Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Az erkölcs, a bátorság és az önfeláldozás ott kezdődik, ahol a bármifajta magyarság, valamint minden emberi véget ér."   (2009.04.30.)

   

Ölj, Szerelmes ISTEN! - Ebergényi és Molnár keresztyén versei az Echelon valóságával
 
 

Logikai kirakó. A magyarok (a beavatott vonisták és sátánista, morvaista kurucnácijaik) azt hitték, hogy ha az igazságot és az Élet konstrukcióját bontani kezdik, akkor a magyarság logikai szétszedésével egyúttal elkerülik a halálos Világosságot, és a világ tovább marad JÚDÁSFAJUK disznósötétjében és alsómocskában. Pedig éppenhogy a halálos fény annál jobban ragyog, és őket annál inkább elvakítja, minél több puzzle-t próbálnak megbontani. Ugyanis az ISTEN - tehát halálos Ellenségük - Törvénye tökéletes. Ahogy mindig mondtam - a világ legnagyobb reformátorait ismételve úgy, hogy akkor még nem tudtam, hogy valamennyien elmondták előttem -:

Az Igehirdetés mindig termést hoz. Kinek életre, kinek halálra.
(Molnár F. Árpád, akiről mindenki úgy tudja, nem halja, hanem.)

2009-06-04.
Ebergényi Németh Magda - Molnár F. Árpád
 

 


 

Ebergényi Németh Magda
FeltámadásKereszted tövébe térdelek
gyászos Magyarország....
Sírva kérem Hited Hordozóját:
Ne hagyd ezt a gyalázatot,
amely annyi halált szabott!
Mióta az ármány darabokra
tördelt,
fogyunk, de a hitünk töretlen!
Népünktől már mindenét elvették,
ifjúságunk nem ismeri történelmét!
Elméje szűkre van szabva,
dőzsöl a Babiloni Szajha!
Ah, balga magyarja!
És én mégis imádkozni állok,
ájtatos szoknyások helyett
táltosokat várok.....
Táltosokat, akik dobolják,
kereszt által pusztult egy ország!
A Világ szégyene, amit megtettek Vele!
Portyázó hordának hazudták a
népet, akik a tudást hordozták
s a verejtékén éltek lusta nemzetségek!
Hazug biztatással ontatták a vérét
s csellel szerzett földjét adták ajándékként!
Ez a förtelmes Nyugat, ez mutat utat!
Térj észre magyar!
Járd a magad útját s meglásd: az út
végén ott a Feltámadás....

Ebergényi Németh Magda (Léna)
(2009 június 1.)

 

 


 

 

Ebergényi Németh Magda
TrianonA szív itt maradt,
hallja a jajokat.
Látja a mezítelen
lábak nyomát,
mint keresnek
új nevű hazát.
Kockát vetettek
létükre haramia
vezérek!
Ukko arcát kötényébe
temette!
Gyilkosok és
tolvajok nemzetsége
a sátoros semmit
is felélte!
Pokolra száll a lélek!
Születhet száz
igazság, temetni
nem tudja a lélek
bánatát, érezni nem
tudja a kínt, mint a
szív, mely vért veszít!
Mennyi nyomorult halál
védte a rablók nyugalmát!
Kódunk az Égi Áldozat,
jelenünk a földi kárhozat!
Most a Pokol Kapujánál
tétován várunk a kijáratnál.
A vétkesek némák!
Kimossák szennyüket
nyomorúságunk könnyében......

Ebergényi Németh Magda (Léna)
(2009 május 30.)

 

 
Molnár F. Árpád és az ÉS

Ölj, Szerelmes ISTEN!

 

Jah, és a fehér havasok.
A jéghideg havasokon, a szikrázón ragyogó hóban,
Hol az ég ragyogását a föld,
A havasok ragyogását az égbolt tükrözi vissza,
Mindent áthat az Isten Hatalmas, Szent Lelke.

Imádott Lélek, Akit Benne élő férgek gyaláznak,
Férgek gyaláznak, kiknek belét a Globalizáció ura,
A Fenevad tapossa ki, az első, aki először megszerezte.

Isten Végezte így, Isten Végezte Így,
Aki az Ő Nevéért öli a Sátánnal is a gonoszokat.

És mondd, mert mondd, mert ismétlés következik megint:
Isten Végezte így, Isten Végezte Így,
Aki az Ő Nevéért öli a Sátánnal is a gonoszokat.

Jah, a Rettenetes, Aki csak, de csak, de csak azokat választotta örök imádatára,
Akiket mindig is szeretett, mielőtt Megteremtette e világot, Ő, a Rettenetes.

Fehér a Lélek, Fehér és Ragyogó, Aki Áthatja a Kozmosz Vele kitöltött tengerét.
A Valóság Egyóceánjában az Örökkévaló, Végtelen Kiterjesztettség,
Az Eleven és Halhatatlan Trónol,
S fogja át Magával a Teljes Univerzumot.

A Látó fajok lelkébe hasít a Hangja, mely nem füllel,
Hanem a valami másokkal, amik Benne Alkottattak és készíttettek, tapasztalható.
Nincsenek emberi törvények, csak az Égi, nincsenek emberi törvények, csak az Égi,
És a különösség tartalomfolyama, melyet szavakba önteni tervezett az időknek előtte
Ő, JAHVE, a Mindenható, Rettenetes, Egyedül Hatalmas és Imádott ISTEN.

Hogy gyűlöljék Valóságáért Őt és azokat, akik imádják:
Hogy gyűlöljék a magyarok, e föld átkozott JÚDÁSFAJÁNAK
veérükbe és saját bélsarukba fúlt gerinctelen, ocsmány férgei.

'Dicsőítsenek, akiket arra Teremtettem, hogy dicsőítsék Szent Nevemet!' -
Zengte a Rettenetes és Hatalmas évezredeken át,
És a Szent Bibliában, a süketek és vakok bolygóján,
Ahol mindig csak a választottak, tehát az ellenség volt a Halló, s Látó,
Akik az ÉLET ISTENÉNEK Terveztettek és Teremttettek.

Látni Lelkedből a jövőt, Látni a faj halálát,
Látni a Végtelenben, Látni a látható Univerzumon túl,
Ahol szintén Jelen Vagy, Hatalmas és Rettenetes ISTEN,
Erőddel mindenütt Jelen és mindent kitöltvén itt is,
A vakok és átkozott állati barmok JÚDÁSFAJÁT
Futószalagon gyártott Echelon-rokkantak bolygóján...

Ahol a magyarok okádják a világ népeire a vészt, mert magyarok.
Ahol a magyarok okádják a világ népeire a vészt, mert magyarok.

Fehér Fény, Fehér Fény, Fehér, Fehér, Szörnyű Erő,
Szörnyű Erő, Szörnyű és Rettentő Hatalom...

A Szerelmes Isten Vagy Te, Kiben a szerelem egyedül való,
Kinek Tekintete Átható és Mindent Elemésztő.

Aki Látott és emlékszik még az átkozott, öngyilkos barmok JÚDÁSFAJÁNAK
Hiábavalóságokba fojtott agyonvertjeinek fasiszta bolygóján,
Tudja, hogy nem bók, nem hízelgés, hanem az IGAZSÁG:
Hogy csak Benned Létezik
Valódi Boldogság,
Valódi Beteljesedés,
Minden akart Szélesség,
Az egyedül vágyott Mély és Spektrális Megtapasztalás.

Erőddel Taposod ezt az átkozott fajt,
És a Te tönkre tett ellenségeidet;
S mi büszkék vagyunk arra, hogy Megölted őket,
S hogy ha szóval felfogták, sem tehettek már semmit
Öngyilkos késztetéseik ellen, mert Gyűlölted őket, Atyánk.
Igen, a kezdettől, a látható Univerzumod kezdetétől, s előttől fogva mindig.

Büszkék vagyunk Rád, Jóságos és Rettenetes ISTEN,
Aki Megölöd őket éltükben, kárhozatra veted holtukban,
Aki Ölsz és Pusztítasz Lelkeddel,
S Aki Eltaposod mindazokat, akiket erre Terveztél,
A Globalizáció ura által, a titokzatos fenevaddal is.

Hogy az ellenségeid és ellenségeink is
Neked, Neked, csak és csakis Neked szolgáljanak!
Hogy e világon és az örökkévalóságban ellenségeidnek
Minden, mi Égi, s minden, mi földi,
Az örök szenvedésre Teremtett ellensége legyen!

Mert Tiéd a Kezdet, Tiéd a Korszakok Vége,
Tiéd a Boldogság, Tiéd a Fájdalom,
Tiéd a Rettenet, Tiéd az Iszonyat,
Tiéd, Tiéd, Tiéd az örök és végeérhetetlen Borzalom.

Mert Te vagy Egyedül Hatalom,
S Te vagy Egyedül Az Igaz és Rettenetes ISTEN!

Láttam, túl a látható bolygókon, túl a világon, mit emberek tapasztalnak,
Láttam Végtelen Lélekvilágot, Ahonnan a látható Kozmosz Felépíttetett
Benned és Mindent az Élettel, azaz VELED Perzselő Gondolataid Által.

Csak Te vagy a Rettenetes ISTEN, csak Te vagy a Hatalom,
Csak Tiéd az Ítélet, az Erő, s a Dicsőség,
Hogy Életet Adj Nevedért - Rettenetes - a holtaknak,
S hogy Elpusztítsd Nevedért azokat, akik a Kozmoszt, s a Földet pusztították.

Oldozd El a Halált, ahogy Tervezted, Rettenetes Atyánk,
Amint akarod, úgy legyen meg a harag, s a Harag, melyet Te Terveztél!
Ölj, Ölj, Ölj, Vágd Ki a fákat, amelyek elszívták az Életet a Földről,
Hogy elpusztítsák és felszámolják magukkal együtt az egész világot!

És megállok a dolog előtt, ami vagy aki elmondta:
élt egy Jerome Bixby, aki megírt egy legendát,
Ami csapdának készült sokak elvesztésére, de tán ő sem tudta.
Csapdának azok ellen, akik nem Rád figyelnek, nem Téged imádnak, és nem Neked engednek.
Egy legendát, egy fiúról, aki mögött egy valami hatalom,
És egy hatalmi, s Általad Végzett technológiai tudás,
Melyről eképpen írt a tán öntudatlan író, Jerome Bixby:
"Élni jó".

De mondd: akiről írt, hova, vagy hogyan tüntette el a világot...?
1984

Azt hiszem, ez az: Kik nem imádják, megöletnek, s ha Krisztustól voltak, Mennybe mennek.
Kik nem imádják, megöletnek, s ha Krisztustól voltak, Mennybe mennek.
Kik nem imádják, megöletnek, s ha Krisztustól voltak, Mennybe mennek.
Ámen!


(Molnár F. Árpád, 2009.06.03.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér kapcsolódó irodalmából:
2009-05-21. - A felrobbant katonai repülőgép: A Bajnai-Orbán Egypártkormány tömegmészárlásai Indonéziában
/Molnár F. Árpád/

2009-05-18. - Találkozás a Halál Angyalával (Bosszút Áll az ISTEN a magyarság sötétségéért?)
/Zas Lóránt (USA) - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/

2009-05-18. - Kijelentések és versek a Megprófétált és felépült Echelonról
/Tánczos Krisztina - Ebergényi Németh Magda (Léna)/

2009-05-09. - HHH – Hétköznapi halál háttere
/Nagy Sándor (Naleksz)/

2009-05-08. - Zas Lóránt legújabb verseiből (plusz Wass Albert egy versének Hírháttér-film feldolgozása)
/Zas Lóránt (Szász Lóránt) (Kalifornia, USA)/

2009-05-05. - Egy háttérhatalmi vezető reális önéletrajza
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-29. - Milyen szép nap van ma!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-22. - "Célja: egy csillagsziget, a Kozmoszban valahol" - Versek
/Figler Csaba/

2009-04-17. - Az Istentől jövő igaz szó, mely irányadó mérték, és védelem az ember számára!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-06-04. -
Kurucinfó, a Jobbik áruló pártpatkánya
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád előszavával/
Részlet: Hány állami és titkosszolgálati módszert, bűntényt, cselekményháttért tártak fel???? (...) ...az elmeirányító/elmebefolyásoló fegyverekről egy szót sem ejtettek! A Jobbik (...) vezéralakjainak múltjáról semmit nem hoztak napvilágra!!!!! (...) Annak az oka, hogy a magyar nemzet ilyen alacsony értelmi szinten van tartva (...), a Kurucinfó is oka és okozója! Cinkos hallgatásukkal és a titkokat feltárók átkozásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar ember a legegyszerűbb összefüggéseket sem felismerve, ki legyen szolgáltatva idegen hatalmak érdekeinek!!!! Patkányok vagytok egytől egyik! Mert ti nem a magyar érdekeket képviselitek, hanem pártérdekből működtök!!! (...) Beszéljetek arról mocskos kuruc-patkányok, hogy az egykori OPNI intézményben milyen módszerekkel hallgattatták el és nyomorították meg az embereket, azokat, akik útjában voltak a Rendszernek!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-06-04. -
Nagy fényességet láttam! - (Egy megtérés története, "lakásmaffia"-üggyel)
/Szemendri Sándor - Molnár F. Árpád megjegyzéseivel/
Részlet: Alvás közben felébredtem, és nagy fényességet láttam! Nagyon-nagyon megijedtem, de nem tudtam sem megszólalni, sem megmozdulni, pedig nagyon ellenálltam és nagyon fel akartam kelni. Olyan érzésem volt, mintha a kaszás jött volna el értem! (...) A Hírhátteret nagy odaadással népszerűsítem, mert úgy érzem, hogy mindenkinek jót tesz a tudás! DVD-re letöltöm az előadásokat, és a sportbarátaimnak adogatom oda! (...) Soha nem foglalkoztam Istennel, és nem is hittem Benne, de amióta ez a dolog, a fényjelenséges lebénulás történt velem, és persze a Hírháttér abszolúte felvilágosító hatására teljes mértékben hiszek Istenben, és tudom, hogy létezik! (...) Tényleg világmegváltónak találom ezt, amit csinálnak...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu