Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
 

       HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszerek világszintű leleplezésén keresztül a világreformokért predesztinált médium.       *** hirhatter.com ***      

   

A Pártcivilizáció elektromágneses hulladéka - Lelketlen állatok: gyorsabban és sűrűbb sorokban!

Akik nem tudják, vagy nem eléggé:   A programozott Cathy O'Brien botrányai jó pár évtizedesek. Ön szerint ennyi évtized alatt hányszor fedték le az egész Emberiséget?! És hányszor cserélték le az elavultnak tekintett eszközöket új GPS-technológiákra?!       KLIKK a feliratra!

Péter II. Levele, 2. Rész 12. Vers:
"De ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni..."
(Citátum: Molnár F. Árpád)

2009-03-13.
Molnár F. Árpád
 


Felvilágosult ember kétszarvú magyar vágómarhát fogott. - A magyarok egyik fő büszkesége a szürke marha. Mondani lehetne e világ utolsó rúgásainak óráiban: hát nem véletlenül...
(Molnár F. Árpád)

Soós József, a Kárpáti Magyar a média, az összes politikai párt és beavatott szerencsétlen kapcsán - legutóbbi telefonbeszélgetésünkben - az elektromágneses hulladékgyártó civilizáció és magyar idiotizmus kapcsán villanypásztorral körbe kerített szürkemarhákról beszélt. Nagyon helyesen azt mondja, hogy olyanok, mint a leszakadt hídra száguldó vonat utasai, akik meghúzhatnák a vészféket, de nem húzzák, hanem együtt száguldanak tovább a szakadékba.

Csodálhatja, aki kapott rá értelmet, mit művelt, de en bloc a teljes lakossággal a Megjövendölt Babilon. Nem is csoda, hogy ezek után a legegyszerűbb összefüggéseket sem képesek felfogni, és még azt sem látják meg, hogy ez a Rendszer lett Megprófétálva múltjával, jelenével, jövőjével és alkalmazott eszközeivel a Jelenések Könyvében. Isten Úgy Végezte, mi legyünk a vessző, a lelketlen állatok pedig a cserépedények, amiket összetörünk.

Volt egy beletételem nagyon sokszor, amit nem értettem sokáig, mit jelent. A Poszeidon-katasztrófa című filmből plántáltak mindig egy újrarendezett jelenetet (ma már semmiről nem tudni, mi Istentől, mi Babilontól adatik), amelyben az óceánon fejreállt hatalmas katasztrófahajón az óceán alja felé tartottak a primitív embertömegek, sötétben, lehajtott fejjel, mert mielőtt a hajó felborult volna, arra volt a fent. Csak kevesen voltak, akik felfogták, és nézték e szerencsétlen bioelektromos marhanyájat, hogyan nem fogják fel a legnyilvánvalóbbat sem, hogy út csak felfelé, nem lefelé létezik, és aki meg akar menekülni, csakis felfelé tarthat, különben hullámsírba vész. Egymást húzzák az embermarhacsordák le, le a mélybe, a biztos végzetbe.

Láttam 2004-ben - nem értettem még akkor - a száguldó sáskarajokat, melyek egy fényes, elektronikus, főleg fehér háttér előtt száguldottak a szakadékba, sűrű, de milyen sűrű sorokban! A háttér a tévéadók monoszkópját mutatta (adásszünet?), a szakadék háttere elektronikus fehér. Nagyon, nagyon igyekeztek saját vesztükbe, és szinte valamennyien alázubogtak a mélybe. Alig-alig volt egy-egy, amelyik bánatosan megállt, s megfordult volna, intve a társainak, volt, hogy batyuval a kezében: gyere, forduljunk vissza.

Ma ezt az öngyilkos, barbár, esztelen, száguldó sáskahadat kizárólag a Jobbik köré csoportosult gyűlölködők testesítik meg. Gyorsan, hamar, sietve, ott a cigány, ott a zsidó, ott a szabad magyar föld! Vona Gábor az igaz ember, éljen a Für, cigány, zsidó, szabad föld és trikolór, aki pedig igazat mond, aki leleplezi a világot irányító valódi erőket, nem pártkatona, hanem az ellenség, hiszen nem a párt - kis párt, a PÁRT, ugyanaz - agitációs propagandáját hajtogatja. Mi meg nézzük, hogyan vágtáznak és hullanak el Isten és ember előtt. És nincs ott semmi, csak az elektronikus háttér adta vakság, esztelen, összekevert gondolkodás, és a biztos, jóvátehetetlen veszteség, mert vannak bűnök - mint a János Evangéliuma 8. Fejezetében, a 2000 éve megfejtetlen jelentésű, általunk már jócskán értett próféciákban -, amiket Isten már a bűnbánóknak sem fog megbocsájtani soha.

Szegények, lelketlen állatok. Mily' hevesen tiltakoztak ez ellen a jelző ellen a nemzetinek hazudott, egyik áruló Lakitelket a másik után elkövetni akaró lelketlen állatok, és mennyire kifejező e két szó rájuk, a cionista zsidókkal együttvéve: lelketlen állatok. Állatok, amiket etetni, itatni, ruházni kell. Ha nem plántált volna minket az Isten, a szerencsétlen jószág még most is abban a ganéjban ülne, amit 80-100 évvel ezelőtt vagy korábban megágyaztak neki. Azóta képtelenek igazat mondani, azóta képtelenek ma már 100 éves kutatási eredményekről beszámolni, és olyan kuruc-sötétek, hogy még együtt is veszik üldözés alá azokat, akik mint az égből leszállt istenek, érthetetlen módon igazat és Valóságot mondanak, és kizárólagosan hirdetik a nemzet felemelésének egyetlen és utolsó lehetőségét. Nem értik, gyűszűnyi agyukba sehogyse fér, hogyan lehet ilyen, hiszen itt mindenki röfög, beszélni senki nem tud, taknyában-nyálában fetreng mind, és a magyar történelem legmélyebben vulgáris, legközönségesebb kurucmocskában henteregve most álmodja leginkább, bent a kurucólban, hogy ő MAGYAR! Mi pedig bekaszírozzuk útszéli barbárállati primitívségük felhörgött mocskát, és bekeretezve készítjük el a Világtörténelem örök kiállítására nem csak a magyarság elé, de az Egész Világmindenség számára, örök időkre mustra, gúny, utálat és megvetés gyanánt. Értelmük fogyatékos, látókörük egy állat szintjére beszűkült, nem látnak mást 100 éve, csak azt, hogy mit lehet itt enni, és hogyan dülöngél a másik disznó. Amikor a kéz beönti a moslékot az ólba, beszórja az ételt kicsiny, bélsárral telt lakrészükbe, csülkeiken ráborulnak, egymás hegyén-hátán tolakodva, a koncért harcot viselő moslék-érdekképviseletet szakszervezeteknek nevezik, melyek célja, minél több testmoslékot szerezni a többi vágódisznó elől, és annyit sem mernek említeni: hogy a kéz szórta be a moslékot udvarukba, és van az ólon túl is világ. Disznóóljukat pedig otthonnak és hazának nevezik, míg Fenyvesi Theresa és a eszméltebb keresztyének azt hangoztatják, mint Pál:

   - Idegenek és vándorok voltunk e Földön, akik tanúságot tettek arról, hogy Hazát keresnek, ami nem embertől, hanem Istentől Készíttetett.

Eközben nézzük a disznók nemzeteit: fejüket egy láthatatlan, Megprófétált erő, Babilon mikrohullámú és többi homlokfegyverei lesújtják, mélyre hajoltatják, mert pokoli alacsony ám annak az ólnak a kerítése! Ha a disznó nem kizárólag a mocsokba tud bámulni, azonnal kilát ólja kerítése fölött a tágas világba, annyira megtelt már vizeldéje és bélsardája saját kurucos álnemzeti ürülékével és láthatatlan istenei által bedöntött moslékkal. Ezért - ahogy Nicola Tesla és társai óta teltek az évek, majd évtizedek, majd eljött a 100. esztendő - a disznó egyre mélyebbre sújtatott, hogy tudva tudván arról, hogy az ól az nem a valóság, hanem egy mesterséges világ, ne csak ne beszéljen róla úgy, hogy röfögését mások is meghallják, de ne is érdekelje semmi, ami nem arról szól, hogy a disznószakszervezet mennyit tud elharapni a többi disznótárstól, mi lesz ma, meg holnap a moslék, hogy fogja belehenteregtetni csülkös fészekalját fajtája bélsarába, hiszen a moslék a legjobb, de sosem elég abból. Ellik utódaikat, lelketlen állatok ellenek lelketlen állatokat, és tanítják, nevelik őket eleve butaságra, állati beszűkült schizothymiára, dögvészre, halálra, örök elkárhozásra.

A Demján-féle nagyvállalkozók, a média Bánó Andrásai, az esti, teljesen hasztalan beszélgető műsorokat alkalmanként is milliókból készítő Friderikuszai, az összes országgyűlési és azon kívüli párt politikusai stb. fennállásuk óta maga alá vizelnek, maguk alá ürítenek: ahogyan elkészítették számukra a lakrészt, a sufnit, a nyomorvécét, úgy maradtak benne. Szinte ahogy Isten Mondja a bálványokról:

   - Halljátok meg a szót, amit az Úr szól nektek, Izráel háza! Ezt mondja az Úr:
   - A pogányok útját el ne tanuljátok, és
az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól! Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ácsmester kezei készítik bárddal. Ezüsttel és arannyal megékesíti azt, szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essen! Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni se képesek!
Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy és nagy a Te Neved a Te Hatalmadért!
   - Ki ne félne Tőled, nemzetek királya? Bizony Tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt és azok minden országában sincs Hozzád hasonló! Mind egyig balgatagok és bolondok; hiábavalóságokra tanít; fa az. /Jeremiás Könyve 10.Rész/

Mennyi-mennyi beavatott, Gyurcsányok, Fürök, Dávidok, akik mind-mind egy nem létező, régen kiirtott helyett sosem volt világról beszélnek, terelve és terelve az emberdisznónyájat lefelé, lefelé és még jobban lefelé, bele a vak világba, a sötét katasztrófába. Nemzetet emlegetve, ahol régtől nincsenek nemzetek a Földön, függetlenségről papolva, ahol minden egyes lélek egyetlen villanyszekrénybe zárva, mint megbolydult, használt és elhasználásra gyúrt, elvakult állat borul egymásnak, mint egy elektrosztatikus mezőben megkergült rágcsálóalom, melyet sisteregve éget kívül-belül a sztatikus feszültség, de vannak, amelyek olyan zavartak ettől, hogy már nem tudják ezt sem. Isten Mondja a bálványokról és azok készítőiről, de mi most sokkal inkább ez elfuserált, csúffá és gyalázattá lett, életen át mindenkit a Földön, aki létezett, hazugságba és pusztulásba vető bábokról, marionett figurákról emlékezünk, míg a keresztyének tudják e mesterséges disznóólban, ahol a sertés is műanyagból készül, ha mégoly lucskos is, hogy Izráel Krisztus Óta a szentek népét, Isten elválasztottait jelenti:

Ésaiás Könyve 44.Rész 18-21.Versek:
   - Nem tudnak és nem értenek, mert szemeik be vannak kenve és nem látnak, és szívük nem eszmél. Nem veszi eszébe, nincs ismerete és értelme (...). (...) Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét és ezt mondja: Hát nem hazugság van jobb kezemben? Oh, emlékezzél meg Jákób ezekről és Izráel, mert az Én szolgám vagy te, Én alkottalak téged, Én szolgám vagy, Izráel! Nem feledlek el!

Volt egy állati csorda, melyet a Sátán teljes precizitással a Megjövendöltek szerint uralta Háttérhatalom hol hitlerizmusba, szélsőjobba, hol sztálinizmusba, szélsőbalba fojtott. Mindegy volt, csak a Valóságot ne említse senki, mindegy volt, csak Istenre ne eszméljenek a lebutított állatnyájak. Azok az állatok nem különböztek a mostaniaktól. Éppen úgy kitépett értelmű és lelkű lelketlen állatok voltak, mint a mostaniak, melyek pár évvel ezelőtt Orbán Viktort átkozták mesterséges irányításból, miért szent koronáz, ma pedig a mesterséges barmok átkoznak mindenkit, aki nem szent koronáz, hanem pl. feltárja az Emberiség irányított, mesterséges tragédiáját, minthogy először talán a helyzetet kellene tisztázni, mielőtt bármi gyógymódhoz folyamodnék. Ha egy beteghez hívnak, és én a napi divat szerint - meg nem nézve, mi a baja - hol lócitrommal, hol altatóval, hogy szteroiddal kezelem, akkor nem csak kókler vagyok, de közveszélyes is. S minthogy a beteg nagyon súlyos állapotban van, ezért aki a környezetében igazat mondott, annak bűne nem csak az igazság volt, hanem az is, hogy addig sem cigányozott és nem gyurcsányozott. De hogyan lehetne egy népet úgy vezetni, hogy mindenről beszélek, csak arról nem, ami a Valóság. Vak vezessen világtalant, hogy kurucinfó a Harctérrel boruljon a Világtörténelem legundorítóbb fejvesztett vágódisznójaként a történelem pöcegödrébe? S amíg az előzők és a mostaniak végig azt álmodták - mert beléjük álmodta hol az Isten, hol e világ Nagy Tömeggyilkosa -, hogy magyarok, és döglött bálványképeik igazat mondanak, becsületesek és kisegítenek a bajból, addig mi fentről nézve elmondtuk az igazat. Mint most, abból a még be nem teljesedett jövőből visszatekintve, amikor már mindenki tudta, hogy nekünk volt igazunk, és mindenki más a sűrű sötétség fogja volt. S mert elmondjuk mindezeket, ezért gyűlölnek minket. Hiszen ahogy Jézus Tanította:

   - Aki megtalálta a világot, egy holttestet/dögöt talált. És aki dögöt talált, arra a világ nem méltó.

Jöjjetek, akik Világosságot akartok! Ne legyünk méltók a világ sötétségére!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek kizárólagos magyarországi leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az elrejtett Világrendszer megértéséhez, néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

2009-03-08. - HÍRHÁTTÉR TV: Orbán Viktor, Molnár F. Árpád és az Új Világrend
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Arvo Pärt (észt): Nunc dimittis/
(Film, 23 perc)
Tartalom: Orbán Viktor országértékelő beszédéről lebbentjük fel a fátylat, és mondjuk el, amiről mindenki tud, de csak egymás között mer beszélni, hogy miről szólt valójában a Fidesz elnöke, amikor Új Világrendről beszélt. A politikai életben mindenki tudja, hogy az Emberiség eddigi leggrandiózusabb világreformjának küszöbéhez érkezett, és ennek hátterében és kiváltó mozgatórugójaként mi állunk. A Történelem előre elvégeztetett.
(Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. - HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

 
Előző cikk:
2009-03-15. -
Menetelés a vágóhídra, rendezetten, zárt sorokban!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Részlet: A Háttérhatalom az Emberiséget a pusztulása felé vezeti, hasonlóképpen, mint a vágóhídra hurcolt állatok! És még az is közös a kettőben, hogy egyik sem tudja, mi vár rá!!! Nem lázad, nem küzd!!! Csak teszi azt, amit neki utasítanak!!! (...) ... az állat sem tudja magáról, hogy neki mi a célja, feladata, létezésének lényege! Teljes tudatlanságban van. (...) Hasonlóképpen az emberéhez (...). Szolgál, vagy ami még ennél is rosszabb: kiszolgál egy gonosz Háttérhatalmat. Ezzel saját sírját és az Emberiség sírgödrét ássa meg!!!

Lap teteje

Következő cikk:
2009-03-17. -
Vad bolygó
/Soós József (Kárpáti Magyar)/
Tartalom: A Kárpáti Magyar - költői fordulatokkal dúsított - ékes felhívása, továbbá kiáltványa a politikusokhoz és mindenki felébresztésére.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu