Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
Hallgassa a Hírháttér Rádiót! Klikk a hangszóróra!
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.        *** hirhatter. com ***

A Hírháttér pártfogóiból: Athenagorasz (terjesztő), Bokor Imre (ezredes professzor), Czike László (közgazdász, publicista), Ebergényi Németh Magda (emberjogvédő, költő), EFE Alapítvány, Fenyvesi Miklós (főszerkesztő, költő), Fenyvesi Theresa (író, tanár, Echelon-tanú), Figler Csaba (költő, újságíró), Jövőnk.info, Karancsi Tibor (olajrendőr, túlélő), Kozenkay Jenő (kémelhárító), Kőrösi Imre (OGY-i képviselő, tényfeltáró), Lakatos Pál (újságíró, tényfeltáró), a Magyar Családok Országos Szövetsége és Urbán Szabó József (elnök), Magyar Ifjúságért Mozgalom és Vass Szabolcs (ügyvivő), Magyar Néppárt és Sebők István (elnök), Magyar Sors Online és Varga Szibilla, Malomfalvi Szász Ágnes (biokémikus, svéd országgyűlési képviselő), Krisztián György (Anglia), Mónus Áron (matematikus, író, tényfeltáró), Munkáspárt, Nagy Attila (orvos, közíró), Posta Imre (tényfeltáró), Roma Jogvédő Újságírók, Szabadi Béla (minisztériumi államtitkár, közgazdász), Szász Lóránt (tudós, költő), Szabó József (hitvallasom.hu főszerkesztője), Szemenyei-Kiss Tamás (újságíró), Szeszák Gyula (főügyész, olajügyész, túlélő), Terra Incognita és Audie Rácz Era (főszerkesztő), Torgyán József (miniszter), Tóth Tamás (Magyarok Szövetsége), Választópolgárok Szövetsége, http://www.valosag.net, Vanilia, Wennesz István (tengizi túlélő), Zsigai Klára (költő, aktivista), Apáthy István és Apáthy Gabriella (KJE), Barna Tibor (KJE), Gőbl György (KJE) és sokan mások... Az állami bűnszervezeti koncepciós perek és bírósági perek Magyarországon legfőképpen az MSZP, a Fidesz és a Hit Gyülekezete vezetése részéről karakterizálódtak. Ezek egy közös vonatkozása meghatározó: Izrael és a MOSSAD!!!Az oldal és a Hírháttér (az Emberiség) belföldi ellenségei közül: Bajnai Gordon, Balajti László (NBH-igazgató), Bencze József (országos rendőr-főkapitány), Bognár Bálint (Sanoma Budapest Zrt., Videoplayer), Dávid Ibolya, Dávid Károly (Bács-Kiskun megye rendőr-főkapitánya), Dinkó Tamás (DiMa Kft. vezetője), Draskovics Tibor, Fehér Zsuzsa, Ficsor Ádám, Gergényi Péter, Gyurcsány Ferenc, Horváth Imre (Bács megyei csop.vez. ügyész), Horváth István (kméti ügyész), Juhász Gábor (titokminiszter), Karasz Csaba (Kecskemét rendőrkapitány-helyettese), Kiss Attila Tamás (debreceni ügyvéd), Kiss Lajos (igazságügyi orvosszakértő), Kopasz Zsolt (vezető ügyész), Kovács Krisztina (PKKB-vérbíró), Kovács Tamás (legfőbb ügyész), Kovácsics Ferenc (KBH-igazgató), Laborcz Sándor (KGB), Madarász Károly (KFH-igazgató), Magyar Televízió vezetősége és számos hírszerkesztője, MAZSIHISZ, Medgyessy Péter, Metzinger Éva (jegyző), Németh Sándor (Hit Gyülekezete), Orbán Éva, Orbán Viktor, Pesty László, Pigniczki Zsuzsanna (elektrosokkos kém- és katonaorvos, pszichiáter), Pintér Sándor (milliárdos tömeggyilkos terrorista), RTL Klub tulajdonosai és szerződéses bűnözői, Szabó György (Sanoma Budapest Zrt.), Szilvásy György, Szűcs Attila, Varga Éva (vérügyész), Zombor Gábor (Kecskemét polgármestere), Zsigó Tímea (kiskunfélegyházi nyomozó és bűntársai). (2010.02.11.)

   

Alkotmányvédelmi Hivatal, azaz ÁVH!

 

2010-08-13.
Soós József "Titán" (politikai üldözött keresztyén újságíró, minden idők egyik legnagyobb tényfeltárója, a Hírháttér főmunkatársa, Echelon-tanú)

Alkotmányvédelmi Hivatal!

Tisztelettel üdvözöljük a HÍRHÁTTÉR Multimédia minden Nézőjét, Hallgatóját, Olvasóját! Egy közérdekű bejelentést szeretnénk most a nyilvánosság elé tárni, ezt ötvözve a KATONAI és POLGÁRI titkosszolgálatok működési és technológiai felépítésével, azok hátterével...

Akkor kezdjük az alapoknál, milyen MUNKAMÓDSZEREK azok, melyek hétköznapos rutinműveletek minden TITKOSSZOLGÁLATNÁL.

- A titkos információgyűjtés törvényben erre felhatalmazott szervnek az a tevékenysége, amelynek során feladatainak ellátása érdekében a MAGÁNLAKÁS, a MAGÁNTITOK és a LEVÉLTITOK sérthetetlenségéhez, a személyes adatok védelméhez, valamint a BIRTOKVÉDELEMHEZ fűződő jogok korlátozására alkalmas - AZ ÉRINTETT TUDTA NÉLKÜL ALKALMAZOTT - eszközökkel és módszerekkel TITKOSAN személyes, köztük különleges és más adatokat vesz fel.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény felhatalmazza az INFORMÁCIÓS HIVATALT a titkos információ gyűjtésére.

A titkos információgyűjtés:

- TITKOS KAPCSOLATOT LÉTESÍTHET MAGÁNSZEMÉLLYEL/SZEMÉLYEKKEL.

- INFORMÁCIÓGYŰJTÉST ELŐSEGÍTŐ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKET HOZHAT LÉTRE ÉS ALKALMAZHAT.

- SAJÁT SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA ÉS A VELE EGYÜTTMŰKÖDŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK VÉDELMÉRE, VALAMINT A NEMZETBIZTONSÁGI JELLEG LEPLEZÉSÉRE FEDŐOKMÁNYT KÉSZÍTHET ÉS HASZNÁLHAT FEL.

- FEDŐINTÉZMÉNYT HOZHAT LÉTRE ÉS TARTHAT FENN.

- Feladatai által érintett személyt/személyeket, valamint az azzal kapcsolatba hozható helyiséget, épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, járművet, eseményt megfigyelhet, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti.

- Beszélgetést lehallgathat, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti. TÁVKÖZLÉSI RENDSZEREKBŐL, és egyéb adattároló eszközökből információkat gyűjthet.

- LAKÁST TITOKBAN ÁTKUTATHAT, az észlelteket technikai eszközökkel rögzítheti.

- LAKÁSBAN TÖRTÉNTEKET technikai eszközök segítségével megfigyelheti és rögzítheti.

- LEVELET és egyéb POSTAI KÜLDEMÉNYT felbonthat, ellenőrizheti, és azok tartalmát technikai eszközökkel rögzítheti.

- TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS útján továbbított közleményt megismerheti, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti.

- A LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÁLTAL KIJELÖLT ÜGYÉSZ ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁVAL A NYOMOZÁS MEGTAGADÁSÁNAK VAGY MEGSZÜNTETÉSÉNEK KILÁTÁSBA HELYEZÉSÉVEL INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSBAN ÁLLAPODHAT MEG BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉVEL ALAPOSAN GYANÚSÍTHATÓ SZEMÉLLYEL, HA AZ ÉRINTETT SZEMÉLLYEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ FŰZŐDŐ NEMZETBIZTONSÁGI ÉRDEK JELENTŐSEBB, MINT AZ ÁLLAM BÜNTETŐJOGI IGÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ FŰZŐDŐ ÉRDEK.

Most, hogy körvonalazódva mindenki el tudja képzelni, milyen módszerekkel dolgozik a TITKOSSZOLGÁLAT, kezdjünk is bele az anyagba, melynek azt a címet adtuk, hogy ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL. Mindenki számára észrevehető az a mozaikszó, mely az "új névből" előbukkant..., mely így hangzik, hogy Á.V.H. Ez miatt is írták egybe az első kettő szót, hogy az "A" és a "V" betű ne legyen annyira észrevehető. Mert ez a mozaikszó az 1950'-es évek hírhedt ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁGÁRA KÍSÉRTETIESEN HASONLÍT!

Vajon milyen ok/okozati összefüggések miatt lett az 1990 év óta használt NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL név megváltoztatva???

Első gondolata mindenkinek az, hogy: >>> ÚJ KORMÁNY, ÚJ MINISZTÉRIUMOK, ÚJ HIVATALI MEGNEVEZÉSEK, MELYEKBEN "ÚJ" SZEMÉLYEK FOGLALNAK HELYET... Módosított, átváltoztatott hivatali felépítéssel, hivatali struktúrával...

Azonban ennél sokkal bonyolultabb összefüggések vannak a HÁTTÉRBEN. Ha valaki még emlékszik vagy utána néz, a 20 évig, azaz 1990-től 2010 év közepéig használt NEMZETBIZTONSÁGI CÍMERNEK, a következőket fogja látni.

"ÁRPÁDSÁVOS PAJZSON A FELIRATOS SZALAG, MELYEN AZ ALÁBBI JELMONDAT VOLT OLVASHATÓ 20 ÉVEN KERESZTÜL: "A HAZA MINDEN ELŐTT!". FÖLÖTTE A MAGYAROK ŐSI JELKÉPÉNEK SZÁMÍTÓ, SZÁRNYAIT SZÉTFESZÍTETT MADÁR, MELYNEK CSŐRÉBEN A HATALMAS KARD... EZT AZ ÁLLATOT MINDENKI ÚGY ISMERI, HOGY " TURUL-madár"; A MAGYAROK JOGAIT, FÖLDJÉT, KULTÚRÁJÁT KÍVÁNTÁK VELE SZIMBOLIKUSAN VÉDENI. EGY ŐSI BÁLVÁNY, MELY NAPJAINKRA MEGFAKULT, ÉS FELEDÉSBE MERÜLT, HAMAROSAN TELJESEN ELTŰNIK MINDENHONNAN... EZ A JELKÉPHALMAZ EGY SZABÁLYOS KÖRREL VOLT ÖSSZEKÖTVE, MELYNEK SZÍNE A KÉK SZÍN ÁRNYALATAINAK VÁLTOZATOS TÓNUSAIBÓL ÁLLT. BENNE, A KÖR FELSŐ RÉSZÉBEN AZ ÁTALAKULÁSI/ ÚJRA MEGALAKULÁSI DÁTUMA A TITKOSSZOLGÁLATNAK, AMELY 1990-ben KÖVETKEZETT BE. A KÖR ALSÓ ÍVÉBEN PEDIG A FELIRAT (cégnév): NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL.

Az ÚJ titkosszolgálati névvel elhagyták a MAGYAR vonatkozású jelképeket, és tartalmi fogalmakat. Most már nem a HAZA MINDEN ELŐTT a jelszó, hanem a "mindenkori alkotmány", mely ízlés szerint ALAKÍTHATÓ, MEGVÁLTOZTATHATÓ, ELTÖRÖLHETŐ. Az ÚJ NÉV is erre utal. ALKOTMÁNYVÉDELMI feladatokat lát el. Hozott, meghozott TÖRVÉNYEKET véd, nem pedig a NEMZET érdekeit. Ugyanis NEMZETRŐL MÁR NEM LEHET BESZÉLNI. Ez az ÚJ VILÁGREND berendezkedési intézményrendszerének egy újabb mozzanata. Szépen lassan átalakul az ÁLLAM EDDIGI FELÉPÍTÉSE, ugyanis az ÚJ VILÁGREND kialakulásának az UTOLSÓ FÁZISAIBA érkeztünk el. Így VÉGKÉPPEN ELTÖRÖLTETIK MINDEN OLYAN MOMENTUM, MELY EGY-EGY ADOTT NÉPCSOPORT NEMZETI SAJÁTOSSÁGÁT SZIMBOLIZÁLTA. Még akkor is, ha ezt csak látszatra tette meg a közelmúltban is...

Az ALKOTMÁNYBAN FOGLALT TÖRVÉNYEK NAGYON KÖNNYEN VÁLTOZTATHATÓK, ELTÖRÖLHETŐK, ESETLEG ÚJAK BEVEZETHETŐK. Csupán az ORSZÁGGYŰLÉS KETTŐHARMADOS TÖBBSÉGE SZÜKSÉGELTETIK HOZZÁ. Így a lakosság észrevétele nélkül, TITOKBAN hozhatók olyan döntések tömkelegei, melyek az állampolgárok/világpolgárok JOGAINAK FOKOZATOS KORLÁTOZÁSÁT PRODUKÁLJÁK, melyek elérkeznek addig a pontig, mikor már a TELJES SZEMÉLYISÉGJOGOK TOTÁLISAN MEGSZÜNTETVE LESZNEK.

Ezt mesterségesen létrehozott okokkal (BŰNÖZÉS, KÖZREND DRASZTIKUS ROMLÁSÁVAL), illetve politikai propagandával keltett MÉDIUMOK segítségével elhitetett ürügyek biztosítják. Így LEHET SZIGORÍTANI A TÖRVÉNYEKEN, és KEMÉNYEBB SZANKCIÓKAT életbe léptetni! Az ÜRÜGY adott ahhoz, hogy további TOTÁLIS TECHNOLÓGIÁS MEGFIGYELÉSEKET, KONTROLLOKAT LEGALIZÁLJANAK.

Mindez a VILÁGÁLLAM felépítési struktúrája, amely úgy építetett ki, hogy a lakosság ebből semmit sem vett észre. ALKOTMÁNY VÉDELMI HIVATAL, szándékosan különírva, így olvasható az A.V.H. mozaikszó, mely mindenki számára ismerősen hangzik a XX. század '50-es éveiből.

Ugyanakkor vannak a NÉVVÁLTOZTATÁSNAK egyéb más okai is; többek között az, hogy a HÍRHÁTTÉR Multimédia által megalkotott BŰNÜGYI IRODALOM mostanáig úgy dokumentálta a POLGÁRI TITKOSSZOLGÁLATOT, hogy NBH vagyis NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL. Minden ANYAGUNKBAN, TÉNYFELTÁRÓ KORDOKUMENTUMBAN a 2010. év közepéig használatos módon volt rögzítve. De a kor, az idő változik, nekünk is haladni kell vele, így a továbbiakban ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL néven fogjuk feltüntetni, de úgy, hogy minden esetben oda lesz írva csatolmányként, hogy a korábbi NEMZETBIZTONSÁGI HIVATALRÓL van szó. Mert így a JOGFOLYTONOSSÁG dokumentálva van, és nem lehet semmi esetre sem félreértelmezni, vagy kibújni a felelősség alól!

A SZERVEZETT BŰNÖZÉS TÉNYFELTÁRÁSÁBAN toronymagasan az első helyen a HÍRHÁTTÉR Multimédia szerepel. A KORDOKUMENTUMOK az 1990-es évtől a 2010. év közepéig, pontosabban az ORBÁN-kormány megalakulásáig NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL néven említette a POLGÁRI TITKOSSZOLGÁLATOT, ez annyiban módosul a továbbiakban, hogy az ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL név mellett szerepelni fog továbbra is a régi megnevezés. Ezzel a változtatással nem kerülhető el a JOGFOLYTONOSSÁG, így a korábbi BŰNELKÖVETŐ TERRORISTÁK a továbbiakban is FELELŐSSÉGRE lesznek vonva az eddig elkövetett, és az ezután elkövetésre kerülő szörnyűségek miatt!

Ehhez az anyaghoz szeretném hozzácsatolni azt a legújabb hírünket, hogy a SANOMA BUDAPEST MÉDIA VÁLLALAT által kezdeményezett PERSOROZATOT úgy kívánta eltussolni az ÁLLAMI BŰNSZERVEZET, hogy a perben érintett kettő személy közül, az egyiket (SOÓS JÓZSEFET) tudtán és AKARATÁN kívül felmentette a TÖRVÉNYSZÉK elé hurcoltatás elöl. Így két vezető szerkesztő közül csak az egyik ellen kívántak volna a továbbiakban eljárást folytatni, MOLNÁR F. ÁRPÁD ÚR ELLEN. Ezzel akarva csökkenteni a VÉDEKEZÉSI lehetőségeket, és a PER KIMENETELÉRE NÉZVE a kedvező feltételeket.
 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett, eredetileg putyini KGB-s Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

Az ÁLLAMI NYOMOZÓ HATÓSÁGOK, NYOMOZÓ SZERVEK indoklása az volt, hogy a kettő érintett közül az egyik KILÉTE, TARTÓZKODÁSI HELYE, MOZGÁS- ÉS ÉLETTERE ISMERETLEN SZÁMUKRA, sőt, hogy én, SOÓS JÓZSEF, KÁRPÁTI MAGYAR, lehet, hogy külföldi vagyok! Így (mondták a minket leginkább ismerő KECSKEMÉTI RENDŐRÖK) mivel nem ELÉRHETŐ az egyik érintett, a NYOMOZÁST LEZÁRJÁK. Csupán egy személy ellen kívánnak a továbbiakban bírósági pert kilátásba helyezni. [Azóta új hír, hogy egyetlen kecskeméti rendőrségi, ügyészségi és bírósági szerv sem akarta átvenni a másik érintett, SOÓS JÓZSEF elérhetőségét, hogy ne kelljen bevonni a perbe!] SŐT: Kecskemét rendőrvezetői mindent megtettek, hogy ne kelljen találkozniuk MOLNÁR F. ÁRPÁD ÚRON KÍVÜL EGYIKÜNKKEL SEM! MINDEN BŰNTETTET MOLNÁR F. ÁRPÁD ÚR ELLEN PRÓBÁLNAK ÖSSZPONTOSÍTANI, úgy téve, mintha körülötte senki nem létezne, nem írt és nem tett volna soha, senki, semmit, és nem létezne ezután sem, senki! Ezúton is KÖZHÍRRÉ TÉTETIK, hogy NEM REJTŐZKÖDIK EGYIKÜNK SEM, SENKI ELŐL, BÁTRAN VÁLLALUNK MINDEN NEMŰ MEGHURCOLTATÁST, NEM BÚJUNK KI A FELELŐSSÉG, ÉS AZ ÁLTALUNK BIZONYÍTÉKOK ALAPJÁN ALÁTÁMASZTOTT ÁLLÍTÁSOK ALÓL. Melyek egyértelműsítik a SANOMA BUDAPEST ZRT. és VEZÉRIGAZGATÓJA, SZABÓ GYÖRGY által elkövetett EMBERISÉG ELLENES, HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ bűncselekményeket!

Nem kívánok időt pazarolni arra, hogy még egy alkalommal publikáljam, milyen módon figyelik és nyomozzák le az adott személyre vonatkozó összes információt, de az TÉNY, hogy nem csupán a TITKOSSZOLGÁLAT, hanem az összes fontosabb HIVATALI SZERV tudja naprakészen, hogy hol, mikor, mit teszünk, és mit csinálunk, merre járunk, kivel tartunk kapcsolatot... stb... stb...

Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy REJTŐZKÖDNEK az elkövetők, mert semmi nincs a kezükben, amit SAJÁT, és BŰNSZERVEZETÜK védelmére felhozhatnának! Nevetséges az, hogy nem tudják, melyikünk éppen hol van. De azt HAZUDTÁK, HOGY AKÁR KÜLFÖLDI IS LEHETEK.

Isten kegyelme által íratott, Jézus Krisztus védő keze által, ámen!

Dicsőség az Istennek! Jézus Krisztus szeretete legyen mindannyiunkkal!


Szerkesztő.: Soós József

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: +36/30/919-6386 ; +36/70/40-888-16
Elérhetőség: Budapest, Kecskemét
 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett, eredetileg putyini KGB-s Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 


Spéder Zoltánék az Echelonista Sanoma, és a világ népei lakosainak tömeges állami megsemmisítéséért izgultak leginkább.

 

Spéder Zoltán (Magyarország 20 leggazdagabb embereinek egyike, az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport és az Index vezetője, volt Csányi-rezidens) és milliárdos társai által üldözött, zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-es Spéder-Kardos-Ziegler-társaság kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a Hírháttér kapcsolódó alapirodalmából:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/   (Film, 31 perc)

HÍRHÁTTÉR - A babilonisták gyűlölt ellensége
Molnár F. Árpád2008-11-02. - Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

HÍRHÁTTÉR - Átadja a titkokat
2008-11-28. - HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/   (Zene: Ennio Morricone: A Polip)   (Film, 16 perc)

2008-12-26. - Beszervezésem elő(zmé)nyei
/Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött
/Molnár F. Árpád/   /Zene: 8 zeneszerzőtől/   (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. - HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/   (Film, 16 perc)

Molnár F. Árpád2009-05-14. - HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/   (Film, 92 perc)

2009-05-20. - Nemzetbiztonsági csúcsbotrányok, Emberiség elleni terroristák - Kulisszatitkok
/Molnár F. Árpád/

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.2009-05-23. - A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből
/Molnár F. Árpád/

ALAPMŰ! : 2009-06-21. - Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón
/Molnár F. Árpád (Echelon-tanú)/

HÍRHÁTTÉR - A legfőbb út a valóságba 2009-08-19. -
HÍRHÁTTÉR TV:
A tapasztalásszkennelés és az agyirányítás alapjai
/Molnár F. Árpád/ /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/ (Film, 11 perc)

2010-03-12. - HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom
/Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. - HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik
/Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. - HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között)
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)Jézus Krisztus

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk)
/Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból)
/Varga Szibilla Anna- Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén, oknyomozó, tényfeltáró, Echelon-tanú)/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú
/Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)   /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

Előző cikk:
2010-08-09. HÍRHÁTTÉR TV: Amerikai terrorizmus az Emberi Faj kiirtására! (Tudósításfilm az amerikai nagykövetségtől)
/Varga Szibilla Anna (politikai üldözött Echelon-leleplező, a Magyar Sors Online alapító-főszerkesztője, minden magyar idők toronymagasan legjobb női publicistája, legalább Európa legfőbb női tényfeltárója) - Molnár F. Árpád (politikai üldözött keresztyén, oknyomozó, tényfeltáró, legalább egész Európa legfőbb Echelon-tanúja)/
(Film, 10 perc; KLIKK!)   /Zene: Doráti Antal/
Tartalom: Az első pillanatoktól ellenséges és szó szerint a kiirtásunkra törekvő USA egy héten át szabotálta az amerikai szerveren tárolt HÍRHÁTTÉR elérhetőségét. Ez idő alatt - sosem volt eddig hasonló - leveleinkre sem válaszoltak. Miután egy hét után megkérdeztük, miként lehetne előfizetni a tárhelyet, egy mondatban, jellemzően zöld betűkkel - mint dr. Green - közölték, hogy megsemmisítették a HÍRHÁTTÉR összes anyagát, bizonyítékait és dokumentumait, természetesen aláírás nélkül. Minthogy a megsemmisítést indokolni hiába is próbálták volna - hiszen az amerikai lakosság és a világ népei elleni tömeggyilkos terrorcselekmények védelmét, a Föld összes Echelon-tanúinak üldözését és irtását, repülőgéprobbantásokat stb. és mindezek folytatólagos elkövetése biztosítását a világon minden Mennybéli és földi törvény életfogytiglannal, villamosszékkel, akasztással, Pokollal és örök szenvedéssel bünteti -, így természetesen azóta sem indokoltak semmit, ahogy Magyarországon a KGB-s Szabó György terrorista tömeggyilkos (...)! Az amerikai nagykövetség elől láthatják filmtudósításunkat a görög származású amerikai nagykövet Eleni Tsakopoulos-Kounalakis bűntetteiről - aki Obama szeretője -, az Obama-kormány és Leon Panetta CIA-igazgató villamosszékes és méreginjekciós tömeggyilkosságairól és terrorcselekményeiről, melyben megemlékezünk a hiroshimai amerikai atomtámadás 65. évfordulójáról és amerikai emlék-Veérengzéseiről is... [Teljes tartalom az oldalon!]

 


2010-08-14. Több ezer milliárd euró veszteség... (Soós József nemzetbiztonsági magánleveléből)
/Soós József "Titán" (politikai üldözött keresztyén újságíró, minden idők egyik legnagyobb tényfeltárója, a Hírháttér főmunkatársa, Echelon-tanú)/
Részlet: ...a titkosszolgálati akcióink során bizonyíték az állami bűnözésre az, amit Halmosi Zsolt [Vas megye rendőr-főkapitánya] tett. (...) Épp' úgy nem ismeri a jogokat, mint Zombor Gábor [Orbán Viktor végrehajtója, Kecskemét polgármestere], és Kopasz Zsolt [Kecskemét vezető ügyésze] terroristák, akik a HÍRHÁTTÉR eszköztárát, minden anyagával, és a Főmunkatárs személyes meghurcoltatásával közfeladatokat ellátó személy, közérdekű üzem működését akadályozták meg. Egy olyan szervezet működését, mely jogi képviselője minden embernek, és nemzetvédelmi, életvédelmi feladatokat lát el. Így több millió rendbeli módon, milliók életének helyzetéért, és esetleges haláláért közvetlenül felelősek. Egy koholt váddal elhurcolta a Főszerkesztőt, megbénította a hardvereket, és a bizonyítékok tudatos megsemmisítésével több ezer milliárd euró veszteséget okozott, mely emberéletekbe került, és emberáldozatokat követel azóta is! A terroristák indoka egy e-mailes levélben olvasott felségsértés, csúnya megjegyzés volt!
   

web counter
web counter

 

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu