Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A Hatalom tulajdonsága - Akik az Igazságot hirdetik, azoknak nem kell védelem

2008-11-16.
A Hírháttér és Molnár F. Árpád

 


Az állítólagos támogatók szerint ártalmas az, ha az ember az igazat hirdeti, de áldásos, ha az ördögök szerint hazudik. Mi azonban a sötétséggel szemben minden lánggal tüzet gyújtunk, a Földet beborítjuk velük, és - mert ismerjük a bejárandó és helyes utat - ez ellen nem tehet senki, semmit.

Gálfalvy Gallik Bélát az Echo TV által betiltott tényfeltárása miatt olyan helytelen kritikák érték a jobboldalról, miszerint túl sokat mondott el nevéről, forradalmári mivoltáról, a Háttérhatalom létéről és működéséről, és azt a nép nem érti, ezért a nép szintjén kell kezdeni a tényfeltárást, tevékenysége pedig - az igazmondás miatt - többet ártott, mint használt. Azért, mert nem hazudott, mint a többiek, márpedig - sokak szerint - hazugságában él a nemzet. Azaz le kell tagadni tudásunkat, meg kell tagadni identitásunkat, és mindent a kor nem Internetes, hanem az az alatt szűkölködő lakossági sötétséghez kell igazítanunk, ahhoz a színvonalhoz, amelyet a babiloni ördögök - médiástól, gazságszolgáltatástól, milliomostól és milliárdosostól - diktálnak. Lám, amikor az Igazság hallatán az emberek - plántált sötétségüknél fogva - nem az Igazság áttöréséért való összefogásban találják meg az utat, hanem abban, hogy az Igazság képviseletét nevezik a kártékonyság forrásának, a sötétség és a hazugság fiait, az ördögöket pedig a jövő útjának és ama mércének, amelyhez szerintük mindenkinek alkalmazkodnia kellene.

Azonban ezzel éppen azokat erősítjük meg és segítjük, akik minden korban és helyen álrendszerváltókként, az utolsó pillanatig őrizték a régi rendszert, és ejtőernyősökként átmentve magukat a látszólagos rendszerváltásokat hozták létre, minden igazat és valódi felvilágosultat kiszorítottak az Emberiség védelméből. Akik a magyar nép butaságához akarták és akarják igazítani az Igazság képviseletét, ők a lassú tűz miatt soha nem az Emberiséget, hanem annak ellenségeit képviselték, biztosítva, hogy Világosság egyetlen pillanatig se plántáltathasson erre a Földre.

A helyzet az, hogy Gálfalvy Gallik Béla az Igazság kimondásával az Emberiség legfőbb személyei közé emelkedett, toronymagasan elhagyva sok milliárd emberi lényt, és - ha csak le nem aljasul a hatalom és a környező butaság hatására - az Emberiség ekként is fogja elismerni, mert fáklyát hordozott, az Igazság fáklyáját egy bolygó méretű sötétség ellenében, ahol azt kérték számon tőle - ahelyett, hogy együtt hirdették volna az Igazságot -, miért mondta el az Igazat, ahelyett, hogy a Moszaddal, az FSZB-vel, a magyarokkal és a világ pártjainak stb. sötétségével együtt, egy akolban hazudott volna, az egész Emberiség vesztére.

A Hírháttér egyértelmű és helyes álláspontja a kritikusokkal szemben az, hogy a tényfeltárást nem a lakosság színvonalán kell kezdeni, nem azon a színvonalon, amelyen az állami-titkosszolgálati médiumok tárolják és termesztik őket, hanem az Internetes közösség színvonalán kell folytatni, de minden létező fórum előtt. A Hírháttér azzal, hogy az Echelon-titkok feltárását a látható, hallható és olvasható formákban Európában valószínűleg messze toronymagasan, amúgy pedig egyértelműen világszínvonalon cselekszi, nem csak a magyarság, de a világ népeinek egyik legfőbb jogi- és túlélési képviselője lett, eddig is olyan eltörölhetetlen nyomokat hagyva az Emberiség szolgálatában, melyek miatt meg fog hajolni előtte nem csak az utókor, de hamarosan... És tudjuk ezt, ahogy megannyi bejelentett katasztrófát is.

A Hírháttér egyértelműen képviseli, hogy az Igazság kimondását nem pártokhoz, hanem minden párttól abszolút független erkölcsökhöz és a józan észhez kell mérni. Az Igazság feltárásához nincsen szükség semmiféle törvényi és párt-, vagy bármilyen társadalmi támogatásra és lobbira. Ahogyan Jézus és Luther is egyedül formálta át a Földet, kizárólag Istentől Támogatva, úgy a Világosság képviselőinek sincsen szüksége senki másra, csak Istenre, Aki Kiválasztotta azokat, akik - ha sokan csak ideig-óráig is - az Igazságot képviselhetik és hirdethetik a sötétség világbirodalmában. Aki az Igazságot hirdeti, ahogyan Gálfalvy Gallik Béla tette, az minden más csoport és személy fölé emelkedik, és haladó gondolkodását - ha leromlik is utóbb - a Világosság képviselőjeként fogja jutalmazni az Emberiség. Ezért nekünk nem a kor sötétségéhez kell igazodnunk, alkalmazkodva a hivatalos állami médiumokhoz (amilyen az Echo tv, a Hír tv, a tv2 és a többiek), valamint az álmagyar, jobboldali pártokhoz és pártsajtókhoz, amilyen a mindenről tudott és mindent elrejtett Jobbik és ügynöki nemzetroncsaik, a kurucinfó tette, hanem az ismert és elkerülhetetlen közeljövő Emberiségének ismereteihez, mely Emberiségnek minden világosságát és értelmét mi, az elsők hoztuk el és plántáltuk el az egész bolygón, tudván azt is, hogy kiút nincsen, csak az ismeret bolygó méretű elterjedése, menekvése e világból pedig csak azoknak adatik, akik Értik és Teszik a Jézus Krisztus Igazságát, mégpedig az Élő Isten Hátterével, mert másként nem is lehetséges.

Akik Gálfalvy Gallik Bélát kritikával illették, nem értették meg, hogy a Hatalom tulajdonsága az, hogy nincsen szüksége lobbikra. Aki a megfelelő helyen, a megfelelő lelki hozzáállással hirdeti az Igazságot, annak nincsen szüksége a Föld egyetlen államának, titkosszolgálatának, pártjának, társadalmi szervezetének vagy ezek bármelyike legkisebb csoportjának a támogatására sem, mert Abban részesedik, Akinek nem kellenek, csak azok, akik Belőle valók. Akik kritikusan léptek fel, nem vették vagy nem akarták észre venni, ami láthatatlan erőként nem csak az orruk előtt volt mindig, de egész lényüket behálózva fogta és fogja át az egész világot. A haladás és az Emberiség korszaknyitásának fékezői kövületekben, látszatokban és mesterséges klisékben gondolkodtak.

Nem sokan voltak a Föld bolygón, akiknek Istentől Kapott - mert anélkül nincsen - haladó világosságát és terveit az egész világ ünnepelte meg. Nem véletlenül használjuk az iménti szavakat. Azért használjuk, mert tudjuk a jövőt...

A Hírháttér, mely elmondja a Jövőt

 

Az alapirodalomból azoknak, akik nem tudják, miről van szó:
HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-15. - HÍRHÁTTÉR TV: Az automaták Földje
/Christian Crown - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Clint Mansell: Lux Aeterna)
Tartalom: Ahogy a Bibliában 2000 éve Leíratott, úgy teljesedett be: Az Emberiség minden népét egy olyan titokzatos Háttérhatalom (Babilon) uralta le, amely az elektromágneses hullámok alkalmazásával mindenkinek a homlokára pecsétet tett, az Isten Által Végzett módon meghatározva gondolatait, érzelmeit és ösztöneit. Mostani filmünkben a szerencsejátékokról és mesterséges áldozatairól, valamint az ember- és lélekkereskedő, tömeggyilkos, babiloni illuminátusokról beszélünk. (Film, 14 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-11-12. - Az Emberiség ellenségeinek fekete listája
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Az elévülhetetlen, (...) a Föld valamennyi államában legalább életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a Földet pusztított Emberiség-ellenes bűnözők fekete listája, az ítéletükkel, mely valami, melyet ránk mondtak ki, amiért képviseltük az Emberiség minimális érdekeit...


 

 

 

2008-11-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Kijelentések a borzalomról
/Molnár F. Árpád/
(Zenei aláfestés 7 zeneszerzőtől)
Tartalom: Elektromágneses gondolkodásszabályozás, az Emberiség teljes diktatúrája, Jelenések Könyve, bűn és bűnhődés. A film gerincét Molnár F. Árpád alig több, mint 24 óra alatt kapott álmai, a kapott kijelentések képezik, konkrétan Pesty Lászlóról, az Echelon-titkokat pártoló, az Emberiséget eladó globalista bűnözőről, aztán a világ illuminátus családjairól, amilyen a Bush-klán, valamint Kőrösi Imréről. Hallhatunk Hitlernek az USÁ-ba csempészett elmeprogramozó- és UFO-projectjeiről is. (Film, 32 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-11-03. - Így harcoltunk az Emberiségért, mielőtt összeomlott a világrendszer - Babilonban, teljes titokban történtek
/Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke/
Részlet: Ismételjük el [az Emberiség gondolkodását uraló Echelon-technológiákról]: csaknem mindenki (...) tud ezekről a médiában és a gazságszolgáltatásban, sőt, (...) nem is lehet magasabb beosztásra szert tenni úgy, hogy az illető ne lenne beavatott. Pontosan úgy, ahogyan ezt Gálfalvi Gallik Béla (...) az Echo tv betiltott műsorában elmondta.


 

2008-10-14. - HÍRHÁTTÉR TV: A Hatalom így is hívta őket: Az illegálisok - A beszervezettekről és a beszervezetteknek
/Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young és a Crystall)
Tartalom: E filmünk megjelenése előtti vélemények szerint is kinek hátborzongató, kinek csodálatos, de mindenképpen egyedülálló. A titkosszolgálatok napi, belső életébe, Babilon és az Echelon örvénylő, veszedelmes világába, a Kozmosz és a Háttérhatalom lelki egyesüléseinek titkaiba nyerhetnek bepillantást, Ésaiás Könyvének 28. Részével, gyakran azokhoz szólva, akiket így is neveztek: Az illegálisok. És a film közben csaknem végig szól a zene. (Film, 40 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: Leszámol a virtualitással 2008-08-15. -
Egy majdnem végtelen végzete
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Részlet: ... a fejünk fölött lebeg egy bármikorra valószínűsíthető, pofon egyszerű folyamat: robbanó erőcentrum bármelyik óceánban elég ahhoz ... (...) ... Babilon (vagy a Központ) fegyvere, az Echelon még tökéletesebb és sokkal jobban érthető. Sőt, annyira egyszerű, hogy nem lehet nem érteni.

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-16. -
A PÁRTügyvéd mondja: védence a gyilkos - Magyartalan szemmel a bal- és jobboldali, Egypárti, tömeggyilkos és öngyilkos pártszolgálatos PÁRTbűnözésről
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A vengrik eszik és enni fogják saját főztüket. Nagy László ügye és a Veérengző vengri faj véget érhetetlen, ártatlanok és legjobbjaink ellen elkövetett politikai tömegmészárlásairól.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-18. -
"Baloldali egység" a fővárosban + Hillary Clinton
/Thürmer Gyula (Munkáspárt)/
Részlet: Van esze az amerikai nagytőkének. Megválasztottak a színes bőrűt elnöknek, elkápráztatták az egyszerű amerikaiak tömegeit, mellesleg egy csomó gondolkodásban korlátozott magyart is, most meg szépen körbebástyázzák. Hillary mindig emlékeztetni fogja az új elnököt, hogy ki az úr a háznál.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu