Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.    *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Ha Orbánékon, Vonáékon, pesty lászló- és sághy réka-féle sajtóribancaikon múlt volna, a magyarság soha nem ébredt volna rá arra, hogy az elmetechnológiai Világrendszer felépült, és irányítja a Földet. De minket azért Választott El az ISTEN, hogy e gonosz JÚDÁSFAJ sötétségével szemben nyilvánvalóvá váljon az Isteni Igazság, és az, hogy Pártegyházuk, a Nagy Babiloni Szajha halál pontosan úgy épült fel, ahogyan azt a mi Istenünk, az ő Ellenségük, JAHVE Kimondta a Jézus Krisztus Által, 2000 évvel ezelőtt!"   (2009.05.02.)

   

Válság: az újrakezdés esélye

 

2009-05-03.
Tánczos Krisztina
 


Torgyán József a gazdaságról beszélt a Hírháttér tv-ben egy évvel ezelőtt, 2008 április 29-én. Filmünk címe: "Hogyan hozzuk rendbe a gazdaságot?". A film egyéb érdekessége, hogy a záró videoklipbe a Molnár F. Árpád által már 2008 júniusában beszerkesztésre került a döglött, megpucolásra vetett Turul madár jelképe (is), a kék tálba történő magyar féreggyűjtés, a tengeren (Bibliai jelkép) láthatóvá váló Hírháttér-Molnár F. Árpád-sziget (Bibliai Jelkép), és a tengeren láthatóvá váló Hírháttér Isteni szélerőművei, akik a Hírháttér plántálásai következtében, a magyarságon keresztül az egész világ előtt nyilvánvalóvá teszik a Háttérhatalom létezését, az Igazságot hirdetve arról, hogy Nagy Babilon felépült. Mindehhez további, ellenségeink bukására kedvező sarki napsütést, és jeges északi szelet kívánunk azoknak, akik Orbán Viktor, Vona Gábor és más álnemzeti bálványok vélt védelmében ellenünk indítva tömegpusztító célú sátáni rohamokat, ha tőlük függött volna, a magyarság soha nem ébredt volna rá a valóságra. Azaz további egyre fagyosabb, mind rettegettebb hideggé váló téli és sarki levegőt kívánva AZ ISTEN ÉS AZ EMBERISÉG ELLENSÉGEINEK!
(Molnár F. Árpád)

A világ számos pontján egyetemi kutatóközpontok, akadémiai intézetek, politikai mozgalmak és kormányzatok, civil szervezetek és mértékadó értelmiségiek elemzik a válság lehetséges hatásait, kiterjedését, keresik gyökereit, gondolkoznak a belőle kivezető lehetséges megoldásokon, programokon. Sokan már egy válság utáni új világot próbálnak meg elképzelni, egy új világrend körvonalait vázolgatják.

Az előrejelzések szerint 2009 tavaszára jövendöli a válság újabb tetőzését. Akkorra már a legszélesebb közvélemény is tisztában lesz a globális gazdaságot aláásó három destabilizált folyamattal: a válság elhúzódásával, a munkanélküliség világméretű, robbanásszerű megnövekedésével, valamint a tőkealapú társadalombiztosítás és nyugdíjrendszerek hirtelen összeomlásával. Ekkorra az is világos lesz, hogy ezek a romboló folyamatok minden lehetséges állami és nemzetközi ellenőrzés alól kikerülnek és hatásukat a föld egyetlen régiója sem kerülheti el.

Nem átmeneti pénzügyi válságról van szó - ahogyan azt a neoliberális szemüveget hordó elemzők bizonygatják. A hitel és ingatlanpiacok összeomlása, a valóságos fedezet nélküli pénzügyi konstrukciók keltette buborékok kipukkanása, az autógyártás csődje mögött jóval több rejlik a néhány pénzügyi guru félresikerült spekulációjánál.

A természet gátlástalan kizsákmányolásának következményeitől a terrorizmuson és terrorizmus elleni háborún át az illegális migrációig és az éhínségbe torkolló élelmezési katasztrófákig egymásba fonódó válságok és a rájuk adott rossz válaszok hosszú sora fenyeget újabb és újabb robbanásokkal. Külön-külön is félelmetesek, és megoldásokat követelnek.

Amíg nem értjük meg, vagy figyelmen kívül hagyjuk összefüggéseiket, nem találjuk meg a megoldáshoz vezető utakat sem. A most felszínre kerülő válságtünetek sok bizonytalanságot és találgatást hagynak maguk után.

Egy dogma azonban végérvényesen érvényét vesztette: kiderült, hogy a szabad piac bizonyos körülmények között inkább mindent lerombol, semmint mindent megoldana. A neoliberális elemzés ripityára tört, amikor két legelkötelezettebb hívének, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányainak mélyen a zsebükbe kellett nyúlnia, hogy megmentsék az összeomlástól hitelintézeteiket, vezető bankjaikat és autóiparukat. Kiderült, amit persze már sokan tudtak: ahogyan világukban nem létezik abszolút igazság, nincs abszolút szabad piac sem. A szabad piac egy történelmi korszak vezető ideológiája volt, ami segített fenntartani a legerősebbek hegemóniáját, de nem oldotta meg a világ legégetőbb problémáit.

Rossz hír azoknak, akik hittek és hisznek a dogmákban és sorsukat ezekhez kötötték.

Jó hír azoknak, akik már régen tudják: a változások elkerülhetetlenek, és a leegyszerűsített, egyedüli üdvözítőnek tartott világnézetekkel a bajok sem világszinten, sem helyi szinten nem orvosolhatók.

Számos közgazdász „pénzügyi szakértő” és politikus által sokáig tagadott, palástolt, majd bagatellizált válság heveny tünetei várhatóan tovább sokkolják a közvéleményt. A világ legkülönbözőbb részein tovább fog növekedni a jövőtől való félelem, ugyanakkor fel fognak erősödni a kormányzatokat és elitet érő kritikák, és a számonkérési hajlandóság. Számos új mozgalom válik ezen az úton politikai tényezővé.

Van kibontakozás?

Csak akkor, ha a társadalom akarja a változást, és nem kíván többé a változások látszatainak színpadi díszletei mögé bújni. És természetesen vállalja az ehhez szükséges áldozatokat.

A jelenlegi tarthatatlan helyzetért a világban kizárólag a világ Központja, a Háttérhatalom, a Nagy Babilon a felelős.

(Készült: 2009 április)

Tánczos Krisztina, az oszlopos erő, mint Hírháttér-szélturbina. Az idiótákat úgy sakkozták ki, hogy a Molnár köré világi turbinákat építtettek, hogy kiselejtezzék a kapzsikat, az ügynököket, a jellemgyenge árulókat. Ezzel szemben a mi turbináink a Világtörténelem legnagyobb és legmaradandóbb erőművei lettek, és ezt mindenki meg fogja tudni. S mi ennek a titka? ISTEN Választó Kegyelme, és ezzel szemben a gyávák, a nyúlszívűek, az Emberiségért semmit, magukért bármit tenni készek, a Háttérhatalmat gerinckitépett szolgalelkűséggel, vesztükre kiszolgáló ügynökök alacsonyrendű morális csődje.

Két halott feküdt a mezőn. Az egyikről hónapokon át tartó, folyamatos kijelentésekből tudtuk, hogy egy darabig felemeltetésre kerül. De isten vagyok én, hogy életet adjak és elvegyek?! Hát...

Ám törvényt kell mondanunk: Tánczos Krisztina és Molnár F. Árpád Babilon ellensége, a másik kettő viszont mindig szolgája marad. Az egyik fordulhat Jézushoz örök életért, a másik - úgy tudjuk - sosem kaphatja meg.
(Molnár F. Árpád)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér saját készítésű kapcsolódó irodalmából:
2009-04-17. - A hit mágikus ereje, vagy az emberben szunnyadó természetes adottságok felszínre hozása
/Tánczos Krisztina/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/

2009-02-19. - Kommunikációk Istennel és a Háttérhatalommal - Bizonyságtételeim
/Tánczos Krisztina/

2009-02-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Jövendőbeli lakhelyünk - A Kaputól a Csillagokig
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/   /Zene: Reményi Attila/   (Film, 39 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-01-20. - Hírnévre programozva, babiloni gyilkosságok
/Tánczos Krisztina/

2009-01-17. - Villámcsapásom története - Túléltem egy programot
/Tánczos Krisztina/

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)

2008-12-20. - "Egy nagyszerű fényességet láttam" - Tánczos Krisztina látomása és a kijelentésként kapott szavak
/Tánczos Krisztina/

Az angol szerverről betiltva:
2008-06-11. - HÍRHÁTTÉR TV: Hogyan hozzuk rendbe a gazdaságot? - Film Torgyán József miniszterrel
/Torgyán József - Molnár F. Árpád/   (Film, 20 perc)

2008-05-29. - HÍRHÁTTÉR TV: Ellenség ül a nyakunkon - Kőrösi Imre a HTV-ben
/Kőrösi Imre - Molnár F. Árpád/   (Film, 10 perc)

2008-05-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Hogyan vigyük csődbe a gazdaságot?
/Molnár F. Árpád/   (Film, 7 perc+kép)

2008-04-29. - HÍRHÁTTÉR TV: Csőd előtt a magyar gazdaság - Beszél a Magyar Néppárt (közgazdász) elnöke
/Sebők István - Molnár F. Árpád/   (Film, 8 perc+kép)
 

Előző cikk:
2009-05-02. -
A Titokzatos Nagy Babilon szereti a bálványokat; Trianon háromszöge
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Vagyis nem véletlen, hogy éppen Trianonban írták alá a magyarság megsemmisítését megágyazó békediktátumot! Természetesen mindezt azért tudta megtenni a Háttérhatalom, mert erre engedélyt adott neki a Teremtő Isten!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-05-03. -
Megfelelési kényszer
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: a népek tengere is behódolt a titokzatos Nagy Babilonnak! (...) Megfelelési kényszerben él a világ legnagyobb része, és retteg attól, hogy ha nem azt teszi, és nem úgy, ahogy azt elvárják tőle, akkor mindent és mindenét elveszti! Pedig ez nem igaz, nem így van, csak a Háttérhatalom akarja ezt elhitetni mindenkivel...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu