Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Az akadémia színvallása


 

2009-02-05.
Nagy Attila (orvos, közíró)

 


A "Magyar Tudományos" Akadémia háttérhatalmi, politikai és gazdasági társaságának öncélokra kisajátított épülete. A főbe lőtt, halott rendszer egyik jelképe, mely holtában a föld felé zuhan, de megvárja, míg földet ér és úgy robban darabjaira, mint fagyott jégvíz, melyet vákuumba helyeztünk.
(Molnár F. Árpád és a Háttérhatalom-taposó Hírháttér)

A média kettős hallgatása – ez is lehetett volna a címe annak a tudósításnak, amely a 2009. január 30-án itthon történtekről szólt. A napi politika túláradó zajában feltűnő hallgatás volt egyrészt arról a többezres demonstrációról, amelyen a résztvevők az Alkotmánybíróság előtt a magyar nemzeti javak elherdálása ellen tiltakoztak. Ami pedig e napon szintén Budán, a Magyar Tudományos Akadémia várbeli intézményében történt, arról nemcsak a televíziós csatornákon, de még az internetes honlapokon sem számoltak be. A cigányság-rendőrség-kormányzat csatazajában pedig a leglényegesebb esemény éppen itt, az Országház utca 30-ban történt, ahol egész napot betöltő konferencia zajlott Magyarországnak a 2011-ben várható európai uniós elnökségre való felkészüléséről. E konferencia egyébként mintaértékű volt – a hazaárulásban.   

A rendezvény fővédnöke volt Sólyom László köztársasági elnök, védnöke Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, előadói sorrendben Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Csizmár Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Kolber István kutatásfejlesztésért felelős államtitkár, Göncz Kinga külügyminiszter, Németh Zsolt, az Országgyűlés magyar EU-elnökségi munkacsoportjának fideszes és Mesterházy Attila, a munkacsoport szocialista társelnöke is. A kormány képviseletében az interneten közölt programon egészen a legutolsó napig Gyurcsány Ferenc miniszterelnök neve is szerepelt, ami nevezett színészi képességeit és bevallott hazugságait illetően is kétségkívül színfoltja lett volna az összejövetelnek. (Távollétében Csizmár Gábor képviselte a kormány és pártja álláspontját. A nevekből ítélve a közjogi méltóságoktól kezdve a vezető pártképviseletig teljes a paletta, akik 2011-ig és azután is csakis Magyarország európai uniós, folyamatos és feltartóztathatatlan diadalmenetét hirdetik, ami már napjainkban is élesen szemben áll az ország valós helyzetével. E sort egyébként Tabajdi Csaba, az Európai  Parlament MSZP-s delegációjának vezetője és Schöpflin György, a magyar néppárti delegáció tagja zárta, teljes szellemi egyetértésben az előzőekkel. A kerekasztal-megbeszéléseken a magyar európai parlamenti képviselők mellett az uniós témák ismert szakértői, a diplomáciai testület tagjai és az Európa Tanács is képviseltette magát.

Kevés szó esik arról, hogy a jó előre eldöntött magyar uniós elnökségre nem önállóan, hanem csoportos elnökségben, hármasban, trióban – aki könnyebben érti, trojkában -  kerül majd sor, azaz két tapasztaltabb állam, Spanyolország és Belgium képviselőinek társaságában. Bayer József, a PTI igazgatója úgy adta meg a tanácskozás alaphangját, hogy az EU-t sikertörténetnek, a nemzetállamok megmentőjének nevezte, a mértékadó pártok Magyarországon mindig is egyetértettek a csatlakozással, és éppen napjaink válsága bizonyítja az uniós tagság előnyeit! (Csak az utókornak rögzítendő: a háttérben megoldatlan összeurópai gázvita, kissé távolabb a gázai konfliktus, gerjesztett világgazdasági és attól függetlenül is létező magyar válság – mintha 1956-ban lennénk.)

RAJTUNK A SOR! – ez volt a rendezvény címe, melyet az MTA Politikai Tudományok Intézete rendezett, és az esemény csak nyitánya volt annak a szakpolitikai sorozatnak, amely 2009. január és 2010. december között kerül megrendezésre. A résztvevők személyével már önmagában is ellentmond annak a megfogalmazásnak, mely szerint az akadémiai kutatóintézet egy semleges egyeztetési fórumot kíván teremteni a 2011-es magyar EU elnökség előkészítésére. A kormányzati ciklusok és a napi politikai változások ellenére kívánja segíteni (valójában feltartóztathatatlanul biztosítja) a központi közigazgatás felkészülését és a társadalom (félre)tájékoztatását hazánk rendszerváltozás utáni időszakának általuk ítélve legjelentősebb politikai eseménysorozatára.

Ha egyidejű médiatudósítás nem is jelent meg az eseményről, az MTA honlapján (www.mta.hu) bárki hozzáfér egy akadémiai összefoglalóhoz. A tényszerűség kedvéért a következőkben az idézett részek épp e honlapról származnak, ennek párjaként pedig mindazon tények, melyek az előadók szájából ugyan elhangzottak, de a hivatalos leírásában nem szerepelnek. „Legyen a tudomány a középpontban! A 2011-es magyar uniós elnökség sikerének titka: a tudomány középpontba állítása” – így kezdődik az akadémiai sikerpropaganda. „Nemcsak szervezési feladatot, hanem mindenekelőtt intellektuális hozzájárulást jelent Magyarország számára 2011-ben az uniós elnöki teendők ellátása” mondta Pálinkás József szakpolitikai stratégiai nyitányként. Akadémia elnöke szerint minél hamarabb meg kell találnunk azt a központi gondolatot, amelyre Európa számára pozitív jövőképet építhetünk, s erre a kihívásra a tudomány középpontba állítása a legjobb válasz. Pálinkás egy mindenen átívelő együttműködést ígért annak hangsúlyozásával, hogy az Akadémia örömmel ad otthon az értelmiség előtt álló jelentős feladat megoldásában. Legyen az Akadémia a helyszíne és akadémikusai a vezérei annak a 300 rendezvénynek, fórumnak, ami a magyar EU propaganda alapja. Legyen jelen a magyar EU elnökség a közgondolkodásban, az EU-t a közbeszéd tárgyává kell tenni és ehhez használjuk fel a Magyar Tudományos Akadémiát! – mondotta Pálinkás. 

Tovább olvasva az akadémiai honlapon: „Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy NEMZETI ÜGY-ről lévén szó, az elnökségre való felkészülés nem tekinthető rutinfeladatnak, és az ehhez szükséges politikai, személyi feltételek adottak. Az egyeztetés jól halad és kialakulóban van egy olyan konszenzus, amelyre az elmúlt évtizedekben a rendszerváltás és az uniós csatlakozás során már volt példa. A Parlament elnöke a fenntartható fejlődést tartja a legfontosabb kérdésnek, amellyel már a felkészülés és majd az elnökség időszakában is foglalkoznunk kell.”  Szili megemlékezett a rendszerváltás ezévi 20., és az ország uniós tagságának 5. évfordulójáról.

            Nem szerepelnek az akadémiai honlapon Göncz Kinga külügyminiszter mondatai, melyekben hitet tett amellett, hogy 2011-ben várhatóan a lisszaboni keretek között fogunk dolgozni (természetesen nem említve, hogy eddig miért és hol került visszautasításra a lisszaboni szerződés). Göncz hangsúlyozta, hogy azokat a civil szervezeteket kell bevonni a fontos fórumok munkájába, amelyekkel már széles körben elkezdtük az együttgondolkodást.

            Németh Zsolt (Fidesz) gratulált az MTA-nak e konferenciasorozathoz, hangsúlyozva azt is, hogy az EU-t támogató korábbi többpárti fórumokat a Fidesz kezdeményezte. Együttműködő partnert kell találnunk a szocialista pártban, reméljük mihamarabb hatályos lesz Lisszabon, és épp a mi elnökségünk ideje alatt lehet e szerződést majd bejáratni, és ezen úttörő munkában csodálkozzon ránk Európa! – mondotta az Országgyűlés magyar EU elnökség munkacsoportjának társelnöke. Fontosnak tartotta annak a  600(!) főnek a felkészülését, felkészítését, akik e munkát segítik. Hangsúlyozta, jelentős tartalék és átláthatóság szükséges, az anyagi háttér szerepeljen elkülönítetten a magyar költségvetésben. Kiemelten fontos a sajtó felkészítése! – mintha eddig túlzottan szabadjára engedték volna az EU-s kritikai nézeteket.

            E gondolatot még tovább vitte Mesterházy Attila (MSZP), aki bevezetőjében az előbb szóló Kingát olyan szépnek nevezte, amilyen fontos e konferencia. Szerinte újra kell pozícionálni Magyarországon az EU-t, mivel csökkent a társadalmi támogatottsága. Különösen veszélyesnek nevezte az EU-ellenes pártok megjelenését, melyek ellen fontos fellépni.

            Összefoglalva: a 2011-es magyar EU elnökség ügyében Pálinkástól az MSZP-n át a Fideszig, a mértékadó civil szférát is bevonva valamennyi felszólaló sürgette az összefogást. Ehhez az Akadémia kiemelt szellemi és rendezvényi hátteret (mindenkori fórumot) ígér, a kormányzat anyagi hátteret biztosít. Ez utóbbi az ország ismert anyagi helyzetében nem elhanyagolható, tekintve a 300 rendezvényt, 600 fő felkészítését és fizetését, az adófizetők pénzéből támogatott médiapropaganda várható költségeit. Az akadémiai fórum gondolatait nemzeti ügynek nyilvánítva az európai ügyekben a zéró-tolerancia bevezetése is elképzelhető.

Dr. Nagy Attila
orvos, közíró
 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Enigma - Touchness/
(Film, 16 perc)
Tartalom: A DNS-rekonfigurálás és az Emberiség jövője, valamint rejtett múltunk. E filmben érintjük - még csak pár szóban -, amiről még nem igen szóltunk: hogy miért azonnal kvázi korlátlan az intelligenciája egy olyan hatalomnak, aki a mikrohullámú technológiát először megszerezte. S ahogy az égbolton világtörténelmi jelentőségű titkokat villantunk fel, és közelebb húzunk minden értelmest annak megértéséhez, hogy a konvergencia történik, melyet a fúziós robbanás követ, aközben mint szinte mindig, végig szól a zene.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-28. - A Mihók-féle szennylapkiadó maffiahálózat, mint az Emberiség ellensége
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát nemzetünk nagy szennygyártó hálózatáról van szó, (...) Mihók és bandája szervezett keretek között (...) üldöz is mindenkit és mindent, aki és ami a keresztyénséget, a hajléktalanok, a szegények, az emberi jogok, az afrikai éhhalált haltak, az Echelon-üldözöttek és Echelon-tanúk védelmét, jogait és túlélési érdekeit bármiképpen képviselik vagy megjelenítik. (A képen Mihók Attila)

 

 

2009-01-27. - Nyílt levél a keresztény pásztoroknak az izraeli-palesztin háborúról
/Figler Csaba/
Részlet: Jó dolog volt, hogy kifejeztétek a nagykövetasszonynak az együttérzéseteket, de ugyanakkor féloldalas keresztényi megnyilvánulás volt ez! Mert mi sem nem vádolhatunk, sem nem ítélhetünk, de a végrehajtást megtehetjük, meg kell tennünk, tudniillik a megbocsájtás végrehajtását nekünk kell gyakorolnunk. Nem tett minket senki bírókká, hogy halálra, háborúkra, népirtásokra ítéljünk egyik-másik nemzeteket!

 

 

HÍRHÁTTÉR: A 15 milliós magyarság tényfeltárásban abszolút vezető médiuma
2009-01-21. - HÍRHÁTTÉR TV: A pszichiátriai állami bűnözés és a CCHR
/Molnár F. Árpád - Hídvégi Klára (CCHR)/
/Zene: Hárs Viktor/
(Film, 19 perc)
Részlet: Németh Imre szentesi lakost a szocialistának nevezett érában a rendszer bírálata miatt sorkatonai állományból hurcolták katonai kórházba és vetették elektrosokk terápiás kezelés alá. Jelenleg akarata ellenére próbálják gyámság alá helyeztetni. A Hírháttér ennek kapcsán kezdett körtelefonálásba, melynek során beszéltünk Hídvégi Klárával, a pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozó CCHR kapcsolattartójával...
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-16. - Versek a titokzatos Nagy Babilonról
1. Reményszózat egy babiloni fogolynak
2. Vers Babilon kurvájához

/Athenagorasz/
Tartalom: Ebben a világban, melyről úgy írt Orwell: 'ahol mindenki hazudik, ott az igazmondás forradalom', egy ilyen áruló világban Athenagorasznak a Valóságról írt két verse nem csak hiánypótló, nem csak kultúrtörténeti érték és ritkaság, nem csak úttörő vállalkozás, de már most történelem.

 

HÍRHÁTTÉR: Ahol a kapuk mindig nyitva állnak
2008-12-29. - HÍRHÁTTÉR TV: Okos HVG, buta pártszolgálatosok és a Csillagok
/Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz) - Tánczos Krisztina/
/Zene: 5 zeneszerzőtől/
(Film, 28 perc)
Tartalom: Rengeteg cikk jelent meg arról még magyarul is, hogyan lehet olvasni az ember gondolatait, de a buta magyarok még mindig nem értik, sőt, pártszolgálatosságuk adta őrült fanatizmus miatt üldözni is kezdték a tudást. Amit azonban Vona Gábor médiumai is üldöztek, arról - csak egy a tengerből - a HVG is beszélt már esztendőkkel ezelőtt.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-16. - Gerincesek vágóhídján - Babiloni történetek
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Tartalom: Talányos történet rólunk és a világ működéséről, az előre elkészített történelemről, az Echelon alkalmazott szörnytechnológiáiról, az emberi hitványságról, a Gonoszról és a Mindenekért Megfizető Istenről.


 

 

2008-11-09. - Az illuminátusok eredete és a Föld bolygót irányító hatalom - Átfogó levezetés
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Babilon, azaz a Háttérhatalom imádja a jelképeket és mindenhová elhelyezi, ahová csak lehet. Az amerikai egy dolláros az elektromágneses hullámokkal kultikussá tett egyik legfőbb jelképet, a Jézus Krisztus Által Kinyilatkoztatott ördögi háromszöget (Sátán, fenevad és hamis próféta) és az orwelli, echeloni, homlokra pecsétet tett világrend mindent látó szemét és annak e világi, földönkívüli vezetőjét, a Sátánt kódolja, aki a világ trónján ül és hamarosan nyíltan színre lép.


 

2008-10-14. - HÍRHÁTTÉR TV: A Hatalom így is hívta őket: Az illegálisok - A beszervezettekről és a beszervezetteknek
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young és a Crystall)
Tartalom: E filmünk megjelenése előtti vélemények szerint is kinek hátborzongató, kinek csodálatos, de mindenképpen egyedülálló. A titkosszolgálatok napi, belső életébe, Babilon és az Echelon örvénylő, veszedelmes világába, a Kozmosz és a Háttérhatalom lelki egyesüléseinek titkaiba nyerhetnek bepillantást, Ésaiás Könyvének 28. Részével, gyakran azokhoz szólva, akiket így is neveztek: Az illegálisok. És a film közben csaknem végig szól a zene. (Film, 40 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-08-01. - HÍRHÁTTÉR TV: Géntechnológia a globalizáció urai kezében
/Molnár F. Árpád/
A tartalomból: Helyzetünkre példázatként arról beszélünk, hogy néhány évtizeddel később, amint egy faj bárhol felfedezi a rádióhullámok létezését, hozzákezd saját DNS-ének megváltoztatásához, és fajtársai fölé emelkedve istenné válik. (Film, 26 perc)

 

 

 
Előző cikk:
2009-02-02. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-05. -
Hitvallás helyett - Figler Csaba verseiből
/Figler Csaba/
Tartalom: Figler Csaba önarcképe mellett 5 versét tekinthetik meg. A címük: Borító belső oldalára: hitvallás helyett; Csalin int; Poéták előtt; Kádár volt...; Kampány

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu