Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

   

Zas Lóránt (Szasz Lorant) válogatott verseiből (plusz egy Pajor plébános-ráadás)2009-04-28.
Szasz Lorant (Zas Lóránt)

 

KITÖRÖLHETETLEN
(Újévi reggel látomással)
 
Kitörölhetetlen ez a konstelláció,
az ég delelőjén az a csillag
megőrzi álmainkat,
ha kihül a világ.
Lesz még virág, ének és dió,
nem hadakozhat a zaj a csenddel,
az arkangyal véres palossal rendel
térdhajlitást, zászlólengetést, imát.
Az óceán ömölhet még miránk,
mi megmaradunk alfának a rendben,
arcvonásainkban és sejtjeinkben EMBER,
aki énekel és mond litániát.
Az ősködökből annyi fát
növeszt a KÉZ, hogy ismét épitünk bárkát,
kivánságainkból emelünk árbócként támfát
hajónk közepére, hogy meg ne inogjon.
Miénk az űr, a Nap, a folyton,
hogy beérjük azt, amit elveszitettünk a
hideggel. Ki vet, ki arat, ki tercel,
hogy összhang legyen végre egyszer,
és legyen újra világosság és világ.
Ki lát szebbet a fénynél, ha felkel,
ha glóriát növeszt a tenger,
ha a regéből valóság lesz, és nem kell
rejteni immár az imát ?
Elküldi egyszülött fiát
a végtelen. Ment el,
de visszajön a kozmikus szelekkel,
és látja ŐT majd az, aki lát.
 
Zas Lóránt
 
-- Victorville, 2009. január. 1. --
 GYÖNYÖRŰ GONDOLAT
(Szonett hívőknek és hitetleneknek)
 
Gyönyörű gondolat az Isten : 
agyadban él, ott ver a szívben.
Cáfolhatod, mégis veled van,
elkísér, felbugyog minden szép
szavadban. MEGFOGHATATLAN.
Csodálatos testben és a zabban.
A csíra él : a földből kipattan
minden rügyet-fakasztó tavasszal.
Hiszed vagy nem ? Ha ostor csattan
hozzá fohászkodsz, mert sokezer
alakban megvéd a viharban.
A végtelen van veled, amikor
lényege felfénylik a Holdon és
a Napban. LETAGADHATATLAN !
 
Zas Lóránt
 
-- Victorville, 2009. február 23. --
 KI NEM ADNI
 
Ki nem adni kézből a tollat
a halott költők bekopognak.
Éjfél elmúlt, sötét van szobámban,
felriadok. Izzad az ágyam.
A fluoreszkáló fényben
arcokat látok fehéren.
Bajuszos és szakállas képek :
Csokonai szemébe nézek,
Balassi oldalán kardja,
Kölcsey a Himnusz-t szavalja.
A madár fiaihoz-t is hallom,
beleborzongok. Lesz-e hangom
elmondani, hogy lehet némán,
vakon vegetálni ? Mihály néz rám.
Vörösmarty ajkán a Szózat
könnyeket fakaszt szememből. Szóljak
itt született gyermekeimnek,
hogy hazámban börtönök voltak és
ólak ? Menekültem onnan. A Talpra
magyar-ra egy ország lelkesedett,
aztán visszasüllyedt a porba.
Ady Disznófejű nagyúr-ja
megjósolta, hogy szintén elkúrja
hazája sorsát a FALU BOLONDJA :
pestis és gomba. József Atilla is
kiáltott, aztán a sínre ment : vár ott.
Öngyilkos nemzet. A kalászok
Alföldi Gézát siratják : áldott.
Kannás nyugaton írt tovább. Fáy Ferenc
virágot varázsolt Pécelre.
Nyugalmat ő sem talál ott.
 
Zas Lóránt
 
-- Almák völgye, 2009. április 18. --

 

 

A TÁVOLBA
 
A távolba nézek, ami láthatatlan
még előttem. A fűben állok, agyamból
minden ismeretlent már kiöltem.
Nem tárolok olyat, amiben nem volt válasz.
Az áltatás logikátlan útvesztője
kifáraszt. Születtem egyszer, szüleim
felneveltek. Férfivá formáltak tanítások
és a tettek. Nem azt kerestem, ami ámít.
Eljutottam a teljes színskáláig.
Hangverseny lett templomomban minden
versem. A kételyek buktatóit
melódiákkal áthangszereltem.
Billentyűimmé váltak a betűk csodái.
Megtanultam velük izzadni és fázni.
Az oltáron, a falban Istenképre néztem.
Attól lett erőm, hogy soh'sem hazudtam, 
én nem. Mondtam, amit rámbíztak őseim
a múltban. Tőlük kitartást, imát mondani
tanultam. Most a távolba nézek. Nem
látok mást, csak ismeretlent. Félek.
 
Zas Lóránt

-- Almák völgye, 2009. április 26. --

 


 

FEKETE LYUKNAK
 
Fekete lyuknak hiszem a másvilágot,
ahol eltűnünk, és amelynek túlsó
felén felismerés várhat, hogy az
átlényegült test darabjai össze-
állnak. Nincs vége és nincs eleje
a látóhatárnak. Nem a rezgések
száma dönt. A massza súlyával
magába ragadja az elszabadult
részek hordáit. A tengerésznek
ilyen a horizont, ahol tinta-
halak legelésznek, ahol a bálna
száját kitátja és inhalál ma.
A végtelen megélt többszáz millió
fényévet. A vég a kezdet. Álmaink
el nem enyésznek. A vihar mindenkit
elragadhat. Súlytalan állapotba
kerülhetünk : plazmának és magnak.
Az érveink fennmaradnak.
 
Zas Lóránt
 
-- Tavaszvölgy tava, 2OO8. okt. 4. --
 


 

BŐRÜNKÖN ÜL KI
(Nekrológ félhomályban)
 
Bőrünkön ül ki salétromsav,
szájunkban réz és rothadt tonhal,
gigászaink már nem beszélnek,
madárijesztőn varjúfészek.
Ne vetettünk és nem arattunk,
a termőföld szikes alattunk,
az Árpádházi Király-képek
egy  szörnyű tűzben elenyésztek.
Gomblyukba varrtunk piros szegfűt,
a száraz kiflit mind megettük,
elárverezték kertünk, házunk,
az éles szélben lengünk, fázunk.
Lábunk alá is raknak sámlit,
a hóhér biccent, izmos, ásít,
hullafoltok és véres kések,
az ország meghalt. Temessétek !
 
Zas Lóránt
 
-- Almák völgye, 2009. ápr. 23. --

 


 

 Ráadás-vers Pajor András plébános verse, Hírháttér-szerkesztésben, sokkoló tényekkel.
A vers címe: Csendes mementó
(A filmet a Mihók Attila vezette Ringier Kiadó Kft. betiltotta. A Hírháttér kb. fél tucat szerkesztője feljelentést tett Mihók Attila és a Ringier Kft. ellen.)

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-04-15. - Valóm kiveti ezt a hazudott valóságot!
/Ebergényi Németh Magda (Léna)/

2009-04-06. - Hontalan a nemzet, kincsek sorra vesznek
/Zsigai Klára/

2009-04-05. - Amit vettünk fehér ménért, eladná egy szamárért
/Figler Csaba/

2009-04-02. - HÍRHÁTTÉR TV: Temető felett a repülőgépek és a Holtak Városa
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Nox: Túl a Varázshegyen/   (Film, 11 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Mindenkit megelőzve
2009-04-01. - Idült ügynöki alkoholizmus és nemzetinek képzelt Echelon-idiotizmus - Verssel
/Molnár F. Árpád-film, -cikk és -vers/

2009-03-31. - HÍRHÁTTÉR MÉDIA: A Hírháttér Csillaggyár bemutatja
(KLIKK!)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Isten, Tűz, Echelon)
/Bara József-Attila (Románia) - Molnár F. Árpád/
(Film, 3 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-17. - Vad bolygó
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-02-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Jövendőbeli lakhelyünk - A Kaputól a Csillagokig
/Tánczos Krisztina - Molnár F. Árpád/   /Zene: Reményi Attila/   (Film, 39 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-02-07. - ATHENAGORASZ-FILM - HÍRHÁTTÉR TV: Babiloni milíciák
/Athenagorasz - Molnár F. Árpád/   (Film, 5 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma - Touchness/   (Film, 16 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Mindig több, mint aminek látszik
2008-12-31. - A Hírháttér bemutatja Heino Kaskit, a kiváló finn zeneszerzőt (letölthető h-moll szimfóniájával)
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-04-28. -
A Magyar Nádori Szövetség (MNÁSZ) programja
/Magyar Nádori Szövetség (Kőműves Géza, a MNÁSZ elnöke)/
A tartalomból: Elnök: Kőműves Géza. Alelnök: Tatár József. Ügyvezető elnök: Ekrem Kemál György. Alapítva: 2007. december 21. Ideológiája: Valódi keresztény tradicionalizmus (hagyománytisztelet). Politikai elhelyezkedése: Nem pártalapú választási szövetség. A szövetség felépítése: Területi népképviseleti szervezet. Működési forma: Bejegyzett választási szövetség. Filozófiája: A fenntartható élet. Országvezetési elve: Kettőshatalmi rendszer: államfő és nádor.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-28. -
A Hírháttér Multimédia
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Mivel áldásból és földi javaktól függetlenül kaptuk tudásunkat és lelkiállapotunkat, kötelességünk az, hogy mi is önzetlenül és érdek nélkül adjuk tovább azoknak, akik erre alkalmasak, és akiket morális tartásuk, lelki állapotuk erre alkalmassá tesz! (...) ... a Világmindenség Ura, és Annak Fia, a Krisztus védő keze van felettünk! (...) A háttérhatalmi Világtörténelem során senki, soha nem volt képes még arra, hogy ilyen mértékben ellene menjen ennek a gonosz Élet-ellenes Rendszernek, és mindazoknak, akik ebből az osztályrészüket kiveszik, saját, rövid ideig tartó boldogulásuk ócska reményében!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu