Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A legnagyobb magyarok között: Vitéz Gálfalvy Gallik Béla


 

2008-12-27.
Molnár F. Árpád

 


Vitéz Gálfalvy Gallik Béla az Echo Tv betiltott műsorában. Széles Gábor, a dúsgazdag tulajdonos, álnemzeti, háttérhatalmi gengszter gondoskodott arról, hogy a reformok küszöbén a magyarok csak piti badarságokkal foglalkozzanak, és ne a világ népeinek tetejére, hanem legaljára kerüljenek. Tettei kudarcra ítéltek. A rendszer mára már halott, csak még a körme nő.
(Hírháttér)

Vitéz Gálfalvy Gallik Béla neve sokak számára akkor vált ismertté, amikor a nemzetinek keresztelt Echo Tv-ben Széles Gábor, a hírhedt multimilliomos gengszter azért, mert Gallik a Háttérhatalomról és annak irreverzibilis és totális uralmáról beszélni mert, betiltotta. Az eset azóta történelem, a betiltók az Emberiség söpredékének kijáró szégyenpadra kerültek, Gallik Béla pedig az Emberiség legnagyobb és legfontosabb problémájának kihirdetésével azonnal az egyik legfőbb - a jövőben elismert - nemzeti ereklye, és a világörökség eleven és halhatatlan kincse lett. Reméljük, Megadja az Isten, hogy az is marad.

Gálfalvy rövid beszédéből, ami az imádott álnemzeti gengszterbálvány Echo tv-ben elhangzott (azért rövid beszédéből, mert szüntelen megpróbálták elhallgattatni, hitelteleníteni és piti ostobaságokra terelni), számunkra, akik pontosan tudjuk, miről van szó, mert benne vagyunk, részleteiben ismerjük, egyértelműen kiderült, hogy Gallik Béla vagy beszervezett, mégpedig Isten Áldásából, ezért tud az elmemanipuláló, az Emberiséget már legyőzött világterrorista, globalista rendszerről, vagy a környezetében minimum értelmes emberek, egymás között színről színre beszéltek a Háttérhatalomról (azaz Nagy Babilonról) és annak eszközeiről, ami miatt olyan halálpontos megfogalmazásokat tett arról, amiben élünk, mely gondolatok közül több is akadt, melyekről a Hírháttér még egyetlen szót sem szólt, viszont tudjuk, hogy tökéletes információk vagy következtetések, és arról árulkodnak, hogy Gálfalvy beavatottól vagy több ilyen személytől szerezte az információkat, ha csak nem őt magát is beszervezték, amit Isten Kegyelméből az Emberiség áldására tudott hasznosítani a többi mitugrász, semmire való álnemzeti echo- és más pártgörénnyel szemben.

Mihelyst a műsor felvétele megtörtént, azt egyrészt letiltották, másrészt a titkosszolgálatok bel- és külföldön egyaránt azonnali ellentámadásba lendültek, ahogyan a tegnap publikált Tánczos Krisztina cikke hatására is, csak Tánczos Krisztinát illetően másként. Azonnal megindították Gálfalvy ellen az ilyenkor bevett eljárások tömegét, melynek első lépéseiben legelőször is a jobboldal lefejezésére került sor, nehogy az igazmondási láz és a nemzet példátlan felemelkedésére sor kerülhessen. A nemzetbiztonságinak nevezett Emberiség-ellenes bűnszervezetek (titkosszolgálatok) mozgósították a jobboldalba beépített ügynökeiket, hogy jobbára mosolygós arcot öltve elvegyék Gallik Béla világtörténelmi súlyú nyilatkozatának élét, és Gálfalvyt általában bagatellizálják, hiteltelenítsék és tegyék komolytalanná. Ezek között - több dolgot a jó ízlésem cenzúráz - belekötöttek a nevébe, mondván, miért az a neve. Miért Vitéz. Ez addig nem volt probléma, akkor hirtelen az lett. Belekötöttek abba, miért polgármesterjelöltje Bicskének, mert nem az. Ez mindennél fontosabb volt. Azt hazudozták, hogy felmagasztalja magát, nem kell komolyan venni. Mindezt a titkosszolgálatok utasítására mosolyogva hirdették a butábbnál butább, manipulálható, együgyű és primitív jobboldali aktivistáknak, médianyomorultaknak és más jobboldali szerencsétleneknek, hogy árthassanak a magyarság és az Emberiség legalapvetőbb érdekeinek, késleltetve az elkerülhetetlen kibontakozást, más szóval az összeomlást. Ahogyan Tánczos Krisztina mondotta (magasabb kútfőből): "A világ nem fog elpusztulni, csak átalakul."

A titkosszolgálatoknál pokoli sűrűn használt, az Internet nyilvánossága előtt - a magyar történelemben, az Interneten - legbővebben és legalaposabban több, mint fél évtizeddel ezelőtt általam leleplezett és részletezett ún. "suttogó propaganda" eszközével mindenütt - médiumokban, utcákon, tömegközlekedési eszközökön, munkahelyeken stb. - hitelteleníteni igyekeztek Gallikot, és hallgatásra bírni mindazokat, akik mellé álltak volna vagy felbuzdulván beszélni kezdtek volna arról, hogy ők is tudnak ezekről, illetve ők is beszervezésre kerültek korábban. A jobboldal, amely ügynökei és az általuk is teljesen lebutított nyomorultjai miatt a semmivel és a totális ostobaságok tömegével tölti és pocsékolja az időt, aljasítja lefelé a magyarságot, ezzel a világ minden népét is sötétségre kárhoztatva, nem az összefogást hirdette meg az igazságra, hanem a fenntartható hazugság igényét! Gálfalvy Gallik Béla ellen nyílt támadásokat indítottak önmagukat nemzetinek nevező vagy tán annak is képzelő ügynökök és ostoba, megtévesztett birkáik, nem szégyellvén azt hirdetni, hogy Gallik Bélának nem lett volna szabad erről beszélnie, mert az emberek nem értik, ez nem a nép hangja, nem jól csinálta, rosszul tette, sőt, olyan éktelen őrültségeket ordítottak világgá, hogy még ő volt az, aki emiatt hú, de sokat ártott az egész nemzeti oldalnak! Mert egy tévényilatkozata elhangzott, amit ráadásul be is tiltottak, azaz ragyogó reklám lett az igazságra! De hát mi mindent mondott, és ettől ártott Ő olyan sokat a nemzeti oldalnak! ŐRÜLET! Maga a téboly és az ocsmány, mérhetetlenül undorító, sátáni és háttérhatalmi, alantas és szörnyűséges rosszindulat!

A Sátán idiótái lódultak meg a világban és az Interneten, a Sötétség Fejedelmének kezdettől ismert álbölcsességét hirdetve, nem szégyellvén kikiabálni, miszerint az igazmondás mennyire sokat ártott az egész nemzeti jobboldalnak!

A demagógiának és az ügynökférgi rosszindulatnak olyan szélsőséges fokával találkozhattunk, amihez képest Gyurcsány Ferenc legnagyobb hazugságai is csak egy kiscserkész erőtlen próbálkozásainak tűnnek! De ezt 2008 Magyarországán meg lehetett csinálni, ráadásul az úgynevezett "jobboldalon"! Az erkölcstelenség örök eltörölhetetlen szégyenei közé tartozik, hogy azért, mert Gálfalvy igazat beszélt egy olyan államban és egy olyan rendszerben, ahol mindenki hazudik, azt rótták fel bűneként, hogy nem növesztett Pinokkióorrot, ahogyan Gyurcsány Ferenc, a gengszter álnemzeti Széles Gábor, és nem borult ezzel az irdatlan buta, ostoba birkanyájjal és disznókondával együtt a központilag elindított, minden lényeges kérdést felvetőt gyűlölő, máskor bagatellizáló üres vigyorral az arcán a moslékba és a sár fertőjébe, ahogyan a Drábik Jánost követően kizárólag hanyagolható hülyeségekkel foglalkozó Hungária Televízió emberei, akik szintén azt kérték számon Galliktól - vajon honnan és hogyan lehet ez -, hogy miért beszélt igazat, hiszen itt mindenki hazudik. Jó-jó - mondhatnánk ál-népnemzetien -, Drábik János egyszer beszélt róla, bocsánatos bűn, ő is gyakran hangoztatta abban az egy órás filmben, hogy ötször annyit tud, de ez itt Magyarország, ezért itt ő (Drábik) többet nem hajlandó elmondani, nem is tette azóta sem, de hát azért az mégiscsak sok, hogy majdnem fél évtizeddel később, amikor már csak a hülyék nem fogják fel, hogy a folyamat megállíthatatlan, jön egy addig elismert és tisztelt Gallik Béla és ott, ahol kizárólag mocskos ügynökférgek és állampatkányok hazudozó birka- és disznónyája dől és borul hazugságai és marhaságai özönében, két lábra áll és elkezd értelmesen beszélni, ráadásul igazat mondani!

És jönnek, jönnek a mélymagyarok, mint Popper Péter és a szintén elektrosokkos Bodor Pál volt MÚOSZ-elnök szokta más ügyekben, jönnek az ólból, és pofátlan evidenciával láthatóan ugyanazzal a bagatellizáló, a Föld minden titkosszolgálatában naponta alkalmazott, Magyarországon a KGB-ből olyan jól ismert mosolygó idiotizmussal, hogy hát de hogy, meg mint, meg de jó itt a mocsokban, hazugságban és ganéjban fetrengeni, gerinctelen ügynökférgek sűrűjében dagonyázni, mint az állat. Hát ugyan már, hogy ez a Gálfalvy, és jön a vigyor, hogy hát még a neve is, meg mennyit ártott a jobboldalnak (részletezné-e egy idióta, hogy ugyan mivel és hogyan?), na, nem ez a tengernyi butaság és gerinctelen, szánalmas, mocskos rosszindulat, hanem az igazság, elvtársak, vigyorgó idióták, az igazság árt és fáj nekünk, hajrá Széles Gábor! Ott a nemzet, ott a nép! Itt mindenki hazudik, hej, magyar, végre itthon!

A lejáratás, ahogyan a tudatos és nem tudatos ügynökök elkezdik a sötétséggel, és aztán ugyanazzal a butasággal és hülye népnemzeti vigyorral terjed tovább, mint a futótűz a teljes jobboldalon. És ha bárki azt hiszi, hogy Gallik Béla ellen ezzel a letörölhetetlennek tűnő, buta vigyorral kizárólag idióták között próbálkoznak, nagyokat tévednek! Mert esetemben is számos alkalommal próbálták Gallik Bélát eképpen bagatellizálni, hogy tudták a vigyorgó droidmajmok, hogy én is beszervezésre kerültem, és senki, sehogyan nem tud sem megállítani, sem feltartóztatni, hogy - tökéletesen precíz előre jelzéseimnek megfelelően - a Hírháttéren egyre több embert megszólaltatva, akik beszélni mernek, áttörve minden falat, leleplezésre kerüljön az egész rendszer, átírva Magyarország történelmét, meg amiről házon belül valamennyien tudunk, de az Internet álmagyar disznóólja előtt én sem óhajtom kimondani. Amit írtam a mai napon is: akik tudják, továbbá akik beszervezésre kerülnek, a Hírháttérhez fordulnak, mert nyíltan kvázi senki, semmit nem mer mondani, annyira eluralkodott ez a röfögő, mocskolódó disznókonda, leuralva rosszindulatú ügynöki állataikkal és ostoba, lealjasított vágóidiótáikkal az egész Világhálót. A Háttérhatalom mélyfekete söpredékéről van szó. Nem csak az egész teljes magyarság, de az egész Emberiség ellenségeiről is, akiknek jelentős részéről ráadásul éppen úgy tudjuk, ahogyan tudja sok elkövető, percnyi életre beállított, a holnapot legszívesebben teljesen elfelejteni akaró bűnöző alkatú pszichopata ügynök is, hogy tetteik bukásra ítéltettek, és jutalmuk az örök csúfság és gyalázat, s hogy legalább ennyi.

Összeröffent a disznóól jobb- és baloldalon, mert megláttak egy két lábon járó emberi lényt, az utolsó tagmondatot pedig elnyeltem. Összeröffent a butaságából és barbárságából ki sem látszó disznó birkanyáj, és az idiótáknál ismert üres derűvel az arcán elkezdett a vak sötétségnél hülyeségebbeket brekegni arról, hogy á, na ne má, hát éppen mé a Gálfalvy, meg a neve is, na meg de hát má még mennyit ártott a jobboldalnak, meg milyen polgármesterjelölt. (Kérdezhetném én is: tényleg, milyen, hiszen a magyar történelem egyik legnagyobb alakja lett, nem egy piti bicskei polgármester vagy más piti, nyakkendős féreg.) Gyertek hát, nosza, kis pinokkiói, hazugjai és minden idiótái a sötétség globalista, győzedelmes, egypártrendszerű világrendszerének, és mondjatok továbbra is jó éjszakát erre a földre és az egész világra - hirdetik a népnemzeti ügynökállatok és mesterséges droidióták. Legyen sírotokon a felirat - Lakatos Pál sírjára emlékezvén is írom (nem az én kifejezésem, elnézést a csúnya szavakért): a kurva anyátok, azaz a Nagy Babiloni Szajha végzett felőletek -:

"Hülyén születtetek, bamba disznókként éltetek és automatizált állatokként döglöttetek meg, békességes és üres derűvel mesterségesen kimunkált orczátokon."

A Kőrösi-csapat igazságához az is hozzátartozik: ott csupa full-beszervezett és árulóvá züllött ügynökről van szó.

Még hogy összefogás az igazságért? A magyarságért? A világért? Még mit nem! Hát magyar vagy te, hogy nem hazudsz!?

De megvannak a titkosszolgálati jelentések azokról a gonosztevő, mocskos, gerinctelen hazaárulókról és Emberiség-ellenes terrorista bűnözőkről, akik bármi módon, de felkérésre, utasításra, teljesen mindegy, Gallik Béla és az igazak elhallgattatásához és lejáratásához nevüket adták. Mindazok, akikről tanúsítják a titkosszolgálati archívumok, hogy megbízásra, tudatosan cselekedtek, hatalomváltás esetén hazaárulásért és az Alkotmányos rend megdöntéséért börtönbe jussanak! De mondom: valamennyien! Senkinek, aki nem kegyelmezett ennek a népnek és általa a Föld mind a 7 milliárd és plusz lelkének, ne irgalmazzunk mi sem! Az Emberiségről van szó, az Emberiségről volt szó. És itt a képmutató Kőrösi Imréknek és más III/III-as árulóknak ne létezzenek többé bocsánatok. Ők már választottak maguknak szülőt, valamennyiünk ellenségeiként, hogy az erre eleve elválasztottaknak Atyjuk, az Isten, ellenségeinknek pedig kurva anyjuk, a Nagy Babiloni Szajha, a veres fenevadon nyargaló tömeggyilkos legyen.

Ami a minket elárult ügynökök fegyházbüntetését illeti - mert ún. "ügynöktörvény"-ügyben gyakran kikérik a véleményemet - már szavaztunk minden telefonon.

Gyertek, igazak, szavazzatok ti is!

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Az alapfogalmakból, miről van szó:
HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-12-20. -
"Egy nagyszerű fényességet láttam" - Tánczos Krisztina látomása és a kijelentésként kapott szavak
/Tánczos Krisztina/
Tartalom: A Tánczos Gábor családjából való Tánczos Krisztina elkészült, nagy jelentőségű jövőjéről sokan tudunk, akik a világrendszer alapjairól is. Ő is tudja, mert felülről megkapta, hogyan születnek ma már Isten közvetlen cselekvése nélkül is látomások, hallomások és ismeretek, amikor az emberben közvetlenül nem Isten, hanem Babilon (kénytelen) cselekszik. Minden tájékozottabb tudja, hogy az ismeretekhez és a kapcsolathoz hol van Kapu.

 

2008-12-16. - Gerincesek vágóhídján - Babiloni történetek
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Tartalom: Talányos történet rólunk és a világ működéséről, az előre elkészített történelemről, az Echelon alkalmazott szörnytechnológiáiról, az emberi hitványságról, a Gonoszról és a Mindenekért Megfizető Istenről.

 


 

2008-12-10. - HÍRHÁTTÉR TV: A magyarok története - Kapcsolatok a Hatalommal (videoklippel)
/Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Főleg titkosszolgálati, valamint tájékozottabbakká vált lovaknak a Suttogó a magyarság közeli jövőjéről, ahol nem a megnevezett készítőket illeti a valódi dicsőség.
(Film, 8 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)


 

HÍRHÁTTÉR - Nem csak mondja, megmutatja
2008-11-19. - HÍRHÁTTÉR TV: Beavatás a Valóságba - (Film)ajánlatunk
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Mindenkinek, aki tudni akarja, elmondjuk, de csak akik méltóknak találtatnak rá, mutathatjuk meg. (Film, 6 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 

HÍRHÁTTÉR: Ég és föld között
2008-10-06. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom titkaiból - Én tebenned, te pedig énbennem
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Döbbenetes tényfeltáró filmünk abba a rejtett világba enged bepillantást, amelyről nyíltan ma még sehol nem láthat, hallhat és olvashat, csak itt. A messzemenően történelmi fontosságú tények feltárása közben a kozmikus konstrukcióba is bevezetjük azokat a választottakat, akiket eddig letompított az a Hatalom, amely hamarosan kénytelen leleplezni létezését az egész bolygón. (Film, 46 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2008-12-26. -
Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/
Részlet: ...a beszélgetések folyamán olyan benyomásom volt, hogy itt a háttérben valami zajlik. Valami titokzatosság. Valami, valami irányítja a beszélgetésünk témáját. Csak még nem tudtam, hogy ennek az irányítónak a neve micsoda és kikről van szó.

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR: Ahol a kapuk mindig nyitva állnak
2008-12-29. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Okos HVG, buta pártszolgálatosok és a Csillagok
/Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz) - Tánczos Krisztina/
/Zene: 5 zeneszerzőtől/
(Film, 28 perc)
Tartalom: Rengeteg cikk jelent meg arról még magyarul is, hogyan lehet olvasni az ember gondolatait, de a buta magyarok még mindig nem értik, sőt, pártszolgálatosságuk adta őrült fanatizmus miatt üldözni is kezdték a tudást. Amit azonban Vona Gábor összes médiuma egy emberként üldözött, arról - csak egy a tengerből - a HVG is beszélt már esztendőkkel ezelőtt.
(Megtekinthető és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu