Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és reformját közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "... minden, ami Magyarországon és a Földön a már jó ideje érzékelhető magyar változások kapcsán Háttérhatalom- és Echelon-ügyben - a tényfeltárást illetően - megvalósult, kizárólag annak az eredménye, hogy előre tervezetten és Istentől előre és eleve elvégezve hozzákezdtünk a világot irányító erők (...) és az Emberiség jövőjének leleplezéséhez."   (2009.04.18.)

   

A Hírháttér Multimédia

 

2009-04-28.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Minden idők legnagyobb, és legnagyszerűbb emberének írom ezen sorokat, melyben ki sem tudom fejezni számára azt a csodálatot, és TISZTELETET, melyet szeretett KERESZTYÉNI TESTVÉREM és a "fajunk" összes tagja iránt érzek!

FELTÉTEL NÉLKÜLI BIZALOMMAL fordulhatnunk egymáshoz, hiszen ebben a NAGY-BABILONI HÁTTÉRHATALOM által IRÁNYÍTOTT és LEURALT Rendszerben a TEREMTŐ ISTENEN és FIA, JÉZUS KRISZTUS, illetve MI MAGUNK MARADTUNK MEG EGYMÁSNAK! Egymás előtt megnyílva, mint egy gyönyörű kis virág végezzük dolgunkat egymástól több száz kilométer távolságra, de TELJES ÖSSZHANGBAN, és EGYENSÚLYBAN !!! FELTÉTEL NÉLKÜLI BIZALOMMAL fordulunk egymáshoz, és ennek kizárólagosan az oka az, hogy KRISZTUS EREJE és TANÍTÓ SZAVA erőt ad nekünk erre!

 


Mostani filmajánlatunk (2008-as) címe: "A Hatalom így is hívta őket: Az illegálisok". A filmet - miközben a cikket olvassa - ide kattintva le is töltheti.
(Molnár F. Árpád)

Mivel ÁLDÁSBÓL és földi javaktól függetlenül kaptuk TUDÁSUNKAT és LELKIÁLLAPOTUNKAT, kötelességünk az, hogy mi is ÖNZETLENÜL és ÉRDEK NÉLKÜL adjuk tovább azoknak, akik erre alkalmasak, és akiket morális tartásuk, lelki állapotuk erre ALKALMASSÁ TESZ!

A MUNKA, melyet KÖZÖSEN végzünk, és erőt, fáradságot, veszélyt nem ismerve naprakészen tevékenyen alkotunk, az EMBERISÉG ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA, és ISTENNEK SZEMÉBEN TETSZŐ DOLGOT jelent!

Ez az egyetlen magyarázata annak, hogy miért vagyunk mi még életben, és teljesen SÉRTETLENEK! Hiszen a VILÁGMINDENSÉG URA, és Annak Fia, a KRISZTUS védő keze van felettünk! Ezért mi nem félünk senkitől, még annak ellenére sem, hogy SOHA NEM TAPASZTALT NYÍLTSÁGGAL MEGYÜNK A VILÁGTÖRTÉNELMI-NAGY BABILONI RENDSZER ELLEN!

Ahogy MEG VAN JÖVENDÖLVE, MINDEN ÚGY HALAD ELŐRE, A MEDRÉBEN HÖMPÖLYGŐ FOLYAM HASONLATOSSÁGÁRA! Nincs senki, és semmilyen hatalom, mely megállíthatná a MALOMKÖVES SZÖVETSÉGES ÁRPÁD tetteit, és bármelyikünk lépéseit, melyekkel szépen, folyamatosan haladunk a végkifejlet felé!

KÁRPÁTI MAGYAR vagyok, az egyik legnagyobb ember, aki élt valaha a FÖLD bolygón, és KIMONDOM, amit ki kell mondani, mert ezt KÖVETELI MEG TŐLEM AZ IGAZSÁG SZAVA, aki nem más, mint maga KRISZTUS URUNK!

Ki az a galád féreg, aki a VILÁGMINDENSÉG URA, és FIA szava, és tettei ellen mer fordulni? Ki az, aki olyan EMBEREK tettei ellen cselekedni mer, AMELY ÖSSZHANGBAN ÁLL A FIÚ szavaival, tanításaival!

MERT NINCS MÁS TÖRVÉNY A VILÁGEGYETEMBEN, MINT A TEREMTŐ ISTEN ÉS FIA, KRISZTUS URUNK SZAVA!

Azt senki, és semmi nem kérdőjelezheti meg, mert az szent, az maga a lét feltétele, nincs ellene szó, és tett!

A HÍRHÁTTÉR Multimédia abból a célból jött létre, hogy a MOCSKOS-FÉREG HÁTTÉRHATALMI RENDSZERT, mely a BIBLIÁBAN már kezdetektől fogva meg lett jövendölve, és KRISZTUS JÉZUS 2000 ÉVVEL EZELŐTT MINDENNÉL RÉSZLETESEBBEN ELMAGYARÁZTA, ÉS TANÍTOTTA AZ AKKORI EMBEREKNEK, MEGISMERTESSE ÉS LELEPLEZZE!.... IGEN, ENNEK A GONOSZ, SÁTÁNI FENEVAD-RENDSZERNEK A MEGISMERTETÉSÉRE, ÉS A TEREMTŐ DICSÉRETÉRE JÖTT LÉTRE A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA!

A HÁTTÉRHATALMI VILÁGTÖRTÉNELEM SORÁN senki, soha nem volt képes még arra, hogy ilyen mértékben ellene menjen ennek a gonosz ÉLET-ELLENES RENDSZERNEK, és mindazoknak, akik ebből az osztályrészüket kiveszik, saját, rövid ideig tartó boldogulásuk ócska reményében!

A mai nap folyamán TÖBB PATKÁNY-HÁTTÉRHATALMI PÁRTHULLADÉKNAK ELKÜLDTEM, pontosabban ELKÜLDTÜK, mert bátorkodtam ahhoz, hogy KERESZTYÉNI testvéreim nevében is nyilatkozzak, és cselekedjek Isten dicsőségére! Igen, elküldtünk egy rövidke kis anyagot, mely FIGYELMÉBE AJÁNLJA A PÁRT-PATKÁNY-DISZNÓKNAK, hogy IGEN, nézzék, és HALLGASSÁK a MULTIMÉDIÁT, hiszen megismerhetik belőle magukat, és a jövőjükkel kapcsolatos kérdésekre is választ kaphat(nak) a szennyes idiótája/idiótái!!!!

Természetesen mi UDVARIAS, MŰVELT ÚRIEMBEREK/HÖLGYEK VAGYUNK, éppen ezért tapintatosan rámutatva, egy cseppet sem kérkedve adtuk tudtukra a TÉNYEKET! Hiszen a PÁRT-disznó van olyan BUTA, IDIÓTA, hogy fel sem fogja, pontosabban fel sem FOGHATJA, mert a HÁTTÉRHATALOM erre nem ad lehetőséget neki... elolvassa....... tudomásul veszi........ és ezzel véget is ért az értelmi szintje.....

Ezt azért írtuk le, mert szeretnénk felvilágosítani mindazokat a személyeket ezekről a dolgokról, akik azt fontolgatják, hogy LEVELET ÍRNAK ezeknek a FÉREG-HÁTTÉRHATALMI NYOMORULTAKNAK! Írjanak csak bátran, de EREDMÉNYRE NEM FOG VEZETNI, hiszen nincs hozzá eszük, és képességük, hogy a TETTEIK SÚLYÁVAL, és annak KÖVETKEZMÉNYEIVEL szembesüljenek! HISZEN ÁLLAT ÉRTELMI SZINTJÉRE BUTÍTOTT PÁRT-FÉREG-PATKÁNY FAJBA TARTOZÓ CSÜRHE BANDA!

Hogy a Szövetségek Árpádjának szavaival éljek, és érveljek:

"Aki a HATALOM, (HÁTTÉRHATALOM) ilyen szintű pozícióiba került be, annak, és azoknak MINDEGYIK TAGJA MÉLYSÉGI BESZERVEZETT, és TISZTÁBAN VAN A HÁTTÉRHATALOM LÉTEZÉSÉVEL, és annak TEVÉKENYSÉGI KÖRÉVEL, EMBERISÉG-ELLENES MÓDSZEREINEK AZ ALKALMAZÁSI FAJTÁIVAL!"

"SENKI SEM KERÜLHET BE FELSŐBB VEZETÉSI POZÍCIÓBA A HÁTTÉRHATALMI RENDSZER ISMERETE, ÉS TUDTA NÉLKÜL! DE AKIT ODA BEENGED A NAGY-BABILON, AZT MIND EGYTŐL EGYIG MEG IS RONTJA, ÉS A SAJÁT RABSZOLGA ÁLLATÁVÁ TESZI!"

"ÍGY SENKI SEM VÁRHATJA AZT, HOGY A HÁTTÉRHATALMI RENDSZER BÁRMELYIK TAGJA IS AZ ÉRDEKÉBEN MUNKÁLKODIK, HOGY A TÁRSADALOMNAK, ILLETVE AZ EMBERISÉGNEK JOBB LEGYEN! PONT ELLENKEZŐLEG DOLGOZNAK, MINDEN ERŐVEL ÉS ESZKÖZZEL AZT A FELADATOT VISZIK VÉGHEZ, HOGY HOGYAN TUDJÁK AZ EMBERISÉGET LEGJOBBAN TÖNKRETENNI, ÉS TESTI-LELKI- SZELLEMI MÉLYSÉGEKBE, A PUSZTULÁSBA TASZÍTANI!!!!"

Ez a feladatuk, ezért kapták a HATALMAT a "Rendszerüktől", melyet minden erővel igyekeznek kiszolgálni! Buta, tudatlan állat az, aki ezekbe a személyekbe, és párt-, illetve vallási felekezeteikbe helyezi bizalmát, és bennük keresi a boldogulás kulcsát!

Nagy nyilvánosság előtt megkérem KERESZTYÉN testvéremet, hogy ezt a kiáltványt ebben a formában tegye közzé!
Népies szóval:

"Közhírré tétessen mindenki számára!"

Tiszteletem tanúbizonysága jeléül az Emberiség egyik legnagyobb személyének:

MOLNÁR F. ÁRPÁD főszerkesztő úrnak tisztelettel címezve, és mindenki számára nyilvánosságra bocsájtva!

Szerkesztő: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség júdási ellenségei által aljas indokból és célból pártelrejtett Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból, azaz milyen (így a Für Lajos katonai kémfőnök és bandái által titkosított) tények leleplezése miatt üldözött minket Vona Gábor és bűnbandája:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/ (A cikk legkérkedőbb ellensége a Vona Gábor által hivatalosan reklámozott kurucinfó!)

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/ (A cikk legkérkedőbb ellensége a Vona Gábor által hivatalosan reklámozott kurucinfó!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-28. -
Zas Lóránt (Szasz Lorant) válogatott verseiből (plusz egy Pajor plébános-ráadás)
/Zas Lóránt (Szász Lóránt) (Kalifornia, USA)/
A versek címei: Kitörölhetetlen; A távolba; Fekete lyuknak; Gyönyörű gondolat; Bőrünkön ül ki; Ki nem adni. Ezeken túl láthatják-hallhatják Pajor András plébános egy versét Hírháttér-filmen.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-29. -
Tilos lesz gondolkodni is?
/Audie Rácz Era/
Részlet: Aztán meg volt ennek a Második világháborúnak még további - a holokamu szerint elhanyagolható  -  67 millió áldozata is: AZ ELHALLGATOTT 67 MILLIÓ. Tegyük föl ezek után a kérdést, ha a talmuddal ellentétben a nem zsidók mégis csak embernek számítanak, akkor vajon ezekért az emberekért, ezért a 67 MILLIÓÉRT miért nincs „Élet menete”, miért nem ugyanolyan fontos a róluk való megemlékezés? Netán kárpótlás!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu