Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "... vannak emberek, akik nem képesek hazugsággal, megtévesztéssel és az Emberiség átkával együtt élni, hanem mindenkinek, fajra, nemre, vallásra stb. tekintet nélkül (...), az Emberiség iránti szeretetükből fakadóan kénytelenek tenni az Emberiségért."

   

Néhány gondolat a Bibliából, amely választ ad a mi sérthetetlenségünkre2009-03-29.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Jelenések 2:26.
Aki pedig győz, és mindvégig megtartja tetteimet, annak hatalmat adok a nemzetek fölött, és vasvesszővel tereli majd az embereket, és mint az agyagedények, darabokra törnek....

Máté 10:16.
Íme! Elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek hát óvatosak, mint a kígyók, de ártatlanok, mint a galambok. Vigyázzatok az emberekkel, mert kiszolgáltatnak benneteket helyi törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak titeket. Igen, kormányzók és királyok elé fognak hurcolni benneteket énértem, tanúságul nekik, és a nemzeteknek.

 


Soós József (Kárpáti Magyar) cikke mellett ezt a sokakra rendkívül mély hatást gyakorolt, különleges atmoszférájú, stílusát tekintve kultuszfilmként is nevezhető darabunkat ajánljuk, mely 2008-ban készült. A címe: "Kollektív életálom". A Hírháttér filmjei - mindenki meg fogja ezt tudni - nem csak minden idők magyarságának abszolút csúcstényfeltárásai voltak, de legkevesebb a világ vezető élvonalába, egyes művek a világ legtöbbet feltáró és elmondó filmjei közé tartoztak, amiket ember valaha publikált. Aki nem csak hallani akar a titokról, de tapasztalni, tudni is akarja annak kapcsolatát, jöjjön, és megmutatjuk, milyen mély a nyúl ürege...
(Molnár F. Árpád és által a Hírháttér, ami gyakran sokkal több, mint bármi szemmel látható.)

Máté 10:19.
Amikor azonban kiszolgáltatnak titeket, ne kezdjetek aggódni amiatt, hogy miként, vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit kell mondanotok. Mert nem csupán ti beszéltek, hanem Atyátok szelleme beszél általatok.

Máté 10:22.
És gyűlölet célpontjai lesztek minden ember előtt az én nevem miatt, de aki mindvégig kitart, az részesül megmentésben.

Máté 10:29.
Vajon nem két verebet adnak egy csekély értékű pénzérméért? Mégsem esik a földre egy sem közülük Atyátok tudta nélkül. Nektek pedig fejetek hajszálai is mind meg vannak számlálva.

Máté 10:34.
NE GONDOLJÁTOK, HOGY AZÉRT JÖTTEM, HOGY BÉKÉT HOZZAK A FÖLDRE. NEM BÉKÉT HOZNI JÖTTEM, HANEM KARDOT
!

Mi, a HÍRHÁTTÉR munkatársai kizárólag azért lettünk, jöttünk létre, hogy ISTEN kegyelméből Jézus Krisztus Urunk SZAVÁT hirdessük. Tesszük ezt a TEREMTŐ kegyelméből, az EMBERISÉG érdekében.

Ezért mi NEM ISMERÜNK EL semmilyen e-világi, NAGY-BABILONI törvénykezést, és annak végrehajtóit sem. Mert ezek a törvények mind a HÁTTÉRHATALOMTÓL, Bibliai szóhasználattal élve a NAGY BABILONI SZAJHÁTÓL származnak. Ezek az IGAZSÁGTALAN "törvények" a SÁTÁN és az "ember törvényei", semmi esetre sem a Világmindenség Urától, a TEREMTŐ ISTENTŐL jövő dolgok. Mivel mi a SZENTÍRÁS TÖRVÉNYEI SZERINT ÉLÜNK, és kizárólag azt tekintjük elfogadható törvénynek és IRÁNYADÓ MÉRTÉKNEK, ezért MI NEKÜNK NEM TÖRVÉNYEINK A HÁTTÉRHATALMI-VILÁGI igazságtalan "jogi tételek"!!! Felette állunk mindannak, ami a HÁTTÉRTŐL jön, mert az mind az IGAZSÁGTALANSÁGON, TÖRVÉNYTELENSÉGEN alapszik, és csak HÁTRÁNYÁRA VAN AZ EMBERISÉGNEK. De ami ennél rosszabb, hogy UTÁLATOS A TEREMTŐ SZÁMÁRA!!!

Mi, akik ISTENBE HELYEZTÜK BIZALMUNKAT, mindvégig KITARTUNK mellette! Ezért HATALMAT adott a Teremtő Isten a kezünkbe, hatalmat MINDEN NEMZET felett. Ahogy a SZENTÍRÁSBAN leírva áll: "vasvesszővel terelgetjük" az embereket, és aki UTÁLATOS a MINDENHATÓ előtt, azt ÖSSZETÖRJÜK, MINT AZ AGYAGEDÉNYEKET!!!!

Elküldött bennünket mint "JUHOKAT" a "FARKASOK" közé, de kijelentette nekünk, hogy legyünk nagyon óvatosak, hiszen kiszolgálnak, elárulnak bennünket, éppen úgy, ahogy JÉZUS KRISZTUST is elárulták. Világi vezetők elé fognak bennünket hurcolni, olyan hatalmak elé, amelyek kiszolgálják a NAGY BABILONI SZAJHÁT, hiszen Ő áll minden Földi utálatosság HÁTTERÉBEN, ezért is nevezzük HÁTTÉRHATALOMNAK, mert rejtve a TUDATLAN "szemek elől", a "színfalak mögött" irányítja az eseményeket!!! DE HAMAROSAN MINDENKI ELŐTT NYILVÁNVALÓVÁ FOG VÁLNI EZ, ÉS A SZAJHA FELFEDI KILÉTÉT!!!

De az ÚR megnyugtatott bennünket, hogy NE FÉLJÜNK, hiszen Ő, aki a leghatalmasabb az egész Világmindenségben, MEGVÉD BENNÜNKET! Nem hagyja, hogy az övéit bántsák. Mikor az ideje eljön, a SZÓT is a SZÁNKBA RAKJA, akkor, amikor kell, és úgy, ahogy annak szüksége kívánja. Nem lesz földi halandó, sem HÁTTÉRHATALMI ÁRULÓ, aki azokra a szavakra képes lesz ellenérveket, cáfolatokat ellenjavalni! NEM, mert az ÚR tökéletes védelmet biztosít nekünk.

A Föld bolygó Sátánnak lett átengedve egy bizonyos időtartamig, ami hamarosan lejár! De mivel MOST Ő uralkodik az EMBERISÉG felett, ezért a gonoszság lett úrrá mindenen és mindenkin. Ezért minden olyan személy, aki az ISTEN SZAVÁT HIRDETI, üldözésben, üldöztetésben részesül.
NEM KELL FÉLNI, KÖZEL A SZABADULÁS, és aki mindvégig kitart, az megmentésben részesül!! Az Úr mindig állja a szavát, és amit mond, az ÚGY VAN!!!

A SZENTÍRÁS a "kis verébbel" szemlélteti, hogy mindaz, amit a TEREMTŐ MEGALKOTOTT, milyen ABSZOLÚT FIGYELEMBEN VAN RÉSZESÍTVE, és sem a SÁTÁN, sem EMBERFIA nem tehet úgy semmit, amiről az Úr ne tudna, mert Ő mindenről tud. Semmi sem kerüli el a figyelmét, még azt is számon tartja, hogy a Földön valaha élt összes ember haja szálának mindegyikét megjegyzi és tudja. NINCS SEM JÓ, SEM ROSSZ CSELEKEDET anélkül, hogy arról tudomást ne szerezne az Úr!!! Mindent tud, és mikor eljön az idő, Ő ÍTÉLKEZNI FOG!!!

 


(A teljes méretért a képre kattinthat!)

Jézus érthetően megmondta, hogy nem békét hozni jött a Földre, hanem kardot hozni jött. Mégpedig azért hozott kardot, hogy a GONOSZT kivágassa a Földről. Elpusztítsa mindazon cselekedetet, amely UTÁLATOS AZ ATYA SZEMÉBEN!!!!

Mi ezt tesszük, azért vagyunk, hogy az EMBERISÉG FIGYELMÉT felhívjuk azon fontos dolgokra, amelyek az ÉLETBEN MARADÁSUK ELENGEDHETETLEN FELTÉTELEI. És LESZÁMOLJUNK mindazon ÁRULÓ FÉRGEKKEL, akik az Isten és az egész Emberiség ÁRULÓI, JÚDÁSAI!!!!

Ehhez bármilyen módszert felhasználhatunk, amit ISTEN megenged, hiszen a TEREMTŐ ERRE HATALMAT ADOTT NEKÜNK! A HÁTTÉRHATALOM teljes "lemeztelenítésére" mindent felhasználunk, ami lehetőség a rendelkezésünkre áll!!!

A "Szövetségek Árpádja" elkezdte ISTEN kegyelméből a munkát, és ahogy ez ki lett jelentve, egyre többen állnak mellette, és ERŐSÖDIK az ellenállás!!! Mindent azért van MÓDUNKBAN végigcsinálni, mert a TEREMTŐ erre LEHETŐSÉGET biztosít nekünk.

Minden NÉP/NEMZET, és a világ összes TÖRVÉNYKEZÉSE felett állunk, hiszen a legfelsőbb HATALMAT, és annak TÖRVÉNYEIT szolgáljuk.

MOST KIJELENTJÜK AZT, HOGY NEKÜNK SEMMILYEN HÁTTÉRHATALMI TÖRVÉNY, ÉS AZOKAT VÉGREHAJTÓ SZERV NEM HOZHAT FELETTÜNK DÖNTÉST, nem ÍTÉLHET el bennünket! Egyszerűen azon oknál fogva, hogy a TEREMTŐ TÖRVÉNYEI, és azon törvények IGAZSÁGA szerint nem VAGYUNK ALÁVETVE a Háttérhatalmi erőknek! Minden kisebb rangú és kisebb értékű az Isten TÖRVÉNYEINÉL, és Krisztus Urunk SZAVÁNÁL!!!

Kettő Istent egyszerre szolgálni nem lehet, és azt bátran kijelenthetjük, hogy mi, a HÍRHÁTTÉR munkatársai ISTEN KEGYELMÉBŐL, KRISZTUS URUNK SZAVAIT-TÖRVÉNYEIT HIRDETJÜK!!! Minden felett áll ez a TÖRVÉNY, és mindenki felett áll az, aki ezeket TANÍTJA/HIRDETI!!!!

A VILÁG ÖSSZES UTÁLATOSSÁGA EL LESZ PUSZTÍTVA! De amíg az a nap, az az óra el nem érkezik, mi tesszük a dolgunkat! Már eddig is MI VOLTUNK AZOK, AKIK MESSZE AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELME SORÁN A LEGTÖBBET TETTÉK, ÉS TENNI FOGNAK AZON ÜGY ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ARRA ÉRDEMESEK MEGMENTÉSBEN RÉSZESÜLJENEK!!! Rendíthetetlenül dolgozunk ISTEN ÁLDÁSÁVAL, A HÁTTÉRHATALMI SÖPREDÉK KÁRÁRA!!!

A TEREMTŐ megvéd bennünket, nekünk nem kell félni, és nem is félünk senkitől! Ellenben aki az Úr szemében utálatosságot követ el, és elárulja az Emberiséget, ezzel KRISZTUS szavát és a SZENTÍRÁSBAN megfogalmazott bűnöket elköveti, annak az osztályrésze a HALÁL lesz!

Tisztelettel a HÍRHÁTTÉR egyik szerkesztője: Kárpáti Magyar

*   *   *   *   *   *   *

Aki nem elég tájékozott arról, mi a Háttérhatalom, a tárgykör megértéséhez, az alapfogalmakhoz, az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
A teljes Ringier-bűnözői médiahálózat betiltotta!
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-03-24. - Tömeggyilkos ellenségeink itatnának tovább vérrel - Akik újra eladták az egész világot
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/

2009-03-21. - A Szentírás az Emberiség legnagyobb Kincse
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-03-20. - HÍRHÁTTÉR TV: Ragyogó forrás, '84-angyalok
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/ (Film, 11 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/  (Film, 16 perc)

 
Előző cikk:
2009-03-28. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Papp Lajos szívsebész professzor és Ocskay Gábor jégkorongozó halála (Felelős-e Papp Lajos?)
/Molnár F. Árpád/
/Zene: In-Mood feat. Juliette: The Last Unicorn/
(Film, 11 perc)
Tartalom: 34 évesen, szívinfarktusban meghalt Ocskay Gábor, a magyarság egyik legjobb jégkorongozója. A hokist eltiltották a sportolástól, de addig járt utána, amíg Papp Lajos szívsebész professzor engedélyt adott. Vajon felelős-e Papp Lajos az élsportoló haláláért? A hol kellemes, hol nyomasztóbb hangulatú filmben Molnár F. Árpád válaszol: keresztyén szemmel, mialatt korunk legnagyobbjai közül olvashatnak idézeteket. Közben - mert nem vagyunk egyedül - a Világtörténelmet suttogjuk...
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-29. -
Isteni Próféták és Echelon-kommunikátorok - Régtől voltunk, ilyenek lettünk
/Molnár F. Árpád/
Részlet: S hogy melyik Hatalom volt, aki előre bejelentette nekem Szecsuánt, egy nappal előtte közölve, hogy mely konkrét okok miatt Kínát katasztrófa érje (de azt nem tudtam, mi fog történni, csak a katasztrófával való fenyegetés tényét a burmai népirtás miatt), s mely Hatalom szólt a floridai földrengésről (...), az mindegy, a lényeg, hogy mind a technológia, mind a globalizációs társadalmi szerveződés és annak szándéka halál pontosan a Jelenések Könyvét hajtja végre (...). Azaz az Emberiség programozott öngyilkossága tudatos.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu