Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A Magyar Családok Országos Szövetségének Nemzetgazdasági és Országgyűlési képviselő Választási Programja


 

2008-10-15.
Magyar Családok Országos Szövetsége

 


Urbán Szabó József, a Magyar Családok Országos Szövetségének elnöke

EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS
www.csaladiszovetseg.hu;
A Magyar Családok Országos Szövetsége és a Független Újságírók Szövetsége
azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy hazánk jövőjének megváltoztatása érdekében
ismerkedjenek meg szövetségünk programjával. Amennyiben a programunkkal, vagy
annak bármely részletével azonosulni tudnak, megvalósítása érdekében szíveskedjenek
csatlakozni Szövetségünkhöz, legyenek Önök is szövetségeseink. Ez a program
nyitott, hozzátenni, jobbítani minden szövetségesünknek joga és lehetősége.
Az együttműködő felek partneri kapcsolatában, a család ősi hagyományának
megfelelően, az emberiség értékeinek hasznosítása a mérvadó. A szervezeti egység
felépítése gondosan megtervezett tisztességes munkát igényel. Az együttműködő felek
széleskörű erkölcsi fedezetéhez elválaszthatatlanul szükséges a lelkiismeretes,
nyugodt, higgadt, megfontolt munka, az információk áramoltatása, a családok számára
elfogadható világosan megfogalmazott hiteles információk üzenete, amely példaértékű
lehet valamennyi társadalmi szervezet számára. Az ígéretes és sikeres közérdekű
munkához nem hiányozhat az alapvető emberi és a családok iránti felelősség érzése.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az együttműködő felek
vezetői és tagsága, mint minden ember tagja egy családnak születésénél fogva. Minden
család tartozik valamilyen néphez, nemzethez, esetleg több néphez, több nemzethez is.
A népek és a nemzetek közössége alkotja az emberiség nagy családját, ahol
elidegenedésnek és gyűlöletnek egyáltalán nincs helye. A huszonegyedik század
kezdete az emberiséget egy széthulló világban találja. Nagy tömegben, mégis
magányosan, egymásra utaltan, de önzően élnek az emberek és a népek egymás mellett
gyűlöletre készen. Az elidegenedés érzése már nemcsak a kívülállókat, hanem az
azonos családhoz tartozókat is hatalmába kerítette. Az együttműködő felek mozgalma,
korszakalkotó elképzeléseken túlmenően azért jött létre, hogy e széthulló világban az
idegenséggel szemben az összetartozást, a magányossággal szemben a közösséget, a
gyűlölködéssel szemben a megértést, a káros szélsőséges ideológiák „látszatvilágával”
szemben a valóság és az igazság világáért munkálkodjon.

Tisztelettel:
Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsa s.k. Urbán Szabó József s.k.
a Független Újságírók Szövetségének, a Magyar Családok Országos Szövetségének
Elnöke

 

MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGÉNEK
NEMZETGAZDASÁGI
ÉS
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
VÁLASZTÁSI PROGRAMJA
CSALÁDI SZÖVETSÉG

MAGYAR CSALÁDOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, JÓKAI ÚT 25/C.

E-mail cím: csaladiszovetseg@vnet.hu; Telefon: 0620/935-71-72.

A MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
NEMZETGAZDASÁGI
ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
VÁLASZTÁSI PROGRAMJA
*
E L Ő S Z Ó!
NEM ZSOLDOSNAK SZÜLETTÜNK!

.... A Magyar Családok Országos Szövetsége, amely elkötelezett a Magyar
hazafiasság kérdésében is, kéréssel fordul a Magyar Köztársaság
választópolgáraihoz, a hazáját féltő és szerető tagságához: soha többé ne
legyenek részrehajló zsoldosai egyetlen politikai pártnak, külföldi megbízónak
sem! Látnunk kell, hogy több mint egy évtizede a parlamenti pártokat
megszemélyesítők nem az ország gondjainak megoldásán munkálkodnak,
hanem kizárólag saját érdekeik érvényesítésére törekszenek. Nekünk
választópolgároknak a továbbiakban nem szabad eltűrnünk és hozzájárulnunk
ahhoz, hogy a parlamenti pártok állami költségvetésből, illetve az adófizetők
pénzéből erkölcstelenül egymást finanszírozzák, és kényük-kedvük szerint
milliárdokat költsenek önmagukra. - az általuk alkotott - „kiváltságos” törvényre
hivatkozva.

.... A Magyar Családok Országos Szövetségének megbízásából azzal a
kéréssel fordulok a magyar értelmiséghez, munkásokhoz,
parasztsághoz és valamennyi jó-szándékú társadalmi szervezet irányítóihoz,
tagságához, az egész magyar néphez, - igényelve a hazai és nemzetközi szinten
egyaránt megbecsült gazdasági és pénzügyi szakemberek segítségét -, hogy
fogjunk össze, és egy kedvezőbb, szebb és jobb jövőt ígérő társadalmi
összefogással, szerződés keretében határozzuk meg közös teendőinket!

.... Kérjük Önt/Önöket, hogy minél többen csatlakozzanak a Magyar Családok
Országos Szövetsége által kezdeményezett, - a társadalmi szervezeteket érintő és
országosan is kiterjesztett - együttműködéshez, a nyilvánosságra hozott és
terjesztett szövetségi programhoz.

.... A történelmi visszatekintésünk során mindazon kérdésekről is tárgyalnunk
kell, amelyekről a mai parlamenti pártok egyáltalán nem kívánnak
megnyilvánulni. A rendszerváltást követően a néptől bizalmat kapott parlamenti
pártok országgyűlési képviselőinek döntései sohasem voltak felelősségteljesek
és mentesek a párthatalmi érdekektől.

.... Az eltelt évek során egy szemernyi felelősséget sem mutattak az elhibázott
döntéseikért, a nemzeti vagyon kiárusításáért, eltékozlásáért, az ország olyan
mértékű eladósodásáért, amelyet népünk sohasem lesz képes visszafizetni.

....Tekintsünk vissza a rendszerváltást követő időszak parlamenti
választásaira. Valamennyi párt szavahihetőséget színlelve, sorsfordulást hirdetett
és egy élhetőbb jövőt ígért mindenki számára. A választópolgárok többsége
szinte gyanútlanul hitt az írott és elektronikus sajtóban is sulykolt szép
jövőképnek. A párthatalmi harcok egyre inkább kiéleződtek és minősíthetetlen
gyűlöletkeltéssel párosultak az egymásra mutogatással, a mérhetetlenül növekvő
valótlan ígéretekkel együtt. Életre szóló tanulsággal lettünk gazdagabbak: a
mindenkori parlamenti pártok hamis ígéreteikkel rendre becsapták választóikat a
hatalom megszerzése, vagy megtartása érdekében. Arra is ráébresztettek
bennünket, hogy csak egy olyan színjátéknak vagyunk szenvedő részesei,
amelyben folyamatosan hagytuk ránk osztani a „tökfilkó” szerepét.

.... A rendszerválást követően mind az egyes pártok tagságát, mind pedig
szimpatizánsait, óriási felelősség terheli, mert általában lelkiismeretlenül,
részrehajló döntéssel és önzően, pártpolitikai megfontolásból választottak
többnyire alkalmatlan országgyűlési és (vagy) önkormányzati képviselőket. Az
erkölcsi fedezet nélküli képviselők felbecsülhetetlen károkat okoztak az
országnak; erkölcsi, gazdasági és pénzügyi vonatkozásban egyaránt, amelyek
sora vezetett a korábban említett mértékű eladósodáshoz is. Ezek, a pártok
között fennálló ízléstelen hatalmi harcok, s a gyűlöletkeltő viselkedés együttesen
és szándékosan váltották ki az ország lakosságának két részre szakadását, amely
a magyar családok szinte mindegyikének megbocsáthatatlan károkat okozott.

.... A választópolgároknak ma már túlnyomó többsége tisztában van azzal,
hogy az eltelt évtizedek során alkalmatlan képviselőket választott. Ki kell
hangsúlyoznunk, hogy igen jelentős károkozásuk miatt hitelüket vesztették,
erkölcsi fedezet nélkül maradtak és ezért méltatlanná váltak az állampolgárok s
a Magyar Köztársaság képviseletére, irányítására. A nagyszámú elmarasztaló
indok miatt valamennyi társadalmi szervezetnek - alkotmányos keretek között –
meg kell akadályoznia, hogy a következő országgyűlési- és helyhatósági
választáson a pártok győztes jelölteket állíthassanak!

.... A Magyar Családok Országos Szövetsége továbbra is csak olyan
elképzeléseket támogat, amelyek mentesek a politikai irányzatoktól,
tevékenységének középpontjába pedig a tagsága érdekeinek képviseletét, a
választók, illetve a családok problémáinak megoldását helyezi.

.... Bízunk a jelenlegi képviselőink értékítéletében, és abban, hogy elismerik -
a rendszerváltástól napjainkig - a társadalom ellen elkövetett vétkeiket és békés
körülmények között járulnak hozzá a Magyar Köztársaság Alkotmányának
módosításához, a Kétkamarás Parlament létrehozásához. A Magyar Köztársaság
polgárait fel kell rázni a közönyösségükből, és elérni, hogy saját sorsuk
irányítását végre valóban vegyék kézbe, amelyre a jelenleg hatályos törvényeink
is lehetőséget adnak számukra.

.... A Magyar Köztársaság irányításában kizárólag törvényes eszközökkel
megbízott és pártoktól független társadalmi szervezetek vehessenek részt, akik
mindenkor képesek a közösségi és egyéni érdeket egymáshoz hangolni, és az
emberi sorsokkal összefüggésben munkálkodni.

.... A Magyar Köztársaság választópolgárai ne tűrjék tovább, hogy több mint
egy évtizede az országgyűlésben diktatúra van, nem pedig az elvárható
demokrácia. Az országgyűlési képviselők mindegyike megkapja az utasítást,
miről, hogyan kell szavaznia, s ha ettől eltérően tenne, számíthat pártja
kíméletlen retorziójára.

Szigetszentmiklós, 2007. július 04.
Urbán Szabó József s.k.
A Magyar Családok Országos Szövetségének
Elnöke

A teljes programot erre a linkre kattintva elérhetik és letölthetik!

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
BETILTVA! - E filmünk (is) már most elhallgatott történelem 2008-09-29. -
HÍRHÁTTÉR TV (cikkel):
A Jobbik és a Gárda őszödi beszéde - Az eltitkolt történelem; Filmlevél Für Lajosnak (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Olyan államtitkokat tárunk fel a Jobbikról, a Gárdáról, a hazai és külföldi államokról, amilyenekkel magyarul soha, sehol nem találkozott. E tényfeltáró, leleplező előadásunk önmagában is olyan időzített atombomba a hazai álrendszerváltó pártok és már sérthetetlen nemzeti megváltókként követelt személyekről, amely nemcsak elpecsétel pártokat és személyeket a jövőre nézve, de korszakalkotóvá fog válni. (Film, 54 perc)
(Megtekinthető és a cenzúra ellen letölthető!)
 

 

2008-04-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Torgyán József az előre hozott választásokról és a kisebbségi kormányzásról
/Molnár F. Árpád filmje/
(Videó+kép)


 

 

2008-04-04. - HÍRHÁTTÉR TV: Ekrem Kemál György ékes szónoklata a Külügyminisztériumnál
/Összeállítás: Molnár F. Árpád/
Tartalom: A Hírháttér a Külügyminisztériumnál egy koncepciós per ellenére szabadon maradt Ekrem Kemál György szónoklatáról készített kommentekkel dúsított filmet. Ekrem Kemál György 1996-ban a Kommunisták Üldözötteinek Szövetségét (KÜSZ) alapította meg; jelenleg is ellenálló. (Videó+Ismertető+kép)

 

 

2008-04-02. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: TABU - A FÚSZ, az MDF és Dávid Ibolya gaztettei, titkosszolgálati módszerek és politikai gyilkossági kísérletek - Riport Gyöngyösi Zsuzsannával, a Független Újságírók Szövetségének (FÚSZ) elnökével
/Gyöngyösi Zsuzsanna FÚSZ-elnök - Molnár F. Árpád/
KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

 

2008-03-15. - Magunkfajták civil szervezet (a KJE) alakult meg a sortüzes-csonttörő, életfogytos kormány áldozataiból
/Molnár F. Árpád összeállítása/
Tartalom: A Hírháttér fényképekkel, neves áldozatokat és emberjogvédőket megszólaltató riportösszeállítása a Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete (KJE) alakuló gyűlésén történtekről és elhangzottakról.
 

 

2008-03-14. - "Életfogytiglan!" - Tudósítás a Civil Jogász Bizottság tegnapi gyűléséről, melynek témája a Gyurcsány Ferenc elleni feljelentés volt
/Molnár F. Árpád tudósítása/
Tartalom: A Hírháttér fényképekkel bővelkedő tudósítása és kommentje a CJB tegnapi üléséről, melynek témája a Gyurcsány Ferenc elleni feljelentés volt.

 

 

2008-03-02. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: "Egyszerűen diktatúra" - Interjú Gőbl Györggyel
/Riporter: Molnár F. Árpád/

A tartalomból: Gőbl György a soproni civilek és civil szervezetek tagjainak egyik vagy a legkiemelkedőbb alakja, határainkon innen és túl egyaránt egyre ismertebb emberjogvédő. Vele készített interjút a Hírháttér a 2006 október 23-i és azt követő tapasztalatairól, munkájáról, a rendőrbűnözésről, a politikai pártokról és azok összefonódásairól.
KLIKK az oldalra!
A mikrofonnál: Molnár F. Árpád
(Meghallgatható és letölthető!)

 

 

 
Előző cikk:
2008-10-14. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A Hatalom így is hívta őket: Az illegálisok - A beszervezettekről és a beszervezetteknek
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young és a Crystall)
Tartalom: E filmünk megjelenése előtti vélemények szerint is kinek hátborzongató, kinek csodálatos, de mindenképpen egyedülálló. A titkosszolgálatok napi, belső életébe, Babilon és az Echelon örvénylő, veszedelmes világába, a Kozmosz és a Háttérhatalom lelki egyesüléseinek titkaiba nyerhetnek bepillantást, Ésaiás Könyvének 28. Részével, gyakran azokhoz szólva, akiket így is neveztek: Az illegálisok. És a film közben csaknem végig szól a zene. (Film, 40 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-10-17. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A megrontott Emberiség
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(Zene: Jean-Michel Jarre)
Tartalom: Varázslatos, történelmi beszélgetésre hívunk mindenkit arról az élőholtan eltemetett Emberiségről és Megprófétált, beteljesedett babiloni, háttérhatalmi rendszerről, amely uralkodik a Földön, amely készíti a viharokat, a földrengéseket..., s amely elkészítette az Emberiség Világtörténelmét és globális tragédiáját. És közben végig szól a zene... (Film, 10 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu