz lépés volt közöttünk
s az árok. A baka lelő
az őrtoronyból, ha átmászok.
Vér és bugyborgó levegő

tört fel az oldalán sebéből.
Én meg csak álltam. Mit tegyek?
Jaj, Magyarország, sóhajtottam
És eltakartam szememet.

Hegyeshalomnál, a határátkelőnél, amint azt szomorú közelmúltunk példázta 1992-ben, nem ismerték Őt… A vámosok, a kiskatonák nem olvasták sem Racine-t, sem Villont, még A vérebeket sem, a kilencvenes évek eleji ifjúságának semmiféle ismerete sem volt az Andrássy út 60-ról és úgy általában sem érdekelte őket az éppen letűnt világ. – A költő ezer-ezerötszáz kötetnyi kiskönyvtárral tért haza, az összes vagyonával, amit országról-országra magával cipelt… és amelynek 92-ben a hegyeshalmi vámraktár lett a „méltó” végállomása. Történt ugyanis, hogy a lelketlen (tudatlan?) finánc elrendelte: az agg költő készítsen címjegyzéket a behozott áruról, ennek hiányában ugyanis „a vámeljárás bizonyos nehézségekbe ütközik”. Faludy, amint az várható volt, nem állt rá a számára – nem kizárt, hogy kitervelt – alkura a „behozott áru ügyében”, inkább otthagyta az egész kis vagyonkáját Hegyeshalom vámraktárában, ahová persze neki magának kellett behordani a könyveket némi segítséggel. A költőt azután Budapesten várta a következő meglepetés. Lakását, melyet még annak idején népi tulajdonba vettek, már mások lakták… Eleinte, amíg kevés kis valutája engedte, az egyik olcsóbb szállodában hajtotta álomra fejét, majd albérlet után nézett, a hazatért vendég… A „pokolbeli víg napok” így kezdődtek a zsidó hazafi számára, hasonlóan jó néhány társához, akik mind elhitték, hogy a Lajtán innen egy szebb, új világ kezdődött el 1990 után…

Az összeállítást készítette:

Szemenyei-Kiss Tamás

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-01-03. - Állami terrortámadás Mónus Áron ellen - A Hírháttér eredetileg nem nyilvánosságra tervezett válaszlevelével
/Mónus Áron (matematikus, író) - Molnár F. Árpád/
Részlet: ... Hódmezővásárhely polgármestere gondnokság alá helyezésem iránt indított eljárást, az állítólagos indok a személyem és a vagyonom védelme volt. Ha sikerült volna engem gondnokság alá helyezni, akkor ezzel elveszítettem volna a jogot a vagyonom feletti rendelkezéshez, beleértve a könyveimre vonatkozó szerzői jogomat is: ezután a könyveim terjesztése megszűnt volna.

 

HÍRHÁTTÉR: Mindig több, mint aminek látszik
2008-12-31. - A Hírháttér bemutatja Heino Kaskit, a kiváló finn zeneszerzőt (letölthető h-moll szimfóniájával)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A fülbemászó, monumentális elemekkel dúsított, helyenként szenvedélyesbe ömlő, h-mollban íródott darab a multimédiás megvalósulásokon és a kártékony filmdömpingen nevelkedett, ugyanakkor nem botfülű személyek számára is tanulságos és lélekemelő hatással fog járni...

 

 

HÍRHÁTTÉR: Ahol a kapuk mindig nyitva állnak
2008-12-29. - HÍRHÁTTÉR TV: Okos HVG, buta pártszolgálatosok és a Csillagok
/Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz) - Tánczos Krisztina/
/Zene: 5 zeneszerzőtől/
(Film, 28 perc)
Tartalom: Rengeteg cikk jelent meg arról még magyarul is, hogyan lehet olvasni az ember gondolatait, de a buta magyarok még mindig nem értik, sőt, pártszolgálatosságuk adta őrült fanatizmus miatt üldözni is kezdték a tudást. Amit azonban Vona Gábor médiumai is üldöztek, arról - csak egy a tengerből - a HVG is beszélt már esztendőkkel ezelőtt.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-20. - "Egy nagyszerű fényességet láttam" - Tánczos Krisztina látomása és a kijelentésként kapott szavak
/Tánczos Krisztina/
Tartalom: A Tánczos Gábor családjából való Tánczos Krisztina elkészült, nagy jelentőségű jövőjéről sokan tudunk, akik a világrendszer alapjairól is. Ő is tudja, mert felülről megkapta, hogyan születnek ma már Isten közvetlen cselekvése nélkül is látomások, hallomások és ismeretek, amikor az emberben közvetlenül nem Isten, hanem Babilon (kénytelen) cselekszik. Minden tájékozottabb tudja, hogy az ismeretekhez és a kapcsolathoz hol van Kapu.

 

2008-12-16. - Gerincesek vágóhídján - Babiloni történetek
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Tartalom: Talányos történet rólunk és a világ működéséről, az előre elkészített történelemről, az Echelon alkalmazott szörnytechnológiáiról, az emberi hitványságról, a Gonoszról és a Mindenekért Megfizető Istenről.
 

 

 

2008-12-10. - HÍRHÁTTÉR TV: A magyarok története - Kapcsolatok a Hatalommal (videoklippel)
/Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Főleg titkosszolgálati, valamint tájékozottabbakká vált lovaknak a Suttogó a magyarság közeli jövőjéről, ahol nem a megnevezett készítőket illeti a valódi dicsőség.
(Film, 8 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 

 
Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. -
Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-01-04. -
Seres Mária gyöngyöket hintett a disznóknak és felfröccsent a bélsár
/Seres Mária hírlevelére Molnár F. Árpád reagált/
Részlet: Ugyanis a kulturált viselkedés nem pártállás kérdése. Tudom, most nagyon sokan elcsodálkoznak, mondván: hát az meg hogy-hogy, hiszen az ember vagy Jobbikos vagy MSZP-s, mint a kommunisták mondták, hogy valaki vagy kommunista vagy fasiszta, de nem-nem, nem erről van szó.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu