Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

"A titkosszolgálatok háttere elmondta, hogyan űzött csúfot a magyarokból: közölték: sikerült elérni, hogy a Molnár F. Árpád által hirdetett Igazság a romlás csapásaiként méressen a népre. Ellenségeink a Háttérhatalom mesterséges idiótái voltak."

   

Ugass, kutya, röfögj, disznó! - Válasz a Kuruc.infó gyalázkodásaira

2009-06-02.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia minden Nézőjét, Hallgatóját és Olvasóját. A tegnap este írtam egy levelet a Kurucinfó illetve a Hunhír, és egyéb magát "nemzetinek" nevező senkiháziknak. Sajnos nagyon késő volt már és fáradt voltam, így nem volt lehetőségem részletes levelet írni hozzájuk.

 

Morvai Krisztina, aki olyan titkosszolgálati személyekkel töltötte a fél életét, mint Bánó András és Baló György, még azt is letagadja, hogy ismeri a titkosszolgálatokat, és az állam konspirációs pártfegyelmének örök hű szolgálója és követője a mai napig. Vona Gáborral és Gaudi-Nagy Tamással azokat a lapokat reklámozzák, amelyek ellenségeinkként halálos ellenségei minden tényfeltárásnak és az Emberiség puszta túlélési érdekeinek, bezárva a legsúlyosabb vészhelyzetek, az Echelon-eszközök totális elrejtésével, azok feltáróinak üldözésével, mindenen taposva, ami szent és az Igazság feltárására szolgál. A hazugságon híznak és dagadnak ezek a bitang haza- és Emberiségáruló ügynöki paraziták, az Emberiség borzalmaiból zabálva, lakomáikon a magyarság történelmének legutolsó ördögeivel tobzódva és dorbézolva, e faj leghitványabb árulóival egy tányérból élősködve a világ népeinek testén. Morvai Krisztina megülte a Bibliai Titokzatos Veres Fenevadat, amelynek fejein a káromlásnak nevei. Hordozza a vörös fenevad, ő pedig vörös ruhába öltözve kínálja és nyomja, nyomja, nyomja le a torkunkon saját tisztátalanságának és antikrisztusi sötétségének mocskos gyümölcseit. A Sátán fiainak minden felöklendezéseit. De ebből elég volt! Sokak kérésére most már kezdjük el tényfeltárni, kicsoda Morvai Krisztina. Gyía!


Tekintsék meg korábbi filmünket arról, milyen az a veres fenevad, amelyen Morvai Krisztina nyargal, szégyellve az Igazságot, ügynöki JÚDÁSFAJI antikrisztusként elbujdosva a Valóságtól, egy tálból zabálva hazug és szemfényvesztő árulóként a JÚDÁSFAJ tömeggyilkosainak már kiselejtezett korcsaival és szörnyszülötteivel, a Párt legfőbb ideológiai tálentumaiként hirdetve úton-útfélen a kurucinfós és fajtabeli árulókat, ellenségeinkkel, az Emberiség JÚDÁSFAJI, Veérfasiszta ellenségeivel, a kurucinfóval közös temetkezési gödörben, de még mindig ásva és ásva és ásva egyre mélyebbre! Arról a kurucinfóról láthatnak, amely kérkedett azzal, hogy az elmetechnológiai Echelon-eszközök világméretű pusztításait elrejti és kérkedett azzal, hogy hadd hulljanak annak áldozatai az egész bolygón. Igen: Az Emberiség kipusztítására.
Ne feledjétek a szentek, az igazak és mindenek vérét, akiké kiontatott a Földön, és akarjátok a nürnbergi pereket az Emberiség e leghitványabb ellenségei ellen!
(Molnár F. Árpád)

Mindenekelőtt az első az lenne, hogy annyi bátorság és BECSÜLET nincs egyikben sem, hogy az ARCÁT, NEVÉT, KILÉTÉT nyilvánosságra hozza. Ha már alaptalanul mocskolódnak, HAZUDNAK, akkor merjék hozzá felvállalni a személyüket is.

Mert mi, ellenkezőleg velük, bárhol, bármikor fel merjük vállalni magunkat, és azokat a dolgokat, amiket teszünk és mondunk! Mi nem bujkálunk senki elől, és nem félünk senkitől! Ellenben ha valami gondunk van valakivel vagy valakikkel, akkor EGYENES BESZÉDDEL, ARCCAL, kézzel fogható módon, NYÍLTAN A SZEMÉBE mondjuk!

Most is ezt tesszük, mert hozzájuk képest (Kurucinfo, Hun-Hír, Jobbik...... és az összes párt ami létezik...) kimondjuk és felvállaljuk az általunk elmondottakat. Éppen ezért az elérhetőségeink is megvannak. Ha gondolod, MOCSKOS FÉREG, ÜGYNÖKPATKÁNY, HAZUG JOBBIK PÁRTPATKÁNY, akkor keress meg bennünk személyesen, minden műsorban ki van írva az elérhetőség, de ha személyesen velem akarsz beszélni, te ARCTALAN Jobbikhoz simulékony FÉREG, akkor Molnár F. Árpád Urat keresd meg telefonon, és egyeztess vele a kettőnk beszélgetése ügyében! Mi nem bújunk el előletek!

Hogy veszitek a bátorságot, hogy TÉNYFELTÁRÓKON, Isten Törvényeit megtartókon TAPOSTOK?! Hogy van bőr a pofátokon ahhoz, hogy ÁLDOZATOKON tapostok, BELVISZÁLYOS-polgárháborús helyzetet "generáltok" a magyar-roma, cigány lakosság között!

Hogy bír bennetek akkora BUTASÁG, GONOSZSÁG, GYÁVASÁG lenni, hogy mindazon kérdésekben, melyek NYILVÁNVALÓK, és az EMBERISÉG ÉLETBEN MARADÁSÁÉRT elengedhetetlenül fontosak, MEG SEM MERTEK NYIKKANNI!!!

Vedd tudomásul, te JOBBIKOS PÁRTPATKÁNY, KURUC-INFÓS, HUN-HÍR-es söpredék, hogy mikor te még azt sem tudtad, hogy mi az az ÁRPÁD-SÁVOS ZÁSZLÓ, én már ERDÉLY-ORSZÁGBAN azzal jártam a nyakamban. A párom SZÉKELY-magyar, és rengeteget járok elcsatolt részeken, így a VAJDASÁGBAN is, de egyébként az elcsatolt területek mellett a MAGYAR oldalon nőttem fel az Osztrák-Magyar határ mellett! Nekem te ne adj INSTRUKCIÓKAT, és ne akarj RÓLAM és RÓLUNK rossz képet, HAZUG látszatot alkotni! Kispofáim: én már akkor azokkal a NEMZETI EGYÜTTESEKKEL személyesen jóban voltam, akiket ti azután ismertetek meg, mikor már "befutott" bandák, és személyek lettek!

Nektek másból sem állnak az "írásaitok", mint az USZÍTÁSBÓL, és a GYŰLÖLETKELTÉSBŐL!!!! Propaganda kampánynak használjátok fel a "cigány kérdést", és ebből igyekeztek helyzeti előnyt kovácsolni! De arról nem beszéltek, hogy MI A KIVÁLTÓ OKA EZEKNEK A DOLGOKNAK! Nem meritek a MOCSKOS POFÁTOK kinyitni az ELMEIRÁNYÍTÓ/ELME MANIPULÁLÓ elektromágneses technológiákról; és ha már itt tartunk, akkor a sok megmagyarázhatatlannak "vélt" GYILKOSSÁG nagy része mind ide vezethető vissza, ennek a következtében alakult ki!

UGASS, KUTYA!!!! Ne csak azt mondd, hogy: "sün... sün... sün..", hanem TÁRD FEL, és ELEMEZD KI a "rendőrség" keretein belül zajló dolgokat! Teregesd ki a kártyákat, amikkel játszanak, és személybeli összefüggéseket hozzál fel, amelyek egyenes BIZONYÍTÉKKÉNT szolgálnak az általad elmondottakhoz!

UGASS, KUTYA!!!! Beszélj, RÖFÖGJ !!! Azokról a dolgokról, melyek a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT hátterében vannak!!! Mondd el, ki kicsoda valójában, és milyen pénzekből indult meg ez a párt! Mik a tervei, miért hazudnak még mindig "önálló magyar földet", mikor már régen nem létezik olyan, mert a hozzád hasonló ARCTALAN FÉRGEK miatt ki lett játszva idegen hatalmaknak a maradék csonka ország is!

RÖFÖGJ szépen!!!! ... arról is, hogy honnan irányítják a világot, de itt KONKRÉT TÁRGYILAGOS TÉNYEKET MONDJ, ne pedig köpködj és mutogass! Mondd el részletesen, hogy mi az a FED-bankrendszer, kik hozták létre! Milyen célból! Mikor történt ez meg! Hogyan működik! Miért tud működni!......

Beszélj arról is, hogy mi az az IMF-hitel, kiktől és miért vették azt fel! Milyen következményei vannak és lesznek neki, hogy ezt a nemzet nyakába akasztották koloncnak!.....

Szemét féreg! Beszélj arról, hogy milyen TÖMEGMÉSZÁRLÁSOKAT és embertelenségeket követtek el, és követnek el a mai napig is itt, a maradék "csonka-országban", és a Trianonkor elcsatolt országrészekben! Ugass a SZERBEKRŐL tényeket, és tényleges kézzel fogható információkat! Beszélj arról, hogy hogyan emelnek a "románok" Erdély földjén ORTODOX templomokat, és a keresztyén-katolikus MAGYAR templomok hogyan válnak a semmi martalékává! Így pusztulva tovább a magyar és keresztyéni lét!......

Beszélj arról, hogy kik azok a PÁRTOK, akik között "választani" lehet, de MAGATOKAT se hagyjátok ki belőle! Mondjátok el, KIK és HOGYAN mentették át a VAGYONT a "rendszerváltásnak" hazudott időszakból!

RÖFÖGJ arról is, te féreg, hogy kiket, hogyan, miért, milyen módszerrel csonkítottak meg, tettek tönkre, és tesznek tönkre a mai napig is, az ÁLLAMILAG ELRENDELT elektrosokk terápiákkal és kényszer-kezelésekkel!

Ti az alapvető törvényeket sem tartjátok be! Itt az ISTEN TÖRVÉNYEIRE gondolok, mely mindenek felett áll! Az "emberi méltóság", LELKIISMERET törvényeit sem ismeritek, akkor hogyan lennétek képesek KÖZEL KERÜLNI A VILÁGMINDENSÉG URÁHOZ! Nektek ez nem adatott meg, mert nincs meg a szívállapototok hozzá!

Éppen ezért mondom nektek, hogy Molnár F. Árpád Úr EGY MONDATÁVAL TÖBB IGAZSÁGOT TÁRT FEL, és KERESZTYÉNI ÉRTÉKEKET mondott el, mint ti együttvéve a működésetek folyamán, amit ki tudtatok magatokból adni, pontosabban OKÁDNI!..... A legnagyszerűbb ember, akit valaha megismertem, Molnár F. Árpád Úr, mert Neki megadatott, és bátorsága, jelleme is volt ahhoz, hogy véghezvigye azt, amit ti soha nem mertek, és nem is lesz bátorságotok megtenni! AZ IGAZSÁG KIMONDÁSA, KRISZTUS ELFOGADÁSA, mindez az emberiség érdekében, szolgálatában!

A MINŐSÉG A FONTOS!!! Így az már elhanyagolható csekélység, hogy nem a legjobban áll rajtunk a ruha és egyéb badarságok, amiket a hitványak kitalálnak, mert a tartalmat nem tudják támadni! A lényeg a TARTALOM, amit kimondunk! Bármi más csak nektek jelent támadási pontot, mert másban nem tudtok mit kezdeni!

Ha már ott tartunk, ÉN semmilyen PÁRT, "pártérdek", SZEKTA, illetve egyéb INTÉZMÉNYES dologban nem vettem SOHA RÉSZT, nem voltam még sportegyesületnek sem a tagja. NEM LOPTAM, NEM CSALTAM, nem tettem semmi olyant, ami miatt szégyenkezni kellene, vagy kellett volna! Engem NEM TUDTOK KIFORGATNI, mocskos férgek, mert ilyen jellegű támadási felület NINCS RAJTAM!

Ellenben veletek, akiknek nagyon is van mit rejtegetni, titkolni, mert nem olyan életet éltek, mint én!

Ezért egy mondattal zárom a soraimat:

"Inkább BÍZOK és HISZEK a Teremtőben, mint "REMÉNYKEDEM" emberekben!"

Felelős főszerkesztő: Molnár F. Árpád Úr
Szerkesztő: Kárpáti Magyar (Soós József)

(Készült: 2009.06.01.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)
 

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)
 

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-06-02. -
Befejezzük Morvai Krisztinával - A kurucinfó akasztófája
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Morvai Krisztina megülte a Veres Fenevadat, amelynek homlokán a káromlás nevei. A Hírháttér Multimédia több munkatársa azzal keresett meg - találkozván a kurucinfó és társai anti-Krisztusi gyalázkodásaival -, hogy most már elég volt. Mondjuk el az igazat, és ne fedezzük az ellenségeinket és az Emberiség árulóit.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-02. -
Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás megbuktatására - Nyílt levél Gaudi-Nagy Tamásnak
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Elhallgattatok, eltitkoltatok, a nevemet is suttogva mondtátok ki, mint a Rákosi rendszerben a maradék hősök nevét, mert ezt követelte az állam Pártja, az Egypártrendszer, a titkosszolgálati diktatúra! Eltitkoltátok minden ismereteteket, hogy mi irányítja a világot, eltitkoltátok még azt is, hogyan működik a rendőrség, a titkosszolgálatok, milyen eszközökkel és módszerekkel konspirálnak és dolgoznak a lakosság és az Emberiség ellen! (...) Ne kerülj a kezembe, te nőgyalázó, gyáva, fasiszta állat, te utolsó Állampártparazita pártgörény, mert lepofozom rajtad mocskos Veérállataid minden Cathy O'Brieneken való gyalázkodásait és a kínzással és gyilkolással kérkedő kurucinfós förtelmeit és moslékjait!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu