Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

Kérjük, hogy a hirhatter.t35.com helyett a kedvencek közé a hirhatter.com címet helyezze, mert az előbbit - mint Putyin a gázcsapokkal szokta - az amerikai kormány a legkisebb nézeteltérés esetén is rendszeresen, átmenetileg lekapcsolja.

   

Mónus Áron matematikus és író feljelentései Lázár János polgármester ellen


2009-03-01.
Mónus Áron (matematikus, író)
 


Sokan Zuschlag Jánost emlegetnek, amikor Lázár Jánosra emlékeznek. A fiatal politikus Zuschlaghoz hasonlóan beleült a kész bűnözésbe, és mint világfi, ország-világ előtt fennhangon és kérkedőn, a pártot és a bűnöző rezsimet érezve a háta mögött, úgy gondolta, bűnözőknek áll a világ, és minden az övé. Tetteinek következményei és a Fidesz bűnpártoló pártfogása miatt mára már Orbán Viktort is börtön fenyegeti. /Filmünk forrásoldalához ide kattintson!/
(Molnár F. Árpád főszerkesztő kommentárja)


Csongrád Megyei Főügyészség

Panasz
a dr. Lázár János és Hódmezővásárhely M. J. Város
Önkormányzatának számomra ismeretlen képviselői ellen
a Btk. 319. §-ába ütköző hűtlen kezelés bűntettének alapos
gyanúja miatt tett feljelentésemet elutasító határozattal szemben
 

Panaszom alátámasztására röviden előadom, hogy a Vöröskereszt utcai iskola elajándékozása tekintetében az írott sajtóban nem jelent meg előzetes közlemény a pályázatról, ellentétben a törvény előírásával. Az ingatlan értékét negyvenmillió forintra becsülték. Valójában az Önkormányzat semmit sem kapott az ingatlanért. Fennáll az alapos gyanúja annak, hogy a többletértéket – ha az új tulajdonosok által az Önkormányzat javára ígért pornográf internetes hirdetéseknek mégis negyvenmillió forintos értéket tulajdonítanánk – az új tulajdonosok megosztották Lázár Jánossal.

A 2008. évben ugyanaz a Vöröskereszt utcai iskola mellett lévő telket Hódmezővásárhely M. J. Város Önkormányzata megvásárolta lényegesen magasabb áron, mint negyvenmillió forint. Az Önkormányzat jobban járt volna, ha nem vásárolja meg a Vöröskereszt utcai iskola mellett lévő telket, hanem megtartja saját tulajdonában a Vöröskereszt utcai iskolát. Az új telekért Hódmezővásárhely M. J. Város Önkormányzata nem internetes pornográf hirdetéseket ad, hanem negyvenmillió forintnál több pénzt fizet.

Hódmezővásárhely M. J. Város Önkormányzata 2008. december 10-én határozatot hozott a Bocskai utca 10. szám alatti, 13311 helyrajzi számú, 1305 m² alapterületű ingatlan megvásárlásáról. A vételár negyvenmillió forint, holott az ingatlan sokkal kevesebbet ér, mint a Vöröskereszt utcai iskola. Ez esetben fennáll az alapos gyanúja annak, hogy az eladó Lázár Jánosnak adja a vételár egy részét.

Ha az Önkormányzat nem vette volna meg a Vöröskereszt utcai iskola melletti telket, hanem megtartotta volna a Vöröskereszt utcai iskolát, akkor nem lett volna ügylet, és nem lett volna pénzlenyúlási lehetőség.

Ha az Önkormányzat ingatlant vásárol, akkor a valós érték többszörösét fizeti a megvásárolt ingatlanért, ha viszont ingatlant ad el, akkor a valós érték töredékéért adja el az ingatlant az új tulajdonosnak. Ezekben az ingatlanügyletekben többnyire Lázár János közeli barátai vesznek részt. Fennáll az alapos gyanúja annak, hogy a fent ismertetett ingatlanügylet-típusok megvalósítása esetén Lázár János mindig pénzt kap: az egyik esetben a vevőtől, a másik esetben az eladótól. Ezek az ingatlanügyletek mindig az Önkormányzat kárára történnek.

Jelen panaszomban feljelentést teszek dr. Lázár János és Hódmezővásárhely M. J. Város Önkormányzatának számomra ismeretlen képviselői ellen a Btk. 319. §-ába ütköző hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt a Vöröskereszt utcai iskola mellett lévő telek megvásárlása és a Bocskai utca 10. szám alatti ingatlan megvásárlása kapcsán.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Csongrád Megyei Főügyészséget, szíveskedjék a megpanaszolt határozatot hatályon kívül helyezni és a nyomozást elrendelni. Ugyancsak kérem a Tisztelt Csongrád Megyei Főügyészséget, szíveskedjék a nyomozást elrendelni a most előterjesztett új feljelentésem tárgyában is.

Hódmezővásárhely, 2009. február 20.
 
Tisztelettel:
Mónus Áron
Hódmezővásárhely
Zrínyi utca 27.

-   -   -

Csongrád Megyei Főügyészség


Panasz-kiegészítés

a dr. Lázár János és Hódmezővásárhely M. J. Város

Önkormányzatának számomra ismeretlen képviselői ellen

a Btk. 319. §-ába ütköző hűtlen kezelés bűntettének alapos

gyanúja miatt tett feljelentésemet elutasító határozattal szemben

(Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség ügyszáma: B.96/2009/2-I.)
 

A 2009. február 20-án beadott panaszomat, a lényegre szorítkozva az alábbiakkal egészítem ki.

A Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség 2009. február 11-i határozata a feljelentés elutasításáról valótlanul állítja: „A pályázatra a Generál Média Kft. tett ajánlatot, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2007. július 10. napján zárt ülésen tárgyalt és ezt követően került előterjesztésre a Közgyűlésen az eladásra vonatkozó határozati javaslat.” Értesüléseim szerint ugyanis nem volt pályázati kiírás, de a Közgyűlés megszavazta, hogy a pályázatot – amit előzőleg ki sem írtak – a Generál Média Kft. nyerte meg. A hűtlen kezelés bűntettének alapos gyanúját felvető ingatlanügyleteket úgy a bizottságok, mint a Közgyűlés előtt zárt ülésen tárgyalják. Ezek az ügyletek nem kerülnek nyilvánosságra. Semmi nem kerül fel róluk az Önkormányzat honlapjára. A Vöröskereszt utcai iskola elajándékozása ellen tiltakozó képviselőknek Lázár János megígérte, hogy meg fogják kapni az adásvételi szerződés egy példányát: ez az ígéret azonban Lázár-féle ígéret maradt, azaz a képviselők soha nem látták a szerződést.

Az állítólagos pályázati hirdetmény állítólagos kifüggesztése  kapcsán felteszem a kérdést: miért nem jelent meg a pályázati hirdetmény az Önkormányzat honlapján vagy valamelyik írott újságban? A pályázati hirdetmény állítólagos ki­füg­gesz­tését a Polgármesteri Hivatal tudja állítólag bizonyítani úgy, hogy az illetékes beosztottat felkérik, hogy nyilatkozzon, aki azt nyilatkozza, hogy ő bizony kifüggesz­tette a pályázati felhívást. Két példát említek arra vonatkozóan, hogy mi történik akkor, ha a nyilatkozó „rosszul nyilatkozik”.

Az első példa a 2008. évben a városi strandon megrendezett magánünnepséggel kapcsolatos, amikor a meghívott vendégek többek között azt ünnepelték, hogy Lázár János milliárdos lett. Az este folyamán valamelyik mámorba esett vendég az autójával felhajtott a bejárati lépcsőn, ami a bejárati üvegajtó és üvegfal összetörésével járt. Az egyik biztonsági őr hívta a rendőrséget. Amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, a rongáló már a városban volt az autójával, ott fogták el a rendőrök. Ennek az incidensnek az lett a következménye, hogy másnap a biztonsági őrt kirúgták az állásából.

A másik eset most történt, a haszid zsidók Hódmezővásárhelyre tervezett betelepítésével kapcsolatban. A Polgármesteri Hivatal egyik vezető beosztású alkalmazottja, aki ismeri a Hivatal piszkos gazdasági ügyeit, azt a megjegyzést tette több személy előtt, hogy milyen kár, hogy a gázkamrák nem működtek. A jelenlévők egyike, Raguczki Gábor, a helyi zsidó hitközség kántora, Lázár János polgármester vallásügyi referense, azonnal jelentette az incidenst Lázár Jánosnak. Hódmezővásárhelyről lévén szó, az itt normálisnak tartott körülmények között a nyilatkozót ki kellett volna rúgni az állásából. Azonban ezt nem lehetett megtenni, mert ő sokat tud a piszkos gazdasági ügyletekről. Úgy oldották meg a problémát, hogy nyilatkozatra hívták fel a jelenlévőket, akik egy kivételével „nem tudták megerősíteni” a nyilatkozat valódiságát. Raguczki Gábor volt az, aki nem állt be a sorba, ő tovább erősködött, hogy a bűnös nyilatkozat elhangzott. A megoldás az lett, hogy Raguczki Gábor zsidót rúgták ki az állásából.

Dr. Korsós Ágnes jegyzőtől is elvárják, hogy „megbízható legyen”, azaz hogy adott esetben „jól nyilatkozzon”.

Hódmezővásárhely, 2009. február 27.
 
Tisztelettel:
Mónus Áron
Hódmezővásárhely
Zrínyi utca 27.

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
HÍRHÁTTÉR - Mindig elsőként, amiket mindenki elhallgat
2009-02-27. - HÍRHÁTTÉR TV: Lázár Jánosék és Orbán Viktorék életfogytiglanja
/Molnár F. Árpád/
(Film, 24 perc)
Tartalom: Azt követően, hogy Lázár János polgármester Mónus Áron írót, mert utóbbi feltárta a Moszad ügyeit, megpróbálta önálló életre alkalmatlanná nyilváníttatni, a cigányozó cigány Orbán Viktor (az orbáncigány) máris főerkölcsi bűnüldözővé előléptetve, az életfogytig tartó szabadságvesztések szóvivőjévé tette. A filmmel közvetlenül és újra felszólítjuk Orbán Viktort (orbáncigányt), hogy takarítsa el az utunkból a sokkos hentesét, és név szerint emlékezetébe idézzük az MSZP-vel és az SZDSZ-szel közösen védett és előléptetett állami terroristáikat, valamint Pártjuk emlékezetes elektrosokk terápiái közül egyet-kettőt, meg egyebeket. Hogy felfogják...
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-02-25. - A Mihók-Holokauszt - Azaz ölj, te állat, pusztíts és rombolj, és ebből lakj jól pénzzel és vérrel! - A Hírháttér Multimédiának és munkatársainak feljelentése
/Molnár F. Árpád - Tánczos Krisztina - Soós József (Kárpáti Magyar) - Nagy Sándor (Naleksz) - Figler Csaba - Athenagorasz/
Részlet: Mihók Attila és egypárti médiamaffiája elleni feljelentés az emberi jogok képviseletét betiltó hadjárata miatt, mely csak az idén tömeges (tatárjárás mélységű) elhalálozásokat okozott Magyarországon. A Mihók-maffia bűnszervezeti hálózatába olyan szemkilövő és sortüzes, az Alkotmányt fegyveres erőkkel felszámoltatott, továbbá szexista, vulgáris, rágalmazó, erkölcsromboló és keresztyénüldöző, a lakosság értelmét és felfogóképességét lepusztító szennylapok tartoznak, mint a Népszabadság (a magyar történelem rendszerről rendszerre egyik legsötétebb lapja), a Blikk, Vasárnapi Blikk, Blikk Nők, Hot, IM, IM Style, Bravo, Girl, Tina, Tina Extra, sportlapok és egy keresztyénellenes, szintén butasággyártó gyereklap.

 

2009-02-16. - Totális ellenőrzés, totális kontroll
/Soós József (A Kárpáti Magyar)/
Részlet: Erről mélyen hallgatnak a jelenlegi egyházak, valamint kisebb ,,szekták" vezető személyiségei, mert ők is részesei ennek a gonosz Rendszernek, a Nagy Babiloni Szajha őket is megfertőzte és uralma alatt tartja! (...) ... a Biblia tanításait félre értelmezve, szándékosan rosszul tanítva a háttérhatalmi erők szerves részévé váltak ők is! Eladták a lelküket a Gonosznak, pedig tudatában vannak annak, hogy el lesznek pusztítva mind egy szálig!
 

 

HÍRHÁTTÉR - Tornádóval a bűnözés ellen
2009-02-15. - HÍRHÁTTÉR TV: Szakértő szemmel a rendőrség, az NBH és a pártok állami maffiájáról - avagy miért létezik alvilági bűnözés?
/Molnár F. Árpád/
(Film, 10 perc)
Tartalom: Hogyan kell felszámolni egy Sztojka-bandát, hogyan kell levadászni az ország összes bűnbandáját, és az állam miért nem számolt fel egyetlen bűnbandát sem, soha? Molnár F. Árpád, aki ellen nemrégiben folyt államtitoksértési per, feltárja a rendőrséggel és az NBH-val, valamint az Orbán-kormánnyal való egykori kapcsolatát, olyan ismeretekbe vezetve a nézőt és hallgatót, amikről eddig kizárólag a Hírháttéren tájékozódhatott, és amelyek feltárása miatt az álnemzeti hazaáruló bűnöző hordák mindig egy pártban üldözték.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR: A 15 milliós magyarság tényfeltárásban abszolút vezető médiuma
2009-01-21. - HÍRHÁTTÉR TV: A pszichiátriai állami bűnözés és a CCHR
/Molnár F. Árpád - Hídvégi Klára (CCHR)/
/Zene: Hárs Viktor/
(Film, 19 perc)
Részlet: Németh Imre szentesi lakost a szocialistának nevezett érában a rendszer bírálata miatt sorkatonai állományból hurcolták katonai kórházba és vetették elektrosokk terápiás kezelés alá. Jelenleg akarata ellenére próbálják gyámság alá helyeztetni. A Hírháttér ennek kapcsán kezdett körtelefonálásba, melynek során beszéltünk Hídvégi Klárával, a pszichiátriai visszaélésekkel foglalkozó CCHR kapcsolattartójával...
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-03. - Állami terrortámadás Mónus Áron ellen - A Hírháttér eredetileg nem nyilvánosságra tervezett válaszlevelével
/Mónus Áron (matematikus, író) - Molnár F. Árpád/
Részlet: ... Hódmezővásárhely polgármestere gondnokság alá helyezésem iránt indított eljárást, az állítólagos indok a személyem és a vagyonom védelme volt. Ha sikerült volna engem gondnokság alá helyezni, akkor ezzel elveszítettem volna a jogot a vagyonom feletti rendelkezéshez, beleértve a könyveimre vonatkozó szerzői jogomat is: ezután a könyveim terjesztése megszűnt volna.

 

 
Előző cikk:
2009-02-28. -
Szóljatok, harangok, sose hallgassatok!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Tartalom: Soós József fényes és csillogó aranyként ragyogó szónoklata és kiáltványa az elválasztottak Isteni Küldetéséről, és mindannyiunk közös ellenségéről, Nagy Babilonról, a Háttérhatalomról és annak vesztes fajáról: a Júdásfajról!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-01. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba

/Molnár F. Árpád/
(Film, 5 perc)
Tartalom: Andrea Bocelli és Sarah Brightman világhírű zenéjével, előre bejelentett, a darabba kódolt, sokak számára (amilyen az ördögök közül Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc is) rögtön értett, konkrét katasztrófákkal. Az Elkészült Történelemben való utazásra hívunk mindenkit, kívánva valamennyi utazónak szent tartalmakat, és minél kevesebbet abból, ami a mai egyházak papjainak és pásztorainak legalább jelentős részét egyre inkább uralja.
(Megtekinthető és letölthető!)

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu