Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Láthatod a Háttérhatalmat minden nap, minden pillanatban, mikor a világ dolgai felé fordulsz. A televízióban ők köszönnek vissza neked, és mikor elmész szavazni, minden esetben rájuk szavazol! Mikor sérelem ér, törvénytelenséget követnek el ellened, akkor azok a személyek követik el, akik őket szolgálják..."   (2009 március 29.)

   

Az idő nekünk dolgozik2009-07-04.
Dér Atilla
 

Tisztelt szerkesztőség és olvasói közösségünk!

Néhány verssorommal kezdeném írásom.

Az idő nekünk dolgozik 

Nem akarok mást; - csak ambróziát egy Hold színű tálcán

   • smaragzöld madarat a galagonya ágán
   • éjben fénylő Vénuszt Nappal simogatni 
   • tengerszemnek mélyébe csobbanni

Nem akarok, - az emberállattal azonosulni

   • a viharfelhőből villámként csapódni
   • háborgó hullámként sziklát bontani
   • az örök Fényességből kitagadtatni.

Akarok még, - láttatni másokkal jelet

   • magukba keressék, az írott szó helyett
   • nyíljanak fürtökben, mint a gyöngyvirág
   • árasszák a Tudás illatát

Minek tartják..? - azt ki bátran dacol

   • az ateisták előtt meg nem hajol
   • jövőm csak a jövőben lesz
   • akaratom a liberalizmusnak nem kedvez

Szabályaik közt, - szabálytalanul irányítanának

   • nem fentről kapott bűntől
   • morálisan ingoványosak
   • mindenből egyszerre kifosztanak!?

Etették veled, - a finn-ugor „ősi jegyed”

   • az Istenek sírnak a hőseik felett
   • a Habsburg-ház „pompája”
   • Szent Királyaink, a Korona sárba tiprása

Honnan e rög? - azt mondják  ők, beteges eszme

   • gyógyítani nem lehet, a Teremtő belém tette
   • magamban hordozom a múltat, most csak vagyok!?
   • nekik a jövőben is Ellen-Fény maradok.
     

Ezen soraimmal Urbán Szabó József ”2010-ben jön  a váratlan bonyodalom” című írásához fűznék némi kiegészítőt. Urbán Úr „beletudásait”, ahogy Molnár F. Árpád Úr fogalmaz, nem felülírni akarom, hanem kiegészíteni.

A kozmikus gondolkodás valóságos útját bejárva, a szakadékok közti Híd szerepét betöltve, írásomban megnyilvánulva segítek, a fényüket keresőknek.

- Hangsúlyozom! Nem az írásához van hozzáfűzni valóm, hanem „beletudásainak” részlegességének gyújtok lámpást, hogy folyamatában értse az Ok-Okozat, következményét.

Amikor Urbán  Úr Kárpát-Medence határainak „Törvényes” visszaállításának lehetőségeit feszegeti és a jobbik párt erősödését mérlegeli még nem kell üdvözülni ezeket a lehetőségeket ugyanis a sötét erők adeptusait és főleg pillanatnyi dominenciájukat figyelembe véve, - tudhatjuk ,hogy ez az utolsó lehetőségük annak megakadályozására, hogy a Kozmikus Törvényt betartva (rájuk is vonatkozik) az Aranykor építése mindhárom síkon onnan folytatódjék zavartalanul, ahol a Monarchiák felbomlásával látszólag befejeződött.

Tehát, ha a mai lehetőségeiket mérlegelve, árulás által, látszólag visszaállítják a szakrális határokat és a Szent Istváni hagyatékra hivatkozva Jobbikosok minden ellenes gyűlölködő hazafiasságuk által jutnak irányító szerephez, sokkal tovább fog fojtogatni minket a negatív erő utolsó rezdülése is. Csak anyagi síkon vonzzák az ellentétek egymást. Feljebb haladva, lelki és szellemi síkon taszítják egymást. Nem tudnak és nem is akarnak vonzódni egymáshoz. – Magyarul, ha be is ágaznak a színjáték kedvéért egy-két pártembert, a pillanatnyi háttérerők közvetlen „elitjei”.

 • A hazájukért és a Nemzeti érzéseikért felsorakozók, tudatlanságuk (vakságuk) által, belső bomlasztás áldozatai lesznek, sokadszor is.
 • A földünkön zajló igen súlyos gazdasági (anyagi) és pénzügyi (kiscímletű értéktelen papír) tönkremenésnek nincs megoldása még…
 • A földünkön zajló népellenes folyamatokat Kozmikus eredetű és valóban fékezhetetlen természeti erők mozgatják. (Reakció-ellenreakció) Amit a jelenlegi „tudomány” nem akar, nem mer kezelni.
 • A történelmi bonyodalmak és jövőnk megítélésével kapcsolatban, tudomásul kell vennünk, hogy nem mindenki és minden felett járt le a szavatossági idő.
 • A Szovjetunió a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság és Cseh-Szlovákia széthullásának Oka, hogy a Szlávusz (latinul: szolga) népek hatalom bitorlásának ideje lejárt.
 • A tehetetlenségi pályájuk kényszerű következménye, a most megnyilvánuló Okozat.
 • Melynek Következménye a Sötét korban (Kali-yuga) begyűjtött mérgek kibocsátásának folyamata mai világunkban.
 • Mentálisan, érzelmileg és anyagilag is.
   

A következő  néhány sor azt a célt szolgálja, hogy ön-ön megvalósításotok útja fényetek démoni földi világból való kiszakítását elősegítsük. Akaratotok által véghez vigyétek, az Argol medúza csillagképből, Titánok korában lehívott, Pusztító Természetes Erők még mindig működő Uralását, és az azóta ebből mesterségesen generált Haarp, Echelon erőinek technika által gerjesztett dimenzionális áttörését.

- Megpróbálok tárgyilagosan (legalsó szinten) fogalmazva, átadni néhány fontos Igazságot, melynek elfogadásával fényeteket növelhetitek.

- Sem a mai Biblia, sem a Jelenések Könyve, nem adja meg a lehetőségét annak, hogy legyőzzétek magatokban (mikrokozmoszotokban) és az általatok kivetített világotokban (makrokozmoszotokban), a sötét, gonosz, démonikus erőket.

- Mert a kb.: 2000-évvel ezelőtt íródott könyvek, a Kali-yuga (sötét kor) legmélyebb pontján íródtak. Az abban a korban élő néhány Oroszlán Szívű Adeptus (hermetikus tudásúak) megnyilatkozásait, akkor sem és most sem tudják teljességében értelmezni a fejtegetők.

- Ezért a részleges (Szakrális) tudásra utaló írások a féligazságok lehetőségét biztosítják, melyek sokszor rosszabbak, mint a hazugságok.

- A létetek és életetek kódjait megnyitva, el kell fogadni az érzés  és értésvilágotok Egyetemes (grandiózus) Tudását, Igazságát, Rendjét, Törvényét.

- Mely Aranyfehér Bölcsességetek által Erőtök lesz.

- Hogy ezen tételek letisztuljanak bennetek következik a Szellem (értés), Lélek (önvalló érzés) bipoláris összefeszítése, egyfajta szellemi nász.

- Csak az utasíthat el valamit megalapozottan, aki teljes mértékben meg is tudja védeni azt.

- És csak az védhet meg megalapozottan, aki teljes mértékben el is tudja utasítani azt.

- Ezek után a szellemi nász vagy Együttható Harmóniához, vagy elszakadáshoz vezet a materiális (anyagi) kozmoszotokon belül.

- Ennek jött el mostanra mindenki számára az ideje… 
 

Ezek után tudhatod meg, Lelked (érzésvilágod) által, hogy ténylegesen, Isten maga által kettéválasztott részének, melyik felét szolgálod.

   • A világosságot vagy a sötétséget.
   • A rendet vagy a káoszt.
   • Vagy a Teokratikus, vagy a Materiális gondolkodást tudod magadévá tenni.
 
 

Kevesek kiváltsága a Háromsíkú Együttható Látás.

- Mentális (Szellemi) színek, fények.

- Asztrális (Lelki) metafizikai formavilág, álom, révülés.,

- Materiális (fogható, tapintható) anyagi világ.

- Ez a tripolaritás fényuralta, centrális, együttható mozgás. 
 

Ha idáig eljuttok, kezdhetitek megtapasztalni az Igazságot, hogy az Atya-Isis (Istennő) Androgün Szellemiségének, vagy az általa magából leválasztott Sátáni erőnek, Tér-Idő-szakos megnyilvánulásának, melyik Ciklicitásában tudsz, fényed színéhez mérten pozícionálni.

 • Mert a sötétség is fény, - Sötét fény.
 • Hogy megértsd az Egyetemes Gondolkodást a tér-időben (jele a kereszt, meg kell ismerni a kb.: 12000 évig tartó de folyamatában az idők végezetéig folyamatos) ellipszis pályánk mozgását a makro világunk galaxisában.
 • A te mikrokozmoszod egy makrokozmosz része.
 • Ezen makrokozmoszod, isteni planetáris (bolygó) közvetlen megnyilvánulásai, - a Napkirály Teremtő Ereje. – A Földanya Megtartó Ereje. – A Holdkirálynő Kiegyensúlyozó Ereje.
 • Ennek fenntartása, megőrzése a Tripoláris együttható mozgásotok. – Vagy építed, vagy pusztítod.
 • Tükörkép = Szellemi lelketek uralja az anyagi világot, vagy szellemtől leválasztott (démoni-földi) lelketek által, állati lényetek pusztítja és bitorolja az anyagi világot.
 • A naprendszerünk többi planétája és holdjai + Éter megismerése segít az Öt Elemi Erő uralásában. (Föld, Víz, Levegő, Tűz, Éter) ez a Pentagram = ötágú csillag fehérben.
 • Megfordítva feketében ennek ellentétje az (Isteni fehérnek) ez a Sátán ereje. Ő is ezekből az elemi erőkből gazdálkodik, vagy inkább garázdálkodik.
 • A mai világ IZMUSAIT, vak mechanizmusait generáló „elittek”
 • A koronázatlan királyok Szabadkőműves Páholyaiban foglalnak helyet. Ezek az úgynevezett titkos társaságok.
 • A Fény Tudású Koronázott Királyainkat, ismerjük a történelmi időkből körbe a Föld kerekén.
 • Mindkét fél az adott lehetőségük útját járja. Ez a Kozmosz, Galaxisunkra osztott, ember által felülírhatatlan Törvénye. Mely tér-időnk megnyilvánulásában (jele a kereszt), Ciklusról, Ciklusra engedi át akaratától függetlenül a hatalmat a másik isteni félnek.
 • Tehát a naprendszerünk együttható pozitív és negatív energiáinak koncentrált Mágikus (Isteni erő) hatalma attól függ, hogy a Spirálgalaxisunk (Tejútrendszer) központjához a Szíriuszhoz (Sarkcsillag) a kb.: 12000 éves Precessziós időn belül az ellipszis pályán folyamatosan haladva, hol helyezkedünk el.
 • Ezen Tér-Idő megnyilvánulást, Ciklusokra osztotta a Fényességes Mindentátható Istenünk-Ősanyánk (Androgűn szellemi tudata) és a ciklusok leirányítását rábízta a „Háttérhatalomra”, mely nem más mint a Hét Nagy Úr (a hét erő)

Nevük: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ehhez tudni kellene a számmisztikát.

   • Ők a Honunk Istenei, vagy ha jobban tetszik HUN-Istenek.
   • Történelmünk elbagatellizált hét vezére.

HUN –  Summer nyelven Égit jelent.

GAR –  Summer nyelven Kört jelent.

- Ők már nem emberek, de megnyilvánulhatnak Akaratuk által emberi testben. A saját felettük lévő Ciklusukba lépésükért irányítják le a Kozmosz, Szellemi Kozmoszának Igazságát, Törvényét, Rendjét. A Ti feladatotok, hogy érzés-értés világotok együttható Intuiciókénti megnyilvánulása Bölcsességként megmutatkozzon bennetek és az általatok kivetített világotokban. 
 

1986-ban átléptünk a Kali-yuga (sötét kor) ciklusából, a Prálájá (Szanszkrittül.= mérgek általi megmérgezettséget kibocsátó szakaszába).

Van aki tisztul, van aki pusztul ebben a közel 300 éves korszakban. Utána folytatódik az Aranykor újjáépítésének és fénye emelésének következő  közel 5000 éves ciklusa. A „játék szabályok” ugyan ezek, csak a pozíciók változnak folyamatosan.

Komolyra fordítva a szót a Föld-Anyánk pólusváltása is elkezdődött. 2013 tavaszára befejeződik a három síkú erővonalak újbóli rendeződése.

   • A negatív sátáni erők, azért ilyen koncentráltak, mert érzik a gyengülésüket és erejük megszakításával is ragaszkodnak, Istentől leválasztott jussukhoz, a sötét, gonosz, decentralizáló, destruktuáló, centrifugális erőkhöz. A Szíriusz Napunk, a Galaktikus Centralitásunk központja, a Naprendszerünk, Napja, Ura.
   • Ahhoz való folyamatos közeledésünk és a két Napunk Együttható, egyre erősödő, Magnetikus fénye által kap az emberiség, Isteni Megtisztulást.
   • A negatív erők lénycsírái mivel nem találnak elég sötét megnyilvánulási lehetőséget a földi életben, visszahúzódnak az asztrálvilág démoni dimenziójába, folyamatos sötét fényük gyengülése által.
   • Ezek az Apokaliptikus előrejelzések sorozatai.

A Föld-Anyánk Magyarjainak (MAG-Árjáinak) a központból többször születetteknek, az Istenről kapott feladata, hogy a Fényt minden korszakban folyamatosan reprezentálják.

Hogy Tudástok isteni Szintjei megnyilvánuljanak teljesen és nem csak „beletudások” által, meg kell tanulni, az Istenek Irását: A Magyar Rovás Irást és ennek analógikus, leképzések általi Hieroglifikus értelmezését.

 • Ami csak az Alvilágban saját mikrokozmoszotokban leszállás és visszajutás révén valósítható meg. Meditáció = Koncentráció. Az előző életeitekhez való eljutás lehetősége vagy fiatal lélekként, a lénycsíráitok éteren keresztül vezető útját, fedezhetitek fel magatokban.
 • „Tudományosan” elhallgatott tények, hogy az Egyiptomi Hieroglifákat és a Maya (MAG-ja) kultúrát a mi írásunk által „fejtették meg”. A NASA őskori kultúrák kutatói magyarul tanulnak, hogy használni tudják a Székely Magyar rovást. Csak az a baj, hogy értés és érzés világuk nem mindig tud azonosulni a fénnyel. A mi BAR-BARságunk (BAR sumérul fény) tehár a mi fényünk fokozása kétnapuságunk történelme már többször beíródott a Spirálgalaxisunk BABA-ILONA-jába (Bibliájába, Babilóniájába).

Barátom, most elég…

A folytatást ha kérded, - Indulj, s Te magad légy az Írás és a Lényeg. 
 
 

            Tisztelettel:
                      
      Atilla

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

Előző cikk:
2009-07-04. -
Nincs meg a milliárdokat érő repülőgép?
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ...egy olcsó hétköznapi, kiskategóriás személygépjármű is bocsájt ki olyan jeleket, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármikor, bárhol nyomon kövessék, és megtalálják. Akkor senki sem feltételezheti azt, hogy egy repülőgépbe nem rakják bele a legmodernebb (...) technológiákat! A nyomkövetéstől, a totális lehallgatáson át, az élettani funkciókat manipulálni képes nanotechnológiás eszközökig bezárólag! Melyek képesek kommunikálni a földi és a világűrben lévő adótornyokkal, attól függetlenül, hogy hol, és milyen körülmények között van a gép. Pontosan tudják, hogy mikor, hol (...) semmisült meg az a repülőgép!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-07-04. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:
Marilyn Manson ellen demonstrál a Győri Egyházmegye (klasszikusok, rock, vallás)
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Dubrovay László: II. Zongoraverseny/
(Hallgassa meg a Hírháttér Rádióban, vagy töltse le (jobb klikk) MP3-ban!)

Tartalom: A Győri Egyházmegye Sopron és környéke templomaira plakátokat helyezett el Marilyn Manson fellépése ellen, a következő szöveggel: "Tiltakozás Marilyn Manson amerikai sátánista soproni koncertfellépése ellen". Marilyn Mansonnak a soproni VOLT Fesztivál Nagyszínpadán való fellépése az egyházmegye vezetése szerint "lehetőséget ad a keresztények elleni gyűlöletkeltésre és az egyház, valamint szentségei gyalázására". A katolikus egyház győr-moson-sopron megyei szárnya arra kéri híveit, hogy imádsággal és böjttel könyörögjenek a rontások ellen. De vajon helyesen járnak el? Miközben Dubrovay László zeneszerzővel ismerkedhetnek, erre igyekszünk válaszolni.
KLIKK az oldalra! (11 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu