Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Soós József (Kárpáti Magyar):       "... titokban tartják és bűnpártolják az elmeirányító Echelon-rendszereket, és titokban tartják a világ valódi irányítását végző Háttérhatalmat!"   (2009.04.)

   

Tilos lesz gondolkodni is?

 

2009-04-29.
Audie Rácz Era

Lassan ellopják a szólás és vélemény nyilvánítás szabadságának utolsó morzsáit is!

Törvény a holokauszt tagadása ellen.

Ezen analógia mentén lehetne pl. törvényt hozni a 2. világháború tagadása ellen. De azt valahogy senki sem akarja letagadni, sem a győztesek, sem a vesztesek.

Ennek feltehetően legfőbb oka, hogy túl sokan tudnak róla, és túl sokat tapasztaltak belőle. De leginkább, hogy túl sok bizonyíték van „forgalomban”.

Gyanítom, azokat a tényeket tudják elferdíteni, amikről csak kevesen tudnak, amikkel kapcsolatban el lehetett tüntetni a dehonesztáló információkat, bizonyítékokat. A tények, vagy akár a történelem meghamisításának mindig jó oka van.

S ez kivétel nélkül a HASZONSZERZÉS!

Legyen az pénzre váltható, legyen akár csak erkölcsi fölény elhitetésére, esetleg politika előnyök szerzésére alkalmas, vagy bármi, amitől propagálói valamilyen hasznot remélnek!

Minden történelmi ténynek, s dokumentumainak meghamisítása, eltagadása, kitalálása épp ezért nemcsak hogy dogmatikus, de aljas mögöttes szándékot jelent!

S hogy meglássuk, hogy ez mennyire igaz, elegendő akár csak kishazánkban – vagy bármely más országban – nyitott szemmel járni-kelni. Figyelni a történések egymásutánjára, az eseményekre és következményeikre, s arra, hogy abból ki húzta a legnagyobb hasznot, illetve kinek milyen haszna keletkezett. Így máris ráleltünk az ok-okozat összefüggéseire.

A holokauszt, a kommunista és más diktatúrák, a gazdasági, történelmi események összes dokumentumainak, adatainak, nyilvánosnak kellene lennie. Akkor nem lehetne elhallgatni, - vagy épp ellenkezőleg - kreálni, meghamisítani utólag a dolgokat.

Fókuszálva a Holokausztra, azt kell mondanunk, ma holokauszt-tagadásnak az számít, amikor a meghamisított tényeket, számokat megcáfoló, eredeti tények és számadatok látnak napvilágot.

Vagyis a holodogma, a hamisítás leleplezése számít holokauszt-tagadásnak! Ez pedig óriási különbség!

Ha nyilvánosan, üldözéstől mentesen szakmai hozzáértéssel tárnák fel a valóságot, ütköztetnék és összevetnék a valós tényeket, dokumentumokat, adatokat, akkor gyorsan kiderülnének az oda vezető okok, és az igazság. Azt ma sem tagadja senki, hogy a Második Világháborúban sok zsidó ember (is) meghalt. Azt sem tagadja senki, hogy léteztek munkatáborok. Sőt léteznek mind a mai napig! (bár ezt megpróbálják tagadni!) Azonban a 6 millió gázkamrában elgázosított zsidó tényét cáfolják!

Miért is? Egyrészt mert mint kiderült, a zsidó áldozatként sulykolt 6 milliós szám: HAZUGSÁG, durván felnagyított. Valahol a fele körül van a tényleges adat. Pl. az auschwitzi munkatábor gázkamrái bizonyítottan nem voltak alkalmasak erre, mind a mennyiséget, mind pedig a tényleges felhasználhatóságukat tekintve. (Kapcsolódó anyagunk:Holokauszt - Mi a helyzet az auschwitzi gázkamrákkal?) és miért nem kap legalább ekkora nyilvánosságot az a további 5 millió lágerekben elpusztult nem zsidó áldozat?

A választ persze tudjuk. Egy hazugsággal kezdődött

Aztán meg volt ennek a Második világháborúnak még további, - a holokamu szerint elhanyagolható  -  67 millió áldozata is: AZ ELHALLGATOTT 67 MILLIÓ.

Tegyük föl ezek után a kérdést, ha a talmuddal ellentétben a nem zsidók mégis csak embernek számítanak, akkor vajon ezekért az emberekért, ezért a 67 MILLIÓÉRT miért nincs „Élet menete”, miért nem ugyanolyan fontos a róluk való megemlékezés? Netán kárpótlás!

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI

És akkor még nem említettük a kommunizmus és a (mai napig is folytatódó) neoliberalizmus  (-posztkommunizmus) kommunista eszközökkel szedett halálos áldozatainak számát! Mely 100-150 MILLIÓRA tehető!

Megoldások 1.

 Nos, nem is lesz semmiféle állami szintű megemlékezés! Hát még jóvátétel, kárpótlás! A hóhérok, a felelősök még ha oly szemforgatók, és hazugok is mint a mi mai „vezetőink” és kitartóik, odáig még sem mennek el a képmutatásukban, hogy áldozataikról kegyelettel emlékezzenek meg évente. Hiszen sem bűntudatuk nincs, sem további haszonnal nem kecsegtet számukra.

Legfeljebb felelősségre vonással!

Audie Rácz Era
 kapcsolódó: Holokauszt-kutatás a KSH adatai alapján Jövönk.info


 

Gusztos Péter egyetért a holokauszttagadás büntethetővé tételével

Gusztos Péter azt javasolja az SZDSZ-frakciónak, hogy támogassák a holokauszttagadás büntethetővé tételét.

Gusztos szerint egy olyan törvényre lenne szüksége hazánknak amely szerint a holokauszt tételes, konkrét tagadása a Németországban már alkalmazott törvény mintájára minősülne bűncselekménynek.

Kitért arra is, hogy ő személy szerint azért nem tudta támogatni a gyűlöletbeszédre vonatkozó törvényjavaslatokat, mert azok véleménye szerint általánosságban és aránytalanul nagy mértékben korlátozták volna a szólásszabadságot, így jogilag a zsidó fattyai is büntethetővé válnának.

Minden bizonnyal sokkal jobban örülne ha olyan törvényjavaslatot fogadna el a parlament, ami csak a nyilasfasisztanáci gonosztevőket büntetné.

Dogmásítsák a hulokamusztot, tiltsák be az egyenruhát, tagadjuk meg történelmi zászlainkat. Nevezzük át az országunkat is. És ha már van új (pl.: dávidcsillagos) zászlónk és új országnevünk (mondjuk Izrael) akkor irtsuk ki végül a magyarokat is.. ..javasolná majd Gusztos Pistike nevű unokája..

Hiller István oktatási- és kulturális miniszter hétfőn a parlamentben azzal fordult képviselőtársaihoz, konszenzussal alkossanak törvényt arról, hogy Magyarországon a holokauszttagadást nyilvánítsák bűncselekménnyé. A miniszter úgy fogalmazott, hogy vannak dolgok, amelyekben nincsen kompromisszum, a holokauszttagadás számos európai országban bűncselekmény.
 
Sólyom Gábor – Jövőnk.info

 

Előző cikk:
2009-04-28. -
A Hírháttér Multimédia
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Mivel áldásból és földi javaktól függetlenül kaptuk tudásunkat és lelkiállapotunkat, kötelességünk az, hogy mi is önzetlenül és érdek nélkül adjuk tovább azoknak, akik erre alkalmasak, és akiket morális tartásuk, lelki állapotuk erre alkalmassá tesz! (...) ... a Világmindenség Ura, és Annak Fia, a Krisztus védő keze van felettünk! (...) A háttérhatalmi Világtörténelem során senki, soha nem volt képes még arra, hogy ilyen mértékben ellene menjen ennek a gonosz Élet-ellenes Rendszernek, és mindazoknak, akik ebből az osztályrészüket kiveszik, saját, rövid ideig tartó boldogulásuk ócska reményében!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-29. -
Milyen szép nap van ma!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: Milyen jó nekik, mármint a "magyar"-nak nevezett, teljesen lezüllesztett, értelmi fogyatékossá változott szellemi disznó csürhe sokaságnak! Hiszen létezik olyan média, amely egyedülálló a világon, és mindenek előtt magyar nyelven teszi közzé azokat a dolgokat, melyek megmagyarázzák azt, hogy a világ menete, helyzete miért alakul így, ahogy...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu