Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk. Gondolatainkkal, tetteinkkel az Igazságot hirdetjük, és leleplezzük a Sátánt szolgálók gaztetteit, nyilvánosságra hozva mindezeket a tényeket..."   (2009.04.14.)

   

Az Istentől jövő igaz szó, mely irányadó mérték, és védelem az ember számára! (Példabeszédek 2. Résszel)2009-04-17.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Példabeszédek: 2:1-22.
 


Az Új, következő Világkorszakról szóló, Sarah Brightman és Andrea Bocelli világhírű számának zenei aláfestésével készült videoklipünket - Soós József keresztyén-erkölcsi prédikációja olvasása közben -, ha ide kattint, saját gépére is (kiváló minőségben!) letöltheti.
(Molnár F. Árpád)

Fiam, ha befogadod beszédeimet, és parancsolataimat kincsként őrzöd magadnál, hallgatva füleddel a bölcsességre, hogy szívedet tisztánlátásra késztesd, továbbá ha értelemért kiáltasz, és tisztánlátásért emeled fel szavad, ha folyton keresed azt, mint az ezüstöt, és folyton kutatsz utána, mint a rejtett kincsek után, akkor megérted az ÚR félelmét, és megleled ISTEN ismeretét. Mert TEREMTŐ ad bölcsességet, az Ő szájából ismeret és tisztánlátás származik. A becsületeseknek gyakorlati bölcsességet tartogat kincsként, és a feddhetetlenségben járóknak pajzs Ő, hiszen őrzi a jogos ítélet ösvényét, és védelmezi lojálisainak útját. Akkor megérted az igazságosságot, a jogos ítéletet és a becsületességet, minden útját annak, ami jó. Amikor bölcsesség kerül a szívedbe, és az ismeret kellemessé válik lelkednek, akkor gondolkodó-képesség őrködik feletted, tisztánlátás védelmez téged, hogy megmentsen a rossz úttól, a romlottságot beszélő embertől, azoktól, akik eladják az egyenesség ösvényeit, hogy a sötétség útjain járjanak, azoktól, akik élvezettel művelik a rosszat, s örvendeznek a gonoszság romlottságai közepette. Akiknek ösvényei görbék, és akik csalárdan járnak. Hogy megszabadítson az idegen nőtől, az ismeretlen nőtől, aki hízelgővé tette beszédeit, aki elhagyja fiatalságának bizalmas barátját, s elfeledkezett Istenének szövetségéről. Mert halálba süllyed alá háza, ösvénye a tehetetlen halottak közé. Senki sem tér vissza, aki vele hál, és nem jut vissza az élők ösvényeire. A cél az, hogy a jó emberek útján járj, és maradj meg az igazságosak ösvényén, MERT A BECSÜLETESEK LAKNAK MAJD A FÖLDÖN, ÉS A FEDHETETLENEK MARADNAK MEG RAJTA. A GONOSZOK PEDIG A FÖLDRŐL KIVÁGATTATNAK, ÉS A HŰTLENEK KISZAGGATTATNAK ABBÓL.

Milyen csodálatosan, és szépen, mindenki számára érthető módon írja le a BIBLIA azokat a TÖRVÉNYEKET, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az EMBER teljes értékű legyen, és a TEREMTŐ szemében tetsszen. Hiszen ha az Úr SZAVÁT megfogadjuk, akkor sokkal könnyebbé, és boldogabbá válik az életünk. De a jutalom sem marad el, hiszen a TEREMTŐ gondoskodik mindazokról, akik a TÖRVÉNYEIT megfogadják. ÖRÖK ÉLET LESZ AZOKNAK A JUTALMA, és mindazoknak osztályrésze a HALÁL lesz, akik az ISTEN szavát elvetik, mert abban az esetben utálatossá válnak az Úr előtt.

A TITOKZATOS NAGY BABILON mindent elkövet annak érdekében, hogy az Emberiséget LEVEZESSE A HELYES ÚTRÓL, és a PUSZTULÁS széles ösvényére irányítsa. A BIBLIÁBAN megjövendölt Nagy-Babilon vagyis a HÁTTÉRHATALOM minden EMBER LELKÉT A PUSZTULÁSBA akarja vinni. Már a legbelsőségesebb körökbe is "befészkelte magát"! Az ECHELON-elmeirányító BABILONI fegyver segítségével már "csírájában" akarja szétzúzni az emberi boldogságot.

Láthatjuk milyen rövidtávú, és ÉRTÉKTELEN párkapcsolatok, házasságok köttetnek meg. Ennek az oka az, hogy HIÁNYZIK EZEKBŐL A SZÖVETSÉGEKBŐL az Isten ismerete, és az Úr TÖRVÉNYEIT nem veszik figyelembe. Világi, múlandó dolgok ezek, melyek semmilyen ÉRTÉKET NEM KÉPVISELNEK a TEREMTŐ szemében.

Egyedül a TEREMTŐ SZAVA az, ami ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ TARTÓ, ÉLŐ TÖRVÉNYT JELENT, és soha el nem múlik annak IGAZSÁGA! Ezért nekünk azok szerint az IRÁNYADÓ MÉRTÉKEK szerint kell léteznünk, és a TÖRVÉNYEIT megtartani, mert ez jelenti az ÖRÖK BOLDOGSÁG zálogát! De egyúttal még védelmet is jelent a NAGY-BABILONI-HÁTTÉRHATALMI gonoszságokkal szemben, mert aki az ISTEN SZAVA szerint él, az VÉDELEMBEN RÉSZESÜL, és senki, semmi nem árthat neki. Hiszen az Ő törvényei a tisztánlátást jelentik, ami egyben a VÉDELEM IS!

A HÁTTÉRHATALOM minden erejével azon van, hogy a pusztulásba vigye a LELKET és a TESTET is; ehhez minden eszközt felhasznál, természetesen addig a határig, ameddig a TEREMTŐ engedélyt adott neki erre. Mert NINCS KORLÁTLAN HATALMA A GONOSZNAK!

A legfőbb hatalom a TEREMTŐ; minden ami nem Tőle jön, helytelen, és alsóbb rendű.

IRÁNYADÓ MÉRTÉKKÉNT SZOLGÁLNAK A TÖRVÉNYEI ahhoz, hogy még ebben a gonosz NAGY-BABILONI-HÁTTÉRHATALMI világban is boldogságban és biztonságban éljünk. A SZÓ, melyre tanítja az Emberiséget, a JAVÁT SZOLGÁLJA ANNAK, és a BOLDOGSÁGHOZ, ÖRÖK ÉLETHEZ VEZET. Más hatalom NEM KÉPES ERRE, egyedül csak ISTENNEK és KRISZTUSNAK van hatalma ÉLET és HALÁL felett! Az Ő erejük képes legyőzni a GONOSZT, és a SZENT SZAVUK képes védelmet nyújtani mindazoknak, akik arra érdemesek.

Láthatjuk, MINDENKI ELŐTT OTT A LEHETŐSÉG ARRA, HOGY MEGISMERJE AZ IGAZSÁGOT, KÖZEL KERÜLJÖN JÉZUS KRISZTUSHOZ, de mégis kevesen vannak azok, akiknek ez megadatott! Mert az IGAZSÁG, A TÖRVÉNY ott van a BIBLIÁBAN, ami ISTENTŐL származik, minden országban, minden nyelven le van írva az, és mindenki számára hozzáférhető közelségben van.

De mégis KEVESEKNEK ADATOTT MEG AZ, hogy azt a KINCSET MEGISMERJÉK, AMI A BOLDOGSÁGHOZ, ÉS AZ ÖRÖK ÉLETHEZ VEZET!

Az Emberiség nagy része a SZÉLES ÖSVÉNYEN JÁR, AMI A PUSZTULÁSHOZ VEZET, ÉS KEVESEN JÁRNAK A KESKENY ÖSVÉNYEN, AMI AZ ÖRÖK ÉLETBE VISZ!

EMBER!!! Saját magad értelmére ne támaszkodj! KERESNI KELL A IGAZSÁGOT, éppen úgy, mint a rejtett ezüstöt, a kincset. És ha valaki megtalálja, a világ legdrágább értékét fedezte fel. Mert az ÖRÖK ÉLET KULCSA VAN BENNE LEÍRVA, a TÖRVÉNY, amit be kell tartani, az út, amin járni kell.

A HÁTTÉRHATALOM az ECHELON-elmeirányító, elmeuralmi technológiák által olyan mély sötétségben, butaságban, tudatlanságban tartja az Emberiség nagy részét, mintha állatok lennének. De bizonyos szintig azok is, hiszen semmit sem tudnak az életüket legjobban meghatározó dolgokról. Mert ha ismernék Isten szavát, akkor megértenék azt, hogy mi az oka annak, hogy ennyi szörnyűség történik a Föld bolygón, ami jelen pillanatban van.

A KÍSÉRTÉS NAGY A BŰNBE ESÉSRE, láthatjuk, hogy mennyi családi kötelék szakad ketté, megy tönkre sok-sok család, és barátság múlik el. Ezek szörnyű dolgok, és már ELEMI SZINTEN is BEFÉRKŐZIK az ECHELON az emberek életébe. Ahogy meg lett írva több ezer évvel ezelőtt....

NINCS AZ ADOTT SZÓNAK ÉRTÉKE, NINCS ÁLLANDÓ ÉRTÉKE SEMMINEK SEM!!! Minden mulandó; kivétel az a szó, ami az ISTENTŐL származik. Minden más ÉRTÉKTELEN, és tartalom nélküli!

Tisztelettel: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-04-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Megbénult egyházak és Háttérhatalom - Hol az Isten Ereje?! (Ésaiás Könyve 63. Rész, 1-6. Versek)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Dubrovay László: Hangszín-szimfónia/   (Film, 26 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-07. - A világon az elsők vagyunk!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-06. - HÍRHÁTTÉR TV: Bálványimádás és nemzeteszme a Sátán Rendszerében (Jeremiás Könyve 10. Rész)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Lendvay Kamilló: Chaconne/   (Film, 65 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-02. - HÍRHÁTTÉR TV: Temető felett a repülőgépek és a Holtak Városa
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Nox: Túl a Varázshegyen/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-29. - Néhány gondolat a Bibliából, amely választ ad a mi sérthetetlenségünkre
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-03-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Papp Lajos szívsebész professzor és Ocskay Gábor jégkorongozó halála (Felelős-e Papp Lajos?)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: In-Mood feat. Juliette: The Last Unicorn/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Jövendőbeli lakhelyünk - A Kaputól a Csillagokig
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/   /Zene: Reményi Attila/   (Film, 39 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-17. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ (film formátumban is):

Akasszátok fel a királyokat! (Lukács 20:1-8.-kal)

/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Vehemens villámprédikációnk főleg a Fideszt, Orbán Viktort, Lázár Jánost és Pesty Lászlót érinti kellemetlenül, de Orbán Viktornak nagyon oka lenne örülni, mert itt még nem beszéltünk arról, hogy hát - mert Orbánéknál éppen ideje "hát"-tal kezdeni, folytatni és végezni minden mondatot - tulajdonképpen egyéb környezeti fölöslegek is kijelentésre kerültek. Mivel Istenre nem szabad hivatkozni, ha az ember nem tudja a forrást, így szerényen csak annyit mondjunk: a Hírháttér Rádió által.
KLIKK az oldalra! (27 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-17. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Megalkuvó papság; Forradalom
/Pajor András (plébános) - Molnár F. Árpád/
(Film, 4 perc)
Tartalom: Pajor András plébánosnak (az egykori Pannon Rádió egyik vezetőjének) a kecskeméti Magyarok Házában tartott beszédéből láthatnak egy tanulságos összeállítást, ahol a keresztény költő és író a papságra nehezedő állami nyomásról és korábbi üldözésekről, valamint a lakosság erkölcsi és tetterős bázisának szükségességéről beszél. S mint mindig - mivel Hírháttér-filmről van szó -, most is sokkal többet mondunk el. Ezúttal is olyan szerkesztésben, aminek számos panele nem tőlünk, hanem a világot irányító legfőbb hatalmaktól ered.
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu