Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Tánczos Krisztina:       "Nagyon sok ember beavatott és beszervezett! Ismerik a Háttérhatalmat. Tudnak az Illuminátusokról, Echelonról, a HAARP-technológiáról, csak nem mernek beszélni... (...) Ők az Ördögöt szolgálják, a Sátánnak engedelmeskednek, eladták a lelküket, az egyéniségüket, a gondolataikat! (...) Ők kiszolgálják a hatalmat, ügynökökként az emberek lebutításával, az ismeretek visszatartásával okoznak kárt. Ők a Sátán ügynökei, a Sátánt szolgálják, mi pedig Istennek szolgálunk."   (2009.04.14.)

   

Nemzetirtó-program!2009-04-22.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


A 2008 november végén publikált "Kollektív életálom" című különleges hangulatú összegző filmünk, mely a terület leleplezését illetően önmagában véve is a magyarság teteje, nagy siker volt. Az Emberiséggel ellenséges, a levadászni való államügynökök összes nemzet- és Emberiség-ellenes aknamunkája is kevés volt, hiszen ezek a pillanatnak élő állatok csak akkor, és csak ott pusztíthatták úgy a Földet, hogy nyilvánvaló volt: a hazugság napjai meg vannak számlálva, és igazságunk nyilvánvalóvá válását egyetlen PÁRT-féreg sem tartóztathatja fel: valamennyi ellenségünk a nemzet szemete, az Emberiség hulladéka és a Mindenható ellensége volt. És ezen szavakat megint - mint annyiszor - a jövőből érzékelve a múltat teszem közzé. És megsúgom: ez még mind semmi...
Soós József cikke olvasása közben a filmet ide kattintva saját gépére is letöltheti, ugyanis ellenségeink, a JÚDÁSFAJ pillanatállatai sem az egész Föld bolygón betiltani nem tudtak minket, sem börtönbe, sem temetőbe nem tudtak juttatni.

(Molnár F. Árpád)

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia Nézőit, Hallgatóit ás Olvasóit! A TUDATOS népirtásról, amit a MAGYAR nemzet ellen követnek el, szeretnék néhány gondolatban szólni.

Mivel ez is egyfajta HÁTTÉRHATALMI "alprojekt", ezért ÁLLAMI szinten TUDATOSAN MEGTERVEZETT és MEGSZERVEZETT rendszer alapján történik. Sajnos SÁTÁN világában már senki sincs biztonságban, és az ÉLETHEZ VALÓ JOGA is kétséges! Mivel a NAGY-BABILONI, HÁTTÉRHATALMI Rendszert szolgálja ki a VILÁG ÖSSZES KORMÁNYZATA, ezért TUDATOSAN ÖSSZEHANGOLTAN viszik véghez ezeket a szörnyű bűncselekményeket!

A MAGYAR NEMZETET minden tekintetben MÉRGEZNI és IRTANI kell! Láthatjuk, hogy a NEMZETÜNK MORÁLIS-ERKÖLCSI-KULTÚRÁLIS hanyatlását, tönkretételét már NEM IS REJTEGETIK!!! TELJESEN NYILVÁNOSAN, ÉS NYILVÁNVALÓAN viszik azt véghez, egy tudatos, előre megszervezett, kidolgozott terv alapján. Természetesen ehhez az ELMEIRÁNYÍTÓ-ELMEURALMI TECHNOLÓGIÁKAT is felhasználják.

De a ROMBOLÁS az TELJES KÖRŰ és mindent átfogó, a HÁTTÉRHATALOM szavát használva:

"GLOBÁLIS" méretű. Ez pedig azt jelenti, hogy a SZELLEMI, EMBERI, GONDOLKODÓ képességünket TÖNKRETESZIK AZ ECHELON-technológiával, de ez még nem elég. IRTANI IS KELL A NEMZETET, ehhez pedig minden lehetséges eszközt felhasználnak az ÁLLAMI BŰNÖZŐK! Pontosabban fogalmazva: HÁTTÉRHATALMI BŰNÖZŐK!!!!

A TESTÜNKET MÉRGEZIK azzal az ÉLELMISZERREL, amit a MAGYAR NEMZET asztalára tesznek! Szándékosan, tudatosan olyan táplálékot fogyasztatnak az emberekkel, ami HOSSZÚ TÁVON SÚLYOS és HALÁLOS BETEGSÉGEKET OKOZ!!!

Itt van a VÁLASZ arra, hogy miért olyan alacsony TRIANONKOR MEGCSONKÍTOTT HAZÁNKBAN az ÁTLAGÉLETKOR, és miért olyan MAGAS AZ ELHALÁLOZÁSI RÁTA!!!

De egyúttal magyarázatot ad arra is, hogy miért születik olyan kevés gyermek! SZÁNDÉKOSAN MANIPULÁLJÁK a SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁST! A sok TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁS (ABORTUSZ), és a fiatal magyar férfiaknak a NEMZŐKÉPTELENNÉ TÉTELE mind azt a CÉLT szolgálja, hogy a SZÜLETENDŐ GYERMEKEK SZÁMA KEVESEBB LEGYEN A SZÜKSÉGESNÉL! Vagyis semmi esetre se szülessen annyi gyermek, mint amennyi a MAGYAR LAKOSSÁG elhalálozási száma. A mérlegnek két serpenyője van: az egyikben az elhalálozás mértéke, a másikban a születések száma van. Akkor NÖVEKSZIK A NEMZET, ha többen születnek, mint ahányan meghalnak. Nálunk sajnos ez fordítva van, többen halnak meg éves szinten, mint amennyi gyerek születik! Így a NEMZETÜNK FOLYAMATOS FOGYÁSBAN VAN! De ez még nem elég, hiszen folyamatosan PUSZTÍTJÁK, MÉRGEZIK a lakosságot szándékosan. A vizet, amit megiszik, MÉRGET TARTALMAZ, az ÉTEL, amit MEGESZIK, mérget tartalmaz. Az ÉLETVITEL, amit az ECHELON-elmeirányító technikával "belesugároznak" az emberek fejébe, HELYTELEN,,és hosszú távon káros az egészségre!

Azon kívül, hogy TUDATOSAN PUSZTÍTJÁK A MAGYAR NEMZETET A MÉRGEZŐ TÁPLÁLKOZÁS ESZKÖZÉVEL, még a KÖRNYEZETET is TUDATOSAN SZENNYEZIK LE NEKÜNK!!! Néhány példát említve: a NÉMETORSZÁGBÓL csonka-Magyarország területére tiltottan becsempészett szemét. Amit KAMIONOKKAL, a közúton hoztak át a "határon", és szerte az ország területén mindenfelé TITOKBAN lerakták. Ezek a szörnyű és súlyos BŰNCSELEKMÉNYEK a magyar emberek egészségét károsították, akik ezt elkövették, azok tudatosan cselekedték ezt meg, ANYAGI HASZONSZERZÉS CÉLJÁBÓL.

A LEGMOCSKOSABB, LEGUNDORÍTÓBB, GÁTLÁSTALAN FÉREG BŰNÖZŐK. És itt legfőképpen az a felelős, aki ezt megszervezte, és aki ezután az egész után a SOK PÉNZT FELVETTE! (Nem a kamionos volt az elkövető, ő csak egy "kishal" volt a gépezetben.)

A Tisza folyó CIÁN és egyéb anyaggal történő szennyezése, az Osztrák állam által mérgezett RÁBA folyó szennyezése, a BŐS-NAGYMAROSI építkezés következtében bekövetkező ökológiai károk........... és még sokáig lehetne sorolni az eseteket!!!.........

Ezek mind-mind a MAGYAR NEMZET EGÉSZSÉGÉT KÁROSÍTOTTÁK! Ebből is látszik, hogy a HÁTTÉRHATALOM által irányított világban NEMZETEKET fordítanak egymásnak úgy, hogy mind a két fél annak hátrányát élvezi csak. Mocskos JÚDÁS, Isten és emberellenes hazaáruló féreg POLITIKAI PÁRTOK, ÁLLAMI KORMÁNYZATOK tudatosan HALLGATNAK ezekről a dolgokról, sőt, SAJÁT MAGUK MEGSZERVEZIK AZOKAT!!!!!!

Fogy a MAGYAR!!!! IGEN, FOGY!!! Mennyire örvendetek neki alávaló FÉRGEK, mocskos JÚDÁSOK!!! Megtehetitek ebben a világban, amit a HÁTTÉRHATALOM irányít SÁTÁN által! Mindent megtehettek, ami ISTEN és EMBERISÉG-ELLENES!!!!

SZENNYEZETT VIZET ITATTOK, MÉRGET ETETTEK A LAKOSSÁGGAL! Teszitek ezt úgy és oly módon, mint az ÁLLATOKKAL! Hiszen nektek nem jelent semmit az életük! Isten-ellenes férgek vagytok, de a TEREMTŐ kegyetlen haraggal fog végezni mocskos féreg életetekkel és lelketekkel, amit eladtatok a FENEVADNAK!!! Alávaló, hitvány senkik!

NEM KELL GYERMEK, hiszen a CSECSEMŐ az újjászületés, a tisztaság jelképe! KRISZTUS Urunk az egyik beszédében a kisgyermeket hozta fel példának, és azt mondta, hogy olyanok legyetek, mint ők, mert nekik van helyük a Mennyek Országában, és életük be van írva a tekercsbe! AKI EZT AZ ÉLETET, a BŰNTELEN, FEDHETETLEN ÉLETET ELVESZI, annak HALÁL AZ OSZTÁLYRÉSZE, ezzel tisztában lehet, nem fog megmenekülni a büntetés alól! Márpedig aki ABORTUSZT követ el, legyen az ORVOS vagy "anya", az EMBERT ÖLT, és FIZETNIE KELL ÉRTE, mikor eljön az ideje! A BŰN NEM MARAD BÜNTETÉS NÉLKÜL, ti alávaló söpredékek, Háttérhatalmi férgek! De az is ÖLT, aki még a MEGFOGANTATÁS LEHETŐSÉGÉT is elvette azzal, hogy az ÉLETFELTÉTEL KIALAKULÁSÁNAK ALKALMATLANSÁGÁT TEREMTETTE MEG AZZAL, HOGY MÉRGEZI A LAKOSSÁGOT, ÉS HÁTTÉRHATALMI UTASÍTÁSRA FOGAMZÁSGÁTLÓ MÉRGEKET KEVER A FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZHEZ!!!

Alávaló HÁTTÉRHATALMI férgek, Isten utálatosságai, FÉLJETEK, mert hamarább eljön az IGAZSÁG KRISZTUS ÁLTAL, mint azt gondolnátok ti magatok!!!!!! Nem lesz lehetőségetek menekülni, mert Ő előle senki ember és Sátán fia nem tud elbújni; az IGAZSÁG GYŐZNI FOG!!!

Hullanak az emberek, mint a "legyek"! Fiatalon: 20, 30, 40 ÉVESEN HALNAK MEG a legsúlyosabb BETEGSÉGEKBEN, és maguk után hagyva a szenvedést és a nyomort! Ennek ÁRA LESZ, és TI MEG FOGJÁTOK FIZETNI EZT!!!! Már lassan csoda lesz, ha 30 éves korában valakinek RENDBEN VAN AZ EGÉSZSÉGE; ezt mind nektek köszönhetik az emberek! Nektek, akik a BIBLIÁBAN MEGJÖVENDÖLT, KRISZTUS ÁLTAL ISMERTETETT NAGY-BABILONI HÁTTÉRHATALOM VILÁGKORMÁNYZATÁBAN vagytok! Ti, akik FELTÉTEL NÉLKÜL SZOLGÁLJÁTOK/KISZOLGÁLJÁTOK A HÁTTÉRHATALMAT, magát a FENEVADAT!!!!

Vele együtt fogtok MEGDÖGLENI, ezt nem lehet másképpen mondani!!!

Láttam embert kínok kínjai között meghalni a családomból miattatok, és látom nap, nap után azt, hogy családok mennek tönkre a HALÁLESETEK, BETEGSÉGEK miatt, mind a ti hibáitokból, mert ISTEN- és EMBER-ellenesek vagytok! ÉLVEZETET TALÁLTOK A SZENVEDÉSBEN, MÁSOK GYÖTRELMÉBEN, ÉS KÉJT A HALÁLBAN, A HALÁL TUSÁJÁBAN, ahogy legyőzi az embert!

De ne feledjétek, hogy az ÉLETET nem győzheti le a HALÁL, ahogy Istent sem győzi le a Sátán, hiszen nincs fölötte HATALMA! Igen, az ÉLET FORRÁSA A TEREMTŐ KEZÉBEN VAN, és csak Ő képes ölni! A HÁTTÉRHATALOM csak ideiglenesen képes "halált okozni", ami azt jelenti, hogy az IGAZSÁG NAPJÁN ÉLET KÖLTÖZIK MINDENKIBE ÉS MINDENBE!

Egy SZÓ, az ÉLET SZAVA, és HOLTAK FOGNAK FELTÁMADNI, A TENGER KIADJA A HALOTTAKAT, és ÍTÉLTET A TÖRVÉNY, az IGAZSÁG TÖRVÉNYE!!!! Melyet senki, és semmi nem fog tudni felülbírálni, megváltoztatni!!! Lesz feltámadása mindenkinek egyaránt, a JÓKNAK AZ ÖRÖK ÉLETRE, A GONOSZOKNAK AZ ÖRÖK KÁRHOZATRA, A GYEHENNÁBA!!!! Akinek be van írva az ÉLET TEKERCSÉBE A NEVE, NEM KELL FÉLNIE SENKITŐL ÉS SEMMITŐL, mert azt NEM LEHET ELPUSZTÍTANI!!!!

Nekünk NEM KELL FÉLNI, mert a TEREMTŐ AKARATÁT CSELEKEDJÜK, és BÍZUNK ABBAN, HOGY KEDVEZŐ ELBÍRÁLÁSBAN LESZ RÉSZÜNK ,MIKOR ELJÖN AZ A NAP, ÉS AZ AZ ÓRA, amikor IGAZSÁG KÖLTÖZIK A FÖLD MINDEN SZEGLETÉBE!!!!

FÉLJETEK, RETTEGJETEK, MERT ALÁVALÓ ISTEN- ÉS EMBERISÉGÁRULÓK VAGYTOK, MÉRGEZITEK AZ ÉLETET, A TERMÉSZETET, azt, ami nem is a tiétek, semmi közötök nincs hozzá, mert minden az ISTENÉ, és rövid időn belül vissza is fogja venni jogos tulajdonát! A FÖLD, amelyet az IGAZSÁGOSAK ÖRÖKÖLNEK, ÉS MINDVÉGIG RAJTA LAKHATNAK, meg van írva a JELENÉSEK KÖNYVÉBEN!!!

NE féljetek, forduljatok KRISZTUS FELÉ, és BÍZZATOK az IGAZSÁGBAN, mert MEGMENTÉS csak TŐLE JÖHET, Ő lesz Az, Aki minden emberek baját, bánatát eltörli! Teszi ezt a SZENT ATYA ÁLDÁSÁVAL, az Emberiség érdekében!!!

NINCS SOK IDŐ HÁTRA, CSELEKEDNI KELL; HIRDESSÉTEK A JÓ HÍRT MINDENKINEK, HOGY ISTEN SEGÍT AZ EMBERISÉGEN! EZÉRT HÁT BENNE KERESSETEK MENEDÉKET, ÉS NEKI SZOLGÁLJATOK!!! Zárjátok ki életetekből a GONOSZT MINDÖRÖKRE, tagadjátok meg a HÁTTÉRHATALMAT, és UNDORODJATOK A SÁTÁNTÓL, mert nektek Ő nem életet, hanem HALÁLT SZERETNE ADNI JUTALMUL!!!!

Isten áldásával, Krisztus erejével íratott ezen sorok tartalma kizárólag az EMBERISÉG ÉRDEKÉBEN! A Háttérhatalom pusztulását felgyorsítva!

Felelős szerkesztő: Molnár F. Árpád Úr, aki az első volt minden MAGYAROKBÓL!!!!!!

Szerkesztő: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Az Emberiség ellenségeinek Júdássöpredéke által aljas indokból és célból, napi egytálnyi Júdásétekért eltitkolt Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-22. -
"Célja: egy csillagsziget, a Kozmoszban valahol" - Versek
/Figler Csaba/
A versek címei: A mi hajónk; Mikor eljött a gonosz; Élők között; Versek egy hajdan volt szerelemről; Versek a szerelemről; A világ nem érti; Csak a pillanat; Aki társat választ; Ha ellobbant már...

Lap teteje

Következő cikk:
HÍRHÁTTÉR - A Világforradalom
2009-04-22. -
Világrendszert döntünk - 1. Rózsa Flores Eduardo, Ficsor Ádám titokminiszter és az NBH, Mészáros Antónia; 2. Draskovics Tibor házának felgyújtása; 3. A Valóság
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Draskovics Tibor! Hogy-hogy a szívéhez nyúlt a Molnár ezen a jelen-jövő filmen, amikor a felvétel és a film Internetes publikációja idején még meg sem találták az FSZB-s diplomata holttestét?!
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu