Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A "cigányügyi" miskolci rendőrkapitány, a győztes rendőrség, a győztes kormány és az elhasalt jobboldal világos története

 


Előhang helyett:
Mondtam már, hogy ne borulj a tömeggel, se jobbra, se balra, szerencsétlen, mert együtt hasalsz el velük a neked is előre elkészített, trágyával teli, háttérhatalmi kondérba

2009-02-06.
Molnár F. Árpád

A pártnyomorult, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt kétbalkezes jobboldal, amely mindig a pillanat hatásának, sosem a józan észnek alárendelt, tiltakozván az egész életében minden magyar korrupt, sortüzes-csonttörő és elektrosokkos bűnöző ellenségként harácsoló Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány eltávolítása ellen, mert az a cigányokról beszélt, féktelen butaságában azonnal a rendőri fizetések megemeléséért is hadakozni kezdett, mintha az egy jottányit vagy mákszemnyit közelebb vinné a rendőrséget ahhoz, hogy roma tolvajok és garázdák ellen fellépjen. Mintha pénzen múlna, hogy egy sortüzes-csonttörő, a jobboldaliakat az első intésre halomra lövöldöző pszichopata, ingatag, beteg ember, amilyen az egész életében politikai bűnözőknek szolgáló, a legszörnyűbb bűntetteket tömegével elkövető Pásztor Albert és bandája az ország keleti sarkától a nyugatiig, fellép-e a cigánybűnözésnek elkeresztelt jelenség ellen.

Válaszként a jobboldal sortüzes ellensége, Gyurcsány Ferenc szemfröccsentő, tüdőlövő és elektrosokkos gyilkos máris kamerák elé állt, hogy sortüzes szövetséges rendőri állománya fizetésemelésének lehetőségeiről papoljon, mondván: lehet fizetést emelni, de akkor a pénzt máshonnan el kell venni. Tehát ha sokáig próbálkozik ez a szerencsétlen, nyomorult, napról napra, ész nélkül, mint az állat, tengődő jobboldal, előfordulhat, hogy az ország sok ezer rendőrbűnözője és azok, akik naponta össze-vissza hazudoznak a 2006-os sortüzek és - hogy a kurucinfó és bandái által valami nagyon védendő és imádni valót mondjak - Veérengzések védelmében, a vétlen tömegek ellen, a nép ellenségeiként, amilyen az egész állomány, börtönnel fenyegetve a halomra verteket és az életre megnyomorítottakat, még fizetésemelést is kapnak a cigánybűnözés nevében. Mert a rendőröket utálja a jobboldal, de a cigányokat még jobban, és ezért nincsen elég nagy ár, amit megfizethetne ez a nyomorult, kifosztott föld. Jöjjenek hát a sortüzesek, a bűnözők, a gyilkosok, akik még magasabb fizetés mellett szolgálhatják Gyurcsány Ferenc szeszélyeit, védelmezve kvázi az összes politikai bűnözőt, a teljes Moszadot, az In-Kalt, a jobboldalhoz hasonlóan a CIA-t, az elektrosokk terápiákat, intézeti emberkísérleteket és gyilkosságokat, halomra lövöldözve az utcai tüntetőket, ha ez nem tetszik nekik vagy arra járnak az utcán (ahogy ez 2006-ban történt), és bírságolhatják az idióta jobboldali, teljesen elbutult és elhülyült kurucinfós pancsert, ha az átsétál a sárgán vagy kopott az autója gumija.

 


Pásztor Albert, a Veér András képűre tervezett vérszívó, miskolci rendőrkapitány, aki feje tetejére állított vörös háromszög-kitüntetésével és nyilaskeresztjével büszkélkedik az ostoba, öncsonkító, önkiherélő jobboldal előtt. Nemzeti érdemrendjeit és a nemzet öngyilkossági kísérletét azzal harcolta ki, hogy korrupt, ártatlanok tömegét politikai megrendelések és elvárások szerint, pénzért és karrierért bezárató sokkos hentesként ki akarták rúgni a sortüzes kapitányt, mert rabló cigányokról beszélt.
(Molnár F. Árpád morális és stratégiai felvilágosító kommentárja)

   - Igen, meg kell erősíteni a közbiztonságot - visszhangozza az önkiherélt jobboldal szavait Gyurcsány Ferenc, s miközben a Moszaddal és a CIA-val jókat röhög a markába, aközben a magyarság értelmes maradéka a fejét fogja, hogy itt mindenkinek kevesebb esze van még Gyurcsány Ferencnél és tapló, közönséges, rosszindulatú és barbárállati rendőrbűnöző-ezreinél is.

A magyarok megint megvédték saját felszámolásukra és eltörlésük érdekében a Sátántól létrehozott és fenntartott bűnözőiket és gyilkosaikat, de meg is fizetik ennek az árát. Ugyanis ezzel rengeteg korszakalkotó eseményről és lehetőségről lemaradnak. Akik pedig ismerik a Hírháttért, sejtik, hogy miről beszélek. A bűnért bűnhődés jár. Megsaccolni sem merem, mennyien kerültek Pásztor Albert keresztapa, politikai cseléd és csőcselék rendőrkapitány által, politikai megrendelésre vétlenül börtönbe, kórházakba, és hányan fekszenek temetőkben. Pásztor Albert áldozatainak ilyen alávaló és hitvány, semmire való napi politikai érdekből ismételten és rendületlenül végrehajtott eltiprásáért keserves árat kell fizetnie minden magyarnak, aki ügyről ügyre jobb- vagy baloldali tömegnyomorult masszával borul, ahelyett, hogy mindenkitől "függetlenül" használná az eszét, már ha van mit, ha Kapott ilyet az Istentől. Isten Igazságos: ha az ember önmaga ellenségeként minden vétlent is feláldozhatónak tart, és elektrosokkos, korrupt, egész életében vandál-barbár bűnözőit tolja a feje fölé nemzeti nimbuszként, amilyen Pásztor Albert miskolci rendőrkapitány, fizesse csak meg az árát. Fizesse csak meg az árát. Fogságért fogság, életért élet jár.

Kevesen értik ezt most, de akik értik, annál jobban értik! Igen, ez a Törvény, és a Törvény jó. S íme, csak ellenségeinket buktatja el.

Hát ennél nagyobb ostobaságot és tehetségtelen vakságot! Micsoda helyzetben van az a maradék, akibe értelem és józan ész szorult, körülnézve ebben az irdatlan nagy butaságban, ahol foggal és körömmel, napról napra védelmezik az ellenséget, és üldözik saját jövőjüket és puszta létüket! Trianonról papolnak, miközben ők maguk minden eddigi, mostani és soron következő Trianon előidézői, miközben a Molnár F. Árpád kényelmesen dőlhet hátra, hiszen amit mindezzel a szerencsétlen hatökörnyájjal szemben letett, senki nem törölheti el, senki nem semmisítheti meg, de ez az, ami megírja nem csak Magyarország, de az egész bolygó történelmét is.

Bizony, félistenek voltunk az állatok között, s mivel azok voltunk, tudtuk azt is, hogy ez ki fog derülni.

Eközben - mert a jobboldal az elmúlt legalább fél évszázad legostobább jobboldala, amit hátán hordott ez a Sátán-verte föld - azért üldözik a Molnár F. Árpádot, mert csuklóból kivágta, hogyan kell egyszerű betechnikázásokkal, fillérekből lebuktatni bármely kertbe járó tolvajt vagy utcai verekedőt, akiket a jobboldal ma már egyszerűen csak cigányoknak nevez, mert már nem lát mást, csak cigányt mindenütt, és azért lát - a Központ, azaz Babilon elektromágneses stb. vezérléséből - cigányt mindenütt, hogy addig se lásson semmit, ami hasznára, és nem további megboldogulására lehetne. A jobboldal egészében annyira ostoba, hogy ahelyett, hogy szemlesütve átvette volna a módszereket, amiket feltártam, vagy akár csak egyetlen pancser pártidióta felvette volna a telefont, hogy szakmai tanácsot kérjen, ehelyett még a Youtube-ról is - a CIA közvetlen odaadó nemzetpusztító és világromboló hadműveleteivel támogatva - betiltatták az "A cigánybűnözés végső megoldása" című rövid műsorunkat, mert annak tartalmát cáfolni nem lehetett, viszont hogyan áll meg istenként Vona Gábor és a Magyar Gárda, amikor már a pancserek is látják, hogy vonulás és trappolás helyett rutinból meg lehetett volna oldani az ilyen ügyeket. És ebben is az a további világszám, hogy azt is előre elmondtam, hogy el van végezve, hogy az a számunkra, nem pártidióták és morális analfabéták számára semmi kis film, minden nagyszájú pancser magyarok örök és eltörölhetetlen, de mondom: ELTÖRÖLHETETLEN(!) csúfságára önállóan is történelmet fog írni, hogy bizonyítsa ennek a megátalkodottan ostoba, buta, primitív és öngyilkos népnek az utolsó napi vergődéseit behálózó szellemi és morális idiotizmusát és analfabétizmusát. Bizony, Isten volt mindig, Aki ilyen Példákat Tett az egész Világtörténelem során. A jobboldal annyira ostoba volt végig, hogy képtelen volt még a Hír TV napi módszereiig is ellátni, hogy ők már régóta rejtett kamerával közlekednek, amivel minisztereket, titkosszolgálati vezetőket, multimilliomosokat és milliárdosokat lehet megbuktatni, nemhogy néhány - a jobboldalhoz hasonlóan - spontán idiótát, akik e téren sem különböznek semmi másban a sápadtagoktól, mint abban, hogy barnább a bőrük színe. De hát eltátja buta száját az álnemzeti debil, és azt mondja, hogyan lehetne trappolás nélkül cigányt fogni.

Még ilyen buta, primitív, öngyilkos és nemzetpusztító álmagyar (vagy mélymagyar?) csürhét nem hordott hátán a föld, legalább a '40-es évek óta. Nincs pusztítóbb az emberi értelemre, szellemre és erkölcsre, mint amikor az ember úgy, ahogyan Gyurcsány tette 2006-ban, s ahogyan a jobboldal 2006 óta egyfolytában - gyűlölettel közelít rá bármire, ráadásul - további végzetes csapásként - a pártfüggetlen és egészséges, józan gondolkodással szemben pártszolgálatos szellemben, mint a rendőrök, a nyilasok, meg pl. az észak-kóreai álkommunista párt.

Menjünk csak tovább, Testvéreim, mert Elkészült az Út, amelyen végigmegyünk, és szemben a tengernyi ostobasággal, mi tudjuk, hogy a győzelmünk előre elkészült.

Molnár F. Árpád, az Emberiség minden problémája és katasztrófája forrásának feltárására létrehozott Hírháttér Multimédia eltörölhetetlen főszerkesztője, aki - Isten Kegyelméből - a teljes bal- és jobboldal sötétségével szemben harcolta ki a világosságot.

A Mindenhatóé Legyen minden Dicsőség a Jézus Krisztusban!
Ámen!

 

Hogy mi a háttere a Hírháttér elleni, Központi távvezérlésű támadásoknak, az Emberiség eltitkolt katasztrófájának megértéséhez az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.


HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
A teljes Ringier-bűnözői médiahálózat betiltotta!
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)


 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-28. - A Mihók-féle szennylapkiadó maffiahálózat, mint az Emberiség ellensége
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát nemzetünk nagy szennygyártó hálózatáról van szó, (...) Mihók és bandája szervezett keretek között (...) üldöz is mindenkit és mindent, aki és ami a keresztyénséget, a hajléktalanok, a szegények, az emberi jogok, az afrikai éhhalált haltak, az Echelon-üldözöttek és Echelon-tanúk védelmét, jogait és túlélési érdekeit bármiképpen képviselik vagy megjelenítik. (A képen Mihók Attila)

 

 

HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja
2009-01-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a Sátán országa
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ligeti György: Lux Aeterna/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Filmünket - melynek témája sokkal több, mint az izraeli-palesztin háború - a Sátán országában 18 éven felülieknek ajánlanák. De mert tartalma nem csak mindennapjainkról szól, hanem az egész Emberiség kulcsfontosságú paneleiből szemléz, kicsik és nagyok életét és lelkét tekintve alapfontosságú, így mindenkinek ajánlott. Eközben Németh Sándorról szóló kijelentéseket is átadunk. Ligeti György hátborzongató Lux Aeternája átható és körülfogó hangjai méltók a film vonulatához.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: A 15 milliós magyarság tényfeltárásban abszolút vezető médiuma
2009-01-21. - HÍRHÁTTÉR TV: A pszichiátriai állami bűnözés és a CCHR
/Molnár F. Árpád - Hídvégi Klára (CCHR)/
/Zene: Hárs Viktor/
(Film, 19 perc)
Részlet: Németh Imre szentesi lakost a szocialistának nevezett érában a rendszer bírálata miatt sorkatonai állományból hurcolták katonai kórházba és vetették elektrosokk terápiás kezelés alá. Jelenleg akarata ellenére próbálják gyámság alá helyeztetni. A Hírháttér ennek kapcsán kezdett körtelefonálásba, melynek során beszéltünk Hídvégi Klárával, a pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozó CCHR kapcsolattartójával...
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/
/Zene: 8 zeneszerzőtől/
(Film, 97 perc)
Tartalom: Isten és a Jézus Krisztus Létét bizonyítjuk, ahogy eddig soha, senki nem tette meg, keresztül gázolva a Háttérhatalom és a titkosszolgálatok megannyi titkain. A világ és az elit olyan területeibe, kulisszatitkaiba és züllött, áruló világába is bepillantást nyerhetnek, amikről a nyilvánosság előtt senki nem mer beszélni. Eközben szólunk a beteljesedett és előre tudott történelemről, beszervező tevékenységünkről, előre elkészített jövőnkről, miközben gazdagon illusztrált filmünkben végig szól a zene.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Von a Gábor, von a cigány-show-ba
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A bal- és jobboldali szavazók történelmi mélységű morális sötétségbe süllyedtek az elmúlt két esztendő során. A vengrik értelmi felfogóképessége - választott politikai bálványaik miatt - ugyancsak kvázi példa nélkül álló. Az "A cigánybűnözés végső megoldása" című filmre a kornak megfelelően irdatlan igénytelen, csaknem kizárólag jobbik-párti válaszokra reagálva e filmmel is kultúrtörténeti, kabarészerű emléket állítottunk. (Film, 34 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

BETILTOTT FILM! 2008-07-24. - HÍRHÁTTÉR TV: A cigánybűnözés végső megoldása - Újra mondjuk el, hogyan kell megszüntetni a (cigány)bűnözést
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: A sokadszor, hiába sulykolt megoldási alternatívákkal áll elő a Hírháttér Televízió a cigány- és egyéb települési bűnözés teljes felszámolása és megsemmisítése vonatkozásában. Minthogy megoldást kínálunk, így a jobboldal egyre lecsúszottabb rétegei ezt a filmet betiltatták. (Film, 11 perc)

 

 

 
Előző cikk:
2009-02-06. -
Molnár F. Árpádék feljelentése a kvázi generáció-hosszra tervezett MTV-panama ellen
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Nem tudom, a Tisztelt Legfőbb Ügyészségnek és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úrnak végül is sikerül-e megbirkóznia azzal a nehézséggel, ahogyan az igen Tisztelt Lakosságnak ez játszi könnyedséggel sikerül, hogy itt bizony valami súlyos szervezett bűntettek történtek, vagy a Hírháttér Multimédia főszerkesztőjét, Molnár F. Árpádot (szerény személyemet) kénytelenek alkalmazni jogi továbbképző előadások megtartására és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr számára pótvizsgák lehetőségének biztosítására.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-07. -
ATHENAGORASZ-FILM - HÍRHÁTTÉR TV:
Babiloni milíciák
/Athenagorasz - Molnár F. Árpád/
(Film, 5 perc)
Tartalom: Athenagorasznak az Echelont leleplező, mozgalmas képi és dinamikus elektronikus zenei aláfestésű művészfilmjéhez Molnár F. Árpád szerkesztette Athenagorasznak a Megjövendölt Babilon által üldözött foglyok kapcsán írott versének szövegét, melyet igazán főként azok érthetnek meg, akik tudják és tapasztalták, miben létezünk. A vers címe: "Reményszózat egy babiloni fogolynak".

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu