Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és reformját közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Az Emberiséget az állat értelmi- és gondolkodás szintjén tartják, mesterségesen! Ennek a célja az, hogy teljes mértékben uralmuk alatt tudják tartani a Föld bolygó minden lakóját! Kivétve azokat, akiket Isten választott ki, vagy a Teremtő felé fordultak, hiszen másban nem találtak megnyugvásra, menekvésre."

   

Elvont történetek - Tarkón szúrt disznók, felnyársalt barikám

 

2009-04-11.
Molnár F. Árpád

A Kis Herceg (a titkosszolgálatok "rákkeltő"-nek is nevezték) megállt a tenyésztelep előtt. Ő látta a disznóhordákat, de azok nem látták őt. Az angyal, aki odavezette disznószemlére, széles mozdulattal mutatta a jószágokból álló farmot.

   - Ezek azok, akik "nemzetieknek" nevezik magukat - mondta. - Itteni gyártmány. Azért nevezik magukat így, mert azt tették beléjük, hogy így nevezzék magukat. Ott látod a főpásztort - intett karjával a ragyogó szőke angyal a disznóólon kívüli helyre mutatva, ahol a Sátán állt, a disznók négylábúságával szemben két lábon, és éppen a disznók gazdasszonyával beszélt, talán éppen arról, hogy ideje lenne már lemészárolni a jószágot. Ki tudja...

A Kis Herceg a disznóól tenyészállatait nézte. A látvány szörnyű volt, de egyúttal mulatságos is. Csaknem az összes disznó tarkójába egy a Kádár-rendszer kötelező pártünnepélyeihez hasonló festékkel festett, a kádári, kötelezővé tett pártünnepségekhez hasonlóan halott fából készült zászlórúd volt beleállítva, jó alaposan beleékelve az idegek közé. A Kis Herceg (a rákkeltő) rögtön tudta, hogy azért a tarkójukba, mert ott futnak azok az idegszálak és elektronsztrádák, amelyek az értékelő funkciókért felelősek, és ha abba elektromágneses hullámokkal megfelelő tartalmú rádióadást szórnak, sugároznak, ékelnek, annak mentén fog két lábra állni a maradék, de annak mentén fog maga alá üríteni és saját bélsarán elcsúszni és hasra esni, többet fel sem tápászkodni, hanem ott, élőholtában szétrohadni a selejtesre tervezett disznó. A zászlórudak - merőleges dőlésszögben - a disznók feje fölött haladtak el, hogy az orruk előtt, de fölöttük végződjenek; a rudak végén egy rongy lógott. A Kis Herceg anélkül, hogy megnézte volna a rongyok mintázatát, tudta, hogy azok nemzeti lobogók. Vagy nemzeti színű trikolórok voltak, vagy Árpád-sávos lobogók (de az istenek az utóbbit a Kis Herceg miatt már régóta nem szerették hallani, ugyanis azért ragaszkodtak az Árpád-sávhoz, csak nem ahhoz, amelyikhez a disznók, mert a Kis Herceg neve "Árpád" volt). A lobogók - nem a felsőbbrendű szellemiek, hanem az alsóbbrendű állatok elé aggatott rongyok - kegyetlenül eltakarták ám a disznók látóterét! Úgy volt kialakítva a tarkóültetvény, hogy minél jobban mozogtak, annál inkább rázódott a rongy disznó-gombszemeik előtt, ami annál is inkább irritálta őket a gyorsabb futásra. Olyasmi ez, mint amikor a macska farkára üres konzervdobozokat kötnek: minél inkább gyorsít a macska, annál inkább zörögnek a dobozok, és ettől annál jobban fut a macska! A disznók ehhez hasonlóan jártak nemzetinek nevezett, tömeggyilkos rongyaikkal! Minél inkább mozogtak a disznók, annál jobban lengett-lötyögött a rongy gombalakú disznószemeik előtt, és ez annál inkább serkentette őket a még gyorsabb futásra.

"A földönfutásra" - tudta belé a Kis Hercegbe egy hang, ahogy az iméntieket a Kis Herceg végiggondolta, és rögtön belevetítettek egy évekkel ezelőtti látomást, amelyet azóta is nagyon sokszor megmutattak. A Kis Herceg felnevetett. Gyakran megnevettették a Kis Herceget azok az angyalok, akik az Isten Végzéséből vele rendszeresen kommunikáltak.

A látomás mindenféle színű, tarka-barka sáskákról szólt, amelyek őrült sebességgel, roppant sietséggel vágtattak, sűrű sorokban, egy monoszkóp háttér előtt elszáguldva a szakadékba. Tömegével lelték abban halálukat. A látomás, amely 2004-ben mutattatott meg először - talán mondani sem kell - a jövőről szólt. Nem nehéz megemészteni, ha az ember nem sásköngyilkos, vagy nem címeres-rongyos disznó, hogy momentán kifejezetten Vona Gábor tenyészállataira illik ez a jövendölés, aki - nem is lehetséges másként - maga is egyike a tarkón szúrt, tarkóba ékelt, habár politikusi fertőzései miatt bugyros-nylongatyás disznóknak. A hajdani, azóta is ismételt látomásban a nagy, izgatott, öngyilkos sáskarajból összesen akadt néhány, amelyik bánatosan - mint aki kudarcot vallott eladdig féktelen idiotizmusában - visszafordult, és batyujával vagy anélkül, intett egy-két társának is (volt, aki családjának), mondván, és a szemlélő Kis Hercegbe a kijelentő hatalom beletudván: "Na, gyertek, forduljunk vissza." Ezek meg is maradtak. De a többiek a szakadékban lelték vesztüket.

A Kis Herceget éjjel-nappal egy sánc vette körül. Sok minden erőtér körülvette, de gyakori jelképe a sánc volt. Ez a védősánc olyan alakú fogazatból állott, mint a nehéz erdei csapdák: háromszög alakú, felfelé álló, hegyes kialakítása minden ellenségesen közeledő nyomorultat további közeledésre képtelenné téve nyársalt fel. A Barikád egyik első támadását szintén ezzel szemléltették.

A Kis Herceg - az az igazság - sosem volt pártgörény, sem a pártidiotizmus és az erkölcstelen magyargyilkosság, valamint hazaárulás és Emberiség-kiirtás egyéb bennszülötti, a pártállat pillanatnyi és végzetes öngyilkos disznólétének Barikádos, kurucinfós, Harc Téres, Nemzeti Hírhálós, tehát Jobbikos egyéb despota és ostoba formáihoz sem vonzódott. Így történhetett meg, hogy Vona Gábor gyűlölködő, az igazságot és a világ Echelon-rendszereit is napi, a Sátántól nyert moslékért elhallgató, ugyanakkor hátulról jövő, öltönyös politikus-típusú támadásokat egyhuzamban indító gyáva Föld-pusztító akciói folyamatosakká váltak. A Barikád, mely pártlapja volt, hallatlan tömeggyilkosi szerelmében, mellyel az egész magyarságot és az egész Emberiséget egy bukott diktátor, ama Vona Gábor öltönyös emberért tette fel, a pártra jellemző igénytelenséggel és gyávasággal megtévesztő és lejárató, a Vona-Für államvédelmi, elmeirányító technológiákat és 100 esztendő pszichiátriai stb. bűntetteit elszántan rejtegető kampányt indított a Kis Herceg ellen, amire a Kis Herceg válaszolt is egy cikkel, amelynek címe ez volt: "Nyílt levél a Barikad.hu-nak Vona Gábor és a többszörös gyilkos titkosügynök honvédelmi miniszter, Für Lajos vonatkozásában, feljelentéssel".

S mert disznóföldön a magasztos látomások ugyan gyakoriak voltak, de a Mindenható nem fukarkodott a szánalmas körülmények közé ismeretlen közvetítők által küldött humoros látomásokkal sem, a Kis Herceg ekkor látomást kapott:

Egy Barikádos, vagy a Barikád vágtatott nagy igyekezettel feléje, de a Kis Herceg nem volt az a pártállat-típus, így csak nézte, hogy ezzel meg mi történt. A Barikád-állat alacsony volt, kicsi és tömzsi, amolyan darabkövér küllemű, haja pedig csomókban összeragadva, háromszög kialakítású volt. Az egész figura roppant torz és rajzolt volt; az olcsóbb mesefilmekre emlékeztető igényességgel pingálva.

 


Csakis a cikk után sokkoló, 7 perces filmünk arról, mi a kurucinfó, a Harc Tér, a Nemzeti Hírháló, a Barikád és Vona Gábor más sokkolói. Mert amely lapokat Vona Gábor "Sokkoló" című kiadványában ajánl, azokat mi is ajánljuk, csak éppen az Isten, az Élet és az Emberiség oldalán: tehát a túloldalon!

Vágtatott a nyomorult, hogy ő aztán megmutatja. Körben a sánc. Amint a Barikád-nyomorállat elérte a Hírháttér-sáncot, hirtelen előre bukott a fűben (de nem nagyot vágódott, mert amúgy is olyan kicsi volt, hogy bukását egy "pötty" hangutánzó szóval lehetne kifejezni), és szemébe tulajdonképpen tövig belefúródott a háromszög fogazatokból kialakított, a Kis Herceget védő sánc foga. A fogazat - amellett, hogy a szemét, tehát a látását végzetesnek hatóan szétroncsolta - az agyába is belefúródott, ami miatt csak egy vonaállat nem foghatja fel, mennyire nagyon rászorul minden aggodalomra. Beleállt a sánc foga és beleroncsolt az agyának egy jelentős részébe.

Egy pillanatra mozdulatlanná vált a Jobbikos pártérzelmű, cikk-cakk hajú Barikád-torzszülött - a Kis Herceg is nézte, hogy ezzel meg mi történt -, aztán a darabka (Vona Gábor igénysajtólénye) elfordult lassan egy kissé egyik irányába, és olyan nyögő hangot hallatott, amitől a Kis Herceg mentén elnevette magát. Nem azért, mert annyira kárörvendő volt, hanem mert annyira humoros volt az a konstrukció, amit a nyögéssel együtt a példázatnak rendelt hatalom beletudott. A Barikád-cikk-cakk-nyomorultat felnyársalta a többek között Vona Gábor pártidiótáinak kirendelt védősánc, melyet nem emberkéz készített és nem emberi szintű értelem gondolt és tervezett el. Ahogy az is példázatnak való, ahogyan pártidiotizmusában egy ilyen torzszülött eleve elrendelt csúfságára végrehajtja azt a konstrukciót, amiről ha előre is szólnak neki, akkor is végrehajtja, annyira utolsó!

Ettől kezdve kezdték el a Barikádot a superior hatalmak közül sokan úgy nevezni, a Kis Herceg felé fordulva, hogy "Barikád", ami azt jelentette és jelenti, megannyi humoros töltéssel beágyazva, hogy a Kis Herceg "Barikája", azaz "a Te Barikád". "Az én barikám" - ízlelgette a Kis Herceg, és bizony ezt igen szórakoztatónak is találta. Tudta azt is, hogy sok minden jövő is készült, azért lett eképpen elnevezve, mint saját tulajdonú barikája.

Nem sokkal ezt követően, miután a Barikádot - eddigi mocskos, hazaáruló tetteinek jutalmaként is még mélyebbre nyomták saját mocskába, s miután felmutatásra került, hogy a magyarság és az Emberiség, az Isten és a Jézus Krisztus maradék képviselete ellen folytatják továbbra is háborújukat, Vona Gábor nevében a magyarság és az Emberiség lehető legteljesebb lealjasítására és kipusztítására, ami miatt egyre gyakrabban vetődött fel a "nürnbergi perek" kifejezés is, egyre több helyeslővel, és egyre inkább Vona Gábor felelősségre vonását is hangoztatva, kezdték el Hazai Vera mellett valahogy főképpen Sághy Réka (Barikádos illetők) személyét "kurvának", "ringyónak", és "Nagy Babiloni Szajhának" nevezni. Hívták még így is: "sághy-ringyó", "a sághy kurva" és egyebek.

Ekkor megkérdezte, beletudva az angyal a Kis Hercegbe:

   - Akarod, hogy megmutassam a jövőjüket?

A Kis Herceg - aki nagy bőséggel volt ellátva ilyen lehetőségekkel, ezért is tudta megmondani már egy évvel előre pl. azt, ki lesz az Egyesült Államok elnöke, két nappal előtte, hogy Floridában földrengés lesz, hogy Burma vezetőjének nem szabad a tüntetéseken embert ölnie, mert megölik (bele is halt abba, hogy mégis ölt), hogy Kína miniszterelnöke Burma népirtásai pártfogása miatt Kína elleni tömegkatasztrófa fenyeget, és nem lesz több figyelmeztetés (egy nappal később Sichuanban bekövetkezett a földrengés) stb. - ezt válaszolta:

   - Most nem nézném meg. De ha meg akarod mutatni, miután lefeküdtem, angyal, vagy aki vagy, kérlek, ragadj el...

  A nép Veérdisznó-vágáson. Vona Gábor által agyonreklámozott pártlapjai, a kurucinfó, a Harc Tér, a Nemzeti Hírháló és a Barikád azzal kérkedik, iszonyú rágalmakat szórva a maradék jóra, hogy ők bizony 100 év magyarok ellen elkövetett minden volt és leendő tömeggyilkosságokat pártolnak, a holtakon és az áldozatokon tiporva mocskos csülkeikkel, ami csak Vona Gábor disznógyártónak vagy pártjának pillanatnyilag hasznot látszik hozni. Így aztán a disznógyártó Vona Gábor és pártszemete legnagyobb ellensége a keresztyénség valódi képviselete, a halálra kész bátorság, a hősiesség, az igazmondás, a rendőrségi és titkosszolgálati módszerek és eszközök leleplezői, a magyarság és az Emberiség valódi képviselői lettek. Ebbéli minőségükben Kovács János hírháló-mindenessel úgy bebetonozták magukat, mintha minden vágyuk az lett volna, hogy a legutolsó, legmegvetendőbb állatokként végezzék. Pedig vágyuk nem ez volt, hanem az., hogy pillanatról pillanatra tengődjenek, ahogyan bal- és jobboldali pártdisznókhoz illik, minden másodpercben csak a következő másodpercre gondolva, és a pillanatért mindent és mindenkit folyamatosan feláldozva. Molnár F. Árpád mélyen egyetért azokkal a kezdeményezésekkel, amelyek kimondták, hogy azokért a bűntettekért, és a tényfeltárásunkat kérkedő tömeggyilkos gyűlölettel támadó sátáni aljasságokért, amiket Vona sajtó-bűnbandái és maffiája az egész magyarság és az Emberiség ellenségeként és JÚDÁSFAJA-ként elkövetett, a rendszerreformokat követően igazságszolgáltatási megtorlással kell lefejezéseket tartani! Fejezd le azokat, akik a magyarság nevében a magyarság legnagyobb hóhérai és 100 esztendő hősi halottjaink napi Veérmoslék csülkös taposói voltak! Fegyházba a tömeggyilkosokkal!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség júdási ellenségei által aljas indokból és célból pártelrejtett Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból, azaz milyen (így a Für Lajos katonai kémfőnök és bandái által titkosított munkakörébe tartozó) tényfeltárások miatt üldözött minket Vona Gábor és bűnbandája:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/ (A cikk legkérkedőbb ellensége a Vona Gábor által hivatalosan reklámozott kurucinfó!)

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/ (A cikk legkérkedőbb ellensége a Vona Gábor által hivatalosan reklámozott kurucinfó!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-11. -
Hogyan tovább, globalizmus?
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Tartalom: E sötét, hazug, sátáni világban az eltörölhetetlen hatású Titán, minden idők egyik legnagyobb, ezért elrejtett alakja, a Kárpáti Magyar tollából olvashatnak korunk globalista gazdaságáról, mégpedig az egyetlen helyes és megközelíthető kontextussal: a felépült elmetechnológiai titokzatos Nagy Babilon világgazdaságot író és meghatározó létezése tényfeltárásával.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-13. -
Hazánkat egy kalapért?
/Figler Csaba/
Részlet: Most ítélték el a rendőrt, ki megfojtotta a szerencsétlen elvonási tünetek miatt vergődő embert. Hát ezek ugyanolyan dekompenzált tendenciák! Nem látják azok, hogy a végét járjuk már! Vagy ha látják, az még rosszabb, mert akkor egyenesen következik, hogy a halálunkat akarják! Megáll a szívünk, ha tovább fojtogatnak! És ehhez még saját nemzetünk fiai is asszisztálnak!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu