Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Molnár F. Árpádék feljelentése a kvázi generáció-hosszra tervezett MTV-panama ellen


 

2009-02-06.
Molnár F. Árpád

 


Átadom a szót Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úrnak
(Molnár F. Árpád kommentárja)

Nyílt Feljelentés!
Feljelentő: Molnár F. Árpád
Levelezési és lakcím: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.
Születési hely és idő: (...)
Anyja neve: (...)
E-mail cím: molnarfarpad@gmail.com
Telefonszámok: 30/919-6386 ; 76/320-450

A feljelentés hatóság számára küldött formátumai:
docx, htm, txt.

Címzettek:
Legfőbb Ügyészség és Kovács Tamás legfőbb ügyész
E-mail: info@mku.hu és lu@mku.hu
Címek: 1055 Budapest, Markó u. 16. ; 1372 Budapest, Pf. 438.

A Magyar Televízió (MTV) címei közül:
E-mail: kozonsegszolgalat@mtv.hu, web@mtv.hu, gabriella.markovics@mtv.hu, gabor.farkas@mtv.hu, azeste@mtv.hu és további pár száz cím.

Első publikációk tervezett elérési címei (2009.02.06.-tól):
http://hirhatter.com/
http://hirhatter.t35.com/
http://allambunozes.blog.hu/
http://emberijogok.blogspot.com/
http://molnarfarpad.wordpress.com/

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. a Magyar Televízió (MTV) székházát az MTV-től 6 milliárd Ft-ért vette meg. Nem csoda, hogy tovább is adta 4,5 milliárd Ft-ért a Palace 17. Kft.-nek, melynek tulajdonosa kanadai. Ezen az ÁPV Rt. másfél milliárd Ft-ot bukott, amire semmiféle reális magyarázat nem létezhet, csak az, hogy szándékos bűncselekmény történt.

1) Az ÁPV Rt. a másfél milliárd Ft-ot kanadai cégnek játszotta át, ezzel messzemenően kimerítve a Hazaárulás bűntettét.

2) Az ÁPV Rt. másfél milliárd Ft-tal megrövidítette az államkasszát, mely minden magyar állampolgárnak - az újszülöttektől az aggastyánokig - 150 Ft-jába került fejenként, melyre a Magyar Köztársaság 10 millió lakosa jogosan tarthat igényt.

Én, Molnár F. Árpád (született: (...). Anyám neve: (...), Cím: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.) az ÁPV Rt. és az MTV illetékesei ellen, valamint további ismeretlen tettesek ellen

F E L J E L E N T É S T

teszek Hazaárulás bűntette miatt a Btk. 144. § (1), valamint (2) a) és b) alapján, továbbá különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette címén a Btk. 319. § (1) és (3) d) alapján.

Hazaárulás
144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
követik el.

Hűtlen kezelés
319. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.
(3) A büntetés bűntett miatt
d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt
okoz.

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az MTV általam e levélben feljelentett ismeretlen tettesei által elkövetett fenti cselekmények súlyosságát tovább egyértelműsíti és bizonyítja, hogy az MTV saját székháza eladásakor még csak nem is rendelkezett másik székházzal! Ennél fogva az MTV - a mi közpénzünkön - az azóta eltelt két esztendőben az eladást követően nagy hirtelen bérbe vette a kanadai tulajdonostól saját volt székházát, és bérleti díj címén mára csaknem az utolsó fillérig visszafizette a kanadai tulajdonosnak a kanadai tulajdonos által kifizetett 4,5 milliárd Ft-ot. A kanadai tulajdonos 4,5 milliárd Ft-ért "vásárolta meg" a magyar lakosság tulajdonát, s hogy az ne kerüljön neki semmibe, hanem még nyerjen is rajta, ezért a magyar állam fedezékében tevékenykedő bűnszervezet, a magyar nép vagyonából kifizetett a külföldi tulajdonosnak mintegy 4 milliárd Ft-ot. A magyar nép vesztesége - a folyamatos bérlésből fakadóan - napról napra egyre több, az elkövetők pedig szabadlábon vannak, holott a nyilvánvaló bűntettek minden állampolgár számára azonnal tetten érhetők, és az sem életszerű, hogy a Tisztelt Legfőbb Ügyészség és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr ezt ne lenne képes észlelni és súlyos bűntettekként értelmezni.

Nem tudom, a Tisztelt Legfőbb Ügyészségnek és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úrnak végül is sikerül-e megbirkóznia azzal a nehézséggel, ahogyan az igen Tisztelt Lakosságnak ez játszi könnyedséggel sikerül, hogy itt bizony valami súlyos szervezett bűntettek történtek, vagy a Hírháttér Multimédia főszerkesztőjét, Molnár F. Árpádot (szerény személyemet) kénytelenek alkalmazni jogi továbbképző előadások megtartására és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr számára pótvizsgák lehetőségének biztosítására.

Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Tisztelt Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr!

Nem szeretném Önöket keseríteni, hogy azon aggodalmaskodjanak, hogyan is kellene lezárni ezt a súlyos bűnügyet, hogy minden államilag védett bűnöző megkapja jogtalanul szerzett millióit és milliárdjait, de itt még nincs vége a történetnek.

Ugyanis az MTV-nek még csak a terveiben sincs, hogy új székházat vásároljon, mert így nem tudna havonta 276 millió Ft bérleti díjat kifizetni az MSZP klientúrájába tartozó, korábban Bajnai Gordon Gyurcsány-miniszter által vezetett, az Emberiséget kipusztítással fenyegető Echelon-rendszerek elrejtésére és a lakosság félre tájékoztatására is szakosodott Millenniumi Média Kft.-nek, ráadásul 18 éven át. Erre azért van szükség, igen tisztelt Legfőbb Ügyészség és Legfőbb Ügyész Úr, mert ez alatt a 18 esztendő alatt több utcára való MTV-székházat lehetne vásárolni abból a pénzből, melyet így viszont Gyurcsány Ferenc érdekköre tesz zsebre, 10 millió magyar állampolgár kárára. A bérleti díj olyan magas, amiből az MTV évente tudna vásárolni magának egy komplett székházat, azaz a 18 esztendő alatt 18 székház árát tudja odaajándékozni az Emberiség kipusztítására is szakosodott, háttérhatalmi érdekeket maradéktalan gőzerővel kiszolgált Bajnai Gordon-féle Millenniumi Média Kft.-nek, hogy a 18 MTV-székház ára a lakosság zsebéből néhány multimilliomos és milliárdos zsebébe vándoroljon.

Kérem a Tisztelt Legfőbb Ügyész Urat, hogy ha valahol elakadt az értelmezésben, és netán értelmezési nehézségei adódnának, ahogyan engem támadott az igen tisztelt bűnözői Fővárosi Főügyészség az államilag rendelt, hamis vádak alapján indított államtitoksértési peremen, ahol a hamis vádak megtagadása esetére is koncepciós bírósági perrel, megprófétált szándékú bíróval és biztos börtönbüntetéssel fenyegettek meg, akkor szíveskedjen felhívni a Hírháttér Multimédia telefonszámainak bármelyikén, hivatali időmben, azaz a hét és az esztendő bármely napján, 0 és 24 óra között, és állok szíves rendelkezésére tájékoztatás és jogi továbbképzés vonatkozásában egyaránt.

Hiszen mi, nemzeti hősök, akik ingyen végezzük Istenért és az Emberiségért áldozatos munkánkat és Istenadta Küldetésünket, nem ismerünk munkaszüneti napot és zárórát.

Igen nagyon Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, sok sikert és további boldog életet kívánva

Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia főszerkesztője
http://hirhatter.com/

Nyílt Feljelentés!
Feljelentő: Molnár F. Árpád
Levelezési és lakcím: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.
Születési hely és idő: (...)
Anyja neve: (...)
E-mail cím: molnarfarpad@gmail.com
Telefonszámok: 30/919-6386 ; 76/320-450


 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: A 15 milliós magyarság tényfeltárásban abszolút vezető médiuma
2009-01-21. - HÍRHÁTTÉR TV: A pszichiátriai állami bűnözés és a CCHR
/Molnár F. Árpád - Hídvégi Klára (CCHR)/
/Zene: Hárs Viktor/
(Film, 19 perc)
Részlet: Németh Imre szentesi lakost a szocialistának nevezett érában a rendszer bírálata miatt sorkatonai állományból hurcolták katonai kórházba és vetették elektrosokk terápiás kezelés alá. Jelenleg akarata ellenére próbálják gyámság alá helyeztetni. A Hírháttér ennek kapcsán kezdett körtelefonálásba, melynek során beszéltünk Hídvégi Klárával, a pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozó CCHR kapcsolattartójával...
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.

 

 

2008-12-21. - Nemzetközi antiterrorista levél April H. Foley Amerikai Nagykövet Asszonynak
/A Hírháttér antiterrorista feljelentése/
Részlet: ...annak megállapítására, mely nemzetközi szervezet előtt lehet a Youtube elleni elrettentő kártérítési összeg megítéléséért pert indítani, mint említettem, annak teljes összegét a Youtube által megtámadott cigányság és jogvédő szervezeteik számára biztosítva...

 

 

2008-10-29. - Roháč, Boross, Mečiar, a KGB és a többiek - Személyes tapasztalatokkal a nemzetközi állami bűnözés sűrűjéből
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Személyes nyomozásaim és politikai üldözéseim konkrétumaival mindenekelőtt a szlovák és az orosz állam bérgyilkosaként elhíresült Jozef Roháčtól kiindulva kivételes tényfeltárást olvashatnak, olyan konkrét eseményeket megismerve, amelyeket soha, sehol és senki nem hozott nyilvánosságra. E cikkben szólóban is megláthatnak olyan összefüggéseket és szervezettséget, amelyekről bizony egyelőre a világon senki nem mer ilyen nyíltan beszélni a 15 millió magyar közül, és amely nem véletlenül váltotta ki a kurucinfó és hasonszőrű pártszemete osztatlan átkozódását.

 

2008-02-18. - Gőbl György és Molnár F. Árpád feljelentései az SZDSZ választási csalása ügyében
/Gőbl György - Molnár F. Árpád/
Részlet: ...én is külön feljelentéssel kívánok csatlakozni a hatékonyabb eredményesség elérése érdekében, hiszen ügyészségeink és bíróságaink mindenekelőtt tekintik az erőviszonyokat és a megbízásokat egy-egy határozat meghozatala előtt, melynek során sajnos nem ritkán legutolsó helyre kerül az igazság.

 

 

 
Előző cikk:
2009-02-06. -
Feljelentés Izrael állami elkövetői ellen
/Ágoston Tibor (református presbiter)/
Részlet: Alulírott Ágoston Tibor (...), feljelentést teszek Izrael állam kormányának tagjai, hadseregének parancsnokai és további ismeretlen személyazonosságú, izraeli állampolgárságú bűnelkövetők ellen a Genfi és a Hágai egyezményekben büntetni rendelt emberiség elleni bűncselekmények elkövetése miatt. (A képen Jézus és Júdás)
A Hírháttér felszólítja Németh Sándort, hogy világosítsa fel a híveit arról, hogy jól hallották, amikor jogosnak és igazságosnak nevezte Izrael Palesztinában elkövetett népirtását, és konkrétan a gyermekek lemészárlását, megtagadva, hogy az ördögi tett volna. Ugyanis hívei között olyanok terjesztenek rágalmakat, akik nem tudták felvállalni Németh Sándor ilyen irányú bizonyságtételeit, viszont az ATV-ben tett felszólításának eleget téve mindenkit pártszolgálatosként (és hamis vádakkal) üldöznek, akik nem pártoló módon lépnek fel Németh Sándor mellett az izraeli népirtások ügyében. Ugyanakkor tagadva, hogy Ön, Németh Sándor, a fél prédikációt azzal töltötte, hogy a polgári lakosság lemészárlását Istennek tetsző, Igazságos tettnek nevezte.       Én, Molnár F. Árpád, azt mondtam, Németh Sándor, hogy valami borzasztó dolgot követtél el. Nem én mondtam azt. Ez csak a kezdet. KLIKK!!!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-06. -
A "cigányügyi" miskolci rendőrkapitány, a győztes rendőrség, a győztes kormány és az elhasalt jobboldal világos története
/Molnár F. Árpád/
Részlet: - Igen, meg kell erősíteni a közbiztonságot - visszhangozza az önkiherélt jobboldal szavait Gyurcsány Ferenc, s miközben a Moszaddal és a CIA-val jókat röhög a markába, aközben a magyarság értelmes maradéka a fejét fogja, hogy itt mindenkinek kevesebb esze van még Gyurcsány Ferencnél és tapló, közönséges, rosszindulatú és barbárállati rendőrbűnöző-ezreinél is.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu