Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Így harcoltunk az Emberiségért, mielőtt összeomlott a világrendszer - Babilonban, teljes titokban történtek

 

2008-11-03.
Molnár F. Árpád

Drábik János közgazdász, amerikai állampolgár mondta el elsőként Magyarországon - a korábbi próbálkozókat ugyanis az a maffia, amelyet tényfeltárásra kért fel, megölte -, hogy valamikor - senki nem tudja, mikor - az agy gondolkodás közben keletkező elektromágneses sugárzását befogták, számítógépekkel feltérképezték, dekódolták, és ilyen módon már el tudták olvasni, meg tudták nézni bárki gondolatait, érzéseit, ösztöneit. Feltárta annak egyszerű - mert kb. 60 évre visszamenőleg már egyszerű, csak a köznép java elől elrejtett módszerekről van szó - tudományos hátterét is, hogy ugyanezeket az elektromágneses hullámokat hogyan lehet visszasugározni bárkibe, aki ezáltal megtapasztalja, amiket mások tapasztalnak, azok érzéseit, ösztöneit érzi, s hogy ezzel a módszerrel olyan tudati állapotokra, mozgásokra, alvásra, dührohamra, pszichózis-szimulációra, boldogságra, maszturbációra, nemi erőszakra, gyilkosságra, bármire rá lehet venni a vevőberendezéseket, amilyenre addig semmilyen más módszerrel. Tökéletesen precíz és irányított embereket lehet létrehozni, akik - a kívánalmak szerint - a besugárzott adásról azt sem tudják, hogy az létezik, s hogy éppen az állami titkosszolgálatok akaratát cselekszik, nem a sajátjukat. Semmilyen különbséget nem lehet ugyanis tapasztalni a saját és a besugárzott, plántált gondolatok, érzések és ösztönök között, ha az a program, tehát ha a besugárzott kvantumcsomagok olyan konfigurációt tartalmaznak. Az USA kormányzatában ilyen biorobot- stb. botrányok számos alkalommal kirobbantak, és bőséges - Magyarországon szó szerint 100%-ban elhallgatott - dokumentációk állnak rendelkezésekre, az amerikai sajtó sokkal készségesebb is ezek feltárására, hogy Bill Clintontól George W. Bush-ig milyen elektromágneses rabszolgasággal kapcsolatos szexuális-, gyilkossági- és egyéb botrányok kerültek napvilágra. Az USÁ-ban olyan volt CIA-ügynökök is beszélnek ezekről részletesen, akik az Emberiség maradék lehetőségeit célzó tényfeltárásban úttörővé lettek, beszámolnak ezekről azzal, hogy ők a Föld bolygót képviselik, és ezért - a világ állami vezetéseinek és titkosszolgálatainak messze kiemelt figyelme mellett - természetesen rengeteg ezekről tudó (mert szinte mindenki tud róla a közéletben és a médiában) ember haragját és gyűlöletét kiváltják.

Ismételjük el: csaknem mindenki - igen, Magyarországon is - tud ezekről a médiában és a gazságszolgáltatásban, sőt, ezekben és a hivatalosan is politikai funkciókban nem is lehet magasabb beosztásra szert tenni úgy, hogy az illető ne lenne beavatott. Pontosan úgy, ahogyan ezt Gálfalvi Gallik Béla, Bicske vezetésének az igazság miatt gyűlöltté lett ellensége az Echo tv betiltott műsorában elmondta.

Drábik János kérte 2004-ben, amikor beszélt ezekről és megjelentetett egy részletes tudományos és dokumentációkat tartalmazó könyvet, hogy oldjuk fel a hallgatást és beszéljünk ezekről. Azonban - hogy a "magyarok" által orkozó, cigózó, norvégozó, niggerező stb. mentalitás jogos ellentételezése szerint mondjam - a vengrik (azaz mélymagyarok) nemhogy az Emberi Faj védelme irányában nem fogtak össze, de - Drábik e téren totális kudarcára - nemcsak tovább lapítottak, felvéve a napi jattot és kapva ezért a kinevezéseket és munkalehetőségeket a Magyar Nemzettől, a Magyar Hírlapon, a Hír tv-n és az Echo tv-n át a tv2-ig és az Országgyűlésig, de még az összefogott támadásokat is tovább folytatták azok ellen, akik nem ezt a nem csak hazaáruló, de az egész Emberiséget szó szerint a szemétdombra és kárhozatra vető, ön- és globális kiirtó, kipusztító életmódot folytatták.

Isten Kegyelmes Tervei szerint a Hírháttér vette át az Emberiség testi-lelki befejezett rabszolgásítására és elvesztésére létrehozott Echelon-technológiák hátterének és összefüggéseinek feltárását, mely - Drábikkal szemben - már okszerűen sikerrel tudott ezek feltárására a nyilvánosság előtt is megszólalni merő embereket összefogni, akik közül egyet sem hívtam, hanem mind magától jött és döntött úgy, hogy beszélni kezd. Minthogy a történelmi folyamatok számos fontos panele előre kiszivárogtatik a Központból és/vagy az Istentől, így azt is tudta a közélet, hamarabb, mint én [a Molnár F. Árpád], hogy ennek én leszek a központi alakja és eltörölhetetlen tényfeltárója, aki nem csak elvégzi, amit Drábik nem tudott, de porig fogja rombolni a Hazugság Világbirodalmát azok lakájainak porfészkeiig bezárólag, akik a hazugságból, a Sátán, a Nagy Demagóg tömeggyilkos eszközrendszeréből önhasznúlag és minden emberi lény kárára és vesztére élősködtek a Föld pusztítóiként, pont úgy és olyan társadalmi, titkosszolgálati rendszerben és hierarchiában, ahogyan róluk és befogadó, munkaadó fajuk hátteréről ez Meg Lett Prófétálva 2000 esztendővel ezelőtt a Jelenések Könyvében.

Miközben a Hírháttér az egész világ tudtával előkészült minden idők legjelentősebb tényfeltárására, az ismert jövővel a zsebében, tudván megannyi, az út közben bekövetkezett, előre elkészült bukásokról, s miközben a Hírháttér - Isten Megmaradt Védő-Szerető Kegyelméből - az Emberiséget képviselve elkezdte ezt az egész bolygót hamarosan átalakító feladatot és küldetést, a média vérszopó és Veérszopó, antikrisztusi farkasai és gyilkosai, akik addig is az ellenségeink voltak, addig is üldöztek, gyártatták és szavazták a hamisításokat, anyám állami meggyilkolását stb., tovább jöttek, próbálkoztak, nyomultak, hogy valahogyan biztosíthassák egy átlagember számára felmérhetetlenül mocskos és alantas, pestises erkölcseikkel a Hazugság Hindenburgi Léghajójának még egy-egy percig való levegőben tartását, mielőtt az egész egyetlen lobbanással tűzbe borul és lezuhan, ahogyan ez minden idők legnagyobb léghajójával történt.

Ezek a pestises árulók - akiknek az Emberiség ellenségeiként, Emberiség-ellenes bűnökért kell felelniük, mint globális kiirtóknak és pusztítóknak - az elmúlt 8 esztendőt is azzal töltötték, hogyan fogják egybe - az egyébként játszi könnyedséggel és naponta egyberántott - a teljes médiát, a rendőrséget, az ügyészségeket, a bíróságokat, a pártokat és a titkosszolgálatokat stb. arra, hogy a lehető legnagyobb pusztítással járó megelőző és a Föld Igazságát megsemmisítő világterrorista merényletekkel nemhogy irhájukat minél jobban menthessék - akik egész életükben az igazság és a tényfeltárás hamis dicsőségét aratták az emberek átveréséből és kiheréléséből -, de minden cél nélkül, pusztán a pusztítás és népirtás kedvéért végrehajtott globális kiirtó szerepüket tovább játszhassák.

S mert - mondhatom, amit Isten annak idején, az Ószövetségben is Hangoztatott annyiszor, hogy - idejében szóltunk, idejében mondtuk, hogy hagyják abba, legalább a tömegpusztítás tetteivel és a tényfeltárók, valamint az ártatlanok bűnszervezetben való üldözésével hagyjanak fel, nem voltak hajlandók, sőt, a Pesty Lászlók, az Echo tv-t létrehozó Széles Gáborok, a Lendvai Ildikók, a Gyurcsány Ferencek, a George W. Bush-ok, a Romano Prodik és bűnbandáik hullámzóan felerősödő dühvel, ostoba, szuicid gyűlölettel és rosszindulattal indítottak ellenünk támadásokat, igen, az egész világ pusztulására és kipusztítására, ezért nem hallgathatunk, de meg kell neveznünk minden egyes embert, akik a világ világosságával és az Emberi Faj érdekeivel szemben akár titokban nyikkanni mernek. Mert akik a Világtörténelem legszörnyűbb és legundorítóbb despotizmusában ilyen mélyen leszerepeltek, azok számára biztosítson irgalmat az Isten, Aki gyűlöli őket, meg a fenevad, a Globalizáció és az Echelon e világi ura, aki sosem becsülte őket többre, mint személyes, ellenünk és mindenki ellen való gyűlölete fogyóeszközének. Puszta tárgyak voltak, csak annyik, amennyire becsülték az Istent és a világ népeit.

Utunk során voltak olyan kiválasztottak, akik valamilyen módon, az Echelon-technológiák leleplezése irányában annak ellenére képesek voltak tudatosan pozitív módon cselekedni, hogy a közélet mérhetetlenül, a kívülállók előtt elképzelhetetlenül Veérvörös disznóóljában élték le egész életüket. Ilyen személyek voltak - a láthatóság szintjén is megjelenve - pl. Torgyán József (aki bukásáig feltétlen védelemre érdemes), Lakatos Pál, Kozenkay Jenő, Kőrösi Imre, akik aztán vagy lemorzsolódtak, vagy pedig világtörténelmi bukásukat és romlásukat szenvedték el, mint Kőrösi Imre, aki a háttérinformációk szerint először a pénz bűvölete és a titkosszolgálatok bűnszervezeti kényelme és napi megvesztegetései következtében, valamint mérhetetlen nagy egója tüzében elhamvadt - a kifejezés nem tőlem való -, majd olyan számos akcióba kezdett, amely kifejezetten a világ népeit tájékoztatni és minden eddiginél inkább foganatosított védelemre hivatott Hírháttért és személyemet tönkre tegye, megsemmisítse, és természetesen - ahogyan Pesty Lászlós és többi bűnszervezeti haverjai tették egész életükben (egy bűnügyi klikkről és kapzsi bűnbandáról van szó) - a helyébe ne adjon a világon semmit. Tehát a cél az volt, hogy az Emberiségtől mindent elvenni, és semmit nem adni, hacsak nem a kontraproduktív, csak az egóra tekintő, az egész Emberiség ellenségeként leszereplő életvitelt nevezzük valaminek, ami kiteljesedik a Pesty Lászlók és Széles Gáborok, valamint gengszter, a Sátántól multimilliomos bűnbandáik Emberiség-ellenes, figyelemelterelő gaztetteikben, gyurcsányozva, inflációzva, moszadozva, orbánozva: megölve közben, ezek leplében az igazakat, elpusztítva az Emberiség utolsó védőbástyáit, tényfeltáróként pózolva: egy kis rendőrbűnözés, egy kis cigó tolvajozás, egy kis orkozás és vengrizés, akarom mondani norvégozás, aztán a haza nevében - mint Hitler és Sztálin katonái tették - mindhalálig pusztítani a Földet, reménykedve abban, hogy az egész életen át a Sátánnak az egész Emberiség kiirtására és megsemmisítésére végzett, kozmikus szinten is abszolút áruló és gerinctelen tettek semmiféle halhatatlan hatalom részéről nem hoznak méltó gyümölcsként örök kínzatást és szenvedést. Pedig ebben hiába is reménykednek, ugyanis - sok egyéb mellett - ész érv sincsen rá egy sem, hogy egy olyan világban, ahol a földrengésekbe és a WTC-k elleni merényletekbe előzetesen, váltakozó mélységekig beavatnak minket, ahogyan abba a listába is, amely éppen most készül és fog bővülni, továbbá ahol a vírusokat és a világháborúkat előre készítik, a baleseteket és a repülőgép-katasztrófákat, a csont- és gerinctöréseket előre, számítógépekkel stb. szerkesztik, ahol a mikrohullámú, már 60-80 éve kézenfekvően magától értetődő technológiákkal a Jelenések Könyve Kinyilatkoztatásainak szó szerint megfelelően emberi testekkel és lelkekkel kereskednek, ahogyan Pesty László, a Hír tv, a Széles Gábor és emberei, valamint a többi - hivatalos definíciók szerint - Babilon ördögei és tisztátalan lelkei, gyűlölséges madarai, kire betegségeket, kire bűnözői megromlást, paráznaságot és lelki-testi halált kívánva és szavazva, az Echelon-technológiák bevetésével kivitelezve, ott természetes, hogy a Globalizáció Valódi Ura, tehát nem a fenevad, hanem a Kozmikus, Aki a beavatott istentagadóknál is kényszerűen és elkerülhetetlenül Istennek Neveztetik, gondoskodott az örök szenvedésükről is.

Kétségtelen, hogy olyanokra, akik egész életükön át a Nagy Demagóg - ezt is jelenti az Ördög és a Sátán szó - szolgálatában, saját, mocskos testükért és pillanatig tartó kényelmükért, a hazugságok maximális özönében az egész Emberiség ellenségeiként szolgáltak, semmiféle módon nem szabad számukra semmiféle új korszakban helyet biztosítani, hiszen bizonyságuk a Sátán szolgálatára nem 99,9999...%, hanem ABSZOLÚT 100% VOLT !!! Olyan utolsó ördögökre, akik a megtévesztés sátáni bizonyságtételeiként és az örök mementók csúfságaiként buktak el, helyesebben térdig sem emelkedtek fel a Sátán alvilági mocskából soha, de hamis dicsőséget - a Szentírás szerint is - a Sátán biztosított nekik, semmi szükség nincsen. Csak az ördögök tartanak fenn olyanokat a világ csúfjára és az Emberi Faj utolsó, söpredék, moslék árulóiként, mint Pesty László, Popper Péter, Bodor Pál, Veér András, Lendvai Ildikó, Léderer Pál, Szűcs Attila, Rogán Antal, Für Lajos, Gergényi Péter, Bánó András, Friderikusz Sándor és haverjai, Pallagh László, Pintér Sándor, George W. Bush, Kiss Elemér, Paul Wolfowitz és "barátaik", akik azért idézőjeles barátok, mert ördög az ördögnek sosem fogja pártját, csakis pillanatnyi és vélt önérdekből indíttatva. A közéleti és médiafaj sosem szeretett senkit, és saját bűnszervezeti fajtársait is napi vagyonosodása és karrierje fogyóeszközének tekintette, hiszen maga a romlottság és bűn megtestesítője. A pestises bűnözők és echelonista, titkosszolgálati, politikai és médiaférgekről, Babilon utolsóinak utolsóiról van szó, akik megrontották a Földet és céljaik szerint elvesztették az egész Emberiséget. Aki azt hiszi, hogy a névfelsorolás hanyag és véletlenül ilyen vegyes, az téved. Célunk az, hogy a szemét egy helyre kerüljön, hiszen sosem volt különbség jobb- és baloldal, látszólagos ellentétek és látszólagos szövetségek között, hiszen ami a lényeget illette, az ez:

Hogy valamennyien ugyanannak a hatalomnak, a Sátánnak szolgáltak, ugyanabban a pártban, A Pártban, valamennyien a hazugságból és a népirtásból gazdagodtak meg, szócsövük mindig a Sátán birtokában lévő médiamaffia volt, amely éppen a hazugságért és sötét, Emberiség-ellenes rosszindulatukért adta állásukat, biztosította a stúdiókat, a kamerákat, a multimilliókat, hogy miközben ők egy tűnékeny élet során, mely páraként szertefoszlik, aközben a lemeztelenített, lelakott, tönkre tett, lealjasított és leépített, testileg és lelkileg az abszolútumig kifosztott és leszegényített Emberiség ellenségeiként szolgáljanak.

A helyzet mérhetetlen sötétségét és a vengrik (a norvégok magyarok elleni megfelelője) elképesztő erkölcstelenségét kontesztálja (bizonyítja), hogy a XX. század negyvenes éveiben már nem csak a hétköznapi emberek számára kikövetkeztethető, de az Emberi Faj által már alkalmazásba vett gondolkodás- és hangulatszabályozó, civilizáció-irányító technológiákról a lakosság ma sem tud, a Sátán médiapatkányai által rejtegetett, a tényfeltárókat üldöző, a médiamaffia által naponta szavazottan használt Echelon-technológiák miatt a lakosság felfogóképessége szinte nulla, és a 15 milliós magyarságból minden idők eddig legjobb tényfeltáró cikke a témában, amely a Hírháttéren debütált és lett elküldetve több ezer jobb- és baloldali, csak nevében hazafias médiaorgánumhoz, címe "Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon", csupán az alapfogalmak alapfogalmairól szólt, de így is várnia kellett a megjelenéssel az Úr 2008-as esztendeje, augusztus havának 22. napjáig, hogy azóta se jelenjen meg több helyen, mint a Magyar Sors Online hasábjain. Ha nem többet, hanem a magyarságnak nevezett valaminek pusztán ezt az állhatatosan szorgos önpusztítását vesszük alapul, mondhatjuk el tényként leszögezve világszerte, hogy a magyarok minél inkább norvégoztak, annál inkább vengrikké váltak, minél inkább orkoztak, niggereztek, annál inkább gnómokká és zombikká lettek.

A tanulság nemcsak az, hogy az ostobaságnál, a butaságnál és a kurucinfós barbárságnál az rosszabb, ha mindez szorgalommal párosul, hanem az is igaz, hogy ha vengrit keresel, a föld alá nézz, mert ott gyűltek össze titokban a pestisjárvány okai és a világpusztítás okozói, ama Nagy Babilonban, gyűlölve és átkozva, üldözve és megölve azokat, akik sötétségükkel szemben a Világosságot, hazugságukkal szemben az Igazságot képviselték, ha pedig az Igazságot és annak választott képviselőit keresed, nézz fel az égre, mert Oda Tette FEL őket az Isten, vagy a Teremtő Irgalmából egy Meghatározó, erre Kiválasztott Hatalom.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 

Külön cikk- és filmajánlat, melyek messze cenzúrázott bevezetések a Valós Történelembe:
HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. -
Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
és HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Lépték Drábik János "lakitelki" előadásához - A könyvtárból a jövőért és a legnagyobb magyarokért
/Molnár F. Árpád által/
(22 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt. Csakis a film megtekintése után célszerű meghallgatni a hangfelvételt, mely léptékül és további leleplező módon szolgál az előadáshoz, s melyhez a tapasztalásért nagyon ajánlott a fülhallgató.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-10-31. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A hamis bírók és a Teremtő Bosszúja
/Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma)
Tartalom: Krisztus hamis bírákról és áldozataikról szóló Példázata mentén a közélet és a média elátkozott, végtelenül romlott világáról is szót ejtünk. Ama közéletről és médiáról, amely az egész világot elhitette, tönkretette, és az utolsó pillanatig azon lesz, hogy valamennyiünk vesztére pusztítsa a Földet. Különleges atmoszférájú filmünkben - mint az már szinte hagyomány - csaknem szüntelen szól a zene. (Film, 14 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-20. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Új Kor Hajnala
/Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young)
Tartalom: Egy haldokló társadalomban mindenki által elrejtett egyedülálló újságcikk és annak most először feltárt előzményei, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc és társai által szervezett hamis tanúk, akiknek (a hatályos törvények szerint) életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő hazugságait - mint valami látnotok - a jövőhöz igazították, a Megprófétált, titokzatos titkosszolgálati Világrendszer Világreformjának előnapjai, és a SpanAir utasszállító repülőgép burkoltan előre jelzett katasztrófája. És közben csaknem végig szól a zene. (Film, 20 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-17. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A megrontott Emberiség
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(Zene: Jean-Michel Jarre)
Tartalom: Varázslatos, történelmi beszélgetésre hívunk mindenkit arról az élőholtan eltemetett Emberiségről és Megprófétált, beteljesedett babiloni, háttérhatalmi rendszerről, amely uralkodik a Földön, amely készíti a viharokat, a földrengéseket..., s amely elkészítette az Emberiség Világtörténelmét és globális tragédiáját. És közben végig szól a zene... (Film, 10 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-14. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Hatalom így is hívta őket: Az illegálisok - A beszervezettekről és a beszervezetteknek
/Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young és a Crystall)
Tartalom: E filmünk megjelenése előtti vélemények szerint is kinek hátborzongató, kinek csodálatos, de mindenképpen egyedülálló. A titkosszolgálatok napi, belső életébe, Babilon és az Echelon örvénylő, veszedelmes világába, a Kozmosz és a Háttérhatalom lelki egyesüléseinek titkaiba nyerhetnek bepillantást, Ésaiás Könyvének 28. Részével, gyakran azokhoz szólva, akiket így is neveztek: Az illegálisok. És a film közben csaknem végig szól a zene. (Film, 40 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-05. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ (cikkel):

A magyarság elvégzett jövője

/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az emberek kifogásolják, miért nem mondták el nekik a '70-es-'80-as években, hogy lesz ún. "rendszerváltás", s hogy mi lesz az országgal és a magyarsággal. Akkor senki nem hozta nyilvánosságra, pedig mindenki tudta, de most igen. Az elvégzett történelem, a magyarság elkerülhetetlen jövője, amit hallhatnak, fölöttébb pontos útmutatásokkal. Tessék: itt van az, amire mindenki vágyott.
KLIKK az oldalra! (33 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

 

 

 
Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - A babilonisták gyűlölt ellensége
2008-11-02. -
Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/
Részlet: Ma már csak kevesen emlékeznek arra - nem véletlenül van az Echelon-rendszer, amely elrejtette -, hogy minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója történt 1989 telén (...). Az invázió mára agyonhallgatott és a Megjövendölt mikrohullámú stb. Babiloni Rendszer erőforrásaival feledésre ítélt történelmi eseménye - mely napokon át tartott  (...) - Magyarország fölött következett be, nem véletlenül.

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-04. -
Mi a bal szemünkkel nézünk a világra
/Thürmer Gyula (a Munkáspárt elnöke)/
Részlet: Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu