Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

       HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a világreformokért predesztinált médium.       *** hirhatter.com ***      

   

9 kérdés Molnár F. Árpádtól - A beszervezésektől a kijelentésekig
 

Jeremiás Könyve 10.Rész 23.Vers:
"Tudom, Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!"


2009-03-10.
Molnár F. Árpád

Nézői, hallgatói, olvasói levelekből és beszélgetésekből a leggyakoribb és aktuális kérdések közül Molnár F. Árpád válaszol.

 

   - Molnár F. Árpád melyik pártot támogatja a leginkább? (Klikk!)
   - Kikkel vannak jóban? (Klikk!)
   - Cigánybűnözés? (Klikk!)
   - Valaki azt terjesztette, hogy Novák Előd-fóbiás. Igaz ez? (Klikk!)
   - Beszélt ifjabb Hegedűs Lóránt elkészített jövőjéről. (Klikk!)
   - A magyarság jövője? (Klikk!)
   - Már hangoztatott, hogy folytatnak beszervezéseket. Milyen feltételei vannak a beszervezésnek/beavatásnak és mit jelent ez? (Klikk!)
   - Kinek dolgozik? (Klikk!)
   - A kijelentések honnan származnak és hogyan adatnak? (Klikk!)

 

   - Molnár F. Árpád melyik pártot támogatja a leginkább?

   - Mint az a Hírháttér egymást követő cikkeiből, filmjeiből stb. egyértelműen kiderül, nincsenek pártpreferenciáim, hanem ügyről ügyre és kérdésenként mindig azt kell helyeselnünk, ami jó, hasznos, előre mozdító, és mindig azt kell elvetnünk, ami helytelen, erkölcstelen, pusztító. Azaz semmilyen szín alatt nem vagyunk hajlandók meghajolni az erőszak és a gyűlölet előtt, amit korábban Gyurcsány Ferenc, őt követően pedig nem is a Jobbik, hanem az azt támogató, ocsmány stílusú, elektrosokkos, a politikai gyilkosságok összességét hahotázva védelmező, minket ezen tényfeltárások és a rendőrségi-, valamint titkosszolgálati bűnözésnek a magyar történelemben példa nélkül álló mélységekben és bőséggel folytatott feltárása ellenében gyűlölködő, primitív pártszennylapjai és fanatikus pártidiótái képviselnek és követelnek. Ebben a Jobbikot támogató, önálló véleményalkotásra és önálló életre képtelen, értékkövetésre, jóindulatra, keresztyéni szellemre, művészetekre, tudományra, kultúrára teljesen alkalmatlan pártszolgálatos lapok magyar csúcsot döntöttek, és ettől azóta sem voltak hajlandók eltántorodni, csak napról napra mélyítve keresik a bajt. Korábban Gyurcsány volt a fő gyűlöletforrás, ma a Jobbik fanatikus, a gyurcsányi REBISZ-hez hasonló pártszolgálatos erőszakszemete. Ezek - Gyurcsányékkal ellentétben - nyíltan vállalják, hogy védelmezik a politikai gyilkosságokat, az elmúlt 100 esztendő állampszichiátriai visszaéléseit és módszereit, hogy kérkedő butasággal és otrombasággal taposnak a halott és túlélő, ma már szinte csak miattuk nem rehabilitálható áldozatokon, és azért üldöznek és gyűlölködnek ellenünk, mert nem a Jobbik alsó tagozatos pártszolgálatosaiként, hanem annak folyamatos, a tényfeltárást illetően menekülő, egyfolytában tanúsított elbujdokolása mellett, valamennyiükhöz képest többet tártunk fel, mint bárki azelőtt. A kuruc.info emberei vagy közvetlen környezetükből jött vissza a múltkor, hogy egyikük azt mondta: - Hát ismerjük be, hogy jobb, mint mi és ennyi.

   - Kikkel vannak jóban?

   - Mindenkivel, aki nem ellenséges. Pl. a következő pártszolgálatos cselédmédiumok és személyek kivétel nélkül mind maguk keresték az ellenségeskedést, holott volt, amelyiknek hosszú hónapokon át a foteltől a vécéig mindent alájuk helyeztünk: kuruc.info, Barikád, Harctér, Pesty László stb. Jellemző, milyen Echelon- és ügynöki hulladék veszi körül Vona Gábort, mert a nácikkal is jóban vagyunk, szeretjük a nácikat, akik szeretnek minket, szeretjük a cigányokat, akik hálálkodnak mindazért, amit - idézve őket: - értük tettünk (mármint nem a bűnözés, hanem a cigányság védelmében, fajsemlegesen szemben a bűnözéssel!), a kevés színes bőrűek közül valókkal is ragyogó kapcsolatban vagyunk, csak a cionistákkal nem, mert azok közül egy sem akadt, aki megmozdult volna ilyen irányban. Ha cionista megszólalt, akkor gyalázkodott, őrjöngött, átkozódott, és halálos kívánságokkal halmozott, ahogy Németh Sándor uszítására a Hit Gyülekezete számos tömeggyilkos szellemiségű párttagja is. Akinek nem Istene, erkölcse és hazája, hanem pártja van, annak mindegy, hogy a Hit Gyülekezetében, a kuruc.infóban és Vona Gáborban, vagy Rákosi Mátyásban és Dzsugasviliben szektáns. A szektáns az szektáns.

   - Cigánybűnözés?

   - A cigánybűnözés szociofilozófiai, szociopszichológiai stb. fogalom. Amíg egy társadalom nem aljasul le annyira, mint a mostani, addig ki lehet mondani, hogy magyarbűnözés, cigánybűnözés, zsidóbűnözés stb. Onnantól, hogy egy nép annyira lealjasul, hogy mint a mostani, már életveszélyes, és totálisan romboló és önpusztító az egész társadalomra, onnantól ez a kifejezés nem helyénvaló. Csak értelmes, civilizált emberek használhatnak ilyen terminológiákat, hogy cigánybűnözés, akik nem a népi típusú őrjöngésbe és gyűlölködő kiáltványok tömegeire, valamint ebből adódóan vétlen családok elleni Molotov-koktélokra és gyilkosságokra fordítják. A keresztyén és az erkölcsös, egészséges ember - tehát aki ellentéte pl. a háttérhatalmi, azzal együtt élő Szaniszló Ferencnek, akinek hátteréből fakadó végletes elkorcsosulásának és elbutulásának vagyunk éppen tanúi -, tehát az értelmes és morális ember nem a cigánybűnözést, hanem a bűnözést tekinti ellenségének, az embert nem származása, hanem tettei szerint mérlegeli, döntéseiben becsukja a szemét, mert mindegy, hogy az elkövető roma, magyar vagy fajnémet hitlerista, ha pedig a rendőrség, ügyészség stb. bármelyikkel kivételezne, nem az utcai bűnözőkön, hanem a gazságszolgáltatáson kéri számon. A cigányellenesség fokozása általunk az Interneten számos alkalommal előre bejelentett, mesterséges elmeuralmi, ún. "időjárásszabályozás" eredménye, a szaniszlók pedig ennek a mesterséges, a Globalista Titkosszolgálatból szervezett lealjasításnak a végtermékei. Mi nem kívánjuk, hogy Szaniszlóhoz hasonlóan tönkre vert agyú, elektromágneses hulladékká tett marionettfigurái legyünk a Rendszernek, hanem azt szeretnénk, hogy Isten Krisztusban való Áldásából továbbra is előre bejelentve a folyamatokat, továbbra is a tömegkijelölés hitleri múltjának halál precízen megfelelő állati sorba csordásításától mentesen, kívülről és még egyszer és újra: előre bejelentve szemlélhessük a dolgokat. Elmondva, mi fog következni, végignézve, de mentesen attól mind közösségileg, mind felelősségben. A felelősséget viseljék azok a szaniszlók, akik régi-régi beszervezettekként, éppen az igazság miatt, vezényszóra(!) elhallgattak és elrejtettek minket, hogy pusztuljon a magyar és a világ minden népe, továbbá elvették a magyarság így is elvett józan eszét, pedig tudtak arról, hogy az egész cigánycirkuszt, az utolsó elkövetőtől a szaniszlókig a Háttérhatalom rosszindulatú mentális uralmi eszközeivel szervezték és alakították. A szaniszlók miatt a közmagyar még mindig bámul, mert gőze sincs, miről beszélek, és ennek éppen ezek a médiabeli, rendszerről rendszerre domináns, gyáva és hazug bűnözői az okai, hiszen olyan technológiákról van szó, amiket Tesla már 80 éve kidolgozott, és amelyeket mindannyiunk tudtával használnak az egész bolygón, minden történelmi folyamatot ezekkel szervezve, kidolgozva és megszerkesztve.

   - Valaki azt terjesztette, hogy Novák Előd-fóbiás. Igaz ez?

   - Nem, mert nem érdekel Novák Előd. Annyira nem, hogy amikor szembesítettek ezzel a pletykával, először az sem jutott eszembe, ki az. Most már igen régóta sokkal lényegesebb dolgokkal foglalkozunk, mint pitiáner pártügyekkel. A pártok kisembereknek valók, a Valóság pedig az elválasztottaknak. Ha szemed elé dobnak valami pártnak nevezett vackot, hogy ne láss, akkor kézzel lökd azt félre, és mondd: íme, itt van helyette a Valóság! Annak idején, amikor Novákot dobolásért a bíróság 96 ezer Ft pénzbüntetésre ítélte, a Hírháttér Rádióban egy szóló műsor keretében kiálltam mellette, a megjelentetést követően pedig felhívtam telefonon, de folytatása nem lett a dolognak. Később számos alkalommal odaszóltak nekem, hogy Novák nem csak ügynök, de (azt mondták) a Háttérhatalomba is be van szervezve, és annak engedelmeskedik. A látszólag balliberális média, amilyen az ATV, konkrét utasításokat/utalásokat is szokott neki címezni, de nem csak ők. Nem tudom, Novák látta-e ezeket vagy a másik konspiratív módszer történt, ami bevett szokás. Novák Előd jövőjét előre tudtuk, felteszem, netán ő is sok mindent tudott előre, az összejátszás a médiával és a Háttérhatalommal egyértelmű, de nyilvánosan erről semmit nem publikáltunk. Az ő jövőjét az öltönyös-nyakkendős, pr-politizálós, kifésült zombi politikus szintjén határozták meg, ami azóta szépen ki is teljesedett. A jövője úgy készült (nekünk így adták át), hogy futtatni fogja a Háttérhatalom (Babilon), és a jövőben egyre magasabbra tolják. Az Igazságot azonban nem az öltönyös-nyakkendős pr-háttérhatalmistáknak, hanem nekünk Készítette El az Isten, ezért már régen mindenkit elmostunk, csak - ez is így volt előre bejelentve, általunk pedig nagyon sokszor nyilvánosságra hozva - még egy ideig tovább döglenek a magyarok, mielőtt elmossa őket a víz, az Igazság Adta változás sodra, amivel megalapoztuk a jövőjüket, mint disznóólban az angyalok. A jövőjüket, ahogyan Novák Elődről való szavaimmal az ő jövőjét is formálva, méghozzá tervek szerint, de gyakran nem hasznos tervek szerint, minthogy ebben a világban a Sátán az uralkodó. A tervek pedig nem a miénk, hanem készen kaptuk, minthogy sem társaink, sem én nem vagyok az Isten.

   - Beszélt ifjabb Hegedűs Lóránt elkészített jövőjéről.

   - Már így is túl sokat mondtam. Ha Hegedűs Lórántot érdekli, mi a helyzet, és mire kell figyelnie, nehogy idióták tömeges megborításával és elhullásával végezze, keressen meg. Ezt világosan elmondtam korábban is. Házon belül sok mindenkiről részleteiben megbeszéljük, amik az elkészült jövőként adatnak, így Sebők István (a Magyar Néppárt elnöke), Tánczos Gábor, Kovács Krisztina (koncepciós perek visszatérően vérbírónője), Vámos György (Echo tv) stb. vonatkozásában, de nem biztos, hogy mindent ez elé az ostoba, esztelen, a tervek szerint elkészített és bejelentett jövőnek megfelelően éppen leépülőfélben lévő, egyre barbárabbá és agresszívebbé formált nép, tehát az orwelli állatkert disznói elé kellene vetni. Nem. Alantas népből csak az Istentől bölcsességre és értelemre választottak kapjanak gyöngyöket és ragyogó igazságokat, mert ahogy Jézus Tanította: disznóknak ne hints Igét, gyöngyeiteket ne hányjátok disznók elé, nehogy bármikor is(!) - és ezen legyen hangsúly: bármikor is(!) - megtapossák azokat csülkeikkel - merthogy lábai az embereknek vannak, a disznóknak csak csülkei -, és nektek fordulván megszaggassanak vagy széttépjenek titeket.

   - A magyarság jövője?

 


Az "A magyarok története" című történelemklipünk amekkora siker lett a politikusok és a titkosszolgálatiak előtt, olyan sötétséget váltott ki a magukat nemzetinek képzelő idiótákban, akikbe (így az erre készített SPAMrobotokba) Babilon elmeprogramozói csak okádni és mocskot üríteni jártak, hogy azt se fogják fel, ami az orruk előtt van. De ami elkészült, az elkészült. A tervezett idiotizmust az elkészült világreform követi. Punktum!
(A klip erről az oldalról letölthető!)

   - Sok helyen, sokszor érintett, most csak dióhéjban. Még erősebb cigányparásodás, a lényegtől - a Központból és annak alproject-jeiből szervezett - eltérítés és mesterséges ellenségeskedésgyártás, öntudatlan romák bábokként való mozgatása, abból a csúfsággá szervezett, csoportkijelölt magyar népi idiotizmusgyártás, hogy mindennel törődjenek, csak azzal ne, mi történik már nem is a hátuk, hanem - Istennek Hála - nekünk köszönhetően az orruk előtt. Az orruk előtt, mégpedig a kuruc.info minden próbálkozásaink és irántuk hosszú-hosszú hónapokon át tanúsított és képviselt jóindulatunk ellenére tudatos ellenségessége, gyűlölködése, rombolása és elhallgató, a magyarságot szándékosan nyomorba döntött pusztítása ellenére. És ahogy előre megmondtuk annak idején: ezeket bejelentjük nekik, aztán vágóbarmokként szépen végrehajtják, mert akit morális idiotizmusra Végzett az Isten, annak hiába jelentik be a jövőt, ha felfogja is buta agyával, akkor is végrehajtja. A jövő még: a magyarok éktelen hülyeségekkel röfögik tele az Internetet, ellenünk is egyre nagyobb tömegével, ahogy ezt is előre bejelentettük már annak idején is, aztán hirtelen, mint akiket - Drábik János szavait is idézve - transzállapotból ébresztenek (valójában egy másik álomba hajítanak), hirtelen ébredvén körülnéznek, hogy mennyi marhaságot tettek, mondtak és írtak, és hogy lehet, hogy ennyire hülyék voltak. Ekkor a Világhálón nagytakarításba kezdenek, ami történelemhamisítási céllal indíttatik. Beléjük ezt fogják helyezni, hogy nekik takarítani kell, mert ennyire leégni senki nem akar majd. Most még kell nekik a tudatos morális csőd is, mert állati mivoltuknak nyilvánvalóvá kell lennie. Ez így van kijelentve, így van eltervezve.

Az egyházakról külön litániákat lehetne írni. Ők eleve úgy rendeltettek el, hogy ellenségeink legyenek, leiskoláztassanak, megleckéztettessenek pártosságból, nagyképűségből, kirekesztésből, vakságból, vádaskodjanak, hogy ott az ördög, ahol a Molnár, és rengeteg, rengeteg, rengeteg kárt okozzanak az egész Föld bolygón. Ahogy a nemzetinek nevezett hangoskodókra érvényes volt, úgy az egyházak tehetetlenségi törvénye is meghatározó lett: ahogy ezt bejelentettem, azonnal egymás hegyére-hátára kezdtek borulni, gyorsan elkezdvén végrehajtani minden eleve elrendelést, amit róluk - a kijelentéseket csupán jóindulatúlag átadva, ahogy a próféták tették egykoron - előre elmondtam. Ahogy mindig tették a Világtörténelem során, amint arról értesültek, hogy fentről azt mondták, hogy ők nem csalhatatlanok és tökéletesek, ráadásul nem az ő pártjuk, tehát egyházuk vezetője volt az, aki Istentől vagy az Ő Kegyelme szerint hatalmi kijelentéseket adott át, azon nyomban kardjukba dőltek. Ki Sátánt kiáltott, ki pártot, ki hiányolt bennem Izrael-imádatot és hiányolt háborúigenlést, mindenkinek meglett a baja. Én ebben sokszor Isten Kezét látom, mert abszolút az Ő Stílusa és Munkamódszere volt az ilyesmi a kezdet kezdete óta! Mindig az egyházakat és a papokat, valamint a népet buktatta nemhogy egy szűk, kicsi, Tőle Rendelt közösséggel szemben, velük Közvetlen Kapcsolatban Állva, de gyakran egyetlen embert választott ki, azt üldöztette, börtönbe stb. vettette, felbolygatta szavai által az országot, nemzeteket vitt csődbe és háborúba, mert a kiválasztott személy volt a fegyver az Ő és Hatalma, valamint Szavai Megdicsőítésére, igazolván, mennyire semmi minden ember, a teljes nép, valójában az egész Emberiség. Az Ószövetség nevet kapott, eleve elrendelt Történelmi Gyűjtemény évezredeken át ugyanarról az Istenről, ugyanarról a Hatalomgyakorlási és Kommunikációs Eszközlésű Abszolút Hatalomról Adott számot, amit most a magyarság és az egyházak, valamint annak papjai, pásztorai és lelkészei kapcsán tapasztalunk, akiket egyébként közvetlenül az fenyeget, hogy Jeremiás szavai szerint Írja őket porba Jézus. Azaz bűneik megbocsáthatatlanok lesznek, ahogyan Júdás bűnbánata sem a bűnbocsánat, hanem az önakasztás előképe volt. A János Evangéliuma 8. Fejezetét 2000 éven át találgatták, mit jelenthet. Mi már - úgy fest - mindent tudunk róla, ami kell. Íme, a (János Evangéliuma 8. Fejezete értelmezéséhez is az összes egyház és többi párt által elhallgatott Nagy Babiloni, tehát bábeli, minden nyelvet magában foglaló titokzatos Nagy Babiloni Szajha és elmetechnológiai világuralmának kiépülése és Isten Kegyelmébőli leleplezése kellett.

   - Már hangoztatott, hogy folytatnak beszervezéseket. Milyen feltételei vannak a beszervezésnek/beavatásnak és mit jelent ez?

   - Teljes beszervezést jelent. Ez azt jelenti, hogy a Hatalom feltárja létét és módszereit. Hogy mik a beavatási procedúra feltételei, hasznossági okokból hallgatok, de hogy mik voltak, azt mondom: Aki ellenségem volt, a közelembe sem jöhetett. Ha jött volna, nem engedték volna beszervezésre. Tehát az ellenségeseket nem én hajtottam el, mert az én ajtóm - amiként Krisztus Tanította - mindvégig nyitva állt, hanem az Isten Úgy Végezte, hogy a közelembe sem tudtak jönni! Csak olyanok jöhettek, akik nem voltak egyetlen pártnak vagy egyháznak sem fanatikus hívei. A természetes jóindulat előfeltétel volt. Ez azt jelenti, hogy aki pártosságból vagy irigységből kétségbe vonta - mert másként nem is volt lehetséges -, hogy jóindulatú vagyok, eleve kizárt volt nemhogy a beszervezése, de az is, hogy átlépje a lakásom küszöbét. Egyszerűen az ajtóig sem tudott eljönni! Isten a Kegyelméből Úgy Végzett, hogy még csak bajlódni sem kellett velük! Túl egymillió letöltésen is(!) - ez már önmagában bizonyítja, hogy a lakosság lebutítása és elmebeli megcsonkítása mögött az elmeuralmi világhatalom áll(!) - csak a legnagyobb halak és a legjobbak jöhettek hozzám, akiknek nem voltak hátsó sérelmeik, ezért nem látták okát, hogy kötekedjenek, és a mostani ateista pártpusztulathoz méltó világi szenny módján irigységből, utálatból kifogásokat keressenek, hogy de ez zsidó, de ez biztos cigány, cionista, antiszemita, felforgató, NBH-s, ügynök, spicli és egyéb, a magyarok mesterséges elbutításának, lealjasításának, a kirekesztőknek a Világtörténelem és a Valóság leghatalmasabb áldásaiból kirekesztésének záróvégterméke. Röviden: jóindulat kellett és bizalom, valamint annak alapszintű megértése, hogy létezik egy Háttérhatalom, amely be tud avatkozni az emberi gondolkodásba. Aki ennyire érdemes és korrekt volt, ha jött, megkapta. Volt, aki pár óra alatt, volt, akinek összesen 48 óra kellett hozzá. Aki ezt az iskolát ki akarta járni, az ki is járta! Aki félbe szakította, mert dolgoznia kellett menni, ez kellett, az kellett, az félúton elakadt. De aki át akart kelni, át is jutott! Tehát pártos, röfögő disznók, akik nemzetinek nevezik magukat, és olyan moslék stílusban és ganéj rosszindulattal okádtak, mint az utolsó férgek, még csak megközelíteni sem tudtak. Tehát az az óriási, hogy én egy jottányit nem tartottam vissza őket, egyszerűen magukat vágták fejbe folyamatosan, gyakorlatilag mintegy előidézve a szellemi és erkölcsi leépülésükre szolgáló Isteni és/vagy háttérhatalmi öntarkónrúgásokat és sorozatos öngólokat. A rosszindulat rosszul fizetett.

   - Kinek dolgozik?

   - A választ nagyon szokták kedvelni, megpróbálok most is rövid lenni: Aki felfogja, hogy nem az ember hozta létre magából - pl. 100 évvel ezelőtt - az istent, hanem mindig volt, azoknak egyértelmű: az Istennek dolgozunk. Aki nem érti meg, hogy Isten Létezik, az kénytelen megbarátkozni azzal, hogy a Globalizáció Ura, a Fenevad készített és védelmez minket. Egyik esetben sem meglepő - akár felfogja az ember az Isten Létét, akár csupán a Globalizáció ura, a fenevad létét érti meg -, hogy az elmúlt 9 év során egy tucat olyan személyes, közvetlen ismerősöm halt meg, mind ún. "természetes halállal" (tehát konspiratív likvidálással), akik az ellenségeim, vagy korábban az ellenségeim voltak. Ugyanakkor akik nem voltak ellenségeim, és akik mellettem belefolytak az Echelon-feltárásba, azok - Istennek Hála - a halál ellen valamennyien rettentő védelmet kaptak!

   - A kijelentések honnan származnak és hogyan adatnak?

   - A hogyanokról számos morzsát elhintettünk, főleg persze én, a kijelentések eredete pedig az egész bolygón, a világon mindenhol megállapíthatatlan, mert az Echelon elmeirányító eszközeivel tökéletesen szimulálható az Isten Lelkétől a Sátán lelkéig minden. A Jelenések Könyve hajszál pontosan eképpen is Jövendölte, Prófétálta Meg ezt a Világrendszert, továbbá hogy nem csak harcol a szentek ellen, de le is győzi őket, hatalma a Föld összes népére és nemzetére perdöntően kiterjed, és mindenkit(!), mindenkit(!) uralma alá vesz, de Isten - hol pozitív tettekre, hol negatív, gonosz cselekedetekre - közvetlen befolyással is beavatkozik, ahogy a Jelenések Könyve Írja: a Föld vezetőinek lelkébe is, mégpedig lesz, hogy kimondottan a legnagyobb Emberiség-ellenes gaztettekre mozgatva őket, aztán persze a kárhozatba hajítva valamennyit. Tehát Isten ugyanúgy működik ma is és az elkövetkezőkben is, mint eddig mindvégig, tehát egymásnak vezethet népeket, teremt igaz embert és rosszindulatút, ahogy az Ószövetség részletesen Leírja, csak annyi változott, hogy a Próféciáknak megfelelően kiépült az elmetechnológiai, világuralmi, globalista Nagy Babilon, és az valamennyi ember személyiségét döntően átalakította és cselekszik. Hol Isten, hol Babilon az Istennel vegyesen, hol a Mindenható Babilonnak átadva a vezérlést, de a Teremtő Végzése és Döntései szerint! Ez így is Lett Megprófétálva.

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek kizárólagos magyarországi leleplezője
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.


HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 
Előző cikk:
2009-03-10. -
Közel a szabadulás!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: ... vannak más beszervezettek is, olyan beszervezettek, akik Isten és Fia, Jézus Krisztus Urunk kegyelméből lettek beszervezve, az Emberiség megmentése céljából! Éppen azért, hogy a Háttérhatalom, a titokzatos Nagy Babiloni Szajha kilétét felfedjék, ezzel emberek lelkének sokaságát megmentve az örök pusztulástól!!!! (...) Hiszen minden olyan embernek, aki Isten irányadó mértéke szerint él, vagyis Jézus Krisztus tanításai szerint, annak lesz része megmentésben!!!!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-12. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Kurucinfó, Harctér, minden népek ellenségei! - Hírháttér-válasz a kuruc.infóra és a Harctérre
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Within Temptations: Angels/
(Film, 7 perc)
Tartalom: Sokkolóan leleplező, lemeztelenítő film, videoklippel az ártatlan magyarok tömeges megkínzásához, megcsonkításához, legyilkolásához tobzódva, kérkedve, nagyképűen, fellengzősen, lekezelőn Veérgőzös, tömegek kínjából és gyászából a Sátán oltárán röhögve, gúnyolódva okádó, az Emberiség legundorítóbb és legmoslékabb pártszolgálatos parazitái ellenében, minden népek védelmében, az utolsó és legagresszívebb, legigénytelenebb magyarok egy névsorával.
(Megtekinthető és letölthető!)
E filmünket a Jobbikos Nemzeti Hírháló gyűlölettel üldözi, a feltárt összes bűntettet dühödten védelmezi.
Kapcsolódó Honlapunk: pszichterror.atw.hu  (KLIKK a feliratra!)

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu