Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Nyílt levél a keresztény pásztoroknak az izraeli-palesztin háborúról


 

2009-01-27.
Figler Csaba

 


Figler Csaba önmagáról készített, saját rajza
(Az óriásmérethez kattintson a képre!)

Nyílt levél keresztény pásztoroknak!


Kedves Pásztorok, Testvéreim az Úrban!

Nyilván, hogy nagy lehetőség ez a pillanatnyi béke, hogy a keresztények cselekedeteik révén is megmutathassák hitük lényegét.

Úgy tudom, hogy a baptista testvérek ott is vannak a helyszínen, a legszörnyűségesebb időkben is tették ott és teszik a dolgukat ma is!

Orvosaik műtenek, gyógyítanak, munkatársaik segélyeket osztanak, ahogy tudnak, segítenek!

De azt gondolom, hogy még azok a testvérek velünk egyetemben is keresztények, akik nem tudnak jelen lenni! Így mi is csak úgy tudunk segíteni, ahogy tudunk! Imádkozunk! Megszólalunk!

Jó dolog volt, hogy kifejeztétek a nagykövetasszonynak az együttérzéseteket, de ugyanakkor féloldalas keresztényi megnyilvánulás volt ez!

Mert mi sem nem vádolhatunk, sem nem ítélhetünk, de a végrehajtást megtehetjük, meg kell tennünk, tudniillik a megbocsájtás végrehajtását nekünk kell gyakorolnunk.

Nem tett minket senki bírókká, hogy halálra, háborúkra, népirtásokra ítéljünk egyik-másik nemzeteket!

Szeretetünkben sem kivételezhetünk! De, talán abban mégis!

Mert ha csak lehet, ne szeressük mi a mammonokat és az öldöklőket!

S ha csak lehet, ne úgy szeressünk mint a világ szeret, hogy szeressük a hatalmasokat, a gazdagokat, a befolyásosokat, a népszerűeket, hogy minekünk abból valami hasznunk származzon!

Igyekszünk mi barátainkká tenni azokat, akiktől evilági javakat, haszontalanságokat, üveggyöngyöket remélünk?
Hát akkor milyen keresztények vagyunk mi?

Nem ők a keresztények barátai, hanem a világ barátai ők!

Ha Góliátnak, az atomnagyhatalomnak, a pénzügyi világ háttérhatalmának küldözgetünk mi "aportáló" "hites" részvétlevelet, és így hordozzuk az önvádjának, lelkiismeretének ólomnehéz pajzsát, akkor semmi kétség, minket haszonelvűséggel fognak vádolni más keresztény felekezetek, akik nem teszik ugyanezt! Akik ugyan egy fikarcnyi feloldozást sem adnak a gyermekek, civil lakosság ellen is viselt háborús cselekmények elkövetésére.

De nekünk a mi barátainkat kell jobban szeretni!


A mi barátunkat akiről egészen pontosan tudjuk is, hogy ki az!

Az összevert, a lebombázott, a meggyötört, meggyalázott, a felgyújtott, a gyermekétől, házastársától, minden vagyonától megfosztott, lelkében megkeseredett, síró, rívó, összeroskadt ember a mi barátunk!

Tudom, hogy van Magyarországon olyan keresztény felekezet, amely gyűjtést kezdeményezett izraeli háborús árváknak!
Micsoda nagyszerű mozzanat volt ez!
Ugyanakkor micsoda arculcsapása is az irgalmasságnak, hogy az arab háborús árváknak nem gyűjtöttek!

Nem mondom én ennek a felekezetnek a nevét, de ők azok akik, biztonsági őrökkel szűrik meg a belépőket!

Amely őrök meg is kérdezik, hogy "hova igyekszel?", és valami feszültséget érzel ezek után a te gyomrodban! Valami hatalmaskodó erőt, amit te a Szentlélektől idegen hatásnak gondolsz .
 


(A lejátszó alján lévő ikonra kattintva nagyobb vagy teljes méretre válthat!)
A cikkhez ajánljuk legfrissebb Hírháttér Rádiós Igehirdetésünket, mely az Emberiség tabutémáinak számító titkok sokaságával leszámolva, példátlan egyenességgel beszél az eltitkolt Valóságról. A reformprédikáció címe:
A Hit Gyülekezete és világok Requiemje
(Hírháttér Rádió)


De sokat mondott nekünk ez a háború ! Azt mondta nekünk: Keresztények!

Jó Úton Jártok!

Jó úton jártok, ha nem kerülitek el a segítségre, gyámolításra szoruló embert, hanem azon az úton mentek, amelyen ő fekszik odavetve, keresztben . DIREKTE AZON AZ ÚTON MENJETEK! HOGY SEGÍTHESSETEK!

És azt is mondta nekünk ez a háború! Azt mondta nekünk : Keresztények!

Jó Úton Jártok!

Ha elkerülitek a Hatalmasok, a Gonoszok, a Gazdagok érveléseit! Emberek, nemzetek, népek feletti ítélgetést! Ha nem azokat akarjátok szolgálni, akik bármiféle ideológiával a háborút, tömegmészárlást, népirtást a próféciákkal is megerősített módon ideológiai alapon támasztják alá és mintegy igazságos bosszúállásnak tüntetik fel!

Ezért nektek, nekünk, történelmi és szabad keresztény gyülekezeteknek nemcsak a zsidó nagykövet asszonyhoz írott együttérzésünket kell kifejeznünk, hanem ugyanolyan vehemensen az
arab nagykövet felé is meg kell tennünk ezt a lépést!

Különös tekintettel egy gondolatkörre, hogy ahol a kereszténység evangéliumi tana vezeti a népet

OTT NINCSEN HÁBORÚ!

OTT BÉKE, SZERETET ÉS JÓLÉT VAN!

Áldjon benneteket meg az Úr!
én pedig maradok nagy igyekezettel a ti üdvözlőtök: Figler Csaba

Dicsőség az Istennek!

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR - Igazságok, amelyek be fogják tölteni a Földet
2009-01-26. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: A Hit Gyülekezete és világok Requiemje - Reformprédikáció Mindenkinek
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Mahler: Gyermekgyászdalok/

Tartalom: Páratlan Igehirdetést adunk át a Krisztus-követőknek és a hitetleneknek egyaránt, fellebbentve a halál fátylát arról a világról, amelyről egyetlen hivatásos pap, lelkész és pásztor nem képes beszélni, mert az elmeirányító Hatalom (Babilon) megbénította őket, de amely világról szóló Igehirdetések be fogják tölteni az egész Föld bolygót. S miközben szinte végig személyes Németh Sándor megszólíttatása, szinte szüntelen szól a zene.
KLIKK az oldalra! (77 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja
2009-01-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a Sátán országa
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ligeti György: Lux Aeterna/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Filmünket - melynek témája sokkal több, mint az izraeli-palesztin háború - a Sátán országában 18 éven felülieknek ajánlanák. De mert tartalma nem csak mindennapjainkról szól, hanem az egész Emberiség kulcsfontosságú paneleiből szemléz, kicsik és nagyok életét és lelkét tekintve alapfontosságú, így mindenkinek ajánlott. Eközben Németh Sándorról szóló kijelentéseket is átadunk. Ligeti György hátborzongató Lux Aeternája átható és körülfogó hangjai méltók a film vonulatához.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-18. - Figler Csaba 8 verse
/Figler Csaba/
Tartalom: A 8 vers címe: Az alkonyat; Uram, ma légy velem; Az lenne célszerű; Ej, te apa, mi a haza; Ha a Hon jó; Csoda; A rövidebb hosszabb; Az arany és rézmíves
 

 

 

2009-01-07. - Izrael igazságos háborúja? ; Hamis a vörös zászló
/Thürmer Gyula (a Munkáspárt elnöke)/
Részlet: Izraelben a hírek szerint négy izraeli halt meg a palesztin rakéták miatt. Izrael válaszul majd ötszáz arabot ölt meg.
 

 

 

HÍRHÁTTÉR - Nem csak mondja, megmutatja
2008-11-19. - HÍRHÁTTÉR TV: Beavatás a Valóságba - (Film)ajánlatunk
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Mindenkinek, aki tudni akarja, elmondjuk, de csak akik méltóknak találtatnak rá, mutathatjuk meg. (Film, 6 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 

2008-11-09. - Az illuminátusok eredete és a Föld bolygót irányító hatalom - Átfogó levezetés
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Babilon, azaz a Háttérhatalom imádja a jelképeket és mindenhová elhelyezi, ahová csak lehet. Az amerikai egy dolláros az elektromágneses hullámokkal kultikussá tett egyik legfőbb jelképet, a Jézus Krisztus Által Kinyilatkoztatott ördögi háromszöget (Sátán, fenevad és hamis próféta) és az orwelli, echeloni, homlokra pecsétet tett világrend mindent látó szemét és annak e világi, földönkívüli vezetőjét, a Sátánt kódolja, aki a világ trónján ül és hamarosan nyíltan színre lép.
 

 

2008-10-26. - HÍRHÁTTÉR TV: Isten vagy a Sátán Izraele? (videoklippel)
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma)
Tartalom: Igaza van-e ama gyülekezeteknek, akik azt állítják, hogy Izrael Istené? A Moszad és a titokzatos Nagy Babiloni Szajha kapcsolata, valamint Izrael és a világ titkosszolgálatainak Babilon által biztosított tudatmódosító, időjárás- és földrengés-szabályozó eszközrendszere, bankrendszer, éhezés, média, ateizmus, szexualitás. (Film, 13 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-10-24. - HÍRHÁTTÉR TV: A hamis apostolok és a Sátán zsinagógája - Jelenések Könyve 2. Rész
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
(Zene: Enigma)
Tartalom: Dermesztő, mégis magával ragadó filmünkben, az Enigma sodró dallamaival a világ titkosszolgálatairól főleg a pártok és az egyházak vonatkozásában, a Háttérhatalom feltárásával. S miközben újabb kódokat adunk át, csaknem mindig szól a zene. Olyan dolgokba vezetjük be a kívülállókat, amelyek a Forrás felé vezetnek, akik pedig többet vagy mindent szeretnének, jöjjenek és döntsenek. Mert noha az Emberiség java számára nem létezik menekvés, ebben a világban mégis minden lehetséges. (Film, 46 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)
 

 
Előző cikk:
2009-01-27. -
A Bethesda Gyermekkórház; Obama-láz; Hova lett a Malév?
/Thürmer Gyula (Munkáspárt-elnök)/
Részlet: Obama-lázban él Amerika. Milliók ujjonganak, énekelnek, üvöltenek önkívületi állapotban az új elnök láttán.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-01-28. -
A Mihók-féle szennylapkiadó maffiahálózat, mint az Emberiség ellensége
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát nemzetünk nagy szennygyártó hálózatáról van szó, (...) Mihók és bandája szervezett keretek között (...) üldöz is mindenkit és mindent, aki és ami a keresztyénséget, a hajléktalanok, a szegények, az emberi jogok, az afrikai éhhalált haltak, az Echelon-üldözöttek és Echelon-tanúk védelmét, jogait és túlélési érdekeit bármiképpen képviselik vagy megjelenítik. (A képen Mihók Attila)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu