Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal,   rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Diplomáciai úton a Hírháttér irányában deklarált: Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Bokor Imre (ezredes professzor), Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Roma Jogvédő Újságírók, Athenagorasz (terjesztő), Czike László (közgazdász, publicista), Csizmadia Attila (Valóság.net), EFE Alapítvány, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!

   

A Szajha nevének jelentése és jövője, a nép jövője és az illuminátusok
2009-08-20.
Soós József "Kárpáti Magyar" (szerkesztő, prédikátor, publicista)

A történelem kereke halad előre a megjövendöltek szerint!

Tisztelt HÍRHÁTTÉR Nézők, Hallgatók és Olvasók! A történelem menete egyre halad előre, ahogy az idő telik. A "folyó" halad a medrében előre, és idővel eléri a TENGERT, ahova beleömlik és eltűnik! De azzal nem szűnik meg létezni, csak átalakul, egy teljesen más formában tovább létezik! Ez a lényeg, hogy tovább létezik, mint ahogy a TEREMTŐ ATYA is kijelentette, hogy ÚJ EGET és FÖLDET ad az IGAZAKNAK! "Az igazságosak öröklik a Földet, és azon mindvégig raja lakoznak!"

Jelen pillanatban még ez nem következett be, napjainkban a TITOKZATOS NAGY BABILON Rendszere áll, melyet Háttérhatalomnak is nevezünk(!), de a BIBLIAI kifejezés a pontos és legmegfelelőbb ennek a meghatározására! Minden benne foglaltatik a SZENTÍRÁS által meghatározott kifejezésben! "TITOKZATOS": mert létezésének a tényéről sokáig csak kevesen tudtak. Azok közül is, akik tisztában voltak a "Rendszer" létezésével, TITOKBAN, REJTVE, FÉLTVE védelmezték, HALLGATÁSUKKAL, BŰNPÁRTOLÁSUKKAL emberek millióinak az életét tönkretéve, emberek sokaságának HALÁLÁT, SZENVEDÉSÉT OKOZVA!

Ami önmagában is kimeríti az EMBERISÉG ELLENES BŰNÖK MINDEN FORMÁJÁT!!!

"NAGY BABILON": "bábeli", vagyis a ZŰRZAVAR, KÁOSZ, FEJETLENSÉG, BŰNÖK SOKASÁGA, IGAZSÁGTALANSÁGNAK TENGERE a találó kifejezés, amely ráillik! Mivel egyúttal azt is jelenti, hogy ÖSSZESÍTETT, ÖSSZEVONT, MINDENT EGY KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALÁ RENDELT!!! MINDENT ÁTFOGÓ, KÖZPONTILAG ELLENŐRZÖTT, vagyis "globális rendszer"!

Így eljutottunk a "GLOBÁLIS VILÁGREND" jellemzéséhez, és pontos definíciójának leírásához! Hiszen azt is mondhatnánk, hogy:

TITOKZATOS NAGY BABILON = HÁTTÉRHATALOM = GLOBALISTA VILÁGRENDSZER

"Szajha": ezt a kifejezést találóan a JELLEME, MŰKÖDÉSÉNEK a módja miatt kapta meg, amit szintén a SZENTÍRÁSBÓL ismerhet meg pontosan az EMBERISÉG! Hűtlen, hálátlan, hazug, arcátlan, beteg, fertőző, képmutató, ocsmány, undorító, hazug, de a nagy sokaság legtöbbjét ELCSÁBÍTÓ, FÉLREVEZETŐ láthatatlan erő!

Soós József keresztény emberjogvédő és prédikátor, újságíróA "LÁTHATATLAN ERŐ" - mely a történelem folyamán csak a TEREMTŐ ATYA, és "közvetve" a FENEVAD számára állt rendelkezésre - MOST már a FÖLD BOLYGÓRA van szabadítva! Ez pedig az ELMEIRÁNYÍTÓ TECHNOLÓGIÁK, melyek a FENEVAD hatalma alatt működnek úgy, hogy azt a MINDENHATÓ felülbírálhatja, és ezt meg is teszi, hiszen minden az Ő általa meghatározott módon és formában működik! Kimondjuk, amit már sokszor: ezek az ELMEIRÁNYÍTÓ TECHNOLÓGIÁK, melyek csak LÁTSZATRA vannak az emberiség kezében, és még kevésbé a hasznukra!

A Fenevad Földre levettetésekor kiépítette a HATALMÁT, és ehhez mindent felhasznált, amit a FIZIKA és a KÉMIA Isten alkotta lehetőségei lehetővé tettek számára!

A KÍSÉRLETEZÉSEK KORA LEJÁRT, minden adott és MEGVALÓSÍTOTT, ami lehetett!

Babilon igyekezett mindenben LEMÁSOLNI azt, mit MEGALKOTOTT A TEREMTŐ ATYA! Éppen ez miatt ma már csakis és kizárólag az EMBERISÉG LEGDRÁGÁBB KINCSÉBŐL, A BIBLIÁBÓL lehet HITELES INFORMÁCIÓKHOZ jutni a dolgok és rendszerek pontos ismerete felöl!

NAGY BABILON képes SZIMULÁLNI, UTÁNOZNI a legtöbb olyan dolgot, melyeket eddig kizárólag a SZENT ATYA tudott létrehozni!

A GONDOLAT- és ELMEIRÁNYÍTÓ, elmemanipulatív jelenségekről nehezen mondhatók meg, hogy HONNAN SZÁRMAZNAK, mik a forrásai. Ezek a jelenségek lehetnek akár ÁLMOK, HALLHATÓ HANGOK ÁLMOMBAN / ÉBER, FENTLÉTI ÁLLAPOTBAN! VIZUÁLIS JELENSÉGEK, vagy csupán egyszerű MOZDULATOK, GONDOLATOK és ezek összessége, halmaza! Melyek egy egész TEVÉKENYSÉGI KÖRT hozhatnak létre! Annyira nehéz már különbséget tenni, mit, honnan kapunk, mert a FENEVAD gonosz, és nagyon intelligens lény! Sokkal nagyobb képességekkel rendelkezik, mint egy emberi lény, így nem okoz neki nehézséget az, hogy MEGTÉVESSZE, FÉLREVEZESSE, BECSAPJA! Ezért nevezik őt és Rendszerét TITOKZATOS NAGY BABILONNAK!

Ezért kell folyton IMÁDKOZNI, kérni a MINDENHATÓT, hogy segítsen nekünk, és védjen meg bennünket, adja meg nekünk a TISZTÁNLÁTÁS KÉPESSÉGÉT, mert saját eszünkre egy pillanatig sem támaszkodhatunk, mert ha ezt tesszük, akkor elveszünk! A FENEVAD harcol a szentekkel és legyőzi őket, ahogy a BIBLIA is írja, éppen ezért kell KŐSZIKLA LENNI, ehhez pedig folyamatosan az ÚR segítségét és szeretetét kell kérlelni!

Az ELMEIRÁNYÍTÓ, ELMEURALMI FEGYVEREK segítségével, és egyéb ember feletti erők alkalmazásával olyan mértékben tönkretették az emberiség agyát, és ezzel a gondolkodó és felfogó képességét, hogy ÖNMAGA ELLENSÉGÉVÉ VÁLT!!!! Már csupán azzal az egy dologgal is saját halálát készíti elő, hogy a VILÁGMINDENSÉG MEGALKOTÓJÁNAK A LÉTEZÉSÉT KÉTSÉGBE VONJA! A bűnök tengerét követi el nap-nap alá téve az emberfia, tudatlan disznó, vágóbarom módjára menetel a GLOBALIZÁCIÓ VÁGÓHÍDJÁRA, ahol saját maga lesz az áldozat. És hogy mennyire LÉTEZIK az ECHELON-technológia, mi sem bizonyítja jobban annál, hogy ÉSZRE SEM VESZI AZT, AMIBEN ÉL, ÉS AMI FELÉ ROHAN! Mivel a köznép TELJESEN EL VAN BUTÍTVA, és ISTENTŐL ELTÁVOLÍTVA, ezért a törvényeit sem ismeri, és nem tartja be. Ennek következménye a BÜNTETÉS LESZ, ami a HALÁL!

A NAGY BABILON "földi látható vezetői" másképpen vannak némileg, mint egy "hétköznapi ember" a nagy sokaságból. Mert MINÉL MAGASABB SZINTEN HELYEZKEDIK EL AZ ILLETŐ, VAGYIS MINÉL MAGASABB BEOSZTÁSBAN VAN A HÁTTÉRHATALOM Rendszerében, ANNÁL TÖBBET TUD, DE EGYÚTTAL ANNÁL JOBBAN LE VAN BUTÍTVA, és CSELEKVŐ KÉPTELENRE ÁLLÍTVA!Oly' formán, mint egy ÁLLAT! Gyakorlatilag NEM KÉPES SZEMBESZÁLLNI, ELLENÁLLNI A RENDSZERNEK, de beszélni sem képes róla. Olyan mértékben cselekvő képtelen, hogy az ILLUMINÁTUSI LEGFELSŐBB KÖRÖK "emberei" már ANNYIRA SÖTÉTEK, HOGY AZT SEM TUDJÁK, MIT CSELEKSZENEK, csak egy "felsőbb utasítást" hajtanak végre! Nem néznek, nem kérdeznek, gondolkodni meg nem képesek, a KÖVETKEZMÉNYEKET PEDIG NEM MÉRLEGELIK! Hiszen annyira a PILLANATNAK ÉLNEK, MINT A PATKÁNYOK!

Éppen ezért nevezzük őket JÚDÁS PATKÁNYOKNAK, mert ez JELLEMZI a karakterüket legjobban! Ők azok, akik ISTENT és KRISZTUST mindvégig tagadták, az emberiséget IRTOTTÁK, az IGAZAKAT TITOKBAN REJTVE TARTOTTÁK, és ha már nem volt más megoldás, akkor ha MÓDJUKBAN ÁLLT, MEGÖLTÉK! Hiszen EMBERISÉG-ELLENES FÉRGEK, BŰNÖZŐK!!!

Most rólad beszélek, DRASKOVICS TIBOR, igen, te is közéjük tartozol, de egyikőtök sem kivétel, bárhol éljen a Föld bolygón, egyformán ILLUMINÁTUSI CIONISTA SZABADKŐMŰVES FENEVADAK VAGYTOK, az amerikai elnökig/elnökökig bezárólag!

Minden ki fog derülni, napvilágra fog jönni, a mostani RENDSZERREFORMNAK is ez a lényege, hiszen TOVÁBB MÁR NEM LEHETSÉGES TITKOLNI AZ IGAZSÁGOT! A TÉNYEK magukért beszélnek. 10 évvel ezelőtt még könnyedén sötétségben volt tartható a lakosság ebben a témában, éppen úgy, mint annyi más dologban is! De ennek vége szakad hamarosan; MÁR TÚL SOKAN TUDNAK AZ ECHELON-ról, és napról-napra egyre többen fogják megismerni! Így a Rendszer idővel MEGMUTATJA MAGÁT, mert amit nincs értelme titkolni, azt előbb-utóbb nyilvánosságra kell hozni DIPLOMATIKUS ESZKÖZÖKKEL IS! Ahhoz értetek, hogy hogyan kell a "nép" elé dobni a koncot, a lerágott kutyacsontot! De ahogy mondtuk, ez meg fog történni hamarosan, nagyon rövid idő van hátra, és a RENDSZERRŐL lehull a lepel!

Ennek ellenére az EMBERISÉG JELENTŐS RÉSZE imádni fogja, ÖNKÍVÜLETI, TRANSZ-állapotban rajongani fog érte, hiszen teljesen meg lesz "zavarva" a világ összes társadalma! Ahogy ez sem TITOK, ezt is elmondtuk már több ízben, de nem elég hangsúlyozni, a népekbe bele kell sulykolni, mert másképp nem értik meg!...

ERRŐL SZÓL A MOSTANI RENDSZERREFORM!!! Ami most kezdődött el, és folyamatosan zajlik, ehhez át kellett a POLITIKÁT és a GAZDASÁGOT is alakítani! Az egész folyamat egy már előre eltervezett, predesztinált jelenés formájában zajlik le! Most az ELSŐ FÁZISBAN van, de minden pillanatban tovább formálódik a végkifejlett felé!

A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁG és központi GLOBÁLIS RENDSZER gyakorlatilag nem más, mint a TITOKZATOS NAGY BABILONI SZAJHA!!!

Látható és érzékelhető az, hogy egyre látványosabb módon "szűkül be a világ", és láthatóvá válik a VILÁG NÉPEINEK EGYESÍTÉSI SZÁNDÉKA, ami nem szándék, hanem egy TUDATOS FOLYAMAT, mely rendületlenül zajlik! Így eltűnnek az ORSZÁGOK, és megsemmisülnek a NEMZETEK, és egyéb ezekkel kapcsolatos dolgok is! Az EURÓPAI UNIÓ már létrejött, és TITOKBAN az ÉSZAK-AMERIKAI UNIÓ is létezik már, melynek a közeljövőben az új valutáját is megismerheti a világ népessége, amely az AMERO nevet fogja viselni! Aztán szépen alakul az ÁZSIAI Unió; az első diplomáciai lépések lezajlottak, melyek a KÉT KÜLÖNÁLLÓ KOREA egyesítését fogják maguk után vonni!

Ha minden rendszerbe, halmazba lett szedve, akkor jön a TELJES EGYESÍTÉS, a látható egyesítés, melyet már a "köznép embere", kinek az agyát ELMEIRÁNYÍTÓ ECHELON-FEGYVEREKKEL agyonverték is érzékelni fog! De mivel HORDJA A FENEVAD pecsétjét, részévé vált a Rendszernek, és NEM KÉPES ELLENE CSELEKEDNI!

A FENEVAD a maga hasonlatosságára formálta át a világot, és annak minden lakóját; a SZÁMÁT és PECSÉTJÉT viseli az emberfia magán! A HASONLATOSSÁGÁRA FORMÁLT ÁT MINDENT, ezért van annyi szörnyűség a Föld bolygón! Az emberek olyanokká lettek, mint a gazdájuk, akinek a SZÁMÁT és PECSÉTJÉT felvették!

Ezért kérni kell a TEREMTŐ ATYÁT, hogy agyon értelmet, akaratot, és erőt azért, hogy harcolhassunk a sötétség ellen, mely a pusztulásba visz!

Felelős főszerkesztő: Molnár F. Árpád
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Írta: 2009.08.18.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/   KLIKK az oldalra! (12 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Rekordokat rekordokra 2009-06-05. -
A Világállam légi tömeggyilkosságairól - Katonai- és államtitkok az Emberiség ellen
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/   /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/
/Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/
(Film, 11 perc)
Tartalom: E filmünkben a gondolatrendőrség és az elme totális irányítása alapjaiba vezetjük a Nézőt - igyekezvén a legegyszerűbb módon elmagyarázni -, cáfolhatatlan tudományos bizonyítással arról, hogy ez a Rendszer már befejezetten és réges régen uralkodik. E 11 percesünkből csak a legszánalmasabbak nem értik meg, hogy amiről beszélünk, az regnál mindenhol, ahogy a Jelenések Könyve ezt 2000 éve Megírta! Gyorsfilmünket azoknak is ajánljuk, akik soha nem hallottak semmit a tökéletes elmekontroll, továbbá a totális lelki-testi uralom tudományos bizonyítékairól, sőt, akár a leghalványabb gőzük sincs arról, miről beszélünk!
(Megtekinthető és letölthető!)

 

Következő cikk:
2009-08-20. -
Levél a katonai titkosszolgálatok vezetői ellen, politikai gyilkosságokkal
/ Molnár F. Árpád (politikai üldözött tényfeltáró, Echelon-tanú)/
Részlet: Akár elektrosokk terápiákról, akár rendőrségi és titkosszolgálati bűnszervezeti módszerekről, akár a 2006-os, a világ népei elleni sortüzekről (...) volt szó, hivatásos katonátok, amit nálatok és nagy nyilvánosság előtt botrányt rendezve jelentettem fel, folyamatosan ugatott. Ahogy a konspirációs szabályok előírják, és ahogyan nekem 2001 elején tanították a titkosszolgálatok, feljelentésemre úgy jártatok el (...). (...) Megbízásaitoknak megfelelően ott, nyilvánosan közölte azt is, hogy nagyon örül annak, hogy a magyarság bukását szenvedte el, és akárhogy is próbálkoztam én, a Molnár F. Árpád, (...) nem tudtam segíteni a magyaroknak. Ezt nyilatkozta tehát a hivatásos katonátok (...). ...elfelejtette, hogy neki azt, hogy nektek dolgozván kimondottan a magyarság teljes pusztulását akarja, nem lett volna szabad ennyire nyíltan kimutatnia (...). Amikor erre nyíltan közöltem, hogy legyen nyugodt, mert (...) a szlovák kormányhoz (nevezetesen Jan Slotához) és Izraelhez fordultam, csinálják meg ők elsőkként minden idők legnagyobb Rendszerreformját, és kerüljenek ők a világ tetejére (...). (...) A Föld bolygó valamennyi titkosszolgálata felé fordulok továbbá azzal a követeléssel, hogy titeket teljes elszigetelésnek és előre bejelentett politikai gyilkosságnak vessen alá... (...)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu