Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Pártgörénylét nélkül a dunaszerdahelyi vérengzésekről - elemzés


 

2008-11-20.
Molnár F. Árpád

Mottó helyett:
Magyarországon a nemzeti bőrbe bújt igénytelen,
szakbarbár, közönséges és brutális
szélsőségesek fasiszta szócsöve,
a kurucinfó az utcán szerveződik,
Szlovákiában viszont maga a kormány.

 


A Sátán egyiptomi piramisa globalista hierarchiájának magasabb posztján Angela Merkel német kancellárt szintén korrupt és gyilkos ölebjei magasztalják. A hála most sem maradt el: A Nagy Szajha ember- és lélekkereskedői szabadon onthatják - teljes Uniós védelem mellett - a magyarok vérét, a cseh kancellária pedig üti hozzá a vastapsot.
Balról: Mirek Topolanek (cseh miniszterelnök), Angela Merkel (Hitler jogkövető módján egyszerűen csak kancellár) és Robert Fico, "a buta miniszterelnök"

A szlovákiai, történelmi sikernek is betudható dunaszerdahelyi magyarverések kapcsán a Hírháttér most szólal meg először. Azért nevezhetjük történelmi sikernek, mert a szuicid szlovák kormány olyan nyíltan mutatta ki brutális igénytelenségét, olyannyira mit sem leplezve valódi arculatáról, amelyet – ahogyan a magyar kormány a 2006-os események öngyilkos bukása során – soha nem fogja letörölni róla senki. Megbuktak, és a mostani világpolitikai hadoválások és butítások csak intermezzói az eltörölhetetlen és tanított történelemmé váló ténynek: a szlovák kormány primitív, igénytelen, vadállati barbársággal szerepelt le a történelem színpadán, nem véletlenül éppen egy Krisztián (a szó azt jelenti: „Krisztus-követő”, „keresztyén”) nevű, ártatlan fiút félholtra verve és megnyomorítva. Nehéz volna azt feltételezni, hogy Krisztián ezen kiválasztottsága a Sátántól, semmint inkább legalább emberektől, vagy Magától az Istentől lett Elrendelve, méltó jutalmaként ennek az egyre süllyedő, ostoba, állati bűnszervezetnek, amelyet a szlovák kormány miatt az egész bolygón Szlovákiának neveznek.

Igen meglepő, hogy Gyurcsány Ferenc nem csak felszólalt a fasiszta szlovák kormányzat magyarverései ellen, de ezt ráadásul őszinte igazságérzet kísérte. További elem, hogy Gyurcsány Ferenc látható félreérthetetlenséggel próbál jóban lenni a szlovákokkal – egyébként az ilyen jellegű politizálás kétségtelen mestere Kovács László volt, aki ma is meghatározó tanácsadó lehet ilyen ügyekben –, és az első napokhoz képest sokat fejlődött abban (a miniszterelnök), hogy azt tanúsította: az MSZP-nek nincsen szüksége a magyarországi, kuruc stílusú és minőségű fasiszta lobbi támogatására ahhoz – alig leplezetten feléjük kacsintgatott –, hogy a magyarokat képviselhesse Szlovákiában és a Föld bolygón. Az első napokban ugyanis udvarias mosolyokkal billegetett a magyarországi, primitív, Slota-szintű és minőségű szélsőségesek felé. Az már persze a ló túloldala, hogy ha Magyarország bármi módon a Szlovákiába demonstrálási szándékkal átmenni akaró csoportokat vagy szervezeteket törvényileg visszatartani akarja, mert ez nem csak az általános emberi jogokba és a magyar Alkotmányba ütközően törvénytelen, de erkölcstelen is.

Magyarországnak nem kell eme állami despotizálás terén is lecsúsznia a Fico-Slota-féle neofasizmus despotikus államálma színvonalára, hanem az ilyen, nem az országgyűlési pártok által támogatott csoportok átruccanása azoknak a problémája, akik ezeket a – eddig semmiféle említhető problémát nem okozott – csoportokat aktivitásra késztették, s most keresik az egyébként eddig nem is létező szeplőt. Ugyanis ezek a magyar jobboldali átruccanások csak azért neveztetnek botránynak, mert Fico és Slota kimondottan keresik a bajt, és Slota idézőjelben a kínok kínját szenvedi, hogy eddig képtelen volt kimutatni az általuk kreált szlovákiai nácizmus ellenében bármiféle szembe állítható szlovákellenességet. Az eltelt évtizedek alatt ugyanis az öngólok száma olyan jelentős volt a szlovák fasizmus részéről, hogy az állás talán az 50:1 vagy 550:1 arányában kifejezhető. A magyaroknak pedig az az érdeke, hogy ez a fényes bizonyságtétel szemernyi öngóllal se csorbuljon. Ilyen ügyekben tulajdonképpen nem is tud gólokat lőni senki a másiknak, hanem mindenki a saját kapujába lövöldözi az öngólokat. Aki a szlovák állami fasizmus barbárságára hasonló módon válaszol, az saját nemzetének kapujába rúg gólokat. Akiket a Fico-Slota-ikerpár ki akar tiltani Szlovákiából, tiltsa ki, aztán ha nemzetközi botrány van belőle, viseljék annak következményeit.

Ellentétben Gyurcsány Ferenc és a média óvatos megközelítéseivel, melyekkel Ficót igyekeznek Slota által kissé túlzottan befolyásolt, mintegy valamiféle áldozati bárányának feltüntetni, a helyzet az, hogy Robert Ficóról – és ezt Gyurcsány is tudja, a híradások felvételeiből (Gyurcsány Ferenc akarata ellenére) már az arcáról is leolvasható – a magyar miniszterelnök egyértelmű véleménye, hogy Robert Fico olyan vaskosan és primitíven, destruktív és romboló módon nacionalista, ahogyan azok is ezt konstatálják, akik legalább hébe-hóba beletekintenek a szlovákiai kormányzati, már csak idézőjelesen politikába.

Tapasztaljuk, hogy az Európai Unió kifejezetten azon ügyködik, hogy a szlovákiai, már az Unióba lépés előtt is rettentő töménységgel, minőségben és mennyiségben halmozott állami emberi jogsértések kimondottan ama relációk mentén kerüljenek teljes nemzetközi védelemre, hogy a szláv blokk nagyobb, mint a magyar, ezért a szlávok azt csinálnak a szlovákiai és magyarországi magyarokkal, amit akarnak.

Magyarországon – engem is elérnek ezek a hatások – jelentős nyomás van az irányban, hogy aki határozott és korrekt álláspontot képviselhetne a szlovákiai, egyértelműen fasiszta kormány „kisebbségekkel” szembeni cselekményeit illetően, az teljesen hallgasson, aki pedig megszólalhat, Robert Fico malmára hajtsa a vizet. Nincsen okunk azt feltételezni, hogy ez az aljasság nem ugyanilyen, a Központból vezérelt tendenciát mutatna világviszonylatban is, Svájctól az Egyesült Államokig. Amit a magyarok nem értenek, de a politikából mindenki, és amit kizárólag a Hírháttér mer felvállalni, megtesszük, demonstrálva, hogy a Hírháttér az első médium volt messze az egész térségből, amely nem a betanult hazugságok és demagógiák mentén szólalt meg világpolitikai és lokális kérdésekben, hanem a Valós, Központi Konstrukcióból (is) szemlélve a világ történéseit, pusztán a lakosság mesterségesen fenntartott butasága miatt fékezve a még nyíltabb szókimondást. Világosabban: Szlovákia és Robert Fico, valamint szárnysegédje, Jan Slota mögött a Nagy Babiloni Szajha áll, azaz a globalista titkosszolgálat, a Központ, és az erőlteti rá akaratát és romboló kényszerét az egész világra. Az/azok teszik ezt, aki(k) jelenleg – másik mozdulatukkal – a cionistákat tolják az Emberiség legfőbb, nacionálisan is lokalizálható világuralmi pozíció tetejére.

A szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót a globalista titkosszolgálatok legalább régóta az „a buta miniszterelnök”-ként szokták emlegetni. Őt már színre lépésekor is – tudván sok mindent az elkövetkező eseményekről – afféle nagydarab, mesterségesen kreált és kiállított díjbirkózóként demonstrálták, mint aki legalábbis nagyon hasznos lesz arra, hogy nagypolitikai érdekeket bábuként kiszolgáljon, és ettől (a megvetett, buta mivolta mellett is) szimpatikus. Robert Fico ugyan messze rossz értelemben vett nacionalista, bármi értékelvűségre és a becsület látszatára is egyre igénytelenebb, de érzékelhetően nem annyira meggyőződésesen primitív, mint párja, Jan Slota, hanem sokkal inkább politikus alkat.

Jan Slota, akinek intellektuális, morális és kulturális igénytelensége olyan kifejezett, hogy a magyarországi, Országgyűlésen kívüli jobboldaléhoz hasonlít, jellemzően minősített esete annak az irdatlan butaságnak és öngyilkos ostobaságnak, amellyel szeretné azt hinni, hogy a szlovák népet képviseli, miközben a világ valós helyzetéről egy árva kukkot sem szól, és ezzel – elterelve minden valódi problémáról a figyelmet – népét éppenhogy tapossa és a disznók mocskába döngöli. Mindazzal, amivel felemelhetné Szlovákiát és szó szerint hat ökröt csinálhatna a magyarokból, azaz a titkosszolgálati módszerek feltárásával, az államtitkok elsöprésével, a Föld Világrendszerének lórúgásokban történő leleplezésével, ezzel megelőzve a világ minden népét, a szlovákokat az Emberiség csúcsára tolva, nem teszi meg, mert primitív és állatias módon ügynöktípus. Az igazság helyett – mint Für Lajosék és a többi álrendszerváltó – alantas pótcselekvésekbe menekülve magyaroz és cigányoz, mi pedig – ha akarjuk – kényelmesen megáshatjuk neki és társainak is az egzisztenciális sírjukat azzal, hogy mielőtt a részéről is ismert világesemények bekövetkeznek, azaz a világra borul az elektromágneses stb. világuralmi valóság, addig százszor mondhasson nemet a szlovák nép felvilágosítására és az általuk teremtett sötét középkorból való kiemelésére.

Ismétlem, amit a napokban egy magánlevélben írtam:

„…az a gyakorlat, hogy jelen történelmi szakaszunkban aki e térségben patrióta, az egyúttal idióta is…”

Ehhez és a Fico-Slota-jelenséghez kapcsolódik az is, hogy ahogyan Magyarországnak mérhetetlenül sokat árt az a vulgáris és igénytelen, az igazságra semmit nem adó, hanem azt és a tényfeltárókat ellenségként és árulókként üldöző szélsőjobboldali, álnemzeti (mert valójában rettentően és totálisan nemzetpusztító) igénytelenség, amelynek vezető szónoka a kurucinfó és az általa védett pártszolgálatosok, úgy ez a determinizmus Szlovákiát is a csatorna mélyére húzta, és akiben az egészséges szellemiségre való igény, intellektualitás és kulturáltság legalább valamelyest fellelhető, az elfogulatlanul irtózik mind a magyar, mind testvérpárja és közös atyával rendelkező ikre, a szlovákiai, hírhedten primitív és igénytelen nacionalizmustól. A kettő ugyanis egy: közös értelem, közös erkölcs, közös elfogultság, közös nacionalizmus, közös demagógia, közös butaság, közös stratégiai barbárság, közös agresszivitás, közös igénytelenség, közös hazudozás, egységes közönségesség és az elmaradhatatlan, közös atyai háttér, amely maga az antikrisztusi és bábeli sötétség, a Sátán plántája, aki teszi, hogy oszd meg és uralkodj, miközben mind a jobb, mind a bal kezéből ugyanazt kínálja fel. E képletben pedig kimondottan a jobb kezéből etetve a Fico-Slota-féle nácizmust a magyarországi, nemzetinek vélt idiotizmussal.

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
MÁR AZ ELSŐ ÓRÁKTÓL BETILTVA! 2008-11-13. -
MSZP-kormány: 'Szigeteljük el a Hírháttért és nyerjük meg ehhez Kőrösi Imrét!'
/Molnár F. Árpád/
Részlet: ...a Hírháttérről pedig - Biblikusan szólva - sipognak és suttognak, a pártértekezleteken pedig szó szerint napi téma, hogyan kellene csökkenteni azt a botrányt, ami elkerülhetetlen, és kiket kéne akasztani, hogy mind több politikai PÁRT-terrorista megússza.

 

 

2008-11-12. -
Az Emberiség ellenségeinek fekete listája
/A Hírháttér és Molnár F. Árpád/
Részlet: Az elévülhetetlen, (...) a Föld valamennyi államában legalább életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a Földet pusztított Emberiség-ellenes bűnözők fekete listája, az ítéletükkel, mely valami, melyet ránk mondtak ki, amiért képviseltük az Emberiség minimális érdekeit...

 

 

 

2008-11-09. -
Az illuminátusok eredete és a Föld bolygót irányító hatalom - Átfogó levezetés
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Babilon, azaz a Háttérhatalom imádja a jelképeket és mindenhová elhelyezi, ahová csak lehet. Az amerikai egy dolláros az elektromágneses hullámokkal kultikussá tett egyik legfőbb jelképet, a Jézus Krisztus Által Kinyilatkoztatott ördögi háromszöget (Sátán, fenevad és hamis próféta) és az orwelli, echeloni, homlokra pecsétet tett világrend mindent látó szemét és annak e világi, földönkívüli vezetőjét, a Sátánt kódolja, aki a világ trónján ül és hamarosan nyíltan színre lép.

 

2008-10-29. - Roháč, Boross, Mečiar, a KGB és a többiek - Személyes tapasztalatokkal a nemzetközi állami bűnözés sűrűjéből
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Személyes nyomozásaim és politikai üldözéseim konkrétumaival mindenekelőtt a szlovák és az orosz állam bérgyilkosaként elhíresült Jozef Roháčtól kiindulva kivételes tényfeltárást olvashatnak, olyan konkrét eseményeket megismerve, amelyeket soha, sehol és senki nem hozott nyilvánosságra. E cikkben szólóban is megláthatnak olyan összefüggéseket és szervezettséget, amelyekről bizony egyelőre a világon senki nem mer ilyen nyíltan beszélni a 15 millió magyar közül, és amely nem véletlenül váltotta ki a kurucinfó és hasonszőrű pártszemete osztatlan átkozódását.
 

 

2008-10-28. - TomCat feltárja a Jobbikról, amit a Hírháttér hiába hangoztatott hosszú-hosszú hónapok óta - TomCat cikke Molnár F. Árpád részletes elemzésével, az ÚDK kommentárjával
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: TomCat tényfeltáró cikke közben Molnár F. Árpád részletes elemzését olvashatják. Minden aszerint történik, ahogyan hónapokkal ezelőtt előre feltártuk. Az elkövetkezők is aszerint fognak alakulni.

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-20. -
Ott van – de nem látják
/Nagy Sándor (Naleksz)/
Részlet: Körülbelül egy fél éve letöltöttem egy képet – az unokatestvérem iwiw-es adatlapjáról. A fotó Rodin Gondolkodójáról New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban készült...

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-22. -
"Hazádnak rendületlenül!" - Rekviem † Toma Andrásért
/Oravecz Mihály (drágakő-szakértő)/
Részlet: Azért zárták idegszanatóriumba, mert csak így tudták izolálni (?). Gondolom,  továbbra is titok vette volna körül Toma Andrást, ha nem esik darabjaira a kommunista pártállam. De hát tudjuk hogy van ez: Isten malmai lassan, de őrölnek! (...) ...hogy egy embertől, akitől elvették úgyszólván az egész életét, hogy legalább bocsánatot kérjenek, ami minimum kijár bárkinek?

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu