Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.        *** hirhatter. com ***

A Hírháttér pártfogóiból: Athenagorasz (terjesztő), Bokor Imre (ezredes professzor), Czike László (közgazdász, publicista), Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), EFE Alapítvány, Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus, svéd országgyűlési képviselő), MNÁSZ és Kőműves Géza (elnök), Krisztián György (Anglia), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Posta Imre (tényfeltáró), Roma Jogvédő Újságírók, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szabó József (hitvallasom.hu főszerkesztője), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, http://www.valosag.net, Vanilia, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista), Apáthy István és Apáthy Gabriella (KJE), Barna Tibor (KJE), Gőbl György (KJE) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!Az oldal és a Hírháttér (az Emberiség) belföldi ellenségei közül: Bajnai Gordon, Balajti László (NBH-igazgató), Bencze József (országos rendőr-főkapitány), Bognár Bálint (Sanoma Budapest Zrt., Videoplayer), Dávid Ibolya, Dávid Károly (Bács-Kiskun megye rendőr-főkapitánya), Dinkó Tamás (DiMa Kft. vezetője), Draskovics Tibor, Fehér Zsuzsa, Ficsor Ádám, Gergényi Péter, Gyurcsány Ferenc, Horváth Imre (Bács megyei csop.vez. ügyész), Horváth István (kméti ügyész), Juhász Gábor (titokminiszter), Karasz Csaba (Kecskemét rendőrkapitány-helyettese), Kiss Attila Tamás (debreceni ügyvéd), Kiss Lajos (igazságügyi orvosszakértő), Kopasz Zsolt (vezető ügyész), Kovács Krisztina (PKKB-vérbíró), Kovács Tamás (legfőbb ügyész), Kovácsics Ferenc (KBH-igazgató), Laborcz Sándor (KGB), Madarász Károly (KFH-igazgató), Magyar Televízió vezetősége és számos hírszerkesztője, MAZSIHISZ, Medgyessy Péter, Metzinger Éva (jegyző), Németh Sándor (Hit Gyülekezete), Orbán Éva, Orbán Viktor, Pesty László, Pigniczki Zsuzsanna (elektrosokkos kém- és katonaorvos, pszichiáter), Pintér Sándor (milliárdos tömeggyilkos terrorista), RTL Klub tulajdonosai és szerződéses bűnözői, Szabó György (Sanoma Budapest Zrt.), Szilvásy György, Szűcs Attila, Varga Éva (vérügyész), Zombor Gábor (Kecskemét polgármestere), Zsigó Tímea (kiskunfélegyházi nyomozó és bűntársai). (2010.02.11.)

   

Pünkösdről! (S a keresztény ünnepekről)

 

2010-05-21.
Figler Csaba (keresztyén prédikátor, újságíró)
 

Figler Csaba
Figler Csaba önmagáról készített rajza.

A keresztényeknek három nagy ünnepük van egy évben!

Jézus születésének ünnepe: Karácsony!

Kínhalálát követő feltámadása: Húsvét,

és:

az Istennek Szentlélekként, Szent szellemként való eljövetele pedig a Pünkösd! Hát a keresztény hívőnek valahová ide kellene eljutnia! Karácsonytól Pünkösdig!

Egy barátom mondotta nekem régebben: én egészen jól értem az Ó-szövetséget! De kevésbé értem az Újat!

És tényleg! Én jómagam is ugyanebben a cipőben jártam! Még egy gyermek is megérti: Szemet szemért! Fogat, fogért! Ez az Ó-szövetség törvénye!

Ugyanakkor nem tudtam mit kezdeni az Újszövetségben írt Jézusi mondatokkal!
"Ha valaki el akarja venni tőled a te felső ruhádat, engedd át neki az alsót is!" "Ha arcul ütnek, fordítsd felé arcod másik felét is."

Ma már értem, érteni vélem a lényegét! Ugyanakkor még harc dúl bennem is, hogy minden nap, napról napra megcselekedjem, próbáljam megcselekedni az elvárásokat!

"Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak!"
Sokáig, nagyon sokáig nem értettem én ezeket a mondatokat! Azt gondoltam, hogy jó, jó, biztosan vannak olyan emberek is, akik képesek ebben a formában, és ilyen mélyen szeretni Istent, hogy meg tudják cselekedni ezeket a dolgokat. De én kisebb keresztény vagyok: Rám nem is vonatkoznak ezek a szinte már-már elhordozhatatlan terhek!

És közben meg hittem magamról, hogy azért igaz keresztény vagyok!

De most, innen visszanézve, nem voltam az! Hanem csak amolyan Ó-szövetségi keresztény! Vagyis csak vízzel megkeresztelt, de pogány, megkereszteletlen szentlélek által!
Csakhogy külsőségekkel nem lehet kiváltani a lelkit!

Karácsonyt mindenki érti! Az a kezdet! Akárcsak az év legsötétebb napja után megszületik a következő nap! A sötétből kivezető nap! A világ sötétjét szétoszlató megújulás, a fényre derülés napja, úgy születik eme gonoszságtól sötét világra Jézus Karácsony ünnepén! Karácsony a hit állomásai között az újszülött! Az Ígéret! Hogy el fog jönni a tavasz! És a tavaszban a szabadulásunk a gonoszságtól, a sötétségtől! Karácsonyt a kisgyerekek is egészen jól értik! Hiszen akkor szokták kapni azt a sok szép ajándékot! Akkor együtt a család és valami szeretetféle lengi körül a légkört!

És akkor jön a húsvét! A harcra felékesített bajnok! De hogyan is? Hozsánna Néked, Jézus! Kiáltja a tömeg, majd alig egy hét sem telik, ugyanazok kiabálják: Feszítsd meg! És jön a vég! A kínhalál!

Hozsánna! - kiáltja a tömeg Virágvasárnapon, Jézus bevonulásakor Jeruzsálemben! És joggal kiáltja a tömeg: Hozsánna! Mert Jézus, jön! Jézus, aki első csatáját megnyerte az örök kísértő ellen, amikor kint, a pusztában lélekben vívott csatájában győzött! És szolgáltak néki az angyalok! Jézus legyőzte a Gonoszt! Hozsánna Jézus!

De csonka maradt volna ez a győzelem, ha mint evilági győző, mint valami világi királyi hatalmasság gyözött volna csak! Az erősek diadalával! De Jézus az engedelmesség, a halálig tartó hűség harcmezején is meg akarta vívni harcát! És letette önként Isteni mivoltának hatalmát és magát a gonosznak adta át, emberi testét, hogy kitartásban is győzedelmeskedjen! És ere a gonosz szolgája, az akkori nép megölte őt!

Húsvét halálában benne van a mi gonosz emberünk halála! A mi régi Énünk legyőzése engedelmességünk által! De aki erre képes, az joggal érdemli meg Húsvét Halála után a húsvéti Feltámadást! A Húsvét ünnepének valódi mivoltát! Húsvétban a mi feltámadásunk is benne van! Itt válik érthetővé Jézus Mester üzenete: "Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt! Aki énérettem elveszíti, megeleveníti azt!"

Ha tehát Karácsony a kezdet, a fény születése, az Ige megtestesülése, akkor a Húsvét pedig a Lélek győzelme!

Egy többszörös Olimpiai magyar bajnok, Balczó András mondta, hogy bárha annyiszor győztem is, az én örömöm hamar elmúlott!

Húsvét tehát a győzelem! Győzelem a halál felett! De a győzelem öröme hamar múlik!

És akkor pedig a Pünkösd az Istentől alászállott Öröm! Ekkor válik érthetővé, láthatóvá, és kívánatossá a keresztények hosszútűrése, szenvedése, megaláztatása! Lehülyézése, meggyötretése!
Ezért történt meg Karácsony! Ezért diadalmaskodott a Húsvéti Feltámadás a halál felett! És ez az életünknek értelme is!!!

A pünkösd egy titok azoknak, akik külsőleg, májusfa-kitáncolással, majálissal, juniálissal, bulizással akarják kitölteni az ünnepet, mintegy emberi módon, mesterkélt ószövetségi örömünnepléssel!

Titok a hitetleneknek Pünkösd Ünnepe!
Titok még a Húsvétot megértő újjászületett embereknek is!
És titok a Karácsonyoló, csecsemő keresztényeknek is!
De igaz, és megszentelt boldogság a választottaknak, a kitöltekezetteknek!

Isten engedje meg nekünk, hogy ha még olyannyira méltatlan módon is, de élhessünk vele!

ÁMEN

Húsvétot mondottam idáig a kereszténység legnagyobb ünnepének mind a mai napig! De ahogy már hetek óta "meditálok" Pünkösd jelentőségéről, és írni kezdtem ezeket a sorokat, rá kellett jönnöm, hogy nem Húsvét, hanem Pünkösd a kereszténység legjelentősebb ünnepe! Mert abból ered, hogy aki megértheti, átélheti Pünkösd jelentőségét, az nyilván, hogy lélekben megkeresztelt, Szent lélek által megszentelt, kimondhatatlanul boldog, bátor és lélekben erőssé vált!

Karácsony tehát a reménység megszületése!

És nincsen sajnos ünnepünk a mi Mesterünk pusztában való győzelmének napjára, ezért a következő ünnepnapunk a Húsvét, a Feltámadás ünnepe Karácsony után!

Feltámadás, jó-jó, de csak úgy, minden kitöltekezés nélkül?

És akkor Jön nekünk Pünkösd! Amikor kirohanunk ötvennapos bezártságunkból és valami felette nagy boldogságot osztván és sugározván hirdetjük minden befogadó léleknek az Istennek országát! Pünkösd az, ahová, a ti megszületett Karácsonyi hitetekből, a Húsvéton keresztül el kell, el kell jutnotok! Pünkösd a kereszténység legnagyobb, legtisztább, leg szentebb ünnepe! És egyben a leg nehezebben érthető is!

Jöjj el hozzánk, Pünkösdnek Szent Szelleme! Áraszd ki reánk örömödet! Hogy mindenkinek kikiálthassuk, a Földnek minden nyelvén, hogy Jézus igája könnyű és gyönyörűséges!

ÁMEN!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel. : 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét,  Reptéri út 15/b., fsz. 2.


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 


Spéder Zoltánék az Echelonista Sanoma, és a világ népei lakosainak tömeges állami megsemmisítéséért izgultak leginkább.

 

Spéder Zoltán (Magyarország 20 leggazdagabb embereinek egyike, az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport és az Index vezetője, volt Csányi-rezidens) és milliárdos társai által üldözött, zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-es Spéder-Kardos-Ziegler-társaság kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)

HÍRHÁTTÉR - A babilonisták gyűlölt ellensége
Molnár F. Árpád2008-11-02. - Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   /Zene: Enigma/   (Film, 16 perc)

Molnár F. Árpád2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV: A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád/ /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/ (Film, 11 perc)

2010-03-12. - HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom
/Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc) /Zene: Warhammer (Chaos Gate)/

2010-03-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébikBill Clinton amerikai elnök
/Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc) /Zene: 1. Enigma; 2. James Newton Howard és John Frizzell/

2010-03-31. - HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között)
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc) /Zene: Enya/

Jézus Krisztus2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk)
/Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc) /Zene: Steve Jablonsky/

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból)
/Varga Szibilla Anna- Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok
/Soós József "Titán" (politikai üldözött keresztyén újságíró, csúcs-tényfeltáró, Echelon-tanú) - Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú)/ (Film: 12 perc; KLIKK!)   /Zene: Steve Jablonsky/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

Előző cikk:
2010-05-21. - HÍRHÁTTÉR TV: Echelon és média (Programozott pusztítás és öngyilkosság)
/Soós József "Titán" (politikai üldözött keresztyén újságíró, csúcs-tényfeltáró, Echelon-tanú) - Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú)/
(Film, 18 perc; KLIKK!)   /Zene: Steve Jablonsky/
Tartalom: Bevezetésül ismét, röviden: így pl. MK Ultra, Bill Clinton Elnöki Bizottsága, Echelon-háttér és Kozmikus eredet, valamint a Biblia Beteljesedett Próféciái. 1989-ben minden idők legnagyobb UFO-inváziója volt magyarországon. Közel 60 évvel ezelőtti emberprogramozások és kuruc in fos sokkos bölcsességek. Kurucféreg szerkesztők. Pár szó Hende Csabáról. A média látványosan programozott erkölcsi zuhanóhanyatlásáról. Jobbikos antikrisztusok, magyar népgyilkosok. Vona Gábor és Morvai Krisztina elévülhetetlen kurucinfós rombolásáról. A világ szélsőjobbja azonosságaiból. Az állami népirtás nemzeti büszkeség (vengripride). Széthulló világtársadalom és schizoid pszichopátiás faji elme. Pintér Sándor és az Emberiség eladósítása. A Sátán választása. Találkozások a Halál angyalával.

 

Következő cikk:
2010-05-21.
ISTEN-káromlásért Pakisztán elérhetetlenné tette a CIA-s youtube népirtó portált
/Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén, oknyomozó, tényfeltáró, filmrendező, legalább egész Európa legfőbb Echelon-tanúja)/
Tartalom helyett: A CIA világszerte folyamatosan elkövetett felforgató és mind a keresztyének, mind a muszlimok ellen irányuló ISTEN-gyalázó bafometista tevékenysége miatti fórumos felszólalást és e cikk megírását (utóbbi publikálását megelőzően) követően, alig később és egyetlen óra leforgása alatt megsemmisítette a CIA operatív irányítása alatt álló VIMEO megosztó mindkét, egymástól teljesen független és tulajdonképpen egymáshoz képest láthatatlan regisztrációnkat és valamennyi filmünket. Ami egy éven át minden betiltás nélkül zavartalanul működött, hirtelen szőnyegbombázással 100%-ban megsemmisítendő lett! Külön kiemelendő, hogy angolul ott kértük (és folyamatosan(!)) életünk védelmét, az amerikai Echelon-tanúkhoz és a Föld lakosaihoz fordulva. Ez önmagában is elegendő ok, hogy az Obama-kormány teljes megsemmisítéssel válaszolt. A következő Föld méretű diplomáciai botrányhoz már hozzákezdtünk...
   

web counter
web counter

 

Kapcsolat:
30/919-6386
azoknezo@citromail.hu