Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A Hetednapi Adventista Egyház az Echelon (Nagy Babilon) tömeggyilkos rémuralmának pártján2009-03-04.
Molnár F. Árpád
 


A sok-sok milliós költségeken könyveket kiadott, a kormánytévékben rendszeresen szerepeltetett, a Krisztusi darócruha helyett mindig öltönyben és nyakkendőben szereplő Reisinger Jánosról csak a nagyon tájékozatlanoknak lehet kérdéses: A volt Szovjetunió egyházi személyeiről kiderült, hogy a 100%-uk ügynök volt! Reisinger Jánosnál miből fakad Nagy Babilonról való váltig teljes hallgatása, minek köszönheti pozícióját, multimillióit, az állami-cionista maffiamédiumokban való közszerepléseit? Gálfalvy Gallik Béla nem volt keresztyén, de úgy látszik, mégis jobban hirdette az Evangéliumot, amikor kijelentette: aki magasabb állami pozícióba kerül, azt a Háttérhatalom (Babilon) elektromágneses technológiáival bevonja és megrontja.

A Sátán ügynöki cselédmédiumaiban - amilyen a velünk az emberi jogok és az emberéletek védelme miatt mindvégig ellenséges maradt MTV - rendszeresen sztárolt és szerepeltetett Reisinger János nevével fémjelzett Hetednapi Adventista Egyház a Hírháttér sokadik megkeresésére ismételten kijelentette, hogy nem kíván semmilyen módon részt venni az Emberiség puszta túlélését meghatározó Echeloni (Babiloni) elmetechnológiák feltárásában, ezen keresztül Isten Létezésének bizonyításában (hiszen a Biblia hajszálra pontosan ezt a Rendszert Jövendölte Meg, annak minden részletével), és nem kíván semmiféle nyílt vagy titokban való segédkezet nyújtani a világ népeinek egyetlen Echelon-megkínzott és leendő kiirtott tömegek, valamint az emberi elme szabadsága és - ami egy keresztyénnél mindezeket is megelőző fontosságú lenne - az emberi lelkek örök életre biztosítása védelmében. A Hetednapi Adventista Egyház - az egyházakról való halálpontos előre jelzéseinknek megfelelően (minthogy megkaptuk róluk a jövőt) - ezzel a Hit Gyülekezete és az amerikai magyar baptisták, valamint közvetlenül az államügynöki, multimilliomos Baptista Világszövetség Júdásfajának sorába beállva végül sikeresen ratifikálta magát. Az egyházak a Kádár-rendszer egyházainak hozzáállását pokoli pontosan lemásolva és kopírozva, minden ízükben de pont ugyanúgy árulták el a magyar lakosságot, híveiket és a világ népeit, mint a szocialistának nevezett rendszerben, 100%-ban lefeküdve és meghajolva a mindenkori rendszer államfasiszta képviselőinek minden óhaja és sóhaja előtt. Összehasonlításképpen: a volt Szovjetunióról kiderült, hogy az ottani papság 100%-át kényszerítette a titkosszolgálat együttműködésre! El lehet képzelni, hogy ha ehhez képest a magyar statisztikákat a tudatlan kívülálló nagy jóindulattal farigcsálja le, legnagyobb igyekezete ellenére is milyen katasztrofális végeredményt kap a magyar egyházak és gyülekezetek államügynöki túlsúlyáról, a vezetők beszervezettségéről, gerinctelenségéről, farizeusi meghunyászkodásáról, köztörvényes, az ateistákat már most messze alulmúló hitványságáról, gyávaságáról, a jövőre nézve elképesztően következetlen ostobaságáról, és brutális állati mocskáról.

Eközben - szintén fentről kapott, halálpontos előre jelzéseinknek megfelelően - világi személyek és médiumok újabb meghatározó lépéseket tettek az Echelon-technológiák létezése és a Föld bolygó, az Emberiség katasztrofális állapota feltárása és nyilvánosságra hozatala irányába.

Amennyire felháborította az ügynöki papságot és álszentszéket, hogy filmjeinkben az egyházi papok, lelkészek és pásztorok döntő többségének jövőjét a fenti módon határoztuk meg, nem tőlünk, hanem fentről kijelentve, általunk felhívva mindenki figyelmét, hogy az egyházak és a gyülekezetek ismét a Pokol és a kárhozat széles torkai lesznek a világváltozások soraiban mindazokra nézve, akik nem az egyházaktól és vezetőiktől független Istenerkölcsök mellett törnek lándzsát, hanem a gyülekezetek és vezetőik túlzott érzelmi befolyása alá kerülnek, a Kádár-rendszer óta ringy-rongy maradt, csakis pillanatnyi állati önmagukat tekintő egyházi vezetők olyan nagy igyekezettel és buzgalommal láttak hozzá a jövendölések minél hamarabb történő, lehetőleg azonnali végrehajtásához.

Az Echelon-idiotizmus eme szellemi és morális, egomániás és gyáva, kimondottan állami hátterű leépülése tökéletesen követi a Jelenések Könyvében Foglalt ama Tényeket is, Melyeket ezen farizeusi árulók által éppen annak egyébként minden korban és államban szakadatlanul ismétlődő igazsága miatt agyon is hallgatják, és Amelynek Próféciáiban egyértelműen az egész Emberiség teljes értelmi-erkölcsi, mesterségesen előidézett leépülése Jelentetett Ki előre. Pontosan az, amit mi a Jelenések Könyvétől teljesen függetlenül, ugyanúgy kaptunk meg, természetesen ismeretlen eredetű kijelentések formájában, minthogy éppen a Megjövendölten valóra vált Nagy Babilon abszolút technológiai dominanciája miatt a kijelentések forrása ma már soha, sehol nem megállapítható.

Bővebb, bevezető ismeretek arról, mik azok a Megjövendöltek szerint beteljesedett titokzatos Nagy Babiloni (tehát minden népre kiterjedő, titkos, mert titkosszolgálati) módszerek és rendszerek, amik védelmében és elrejtése érdekében a Reisinger János-féle Hetednapi Adventista Egyház ismételten lándzsát tört: alábbi anyagaink közül bármelyiket megtekintheti.

Molnár F. Árpád, a világ elmeuralmi Echelon-Rendszereinek és e vonatkozásban az Emberiség ellenségeinek leleplezésére és a minden eddiginél jelentősebb világreformok közvetlen előidézésére predesztinált Hírháttér Multimédia beavatott főszerkesztője

*   *   *   *   *   *   *

Aki nem elég tájékozott arról, mi a Háttérhatalom, a tárgykör megértéséhez, az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.


HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
A teljes Ringier-bűnözői médiahálózat betiltotta!
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-16. - Totális ellenőrzés, totális kontroll
/Soós József (A Kárpáti Magyar)/
Részlet: Erről mélyen hallgatnak a jelenlegi egyházak, valamint kisebb ,,szekták" vezető személyiségei, mert ők is részesei ennek a gonosz Rendszernek, a Nagy Babiloni Szajha őket is megfertőzte és uralma alatt tartja! (...) ... a Biblia tanításait félre értelmezve, szándékosan rosszul tanítva a háttérhatalmi erők szerves részévé váltak ők is! Eladták a lelküket a Gonosznak, pedig tudatában vannak annak, hogy el lesznek pusztítva mind egy szálig!

 

 

HÍRHÁTTÉR - Az Elkerülhetetlen Történelem
2009-02-11. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a globális pusztító világkoalíció
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Filmünk a legfelsőbb hatalomtól vagy hatalmaktól kapott kijelentésekből is átadva egyenes, szemtől szembeni beszéd Németh Sándornak, a JÚDÁSFAJ bujkáló hóhérjának, aki az egész Emberiség elborzasztó ellenségeként szerepelt le, s akit 2009 februárjában a legfelsőbb hatalmak (...) a "Halál apostolának" neveztek.
(Film, 34 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Enigma - Touchness/
(Film, 16 perc)
Tartalom: A DNS-rekonfigurálás és az Emberiség jövője, valamint rejtett múltunk. E filmben érintjük - még csak pár szóban -, amiről még nem igen szóltunk: hogy miért azonnal kvázi korlátlan az intelligenciája egy olyan hatalomnak, aki a mikrohullámú technológiát először megszerezte. S ahogy az égbolton világtörténelmi jelentőségű titkokat villantunk fel, és közelebb húzunk minden értelmest annak megértéséhez, hogy a konvergencia történik, melyet a fúziós robbanás követ, aközben mint szinte mindig, végig szól a zene.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-05. - Babilon bűvkörében: a Magyar Baptista Világszövetség és az amerikai magyar baptista mozgalom
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az amerikai és amerobaptista pénzimádatról, az interkontinentális baptista vezetők gerinctelenségéről és gyáva, tömeggyilkos korrumpáltságáról, az MK-Ultra és más elmeproject-ek általuk való gátlástalan és jellemtelen fedezéséről, a hívek testének és lelkének babilonista módon történő adás-vételéről. Szemtől szemben a Hírháttéren korunk amerobabilonista egyházi borzalmáról.

 

2008-10-24. - HÍRHÁTTÉR TV: A hamis apostolok és a Sátán zsinagógája - Jelenések Könyve 2. Rész
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma)
Tartalom: Dermesztő, mégis magával ragadó filmünkben, az Enigma sodró dallamaival a világ titkosszolgálatairól főleg a pártok és az egyházak vonatkozásában, a Háttérhatalom feltárásával. S miközben újabb kódokat adunk át, csaknem mindig szól a zene. Olyan dolgokba vezetjük be a kívülállókat, amelyek a Forrás felé vezetnek, akik pedig többet vagy mindent szeretnének, jöjjenek és döntsenek. Mert noha az Emberiség java számára nem létezik menekvés, ebben a világban mégis minden lehetséges. (Film, 46 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - És újra, és újra, és megint mindenkit megelőzve, a Júdásfaj által agyonhallgatva
2009-03-04. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Izrael bizonyítottan szándékos népirtása
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Christopher Young/
(Film, 8 perc)
Tartalom: Bizonyítjuk, hogy Izrael szándékosan követett el a palesztin polgári lakosság ellen tömeges mészárlásokat, holott az egész világ tudta, hogy minden eszközük rendelkezésre állt ahhoz, hogy kizárólag a terroristákat semlegesítsék vagy semmisítsék meg. Azért, amit Izrael elkövetett, a nemzetközi jogszabályok értelmében életfogytig tartó szabadságvesztés jár a zsidó kormány összes döntéshozója ellen. Továbbá: Aki akarja, megmutatjuk annak a Háttérhatalmat.
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-06. -
Az igazi veszély
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Bárki belegondol, nem kell attól tartanunk, hogy a cigányság képviselői átveszik a hatalmat a közintézményekben, cigánydiktatúra jön, és a demokratikusnak nevezett kereteket úgy használják majd ki, hogy a soron következő választásokon elsöprő sikereket aratnak. (...) Végveszélybe kerülhet az ország, ha roma-veszéllyel foglalkozik és nem annak hátterével.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu