Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

Akik a PÁRT hívei miatt nem tudják, vagy nem eléggé:   A programozott Cathy O'Brien botrányai jó pár évtizedesek. Ön szerint ennyi évtized alatt hányszor fedték le az egész Emberiséget?! És hányszor cserélték le az elavultnak tekintett eszközöket új GPS-technológiákra?!       KLIKK a feliratra!

   

Összefogás a PÁRT Védelmében (Az Utolsó Trianon)
Nyílt Levél a Barikádnak: Háború az Echelon-fenevadak ellen

       E nyílt levélre és valamennyi tényfeltárásunkra reagálva totális és közönséges ellenségességét fejezte ki, ismét elsőként jelentkezve a Nemzeti Hírháló.      
Pl. Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás ebből már értik: az ismét előre tolakodott legutolsó antimagyarita és közellenség Kovács János Hírháló-mindenes lett. Várjuk a további jelentkezőket, mert ne szégyellje senki a nézeteit! Értelmében és hősies helytállásaiban, valamint barátainak minőségében nagy a "magyar"!

2009-03-22.
Molnár F. Árpád
 
 


A PÁRT féltett, 100 évre visszamenő bűntettei Jobbikos média általi gyűlölködő és gúnyolódó védelme szülte ezt a filmünket. Csak erős idegzetűeknek! Utcai duhaj pártszolgálatosok ne nézzék; rosszul fogják érezni magukat. Jobb az együgyű butaság, mint a Föld szándékos pusztítása. Mert valami borzasztó dolog fog történni mindazokkal, akik mégis ellenünk indulnak. De gyertek, Testvéreink, hadd beszéljünk el csodás titkokat...
Kovács János Hírháló-mindenes ismét voksolt. Várjuk Morvai Krisztina szavazatát is: a tömeggyilkos, olajszőkítő és sokkos gyilkos PÁRT sokkos gyilkos pártszolgálatosai vagy az Emberiség ellenségeinek és tetteinek leleplezői. Másként: választási kényszer a disznóól pártszolgálatos ördögei és az igazságot teregető, ezért általuk üldözött és átkozott választottai között.
(Molnár F. Árpád, a PÁRT, valamint annak pártszolgálatosai által védett összes bűntettek és tömeggyilkos államtitkok (tehát a PÁRT és a Fürök titkainak) ellensége, az igazmondó juhász.)

Összefogás a PÁRT Védelmében (Az Utolsó Trianon)

Nyílt Levél a Barikádnak: Háború az Echelon-fenevadak ellen

A Nyílt Levél első főcímzettjei - a felelősségvállalás kikényszerítésére és a személyenkénti döntések ratifikálására és bizonyítására - speciálisan kerültek kiválogatásra. A következők voltak:

MAZSIHISZ, Barikád, Kurucinfó, Harc Tér, Nemzeti Hírháló, Magyar Nemzeti Bizottság 2006, Vona Gábor, Jobbik, Morvai Krisztina, Gaudi-Nagy Tamás.

A címzettek közül a Hírháttér Emberiség védelmében kelt összes tényfeltárásának nyílt, az Interneten is gátlástalanul megnyilatkozó ellenségei a következők voltak, míg a fel nem soroltaktól most már egyértelmű és világos állásfoglalást várunk a továbbiak bebetonozására és ratifikálására, hogy a barikádnak a magyarságot pusztító és elpusztító, a Földdel ellenséges, vagy az Isten és az Emberiség oldalán állnak:

Barikád, Kurucinfó, Harc Tér, Nemzeti Hírháló.

Tisztelt Barikád,

a Molnár F. Árpádot (engem) ért antimagyarita vádjaikra és velünk, valamint összes tényfeltárásunkkal szembeni uszító, nép- és Emberiségpusztító magatartásukra reagálva a Hírháttér Multimédia főszerkesztőjeként kamera/kamerák előtti vitát kezdeményezek a Barikád összes emberével és bárki általuk meghívottal szemben arról, ki volt a rendőrségi- és a titkosszolgálati bűnözés, ezek működése és technológiai módszerei legfőbb tényfeltárója a magyarságon belül (segítek: mennyiségileg és minőségileg is elsöprően bizonyítható módon a Molnár F. Árpád), kik tartották vissza az összes tényfeltárást, kik védelmezték az Echelon-módszereket (segítek: Önök védelmezték és üldöztek minket a leghangosabban), a katonai olajüzleteket, a tiltott kábítószer- és fegyverkereskedelmet, a politikai gyilkosságok tényfeltárását, a tetejébe minket üldözve azért (halmozottan Barikád és kurucinfó), mert nem voltunk eléggé népellenesek és Emberiségellenesek, hogy pártérdekekre és Vona Gábor minden népérdeket és a teljes Emberiséget felülíró érdekeire hivatkozva az összes bűntettet és tömeggyilkosságot fedezzük, továbbá ki volt a legfőbb tényfeltárója az elektromos áram alkalmazásba vétele óta Magyarországon 100%-ban eltussolt, kizárólag általam és a Hírháttér Multimédia által nyilvánosságra hozott, államilag, politikai és bűnügyi védelmi okokból szervezett pszichiátriai kényszerbezárások, elektrosokk terápiák, megnyomorítások és politikai gyilkosságok leleplezésének? (Megint segítek: én voltam, a Molnár F. Árpád, a leghangosabb üldözőink pedig a kurucinfó, a Harctér, a Jobbik emberei és pártnyomorultjai, amilyen a Barikád, melyet bégetve úgy gúnyoltak hosszú hónapok óta a legfelsőbb helyekről kijelentve, hogy az én Barikám.).

Beszélgetést kezdeményezek továbbá arról, mely pártok és milyen hazaáruló, népgyilkos és Emberiségpusztító okokból rejtették el a kizárólag általunk leleplezni mert Echelon-technológiákat (elárulom: messze győzelmet aratva a Jobbik volt az ellenség, amelyik semmilyen nyomásra sem volt hajlandó megnyikkanni, az Emberiség kiirtását szolgáló támadásait pedig pártlapjaiban folytatta ellenünk), amelyek - mint pl. a Cathy O'Brien-ügy - már 20 évvel ezelőtt tömegével megbuktak az USÁ-ban, minket pedig azért üldöztek, miért beszéltünk ezekről, és kik voltak azok, akik nem csak megakadályozták, de példa nélküli támadásokkal a magyarság és a világ összes népe ellen minden munkákat lejárató, és ezzel a magyarság minden népek fölé emelését megakadályozó Pártrosszindulatú tömegpusztító sötétséggel az Emberiség ellenségeiként levizsgáztak (segítek: Önök azok, védekezésüket 20 Az Egy ellen bármikor meghallgatom és vágatlanul publikáljuk). Akár egyszerre 20 emberrel szemben leülhetünk, hogy igazolják, Önök nem a magyarság legutolsó hazaárulói között voltak azért, mert úgy vélték, Vona Gábort csakis ezzel szolgálhatják ki, az Igazsággal semmi szín alatt, mert az a bukását okozná, a magyarság pedig pusztuljon, mert az napi használatára van a Pártnak, a voks pedig most kell, és utolsó hazaárulóként, tömeggyilkosokként, sokkos szörnyetegekként, ártatlanokon és hősökön taposókként kell a voks, akiket a magyarság és az Emberiség védelmében valami elszánt és vak gyűlöletükkel szemben voltunk kénytelenek képviselni.
       E nyílt levélre és valamennyi tényfeltárásunkra reagálva totális és közönséges ellenségességét fejezte ki, ismét elsőként jelentkezve a Nemzeti Hírháló.      
A fenti pontokban részletesen kifejthetik ellen"nézeteiket", 20 Az Egy létszámarányban (nem helyesírási hiba, hanem kijelentés, azaz kollektív öngyilkossághoz vezető lejáratási per témája), mivel az Igazság sosem fél a megmérettetéstől, a hazugság viszont kénytelen menekül attól. A beszélgetés másik felének témaköreit Önök szabhatják meg, teljesen szabad választásra ajánlom fel, előre sem vagyok kíváncsi arra, mikről lehet szó, hogy az összes olyan tény feltárásra és szégyenszemre közszemlére és gyalázatomra publikálásra kerüljön, amely a magyarok ellen elkövetett tetteimet, antimagyarizmusomat, az állami bűnözést való bűnpártolásomat stb. feltárja, amelyekkel vádolható vagyok.

Hadd tudja meg mindenki, micsoda értelmes hősök védték a hazát az olyan utolsó antimagyaritákkal szemben, mint a Molnár! Remélem, nem félnek a megmérettetéstől!

Minthogy 1,5 millió letöltésen messze túl sem akadt soha egyetlen személy sem, aki akár telefonos vitaműsorban meg mert volna szólalni ellenpólusú álláspontjai igazolására, mintha csak Für Lajost hívtam volna Echelon-szakértőként arra, mondja már el, miért hallgat mindarról, amiről ő írta alá a titkosítások tengerét, ezért történelmi súlyú könnyítésnek ajánlom, hogy míg én az egyik oldalon beszélek, addig a másik oldalon a következő személyek (a Barikád emberei) mindegyike helyet foglalhasson, plusz bárki, akit annyira jó képességűnek és tudásúnak tartanak, hogy velem bármilyen pontban perbe szállhat, nehogy már könnyű dolga legyen egy antimagyaritának, a Molnár F. Árpádnak, aki elárulta a Pártot:

Hazai Vera, Sághy Réka, Ágoston Balázs, Balog László, Borbély Zsolt Attila, Buda Csaba, Gyimesi Edit, Kassai Eszter, Kovács Dániel, Németh Zsolt, Szilvási Péter, V. Szabó Krisztina és bárki más.

Vona Gábort hiába is hívnám, mert bujkál, mint a kurucinfó, a Harctér, Vona Gábor, Für Lajos és azok az álszavazók, akiket a kurucinfó hiába próbált hosszú hónapok alatt arra rávenni, hogy megtámadjanak az utcán, mert még csak telefonos, gyáva, anonimitásba bújt életveszélyes fenyegetés is kizárólag egyetlen személytől jött, számítógéppel elváltoztatott hangon, mert azért nem árt az óvatosság, gondolta szerencsétlen, az összes többi életveszélyes fenyegetés az elmúlt 9 esztendő alatt professzionális titkosszolgálati háttérből fakadt. Azaz nem a nép, hanem az állam volt az ellenség. Hiszen ki a fene fenyeget meg egy tényfeltárót, aki mind rendőrségi, mind titkosszolgálati, mind bűnüldözési, mind állami pszichiátriai, mind Echelon-vonalon mindenki mást megelőzve tényfeltár és képviseli a lakosság jogait, folyamatosan szolgálati és államtitkot sértve, folyamatosan fél lábbal a börtönben és a temetőben.
       E nyílt levélre és valamennyi tényfeltárásunkra reagálva totális és közönséges ellenségességét fejezte ki, ismét elsőként jelentkezve a Nemzeti Hírháló.      
Válaszolok: az, akinek csak pártja van, de sem Istene, sem hazája, sem becsülete nincsen! A magukfajta! Az Emberiség rákfenéje, a magyarság felemelkedésének leghangosabb ellenségei, akik ráadásul bizonyítani sem tudják az ellenkezőjét, hiszen mindketten bizonyítottunk: én letettem az asztalra mindent, amit Önök hiába próbálnak megsemmisíteni, mert az egész rendszert el fogja söpörni.

Rövid filmajánlatunk mindenki ellenségeinek diplomáciai és emberjogi bukásaiból, melyek alapján a reformokat követően olyan játszi könnyedséggel lehet hazaárulás és más címeken fegyházbüntetéseket osztogatni, amilyen könnyen a Barikádon az antimagyarita vádak, és ezzel az Emberiség puszta életben maradását ellenségesen és visszatérően, magánéleti szinten folyamatosan torpedózó, rosszindulatú, népellenes és hazaáruló tettek miatt számon kérhetők lesznek.

Isten Dicsőségére a Jézus Krisztusban
Molnár F. Árpád
       E nyílt levélre és valamennyi tényfeltárásunkra reagálva totális és közönséges ellenségességét fejezte ki, ismét elsőként jelentkezve a Nemzeti Hírháló.      
UI.: Eredetileg nem nyílt levélnek tervezve, de immáron nyílt levélként publikálva, a közeljövő népi bíróságainak pedig innen is üzenve, hogy ezekért a tettekért a fent felsorolt személyek ellen feltétlenül szükségesnek tartom a vizsgálatot, a titkosszolgálati megfigyelési anyagok bizonyítékként történő felhasználását, és az elkövetők ellen a hazaárulás és más bűntettekben való fegyházbüntetések kimondását.

Mert amikor az emberek már annyira lealjasulnak, hogy semmire nem becsülnek sem Istent, sem embert, sem ártatlanokat, sem hősöket, mert minden létező népi és Emberiség-szempontot megelőz a Párt látszólagos érdeke, ott a legsúlyosabb, elrettentően megtorló mértékű igazságszolgáltatási büntetések szükségesek. Hogy mindenki megtanulja, hogy egyetlen ártatlan embert élete és lelke sem bocsájtható áruba, nemhogy eladásra kerüljön - ahogy Önök Vona Gáborral kezdettől tették - AZ EGÉSZ EMBERISÉG!!!


2009-03-12. - HÍRHÁTTÉR TV: Kurucinfó, Harctér, minden népek ellenségei! - Hírháttér-válasz a kuruc.infóra és a Harctérre
 /Molnár F. Árpád/
 
/Zene: Within Temptations: Angels/
 
(Film, 7 perc)
 Tartalom: Sokkolóan leleplező, lemeztelenítő film, videoklippel az ártatlan magyarok tömeges megkínzásához, megcsonkításához, legyilkolásához tobzódva, kérkedve, nagyképűen, fellengzősen, lekezelőn Veérgőzös, tömegek kínjából és gyászából a Sátán oltárán röhögve, gúnyolódva okádó, az Emberiség legundorítóbb és legmoslékabb pártszolgálatos parazitái ellenében, minden népek védelmében, az utolsó és legagresszívebb, legigénytelenebb magyarok egy névsorával.
 (Megtekinthető és letölthető!)
 

A Nyílt Levél első főcímzettjei - a felelősségvállalás kikényszerítésére és a személyenkénti döntések ratifikálására és bizonyítására - speciálisan kerültek kiválogatásra. A következők voltak:

MAZSIHISZ, Barikád, Kurucinfó, Harc Tér, Nemzeti Hírháló, Magyar Nemzeti Bizottság 2006, Vona Gábor, Jobbik, Morvai Krisztina, Gaudi-Nagy Tamás.

A címzettek közül a Hírháttér Emberiség védelmében kelt összes tényfeltárásának nyílt, az Interneten is gátlástalanul megnyilatkozó ellenségei a következők voltak, míg a fel nem soroltaktól most már egyértelmű és világos állásfoglallást várunk a továbbiak bebetonozására és ratifikálására, hogy a barikádnak a magyarságot pusztító és elpusztító, a Földdel ellenséges, vagy az Isten és az Emberiség oldalán állnak:

Barikád, Kurucinfó, Harc Tér, Nemzeti Hírháló.

--
Molnár F. Árpád, a világ Echelon-rendszereinek és az Emberiséggel ellenséges erőknek a leleplezésére létrehozott Hírháttér Multimédia főszerkesztője.
http://hirhatter.com/
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Cím: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 

Előző cikk:
2009-03-21. -
A Legnagyobb nép kerestetik: Krisztus Magyarországa vagy Izrael, a Centrális Világhatalom - Regős Péter magyarokat megvető levelére Molnár F. Árpád válaszolt
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Postafiókomba a tavaly magyargyalázó versével nagy botrányt kavart Regős Péter (...) Lipták Bélához (...) írt levele másolatát küldték, minek okán hirtelen írott levelemmel reagáltam (...). A külön érdekessége, hogy eredetileg eme, alább olvasható levelem sem a nyilvánosságnak készült, ezért a közélet és a titkosszolgálatok olyan világába enged bepillantást, amik nyilvánosan soha, senki részéről nem publikáltatnak (...).

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. -
Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu