Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Idegen a szobában - Találkozások egy hatalommal

 

2008-09-15.
Athenagorasz

Azon események, melyeket most meg kívánok osztani a tisztelt Olvasókkal, életem és világszemléletem meghatározó részeivé váltak, jócskán bizonyítva azt a tényt, hogy a ma látható, az ateizmus által plántáltatott racionalitásokba megbúvó világ csak egy része, kisebb töredéke a valójában meglévő Egységes Egésznek.

Több van annál, mint amit látsz, még a hétköznapokban is! Szolgáljon ehhez az igazsághoz jó példaként az én történetem…

 


A lény, aki rendszeres látogató volt - Athenagorasz rajza
(A teljes mérethez kattintson a képre)

Mindenek előtt utazzunk vissza a múltba, azokba az időkbe, mikor még igen kis gyermek voltam. Az élet hajnala ez az időszak, a gyermeki ártatlanság szokásos mindennapjaival. Lehettem vagy hároméves. Ekkortájt még együtt laktunk a nagyszülőkkel egy igen régi családi házban. A napoknak szokásos menete volt, minek részeként – akár a legtöbb helyen, hol kis lurkó van a háznál – a délutáni alvás is, mint elkerülhetetlen rutin, rendre bekövetkezett. Így történt azon a napon is. Ebéd után nagyanyám lefektetett aludni, majd kiment a kertbe, tett-vett tovább. Nekem persze, mivel eleven, csintalan kölyök voltam, eszem ágában sem volt pihenni, inkább játszadoztam az ágyon lévő játékokkal. Mai napig is jól emlékszem arra a nagy, rácsos oldalú ágyra, melyen – ha lehetett – szívesen csimpaszkodtam. Talán épp így tettem, mikor bekövetkezett az, amit azóta sem felejtek el, mely kitörölhetetlenül belevésődött a tudatom legmélyebb bugyraiba is. Tudniillik egy jelenés történt a szobában, közvetlenül a szemem előtt. A semmiből előbukkanó lény milyenségét nehéz leírni egy olyan embernek, ki nem látott még ilyesmit, de azért nagyvonalakban megpróbálom: sovány, emberszerű alakja volt, ám inkább hasonlított egy nagyon kontrasztos árnyhoz, mintsem egy valódi élőlényhez. Nos, ez a valami odajött és lehajolt hozzám, arcát az arcomhoz tette, miközben folyamatosan egy számomra érthetetlen, nem evilági „nyelven” hadovált. Jellegzetes orgánumát sohasem felejtem el, ezer közül is megismerném, oly egyedi, ám számomra félelmet keltő hang ez.

Hogy mit akart és egyáltalán tett-e valamit ott, akkor velem, nem tudhatom, csak hipotéziseim és fikcióim vannak róla. Egy biztos, nagyon mély hatást fejtett ki rám, utána többször, hónapokon át visszatérő álmaim voltak vele, változó intenzitással.

Az Olvasóban nyilván felvetődhet a kérdés, hogy miként emlékezhetnék én ennyire tisztán ilyen régi dolgokról, amellett akár álmodhattam, hallucinálhattam is az egészet. Erre nagyon egyszerű a válaszom, minél többet nem is lehetne mondani: mivel ez számomra oly sokkos trauma volt, értelemszerűen minden nap gondolok rá, bevésődött, az életemben megtörtént események egyik alappillérévé vált még úgy is, hogy magukkal az okokkal nem vagyok még tisztában.

Most ugorjunk az időben át néhány évet, melyek alatt látszólag minden rendben folyt, semmi ehhez hasonló nem történt, az esemény egyre távolabb és távolabb csúszott.

Körülbelül hatéves voltam, mikor ismét megjelent. Mi már ekkor új házban laktunk, és én is külön szobát kaptam. Akkortájt igen rosszalvó voltam, éjszakánként rendre felébredtem úgy 2 és 3 óra tájban. Ha gyötört az álmatlanság, forgolódtam és csak néztem bele a sötétségbe. Egy ilyen éjszakán hallatott magáról ismét, ekkor tért vissza újra az a trauma és félelemérzés, amit csak az tud átérezni, kivel már megtörténtek ehhez hasonlók. Épp ébren voltam és csak bámultam a plafont, mikor meghallottam jellegzetes, semmivel sem összetéveszthető hangját a szoba délkeleti sarka felől, ott, ahol a konnektor van. Látni nem láttam semmit, viszont azt, amit mondott, máig megőriztem a memóriámban, anélkül, hogy tudnám jelentését. Amit tudatott, leírva nagyjából ilyesmi lehet: „Háhh Hává” vagy „Háh Háváh”. Gőzöm sincs róla, hogy miről szólhat e két kifejezés, így természetesen azt sem tudhatom, mily szándék vezérelte, hogy ezt közölje velem.

Amiken én átmentem ekkor éjszakáról-éjszakára, nem kívánom senkinek. Többször úgy ébredtem, hogy ott áll a szobában mozdulatlanul és némán, néha egészen a fekhelyem mellett engem figyelve. Ha már ott volt, nem menekülhettem ki, ehelyett inkább bebújtam a takaró alá és imádkoztam, hogy mielőbb tűnjön el. A szüleimnek akkor nem mondtam erről semmit, ugyanis a korábbi történést sem akarták/merték elhinni, tehát nem tudtam ezzel kihez fordulni. Egy idő után szokásommá vált, hogy hajnaltájt felébredvén amilyen gyorsan csak lehetett, átfutottam hozzájuk, hátralévő éjszakát náluk töltvén az ő ágyukban. Mondanom sem kell, többször láttam futás közben visszanézvén, hogy ismét nem üres szobát hagyok el. És ez így folyatódott még néhány évig. (Volt, hogy a húgom is beszámolt hasonlókról, bár nála csak egy-két eset történt, nem mérvadó, akármi lehetett.) Majd úgy tizenkét éves korom tájékán végleg abbamaradtak ezen események. Nem sokkal később már képes voltam eltölteni egy teljes éjszakát a saját szobámban. A lény, ki sokszor naponta jelenését tette nálam, úgy eltűnt a semmibe, mint ahogy jött. Ma már, így felnőttként, akár távoli, zavaros gyermekkori élményeknek is tűnhetne ez az egész dolog, ha nem gondolnék rájuk minden nap. A magam módján igyekszem kutakodni, magyarázatot találni… s talán sikerül, talán nem. Azt hiszem, hogy az a fogalom, hogy félelem, valahol ilyesmi helyen kezdődik el csak igazán, hisz rendkívül kiszolgáltatottnak éreztem magamat.

Tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb embernek e cikket olvasva alapos kételyei támadnak majd, ez ellen nem is tudok, tudhatok mit tenni. Innen, a távolból nehéz is lenne számomra bárminemű igazság elkeseredett bizonygatása, jóllehet, nem kívánok élni ilyesmivel. A szkepticizmus egy természetes emberi reakció, mi azonban sokszor túlzásokba bocsátkozik, és sutba dobja még azt is, mit nem kéne, hisz valós és igaztól való.

Tehát, kedves Olvasók, soraimat következtetés és magyarázat nélkül zárom, csak annyit kérek mindazoktól, kikre mégis hatott írásom valamilyen módon, gondolkodjanak el, vizsgálják meg, milyen is saját világképük, mi fér még oda bele, hisz ha már egy hétköznapi, hitvány emberrel is ily sok megdöbbentő dolog történt, akkor bizony igen gyenge lábakon áll a mai tudományoskodó közfelfogás.

Ne öntsd ki a gyereket a fürdővízzel együtt!

Athenagorasz
athenagorasz@citromail.hu

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-09-11. - Irányított elme - Egy a Hírháttér számára - 4 hónappal ezelőtt - eljuttatott levélből hozzuk nyilvánosságra
/Küldő nem publikus/
Részlet: Rendkívül fejlett eszközei vannak a "Rendszernek" arra, hogy szükség esetén korlátok, határok, fajok, távolságok, magasságok és mélységek semmilyen akadályt ne jelentsenek részükre az emberi agy bármilyen beavatkozása terén. Az egész emberiséget alá lehet vetni ezzel a "gyilkos módszerrel" egy totális agy mosásnak, sőt....

 

 

 

2008-09-11. - HÍRHÁTTÉR TV: Kapott álmok - Istentől vagy a Háttérhatalomtól? (A végén a Himnusszal)
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Magyarországon talán legelsőként Drábik János közgazdász, amerikai állampolgár oldotta fel a titkosítást arról, hogy mikrohullámokkal az alvás állapotában álmodást lehet előidézni az emberi elmében. Miközben Molnár F. Árpád merőben szokatlan életélményű és tapasztalású álmaiból mond el, aközben Ellen G. White élete első látomásának elemzésére is sort kerítve a Biblia nyomai után is kutatunk arról, honnan adatnak az álmok, s mennyiben szabad rájuk hagyatkoznunk. (Film, 35 perc)

 

2008-08-31. - FENYVESI FILM: Mi a Háttérhatalom - És hogyan működik
/Fenyvesi Theresa (német állampolgár)/
Tartalom: Fenyvesi Theresa tanárnő, német állampolgár és világjáró a globalizáció urairól, a megjövendölt és eltitkolt háttérhatalomról mutatja be saját filmjét. (Film, 9 perc)


 

 

HÍRHÁTTÉR: Az elkészült jövő 2008-08-22. - Az emberi elme totális kontrollja és a Központi Hatalom, azaz a megjövendölt Babilon
/Molnár F. Árpád cikke/
Részlet: ... ma már az USA állami, katonai hatalmának tudományos szférája sem titkolja - legfeljebb az összes magyar párt, az álrendszerváltó für lajosok és a média -, hogy Hitler előtt köztudott volt a tömegek felfogóképessége és életélményei, indulatai stb. mikrohullámokkal történő manipulációjának kézenfekvő tudománya, s hogy Hitler alatt már rendelkeztek a megvalósításhoz szükséges technológiai eszközökkel.

 

HÍRHÁTTÉR: Leszámol a virtualitással 2008-08-15. - Egy majdnem végtelen végzete
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Részlet: ... a fejünk fölött lebeg egy bármikorra valószínűsíthető, pofon egyszerű folyamat: robbanó erőcentrum bármelyik óceánban elég ahhoz ... (...) ... Babilon (vagy a Központ) fegyvere, az Echelon még tökéletesebb és sokkal jobban érthető. Sőt, annyira egyszerű, hogy nem lehet nem érteni.

 

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-28. - HÍRHÁTTÉR TV: A Globalizált Kozmosz - Ahol mindig volt a Hatalom
/Molnár F. Árpád által/
Tartalom: Meg fogjuk változtatni a világszemléletét. Meg fognak lepődni azon, amit hallanak. Felejtsenek el mindent, amit életük során tanultak, és lássák meg a legnyilvánvalóbb dolgokat. Aztán tegyék fel a kérdést: mi történt, hogy senki nem mondta? Mi történt, hogy a média mindent elhallgatott? (Film, 73 perc)
(A film megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
és HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: Lépték Drábik János "lakitelki" előadásához - A könyvtárból a jövőért és a legnagyobb magyarokért
/Molnár F. Árpád által/
(22 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt. Csakis a film megtekintése után célszerű meghallgatni a hangfelvételt, mely léptékül és további leleplező módon szolgál az előadáshoz, s melyhez a tapasztalásért nagyon ajánlott a fülhallgató.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 

 

 
Előző cikk:
2008-09-15. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Kőrösi-Molnár: Detonátorok, politikai gyilkosságok - Kőrösi-cikk a globalista politikai gyilkosságokról
/Kőrösi Imre - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Kőrösi Imre újra példátlanul leleplező cikket tett közzé, ezúttal a globalista politikai gyilkosságokat is górcső alá véve, amelynek tűzvonalában tömegével titkosszolgálati igazgatók, államelnökök, állami vezetők és vezető vállalkozók is szerepelnek. Mivel Kőrösi Imre cikke megelőzi a kor tényfeltáróit és álrendszerváltó paprikajancsijait, így természetes, hogy a Hírháttéren kívül a teljes jobb- és baloldali közélet elhallgatta. (Film, 8 perc)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-09-16. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

A király meztelen -
Interjú Sopron legnevesebb aktivistájával, Gőbl Györggyel
/Gőbl György (KJE-titkár) - Molnár F. Árpád/
Tartalom: A riportban: tüntetés a Markoth Ferenc kórházért; a kirekesztő Győr-Online; Regős Péter botrányverse; a Partizáninfó; Morvai Krisztina; Wittner Mária és egyéb témák. A riport végén Gőbl György és felesége közérdekű felhívása és üzenete a lakosság felé.
KLIKK az oldalra! (16 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu