Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "Az Isten azoknak, akiket arra Választott, hogy mindenkit megelőzzenek az Igazság feltárásában, hatalmat is adott, hogy azokkal, amik hatásukra az egész Emberiség előtt nyilvánvalókká lesznek, megalapozhassák nem csak egy nemzet, de az egész Emberiség hátralevő jövőjét is! Ezért ne magasztaljunk olyanokat, akik az egész világ ellenségei voltak, de leplezzük le és állítsuk ki szégyen példázatául azokat, akik magukkal együtt az egész Emberiséget kárhozatra vetették volna."   (2009.04.08.)

   

A Háttérhatalom üldöz mindannyiunkat! - Tisztelt Nézők, Hallgatók, Olvasók!

 

2009-04-09.
Soós József (Kárpáti Magyar)

 


Az Erkölcs gyönyörűség azok számára, akik arra Készíttettek, hogy azokban éljenek, de utálatosság azok örök nyomorúságára, akik disznó létükben képzeltek percnyi életet. Az Isten azoknak, akiket arra Választott, hogy mindenkit megelőzzenek az Igazság feltárásában, hatalmat is adott, hogy azokkal, amik hatásukra az egész Emberiség előtt nyilvánvalókká lesznek, megalapozhassák nem csak egy nemzet, de az egész Emberiség hátralevő jövőjét is! Ezért ne magasztaljunk olyanokat, akik az egész világ ellenségei voltak, de leplezzük le és állítsuk ki szégyen példázatául azokat, akik magukkal együtt az egész Emberiséget kárhozatra vetették volna.
Másképp: Lázár és Orbán! A zombiknak vissza a sírba!
(Molnár F. Árpád)

Tisztelt HÍRHÁTTÉR Multimédia-Nézők, -Hallgatók, -Olvasók!

Örvendünk annak a ténynek, hogy egyre többen nézik, hallgatják, olvassák a HÍRHÁTTÉR Multimédiát, és színvonalas műsoraink nagy sikert aratnak! Annak ellenére, hogy a HÁTTÉRHATALOM mindent elkövet annak érdekében, hogy mi "titokban, rejtve maradjunk", hiszen TITOKZATOS NAGY BABILONNAK az a célja, hogy az Emberiséget az ÖRÖK KÁRHOZATBA VEZESSE! Vagyis ISTEN- és EMBERISÉG-, pontosabban fogalmazva ÉLETELLENES a FENEVAD HÁTTÉRHATALMI VILÁGRENDSZERE!!!!

FŐSZERKESZTŐ ÚR, és a Hírháttér összes munkatársa tudatában van annak, hogy történelmet ír, és az eleve elrendelt jövőt teljesíti be, erre lett létrehozva ISTEN kegyelméből; ezen sem ember, sem pedig a NAGY-BABILONI VILÁGRENDSZER nem tud változtatni.

Sajnos befolyásolni azonban képesek azt, hogy a LÁTOGATOTTSÁGI ráta kisebb legyen annál, mint amilyennek lennie kellene! (Normál esetben legalább 50-100-szor több látogatónk lenne!)

De annál inkább léptékekkel több.....

Az emberek figyelmét SZÁNDÉKOSAN ELTERELI A HÁTTÉRHATALOM erről az oldalról. Ha viszont már megnyitotta, akkor mindent elkövet, hogy bezárja, vagy rosszabb esetben még azt is, hogy SEMMIT NE ÉRTSEN MEG BELŐLE!!! Magamról tudom, és az összes HÍRHÁTTÉR munkatárs arra törekszik, hogy a LEHETŐ LEGEGYSZERŰBBEN, DE MINDENT ÁTFOGÓ RÉSZLETESSÉGGEL VEZESSE LE AZT A TÉMÁT VAGY GONDOLATMENETET, AMIVEL ÉPPEN FOGLALKOZIK! Természetes: ehhez mindig kérjük a TEREMTŐ ISTEN segítségét! Mert az a CÉL, hogy mindenki megértse a dolgok lényegét! Azokat a szörnyűségeket meg kell tudni mindenkinek, amiket a VILÁGBAN ELKÖVETNEK, és ami ennél is fontosabb: ELTITKOLNAK!

Egyetlen média sem mert, és nem is akart az ELMEIRÁNYÍTÓ, ELMEURALMI TECHNOLÓGIÁKKAL foglalkozni, pedig ez már nem "új" dolog, hiszen a HITLERI NÉMETORSZÁGBAN is alkalmazták ennek a rendszernek a kezdetlegesebb technikáit. Amiket a HÁBORÚ után az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBA vittek ki! IGEN, kivitték az összes tudóst, mérnököt, és mindazon dokumentációkat, amik rendelkezésükre álltak. A MUNKÁT OTT FOLYTATTÁK, kint, az ÁLLAMOKBAN!!!

Hosszú évtizedek teltek el azóta, és már csak a TEREMTŐ ISTEN tudja pontosan megmondani, hogy az általa létrehozott Világegyetemben, és az ISTEN fizikai, anyagi, kémiai, matematikai és mindennemű tudományokban milyen szintre jutottak el napjainkig! Természetesen ezt csak a HÁTTÉRHATALOM, és a MINDENHATÓ ÚR tudja egyedül.

A NAGY-BABILONI Rendszernek a rendelkezésére álló technológiák ALKALMAZÁSÁBAN egyedül, és KIZÁRÓLAGOSAN a TEREMTŐ ISTEN szab határt! Egyedül Ő tudja korlátok közé szorítani azokat a lehetőségeket, amikkel a HÁTTÉRHATALOM rendelkezik! Itt van a magyarázata annak, hogy a mi gépeinket miért nem tudják tönkretenni, és bennünket miért nem tudnak bántani! Azért, mert erre NEM ADOTT ENGEDÉLYT A TEREMTŐ A HÁTTÉRHATALOMNAK, AZ EGYSZERŰEN NEM TEHETI MEG!!!

Istennek pedig NEM LEHET ELLENT MONDANI!!!!

De szerencsére vannak sokan, és egyre többen, akik ÁLTALUNK, mondhatnánk azt, hogy a mi munkásságunk által jutottak hozzá azokhoz az ismeretekhez, amelyek közelebb hozták az ISTENHEZ, és ez által tértek meg az Úrban!! Ez is a céljaink közé tartozik, hogy MINDEN ESZKÖZZEL, ÖNZETLENÜL SEGÍTSÜNK A FELEBARÁTAINKON, AZ EMBERISÉGEN! A BIBLIÁBAN le van írva, hogy SEGÍTŐ SZÁNDÉKOT kell mutatni minden ember iránt. Az már más kérdés, hogy elfogadja-e vagy sem, de nekünk meg kell tenni az első lépéseket ennek érdekében!

Egyre többen nézik a HÍRHÁTTÉR Multimédiát! Ez - így van - előre be lett jelentve! MINDEN ELISMERÉSEM ÉS TISZTELETEM A FŐSZERKESZTŐ ÚRNAK, AKI ÁLDOZATOT ÉS FÁRADSÁGOT NEM ISMERVE TESZI A DOLGÁT, ÉS NAPRAKÉSZEN A MÉDIA SZÍNVONALÁT MEGŐRIZVE, SŐT, NÖVELVE TEVÉKENYKEDIK!!!! Erre csakis és kizárólag ISTEN kegyelméből képes, és KRISZTUS ereje van vele ahhoz, hogy ezt fedhetetlenül, és minőségben véghez tudja vinni!

MINŐSÉGI MUNKA A MIÉNK, és ezt nem a magunk dicsérete érdekében mondom. De az nevetséges, hogy a HUNHÍR és a szennyes KURUCINFON annyit mertek csak kijelenteni, hogy idézem: "olyan rendeletet hoztak az UNIÓBAN, hogy az INTERNET és MOBILTELEFON SZOLGÁLTATÓKNAK rögzíteni, és tárolni kell minden adatot, ami a FELHASZNÁLÓKKAL kapcsolatos!"

Egy kicsit nevetséges, de inkább szánalmas az, amilyen ÜGYNÖKI FÉREG MIVOLTUK MIATT ilyen arcátlanul REJTEGETIK AZ IGAZSÁGOT! De nem szégyellik magukat, hogyan is tennék azt, hiszen a HÁTTÉRHATALOM szolgálatában állnak, gyakorlatilag a "RENDSZER" termelte ki magukból ezeket a FÉRGEKET arra, hogy ELTITKOLVA AZ IGAZSÁGOT, az embereket MEGTÉVESSZÉK, FÉLREVEZESSÉK!!!

Egyszerűen NINCS TÖBB OLYAN MÉDIA, MINT A MIÉNK, és nem is lesz több! Éppen ezért nekünk hatalmas a FELELŐSSÉGÜNK, mert minden riportunknak, cikkünknek, hozzászólásunknak, egyszóval mindennek HATALMAS SÚLYA VAN AZ EMBERISÉGRE NÉZVE!

Mi nem pártokban vagy népcsoportokban gondolkodunk, hanem ISTENBEN és EMBERISÉGBEN! Nekünk az ISTEN törvényei azok, amelyek szerint élni kell, és minden más "világi", NAGY-BABILONI törvény és törvénykezés MÚLANDÓ, és TARTALOM NÉLKÜLI, ÉRTÉKTELEN, SZENNYES SEMMI!!! Nekünk az IRÁNYADÓ MÉRTÉKET a KRISZTUSBA VETETT HIT ADJA, és az Ő TANÍTÁSA az, amely minden korban és időben ALKALMAS A TANÍTÁSRA, FEDDÉSRE, AZ ÉLETRE!

ÖRÖK IGAZSÁGOK EZEK, MERT A VILÁGMINDENSÉG URÁTÓL VALÓK!!!!

A HÁTTÉRHATALOM SZENNYES, FÉRGES, eleve PUSZTULÁSRA van ítélve, és mindazok vele vesznek el, akik RÉSZT VÁLLALNAK A GONOSZSÁGAIBÓL! Isten megbüntet mindenkit, aki utálatos a szemében!

A HÍRHÁTTÉR Multimédia az ELSŐ, az EGYETLEN, a LEGJOBB a Világtörténelemben valaha létrejött, és működött tömegtájékoztató, tanító médiumok között! Ilyen nem volt, és nem is lesz több! Ezt az "őrölő-dolgozó" MOLNÁR indította el, a "szövetségek Árpádja" Isten kegyelméből, és Krisztus Urunk ereje által!

Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy a HÁTTÉRHATALOM összes "al-projektje" figyelemmel kíséri a munkánkat, és előbb ott van az asztalán a megírt anyag, mint ahogy ki tudnánk tenni a VILÁGHÁLÓZATRA!

Milyen jó dolog az, hogy a NAGY-BABILONI SZAJHÁT a saját maga által létrehozott fegyverrel támadjuk meg! Saját "fegyverét" fordítjuk ellene. De ez is eleve el lett rendelve, már akkor, mikor még meg sem születtünk!

Mi! Most, itt, ezen a módon fogunk VILÁGTÖRTÉNELMET ÍRNI, Isten kegyelméből.

A legnagyobb emberek vagyunk, akik valaha éltek ezen a bolygón, de köztünk is a legelső ember maga a szerkesztő úr, a "szövetségek malomköves Molnár F. Árpádja!" volt és lesz továbbra is.

Tisztelettel a HÍRHÁTTÉR Multimédia minden látogatójának! Ha valakinek segítségre van szüksége, mi készséggel a rendelkezésére állunk!

Szerkesztő: Kárpáti Magyar
Felelős főszerkesztő: Molnár F. Árpád úr

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek első és kizárólagos magyar nyelvű leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450

*   *   *   *   *   *   *

Az Emberiség júdási ellenségei által aljas indokból és célból elrejtett Valóság pártmentes (tehát felsőbbrendű) megértéséhez néhány ajánlat a bevezető alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Tehát: az égboltot homorú tükörként használják, amivel az USÁ-ban, Alaszkában, Oroszországban, Kínában stb. felépített HAARP-rendszerrel a világ távoli pontjára(!!!) történő fotonszórással személyeket, csoportokat, de egyszerre egy egész nemzetet is besugározhatunk úgy, hogy észre sem véve kerüljön alfa-befolyásolás, alfahullámú kontroll alá! De ébrenléti REM-állapotot (tudatos és nem tudatos ébrenléti álomállapotot) nem csak alfahullámokkal lehet előidézni. Amikor az MK-Ultra hivatásos elmeprogramozója...


HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. - Angyalok és ördögök - Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád - km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.
 

BETILTVA! - HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját...
/Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)

Előző cikk:
2009-04-09. -
Hiteles vezetők?
/Audie Rácz Era/
Részlet: A "befektetők" tőkeerős társaságok, és zömében nem hazaiak! Megtalálhatjuk őket a háttérhatalom, a jövendő új világrendjét építgetők vezetői között. A "piszkos munkát" végrehajtók az ő elvárásaiknak megfelelően és végső soron a mi pénzünkből cselekednek, s ők nem csak politikában, hanem titkosszolgálatokban, a gazdaság minden ágában, a vallásban is ott vannak. Gyakorlatilag az élet minden területén, ahol a mit sem sejtő naiv embereket befolyásolni, irányítani lehet - tudtukon kívül, észrevétlenül.

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-09. -
Orbán Viktor részére privát levélnek tervezett, nyílt lett belőle - Már Mondta, hogy: ÉLETFOGYTIGLAN!
/Molnár F. Árpád/
Bevezető: Mónus Áron matematikus és író kiemelten közhasznú feljelentései következtében Lázár János hódmezővásárhelyi polgármester kénytelen volt 6,3 millió Ft közpénzt befizetni. Egy hónappal később (bosszúból) már kiterjedt (párt)pert indított Mónus Áron ellen, megpróbálva elmegyógyintézetbe juttatni, aminek folyományaképpen - és a rezsim más jelenlegi és korábbi ilyen jellegű bűntetteiből - történelmi előadás (film) is készült Molnár F. Árpád tolmácsolásában, aki belülről alapos szakértője ennek a területnek (is). Orbánék Lázárt e film hatására vonták vissza az országos szerepléstől, de most - Lázár által - mégis megtámadták az előadást, mely filmünk gerincét Orbán Viktor és más átmentett és hatalmasra nevelt sokkos bűnözőinek leleplezése és állambűnszervezeti bűntettei képezik.
Cikkünk a reisingeri pásztor-képző iskola következő órájának tananyagául is szolgálhat, hogyan nem szabad cserben hagyni 100 év volt és elkövetkezendő áldozatait az állambabiloni ördögök júdásbéréért cserébe.
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu