Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Szövetségeseink és ellenségeink - A Hírháttér első gyorsmérlege 2008-ról

 

200-01-01.
Molnár F. Árpád

 

Év eleji, első gyorsmérlegünk következik:

Minden megfigyelés és statisztika szerint a Hírháttért a tudásra és tudományra, valamint az erkölcsökre és a Jézus Krisztusra leginkább éhesek és igényesek látogatták, azaz a Hírháttér a 2008-as esztendő során afféle szellemi, erkölcsi és keresztyén gyűjtőhely lett, amely a politika iránt érdeklődők közül is releváns arányban a kvalitásosabban szublimált késztetésekkel és igényekkel rendelkezőket integrálta.

Ennek ellenpárjaként roppant erőteljesen karakterizálódott, hogy akik viszont a leghangosabban támadták, szinte kizárólag olyan nácik és hitleristák voltak, akik ebbéli identitásukat egyáltalán nem titkolták. Ellenségeink intellektuális (értelmi, ismeretszerzési és erkölcsi) igénytelenségét deklarálja, hogy a sötétség követei csaknem kizárólag Vona Gábor, a Jobbik és a kuruc.info védelmének nevében szólaltak meg, azaz a legtöbb értelmi és erkölcsi analfabétát Vona Gábor és a kurucinfó termelte ki.

A legtöbb buta és igénytelen erkölcsű a Jobbik, a Vona Gábor vagy a kuruc.info nevében jött. Vona Gábort soha, egyetlen "szellemi-erkölcsi" szószólója sem választotta le a kuruc.info apartheid és náci portálról, hanem a kettő istenítésének hiányát mindig együttesen kifogásolta. A Jobbik annak ellenére termelte ki a legprimitívebb és legelállatiasodottabb személyeket, hogy a Hírháttér statisztikailag is kimutatható látogatói közül legnagyobb arányban a Jobbik szavazóbázisa szerepel. Egyébként elbüszkélkedhetünk azzal, hogy a többi portálhoz képest nálunk kivételesen jelentős a pártoktól függetlenek száma, és a keresztyének közül is kimondottan azokat vonzzuk, akik közül sokan egyháznak tagjai, sokan egyiknek sem, de egyetlen egyháznak és gyülekezetnek sincsenek fanatikusan és bigottan elkötelezve, azaz "független szelleműek" és "önálló" értékalkotó és ítélőképességgel rendelkeznek. Tehát olyanok - akár a párt-, akár az egyházfüggőséget nézzük -, akik - szemben a szervilis, szolgai alávetettséggel - inkább a józan észre és a morális értékekre támaszkodnak, semmint össze-vissza boruló pártokba és emberek által irányított, kiszámíthatatlan gyülekezetekbe vetnék bizalmukat és jövőjüket.

Nyílt, nem leplezett támadások a 2008-as esztendőben először Gyurcsány-párti sortüzes-csonttörő paranoid pszichopaták, ezt követően médiaszinten kizárólag Vona Gábor pártszolgálatos cselédmédiumaiban és náci portálokon, amilyen a kuruc.info következett be. Ezek a támadások szinte kivétel nélkül bűncselekményeket megvalósító támadások voltak, és abszolút kivétel nélkül halmozták a pár perc alatt megbuktatható csúsztatásokat és hazugságokat. Akik ezeknek a támadásoknak felültek, azoknak morális, szellemi és értelmi ítélőképessége szinte minden esetben annyi, mint ember körmen a kosz. Aki csak beletekint a Hírháttér anyagainak szinte bármelyikébe, és mégis inkább az ellenséges és korlátlanul hazudozó nácikhoz húz, mert amit eredményesen fogyaszt, az a hitlerizmus szócsövein keresztül öli meg a lelkét, az meg is érdemli, hogy az értelmi és morális analfabéták és funkcionális idióták (a szaknyelv "paranoid pszichopátiának" nevezi) antikrisztusi sötétségében vesszen el. Ezeket a személyeket ez úton is megkérjük, hogy váljanak le a Hírháttérről és forduljanak a domináns meghatározó szellemi bázisukhoz, a nácikhoz, hogy a Hírháttérnek még a vonzáskörzetét se szennyezzék paranoid pszichopata, beteges és rosszindulatú nézeteikkel.

A Hírháttérrel nyíltan (tehát nem csak a politikai stb. szférák rejtett bugyraiban kínlódó) legellenségesebb médiumok toronymagasan nem jobboldali, hanem kifejezetten Vona Gábor-párti, tehát nem értékek, hanem pártok szerint tevékenykedő médiumok és a Vona-féle náci kuruc.info voltak. Erről ugyancsak büszkén hirdetjük, hogy egyikkel sem mi kezdeményeztünk konfliktust, csupán reagáltunk a pártszolgálatosság adta igénytelenség erkölcstelenségében és rosszindulatában kelt magyarság- és Emberiség-pusztító konfliktus-keresésre és háborúra. Egyetlen Vona-lappal sem kezdeményeztünk semmiféle konfrontációt. A kuruc.info, a Nemzeti Hírháló, a Barikád, a Harc Tér és valamennyi egyéb Vona-párti médium maga kezdeményezett viszályt.

A magyarság és a Vona-féle jobboldal, mint a legtehetségtelenebb és legönpusztítóbb lobbi szerepelt le az "A cigánybűnözés végső megoldása" című 10 perces filmünk kapcsán is, melyet azért, mert ugyan a Magyar Gárdával nem konfrontatív módon, mégis a gárdához képest összehasonlíthatatlanul jobb (ráadásul minden gyűlöletet eleve kizáró intellektuális technikát hirdetve) és a politikai-üzleti életben eredményesen alkalmazott módszerrel álltunk elő az általuk "cigánybűnözés"-nek nevezett jelenség megszüntetésére, így a kuruc.info támogatói lobbija elképesztően gyűlölködő és elkeseredett támadásokat indított a film és a Hírháttér ellen. Így lett egy ártatlan, teljesen egyszerű, valóban csak a legsúlyosabb paranoid pszichopaták számára nem abszorbálható rövidfilmből a magyarság csúfságára vált történelem. S mivel a Hírháttér rendszeresen előre bejelenti a jövőt, ezért most is ezt teszi: az említett film még hatalmas botrányokat fog okozni ama minden értékre és szellemi képességre gyümölcstelen, leghitványabb réteg patológiai ámokfutása által, mely imádja a háborút és a gyűlöletet, és mindent üldöz, ami értelmi és szakmai. A filmet nem csak Magyarországon tiltatták be a butaság és aljasság alapú társadalom kinevelt vágódisznói, de még az Egyesült Államokban is, természetesen hamis vádakkal, miszerint az gyűlölködő és rasszista, és a cigányság kiirtására szólít fel. Sokakat a Jobbikból már nagyon kényelmetlenül érint az ügy, mivel sokak előtt evidens, hogy a romaügy és tolvajügy kapcsán letettük a megoldást, azt tulajdonképpen kizárólag a Jobbik üldözi, Vona Gáborral pedig lehetetlen egyenesen megbeszélni bármit is, olyan hatalmi komplexust tanúsít a Jobbikon belül.

A Hírháttérhez tanácsért és/vagy segítségkéréssel fordulók a legszélesebb pártszimpatizánsi háttérrel rendelkeztek. Ez azt is jelzi, hogy a Hírháttérnek sokak előtt sikerült mentesnek maradnia attól, hogy először tartsák jobb- vagy baloldalinak, és csak aztán az emberi jogok és a szabadság védelmezőjének. Tehát az emberek erkölcsi alapokra helyezték a Hírháttért, és nem vontak le olyan konklúziókat, hogy ha jobboldali, akkor a baloldalival, aki bajban van, ellenséges lesz, ha baloldali, akkor meg fordítva.

A hozzánk fordulók főként a bal- és jobboldal által egyaránt kvázi abszolút elhallgatott politikai gyilkosságok kapcsán (tájékoztatási és segítségkérés céljából), gigászi méretű, többnyire nemzetközi vagy egészen globális méretű korrupciós ügyekben, bel- és külföldi titkosszolgálati terrorizmus kapcsán (főképp az NBH, a Moszad, a CIA és az FSZB), Echelon-titkok vonatkozásában (legtöbbször üldözöttként) és más, itt meg nem nevezett ügyekben fordultak hozzánk. Kisebb ügyekben - az előbbiekhez képest - elenyésző a hozzánk fordulók aránya.

A Hírháttér - egyetlen kivétellel - kizárólag egyértelműen, gyakran leplezetlenül bel- és külföldi titkosszolgálati hátterű életveszélyes fenyegetéseket kapott. Az egyetlen kivétel egy surró, tudatlan, a Hírháttérről nem tájékozott személy volt, aki Vona Gábor és a kurucinfó pártfogójaként, hangját számítógéppel elváltoztatva fenyegette meg a Hírháttér főszerkesztőjét.

A hittérítés terén megint kivételes eredményeket könyvelhetünk el: megfelelő filmválasztás esetén vannak, akik már egyetlen filmünk hatására azonnal megértik és összerakják a Háttérhatalomról való, az összes médiumban elrejtett realitást, és ezzel párhuzamosan - az adott film infódömpingje hatására - rögtön keresztyénekké is válnak. E téren legeklatánsabb példákként a kuruc.info próbálkozásainak kudarcát tudjuk említeni, akiknek szándékával ellentétben annak ellenére, hogy a kuruc.info a Hírháttér főszerkesztője, Molnár F. Árpád elleni erőszakos bűncselekmények elkövetésére rendszeresen szélsőjobboldali pszichopatákat, nácikat és hitleristákat akart felbujtani és küldeni, számos addig elvadult fajgyűlölő megtért és szelíd keresztyén lett, akik sokszor a tékozló fiú bocsánatkérésével kezdték történetük elmondását. Ugyanakkor az is minősíti a magyarság és a világ lehúzó erejeként működő Vona-párti portálokat, hogy szemben kollektív bűneikkel, melyekkel kollektív bűneiket a magyarság kollektív bűnévé erőltették, a Hírháttért annak intellektuális és tudományos beállítottsága miatt üldözik, miközben számos, a mai napig hitlerista náci elismerőleg lép fel a Hírháttér mellett, semmi szín alatt nem őrjöngve azért, miért nem borulunk le Vona Gábor és Adolf Hitler trónja előtt. Tehát az értelem halmozottabban mutatkozik meg a ránk sikertelenül uszított nácik és hitleristák felfogóképességeiben, szemben a Vona-médiumok intellektuális felfogóképességeivel, melyek Vona Gábor oltárán mind a mai napig készek voltak nem csak a magyarság, de az egész bolygó - mindent a párt pillanatnyi, csak vélt érdekeinek alárendelt - roppant széles spektrumú pusztítására is.

A Hírháttérrel Echelon-ügyek kapcsán kapcsolatba került csoportok közül a 2008-as esztendő legnagyobb bukását a Lakatos-Kőrösi-Kozenkay-társaság produkálta, akik ahogy a Hírháttérről - a Teremtőtől Kapott Kegyelem okán - kvázi vagy Európa bármely országát meghaladó szinten terjedtek el az Emberiség-ellenes háttérhatalmi technológiák és módszerek ismeretei, az említett csapat ezzel gyorsítottan fordított arányban úgy kezdte el lassan még azt is elfelejteni és letagadni, hogy valaha egyáltalán hallottak volna Drábik Jánosról és az először általa feltárt háttérhatalmi módszerekről, miközben számos forrásból konkrét adatok és további bizonyítékok tömegéhez jutottak hozzá. Ez a kettősség (és kettős ügynöki lét) - úgy vélem - a későbbiekben feltétlen állami vizsgálat és példás büntetőjogi megtorlás tárgyát kell képezze. A Hírháttér kifejezett álláspontja ilyen ellenséges jelenségek kapcsán, hogy amint az elkerülhetetlen reformok bekövetkeznek, az olyan személyeket, akik tudásukat és ismereteiket az Emberiség ellenében próbálták saját anyagi és bármi egyéb hasznukra kamatoztatni, Emberiség-ellenes bűnökért kerüljenek bíróság elé és elítélésre egy a nürnbergi pereknél sokkal súlyosabb történelmi bűnperekben. Senki, semmiféle kegyelmet és irgalmat nem érdemel, aki ügynökként egy egész bolygó lakosságával szemben, hazugságokból és a hasznos szövetségesek elárulásából próbált meg élősködni az utolsó pillanatig.

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 

A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-12-27. - A legnagyobb magyarok között: Vitéz Gálfalvy Gallik Béla
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Az eset azóta történelem, a betiltók az Emberiség söpredékének kijáró szégyenpadra kerültek, Gallik Béla pedig az Emberiség legnagyobb és legfontosabb problémájának kihirdetésével azonnal az egyik legfőbb - a jövőben elismert - nemzeti ereklye, és a világörökség eleven és halhatatlan kincse lett.

 

 

HÍRHÁTTÉR - Áldottaknak a dicsőség, átokra plántáltaknak a bukás kapuja
2008-12-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Isten, Babilon, Haza
/Christian Crown - Molnár F. Árpád - Nagy Sándor (Naleksz)/
/Zene: Mascagni: Parasztbecsület/
(Film, 10 perc)
Tartalom: E világban gyűlölt fogalmakról beszélgetünk, amilyen a nemzetektől és származástól független testvériség, korunk elrejtett ismeretei és a szegény magyarok elől elrejtett, évtizedek óta publikus alapfogalmak. Erkölcs, titkok és elrejtett tudomány, melyek miatt a Hírháttért az egész bolygón betiltással fenyegetik, szervezetten gyalázzák és üldözik. A film közben mindvégig szól Mascagni varázslatos intermezzo-ja.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-12-16. - Gerincesek vágóhídján - Babiloni történetek
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Tartalom: Talányos történet rólunk és a világ működéséről, az előre elkészített történelemről, az Echelon alkalmazott szörnytechnológiáiról, az emberi hitványságról, a Gonoszról és a Mindenekért Megfizető Istenről.


 

 

HÍRHÁTTÉR - A keveseknek Áldás, a legtöbbnek átok
2008-12-04. - HÍRHÁTTÉR TV: Válságból lett katasztrófa
/Christian Crown - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Trevor Jones: The Dark Crystall)
Tartalom: A film párhuzamosan beszél a mostani gazdasági világválságról, miközben elbeszéli az egész Emberiséget felemésztett, globális háttérhatalmi, Bibliai világkatasztrófát, valamint az elkövetkezőkből. És közben végig szól a zene. (Piros betűs felszólítással a honvédség vezetői felé.) (Film, 7 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
HÍRHÁTTÉR: Mindig több, mint aminek látszik
2008-12-31. -
A Hírháttér bemutatja Heino Kaskit, a kiváló finn zeneszerzőt (letölthető h-moll szimfóniájával)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: A fülbemászó, monumentális elemekkel dúsított, helyenként szenvedélyesbe ömlő, h-mollban íródott darab a multimédiás megvalósulásokon és a kártékony filmdömpingen nevelkedett, ugyanakkor nem botfülű személyek számára is tanulságos és lélekemelő hatással fog járni...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-01-02. -
Képzelt elnöki beszéd
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: ...a két paraszti származású elnök után a hatalom most háromszor is értelmiségi ültetett a legfőbb közjogi méltóság székébe, akik épp az értelmiségi létre méltatlanok. Értelmiséginek lenni nem diploma vagy funkció kérdése, hanem a gondolkodásé.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu