Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

"A titkosszolgálatok háttere elmondta, hogyan űzött csúfot a magyarokból: közölték: sikerült elérni, hogy a Molnár F. Árpád által hirdetett Igazság a romlás csapásaiként méressen a népre. Ellenségeink a Háttérhatalom mesterséges idiótái voltak."

   

Magyarország, a nyilvános illemhely

 

2009-05-28.
Soós József (Kárpáti Magyar)

Ehhez az anyaghoz, melyet most írok meg, a Molnár F. Árpád úr és én közöttem lezajlott magánjellegű beszélgetés adta az ötletet! A közelmúltban egy olyan beletudást kapott a Szövetségek Árpádja, melyet NYILVÁNOSAN közzé tettünk a HÍRHÁTTÉR Multimédián. Ez a csodálatos anyag velem kapcsolatos és olyan bensőséges információkat közöl számomra, melyeket csak azok értenek meg, akik mélységi beszervezettek, és ismerik a HÁTTÉRHATALMAT!

A Magyar nemzetről és hozzá fűződő, velem kapcsolatos dolgokról volt benne szó. Természetesen ezeknek a tudatában, amiket Árpád testvérem kapott, tisztában voltam, de az Ő általa tudtomra juttatott gondolatok még jobban megerősítették bennem azt, hogy ez a nép, vagyis a MAGYARNAK nevezett szennyes férges nagy sokaság a szenvedésre, és túlnyomó részben a kollektív pusztulásra van ítélve!

Ezt a mostani hatalmas büntetést is azzal vívták ki maguk ellen, hogy ISTENNEK NEM TETSZŐ MÓDON VISELTETTEK hosszú időn keresztül, és ezért a TEREMTŐ hagyja, hogy SZENVEDJEN ez a nép.

Rá kellett döbbennem arra, hogy NEM SZABAD NEMZETEKBEN gondolkodni, csakis kizárólag KRISZTUS JÉZUS tanításai alapján EMBERISÉGBEN kell gondolkodnunk. Az egyéneket TETTEI, CSELEKEDETEI ALAPJÁN kell megítélni, minden más, mely nem a BIBLIAI ÉRTÉKRENDEK, és Krisztus szava által méreti meg az EMBERT, az nem helyénvaló, helytelen, és ISTENNEK NEM TETSZŐ dolog!

Arról már végleg letettem, hogy ezt a maradék MAGYARSÁGOT kiemeljem, és megvédjem a gonosztól, mert ez nem lehetséges, ugyanis a HÁTTÉRHATALOMNAK módjában áll az, hogy teljesen tönkretegye, szétzilálja ezt a KORCS, FÉREG NÉPSÉGET! Mindezt megteheti azért, mert a TEREMTŐ erre LEHETŐSÉGET ADOTT NEKI! Az "ország" vezetőinek minősége egyenes tükörképe annak a MOCSOKNAK, FERTŐNEK, GUSZTUSTALANSÁGNAK, mely magát a kárpát-medencei Magyar népet jellemzi! A HÁTTÉRHATALMI-NAGY-BABILONI Rendszernek lehetősége nyílt arra, hogy ezt a népet teljesen a sárba tiporja, és azt tegyen vele, amit akar! A LEGSÖTÉTEBB ÉRTELMI ÉS ERKÖLCSI SZÍNVONALON HELYEZKEDIK EL EZ A NÉPSÉG; mármint ami a Magyart illeti! Olyan szinten le vannak BUTÍTVA, TÖNKRE VANNAK TÉVE A SZELLEMI KÉPESSÉGEI, hogy AZ ECHELON-technológiák által az ÁLLAT ÉRTELMI SZINTJÉNEK MEGFELELŐ mértékben helyezkedik el! Annyira BUTA, ECHELON-NYOMORULT DISZNÓ, VÁGÓBAROM, hogy nem veszi észre azt, hogy mit tesznek vele! Olyan HITVÁNY FÉREG, MOCSKOS, GERINCTELEN PATKÁNY VEZETŐI és PÁRTPATKÁNYAI VANNAK ENNEK A NÉPSÉGNEK, mely a LEGMÉLYEBB SÖTÉTSÉGBE taszítja bele ezt a maroknyi 15 MILLIÓS sokaságot! Olyan kegyetlen program van rájuk állítva az ECHELON-rendszerek által, hogy MÉG EGYMÁSNAK IS A GYŰLÖLT ELLENSÉGEI LETTEK! Utálják ezek saját magukat is; SZELLEMI NYOMORÚSÁGBAN, DISZNÓÓLBAN ÉLNEK! A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM után megmaradt maradék csonka ország lakossága ÖNMAGÁNAK AZ ESKÜDT ELLENSÉGE, de ezen túlmutatva a SAJÁT FAJÁT ÉS HITVÁNY MAGYARSÁGÁT MEGTAGADJA mindenkor és mindenhol, így az ELCSATOLT ORSZÁGRÉSZEKBEN élő maradék magyarságot is!

Nem lehet velük semmit kezdeni, mert ISTEN-tagadókká, a SZENT TÖRVÉNYEK be nem tartóivá váltak, melyek hatására a TEREMTŐ SZÍNE ELŐTT UTÁLATOSAK LETTEK!!!

Nem lehet mást mondani, mint hogy a 15 MILLIÓS magyarság azon felül, hogy saját maga ellensége is, és KOLLEKTÍVEN A MAGUK ÁLTAL CSINÁLT FEKÁLIÁBAN, ÜRÜLÉKBEN FULLADOZNAK, még ezen felül azt is megteheti velük a Háttérhatalom, hogy MÁSOK, IDEGEN NÉPEK ÉS VEZETŐK a magyar nép FEJÉRE CSINÁLJANAK, ÉS MÉG MÁSOK SZEMETÉBEN ÉS ÜRÜLÉKÉBEN KÍNLÓDJANAK, SZENVEDJENEK ÉS BELEFULLADJANAK!

Ehhez a Teremtő hagyja, hogy talán a Világtörténelem LEGHITVÁNYABB ISTENTAGADÓ, HAZA ÉS EMBERISÉG-ELLENES FÉRGEI, PÁRTPATKÁNYAI irányítsák ezt a hitvány és nyomorult nemzetet! Így lehetségessé vált az, hogy MINDENKI, még egyszer mondom: MINDENKI A LÁBÁT TÖRÖLJE BELE A MAGYARBA, és a FEJÉRE VÉGEZZE EL A NAGY ÉS GUSZTUSTALAN DOLGÁT! Eljutottunk oda, hogy a NAGYVILÁG DERÍTŐJE, SZENNYES EMÉSZTŐGÖDRE LETT EZ AZ ORSZÁG! Aki ide téved, az mindenki rúghat-tiporhat a magyaron!

 


A Kárpáti Magyar, Soós József Úr első olyan debütálása a fenti 11 perces műsor, melyben Ő Maga is látható. A műsor címe: "Ragyogó forrás, '84-angyalok". A magyarok persze olyan buták voltak, hogy egy kukkot sem értettek meg ebből sem. Statisztikáink szerint a legbutább szavazókat a Jobbik termelte ki. Az elmúlt egy év Magyarország-szervezése úgy festett, hogy minél inkább fanatikus híve volt valaki a Jobbiknak és Vona Gábornak, annál butább volt az összes természettudományhoz és művészethez, ugyanakkor magyarságát roppant közönségességgel és a szexualitás tárgykörébe tartozó legocsmányabb obszcenitással "hangsúlyozta", természetesen az összes tartalmi (érvelési) elemtől megfosztva. Azaz kereken kimondhatjuk: a Jobbik "nemzeti" bálványképe, a kurucinfó és társai kiváló munkát végeztek. Pont olyat, amilyet előre bejelentettünk. Na, ezek azok az alacsonyrendűséget tanúsító ismertető jegyek, amiktől a Hírháttér pártfogói mindig olyan rettenetesen messze álltak. A Hírháttér erkölcsi és értelmi konstrukciója eleve kizárta, hogy a gyűlölet és az ostobaság férgei és kutyái közénk keveredjenek. Ugyanis ami Vona Gábor szórólapjain általa reklámozott ellenségeinknél - így a kurucinfónál, a Barikádnál, a Nemzeti Hírhálónál (amelyek mind egyoldalúan kezdeményeztek támadásokat ellenünk!) - alapkövetelmény, azaz náluk a demagógia, a butaság, a hazaárulás, a hazudozás, a valóság napi pártérdekek szerinti eltitkolása, az Emberiséggel szembeni ellenségesség és a rosszindulat, az nálunk - és reméljük örök időkre - sosem létezett! Morvai Krisztina - profi titkosszolgálatisok feleségeként (mint Bánó András és Baló György) - az igazságot és az igazság hirdetőit szégyellte, hogy az állam mellett megfeleljen az antimagyarita, hibbant és Veéreskezű néró Jobbikos államvédelmi médiumkutyáknak, akikről a pillanat kényelméért fel sem fogta, hogy már a történelem szemétdombján végezték, csak ugyanezek miatt lassan lebben fel erről a függöny, mielőtt mindenki meglátja. Mi viszont nem szégyelljük azokat, akik előtt sikerrel vizsgát tett, hanem undorodunk tőlük. Mindegyik Emberiség elleni JÚDÁSFAJI anti-Krisztustól, akik az imént felsorolásra kerültek. Morvai Krisztinának szövetségese volt a Sátán; nekünk viszont végig az ellenségünk, aki - mint az imént olvasható volt - magától jelentkezett erre a funkcióra. Talán mert túl kevés rokonságot fedezett fel fajtája és a mi fajunk között.
(Molnár F. Árpád, aki azért lett az első, mert sosem félt, és az Isteni Igazságokat sosem cserélte a Sátán hazugságaira)

De nem ez a legszörnyűbb, hanem az, hogy van néhány olyan EMBER - nagy betűvel írom, hogy mindenki megértse: EMBER!!!!! -, Aki szívesen segítene ennek a PUSZTULÓBAN LÉVŐ NÉPSÉGNEK, de a segítségre nem tartanak igényt, és még azokat is üldözik, akik mindvégig őszintén, és tiszta lelkiismerettel azért fáradoztak, hogy kiemeljék ezt a népet abból a FERTŐBŐL, amibe belekerült! DE OLYAN PRIMITÍV, BUTA VÁGÓBAROM AZ ÖSSZES, hogy nem tart igényt rá, inkább tovább fürdik saját és mások ürülékében, és eszik a MOCSKOT, melyet a PÁRT-patkányok eléjük dobnak, és isszák a HAZUGSÁGOT, melyet a LEGUNDORÍTÓBB HÁTTÉRHATALMI PATKÁNY VEZETŐIK itatnak velük!

A mérget adják nekik, mely a BIZTOS ÉS FÁJDALMAS PUSZTULÁSUKAT OKOZZÁK!!

Mi nem vagyunk egyetlen NEMZETNEK, sem NÉPNEK/NÉPCSOPORTNAK a tagja, mert mi KIZÁRÓLAG ISTEN törvényeit és KRISZTUS Urunk tanításait vagyunk hajlandóak elfogadni, és csak ezeknek vetjük alá magunkat! Minden más, mely a HÁTTÉRHATALOMTÓL, ezen Világ BITORLÓJÁTÓL, a Sátántól jön, ELVETJÜK, és kivonjuk belőle magunkat! MI NEM VAGYUNK RÉSZE ENNEK A VILÁGNAK, CSAK BENNE ÉLÜNK, mert ez így lett eltervezve! Éppen ezért nekünk egyetlen egy világi kormányzat nem parancsol, és nem döntheti el azt, hogy mit és hogyan cselekedjünk! Az IRÁNYADÓ MÉRTÉKET kizárólag a SZENTÍRÁS és KRISZTUS TANÍTÓ SZAVA jelenti számunkra; minden, ami ezen kívül van, az nem Istentől való, éppen ezért nem engedelmeskedünk neki!

De szomorú azt látni, hogy 15 millió ember halad a PUSZTULÁSA, kollektív megsemmisülése felé, csupán azért, mert ELVETIK és MEGTAGADJÁK, pontosabban NEM FOGADJÁK EL AZ ISTEN LÉTEZÉSÉT, és NEM ISMERIK A TÖRVÉNYEIT!!! A büntetés hatalmas, mert ha ez így marad, a TELJES MEGSEMMISÍTÉS, a FÖLSZÁMOLÁS fog következni; már csak "porában él ez a nemzet", és országa sincs, mert már régen nem az övé! Minden NÉPSÉG ebbe törli bele HÁTTÉRHATALOM MOCSKÁTÓL KOSZOS LÁBÁT, és a Magyar olyan alantas és nyomorék lett, hogy EZT NEM VESZI ÉSZRE!

Nem tudja felfogni, mert az ELMEIRÁNYÍTÓ TECHNOLÓGIÁKKAL TELJESEN AGYONVERTÉK!

Megtehette ezt a Háttérhatalom, mert olyan mértékben gyarló, és Istentagadóvá lett a magyar, hogy hagyja ezt a Teremtő Isten!

Annyit lehet tenni, hogy aki nem akar a csapásokból, a büntetésből részesülni, abból osztályrészt vállalni, az fusson ki NAGY BABILON MOCSKÁBÓL, és keresse az IGAZSÁGOT, A MEGMENTÉST, A BÉKÉT A TEREMTŐ ISTENBEN, ÉS HELYEZZE BIZALMÁT A KRISZTUSBA, MERT HA EZT MEGTESZI, MINDEN NEMZETEK FÖLÉBE KEREKEDIK, ÉS A LEGHATALMASABB LESZ, UGYANIS ISTEN SZEMÉBEN KEDVESSÉ VÁLIK! Nem kell mást tenni, mint EGYÉNENKÉNT Isten felé fordulni, Benne keresni a MEGMENTÉST, és a jutalom sem marad el, mert a TEREMTŐ mindig állja a szavát, és akiben örömét leli, az hatalmas magasságokba emelkedik! Megadatik neki a VÉDELEM, és a hatalmas tudás mely által a legnagyobbak közé emelkedik fel!

Nem kell senkinek a nemzettel pusztulnia, hiszen lehetősége van arra, hogy kiszaladjon belőle, és még a ruháról is leverje azt a port, mely onnan, a bűnös néptől származik!

Fordíts hátat a NAGY BABILONNAK, és HELYEZD BIZALMADAT A TEREMTŐBE, ÖNZETLENÜL SEGÍTS MÁSOKON, ÉS MINDIG KERESD AZ IGAZSÁGOT! Cselekedd az ISTEN TÖRVÉNYEIT, és TAGADD MEG A VILÁGI TÖRVÉNYEKET, még akkor is, ha esetleg azzal kell szembenézned, hogy üldözött leszel!

Ezt a levelemet mindenki számára ajánlom fel, és külön szeretném TISZTELETEM és BARÁTSÁGOM kinyilvánítani az emberiség "malomkövese" számára, és minden Hírháttér munkatársam részére, akik életüket, és fáradságot nem kímélve mindig készen állnak arra, hogy a TEREMTŐT szolgálják, és az emberiségen, illetve egyéneken segítsenek!

Ne feledje el senki, hogy HOZZÁNK BÁTRAN, BÁRMIKOR FORDULHAT, ha valami olyan panasza van, vagy félelem gyötri, esetleg kínzó rettegés uralkodik el a REMÉNYTELENNEK TŰNŐ JÖVŐKÉP TÜKRÉBEN! Akkor bátran forduljon hozzánk: mi segítünk; segítünk akkor is, ha már senki nem AKAR, vagy NEM MER azokkal a problémákkal foglalkozni, amik a VILÁG és az EMBERISÉG BAJÁT jelentik!

Tisztelettel minden HÍRHÁTTÉR nézőnek, hallgatónak az Úr nevében, Jézus Krisztus nevében!

(Készült: 2009.05.02.)

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


Az Emberiség ellenségeinek Júdásfaja által aljas indokból és célból, napi Júdásétekért elrejtett Valóság pártmentes (tehát intellektuális nagyságrendekkel felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)
 

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)
 

2009-04-26. - A HAARP titkos alkalmazási területeiből, és a világuralom - A világ soha nem publikált titkaiból
/Molnár F. Árpád/

Előző cikk:
2009-05-28. -
Fotózd az árulót!
/Nagy Attila (orvos, közíró)/
Részlet: Pusztán a szavazáson való részvétel néma hozzájárulást ad ahhoz, hogy Magyarország kifosztása, teljes leigázása demokratikusnak látszó keretek között haladjon tovább a megkezdett úton. Ebben az a megbocsáthatatlan ostobaság hajtja járomba a népet, amit a Ne szavazz! kezdetű felhívásra érkezett válaszok tükröznek. („Aki a NEM-re budít, az ügynök vagy elmebeteg.” Aki már meglátta egy párt zsidesz- jellegét, az szerint ”Nem kell a Fideszre szavazni, lehet a Jobbikra is.” (...) Lehet, hogy jobban hangzik a Jobbik neve, de a reklámarcok mögött még nagyobb hazugság húzódik.

Lap teteje

Következő cikk:
Sokkoló bejátszásokkal: 2009-05-29. -
HÍRHÁTTÉR TV
: Programozott vadállatok: A rendőri állomány és az Echelon
/Soós József (Kárpáti Magyar) - Molnár F. Árpád/
/Zene: Molnár F. Árpád/
(Film, 15 perc)
Tartalom: Rendőri brutalitás, korrupció és rosszindulat az egész bolygón. Aki az állományba kerül, mondhatni azonnal személyiséget vált, mintha kicserélték volna. Soós József Úr és Molnár F. Árpád - aki a rendőrséggel együtt dolgozott - arról beszélnek, milyen minőségű ez a csordaszellem és antiszociális lelkület, és egy az egyben megnevezik a személyiségcsere okát: a felépült titokzatos Nagy Babilont, amely elmetechnológiai despotizmusával nem csak az állományba lépőket uniformizálja és degradálja, de meg is határozza, kik kerüljenek a rendőrség tagjai közé! A sokkoló bejátszások ellenére filmünket mégsem csak 18 éven felülieknek ajánljuk, mivel az állami szervek és a Háttérhatalom reális ismerete alapvetően fontos ahhoz, hogy az ember nemhogy életét, de a lelkét megmenthesse az örök szenvedéstől!
(Megtekinthető és letölthető!)
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu