Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "Egy olyan Világrendszer működik jelenleg, ami "normális" esetben nem is létezhetne, csakis kizárólag a Nagy-Babiloni >>> háttérhatalmi rendszer működése miatt valósulhatott meg."     (2009 március 29.)

   

HÍRHÁTTÉR - Mindenkit megelőzve
Idült ügynöki alkoholizmus és nemzetinek képzelt Echelon-idiotizmus - Verssel
 


Otthon, édes otthon. A Jobbik és a kurucinfó háza táján tombol a Veérrák (lássd az alábbi filmet is!). Addig-addig gúnyolódtak és gyűlölködtek elektromágneses tajtrészegen 100 év magyar megkínzottain, megnyomorítottjain, a világ Echelon-áldozatain és Echelon-halottain, amíg Júdásként zárták őket abba a mikrohullámú börtönbe, amelyben a mai Júdások vesznek el. Szánalmas, hogy mennyire alaposan, és milyen irdatlan mennyiségben szóltunk arról: ne tegyék, mert később már nem létezik bűnbocsánat, és megkaptuk előre a tömegek öngyilkos halálvágtáját.
Nekünk ez a magyar haza nem kell. Maradjon az ól a disznóké. Mi válasszuk a párt ólja helyett az égboltot és a csillagokat, ahogyan Krisztus és az apostolok tanították, és ahogyan 1989 telén - ahol az éjszaka és a jégkorszak szemete a kuruc- és barikádos bandáik voltak - megmutatták az égen... ezt is.Mottó:
Az vesse az első követ, aki többet mer elmondani az igazságból, mint mi. Minthogy pedig a Hírháttér kimondott célkitűzése, hogy a sötétséggel szemben a maximumig fokozza a tényfeltárást, aminek korlátjaként csak eme ostoba, öngyilkos, ördögi állatvilág barbárságát és felfogóképessége korlátait ismeri el, így próbálkozzon ellenünk háborút indítani az, aki még a maximumnál is többet tud az asztalra tenni.
(Molnár F. Árpád)

2009-04-01.
Molnár F. Árpád


Az európai titkosszolgálatoknak az volt a gyakorlata, hogy általában olyan módon szervezték be az új személyeket, hogy magukat a felelősség és a nemzet tisztességes, becsületes őrzőiként prezentálták, állították be a beszervezendő és beszervezett személy előtt, tömegével és a felmutatott emberpéldákon keresztül tulajdonképpen 100%-ban bizonyítva, hogy lám-lám, itt mindenki engedelmeskedik, senki nem mond ellent, tehát a helyes az, ha az ember engedelmes alávetettje és feltétlen híve a jó és bölcs titkosszolgálatnak, ahol csupa-csupa kedves ember és jóra való honpolgár van. A valóság persze - mindamellett, hogy az engedelmesség megtagadása messze kevesebb, mint 10 ezerből 1(!) - az, hogy a nemzetbiztonsági szervezetek hivatásos és teljesen külsős, polgári állományának 100%-a gyáva, gerinctelen, egoista rongy emberekből áll (azaz humánjellegű), akik legtöbbjének a tudatáig sem jut el, hogy a titkosszolgálatnak ellent lehet mondani, sőt, háborút is lehet vele szemben folytatni.

Az egyszerű ember a sok évtizedes agymosás és az Echelon-technológiák miatt azt hiszi, amit a Jobbik hazudozik, a következő titkosszolgálati álmegváltó, hazudozó államügynöki pártként, hogy Magyarországon pár ezer ügynök van. Holott a valóság az, hogy beszervezett államügynök - csak példákként - az MTV csaknem teljes állománya, az összes országgyűlési politikus, az MTA-ból mindenki, az összes nem kezdő ügyvéd stb., stb., stb. Az egyszerű ember azt hiszi, amit elhitetett vele az államügynöki párt és pártsajtó (az összes párt), és amit elhitetett vele a titkosszolgálatok által szervezett, a Háttérhatalom fedezékében médiareklámozott Jobbik és annak az Igazságot és a magyarság utolsó esélyeit is a legfőbb ellenségként üldöző és hamis vádakkal átkozó cselédmédiumai: hogy a titkosszolgálatok ügynökei azok, akik III/III-asok voltak, azok, akik aláírtak 1990 előtt vagy azt követően, vagy pl. azok, akik összekötővel találkoznak. Holott a titkosszolgálat valódi mérete irdatlan hatalmas (pl. az oroszokról nem titok, hogy minden harmadik-negyedik ember be volt szervezve a KGB-be, el lehet képzelni, milyen a helyzet a korábban szovjet KGB-s fennhatóság alatt működött Magyarországon(!)), a kapcsolattartási módszerek roppant széles körűek és választékosak, de ezeket a tényeket, és azt, hogy nincsen ügyvéd, nincsen fontosabb orvos, nincsen fontosabb politikus, aki ne lenne a teljes, mondom: teljes(!) engedelmesség szintjéig beszervezett, és ne tudna meg így megannyi állami titkosszolgálati módszert, amit aztán egytől egyig szépen elhallgatnak, az emberek azért nem tudják, mert az összes párt, a háttérhatalmi volt katonai kémfőnök Für Lajostól annak beszervezett haverjáig, Vona Gáborig bezárólag mindenki elrejti. Mindenki!

 


Rövid, mindössze 7 perces rémfilmünk alapján is minden nem totálisan Echelon-nyomorék eldöntheti, mit jelent magyarnak lenni.
Mindenki választ magának fajt, ha tetszik, ha nem. Utolsó, mocskos, tömeggyilkos pártdisznó a Világmindenség selejtjeinek záros határideig fenntartott Börtönbolygóján, amelyet - mert nincs neki otthona, csak a disznók ólja - hazának nevez, vagy az Istentől Elválasztottak felsőbbrendű Társadalmának tagja vagy várományosa, az angyalok kozmikus, halhatatlan közösségének szent Testvériségében. Isten Azt Tanítja: tegyünk arról - Őt hívván segítségül -, hogy ne legyünk méltók a Holttestre, ami maga az a világ, amit az elveszett lelkek milliárdjai hazájuknak neveztek, mielőtt elmosta őket az Isten Bosszúja.

A kurucinfóhoz és Vona Gáborhoz hasonló artikulátumok olyan szinten degradálták a magyarság értelmi felfogóképességét, hogy mára ügynökök tömegei vannak - így a Jobbik pártszónokai és utcai demonstrációszervezői is tömegével -, akik az alkoholistákhoz hasonlóan mindenki másra mutogatnak ügynökökként, saját cinkosságukat és állami alávetettségüket elnézően kezelve és félrenézve, a lakosság elől minden lényeges és marginálisabb állami és titkosszolgálati módszer, eszköz és ismeret elrejtését, tehát a feltétlen meghunyászkodást és szervilis, szolgalelkű engedelmességet első lépésben afféle bocsánatos bűnként vagy kifejezetten élvezetes életmódként, aztán minden felelősségtől mentesült idült alkoholistaként élik meg. Hiszen ügynök az, akire mi azt mondjuk, hogy ügynök - gondolták saját szellemi és erkölcsi leépülésük pártszolgálatos, és morális párthalált halt sűrűjében -, az pedig, hogy ők is teljes egészében szolgálják az NBH személyi, strukturális és eszközrendszeri háttere elrejtését, továbbá az NBH-n keresztül vagy az NBH előtt és irdatlan jelenlétű ellenőrzése alatt azt a Háttérhatalmat, amely az egész bábszínházat gerincüket kitépett, engedelmes pártkatonákkal működteti (velük együtt) legalább hosszú évtizedek óta, az pedig az idült alkoholizmus elektromágneses velejárója, amiről sokuk úgy véli, jobb az embernek saját idült alkoholizmusával nem szembesülni, tudomást sem venni róla, kerülni még a gondolatát is annak, hogy itt mindenki hazudik és mindenki gerinctelen hazaáruló.

Így (is) lett aztán az igazmondás a Párt és a háttérhatalmi eredetű, titkosszolgálati hátterű Jobbik ügynökeinek és ügynökei csatlósainak, valamint végletekig lerobbant pártcselédmédiumainak legnagyobb ellensége a tényfeltárás és az Igazság abban az államformában, amelyben mindig, mindenki hazudik, és amelyben jó, ha 500 évente megjelenik egy-egy, aki sikerrel tudja teljesíteni az igazmondás adta tényfeltárással a hazugság falának lerombolását.

A többi csak maszatol.

 

Molnár F. Árpád:
TAPOSD A MAGYART, LÖKD A GYILKOST!
 

Taposd a magyart, lökd a gyilkost,
Amelyik pártért eladta földjét, s faját!
Taposd, aki büszkén hirdette, hogy fajtája magyar; nem az Ember!
És gyűlölve átkozott mindent, mi Igaz és hasznos lett volna.

Taposd a magyart, mert állat, pártállat az!
Soha meg nem tanulván állatként, hogy mi az, mi használ, s mi az, mi nem jó.
Soha nem tudván - mert állat volt, s állat is maradt az -,
Hogy párt soha, sehol nem volt, s nem is lesz megváltó.

Taposd a barmot, a megvetett gójt,
Amely méltóbbá lett e névre bármely népekhez képest, miközben azt hitte: egyre nagyobb!
Taposd a Párt állatját, lökd és taszíts rajta, hogy boruljon, ahova való!
Hadd tanulja meg, hogy magyarnak lenni annyit tesz: Disznó!

Taposd a magyart! Taposd, ne szégyelld, hogy nem vagy Te egy faj e büdös gyilkos fajjal!
Hiszen nem vetsz meg Igazat, Erkölcsöst, Magasztost, Keresztyént és Jót!
Hiszen nem rejtegeted 100 év magyargyilkosait, nem bujtatsz Echelont és bolygónyi kárhozott nyomort!
Hiszen Istened van, Krisztusod, nem Jobbikod, Vonád és náci kurucod!

Taposd a magyart, és nézd, ahogy minden időkhöz képest
Mocskosabb stílusú obszcén pártlapját nemzete ékeként hányja és hörgi fel!
Mert amit a SSátán és moslék tenyészbarmai lenyomtak torkán, mintha Igét tápoltak volna,
A gonoszt és a sötét ostobaságot mint állat a vizeletét és bélsarát fröcskölte szét.

Nézd e hitvány népet, amely minket Istenért, és Krisztusért gyalázott!
Nézd e hitvány, öngyilkos sáskarajt, mely előtt bűn az volt, ha azt mondtad: náci!
Mert ahogy nemzeti példaképei Istent és szolgáit káromolták,
Úgy szentként követelték, sérthetetlenként azt, ami Hitleré volt.

Mondd, hogy fasiszta Sztálin, vagy fasiszta Gyurcsány vagy bárki más!
Mondd, és számold Vona gyártott párthulladékjának tetemeit,
Amelyek öngyilkos vágtába kezdenek, gyűlölve őrjöngvén: ne mondd ezt, ne a szent vezér nemét!
Nem Isten, nem Krisztus, hanem a fasizmus az, mi feltétlen, s szent szóként hungarikum!

Szánd az állatot. Szánd, de ne kíméld!
Ne szégyelld, hogy Krisztus Szegletkövén rég összezúzta fejét, s homloklebenyét!
Aki ellen ágált - az ISTEN és a Krisztus -, Ő lett kiváltó oka lelki halálának!
És amit magának követelt: a SSátán sötétsége,
Az az erő, a démoni és tudatirányító, megvető háttér nyelte állatról állatra el!

Istenért és Krisztusért gyűlölt és üldözött,
Isten és Krisztus lett betegsége, s halála oka.
Elektrosokkon és Echelon-áldozatokon gúnyolódott, megvetett, s taposott,
Így háttérhatalmi elektrosokk tömegei végeztek minddel, mint fogságba vivő, ezért kárhozatra vetett foglyokkal!

Nagy az ISTEN! Mondd! Nagy az ISTEN! Mert Igazságot tett Nevéért, és érted!
Megalázta mind e hangos, zajongó, üresen magyarkodó, semmibe elvesző, primitív tömeget.
Állatabbá tétettek az Echelon-fegyverekkel minden állatokhoz képest,
Hogy Isten Dicsősége és Krisztus Ereje, s Léte is vesse őket uruk, a SSátán sötétjébe.

Taposd a barmot, mert taposd a magyart! Taposd azt - hisz' állat - Krisztus minden Szavával!
Ne sajnáld, ahogyan fajtája sem sajnált fiatalt és időst,
De még kérkedett is azzal, hogy fajtája sokkos, gyilkos, Istengyalázó és barbár, mert magyar!
Ne sajnáld a mocskos, vandál állatot, amely a megkínzottak és megcsonkítottak tengerén gázolt: a Párt örömével!

Taposd az állatot, a barbárt, a hitványat, a gyilkost, mert magyar!
Tanította a barom a leckét, hogy ami nem állati, nem lehet nemzeti sem! Tanuld hát, és ne felejtsd!
És tanuld meg ezáltal is Isten Örök Törvényét, mit Krisztus Által Adott:
Hogy e világ ura az Ördög.

Amit tőlük elvett, azt kénytelen volt mind számodra adni.

Hadd hulljon ezért... Hadd hulljon ezért... Hadd hulljon ezért...
Minden, mi gyilkos, azaz magyar.

Vedd el a holtakat, amiket csak Isten és fajtájuk, a Sátán adhatott.
 

Kecskemét, 2009 március 30.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-01. -
Kifordított világban élünk, ahol minden megtörténhet!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: A lehetőségek tárháza korlátlan!!! A fantázia is kevés hozzá lassan, hogy milyen szörnyűséges eszközök állnak bevetésre készen ahhoz, hogy az emberek életét kioltsák, valós létét álarc... babiloni álarc mögé kényszerítsék!!!! Abban azonban biztosak lehetnek, hogy Isten bőkezű lesz mindazokkal, akik Neki szolgálnak, és nem hagyja jutalom nélkül cselekedetüket!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-02. -
Nincsenek országok!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ... ezen Gonosz Rendszer felismerése/megismerése a kulcsa annak, hogy mindenki számára egyértelművé váljon Isten létezése! Ezzel pedig a Teremtőnek a szándéka az egész Emberiséggel! Vagyis igyekszünk minél több "lelket megmenteni" ezen fontos, és nélkülözhetetlen információk terjesztésével!!!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu