Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.    *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus, svéd országgyűlési képviselő), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Vanilia, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), http://www.valosag.net, EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

Az Evangélium különös útjai - A Hit Gyülekezete ellentmondásai

 

2009-11-01.
Figler Csaba (költő, evangélista, újságíró)

MEGTERVEZETT EGYHÁZAK!

A zsidóknak megígértetett a megváltó! De a zsidók el nem tudták azt képzelni olyannak, mint Jézus! Sokkalta inkább elfogadták volna a Keresztelő János típust!

Ki imígyen szólt hozzájuk - mármint a farizeusi zsidókhoz: - Hát eljöttetek ti is? Ti, viperáknak fattyai! Igyekezzetek a megjavulásra, mert mint a kiszáradt haszontalan fák, úgy lesztek kivagdosva...

És ez az igazmondás hatott a szíveikre! Mert ők magukról tudták, hogy igaz amit róluk János mond! Valamint az Istent is könnyebben értették meg, mikor annak felindulásos kivagdosói cselekedetét gondolták magukra nézve! Mert Istent ők is csak úgy tapasztalhatták-gondolom-, mint amilyenek ők maguk voltak! Kegyetlenek, bosszúállóak, radikálisan eljáróak.

Aki kivagdossa az elvetemült bűnösöket!

És akkor erre eljött Istennek követe Annak fiaként! Jézus, a szelíd és alázatos Jézus! Na, ezt a Jézust aztán nem értették ők a kegyetlen zsidók! Mert teljességgel eltért az Istenképüktől! Még hogy Isten követe mi? Mikor még a Mózesi törvények szerint is meg kell köveznünk a házasságtörőt... Ez meg itten felmenti azt! Isten nem ilyen! Gondolták akkor a zsidók és gondolják mind a mai napig is a farizeusi kegyetlenek! Ezért is oly kegyetlen a háborújuk is!

De Isten megmutatta nekünk az ő szeretetének erejét is, nem csak a bűnösökön való végigvágásának képességét! Mert Isten maga a szeretet! De ezt meg nem érthették a zsidók! És Isten által küldött megváltót nem fogadták el!

Egy emberöltőt, pontosan annyit hagyott nekik az Isten Jézus megölése, feltámadása és elmenetele után, hogy meggondolják magukat és elfogadják Istennek szeretetét, más szóval a Szeretet Istenét. Az ő egyszülött fiának tanításait, hogy egymást szeressétek! És Krisztus után 70-ben (éppen egy emberöltő) lerombolták Jeruzsálemet: És később pár évvel a Bar Khoziba, messiásnak kikiáltott felkelését is leverték. A zsidó népet száműzte Isten az Ígéret földjéről és szétszórta fiait a világ minden égtájában. És majd kétezer évet kellett várniuk megint, hogy újból zsidó járőr róhassa Jeruzsálem utcáit!

De amint az látható, a zsidók még most sem ismerték meg a szeretet újabb parancsolatát, Istennek Új szövetségének legfőbb mondanivalóját, hogy "egymást szeressétek" és ezért meg nem békélhetnek még ők! Isten megsokasítja az ő ellenségeiknek számát a nemzetekben, még meg nem értik, hogy számukra sincsen más út, mint Isten, a szeretettel teljes, életárasztó Mindenhatóság elfogadása, a bosszúálló, gyűlölködő, farizeusi istenkép helyett!

Ebből az alapállásból talán könnyebb megérteni az ó-hitűeket is!
 

EGY LEHETSÉGES FELVETÉS 

Ha egy anyagista ember szükségből kénytelen lesz földet és életteret venni az emberevők szigetén, akkor először meg akarja nyerni az ott élő nép kegyét, hogy később ne belőle legyen a főfogás! És akkor mit is csinál ez a gazdag ember?

Elmegy a varázslóhoz! A sámánhoz, a táltoshoz, a főpaphoz, ahhoz a személyhez akiben a legjobban bíznak a bennszülöttek. Visz magával szakembereket és azok összegző tanácsára emígyen fog szólni ahhoz a bennszülött paphoz!

Látom ám, hogy itten a nép szereti imádni az isteneit! Szeret a néped táncikálni, tapsolászni, meg ugraborongva-dudorogni! Adok én neked egy rakás lehetőséget, fogadj fel az én rengeteg pénzemből sok papokat szerte az országba, a pszichológus szakembereim majd megmondják neked, hogy miként kell itten hirdeti a ti vallásotokat, hogy sok népek legyenek a te birtokodba és rendelkezhess velük! Amikor pedig az én pénzemnek köszönhetően sokfelé megszaporítottam a te alád tartozó hittagokat, akkor neked csak annyi a dolgod, hogy kiadod a papjaidnak, hogy rólam csakis jót mondhatnak!

Mert tuják ők is, hogy én vagyok a nagy fehér atya, akiről imáik is szólnak. Nem, persze, hogy nem azt jelentik az ősi imáitok, hogy a fehér fejű atyátok, vagyis a tisztességben megőszült atyátok, hanem már minden gyülekezeteitek papja is hirdetik, hogy ÉN, a fehérbőrű atyátok vagyok nektek az istenkapcsolat! Tehát még véletlenül sem mondhattok rám rosszat!

És amikor már a nép bizonyos százaléka tudja és kívülről fújja az új formában vallásukba becsempészett gazdag fehér ember dicséretét, na akkor lehet megkezdeni a lakóparkok telepítését és az áttelepülést!

És akkor még rá lehet segíteni, hogy még olcsóbban szerezhesse meg ez az ember az ő földjeik javait, hogy lenullázza a gazdaságukat, tönkreteszi a pénzüket és akkor fillérekért felvásárolhatja a Wall Streettel együtt országukat!

Hogyan engedhet meg ilyent az Úr, kérdezhetjük joggal!

De mi van akkor, ha ez maga a terv fő része! Az evangelizáció terve! A megtérítés terve! Mert ahogy milyen sikeres itten is az új típusú térítés, még az is lehet, hogy a megtérítettek megtérítik a térítőket!

EZ LEHET ITTEN A HÁTTÉRBEN!

Állítólag a Hit gyülekezete is többeket számol az óhitűek vérsége szerint! Vagyis megtért keresztények lettek a farizeushitűekből!!!

És akkor már csak feleannyira haragszom én a pszichológusok által létrehozott vallásokért! Mert ahogy nem szabad ördögöt sem festeni, mert megjelenhet a festett képe által is, ugyanúgy talán Isten is megteszi néha, hogy megtéríti azon szerencsétleneket, akik az álkereszténység leple alatt keresik Őt! Mert Isten még azt is megteheti az Ő szabad akaratában!

Vagyis előfordulhat, hogy Isten kényszeríti a zsidókat, hogy hazapótlékokat keressenek a világokban! Ezért, hogy magukat elfogadtassák, mesterséges kereszténységeket hoznak létre ott, ahol megtelepedni kívánnának és akkor lép hatályba Istennek második terve: Hogy megtérnek ott a zsidók! Egyszer csak látni kezdik, hogy Isten nem bosszúállást vár el tőlük, hanem sokkal inkább áldást és szeretetet: És akkor már el is érkeztek Jézushoz! Mert mit is mond Jézus? Nincs abban nagyobb szeretet, mint aki életét adja az ő barátaiért! És mit is tesz Jézus? Életét adja értünk! Vagyis a legnagyobb szeretet, ami csak földi emberi testbe költözött, a mi mesterünké, Jézusé volt!

Így juthatnak el a zsidók is a felismeréshez, hogy bár a bosszúállásban talán ők lehetnek a legnagyobbak, hiszen ismerjük a számokat is, hogy a gázai háborúban mindenegyes zsidó életért százannyi palesztin életét vették, de a szeretetben meg éppen hogy az ő bosszúállásuk miatt a legkisebbek! És a keresztények sokkalta nagyobbak náluk! Meg aztán a szeretet gyümölcse maga az élet, még a bosszúállásé a halál!

Meg mindenféleképpen Isten áldása van a megbocsájtáson és a szereteten! Ott, azokban a gyülekezetekben, ahol dicsérik, helytelen módon, Jézus zsidó származását, oda talán nem félnek bemenni a zsidók és találkozhatnak Jézus hirdetésével! Találkozhatnak az evangéliummal és annak jótékony hatásaival! És megtérhetnek ők!

Megtérhetnek még a megtérítők is ilyen módon, mert Isten megengedi még nekik is, hogy amint az evangéliumot hirdetik, ők is megtérhetnek!

Ezért is legjobb lenne, ha megtérnének ezek az emberi reflexekre , pszichés működésekre létrehozott egyházak vezetői! És ki tudja, talán már vannak közöttük megtértek is!

Honnan tudhatnám én megítélni bárkinek a keresztényi Istenhitét? Nem lehetek én még a Hit gyülekezetének bírálója sem! Maga Jézus üzeni, ahol ketten. hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok én!

Biztosan ott van Jézus az Istentiszteletek mindegyikén is! És még az is lehet, hogy ottan, annak a lélekben összetört, szerencsétlen embernek, megigazult imájára, könyörgésére, és lelkesedésére tekintettel, még a stratégiából kiinduló egyháztervezőknek is megbocsájt az Úr!

Így hát, maguk a tapsikáló egyházak is jól szolgálhatják az Isten Igéjének terjesztését

Micsoda Isteni terv!!!!
 

A SZEMÉLYNEK IS, AZ EGYHÁZNAK IS FEJLŐDNI KELL!

Isten saját praktikájuk, csűrcsavarjaikat használva vezeti őket Jézushoz!

De akiben a Szentlélek kezd el munkálkodni, az nemcsak hogy az evangélium útjára lépett, de ezzel együtt elindult a fejlődés útján is!

Először megtér! Első cselekvésében felfedez egy célt! Egy kívánatos beteljesülést, ahol látni véli a boldogság állapotát! Talán még azt is képzeli egy rövid ideig, hogy már ott is van! Aztán tapasztalni fogja, ha nem esik vissza előző hitetlenségébe, hogy az a hely ahol éppen áll, az számára nem megfelelő! És akkor elindul a cél irányába! És akkor fejlődni, változni akar saját maga is! És keresni fogja az ő fejlődésének útját! Talán rájön, hogy a gyülekezet, ahol megtért, nem képes az ő fejlődését előre vinni! És akkor elindul egy sajátságos, speciális úton, ami csakis az övé!

És akkor már nem a tapsikálásért jár a gyülekezetekbe, hanem azt csakis Isten és talán még ő is tudja valahol, hogy miért! Vagy ha elhagyja azt az egyházat…Ki tudja, hogyan lesz a további élete?

Magának az egyháznak is fejlődnie kell, és fog is, ha Isten áldása van azon! Itt van mindjárt ez a Hit gyülekezeti példa. Már rájöttek arra, hogy ezek a spontán pszichés megnyilvánulások,

nyelveken szóló állatutánzások, katalepsziás görcsrohamok, nem bizton, hogy az Istentől vannak!

Gyermekbetegségeiknek jó részét még nem nőtték ki! De minden bizonnyal ők is fejlődnek! Talán egyszer még, talán a közeljövőben, eljuthatnak oda is, hogy felismerjék, hogy Jézust nem azért kell imádnunk, mert zsidó, hiszen akkor éppen annyit tesznek, hogy saját ellentétük másik végére helyezkednek, tudniillik, hogy vannak akik éppen azért annulálják Jézust és tanításait, mert zsidónak mondott, hanem azért dicsérik majd a Krisztust, mert Istennek fia és a mi valóságos szabadítónk is ő!

És nem a zsidó nép felsőbbrendűséget hangoztatják, hiszen immár a keresztények lettek a választott néppé, hanem éppen hogy kiállnak azon borzalmak ellen is, amit a farizeusi zsidóság zúdít istennek azon teremtményeire és fiaira, akit ő ellenségének bélyegez!

Akkor majd, ha eljuthatnak a fejlettségnek erre a fokára, láthatják a különbséget ó és új hit között!

És akkor betöltetett Istennek terve! Hogy ha igaz, hogy a kereszténység új változatait hozzáértő anyagista lélekbúvárok tervezték meg, aztán ebbe a gyülekezetbe integrálódtak a zsidók és itt fel tudták venni a kereszténységet és elindultak a keresztényi evolúció rögös útjain, akkor HURRÁ!

De Istennek tetszett a dialektika és ígéretei mellé valahogy mindig hozzárendelődik a fenyegetettsége is!

Mert ha ezen ugrabugrás egyházakat, az ó hitűek arra használják, hogy elrabosítsák a célország lakosságát, akkor Isten áldása mellet, láthatjuk Annak átkát is!

De, keresztény testvérek! Ne legyetek egyoldalú megvizsgálóak! Ne átkozzatok senkit és ne áldjátok a gonoszokat! Ugyanakkor keressétek a megbúvó gonoszt! Ha látjátok az e világ fényeiben a hatalmas Jótéteményt, mindjárt keressétek a mögötte bújó gyötrelmet!

Vagy viszont, amikor a Hit gyülekezetének tévtanait látjátok meg, keressétek Istennek tervét! Mert Isten mindent megtehet! Még annak az ellenkezőjét is! Még a semmit is megteheti, ha úgy akarja! Mert ezzel is különb nálunk, hogy Ő mindenható!

És általában áldása mellet ott van az átok is: Adja nekünk a választás szabadságát, ha minket előbb Jézus valósággal meg is szabadított!

Áldjon benneteket meg az Isten, midőn útjait kutatjátok!

Figler Csaba

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/  (Film, 31 perc)  (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/  (Zene: Ennio Morricone: A Polip)  (Film, 16 perc)  (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/  /Zene: 8 zeneszerzőtől/  (Film, 97 perc)  (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/  /Zene: Enigma - Touchness/  (Film, 16 perc)  (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/  KLIKK az oldalra! (12 perc)  (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/  (Film, 92 perc)  (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/  /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/  (Film, 11 perc)  (Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Előző cikk:
kerge kurva varga éva, az auschwitzi tömeggyilkos babiloni ribanc munkássága és ügyészségi kívánalmai eredményeiből.2009-10-31. -
Horrorpillanatok kerge kurva varga éva csoportvezető ügyészbűnöző életfogytos bűnszervezeti bűntetteinek okaiból
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött emberjogvédő, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
Tartalom: Hajléktalanok elleni népirtás, romák elleni sorozatgyilkosságban tett feljelentések, folyamatban lévő és befejezett pszichiátriai bűnözés, nemzetközi terrorcselekmény, 100 ezer ember ellen közvetlenül elkövetett 2006-os rendőri bűnözés stb. A gyermektömeggyilkos, tomfás, viperás, sörétes, arc- és koponyacsonttörő, tüdőlövő, repülőrobbantó terrorista vérügyészség megtalálta a mérhetetlen mennyiségű feljelentések során az egyetlen gyanúsítható személyt: Molnár F. Árpádot. A tömeggyilkosságokban és folytatólagos bűntettekben semmi kivetni valót nem találtak, hiszen kezdettől ezek folytatólagos, legalább többszázezer rendbeli elkövethetőségéért támadták a Hírháttért!

 

Következő cikk:
Nagy Sándor "Naleksz" cikke: Köbgyök ötvenhat2009-11-02. -
Köbgyök ötvenhat
/Nagy Sándor "Naleksz" (szerkesztő, tervező)/
Tartalom: Enigmatikus, rövid, csattanós. Nagy Sándor (Naleksz), a Hírháttér operatőre legújabb cikke ismét az értelmesebbek számára lesz érthető. Ahogy egy virágárus egészen más módon és úton jut el az igazság felismeréséhez, mint egy matematikus, úgy Naleksz szinte nagykönyvszerűen informatikusi, hálózatszerű logikai mentalitása is olyan megoldási útvonalakat eredményez, amelyeket ha pl. egy klasszikus női elme szemlél, számos rejtett összefüggések maradnak elrejtve.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu